Get the source code from Github    -    or the bookmarklet

Result:

title Dịch vụ Marketing Nha Trang
description Xin chào! Chào mừng mọi người đến với channel của mình, Thật sự đây là một channel chuyên về đào tạo digital marketing, bởi vì mục tiêu của mình dành cho kênh youtube này đó là chia sẻ tất cả kiến thức hạn hẹp trong ngành digital marketing này cho càng nhiều người càng tốt. Mình hy vọng với những kiến thức đó, ai đó có thể tạo ra những sản phẩm, thành quả có ích hoặc có thể kiếm thêm thu nhập từ những kiến thức mình đã chia sẻ. Cuộc sống này nếu bạn không học hỏi liên tục thì bạn sẽ bị tụt hậu, mình cũng thế mà thôi, nhưng những gì mình học được, mình thấy nó tốt và có ích thì sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Với những clip đầu tư về mặt nội dung là chính, cho nên có những thiếu sót về kỹ thuật cũng như trình bày, mình hy vọng các bạn sẽ tha thứ và luôn ủng hộ kênh này giúp mình. Cám ơn các bạn đã đọc cái mô tả kênh này của mình. Chúc các bạn luôn thành công và may mắn trong cuộc sống. Cầu mong cho thế giới này luôn hòa bình để tất cả mọi người luôn có cơ hội để học tập và phát triển.
url Open (new window) | https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
type link
tags
Array
(
  [0] => thủ thuật iphone
  [1] => thủ thuật android
  [2] => thủ thuật hay
  [3] => kiếm tiền online
  [4] => kiếm tiền trên youtube
  [5] => "thủ thuật iphone" "thủ thuật android" "thủ thuật hay" "kiếm tiền online" "kiếm tiền trên youtube"
)
image
Open (new window) | https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ%3Ds900-c-k-c0x00ffffff-no-rj
imageWidth 900
imageHeight 900
images
Array
(
  [0] => Array
    (
      [url] => https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ%3Ds900-c-k-c0x00ffffff-no-rj
      [width] => 900
      [height] => 900
      [size] => 810000
      [mime] => image/jpeg
    )

)
code
feeds
Array
(
  [0] => https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
)
width
height
aspectRatio
authorName
authorUrl
providerIcon
Open (new window) | https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_144.png
providerIcons
Array
(
  [0] => Array
    (
      [url] => https://www.youtube.com/favicon.ico
      [width] => 16
      [height] => 16
      [size] => 256
      [mime] => image/x-icon
    )

  [1] => Array
    (
      [url] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon.ico
      [width] => 16
      [height] => 16
      [size] => 256
      [mime] => image/x-icon
    )

  [2] => Array
    (
      [url] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_32.png
      [width] => 32
      [height] => 32
      [size] => 1024
      [mime] => image/png
    )

  [3] => Array
    (
      [url] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_48.png
      [width] => 48
      [height] => 48
      [size] => 2304
      [mime] => image/png
    )

  [4] => Array
    (
      [url] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_96.png
      [width] => 96
      [height] => 96
      [size] => 9216
      [mime] => image/png
    )

  [5] => Array
    (
      [url] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_144.png
      [width] => 144
      [height] => 144
      [size] => 20736
      [mime] => image/png
    )

)
providerName YouTube
providerUrl Open (new window) | https://youtube.com
publishedTime
license

oembed provider

All data collected
Array
(
  [error] => Array
    (
      [code] => 403
      [message] => SSL is required to perform this operation.
      [status] => PERMISSION_DENIED
    )

)

opengraph provider

opengraph.title Dịch vụ Marketing Nha Trang
opengraph.description Xin chào! Chào mừng mọi người đến với channel của mình, Thật sự đây là một channel chuyên về đào tạo digital marketing, bởi vì mục tiêu của mình dành cho kênh youtube này đó là chia sẻ tất cả kiến thức hạn hẹp trong ngành digital marketing này cho càng nhiều người càng tốt. Mình hy vọng với những kiến thức đó, ai đó có thể tạo ra những sản phẩm, thành quả có ích hoặc có thể kiếm thêm thu nhập từ những kiến thức mình đã chia sẻ. Cuộc sống này nếu bạn không học hỏi liên tục thì bạn sẽ bị tụt hậu, mình cũng thế mà thôi, nhưng những gì mình học được, mình thấy nó tốt và có ích thì sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Với những clip đầu tư về mặt nội dung là chính, cho nên có những thiếu sót về kỹ thuật cũng như trình bày, mình hy vọng các bạn sẽ tha thứ và luôn ủng hộ kênh này giúp mình. Cám ơn các bạn đã đọc cái mô tả kênh này của mình. Chúc các bạn luôn thành công và may mắn trong cuộc sống. Cầu mong cho thế giới này luôn hòa bình để tất cả mọi người luôn có cơ hội để học tập và phát triển.
opengraph.url Open (new window) | https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
opengraph.tags
Array
(
  [0] => thủ thuật iphone
  [1] => thủ thuật android
  [2] => thủ thuật hay
  [3] => kiếm tiền online
  [4] => kiếm tiền trên youtube
)
opengraph.imagesUrls
Array
(
  [0] => https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj
)
opengraph.width 900
opengraph.height 900
opengraph.providerName YouTube
All data collected
Array
(
  [title] => Dịch vụ Marketing Nha Trang
  [site_name] => YouTube
  [url] => https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
  [images] => Array
    (
      [0] => https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj
    )

  [image:width] => 900
  [image:height] => 900
  [description] => Xin chào!
Chào mừng mọi người đến với channel của mình,
Thật sự đây là một channel chuyên về đào tạo digital marketing, bởi vì mục tiêu của mình dành cho kênh youtube này đó là chia sẻ tất cả kiến thức hạn hẹp trong ngành digital marketing này cho càng nhiều người càng tốt.
Mình hy vọng với những kiến thức đó, ai đó có thể tạo ra những sản phẩm, thành quả có ích hoặc có thể kiếm thêm thu nhập từ những kiến thức mình đã chia sẻ.
Cuộc sống này nếu bạn không học hỏi liên tục thì bạn sẽ bị tụt hậu, mình cũng thế mà thôi, nhưng những gì mình học được, mình thấy nó tốt và có ích thì sẽ chia sẻ lại cho mọi người.
Với những clip đầu tư về mặt nội dung là chính, cho nên có những thiếu sót về kỹ thuật cũng như trình bày, mình hy vọng các bạn sẽ tha thứ và luôn ủng hộ kênh này giúp mình.

Cám ơn các bạn đã đọc cái mô tả kênh này của mình.
Chúc các bạn luôn thành công và may mắn trong cuộc sống.
Cầu mong cho thế giới này luôn hòa bình để tất cả mọi người luôn có cơ hội để học tập và phát triển.
  [type] => profile
  [tags] => Array
    (
      [0] => thủ thuật iphone
      [1] => thủ thuật android
      [2] => thủ thuật hay
      [3] => kiếm tiền online
      [4] => kiếm tiền trên youtube
    )

)

linkpulse provider

No data collected

twittercards provider

twittercards.title Dịch vụ Marketing Nha Trang
twittercards.description Xin chào! Chào mừng mọi người đến với channel của mình, Thật sự đây là một channel chuyên về đào tạo digital marketing, bởi vì mục tiêu của mình dành cho kênh youtube này đó là chia sẻ tất cả kiến thức hạn hẹp trong ngành digital marketing này cho càng nhiều người càng tốt. Mình hy vọng với những kiến thức đó, ai đó có thể tạo ra những sản phẩm, thành quả có ích hoặc có thể kiếm thêm thu nhập từ những kiến thức mình đã chia sẻ. Cuộc sống này nếu bạn không học hỏi liên tục thì bạn sẽ bị tụt hậu, mình cũng thế mà thôi, nhưng những gì mình học được, mình thấy nó tốt và có ích thì sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Với những clip đầu tư về mặt nội dung là chính, cho nên có những thiếu sót về kỹ thuật cũng như trình bày, mình hy vọng các bạn sẽ tha thứ và luôn ủng hộ kênh này giúp mình. Cám ơn các bạn đã đọc cái mô tả kênh này của mình. Chúc các bạn luôn thành công và may mắn trong cuộc sống. Cầu mong cho thế giới này luôn hòa bình để tất cả mọi người luôn có cơ hội để học tập và phát triển.
twittercards.url Open (new window) | https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
twittercards.type rich
twittercards.imagesUrls
Array
(
  [0] => https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj
)
All data collected
Array
(
  [card] => summary
  [site] => @youtube
  [url] => https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
  [title] => Dịch vụ Marketing Nha Trang
  [description] => Xin chào!
Chào mừng mọi người đến với channel của mình,
Thật sự đây là một channel chuyên về đào tạo digital marketing, bởi vì mục tiêu của mình dành cho kênh youtube này đó là chia sẻ tất cả kiến thức hạn hẹp trong ngành digital marketing này cho càng nhiều người càng tốt.
Mình hy vọng với những kiến thức đó, ai đó có thể tạo ra những sản phẩm, thành quả có ích hoặc có thể kiếm thêm thu nhập từ những kiến thức mình đã chia sẻ.
Cuộc sống này nếu bạn không học hỏi liên tục thì bạn sẽ bị tụt hậu, mình cũng thế mà thôi, nhưng những gì mình học được, mình thấy nó tốt và có ích thì sẽ chia sẻ lại cho mọi người.
Với những clip đầu tư về mặt nội dung là chính, cho nên có những thiếu sót về kỹ thuật cũng như trình bày, mình hy vọng các bạn sẽ tha thứ và luôn ủng hộ kênh này giúp mình.

Cám ơn các bạn đã đọc cái mô tả kênh này của mình.
Chúc các bạn luôn thành công và may mắn trong cuộc sống.
Cầu mong cho thế giới này luôn hòa bình để tất cả mọi người luôn có cơ hội để học tập và phát triển.
  [images] => Array
    (
      [0] => https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj
    )

  [app:name:iphone] => YouTube
  [app:id:iphone] => 544007664
  [app:name:ipad] => YouTube
  [app:id:ipad] => 544007664
  [app:url:iphone] => vnd.youtube://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
  [app:url:ipad] => vnd.youtube://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
  [app:name:googleplay] => YouTube
  [app:id:googleplay] => com.google.android.youtube
  [app:url:googleplay] => https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
)

dcterms provider

No data collected

sailthru provider

No data collected

html provider

html.title Dịch vụ Marketing Nha Trang - YouTube
html.description Xin chào! Chào mừng mọi người đến với channel của mình, Thật sự đây là một channel chuyên về đào tạo digital marketing, bởi vì mục tiêu của mình dành cho kênh youtube này đó là chia sẻ tất cả kiến thức hạn hẹp trong ngành digital marketing này cho càng nhiều người càng tốt. Mình hy vọng với những kiến thức đó, ai đó có thể tạo ra những sản phẩm, thành quả có ích hoặc có thể kiếm thêm thu nhập từ những kiến thức mình đã chia sẻ. Cuộc sống này nếu bạn không học hỏi liên tục thì bạn sẽ bị tụt hậu, mình cũng thế mà thôi, nhưng những gì mình học được, mình thấy nó tốt và có ích thì sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Với những clip đầu tư về mặt nội dung là chính, cho nên có những thiếu sót về kỹ thuật cũng như trình bày, mình hy vọng các bạn sẽ tha thứ và luôn ủng hộ kênh này giúp mình. Cám ơn các bạn đã đọc cái mô tả kênh này của mình. Chúc các bạn luôn thành công và may mắn trong cuộc sống. Cầu mong cho thế giới này luôn hòa bình để tất cả mọi người luôn có cơ hội để học tập và phát triển.
html.url Open (new window) | https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
html.tags
Array
(
  [0] => "thủ thuật iphone" "thủ thuật android" "thủ thuật hay" "kiếm tiền online" "kiếm tiền trên youtube"
)
html.imagesUrls
Array
(
  [0] => https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj
)
html.feeds
Array
(
  [0] => https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
)
html.providerIconsUrls
Array
(
  [0] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon.ico
  [1] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_32.png
  [2] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_48.png
  [3] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_96.png
  [4] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_144.png
)
All data collected
Array
(
  [icons] => Array
    (
      [0] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon.ico
      [1] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_32.png
      [2] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_48.png
      [3] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_96.png
      [4] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_144.png
    )

  [stylesheet] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/cssbin/www-main-desktop-watch-page-skeleton-rtl.css
  [search] => https://www.youtube.com/opensearch?locale=ar_EG
  [manifest] => /s/notifications/manifest/manifest.json
  [canonical] => https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
  [feeds] => Array
    (
      [0] => https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
    )

  [images] => Array
    (
      [0] => https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj
    )

  [content-type] => text/html; charset=utf-8
  [x-ua-compatible] => IE=edge
  [theme-color] => rgba(255, 255, 255, 0.98)
  [description] => Xin chào!
Chào mừng mọi người đến với channel của mình,
Thật sự đây là một channel chuyên về đào tạo digital marketing, bởi vì mục tiêu của mình dành cho kênh youtube này đó là chia sẻ tất cả kiến thức hạn hẹp trong ngành digital marketing này cho càng nhiều người càng tốt.
Mình hy vọng với những kiến thức đó, ai đó có thể tạo ra những sản phẩm, thành quả có ích hoặc có thể kiếm thêm thu nhập từ những kiến thức mình đã chia sẻ.
Cuộc sống này nếu bạn không học hỏi liên tục thì bạn sẽ bị tụt hậu, mình cũng thế mà thôi, nhưng những gì mình học được, mình thấy nó tốt và có ích thì sẽ chia sẻ lại cho mọi người.
Với những clip đầu tư về mặt nội dung là chính, cho nên có những thiếu sót về kỹ thuật cũng như trình bày, mình hy vọng các bạn sẽ tha thứ và luôn ủng hộ kênh này giúp mình.

Cám ơn các bạn đã đọc cái mô tả kênh này của mình.
Chúc các bạn luôn thành công và may mắn trong cuộc sống.
Cầu mong cho thế giới này luôn hòa bình để tất cả mọi người luôn có cơ hội để học tập và phát triển.
  [keywords] => "thủ thuật iphone" "thủ thuật android" "thủ thuật hay" "kiếm tiền online" "kiếm tiền trên youtube"
  [og:title] => Dịch vụ Marketing Nha Trang
  [og:site_name] => YouTube
  [og:url] => https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
  [og:image] => https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj
  [og:image:width] => 900
  [og:image:height] => 900
  [og:description] => Xin chào!
Chào mừng mọi người đến với channel của mình,
Thật sự đây là một channel chuyên về đào tạo digital marketing, bởi vì mục tiêu của mình dành cho kênh youtube này đó là chia sẻ tất cả kiến thức hạn hẹp trong ngành digital marketing này cho càng nhiều người càng tốt.
Mình hy vọng với những kiến thức đó, ai đó có thể tạo ra những sản phẩm, thành quả có ích hoặc có thể kiếm thêm thu nhập từ những kiến thức mình đã chia sẻ.
Cuộc sống này nếu bạn không học hỏi liên tục thì bạn sẽ bị tụt hậu, mình cũng thế mà thôi, nhưng những gì mình học được, mình thấy nó tốt và có ích thì sẽ chia sẻ lại cho mọi người.
Với những clip đầu tư về mặt nội dung là chính, cho nên có những thiếu sót về kỹ thuật cũng như trình bày, mình hy vọng các bạn sẽ tha thứ và luôn ủng hộ kênh này giúp mình.

Cám ơn các bạn đã đọc cái mô tả kênh này của mình.
Chúc các bạn luôn thành công và may mắn trong cuộc sống.
Cầu mong cho thế giới này luôn hòa bình để tất cả mọi người luôn có cơ hội để học tập và phát triển.
  [al:ios:app_store_id] => 544007664
  [al:ios:app_name] => YouTube
  [al:ios:url] => vnd.youtube://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
  [al:android:url] => https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ?feature=applinks
  [al:android:app_name] => YouTube
  [al:android:package] => com.google.android.youtube
  [al:web:url] => https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ?feature=applinks
  [og:type] => profile
  [og:video:tag] => kiếm tiền trên youtube
  [fb:app_id] => 87741124305
  [fb:profile_id] => deotmarketing
  [twitter:card] => summary
  [twitter:site] => @youtube
  [twitter:url] => https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
  [twitter:title] => Dịch vụ Marketing Nha Trang
  [twitter:description] => Xin chào!
Chào mừng mọi người đến với channel của mình,
Thật sự đây là một channel chuyên về đào tạo digital marketing, bởi vì mục tiêu của mình dành cho kênh youtube này đó là chia sẻ tất cả kiến thức hạn hẹp trong ngành digital marketing này cho càng nhiều người càng tốt.
Mình hy vọng với những kiến thức đó, ai đó có thể tạo ra những sản phẩm, thành quả có ích hoặc có thể kiếm thêm thu nhập từ những kiến thức mình đã chia sẻ.
Cuộc sống này nếu bạn không học hỏi liên tục thì bạn sẽ bị tụt hậu, mình cũng thế mà thôi, nhưng những gì mình học được, mình thấy nó tốt và có ích thì sẽ chia sẻ lại cho mọi người.
Với những clip đầu tư về mặt nội dung là chính, cho nên có những thiếu sót về kỹ thuật cũng như trình bày, mình hy vọng các bạn sẽ tha thứ và luôn ủng hộ kênh này giúp mình.

Cám ơn các bạn đã đọc cái mô tả kênh này của mình.
Chúc các bạn luôn thành công và may mắn trong cuộc sống.
Cầu mong cho thế giới này luôn hòa bình để tất cả mọi người luôn có cơ hội để học tập và phát triển.
  [twitter:image] => https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj
  [twitter:app:name:iphone] => YouTube
  [twitter:app:id:iphone] => 544007664
  [twitter:app:name:ipad] => YouTube
  [twitter:app:id:ipad] => 544007664
  [twitter:app:url:iphone] => vnd.youtube://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
  [twitter:app:url:ipad] => vnd.youtube://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
  [twitter:app:name:googleplay] => YouTube
  [twitter:app:id:googleplay] => com.google.android.youtube
  [twitter:app:url:googleplay] => https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
  [name] => Dịch vụ Marketing Nha Trang
  [paid] => false
  [channelid] => UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ
  [width] => 900
  [height] => 900
  [isfamilyfriendly] => true
  [regionsallowed] => CH,MN,CO,SH,BM,MS,UZ,PA,TD,AO,CI,GE,ET,FM,AF,KN,NC,UY,VU,KG,MZ,TG,BF,SD,TT,US,SX,CR,CG,BH,NL,GF,DK,EE,GB,TR,LV,MR,GS,SM,KM,NO,TW,SO,TZ,FK,PH,AM,CL,SV,BY,TK,MG,PL,DE,LA,AS,PR,GU,GI,MX,NA,YT,NI,TL,ZM,GP,NR,AW,PF,PM,AT,KY,NU,QA,NZ,BQ,AQ,LS,IN,SZ,TO,AL,PS,GT,KH,BT,MK,SK,WF,BL,PG,BD,CV,DO,MM,KZ,BA,MW,RS,PN,SR,AG,LU,MU,IR,DM,HR,CU,JM,AI,IO,CZ,BS,PY,TV,UA,CN,NG,VA,ML,MP,BG,BI,ME,LR,JO,VG,KW,BN,BB,MT,JP,SE,CK,DZ,HN,TN,LT,HU,RE,LK,TM,GR,SC,KP,LY,MQ,SB,VI,LI,MD,PE,SG,PK,AZ,TJ,UM,MC,CA,EH,PT,RW,CD,HT,CX,BO,LB,MF,SN,ER,SI,WS,FR,MO,GD,NP,ST,ZA,ID,NF,OM,RU,AU,KR,GL,SJ,BJ,EC,IT,BE,CM,SS,IQ,MY,IS,SA,ES,BW,VE,VN,GG,GQ,JE,TC,MH,GN,FI,LC,IL,DJ,CC,GW,FO,BV,ZW,MA,UG,GA,GY,CY,HM,YE,AD,RO,CF,NE,CW,MV,SY,GH,TF,BZ,FJ,TH,VC,PW,AE,KI,BR,SL,IM,EG,GM,AR,AX,HK,IE,KE
  [title] => Dịch vụ Marketing Nha Trang - YouTube
)

Http requests

https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ/
Array
(
  [content-type] => text/html; charset=utf-8
  [x-content-type-options] => nosniff
  [cache-control] => no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
  [pragma] => no-cache
  [expires] => Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT
  [date] => Sat, 27 Feb 2021 12:46:58 GMT
  [x-frame-options] => SAMEORIGIN
  [strict-transport-security] => max-age=31536000
  [p3p] => CP="This is not a P3P policy! See http://support.google.com/accounts/answer/151657?hl=ar for more info."
  [content-encoding] => gzip
  [server] => ESF
  [x-xss-protection] => 0
  [set-cookie] => GPS=1; Domain=.youtube.com; Expires=Sat, 27-Feb-2021 13:16:58 GMT; Path=/; Secure; HttpOnly, YSC=hRxG142Krfo; Domain=.youtube.com; Path=/; Secure; HttpOnly; SameSite=none, VISITOR_INFO1_LIVE=_g3ZyuRIbJM; Domain=.youtube.com; Expires=Thu, 26-Aug-2021 12:46:58 GMT; Path=/; Secure; HttpOnly; SameSite=none
  [alt-svc] => h3-29=":443"; ma=2592000,h3-T051=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43"
  [transfer-encoding] => chunked
)
Array
(
  [url] => https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ/
  [content_type] => text/html; charset=utf-8
  [http_code] => 200
  [header_size] => 1040
  [request_size] => 150
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.324355
  [namelookup_time] => 0.004208
  [connect_time] => 0.008199
  [pretransfer_time] => 0.032076
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 61813
  [speed_download] => 190780
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => -1
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.067586
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 142.250.186.46
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 54198
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
http://www.youtube.com/oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ%2F&format=json
Array
(
  [vary] => Origin, X-Origin, Referer
  [content-type] => application/json; charset=UTF-8
  [content-encoding] => gzip
  [date] => Sat, 27 Feb 2021 12:46:59 GMT
  [server] => scaffolding on HTTPServer2
  [cache-control] => private
  [content-length] => 132
  [x-xss-protection] => 0
  [x-frame-options] => SAMEORIGIN
  [x-content-type-options] => nosniff
)
Array
(
  [url] => http://www.youtube.com/oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ%2F&format=json
  [content_type] => application/json; charset=UTF-8
  [http_code] => 403
  [header_size] => 343
  [request_size] => 209
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.022503
  [namelookup_time] => 0.004161
  [connect_time] => 0.007829
  [pretransfer_time] => 0.00787
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 132
  [speed_download] => 6000
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 132
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.022392
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 142.250.186.46
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 80
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 36778
  [http_version] => 2
  [protocol] => 1
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTP
)
http://www.youtube.com/oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ%2F&format=json
Array
(
  [vary] => Origin, X-Origin, Referer
  [content-type] => application/json; charset=UTF-8
  [content-encoding] => gzip
  [date] => Sat, 27 Feb 2021 12:46:59 GMT
  [server] => scaffolding on HTTPServer2
  [cache-control] => private
  [content-length] => 132
  [x-xss-protection] => 0
  [x-frame-options] => SAMEORIGIN
  [x-content-type-options] => nosniff
)
Array
(
  [url] => http://www.youtube.com/oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ%2F&format=json
  [content_type] => application/json; charset=UTF-8
  [http_code] => 403
  [header_size] => 343
  [request_size] => 312
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.02029
  [namelookup_time] => 2.3E-5
  [connect_time] => 0.003792
  [pretransfer_time] => 0.003839
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 132
  [speed_download] => 6600
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 132
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.020127
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 142.250.186.46
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 80
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 36780
  [http_version] => 2
  [protocol] => 1
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTP
)
https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ%3Ds900-c-k-c0x00ffffff-no-rj
Array
(
  [access-control-expose-headers] => Content-Length
  [etag] => "v9f"
  [expires] => Sun, 28 Feb 2021 12:46:59 GMT
  [cache-control] => public, max-age=86400, no-transform
  [content-disposition] => inline;filename="unnamed.jpg"
  [content-type] => image/jpeg
  [vary] => Origin
  [access-control-allow-origin] => *
  [timing-allow-origin] => *
  [x-content-type-options] => nosniff
  [date] => Sat, 27 Feb 2021 12:46:59 GMT
  [server] => fife
  [content-length] => 74929
  [x-xss-protection] => 0
  [alt-svc] => h3-29=":443"; ma=2592000,h3-T051=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43"
)
Array
(
  [url] => https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ%3Ds900-c-k-c0x00ffffff-no-rj
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 625
  [request_size] => 198
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.223707
  [namelookup_time] => 0.005379
  [connect_time] => 0.009104
  [pretransfer_time] => 0.028103
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 771
  [speed_download] => 3457
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 74929
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.223591
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 142.250.186.65
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 40592
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://www.youtube.com/favicon.ico
Array
(
  [accept-ranges] => bytes
  [vary] => Accept-Encoding
  [content-type] => image/x-icon
  [cross-origin-resource-policy] => cross-origin
  [content-length] => 1150
  [date] => Wed, 24 Feb 2021 04:38:11 GMT
  [expires] => Thu, 24 Feb 2022 04:38:11 GMT
  [last-modified] => Tue, 03 Mar 2020 20:15:00 GMT
  [x-content-type-options] => nosniff
  [server] => sffe
  [x-xss-protection] => 0
  [cache-control] => public, max-age=31536000
  [age] => 288528
  [alt-svc] => h3-29=":443"; ma=2592000,h3-T051=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43"
)
Array
(
  [url] => https://www.youtube.com/favicon.ico
  [content_type] => image/x-icon
  [http_code] => 200
  [header_size] => 581
  [request_size] => 196
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.071823
  [namelookup_time] => 2.4E-5
  [connect_time] => 0.003826
  [pretransfer_time] => 0.063985
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 815
  [speed_download] => 11478
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 1150
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.071726
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 142.250.186.46
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 54206
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon.ico
Array
(
  [accept-ranges] => bytes
  [vary] => Accept-Encoding
  [content-type] => image/x-icon
  [cross-origin-resource-policy] => cross-origin
  [content-length] => 1150
  [date] => Sat, 27 Feb 2021 11:02:29 GMT
  [expires] => Sun, 27 Feb 2022 11:02:29 GMT
  [last-modified] => Wed, 24 Feb 2021 18:21:47 GMT
  [x-content-type-options] => nosniff
  [server] => sffe
  [x-xss-protection] => 0
  [cache-control] => public, max-age=31536000
  [age] => 6270
  [alt-svc] => h3-29=":443"; ma=2592000,h3-T051=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43"
)
Array
(
  [url] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon.ico
  [content_type] => image/x-icon
  [http_code] => 200
  [header_size] => 579
  [request_size] => 219
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.073536
  [namelookup_time] => 1.0E-5
  [connect_time] => 0.021026
  [pretransfer_time] => 0.065935
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 817
  [speed_download] => 11191
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 1150
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.073441
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 142.250.186.46
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 54210
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_32.png
Array
(
  [accept-ranges] => bytes
  [content-type] => image/png
  [cross-origin-resource-policy] => cross-origin
  [content-length] => 348
  [date] => Sat, 27 Feb 2021 06:52:38 GMT
  [expires] => Sun, 27 Feb 2022 06:52:38 GMT
  [last-modified] => Wed, 24 Feb 2021 18:21:47 GMT
  [x-content-type-options] => nosniff
  [server] => sffe
  [x-xss-protection] => 0
  [cache-control] => public, max-age=31536000
  [age] => 21261
  [alt-svc] => h3-29=":443"; ma=2592000,h3-T051=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43"
)
Array
(
  [url] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_32.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 553
  [request_size] => 222
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.075374
  [namelookup_time] => 9.0E-6
  [connect_time] => 0.028733
  [pretransfer_time] => 0.069161
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 348
  [speed_download] => 4640
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 348
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.075258
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 142.250.186.46
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 54212
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_48.png
Array
(
  [accept-ranges] => bytes
  [content-type] => image/png
  [cross-origin-resource-policy] => cross-origin
  [content-length] => 15279
  [date] => Thu, 25 Feb 2021 15:46:59 GMT
  [expires] => Fri, 25 Feb 2022 15:46:59 GMT
  [last-modified] => Wed, 24 Feb 2021 18:21:47 GMT
  [x-content-type-options] => nosniff
  [server] => sffe
  [x-xss-protection] => 0
  [cache-control] => public, max-age=31536000
  [age] => 162000
  [alt-svc] => h3-29=":443"; ma=2592000,h3-T051=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43"
)
Array
(
  [url] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_48.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 556
  [request_size] => 222
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.076845
  [namelookup_time] => 9.0E-6
  [connect_time] => 0.03618
  [pretransfer_time] => 0.07016
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 840
  [speed_download] => 11052
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 15279
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.076768
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 142.250.186.46
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 54214
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_96.png
Array
(
  [accept-ranges] => bytes
  [content-type] => image/png
  [cross-origin-resource-policy] => cross-origin
  [content-length] => 15346
  [date] => Thu, 25 Feb 2021 15:46:59 GMT
  [expires] => Fri, 25 Feb 2022 15:46:59 GMT
  [last-modified] => Wed, 24 Feb 2021 18:21:47 GMT
  [x-content-type-options] => nosniff
  [server] => sffe
  [x-xss-protection] => 0
  [cache-control] => public, max-age=31536000
  [age] => 162000
  [alt-svc] => h3-29=":443"; ma=2592000,h3-T051=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43"
)
Array
(
  [url] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_96.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 556
  [request_size] => 222
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.078596
  [namelookup_time] => 9.0E-6
  [connect_time] => 0.043486
  [pretransfer_time] => 0.07131
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 840
  [speed_download] => 10769
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 15346
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.078523
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 142.250.186.46
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 54216
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_144.png
Array
(
  [accept-ranges] => bytes
  [content-type] => image/png
  [cross-origin-resource-policy] => cross-origin
  [content-length] => 16275
  [date] => Thu, 25 Feb 2021 15:46:03 GMT
  [expires] => Fri, 25 Feb 2022 15:46:03 GMT
  [last-modified] => Wed, 24 Feb 2021 18:21:47 GMT
  [x-content-type-options] => nosniff
  [server] => sffe
  [x-xss-protection] => 0
  [cache-control] => public, max-age=31536000
  [age] => 162056
  [alt-svc] => h3-29=":443"; ma=2592000,h3-T051=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43"
)
Array
(
  [url] => https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_144.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 556
  [request_size] => 223
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.086263
  [namelookup_time] => 1.0E-5
  [connect_time] => 0.050942
  [pretransfer_time] => 0.081114
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 840
  [speed_download] => 9767
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 16275
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.086119
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 142.250.186.46
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 54218
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)

Content

          <!DOCTYPE html><html style="font-size: 10px;font-family: Roboto, Arial, sans-serif;" lang="ar"><head><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">var ytcfg={d:function(){return window.yt&&yt.config_||ytcfg.data_||(ytcfg.data_={})},get:function(k,o){return k in ytcfg.d()?ytcfg.d()[k]:o},set:function(){var a=arguments;if(a.length>1)ytcfg.d()[a[0]]=a[1];else for(var k in a[0])ytcfg.d()[k]=a[0][k]}};
window.ytcfg.set('EMERGENCY_BASE_URL', '\/error_204?t\x3djserror\x26level\x3dERROR\x26client.name\x3d1\x26client.version\x3d2.20210224.06.00');</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">(function(){window.yterr=window.yterr||true;window.unhandledErrorMessages={};window.unhandledErrorCount=0;
window.onerror=function(msg,url,line,columnNumber,error){var err;if(error)err=error;else{err=new Error;err.stack="";err.message=msg;err.fileName=url;err.lineNumber=line;if(!isNaN(columnNumber))err["columnNumber"]=columnNumber}var message=String(err.message);if(!err.message||message in window.unhandledErrorMessages||window.unhandledErrorCount>=5)return;window.unhandledErrorCount+=1;window.unhandledErrorMessages[message]=true;var img=new Image;window.emergencyTimeoutImg=img;img.onload=img.onerror=function(){delete window.emergencyTimeoutImg};
var combinedLineAndColumn=err.lineNumber;if(!isNaN(err["columnNumber"]))combinedLineAndColumn+=":"+err["columnNumber"];var stack=err.stack||"";var values={"msg":message,"type":err.name,"client.params":"unhandled window error","file":err.fileName,"line":combinedLineAndColumn,"stack":stack.substr(0,500)};var thirdPartyScript=!err.fileName||err.fileName==="<anonymous>";var replaced=stack.replace(/https:\/\/www.youtube.com\//g,"");if(replaced.match(/https?:\/\/[^/]+\//))thirdPartyScript=true;else if(stack.indexOf("trapProp")>=
0&&stack.indexOf("trapChain")>=0)thirdPartyScript=true;var baseUrl=window["ytcfg"].get("EMERGENCY_BASE_URL","https://www.youtube.com/error_204?t=jserror&level=ERROR");if(thirdPartyScript)baseUrl=baseUrl.replace("level=ERROR","level=WARNING");var parts=[baseUrl];for(var key in values){var value=values[key];if(value)parts.push(key+"="+encodeURIComponent(value))}img.src=parts.join("&")};
(function(){function _getExtendedNativePrototype(tag){var p=this._nativePrototypes[tag];if(!p){p=Object.create(this.getNativePrototype(tag));var p$=Object.getOwnPropertyNames(window["Polymer"].Base);for(var i=0,n=undefined;i<p$.length&&(n=p$[i]);i++)if(!window["Polymer"].BaseDescriptors[n])try{p[n]=window["Polymer"].Base[n]}catch(e){throw new Error("Error while copying property: "+n+". Tag is "+tag);}try{Object.defineProperties(p,window["Polymer"].BaseDescriptors)}catch(e$0){throw new Error("Polymer define property failed for "+
Object.keys(p));}this._nativePrototypes[tag]=p}return p}function handlePolymerError(msg){window.onerror(msg,window.location.href,0,0,new Error(Array.prototype.join.call(arguments,",")))}var origPolymer=window["Polymer"];var newPolymer=function(config){if(!origPolymer._ytIntercepted&&window["Polymer"].Base){origPolymer._ytIntercepted=true;window["Polymer"].Base._getExtendedNativePrototype=_getExtendedNativePrototype;window["Polymer"].Base._error=handlePolymerError;window["Polymer"].Base._warn=handlePolymerError}return origPolymer.apply(this,
arguments)};var origDescriptor=Object.getOwnPropertyDescriptor(window,"Polymer");Object.defineProperty(window,"Polymer",{set:function(p){if(origDescriptor&&origDescriptor.set&&origDescriptor.get){origDescriptor.set(p);origPolymer=origDescriptor.get()}else origPolymer=p;if(typeof origPolymer==="function")Object.defineProperty(window,"Polymer",{value:origPolymer,configurable:true,enumerable:true,writable:true})},get:function(){return typeof origPolymer==="function"?newPolymer:origPolymer},configurable:true,
enumerable:true})})();}).call(this);
</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">window.Polymer=window.Polymer||{};window.Polymer.legacyOptimizations=true;window.ShadyDOM={force:true,preferPerformance:true,noPatch:true};
</script><link rel="shortcut icon" href="https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon.ico" type="image/x-icon"><link rel="icon" href="https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_32.png" sizes="32x32"><link rel="icon" href="https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_48.png" sizes="48x48"><link rel="icon" href="https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_96.png" sizes="96x96"><link rel="icon" href="https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/img/favicon_144.png" sizes="144x144"><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">var ytcsi={gt:function(n){n=(n||"")+"data_";return ytcsi[n]||(ytcsi[n]={tick:{},info:{}})},now:window.performance&&window.performance.timing&&window.performance.now&&window.performance.timing.navigationStart?function(){return window.performance.timing.navigationStart+window.performance.now()}:function(){return(new Date).getTime()},tick:function(l,t,n){var ticks=ytcsi.gt(n).tick;var v=t||ytcsi.now();if(ticks[l]){ticks["_"+l]=ticks["_"+l]||[ticks[l]];ticks["_"+l].push(v)}ticks[l]=v},info:function(k,
v,n){ytcsi.gt(n).info[k]=v},setStart:function(s,t,n){ytcsi.info("yt_sts",s,n);ytcsi.tick("_start",t,n)}};
(function(w,d){ytcsi.setStart("dhs",w.performance?w.performance.timing.responseStart:null);var isPrerender=(d.visibilityState||d.webkitVisibilityState)=="prerender";var vName=!d.visibilityState&&d.webkitVisibilityState?"webkitvisibilitychange":"visibilitychange";if(isPrerender){ytcsi.info("prerender",1);var startTick=function(){ytcsi.setStart("dhs");d.removeEventListener(vName,startTick)};d.addEventListener(vName,startTick,false)}if(d.addEventListener)d.addEventListener(vName,function(){ytcsi.tick("vc")},
false);function isGecko(){if(!w.navigator)return false;try{if(w.navigator.userAgentData&&w.navigator.userAgentData.brands&&w.navigator.userAgentData.brands.length){var brands=w.navigator.userAgentData.brands;for(var i=0;i<brands.length;i++)if(brands[i]&&brands[i].brand==="Firefox")return true;return false}}catch(e){setTimeout(function(){throw e;})}if(!w.navigator.userAgent)return false;var ua=w.navigator.userAgent;return ua.indexOf("Gecko")>0&&ua.toLowerCase().indexOf("webkit")<0&&ua.indexOf("Edge")<
0&&ua.indexOf("Trident")<0&&ua.indexOf("MSIE")<0}if(isGecko()){var isHidden=(d.visibilityState||d.webkitVisibilityState)=="hidden";if(isHidden)ytcsi.tick("vc")}var slt=function(el,t){setTimeout(function(){var n=ytcsi.now();el.loadTime=n;if(el.slt)el.slt()},t)};w.__ytRIL=function(el){if(!el.getAttribute("data-thumb"))if(w.requestAnimationFrame)w.requestAnimationFrame(function(){slt(el,0)});else slt(el,16)}})(window,document);
</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">(function() {var img = new Image().src = "https://i.ytimg.com/generate_204";})();</script><script src="https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/jsbin/web-animations-next-lite.min.vflset/web-animations-next-lite.min.js" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ"></script><script src="https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/jsbin/webcomponents-all-noPatch.vflset/webcomponents-all-noPatch.js" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ"></script><script src="https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/jsbin/fetch-polyfill.vflset/fetch-polyfill.js" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ"></script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if (window.ytcsi) {window.ytcsi.tick('lpcs', null, '');}</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">(function() {window.ytplayer={};
ytcfg.set({"CLIENT_CANARY_STATE":"none","DEVICE":"ceng\u003dUSER_DEFINED\u0026cplatform\u003dDESKTOP","DISABLE_YT_IMG_DELAY_LOADING":false,"ELEMENT_POOL_DEFAULT_CAP":75,"EVENT_ID":"Qj86YLy9OqmQ8gPPlJKQCA","EXPERIMENT_FLAGS":{"desktop_search_prominent_thumbs":true,"web_log_app_install_experiments":true,"kevlar_droppable_prefetchable_requests":true,"player_enable_playback_playlist_change":true,"kevlar_use_response_ttl_to_invalidate_cache":true,"kevlar_use_endpoint_for_channel_creation_form":true,"enable_polymer_resin_migration":true,"kevlar_frontend_video_list_actions":true,"element_pool_populator_auto_abort":true,"kevlar_op_page_service_browse":true,"searchbox_reporting":true,"web_player_touch_mode_improvements":true,"popup_for_sign_out_report_playlist":true,"suppress_error_204_logging":true,"enable_purchase_activity_in_paid_memberships":true,"kevlar_fix_miniplayer_logging":true,"web_show_regex_error_textarea":true,"kevlar_mealbar_above_player":true,"web_post_search":true,"kevlar_snap_state_refresh":true,"kevlar_center_search_results":true,"kevlar_home_skeleton_hide_later":true,"kevlar_system_icons":true,"networkless_logging":true,"kevlar_transcript_engagement_panel":true,"kevlar_autonav_popup_filtering":true,"web_client_counter_random_seed":true,"web_dont_cancel_pending_navigation_same_url":true,"kevlar_fallback_to_page_data_root_ve":true,"kevlar_client_side_screens":true,"kevlar_frontend_queue_recover":true,"kevlar_exit_fullscreen_leaving_watch":true,"kevlar_fetch_networkless_support":true,"desktop_sparkles_light_cta_button":true,"enable_nwl_cleaning_logic":true,"web_gel_timeout_cap":true,"kevlar_clear_non_displayable_url_params":true,"rich_grid":true,"web_yt_config_context":true,"kevlar_allow_queue_reorder":true,"kevlar_hide_pp_url_param":true,"external_fullscreen_with_edu":true,"kevlar_eager_shell_boot_via_one_platform":true,"desktop_add_to_playlist_renderer_dialog_popup":true,"enable_gel_log_commands":true,"kevlar_thumbnail_fluid":true,"kevlar_copy_playlist":true,"kevlar_help_use_locale":true,"kevlar_cache_on_ttl_browse":true,"kevlar_prefetch":true,"kevlar_prepare_player_on_miniplayer_activation":true,"kevlar_player_disable_rvs_update":true,"should_clear_video_data_on_player_cued_unstarted":true,"your_data_entrypoint":true,"mdx_enable_privacy_disclosure_ui":true,"kevlar_include_query_in_search_endpoint":true,"defer_overlays":true,"kevlar_deprecated_ticker":true,"web_deprecate_service_ajax_map_dependency":true,"retry_web_logging_batches":true,"desktop_player_touch_gestures":true,"kevlar_warm_settings_killswitch":true,"enable_polymer_resin":true,"external_fullscreen":true,"web_show_description_tag_movies":true,"desktop_adjust_touch_target":true,"serve_pdp_at_canonical_url":true,"desktop_touch_gestures_usage_log":true,"suppress_gen_204":true,"live_chat_increased_min_height":true,"kevlar_logged_out_topbar_menu_migration":true,"enable_poll_choice_border_on_web":true,"enable_button_behavior_reuse":true,"enable_get_account_switcher_endpoint_on_webfe":true,"cache_utc_offset_minutes_in_pref_cookie":true,"kevlar_client_save_subs_preferences":true,"kevlar_miniplayer_play_pause_on_scrim":true,"kevlar_touch_gesture_ves":true,"memberships_page_continuation_migrate":true,"kevlar_watch_color_update":true,"enable_service_ajax_csn":true,"kevlar_icons_on_menus":true,"serve_crosswalk_compliant_pdp":true,"polymer2_element_pool_properties":true,"disable_child_node_auto_formatted_strings":true,"kevlar_mix_handle_first_endpoint_different":true,"polymer_verifiy_app_state":true,"kevlar_watch_increased_width_threshold":true,"web_always_load_chat_support":true,"kevlar_three_dot_ink":true,"kevlar_command_handler":true,"kevlar_channel_trailer_multi_attach":true,"kevlar_disable_html_imports":true,"polymer2_polyfill_manual_flush":true,"kevlar_macro_markers_keyboard_shortcut":true,"networkless_gel":true,"enable_call_to_action_clarification_renderer_bottom_section_conditions":true,"kevlar_disable_channels_flow_param":true,"global_spacebar_pause":true,"polymer_task_manager_proxied_promise":true,"kevlar_watch_next_continuations_migration":true,"kevlar_op_migration_batch_2":true,"decorate_autoplay_renderer":true,"csi_on_gel":true,"kevlar_next_cold_on_auth_change_detected":true,"kevlar_cache_on_ttl":true,"kevlar_log_native_right_click_ve":true,"enable_servlet_errors_streamz":true,"player_allow_autonav_after_playlist":true,"web_hide_autonav_headline":true,"desktop_action_companion_wta_support":true,"kevlar_topbar_logo_fallback_home":true,"kevlar_background_color_update":true,"kevlar_collect_battery_network_status":true,"live_chat_use_punctual":true,"cold_missing_history":true,"kevlar_no_url_params":true,"endpoint_handler_logging_cleanup_killswitch":true,"web_api_url":true,"web_player_watch_next_response":true,"kevlar_ctrl_tap_fix":true,"fill_web_player_context_config":true,"web_log_connection_in_gel":true,"enable_masthead_quartile_ping_fix":true,"pdg_disable_web_super_vod_explicit_click_logging":true,"nwl_send_fast_on_unload":true,"kevlar_inlined_html_templates_polymer_flags":true,"kevlar_collect_hover_touch_support":true,"kevlar_use_page_data_will_update":true,"kevlar_calculate_grid_collapsible":true,"kevlar_player_response_swf_config_wrapper_killswitch":true,"kevlar_enable_reorderable_playlists":true,"polymer_video_renderer_defer_menu":true,"kevlar_miniplayer_set_element_early":true,"kevlar_allow_playlist_reorder":true,"desktop_keyboard_capture_keydown_killswitch":true,"enable_auto_play_param_fix_for_masthead_ad":true,"disable_thumbnail_preloading":true,"enable_servlet_streamz":true,"kevlar_fix_playlist_continuation":true,"live_chat_over_playlist":true,"kevlar_watch_js_panel_height":true,"web_network_combined_catch":true,"kevlar_autofocus_menu_on_keyboard_nav":true,"mweb_csi_watch_fix":true,"player_endscreen_ellipsis_fix":true,"kevlar_voice_search":true,"desktop_swipeable_guide":true,"rich_grid_mini_mode":true,"live_chat_use_fetch_command":true,"kevlar_gel_error_routing":true,"web_log_connection":true,"polymer_warm_thumbnail_preload":true,"is_mweb_wexit_main_launch":true,"disable_legacy_desktop_remote_queue":true,"kevlar_one_pick_add_video_to_playlist":true,"deprecate_pair_servlet_enabled":true,"service_worker_subscribe_with_vapid_key":true,"enable_premium_voluntary_pause":true,"web_screen_associated_all_layers":true,"allow_https_streaming_for_all":true,"kevlar_hide_time_continue_url_param":true,"live_chat_live_commentary_mode":true,"web_refresh_info_panel":true,"gfeedback_for_signed_out_users_enabled":true,"kevlar_op_migration_batch_3":true,"kevlar_playlist_autonav_loop_fix":true,"kevlar_picker_ajax_migration":true,"kevlar_watch_drag_handles":true,"warm_load_nav_start_web":true,"is_part_of_any_user_engagement_experiment":true,"config_age_report_killswitch":true,"persistent_miniplayer":true,"kevlar_transcript_panel_refreshed_styles":true,"kevlar_cancel_scheduled_comment_jobs_on_navigate":true,"enable_memberships_and_purchases":true,"enable_topsoil_wta_for_halftime":true,"kevlar_miniplayer_set_watch_next":true,"kevlar_standard_scrollbar_color":true,"enable_ve_tracker_key":true,"enable_web_ketchup_hero_animation":true,"kevlar_guide_ajax_migration":true,"enable_mixed_direction_formatted_strings":true,"kevlar_watch_skeleton":true,"enable_streamline_repost_flow":true,"kevlar_watch_next_chips_continuations_migration":true,"kevlar_tuner_should_defer_detach":true,"enable_super_vod_price_selector":true,"kevlar_keyboard_button_focus":true,"mdx_load_cast_api_bootstrap_script":true,"disable_signout_supex_users":true,"enable_ypc_spinners":true,"live_chat_unicode_emoji_skintone_update":true,"kevlar_set_internal_player_size":true,"web_player_move_autonav_toggle":true,"enable_docked_chat_messages":true,"enable_offer_suppression":true,"player_doubletap_to_seek":true,"enable_yto_window":true,"kevlar_player_playlist_use_local_index":true,"desktop_themeable_vulcan":true,"kevlar_queue_use_update_api":true,"defer_rendering_outside_visible_area":true,"kevlar_disable_background_prefetch":true,"kevlar_tuner_run_default_comments_delay":true,"pageid_as_header_web":true,"html5_pacf_enable_dai":true,"use_better_post_dismissals":true,"kevlar_menu_logging":true,"kevlar_miniplayer":true,"kevlar_no_autoscroll_on_playlist_hover":true,"kevlar_player_autoplay_count_from_rvs":true,"skip_endpoint_param_comparison":true,"web_response_processor_support":true,"log_web_endpoint_to_layer":true,"web_lifecycles":true,"kevlar_nitrate_driven_tooltips":true,"live_chat_itfe_endpoint_migration":true,"kevlar_scrollbar_rework":true,"disable_simple_mixed_direction_formatted_strings":true,"polymer_bad_build_labels":true,"offline_error_handling":true,"spf_kevlar_assume_chunked":true,"player_bootstrap_method":true,"kevlar_enable_slis":true,"include_autoplay_count_in_playlists":true,"kevlar_queue_use_dedicated_list_type":true,"enable_client_streamz_web":true,"web_player_enable_ipp":true,"disable_youthere_lact_threshold_check":true,"enable_business_email_reveal_servlet_migration":true,"web_hide_autonav_keyline":true,"custom_csi_timeline_use_gel":true,"record_app_crashed_web":true,"reload_without_polymer_innertube":true,"kevlar_thumbnail_overlay_new_elementpool_schedule":true,"web_move_passive_signin":true,"kevlar_clean_up":true,"enable_mentions_in_reposts":true,"enable_ytc_self_serve_refunds":true,"get_midroll_info_use_client_rpc":true,"kevlar_thumbnail_equalizer_killswitch":true,"kevlar_playback_associated_queue":true,"kevlar_update_youtube_sans":true,"kevlar_save_queue":true,"kevlar_enable_editable_playlists":true,"enable_web_poster_hover_animation":true,"kevlar_autonav_miniplayer_fix":true,"kevlar_miniplayer_queue_user_activation":true,"kevlar_op_migration":true,"kevlar_allow_multistep_video_init":true,"enable_borders_on_community":true,"defer_menus":true,"kevlar_use_ytd_player":true,"kevlar_no_early_init_unpause":true,"desktop_persistent_menu":true,"kevlar_op_infra":true,"kevlar_miniplayer_no_update_on_deactivate":true,"browse_next_continuations_migration_playlist":true,"kevlar_use_one_platform_for_queue_refresh":true,"web_enable_history_cache_map":true,"live_chat_continuations_migration":true,"enable_topic_channel_tabs":true,"kevlar_abandon_on_stop":true,"kevlar_channels_player_handle_missing_swfconfig":true,"web_visitorid_in_datasync":true,"gal_client_migration_mweb":true,"desktop_animate_miniplayer":true,"enable_post_scheduling":true,"botguard_periodic_refresh":true,"kevlar_frontend_queue_automatic_recover":true,"kevlar_should_maintain_stable_list":true,"kevlar_home_skeleton":true,"kevlar_legacy_browsers":true,"kevlar_ad_badge_line_height_update":true,"kevlar_js_fixes":true,"kevlar_playlist_drag_handles":true,"enable_microformat_data":true,"is_kevlar_wexit_main_launch":true,"web_enable_ad_signals_in_it_context":true,"autoescape_tempdata_url":true,"use_source_element_if_present_for_actions":true,"kevlar_lazy_list_resume_for_autofill":true,"enable_player_microformat_data":true,"kevlar_miniplayer_expand_top":true,"kevlar_op_page_service_search":true,"kevlar_shell_for_downloads_page":true,"check_user_lact_at_prompt_shown_time_on_web":true,"polymer2_not_shady_build":true,"enable_signals":true,"service_worker_push_enabled":true,"service_worker_push_watch_page_prompt":true,"log_vis_on_tab_change":true,"desktop_notification_high_priority_ignore_push":true,"enable_watch_next_pause_autoplay_lact":true,"service_worker_enabled":true,"use_watch_fragments2":true,"kevlar_guide_refresh":true,"desktop_notification_set_title_bar":true,"desktop_client_release":true,"desktop_pyv_on_watch_missing_params":true,"service_worker_push_home_page_prompt":true,"no_sub_count_on_sub_button":true,"cancel_pending_navs":true,"polymer_report_client_url_requested_rate":0.001,"addto_ajax_log_warning_fraction":0.1,"log_window_onerror_fraction":0.1,"polymer_report_missing_web_navigation_endpoint_rate":0.001,"browse_ajax_log_warning_fraction":1.0,"kevlar_tuner_thumbnail_factor":1.0,"ytidb_transaction_ended_event_rate_limit":0.02,"log_js_exceptions_fraction":1.0,"nwl_latency_sampling_rate":0.01,"web_system_health_fraction":0.01,"nwl_cleaning_rate":0.1,"kevlar_tuner_clamp_device_pixel_ratio":2.0,"autoplay_pause_by_lact_sampling_fraction":0.0,"trending_explore_shelf_max_rows":2,"ytidb_transaction_try_count":1,"kevlar_mini_guide_width_threshold":791,"pbj_navigate_limit":-1,"desktop_search_suggestion_tap_target":0,"kevlar_tuner_visibility_time_between_jobs_ms":100,"user_engagement_experiments_rate_limit_ms":86400000,"kevlar_tooltip_impression_cap":2,"leader_election_check_interval":9000,"kevlar_tuner_scheduler_soft_state_timer_ms":800,"kevlar_persistent_guide_width_threshold":1312,"leader_election_lease_ttl":10000,"autoplay_time_for_music_content_after_autoplayed_video":-1,"external_fullscreen_button_shown_threshold":10,"kevlar_tuner_default_comments_delay":1000,"minimum_duration_to_consider_mouseover_as_hover":500,"network_polling_interval":30000,"viewport_load_collection_wait_time":0,"botguard_async_snapshot_timeout_ms":3000,"web_gel_debounce_ms":10000,"kevlar_time_caching_end_threshold":15,"client_streamz_web_flush_interval_seconds":60,"web_emulated_idle_callback_delay":0,"kevlar_time_caching_start_threshold":15,"preview_play_duration":3000,"autoplay_time":8000,"desktop_polymer_video_masthead_session_tempdata_ttl":30,"visibility_time_between_jobs_ms":100,"yoodle_jitter_seconds_web":0,"log_web_meta_interval_ms":0,"max_duration_to_consider_mouseover_as_hover":600000,"yoodle_start_time_utc":0,"user_mention_suggestions_edu_impression_cap":10,"yoodle_end_time_utc":0,"prefetch_comments_ms_after_video":0,"web_foreground_heartbeat_interval_ms":28000,"leader_election_renewal_interval":6000,"min_mouse_still_duration":100,"high_priority_flyout_frequency":3,"web_logging_max_batch":150,"autoplay_time_for_music_content":-1,"client_streamz_web_flush_count":100,"external_fullscreen_button_click_threshold":2,"check_navigator_accuracy_timeout_ms":0,"kevlar_thumbnail_flyout_delay":300,"html5_experiment_id_label":0,"live_chat_incremental_emoji_rendering_target_framerate":60,"show_ghost_card_continuations":0,"watch_next_pause_autoplay_lact_sec":4500,"service_worker_push_logged_out_prompt_watches":-1,"service_worker_push_prompt_delay_microseconds":3888000000000,"service_worker_push_prompt_cap":-1,"autoplay_pause_by_lact_sec":0,"yoodle_alt_text":"","yoodle_start_time":"","desktop_web_client_version_override":"","polymer_task_manager_status":"production","live_chat_unicode_emoji_json_url":"https://www.gstatic.com/youtube/img/emojis/emojis-svg-5.json","yoodle_base_url":"","consent_url_override":"","debug_forced_internalcountrycode":"","cb_v2_uxe":"","yoodle_alt_text_locale":"","kevlar_next_up_next_edu_emoji":"","desktop_search_prominent_thumbs_style":"DEFAULT","yoodle_date_override_debug":"","yoodle_end_time":"","web_client_version_override":"","thumbnail_overlay_deferral_priority":"IDLE","yoodle_webp_base_url":"","service_worker_push_force_notification_prompt_tag":"1","service_worker_scope":"/","twelve_video_reordering":[0,1,2,4,7,8,3,5,6,9,10,11],"kevlar_command_handler_command_banlist":[],"kevlar_mousedown_prefetchable_components":[],"ten_video_reordering":[0,1,2,3,6,4,5,7,8,9],"guide_business_info_countries":["KR"],"web_op_endpoint_banlist":[],"web_op_continuation_type_banlist":[],"kevlar_op_browse_sampled_prefix_ids":[],"web_op_signal_type_banlist":[],"guide_legal_footer_enabled_countries":["NL","ES"],"kevlar_page_service_url_prefix_carveouts":[]},"GAPI_HINT_PARAMS":"m;/_/scs/abc-static/_/js/k\u003dgapi.gapi.en.L7mys-cL6BM.O/d\u003d1/ct\u003dzgms/rs\u003dAHpOoo8QoBZWYtEZfsgOGqh_X1WKvJV7Wg/m\u003d__features__","GAPI_HOST":"https://apis.google.com","GAPI_LOCALE":"ar_EG","GL":"SA","GOOGLE_FEEDBACK_PRODUCT_ID":"59","GOOGLE_FEEDBACK_PRODUCT_DATA":{"polymer":"active","polymer2":"active","accept_language":""},"HL":"ar","HTML_DIR":"rtl","HTML_LANG":"ar","INNERTUBE_API_KEY":"AIzaSyAO_FJ2SlqU8Q4STEHLGCilw_Y9_11qcW8","INNERTUBE_API_VERSION":"v1","INNERTUBE_CLIENT_NAME":"WEB","INNERTUBE_CLIENT_VERSION":"2.20210224.06.00","INNERTUBE_CONTEXT":{"client":{"hl":"ar","gl":"SA","remoteHost":"78.47.42.177","deviceMake":"","deviceModel":"","visitorData":"CgtfZzNaeXVSSWJKTSjC_uiBBg%3D%3D","userAgent":"Embed PHP library,gzip(gfe)","clientName":"WEB","clientVersion":"2.20210224.06.00","osName":"","osVersion":"","originalUrl":"https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","platform":"DESKTOP","gfeFrontlineInfo":"vip\u003d142.250.186.46,server_port\u003d443,client_port\u003d54198,tcp_connection_request_count\u003d0,header_order\u003dHUEA,gfe_version\u003d2.710.1,ssl,ssl_info\u003dTLSv1.3:RNA:T,tlsext\u003dS,sni\u003dwww.youtube.com,hex_encoded_client_hello\u003d130213031301c02cc030009fcca9cca8ccaac02bc02f009ec024c028006bc023c0270067c00ac0140039c009c0130033009d009c003d003c0035002f00ff-00-0000000b000a3374001000160017000d002b002d00330015,c\u003d1302,pn\u003dalpn,ja3\u003d456523fc94726331a4d5a2e1d40b2cd7,rtt_source\u003dtcp,rtt\u003d4,srtt\u003d4,client_protocol\u003dHTTP/1.1,client_transport\u003dtcp,gfe\u003dacframm8.prod.google.com,pzf\u003dLinux 2.2.x-3.x [4:55+9:0:1460:mss*44/7:mss/sok/ts/nop/ws:df/id+:0] [generic tos:0x20],vip_region\u003ddefault,asn\u003d24940,cc\u003dSA,eid\u003dQj86YISJOsjy8gevr66wDQ,scheme\u003dhttps","clientFormFactor":"UNKNOWN_FORM_FACTOR"},"user":{"lockedSafetyMode":false},"request":{"useSsl":true},"clickTracking":{"clickTrackingParams":"IhMIvOatvoyK7wIVKYh8Ch1PigSC"},"adSignalsInfo":{"consentBumpParams":{"consentHostnameOverride":"https://www.youtube.com","urlOverride":""}}},"INNERTUBE_CONTEXT_CLIENT_NAME":1,"INNERTUBE_CONTEXT_CLIENT_VERSION":"2.20210224.06.00","INNERTUBE_CONTEXT_GL":"SA","INNERTUBE_CONTEXT_HL":"ar","LATEST_ECATCHER_SERVICE_TRACKING_PARAMS":{"client.name":"WEB"},"LOGGED_IN":false,"PAGE_BUILD_LABEL":"youtube.desktop.web_20210224_06_RC00","PAGE_CL":359279154,"scheduler":{"useRaf":true,"timeout":20},"SERVER_NAME":"WebFE","SESSION_INDEX":"","SIGNIN_URL":"https://accounts.google.com/ServiceLogin?service\u003dyoutube\u0026uilel\u003d3\u0026passive\u003dtrue\u0026continue\u003dhttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Ddesktop%26hl%3Dar%26next%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fchannel%252FUCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ%26feature%3D__FEATURE__\u0026hl\u003dar","VISITOR_DATA":"CgtfZzNaeXVSSWJKTSjC_uiBBg%3D%3D","WEB_PLAYER_CONTEXT_CONFIGS":{"WEB_PLAYER_CONTEXT_CONFIG_ID_KEVLAR_WATCH":{"transparentBackground":true,"useFastSizingOnWatchDefault":false,"showMiniplayerButton":true,"externalFullscreen":true,"showMiniplayerUiWhenMinimized":true,"rootElementId":"movie_player","jsUrl":"/s/player/4fe52f49/player_ias.vflset/ar_EG/base.js","cssUrl":"/s/player/4fe52f49/www-player-rtl.css","contextId":"WEB_PLAYER_CONTEXT_CONFIG_ID_KEVLAR_WATCH","eventLabel":"detailpage","contentRegion":"SA","hl":"ar_EG","hostLanguage":"ar","playerStyle":"desktop-polymer","innertubeApiKey":"AIzaSyAO_FJ2SlqU8Q4STEHLGCilw_Y9_11qcW8","innertubeApiVersion":"v1","innertubeContextClientVersion":"2.20210224.06.00","device":{"brand":"","model":"","platform":"DESKTOP","interfaceName":"WEB","interfaceVersion":"2.20210224.06.00"},"serializedExperimentIds":"23890959,23939458,23940247,23969934,23976578,23983297,23986017,23992808,23996625,23999598,24000882,24007902,24008855","serializedExperimentFlags":"html5_remove_not_servable_check_killswitch\u003dtrue\u0026html5_hfr_quality_cap\u003d0\u0026html5_query_sw_secure_crypto_for_android\u003dtrue\u0026ytidb_transaction_try_count\u003d1\u0026html5_df_downgrade_thresh\u003d0.2\u0026html5_platform_minimum_readahead_seconds\u003d0.0\u0026web_log_app_install_experiments\u003dtrue\u0026player_enable_playback_playlist_change\u003dtrue\u0026html5_allowable_liveness_drift_chunks\u003d2\u0026html5_readahead_ratelimit\u003d3000\u0026kevlar_frontend_video_list_actions\u003dtrue\u0026html5_log_live_discontinuity\u003dtrue\u0026html5_stateful_audio_min_adjustment_value\u003d0\u0026web_player_touch_mode_improvements\u003dtrue\u0026html5_allow_video_keyframe_without_audio\u003dtrue\u0026unplugged_tvhtml5_video_preload_on_focus_delay_ms\u003d0\u0026html5_restrict_streaming_xhr_on_sqless_requests\u003dtrue\u0026suppress_error_204_logging\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_min_load_speed\u003d1.5\u0026manifestless_post_live\u003dtrue\u0026embeds_impression_link\u003dtrue\u0026html5_block_pip_safari_delay\u003d0\u0026self_podding_highlighted_button_blue\u003dtrue\u0026web_post_search\u003dtrue\u0026addto_ajax_log_warning_fraction\u003d0.1\u0026hide_preskip\u003dtrue\u0026skip_ad_button_with_thumbnail\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_seek_latency_fudge\u003d0.5\u0026html5_live_quality_cap\u003d0\u0026html5_report_slow_ads_as_error\u003dtrue\u0026html5_long_rebuffer_jiggle_cmt_delay_ms\u003d0\u0026networkless_logging\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_min_buffer_health_secs_on_timeout\u003d0.1\u0026html5_request_size_padding_secs\u003d3.0\u0026hoffle_cache_size_secs\u003d0\u0026tvhtml5_min_has_advanced_secs_float\u003d0.01\u0026html5_disable_move_pssh_to_moov\u003dtrue\u0026web_player_ss_dai_ad_fetching_timeout_ms\u003d7000\u0026web_client_counter_random_seed\u003dtrue\u0026log_window_onerror_fraction\u003d0.1\u0026html5_jumbo_mobile_subsegment_readahead_target\u003d3.0\u0026embeds_wexit_list_ajax_migration\u003dtrue\u0026html5_source_buffer_attach_retry_limit\u003d0\u0026debug_sherlog_username\u003d\u0026html5_peak_shave\u003dtrue\u0026mweb_enable_skippables_on_jio_phone\u003dtrue\u0026self_podding_midroll_choice_string_template\u003dself_podding_midroll_choice\u0026html5_gapless_ended_transition_buffer_ms\u003d200\u0026html5_rewrite_manifestless_for_sync\u003dtrue\u0026html5_ios_force_seek_to_zero_on_stop\u003dtrue\u0026live_fresca_v2\u003dtrue\u0026desktop_sparkles_light_cta_button\u003dtrue\u0026leader_election_check_interval\u003d9000\u0026html5_store_xhr_headers_readable\u003dtrue\u0026enable_nwl_cleaning_logic\u003dtrue\u0026web_gel_timeout_cap\u003dtrue\u0026html5_manifestless_vp9\u003dtrue\u0026web_yt_config_context\u003dtrue\u0026html5_ios7_force_play_on_stall\u003dtrue\u0026unplugged_tvhtml5_botguard_attestation\u003dtrue\u0026html5_delay_initial_loading\u003dtrue\u0026html5_inline_video_quality_survey\u003dtrue\u0026leader_election_lease_ttl\u003d10000\u0026external_fullscreen_with_edu\u003dtrue\u0026web_player_api_logging_fraction\u003d0.01\u0026html5_health_to_gel\u003dtrue\u0026kevlar_command_handler_command_banlist\u003d[]\u0026enable_gel_log_commands\u003dtrue\u0026html5_buffer_health_to_defer_slice_processing\u003d3.0\u0026set_interstitial_advertisers_question_text\u003dtrue\u0026html5_live_low_latency_bandwidth_window\u003d0.0\u0026autoplay_time_for_music_content_after_autoplayed_video\u003d-1\u0026html5_av1_thresh_hcc\u003d1080\u0026html5_error_cooldown_in_ms\u003d30000\u0026html5_new_element_on_invalid_state\u003dtrue\u0026web_player_vss_pageid_header\u003dtrue\u0026html5_seek_over_discontinuities\u003dtrue\u0026html5_encourage_array_coalescing\u003dtrue\u0026player_web_canary_stage\u003d0\u0026html5_max_selectable_quality_ordinal\u003d0\u0026should_clear_video_data_on_player_cued_unstarted\u003dtrue\u0026mdx_enable_privacy_disclosure_ui\u003dtrue\u0026html5_varispeed_playback_rate\u003dtrue\u0026web_deprecate_service_ajax_map_dependency\u003dtrue\u0026html5_unify_sqless_flow\u003dtrue\u0026html5_enable_embedded_player_visibility_signals\u003dtrue\u0026html5_default_quality_cap\u003d0\u0026html5_new_elem_on_hidden\u003dtrue\u0026html5_live_abr_head_miss_fraction\u003d0.0\u0026kabuki_pangea_prefer_audio_only_for_atv_and_uploads\u003dtrue\u0026network_polling_interval\u003d30000\u0026html5_video_tbd_min_kb\u003d0\u0026live_chunk_readahead\u003d3\u0026html5_autonav_cap_idle_secs\u003d0\u0026html5_media_fullscreen\u003dtrue\u0026suppress_gen_204\u003dtrue\u0026ad_pod_disable_companion_persist_ads_quality\u003dtrue\u0026self_podding_header_string_template\u003dself_podding_interstitial_message\u0026botguard_async_snapshot_timeout_ms\u003d3000\u0026html5_performance_cap_floor\u003d360\u0026html5_source_buffer_attach_delay_time\u003d15000\u0026html5_ad_timeout_ms\u003d0\u0026html5_pause_on_nonforeground_platform_errors\u003dtrue\u0026html5_background_cap_idle_secs\u003d60\u0026tvhtml5_unplugged_preload_cache_size\u003d5\u0026html5_prefer_server_bwe3\u003dtrue\u0026html5_quality_cap_min_age_secs\u003d0\u0026html5_subsegment_readahead_load_speed_check_interval\u003d0.5\u0026web_gel_debounce_ms\u003d10000\u0026kevlar_miniplayer_play_pause_on_scrim\u003dtrue\u0026preskip_button_style_ads_backend\u003dcountdown_next_to_thumbnail\u0026web_player_ipp_canary_type_for_logging\u003d\u0026html5_enable_in_video_overlay_ad_in_pacf\u003dtrue\u0026variable_buffer_timeout_ms\u003d0\u0026html5_probe_live_using_range\u003dtrue\u0026disable_child_node_auto_formatted_strings\u003dtrue\u0026polymer_verifiy_app_state\u003dtrue\u0026html5_qoe_intercept\u003d\u0026html5_unreported_seek_reseek_delay_ms\u003d0\u0026short_start_time_prefer_publish_in_watch_log\u003dtrue\u0026html5_deprecate_video_tag_pool\u003dtrue\u0026web_player_innertube_playlist_update\u003dtrue\u0026mweb_cougar_big_controls\u003dtrue\u0026html5_seek_set_cmt_delay_ms\u003d2000\u0026html5_crypto_period_secs_from_emsg\u003dtrue\u0026self_podding_pod_choice_string_template\u003dself_podding_pod_choice\u0026networkless_gel\u003dtrue\u0026html5_log_timestamp_offset\u003dtrue\u0026html5_max_live_dvr_window_plus_margin_secs\u003d46800.0\u0026html5_set_ended_in_pfx_live\u003dtrue\u0026csi_on_gel\u003dtrue\u0026html5_license_constraint_delay\u003d5000\u0026ytidb_transaction_ended_event_rate_limit\u003d0.02\u0026player_allow_autonav_after_playlist\u003dtrue\u0026html5_in_buffer_ptl_timeout_ms\u003d2000\u0026html5_aspect_from_adaptive_format\u003dtrue\u0026dash_manifest_version\u003d5\u0026desktop_action_companion_wta_support\u003dtrue\u0026html5_ios4_seek_above_zero\u003dtrue\u0026html5_live_abr_repredict_fraction\u003d0.0\u0026autoplay_time\u003d8000\u0026log_js_exceptions_fraction\u003d1.0\u0026ensure_only_one_resolved_midroll_response_on_web\u003dtrue\u0026hfr_dropped_framerate_fallback_threshold\u003d0\u0026desktop_player_button_tooltip_with_shortcut\u003dtrue\u0026html5_vp9_new_mime\u003dtrue\u0026render_enhanced_overlays_as_ctas_for_desktop_style\u003dunset\u0026web_wn_macro_markers\u003dtrue\u0026html5_sticky_reduces_discount_by\u003d0.0\u0026html5_release_on_error\u003dtrue\u0026use_video_ad_break_offset_ms_int64\u003dtrue\u0026web_api_url\u003dtrue\u0026web_player_watch_next_response\u003dtrue\u0026web_player_show_music_in_this_video_graphic\u003dvideo_thumbnail\u0026html5_log_rebuffer_events\u003d5\u0026web_player_inline_botguard\u003dtrue\u0026web_player_ss_timeout_skip_ads\u003dtrue\u0026enable_client_page_id_header_for_first_party_pings\u003dtrue\u0026html5_time_based_consolidation_ms\u003d10\u0026web_player_load_video_strict_check\u003dtrue\u0026html5_seek_new_elem_delay_ms\u003d12000\u0026html5_no_placeholder_rollbacks\u003dtrue\u0026html5_probe_secondary_during_timeout_miss_count\u003d2\u0026enable_client_deferred_full_screen_filtering_for_mweb_phones\u003dtrue\u0026web_log_connection_in_gel\u003dtrue\u0026html5_autonav_quality_cap\u003d720\u0026html5_hack_gapless_init\u003dtrue\u0026nwl_send_fast_on_unload\u003dtrue\u0026web_player_watch_next_response_parsing\u003dtrue\u0026html5_log_experiment_id_from_player_response_to_ctmp\u003d\u0026html5_sync_seeking_state\u003dtrue\u0026player_ads_set_adformat_on_client\u003dtrue\u0026html5_player_min_build_cl\u003d-1\u0026html5_post_interrupt_readahead\u003d20\u0026html5_skip_slow_ad_delay_ms\u003d5000\u0026html5_safari_desktop_eme_min_version\u003d0\u0026web_player_innertube_share_panel\u003dtrue\u0026enable_auto_play_param_fix_for_masthead_ad\u003dtrue\u0026web_player_nitrate_promo_tooltip\u003dtrue\u0026html5_vp9_mime_full_range_flag\u003dtrue\u0026disable_thumbnail_preloading\u003dtrue\u0026enable_eviction_protection_for_bulleit\u003dtrue\u0026enable_midroll_prefetch_for_html5\u003dtrue\u0026html5_perserve_av1_perf_cap\u003dtrue\u0026playready_first_play_expiration\u003d-1\u0026web_network_combined_catch\u003dtrue\u0026html5_heartbeat_set_ended\u003dtrue\u0026web_playback_associated_log_ctt\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_timeout_secs\u003d2.0\u0026mweb_csi_watch_fix\u003dtrue\u0026html5_desktop_vr180_allow_panning\u003dtrue\u0026html5_hdcp_probing_stream_url\u003d\u0026html5_request_sizing_multiplier\u003d0.8\u0026html5_subsegment_readahead_target_buffer_health_secs\u003d0.5\u0026player_endscreen_ellipsis_fix\u003dtrue\u0026enable_preoll_prefetch\u003dtrue\u0026html5_force_manifestless_seeking_state\u003dtrue\u0026web_player_sentinel_is_uniplayer\u003dtrue\u0026html5_av1_thresh_lcc\u003d480\u0026align_ad_to_video_player_lifecycle_for_bulleit\u003dtrue\u0026kevlar_gel_error_routing\u003dtrue\u0026html5_qoe_user_intent_match_health\u003dtrue\u0026web_log_connection\u003dtrue\u0026html5_min_readbehind_cap_secs\u003d60\u0026html5_ads_preroll_lock_timeout_delay_ms\u003d0\u0026web_player_gvi_wexit_other\u003dtrue\u0026enable_live_premiere_web_player_indicator\u003dtrue\u0026is_mweb_wexit_main_launch\u003dtrue\u0026disable_legacy_desktop_remote_queue\u003dtrue\u0026nwl_latency_sampling_rate\u003d0.01\u0026web_player_gvi_wexit_mweb\u003dtrue\u0026deprecate_pair_servlet_enabled\u003dtrue\u0026web_screen_associated_all_layers\u003dtrue\u0026html5_in_buffer_ptl\u003dtrue\u0026html5_max_drift_per_track_secs\u003d0.0\u0026html5_jumbo_ull_subsegment_readahead_target\u003d1.3\u0026html5_use_current_media_time_for_glrem_gllat\u003dtrue\u0026bulleit_get_midroll_info_timeout_ms\u003d8000\u0026enable_svg_mode_on_embed_mobile\u003dtrue\u0026cb_v2_uxe\u003d\u0026html5_min_readbehind_secs\u003d0\u0026player_destroy_old_version\u003dtrue\u0026html5_fludd_suspend\u003dtrue\u0026nwl_cleaning_rate\u003d0.1\u0026enable_topsoil_wta_for_halftime\u003dtrue\u0026html5_check_segnum_discontinuity\u003dtrue\u0026html5_min_has_advanced_secs\u003d0\u0026html5_unrewrite_timestamps\u003dtrue\u0026web_foreground_heartbeat_interval_ms\u003d28000\u0026enable_ve_tracker_key\u003dtrue\u0026html5_ignore_bad_bitrates\u003dtrue\u0026debug_dapper_trace_id\u003d\u0026html5_defer_slicing\u003dtrue\u0026html5_gapless_no_requests_after_lock\u003dtrue\u0026enable_mixed_direction_formatted_strings\u003dtrue\u0026html5_long_rebuffer_threshold_ms\u003d30000\u0026variable_load_timeout_ms\u003d0\u0026html5_jumbo_ull_nonstreaming_mffa_ms\u003d4000\u0026leader_election_renewal_interval\u003d6000\u0026html5_player_autonav_logging\u003dtrue\u0026html5_expanded_max_vss_pings\u003dtrue\u0026html5_background_quality_cap\u003d360\u0026disable_channel_id_check_for_suspended_channels\u003dtrue\u0026html5_drm_initial_constraint_from_config\u003dtrue\u0026html5_enable_eac3\u003dtrue\u0026html5_hls_min_video_height\u003d0\u0026html5_disable_non_contiguous\u003dtrue\u0026mdx_load_cast_api_bootstrap_script\u003dtrue\u0026html5_manifestless_media_source_duration\u003d25200\u0026html5_reload_element_long_rebuffer_delay_ms\u003d20000\u0026use_remote_context_in_populate_remote_client_info\u003dtrue\u0026web_player_move_autonav_toggle\u003dtrue\u0026web_logging_max_batch\u003d150\u0026html5_process_all_encrypted_events\u003dtrue\u0026player_doubletap_to_seek\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_min_buffer_health_secs\u003d0.25\u0026mweb_muted_autoplay_animation\u003dshrink\u0026html5_decoder_freeze_timeout_delay_ms\u003d0\u0026web_player_response_playback_tracking_parsing\u003dtrue\u0026html5_decode_to_texture_cap\u003dtrue\u0026kevlar_queue_use_update_api\u003dtrue\u0026html5_perf_cap_override_sticky\u003dtrue\u0026fast_autonav_in_background\u003dtrue\u0026pageid_as_header_web\u003dtrue\u0026html5_pacf_enable_dai\u003dtrue\u0026www_for_videostats\u003dtrue\u0026kevlar_miniplayer\u003dtrue\u0026web_op_endpoint_banlist\u003d[]\u0026fix_ads_tracking_for_swf_config_deprecation_mweb\u003dtrue\u0026html5_stop_video_in_cancel_playback\u003dtrue\u0026html5_enable_ac3\u003dtrue\u0026html5_manifestless_vp9_otf\u003dtrue\u0026web_op_continuation_type_banlist\u003d[]\u0026html5_log_audio_abr\u003dtrue\u0026html5_autoplay_default_quality_cap\u003d0\u0026web_player_music_visualizer_treatment\u003dfake\u0026html5_disable_reset_on_append_error\u003dtrue\u0026web_player_gvi_wexit_embeds\u003dtrue\u0026html5_max_readbehind_secs\u003d0\u0026music_enable_shared_audio_tier_logic\u003dtrue\u0026html5_live_normal_latency_bandwidth_window\u003d0.0\u0026web_lifecycles\u003dtrue\u0026html5_probe_primary_delay_base_ms\u003d0\u0026html5_av1_thresh_arm\u003d240\u0026disable_simple_mixed_direction_formatted_strings\u003dtrue\u0026mweb_enable_custom_control_shared\u003dtrue\u0026polymer_bad_build_labels\u003dtrue\u0026html5_urgent_adaptation_fix\u003dtrue\u0026html5_seek_timeout_delay_ms\u003d20000\u0026html5_max_readahead_bandwidth_cap\u003d0\u0026html5_gapless_seek_tolerance_secs\u003d3.0\u0026offline_error_handling\u003dtrue\u0026allow_poltergust_autoplay\u003dtrue\u0026player_bootstrap_method\u003dtrue\u0026mweb_native_control_in_faux_fullscreen_shared\u003dtrue\u0026delay_ads_gvi_call_on_bulleit_living_room_ms\u003d0\u0026html5_deadzone_multiplier\u003d1.0\u0026embeds_enable_age_gating_playability_check\u003dtrue\u0026gvi_channel_client_screen\u003dtrue\u0026kevlar_queue_use_dedicated_list_type\u003dtrue\u0026html5_suspend_loader\u003dtrue\u0026custom_csi_timeline_use_gel\u003dtrue\u0026autoplay_time_for_music_content\u003d-1\u0026web_player_live_monitor_env\u003dtrue\u0026html5_gl_fps_threshold\u003d0\u0026html5_random_playback_cap\u003d0\u0026html5_reset_index_on_mismatch\u003dtrue\u0026html5_non_network_rebuffer_duration_ms\u003d0\u0026html5_default_ad_gain\u003d0.5\u0026get_midroll_info_use_client_rpc\u003dtrue\u0026error_message_for_gsuite_network_restrictions\u003dtrue\u0026kevlar_playback_associated_queue\u003dtrue\u0026html5_gapless_preloading\u003dtrue\u0026web_op_signal_type_banlist\u003d[]\u0026kevlar_autonav_miniplayer_fix\u003dtrue\u0026html5_static_abr_resolution_shelf\u003d0\u0026web_client_version_override\u003d\u0026html5_live_ultra_low_latency_bandwidth_window\u003d0.0\u0026html5_manifestless_max_segment_history\u003d300\u0026html5_max_headm_for_streaming_xhr\u003d0\u0026html5_minimum_readahead_seconds\u003d0.0\u0026tvhtml5_disable_live_prefetch\u003dtrue\u0026html5_rewrite_manifestless_for_continuity\u003dtrue\u0026html5_seek_jiggle_cmt_delay_ms\u003d8000\u0026kevlar_allow_multistep_video_init\u003dtrue\u0026embeds_enable_embed_module\u003dtrue\u0026use_inlined_player_rpc\u003dtrue\u0026web_player_gvi_wexit_web\u003dtrue\u0026html5_dynamic_av1_hybrid_threshold\u003dtrue\u0026allow_live_autoplay\u003dtrue\u0026web_player_include_innertube_commands\u003dtrue\u0026html5_not_vp9_supported_quality_cap\u003d0\u0026html5_manifestless_seg_drift_limit_secs\u003d0\u0026web_player_ss_media_time_offset\u003dtrue\u0026html5_min_has_advanced_secs_float\u003d0.0\u0026max_resolution_for_white_noise\u003d360\u0026html5_license_server_error_retry_limit\u003d3\u0026html5_maximum_readahead_seconds\u003d0.0\u0026gal_client_migration_mweb\u003dtrue\u0026html5_player_dynamic_bottom_gradient\u003dtrue\u0026html5_workaround_delay_trigger\u003dtrue\u0026html5_gapless_ad_byterate_multiplier\u003d1.6\u0026check_navigator_accuracy_timeout_ms\u003d0\u0026html5_experiment_id_label\u003d0\u0026release_player_on_abandon_for_bulleit_lr_ads_frontend\u003dtrue\u0026manifestless_post_live_ufph\u003dtrue\u0026self_podding_highlight_non_default_button\u003dtrue\u0026hoffle_max_video_duration_secs\u003d0\u0026enable_ypc_clickwrap_on_living_room\u003dtrue\u0026disable_new_pause_state3\u003dtrue\u0026enable_cast_for_web_unplugged\u003dtrue\u0026is_kevlar_wexit_main_launch\u003dtrue\u0026web_enable_ad_signals_in_it_context\u003dtrue\u0026html5_hls_initial_bitrate\u003d0\u0026html5_gapless_max_played_ranges\u003d12\u0026kevlar_miniplayer_expand_top\u003dtrue\u0026set_interstitial_start_button\u003dtrue\u0026web_player_innertube_subscription_update\u003dtrue\u0026html5_av1_thresh\u003d1080","cspNonce":"pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ","canaryState":"none","enableCsiLogging":true,"csiPageType":"watch","datasyncId":"_g3ZyuRIbJM||","allowWoffleManagement":true},"WEB_PLAYER_CONTEXT_CONFIG_ID_KEVLAR_CHANNEL_TRAILER":{"rootElementId":"c4-player","jsUrl":"/s/player/4fe52f49/player_ias.vflset/ar_EG/base.js","cssUrl":"/s/player/4fe52f49/www-player-rtl.css","contextId":"WEB_PLAYER_CONTEXT_CONFIG_ID_KEVLAR_CHANNEL_TRAILER","eventLabel":"profilepage","contentRegion":"SA","hl":"ar_EG","hostLanguage":"ar","playerStyle":"desktop-polymer","innertubeApiKey":"AIzaSyAO_FJ2SlqU8Q4STEHLGCilw_Y9_11qcW8","innertubeApiVersion":"v1","innertubeContextClientVersion":"2.20210224.06.00","device":{"brand":"","model":"","platform":"DESKTOP","interfaceName":"WEB","interfaceVersion":"2.20210224.06.00"},"serializedExperimentIds":"23890959,23939458,23940247,23969934,23976578,23983297,23986017,23992808,23996625,23999598,24000882,24007902,24008855","serializedExperimentFlags":"html5_remove_not_servable_check_killswitch\u003dtrue\u0026html5_hfr_quality_cap\u003d0\u0026html5_query_sw_secure_crypto_for_android\u003dtrue\u0026ytidb_transaction_try_count\u003d1\u0026html5_df_downgrade_thresh\u003d0.2\u0026html5_platform_minimum_readahead_seconds\u003d0.0\u0026web_log_app_install_experiments\u003dtrue\u0026player_enable_playback_playlist_change\u003dtrue\u0026html5_allowable_liveness_drift_chunks\u003d2\u0026html5_readahead_ratelimit\u003d3000\u0026kevlar_frontend_video_list_actions\u003dtrue\u0026html5_log_live_discontinuity\u003dtrue\u0026html5_stateful_audio_min_adjustment_value\u003d0\u0026web_player_touch_mode_improvements\u003dtrue\u0026html5_allow_video_keyframe_without_audio\u003dtrue\u0026unplugged_tvhtml5_video_preload_on_focus_delay_ms\u003d0\u0026html5_restrict_streaming_xhr_on_sqless_requests\u003dtrue\u0026suppress_error_204_logging\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_min_load_speed\u003d1.5\u0026manifestless_post_live\u003dtrue\u0026embeds_impression_link\u003dtrue\u0026html5_block_pip_safari_delay\u003d0\u0026self_podding_highlighted_button_blue\u003dtrue\u0026web_post_search\u003dtrue\u0026addto_ajax_log_warning_fraction\u003d0.1\u0026hide_preskip\u003dtrue\u0026skip_ad_button_with_thumbnail\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_seek_latency_fudge\u003d0.5\u0026html5_live_quality_cap\u003d0\u0026html5_report_slow_ads_as_error\u003dtrue\u0026html5_long_rebuffer_jiggle_cmt_delay_ms\u003d0\u0026networkless_logging\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_min_buffer_health_secs_on_timeout\u003d0.1\u0026html5_request_size_padding_secs\u003d3.0\u0026hoffle_cache_size_secs\u003d0\u0026tvhtml5_min_has_advanced_secs_float\u003d0.01\u0026html5_disable_move_pssh_to_moov\u003dtrue\u0026web_player_ss_dai_ad_fetching_timeout_ms\u003d7000\u0026web_client_counter_random_seed\u003dtrue\u0026log_window_onerror_fraction\u003d0.1\u0026html5_jumbo_mobile_subsegment_readahead_target\u003d3.0\u0026embeds_wexit_list_ajax_migration\u003dtrue\u0026html5_source_buffer_attach_retry_limit\u003d0\u0026debug_sherlog_username\u003d\u0026html5_peak_shave\u003dtrue\u0026mweb_enable_skippables_on_jio_phone\u003dtrue\u0026self_podding_midroll_choice_string_template\u003dself_podding_midroll_choice\u0026html5_gapless_ended_transition_buffer_ms\u003d200\u0026html5_rewrite_manifestless_for_sync\u003dtrue\u0026html5_ios_force_seek_to_zero_on_stop\u003dtrue\u0026live_fresca_v2\u003dtrue\u0026desktop_sparkles_light_cta_button\u003dtrue\u0026leader_election_check_interval\u003d9000\u0026html5_store_xhr_headers_readable\u003dtrue\u0026enable_nwl_cleaning_logic\u003dtrue\u0026web_gel_timeout_cap\u003dtrue\u0026html5_manifestless_vp9\u003dtrue\u0026web_yt_config_context\u003dtrue\u0026html5_ios7_force_play_on_stall\u003dtrue\u0026unplugged_tvhtml5_botguard_attestation\u003dtrue\u0026html5_delay_initial_loading\u003dtrue\u0026html5_inline_video_quality_survey\u003dtrue\u0026leader_election_lease_ttl\u003d10000\u0026external_fullscreen_with_edu\u003dtrue\u0026web_player_api_logging_fraction\u003d0.01\u0026html5_health_to_gel\u003dtrue\u0026kevlar_command_handler_command_banlist\u003d[]\u0026enable_gel_log_commands\u003dtrue\u0026html5_buffer_health_to_defer_slice_processing\u003d3.0\u0026set_interstitial_advertisers_question_text\u003dtrue\u0026html5_live_low_latency_bandwidth_window\u003d0.0\u0026autoplay_time_for_music_content_after_autoplayed_video\u003d-1\u0026html5_av1_thresh_hcc\u003d1080\u0026html5_error_cooldown_in_ms\u003d30000\u0026html5_new_element_on_invalid_state\u003dtrue\u0026web_player_vss_pageid_header\u003dtrue\u0026html5_seek_over_discontinuities\u003dtrue\u0026html5_encourage_array_coalescing\u003dtrue\u0026player_web_canary_stage\u003d0\u0026html5_max_selectable_quality_ordinal\u003d0\u0026should_clear_video_data_on_player_cued_unstarted\u003dtrue\u0026mdx_enable_privacy_disclosure_ui\u003dtrue\u0026html5_varispeed_playback_rate\u003dtrue\u0026web_deprecate_service_ajax_map_dependency\u003dtrue\u0026html5_unify_sqless_flow\u003dtrue\u0026html5_enable_embedded_player_visibility_signals\u003dtrue\u0026html5_default_quality_cap\u003d0\u0026html5_new_elem_on_hidden\u003dtrue\u0026html5_live_abr_head_miss_fraction\u003d0.0\u0026kabuki_pangea_prefer_audio_only_for_atv_and_uploads\u003dtrue\u0026network_polling_interval\u003d30000\u0026html5_video_tbd_min_kb\u003d0\u0026live_chunk_readahead\u003d3\u0026html5_autonav_cap_idle_secs\u003d0\u0026html5_media_fullscreen\u003dtrue\u0026suppress_gen_204\u003dtrue\u0026ad_pod_disable_companion_persist_ads_quality\u003dtrue\u0026self_podding_header_string_template\u003dself_podding_interstitial_message\u0026botguard_async_snapshot_timeout_ms\u003d3000\u0026html5_performance_cap_floor\u003d360\u0026html5_source_buffer_attach_delay_time\u003d15000\u0026html5_ad_timeout_ms\u003d0\u0026html5_pause_on_nonforeground_platform_errors\u003dtrue\u0026html5_background_cap_idle_secs\u003d60\u0026tvhtml5_unplugged_preload_cache_size\u003d5\u0026html5_prefer_server_bwe3\u003dtrue\u0026html5_quality_cap_min_age_secs\u003d0\u0026html5_subsegment_readahead_load_speed_check_interval\u003d0.5\u0026web_gel_debounce_ms\u003d10000\u0026kevlar_miniplayer_play_pause_on_scrim\u003dtrue\u0026preskip_button_style_ads_backend\u003dcountdown_next_to_thumbnail\u0026web_player_ipp_canary_type_for_logging\u003d\u0026html5_enable_in_video_overlay_ad_in_pacf\u003dtrue\u0026variable_buffer_timeout_ms\u003d0\u0026html5_probe_live_using_range\u003dtrue\u0026disable_child_node_auto_formatted_strings\u003dtrue\u0026polymer_verifiy_app_state\u003dtrue\u0026html5_qoe_intercept\u003d\u0026html5_unreported_seek_reseek_delay_ms\u003d0\u0026short_start_time_prefer_publish_in_watch_log\u003dtrue\u0026html5_deprecate_video_tag_pool\u003dtrue\u0026web_player_innertube_playlist_update\u003dtrue\u0026mweb_cougar_big_controls\u003dtrue\u0026html5_seek_set_cmt_delay_ms\u003d2000\u0026html5_crypto_period_secs_from_emsg\u003dtrue\u0026self_podding_pod_choice_string_template\u003dself_podding_pod_choice\u0026networkless_gel\u003dtrue\u0026html5_log_timestamp_offset\u003dtrue\u0026html5_max_live_dvr_window_plus_margin_secs\u003d46800.0\u0026html5_set_ended_in_pfx_live\u003dtrue\u0026csi_on_gel\u003dtrue\u0026html5_license_constraint_delay\u003d5000\u0026ytidb_transaction_ended_event_rate_limit\u003d0.02\u0026player_allow_autonav_after_playlist\u003dtrue\u0026html5_in_buffer_ptl_timeout_ms\u003d2000\u0026html5_aspect_from_adaptive_format\u003dtrue\u0026dash_manifest_version\u003d5\u0026desktop_action_companion_wta_support\u003dtrue\u0026html5_ios4_seek_above_zero\u003dtrue\u0026html5_live_abr_repredict_fraction\u003d0.0\u0026autoplay_time\u003d8000\u0026log_js_exceptions_fraction\u003d1.0\u0026ensure_only_one_resolved_midroll_response_on_web\u003dtrue\u0026hfr_dropped_framerate_fallback_threshold\u003d0\u0026desktop_player_button_tooltip_with_shortcut\u003dtrue\u0026html5_vp9_new_mime\u003dtrue\u0026render_enhanced_overlays_as_ctas_for_desktop_style\u003dunset\u0026web_wn_macro_markers\u003dtrue\u0026html5_sticky_reduces_discount_by\u003d0.0\u0026html5_release_on_error\u003dtrue\u0026use_video_ad_break_offset_ms_int64\u003dtrue\u0026web_api_url\u003dtrue\u0026web_player_watch_next_response\u003dtrue\u0026web_player_show_music_in_this_video_graphic\u003dvideo_thumbnail\u0026html5_log_rebuffer_events\u003d5\u0026web_player_inline_botguard\u003dtrue\u0026web_player_ss_timeout_skip_ads\u003dtrue\u0026enable_client_page_id_header_for_first_party_pings\u003dtrue\u0026html5_time_based_consolidation_ms\u003d10\u0026web_player_load_video_strict_check\u003dtrue\u0026html5_seek_new_elem_delay_ms\u003d12000\u0026html5_no_placeholder_rollbacks\u003dtrue\u0026html5_probe_secondary_during_timeout_miss_count\u003d2\u0026enable_client_deferred_full_screen_filtering_for_mweb_phones\u003dtrue\u0026web_log_connection_in_gel\u003dtrue\u0026html5_autonav_quality_cap\u003d720\u0026html5_hack_gapless_init\u003dtrue\u0026nwl_send_fast_on_unload\u003dtrue\u0026web_player_watch_next_response_parsing\u003dtrue\u0026html5_log_experiment_id_from_player_response_to_ctmp\u003d\u0026html5_sync_seeking_state\u003dtrue\u0026player_ads_set_adformat_on_client\u003dtrue\u0026html5_player_min_build_cl\u003d-1\u0026html5_post_interrupt_readahead\u003d20\u0026html5_skip_slow_ad_delay_ms\u003d5000\u0026html5_safari_desktop_eme_min_version\u003d0\u0026web_player_innertube_share_panel\u003dtrue\u0026enable_auto_play_param_fix_for_masthead_ad\u003dtrue\u0026web_player_nitrate_promo_tooltip\u003dtrue\u0026html5_vp9_mime_full_range_flag\u003dtrue\u0026disable_thumbnail_preloading\u003dtrue\u0026enable_eviction_protection_for_bulleit\u003dtrue\u0026enable_midroll_prefetch_for_html5\u003dtrue\u0026html5_perserve_av1_perf_cap\u003dtrue\u0026playready_first_play_expiration\u003d-1\u0026web_network_combined_catch\u003dtrue\u0026html5_heartbeat_set_ended\u003dtrue\u0026web_playback_associated_log_ctt\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_timeout_secs\u003d2.0\u0026mweb_csi_watch_fix\u003dtrue\u0026html5_desktop_vr180_allow_panning\u003dtrue\u0026html5_hdcp_probing_stream_url\u003d\u0026html5_request_sizing_multiplier\u003d0.8\u0026html5_subsegment_readahead_target_buffer_health_secs\u003d0.5\u0026player_endscreen_ellipsis_fix\u003dtrue\u0026enable_preoll_prefetch\u003dtrue\u0026html5_force_manifestless_seeking_state\u003dtrue\u0026web_player_sentinel_is_uniplayer\u003dtrue\u0026html5_av1_thresh_lcc\u003d480\u0026align_ad_to_video_player_lifecycle_for_bulleit\u003dtrue\u0026kevlar_gel_error_routing\u003dtrue\u0026html5_qoe_user_intent_match_health\u003dtrue\u0026web_log_connection\u003dtrue\u0026html5_min_readbehind_cap_secs\u003d60\u0026html5_ads_preroll_lock_timeout_delay_ms\u003d0\u0026web_player_gvi_wexit_other\u003dtrue\u0026enable_live_premiere_web_player_indicator\u003dtrue\u0026is_mweb_wexit_main_launch\u003dtrue\u0026disable_legacy_desktop_remote_queue\u003dtrue\u0026nwl_latency_sampling_rate\u003d0.01\u0026web_player_gvi_wexit_mweb\u003dtrue\u0026deprecate_pair_servlet_enabled\u003dtrue\u0026web_screen_associated_all_layers\u003dtrue\u0026html5_in_buffer_ptl\u003dtrue\u0026html5_max_drift_per_track_secs\u003d0.0\u0026html5_jumbo_ull_subsegment_readahead_target\u003d1.3\u0026html5_use_current_media_time_for_glrem_gllat\u003dtrue\u0026bulleit_get_midroll_info_timeout_ms\u003d8000\u0026enable_svg_mode_on_embed_mobile\u003dtrue\u0026cb_v2_uxe\u003d\u0026html5_min_readbehind_secs\u003d0\u0026player_destroy_old_version\u003dtrue\u0026html5_fludd_suspend\u003dtrue\u0026nwl_cleaning_rate\u003d0.1\u0026enable_topsoil_wta_for_halftime\u003dtrue\u0026html5_check_segnum_discontinuity\u003dtrue\u0026html5_min_has_advanced_secs\u003d0\u0026html5_unrewrite_timestamps\u003dtrue\u0026web_foreground_heartbeat_interval_ms\u003d28000\u0026enable_ve_tracker_key\u003dtrue\u0026html5_ignore_bad_bitrates\u003dtrue\u0026debug_dapper_trace_id\u003d\u0026html5_defer_slicing\u003dtrue\u0026html5_gapless_no_requests_after_lock\u003dtrue\u0026enable_mixed_direction_formatted_strings\u003dtrue\u0026html5_long_rebuffer_threshold_ms\u003d30000\u0026variable_load_timeout_ms\u003d0\u0026html5_jumbo_ull_nonstreaming_mffa_ms\u003d4000\u0026leader_election_renewal_interval\u003d6000\u0026html5_player_autonav_logging\u003dtrue\u0026html5_expanded_max_vss_pings\u003dtrue\u0026html5_background_quality_cap\u003d360\u0026disable_channel_id_check_for_suspended_channels\u003dtrue\u0026html5_drm_initial_constraint_from_config\u003dtrue\u0026html5_enable_eac3\u003dtrue\u0026html5_hls_min_video_height\u003d0\u0026html5_disable_non_contiguous\u003dtrue\u0026mdx_load_cast_api_bootstrap_script\u003dtrue\u0026html5_manifestless_media_source_duration\u003d25200\u0026html5_reload_element_long_rebuffer_delay_ms\u003d20000\u0026use_remote_context_in_populate_remote_client_info\u003dtrue\u0026web_player_move_autonav_toggle\u003dtrue\u0026web_logging_max_batch\u003d150\u0026html5_process_all_encrypted_events\u003dtrue\u0026player_doubletap_to_seek\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_min_buffer_health_secs\u003d0.25\u0026mweb_muted_autoplay_animation\u003dshrink\u0026html5_decoder_freeze_timeout_delay_ms\u003d0\u0026web_player_response_playback_tracking_parsing\u003dtrue\u0026html5_decode_to_texture_cap\u003dtrue\u0026kevlar_queue_use_update_api\u003dtrue\u0026html5_perf_cap_override_sticky\u003dtrue\u0026fast_autonav_in_background\u003dtrue\u0026pageid_as_header_web\u003dtrue\u0026html5_pacf_enable_dai\u003dtrue\u0026www_for_videostats\u003dtrue\u0026kevlar_miniplayer\u003dtrue\u0026web_op_endpoint_banlist\u003d[]\u0026fix_ads_tracking_for_swf_config_deprecation_mweb\u003dtrue\u0026html5_stop_video_in_cancel_playback\u003dtrue\u0026html5_enable_ac3\u003dtrue\u0026html5_manifestless_vp9_otf\u003dtrue\u0026web_op_continuation_type_banlist\u003d[]\u0026html5_log_audio_abr\u003dtrue\u0026html5_autoplay_default_quality_cap\u003d0\u0026web_player_music_visualizer_treatment\u003dfake\u0026html5_disable_reset_on_append_error\u003dtrue\u0026web_player_gvi_wexit_embeds\u003dtrue\u0026html5_max_readbehind_secs\u003d0\u0026music_enable_shared_audio_tier_logic\u003dtrue\u0026html5_live_normal_latency_bandwidth_window\u003d0.0\u0026web_lifecycles\u003dtrue\u0026html5_probe_primary_delay_base_ms\u003d0\u0026html5_av1_thresh_arm\u003d240\u0026disable_simple_mixed_direction_formatted_strings\u003dtrue\u0026mweb_enable_custom_control_shared\u003dtrue\u0026polymer_bad_build_labels\u003dtrue\u0026html5_urgent_adaptation_fix\u003dtrue\u0026html5_seek_timeout_delay_ms\u003d20000\u0026html5_max_readahead_bandwidth_cap\u003d0\u0026html5_gapless_seek_tolerance_secs\u003d3.0\u0026offline_error_handling\u003dtrue\u0026allow_poltergust_autoplay\u003dtrue\u0026player_bootstrap_method\u003dtrue\u0026mweb_native_control_in_faux_fullscreen_shared\u003dtrue\u0026delay_ads_gvi_call_on_bulleit_living_room_ms\u003d0\u0026html5_deadzone_multiplier\u003d1.0\u0026embeds_enable_age_gating_playability_check\u003dtrue\u0026gvi_channel_client_screen\u003dtrue\u0026kevlar_queue_use_dedicated_list_type\u003dtrue\u0026html5_suspend_loader\u003dtrue\u0026custom_csi_timeline_use_gel\u003dtrue\u0026autoplay_time_for_music_content\u003d-1\u0026web_player_live_monitor_env\u003dtrue\u0026html5_gl_fps_threshold\u003d0\u0026html5_random_playback_cap\u003d0\u0026html5_reset_index_on_mismatch\u003dtrue\u0026html5_non_network_rebuffer_duration_ms\u003d0\u0026html5_default_ad_gain\u003d0.5\u0026get_midroll_info_use_client_rpc\u003dtrue\u0026error_message_for_gsuite_network_restrictions\u003dtrue\u0026kevlar_playback_associated_queue\u003dtrue\u0026html5_gapless_preloading\u003dtrue\u0026web_op_signal_type_banlist\u003d[]\u0026kevlar_autonav_miniplayer_fix\u003dtrue\u0026html5_static_abr_resolution_shelf\u003d0\u0026web_client_version_override\u003d\u0026html5_live_ultra_low_latency_bandwidth_window\u003d0.0\u0026html5_manifestless_max_segment_history\u003d300\u0026html5_max_headm_for_streaming_xhr\u003d0\u0026html5_minimum_readahead_seconds\u003d0.0\u0026tvhtml5_disable_live_prefetch\u003dtrue\u0026html5_rewrite_manifestless_for_continuity\u003dtrue\u0026html5_seek_jiggle_cmt_delay_ms\u003d8000\u0026kevlar_allow_multistep_video_init\u003dtrue\u0026embeds_enable_embed_module\u003dtrue\u0026use_inlined_player_rpc\u003dtrue\u0026web_player_gvi_wexit_web\u003dtrue\u0026html5_dynamic_av1_hybrid_threshold\u003dtrue\u0026allow_live_autoplay\u003dtrue\u0026web_player_include_innertube_commands\u003dtrue\u0026html5_not_vp9_supported_quality_cap\u003d0\u0026html5_manifestless_seg_drift_limit_secs\u003d0\u0026web_player_ss_media_time_offset\u003dtrue\u0026html5_min_has_advanced_secs_float\u003d0.0\u0026max_resolution_for_white_noise\u003d360\u0026html5_license_server_error_retry_limit\u003d3\u0026html5_maximum_readahead_seconds\u003d0.0\u0026gal_client_migration_mweb\u003dtrue\u0026html5_player_dynamic_bottom_gradient\u003dtrue\u0026html5_workaround_delay_trigger\u003dtrue\u0026html5_gapless_ad_byterate_multiplier\u003d1.6\u0026check_navigator_accuracy_timeout_ms\u003d0\u0026html5_experiment_id_label\u003d0\u0026release_player_on_abandon_for_bulleit_lr_ads_frontend\u003dtrue\u0026manifestless_post_live_ufph\u003dtrue\u0026self_podding_highlight_non_default_button\u003dtrue\u0026hoffle_max_video_duration_secs\u003d0\u0026enable_ypc_clickwrap_on_living_room\u003dtrue\u0026disable_new_pause_state3\u003dtrue\u0026enable_cast_for_web_unplugged\u003dtrue\u0026is_kevlar_wexit_main_launch\u003dtrue\u0026web_enable_ad_signals_in_it_context\u003dtrue\u0026html5_hls_initial_bitrate\u003d0\u0026html5_gapless_max_played_ranges\u003d12\u0026kevlar_miniplayer_expand_top\u003dtrue\u0026set_interstitial_start_button\u003dtrue\u0026web_player_innertube_subscription_update\u003dtrue\u0026html5_av1_thresh\u003d1080","cspNonce":"pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ","canaryState":"none","enableCsiLogging":true,"csiPageType":"channels","datasyncId":"_g3ZyuRIbJM||"},"WEB_PLAYER_CONTEXT_CONFIG_ID_KEVLAR_PLAYLIST_OVERVIEW":{"rootElementId":"c4-player","jsUrl":"/s/player/4fe52f49/player_ias.vflset/ar_EG/base.js","cssUrl":"/s/player/4fe52f49/www-player-rtl.css","contextId":"WEB_PLAYER_CONTEXT_CONFIG_ID_KEVLAR_PLAYLIST_OVERVIEW","eventLabel":"playlistoverview","contentRegion":"SA","hl":"ar_EG","hostLanguage":"ar","playerStyle":"desktop-polymer","innertubeApiKey":"AIzaSyAO_FJ2SlqU8Q4STEHLGCilw_Y9_11qcW8","innertubeApiVersion":"v1","innertubeContextClientVersion":"2.20210224.06.00","device":{"brand":"","model":"","platform":"DESKTOP","interfaceName":"WEB","interfaceVersion":"2.20210224.06.00"},"serializedExperimentIds":"23890959,23939458,23940247,23969934,23976578,23983297,23986017,23992808,23996625,23999598,24000882,24007902,24008855","serializedExperimentFlags":"html5_remove_not_servable_check_killswitch\u003dtrue\u0026html5_hfr_quality_cap\u003d0\u0026html5_query_sw_secure_crypto_for_android\u003dtrue\u0026ytidb_transaction_try_count\u003d1\u0026html5_df_downgrade_thresh\u003d0.2\u0026html5_platform_minimum_readahead_seconds\u003d0.0\u0026web_log_app_install_experiments\u003dtrue\u0026player_enable_playback_playlist_change\u003dtrue\u0026html5_allowable_liveness_drift_chunks\u003d2\u0026html5_readahead_ratelimit\u003d3000\u0026kevlar_frontend_video_list_actions\u003dtrue\u0026html5_log_live_discontinuity\u003dtrue\u0026html5_stateful_audio_min_adjustment_value\u003d0\u0026web_player_touch_mode_improvements\u003dtrue\u0026html5_allow_video_keyframe_without_audio\u003dtrue\u0026unplugged_tvhtml5_video_preload_on_focus_delay_ms\u003d0\u0026html5_restrict_streaming_xhr_on_sqless_requests\u003dtrue\u0026suppress_error_204_logging\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_min_load_speed\u003d1.5\u0026manifestless_post_live\u003dtrue\u0026embeds_impression_link\u003dtrue\u0026html5_block_pip_safari_delay\u003d0\u0026self_podding_highlighted_button_blue\u003dtrue\u0026web_post_search\u003dtrue\u0026addto_ajax_log_warning_fraction\u003d0.1\u0026hide_preskip\u003dtrue\u0026skip_ad_button_with_thumbnail\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_seek_latency_fudge\u003d0.5\u0026html5_live_quality_cap\u003d0\u0026html5_report_slow_ads_as_error\u003dtrue\u0026html5_long_rebuffer_jiggle_cmt_delay_ms\u003d0\u0026networkless_logging\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_min_buffer_health_secs_on_timeout\u003d0.1\u0026html5_request_size_padding_secs\u003d3.0\u0026hoffle_cache_size_secs\u003d0\u0026tvhtml5_min_has_advanced_secs_float\u003d0.01\u0026html5_disable_move_pssh_to_moov\u003dtrue\u0026web_player_ss_dai_ad_fetching_timeout_ms\u003d7000\u0026web_client_counter_random_seed\u003dtrue\u0026log_window_onerror_fraction\u003d0.1\u0026html5_jumbo_mobile_subsegment_readahead_target\u003d3.0\u0026embeds_wexit_list_ajax_migration\u003dtrue\u0026html5_source_buffer_attach_retry_limit\u003d0\u0026debug_sherlog_username\u003d\u0026html5_peak_shave\u003dtrue\u0026mweb_enable_skippables_on_jio_phone\u003dtrue\u0026self_podding_midroll_choice_string_template\u003dself_podding_midroll_choice\u0026html5_gapless_ended_transition_buffer_ms\u003d200\u0026html5_rewrite_manifestless_for_sync\u003dtrue\u0026html5_ios_force_seek_to_zero_on_stop\u003dtrue\u0026live_fresca_v2\u003dtrue\u0026desktop_sparkles_light_cta_button\u003dtrue\u0026leader_election_check_interval\u003d9000\u0026html5_store_xhr_headers_readable\u003dtrue\u0026enable_nwl_cleaning_logic\u003dtrue\u0026web_gel_timeout_cap\u003dtrue\u0026html5_manifestless_vp9\u003dtrue\u0026web_yt_config_context\u003dtrue\u0026html5_ios7_force_play_on_stall\u003dtrue\u0026unplugged_tvhtml5_botguard_attestation\u003dtrue\u0026html5_delay_initial_loading\u003dtrue\u0026html5_inline_video_quality_survey\u003dtrue\u0026leader_election_lease_ttl\u003d10000\u0026external_fullscreen_with_edu\u003dtrue\u0026web_player_api_logging_fraction\u003d0.01\u0026html5_health_to_gel\u003dtrue\u0026kevlar_command_handler_command_banlist\u003d[]\u0026enable_gel_log_commands\u003dtrue\u0026html5_buffer_health_to_defer_slice_processing\u003d3.0\u0026set_interstitial_advertisers_question_text\u003dtrue\u0026html5_live_low_latency_bandwidth_window\u003d0.0\u0026autoplay_time_for_music_content_after_autoplayed_video\u003d-1\u0026html5_av1_thresh_hcc\u003d1080\u0026html5_error_cooldown_in_ms\u003d30000\u0026html5_new_element_on_invalid_state\u003dtrue\u0026web_player_vss_pageid_header\u003dtrue\u0026html5_seek_over_discontinuities\u003dtrue\u0026html5_encourage_array_coalescing\u003dtrue\u0026player_web_canary_stage\u003d0\u0026html5_max_selectable_quality_ordinal\u003d0\u0026should_clear_video_data_on_player_cued_unstarted\u003dtrue\u0026mdx_enable_privacy_disclosure_ui\u003dtrue\u0026html5_varispeed_playback_rate\u003dtrue\u0026web_deprecate_service_ajax_map_dependency\u003dtrue\u0026html5_unify_sqless_flow\u003dtrue\u0026html5_enable_embedded_player_visibility_signals\u003dtrue\u0026html5_default_quality_cap\u003d0\u0026html5_new_elem_on_hidden\u003dtrue\u0026html5_live_abr_head_miss_fraction\u003d0.0\u0026kabuki_pangea_prefer_audio_only_for_atv_and_uploads\u003dtrue\u0026network_polling_interval\u003d30000\u0026html5_video_tbd_min_kb\u003d0\u0026live_chunk_readahead\u003d3\u0026html5_autonav_cap_idle_secs\u003d0\u0026html5_media_fullscreen\u003dtrue\u0026suppress_gen_204\u003dtrue\u0026ad_pod_disable_companion_persist_ads_quality\u003dtrue\u0026self_podding_header_string_template\u003dself_podding_interstitial_message\u0026botguard_async_snapshot_timeout_ms\u003d3000\u0026html5_performance_cap_floor\u003d360\u0026html5_source_buffer_attach_delay_time\u003d15000\u0026html5_ad_timeout_ms\u003d0\u0026html5_pause_on_nonforeground_platform_errors\u003dtrue\u0026html5_background_cap_idle_secs\u003d60\u0026tvhtml5_unplugged_preload_cache_size\u003d5\u0026html5_prefer_server_bwe3\u003dtrue\u0026html5_quality_cap_min_age_secs\u003d0\u0026html5_subsegment_readahead_load_speed_check_interval\u003d0.5\u0026web_gel_debounce_ms\u003d10000\u0026kevlar_miniplayer_play_pause_on_scrim\u003dtrue\u0026preskip_button_style_ads_backend\u003dcountdown_next_to_thumbnail\u0026web_player_ipp_canary_type_for_logging\u003d\u0026html5_enable_in_video_overlay_ad_in_pacf\u003dtrue\u0026variable_buffer_timeout_ms\u003d0\u0026html5_probe_live_using_range\u003dtrue\u0026disable_child_node_auto_formatted_strings\u003dtrue\u0026polymer_verifiy_app_state\u003dtrue\u0026html5_qoe_intercept\u003d\u0026html5_unreported_seek_reseek_delay_ms\u003d0\u0026short_start_time_prefer_publish_in_watch_log\u003dtrue\u0026html5_deprecate_video_tag_pool\u003dtrue\u0026web_player_innertube_playlist_update\u003dtrue\u0026mweb_cougar_big_controls\u003dtrue\u0026html5_seek_set_cmt_delay_ms\u003d2000\u0026html5_crypto_period_secs_from_emsg\u003dtrue\u0026self_podding_pod_choice_string_template\u003dself_podding_pod_choice\u0026networkless_gel\u003dtrue\u0026html5_log_timestamp_offset\u003dtrue\u0026html5_max_live_dvr_window_plus_margin_secs\u003d46800.0\u0026html5_set_ended_in_pfx_live\u003dtrue\u0026csi_on_gel\u003dtrue\u0026html5_license_constraint_delay\u003d5000\u0026ytidb_transaction_ended_event_rate_limit\u003d0.02\u0026player_allow_autonav_after_playlist\u003dtrue\u0026html5_in_buffer_ptl_timeout_ms\u003d2000\u0026html5_aspect_from_adaptive_format\u003dtrue\u0026dash_manifest_version\u003d5\u0026desktop_action_companion_wta_support\u003dtrue\u0026html5_ios4_seek_above_zero\u003dtrue\u0026html5_live_abr_repredict_fraction\u003d0.0\u0026autoplay_time\u003d8000\u0026log_js_exceptions_fraction\u003d1.0\u0026ensure_only_one_resolved_midroll_response_on_web\u003dtrue\u0026hfr_dropped_framerate_fallback_threshold\u003d0\u0026desktop_player_button_tooltip_with_shortcut\u003dtrue\u0026html5_vp9_new_mime\u003dtrue\u0026render_enhanced_overlays_as_ctas_for_desktop_style\u003dunset\u0026web_wn_macro_markers\u003dtrue\u0026html5_sticky_reduces_discount_by\u003d0.0\u0026html5_release_on_error\u003dtrue\u0026use_video_ad_break_offset_ms_int64\u003dtrue\u0026web_api_url\u003dtrue\u0026web_player_watch_next_response\u003dtrue\u0026web_player_show_music_in_this_video_graphic\u003dvideo_thumbnail\u0026html5_log_rebuffer_events\u003d5\u0026web_player_inline_botguard\u003dtrue\u0026web_player_ss_timeout_skip_ads\u003dtrue\u0026enable_client_page_id_header_for_first_party_pings\u003dtrue\u0026html5_time_based_consolidation_ms\u003d10\u0026web_player_load_video_strict_check\u003dtrue\u0026html5_seek_new_elem_delay_ms\u003d12000\u0026html5_no_placeholder_rollbacks\u003dtrue\u0026html5_probe_secondary_during_timeout_miss_count\u003d2\u0026enable_client_deferred_full_screen_filtering_for_mweb_phones\u003dtrue\u0026web_log_connection_in_gel\u003dtrue\u0026html5_autonav_quality_cap\u003d720\u0026html5_hack_gapless_init\u003dtrue\u0026nwl_send_fast_on_unload\u003dtrue\u0026web_player_watch_next_response_parsing\u003dtrue\u0026html5_log_experiment_id_from_player_response_to_ctmp\u003d\u0026html5_sync_seeking_state\u003dtrue\u0026player_ads_set_adformat_on_client\u003dtrue\u0026html5_player_min_build_cl\u003d-1\u0026html5_post_interrupt_readahead\u003d20\u0026html5_skip_slow_ad_delay_ms\u003d5000\u0026html5_safari_desktop_eme_min_version\u003d0\u0026web_player_innertube_share_panel\u003dtrue\u0026enable_auto_play_param_fix_for_masthead_ad\u003dtrue\u0026web_player_nitrate_promo_tooltip\u003dtrue\u0026html5_vp9_mime_full_range_flag\u003dtrue\u0026disable_thumbnail_preloading\u003dtrue\u0026enable_eviction_protection_for_bulleit\u003dtrue\u0026enable_midroll_prefetch_for_html5\u003dtrue\u0026html5_perserve_av1_perf_cap\u003dtrue\u0026playready_first_play_expiration\u003d-1\u0026web_network_combined_catch\u003dtrue\u0026html5_heartbeat_set_ended\u003dtrue\u0026web_playback_associated_log_ctt\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_timeout_secs\u003d2.0\u0026mweb_csi_watch_fix\u003dtrue\u0026html5_desktop_vr180_allow_panning\u003dtrue\u0026html5_hdcp_probing_stream_url\u003d\u0026html5_request_sizing_multiplier\u003d0.8\u0026html5_subsegment_readahead_target_buffer_health_secs\u003d0.5\u0026player_endscreen_ellipsis_fix\u003dtrue\u0026enable_preoll_prefetch\u003dtrue\u0026html5_force_manifestless_seeking_state\u003dtrue\u0026web_player_sentinel_is_uniplayer\u003dtrue\u0026html5_av1_thresh_lcc\u003d480\u0026align_ad_to_video_player_lifecycle_for_bulleit\u003dtrue\u0026kevlar_gel_error_routing\u003dtrue\u0026html5_qoe_user_intent_match_health\u003dtrue\u0026web_log_connection\u003dtrue\u0026html5_min_readbehind_cap_secs\u003d60\u0026html5_ads_preroll_lock_timeout_delay_ms\u003d0\u0026web_player_gvi_wexit_other\u003dtrue\u0026enable_live_premiere_web_player_indicator\u003dtrue\u0026is_mweb_wexit_main_launch\u003dtrue\u0026disable_legacy_desktop_remote_queue\u003dtrue\u0026nwl_latency_sampling_rate\u003d0.01\u0026web_player_gvi_wexit_mweb\u003dtrue\u0026deprecate_pair_servlet_enabled\u003dtrue\u0026web_screen_associated_all_layers\u003dtrue\u0026html5_in_buffer_ptl\u003dtrue\u0026html5_max_drift_per_track_secs\u003d0.0\u0026html5_jumbo_ull_subsegment_readahead_target\u003d1.3\u0026html5_use_current_media_time_for_glrem_gllat\u003dtrue\u0026bulleit_get_midroll_info_timeout_ms\u003d8000\u0026enable_svg_mode_on_embed_mobile\u003dtrue\u0026cb_v2_uxe\u003d\u0026html5_min_readbehind_secs\u003d0\u0026player_destroy_old_version\u003dtrue\u0026html5_fludd_suspend\u003dtrue\u0026nwl_cleaning_rate\u003d0.1\u0026enable_topsoil_wta_for_halftime\u003dtrue\u0026html5_check_segnum_discontinuity\u003dtrue\u0026html5_min_has_advanced_secs\u003d0\u0026html5_unrewrite_timestamps\u003dtrue\u0026web_foreground_heartbeat_interval_ms\u003d28000\u0026enable_ve_tracker_key\u003dtrue\u0026html5_ignore_bad_bitrates\u003dtrue\u0026debug_dapper_trace_id\u003d\u0026html5_defer_slicing\u003dtrue\u0026html5_gapless_no_requests_after_lock\u003dtrue\u0026enable_mixed_direction_formatted_strings\u003dtrue\u0026html5_long_rebuffer_threshold_ms\u003d30000\u0026variable_load_timeout_ms\u003d0\u0026html5_jumbo_ull_nonstreaming_mffa_ms\u003d4000\u0026leader_election_renewal_interval\u003d6000\u0026html5_player_autonav_logging\u003dtrue\u0026html5_expanded_max_vss_pings\u003dtrue\u0026html5_background_quality_cap\u003d360\u0026disable_channel_id_check_for_suspended_channels\u003dtrue\u0026html5_drm_initial_constraint_from_config\u003dtrue\u0026html5_enable_eac3\u003dtrue\u0026html5_hls_min_video_height\u003d0\u0026html5_disable_non_contiguous\u003dtrue\u0026mdx_load_cast_api_bootstrap_script\u003dtrue\u0026html5_manifestless_media_source_duration\u003d25200\u0026html5_reload_element_long_rebuffer_delay_ms\u003d20000\u0026use_remote_context_in_populate_remote_client_info\u003dtrue\u0026web_player_move_autonav_toggle\u003dtrue\u0026web_logging_max_batch\u003d150\u0026html5_process_all_encrypted_events\u003dtrue\u0026player_doubletap_to_seek\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_min_buffer_health_secs\u003d0.25\u0026mweb_muted_autoplay_animation\u003dshrink\u0026html5_decoder_freeze_timeout_delay_ms\u003d0\u0026web_player_response_playback_tracking_parsing\u003dtrue\u0026html5_decode_to_texture_cap\u003dtrue\u0026kevlar_queue_use_update_api\u003dtrue\u0026html5_perf_cap_override_sticky\u003dtrue\u0026fast_autonav_in_background\u003dtrue\u0026pageid_as_header_web\u003dtrue\u0026html5_pacf_enable_dai\u003dtrue\u0026www_for_videostats\u003dtrue\u0026kevlar_miniplayer\u003dtrue\u0026web_op_endpoint_banlist\u003d[]\u0026fix_ads_tracking_for_swf_config_deprecation_mweb\u003dtrue\u0026html5_stop_video_in_cancel_playback\u003dtrue\u0026html5_enable_ac3\u003dtrue\u0026html5_manifestless_vp9_otf\u003dtrue\u0026web_op_continuation_type_banlist\u003d[]\u0026html5_log_audio_abr\u003dtrue\u0026html5_autoplay_default_quality_cap\u003d0\u0026web_player_music_visualizer_treatment\u003dfake\u0026html5_disable_reset_on_append_error\u003dtrue\u0026web_player_gvi_wexit_embeds\u003dtrue\u0026html5_max_readbehind_secs\u003d0\u0026music_enable_shared_audio_tier_logic\u003dtrue\u0026html5_live_normal_latency_bandwidth_window\u003d0.0\u0026web_lifecycles\u003dtrue\u0026html5_probe_primary_delay_base_ms\u003d0\u0026html5_av1_thresh_arm\u003d240\u0026disable_simple_mixed_direction_formatted_strings\u003dtrue\u0026mweb_enable_custom_control_shared\u003dtrue\u0026polymer_bad_build_labels\u003dtrue\u0026html5_urgent_adaptation_fix\u003dtrue\u0026html5_seek_timeout_delay_ms\u003d20000\u0026html5_max_readahead_bandwidth_cap\u003d0\u0026html5_gapless_seek_tolerance_secs\u003d3.0\u0026offline_error_handling\u003dtrue\u0026allow_poltergust_autoplay\u003dtrue\u0026player_bootstrap_method\u003dtrue\u0026mweb_native_control_in_faux_fullscreen_shared\u003dtrue\u0026delay_ads_gvi_call_on_bulleit_living_room_ms\u003d0\u0026html5_deadzone_multiplier\u003d1.0\u0026embeds_enable_age_gating_playability_check\u003dtrue\u0026gvi_channel_client_screen\u003dtrue\u0026kevlar_queue_use_dedicated_list_type\u003dtrue\u0026html5_suspend_loader\u003dtrue\u0026custom_csi_timeline_use_gel\u003dtrue\u0026autoplay_time_for_music_content\u003d-1\u0026web_player_live_monitor_env\u003dtrue\u0026html5_gl_fps_threshold\u003d0\u0026html5_random_playback_cap\u003d0\u0026html5_reset_index_on_mismatch\u003dtrue\u0026html5_non_network_rebuffer_duration_ms\u003d0\u0026html5_default_ad_gain\u003d0.5\u0026get_midroll_info_use_client_rpc\u003dtrue\u0026error_message_for_gsuite_network_restrictions\u003dtrue\u0026kevlar_playback_associated_queue\u003dtrue\u0026html5_gapless_preloading\u003dtrue\u0026web_op_signal_type_banlist\u003d[]\u0026kevlar_autonav_miniplayer_fix\u003dtrue\u0026html5_static_abr_resolution_shelf\u003d0\u0026web_client_version_override\u003d\u0026html5_live_ultra_low_latency_bandwidth_window\u003d0.0\u0026html5_manifestless_max_segment_history\u003d300\u0026html5_max_headm_for_streaming_xhr\u003d0\u0026html5_minimum_readahead_seconds\u003d0.0\u0026tvhtml5_disable_live_prefetch\u003dtrue\u0026html5_rewrite_manifestless_for_continuity\u003dtrue\u0026html5_seek_jiggle_cmt_delay_ms\u003d8000\u0026kevlar_allow_multistep_video_init\u003dtrue\u0026embeds_enable_embed_module\u003dtrue\u0026use_inlined_player_rpc\u003dtrue\u0026web_player_gvi_wexit_web\u003dtrue\u0026html5_dynamic_av1_hybrid_threshold\u003dtrue\u0026allow_live_autoplay\u003dtrue\u0026web_player_include_innertube_commands\u003dtrue\u0026html5_not_vp9_supported_quality_cap\u003d0\u0026html5_manifestless_seg_drift_limit_secs\u003d0\u0026web_player_ss_media_time_offset\u003dtrue\u0026html5_min_has_advanced_secs_float\u003d0.0\u0026max_resolution_for_white_noise\u003d360\u0026html5_license_server_error_retry_limit\u003d3\u0026html5_maximum_readahead_seconds\u003d0.0\u0026gal_client_migration_mweb\u003dtrue\u0026html5_player_dynamic_bottom_gradient\u003dtrue\u0026html5_workaround_delay_trigger\u003dtrue\u0026html5_gapless_ad_byterate_multiplier\u003d1.6\u0026check_navigator_accuracy_timeout_ms\u003d0\u0026html5_experiment_id_label\u003d0\u0026release_player_on_abandon_for_bulleit_lr_ads_frontend\u003dtrue\u0026manifestless_post_live_ufph\u003dtrue\u0026self_podding_highlight_non_default_button\u003dtrue\u0026hoffle_max_video_duration_secs\u003d0\u0026enable_ypc_clickwrap_on_living_room\u003dtrue\u0026disable_new_pause_state3\u003dtrue\u0026enable_cast_for_web_unplugged\u003dtrue\u0026is_kevlar_wexit_main_launch\u003dtrue\u0026web_enable_ad_signals_in_it_context\u003dtrue\u0026html5_hls_initial_bitrate\u003d0\u0026html5_gapless_max_played_ranges\u003d12\u0026kevlar_miniplayer_expand_top\u003dtrue\u0026set_interstitial_start_button\u003dtrue\u0026web_player_innertube_subscription_update\u003dtrue\u0026html5_av1_thresh\u003d1080","disableSharing":true,"hideInfo":true,"disableWatchLater":true,"cspNonce":"pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ","canaryState":"none","enableCsiLogging":true,"csiPageType":"playlist_overview","datasyncId":"_g3ZyuRIbJM||"},"WEB_PLAYER_CONTEXT_CONFIG_ID_KEVLAR_VERTICAL_LANDING_PAGE_PROMO":{"useFastSizingOnWatchDefault":false,"rootElementId":"ytd-default-promo-panel-renderer-inline-playback-renderer","jsUrl":"/s/player/4fe52f49/player_ias.vflset/ar_EG/base.js","cssUrl":"/s/player/4fe52f49/www-player-rtl.css","contextId":"WEB_PLAYER_CONTEXT_CONFIG_ID_KEVLAR_VERTICAL_LANDING_PAGE_PROMO","eventLabel":"detailpage","contentRegion":"SA","hl":"ar_EG","hostLanguage":"ar","playerStyle":"desktop-polymer","innertubeApiKey":"AIzaSyAO_FJ2SlqU8Q4STEHLGCilw_Y9_11qcW8","innertubeApiVersion":"v1","innertubeContextClientVersion":"2.20210224.06.00","controlsType":0,"disableRelatedVideos":true,"annotationsLoadPolicy":3,"device":{"brand":"","model":"","platform":"DESKTOP","interfaceName":"WEB","interfaceVersion":"2.20210224.06.00"},"serializedExperimentIds":"23890959,23939458,23940247,23969934,23976578,23983297,23986017,23992808,23996625,23999598,24000882,24007902,24008855","serializedExperimentFlags":"html5_remove_not_servable_check_killswitch\u003dtrue\u0026html5_hfr_quality_cap\u003d0\u0026html5_query_sw_secure_crypto_for_android\u003dtrue\u0026ytidb_transaction_try_count\u003d1\u0026html5_df_downgrade_thresh\u003d0.2\u0026html5_platform_minimum_readahead_seconds\u003d0.0\u0026web_log_app_install_experiments\u003dtrue\u0026player_enable_playback_playlist_change\u003dtrue\u0026html5_allowable_liveness_drift_chunks\u003d2\u0026html5_readahead_ratelimit\u003d3000\u0026kevlar_frontend_video_list_actions\u003dtrue\u0026html5_log_live_discontinuity\u003dtrue\u0026html5_stateful_audio_min_adjustment_value\u003d0\u0026web_player_touch_mode_improvements\u003dtrue\u0026html5_allow_video_keyframe_without_audio\u003dtrue\u0026unplugged_tvhtml5_video_preload_on_focus_delay_ms\u003d0\u0026html5_restrict_streaming_xhr_on_sqless_requests\u003dtrue\u0026suppress_error_204_logging\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_min_load_speed\u003d1.5\u0026manifestless_post_live\u003dtrue\u0026embeds_impression_link\u003dtrue\u0026html5_block_pip_safari_delay\u003d0\u0026self_podding_highlighted_button_blue\u003dtrue\u0026web_post_search\u003dtrue\u0026addto_ajax_log_warning_fraction\u003d0.1\u0026hide_preskip\u003dtrue\u0026skip_ad_button_with_thumbnail\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_seek_latency_fudge\u003d0.5\u0026html5_live_quality_cap\u003d0\u0026html5_report_slow_ads_as_error\u003dtrue\u0026html5_long_rebuffer_jiggle_cmt_delay_ms\u003d0\u0026networkless_logging\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_min_buffer_health_secs_on_timeout\u003d0.1\u0026html5_request_size_padding_secs\u003d3.0\u0026hoffle_cache_size_secs\u003d0\u0026tvhtml5_min_has_advanced_secs_float\u003d0.01\u0026html5_disable_move_pssh_to_moov\u003dtrue\u0026web_player_ss_dai_ad_fetching_timeout_ms\u003d7000\u0026web_client_counter_random_seed\u003dtrue\u0026log_window_onerror_fraction\u003d0.1\u0026html5_jumbo_mobile_subsegment_readahead_target\u003d3.0\u0026embeds_wexit_list_ajax_migration\u003dtrue\u0026html5_source_buffer_attach_retry_limit\u003d0\u0026debug_sherlog_username\u003d\u0026html5_peak_shave\u003dtrue\u0026mweb_enable_skippables_on_jio_phone\u003dtrue\u0026self_podding_midroll_choice_string_template\u003dself_podding_midroll_choice\u0026html5_gapless_ended_transition_buffer_ms\u003d200\u0026html5_rewrite_manifestless_for_sync\u003dtrue\u0026html5_ios_force_seek_to_zero_on_stop\u003dtrue\u0026live_fresca_v2\u003dtrue\u0026desktop_sparkles_light_cta_button\u003dtrue\u0026leader_election_check_interval\u003d9000\u0026html5_store_xhr_headers_readable\u003dtrue\u0026enable_nwl_cleaning_logic\u003dtrue\u0026web_gel_timeout_cap\u003dtrue\u0026html5_manifestless_vp9\u003dtrue\u0026web_yt_config_context\u003dtrue\u0026html5_ios7_force_play_on_stall\u003dtrue\u0026unplugged_tvhtml5_botguard_attestation\u003dtrue\u0026html5_delay_initial_loading\u003dtrue\u0026html5_inline_video_quality_survey\u003dtrue\u0026leader_election_lease_ttl\u003d10000\u0026external_fullscreen_with_edu\u003dtrue\u0026web_player_api_logging_fraction\u003d0.01\u0026html5_health_to_gel\u003dtrue\u0026kevlar_command_handler_command_banlist\u003d[]\u0026enable_gel_log_commands\u003dtrue\u0026html5_buffer_health_to_defer_slice_processing\u003d3.0\u0026set_interstitial_advertisers_question_text\u003dtrue\u0026html5_live_low_latency_bandwidth_window\u003d0.0\u0026autoplay_time_for_music_content_after_autoplayed_video\u003d-1\u0026html5_av1_thresh_hcc\u003d1080\u0026html5_error_cooldown_in_ms\u003d30000\u0026html5_new_element_on_invalid_state\u003dtrue\u0026web_player_vss_pageid_header\u003dtrue\u0026html5_seek_over_discontinuities\u003dtrue\u0026html5_encourage_array_coalescing\u003dtrue\u0026player_web_canary_stage\u003d0\u0026html5_max_selectable_quality_ordinal\u003d0\u0026should_clear_video_data_on_player_cued_unstarted\u003dtrue\u0026mdx_enable_privacy_disclosure_ui\u003dtrue\u0026html5_varispeed_playback_rate\u003dtrue\u0026web_deprecate_service_ajax_map_dependency\u003dtrue\u0026html5_unify_sqless_flow\u003dtrue\u0026html5_enable_embedded_player_visibility_signals\u003dtrue\u0026html5_default_quality_cap\u003d0\u0026html5_new_elem_on_hidden\u003dtrue\u0026html5_live_abr_head_miss_fraction\u003d0.0\u0026kabuki_pangea_prefer_audio_only_for_atv_and_uploads\u003dtrue\u0026network_polling_interval\u003d30000\u0026html5_video_tbd_min_kb\u003d0\u0026live_chunk_readahead\u003d3\u0026html5_autonav_cap_idle_secs\u003d0\u0026html5_media_fullscreen\u003dtrue\u0026suppress_gen_204\u003dtrue\u0026ad_pod_disable_companion_persist_ads_quality\u003dtrue\u0026self_podding_header_string_template\u003dself_podding_interstitial_message\u0026botguard_async_snapshot_timeout_ms\u003d3000\u0026html5_performance_cap_floor\u003d360\u0026html5_source_buffer_attach_delay_time\u003d15000\u0026html5_ad_timeout_ms\u003d0\u0026html5_pause_on_nonforeground_platform_errors\u003dtrue\u0026html5_background_cap_idle_secs\u003d60\u0026tvhtml5_unplugged_preload_cache_size\u003d5\u0026html5_prefer_server_bwe3\u003dtrue\u0026html5_quality_cap_min_age_secs\u003d0\u0026html5_subsegment_readahead_load_speed_check_interval\u003d0.5\u0026web_gel_debounce_ms\u003d10000\u0026kevlar_miniplayer_play_pause_on_scrim\u003dtrue\u0026preskip_button_style_ads_backend\u003dcountdown_next_to_thumbnail\u0026web_player_ipp_canary_type_for_logging\u003d\u0026html5_enable_in_video_overlay_ad_in_pacf\u003dtrue\u0026variable_buffer_timeout_ms\u003d0\u0026html5_probe_live_using_range\u003dtrue\u0026disable_child_node_auto_formatted_strings\u003dtrue\u0026polymer_verifiy_app_state\u003dtrue\u0026html5_qoe_intercept\u003d\u0026html5_unreported_seek_reseek_delay_ms\u003d0\u0026short_start_time_prefer_publish_in_watch_log\u003dtrue\u0026html5_deprecate_video_tag_pool\u003dtrue\u0026web_player_innertube_playlist_update\u003dtrue\u0026mweb_cougar_big_controls\u003dtrue\u0026html5_seek_set_cmt_delay_ms\u003d2000\u0026html5_crypto_period_secs_from_emsg\u003dtrue\u0026self_podding_pod_choice_string_template\u003dself_podding_pod_choice\u0026networkless_gel\u003dtrue\u0026html5_log_timestamp_offset\u003dtrue\u0026html5_max_live_dvr_window_plus_margin_secs\u003d46800.0\u0026html5_set_ended_in_pfx_live\u003dtrue\u0026csi_on_gel\u003dtrue\u0026html5_license_constraint_delay\u003d5000\u0026ytidb_transaction_ended_event_rate_limit\u003d0.02\u0026player_allow_autonav_after_playlist\u003dtrue\u0026html5_in_buffer_ptl_timeout_ms\u003d2000\u0026html5_aspect_from_adaptive_format\u003dtrue\u0026dash_manifest_version\u003d5\u0026desktop_action_companion_wta_support\u003dtrue\u0026html5_ios4_seek_above_zero\u003dtrue\u0026html5_live_abr_repredict_fraction\u003d0.0\u0026autoplay_time\u003d8000\u0026log_js_exceptions_fraction\u003d1.0\u0026ensure_only_one_resolved_midroll_response_on_web\u003dtrue\u0026hfr_dropped_framerate_fallback_threshold\u003d0\u0026desktop_player_button_tooltip_with_shortcut\u003dtrue\u0026html5_vp9_new_mime\u003dtrue\u0026render_enhanced_overlays_as_ctas_for_desktop_style\u003dunset\u0026web_wn_macro_markers\u003dtrue\u0026html5_sticky_reduces_discount_by\u003d0.0\u0026html5_release_on_error\u003dtrue\u0026use_video_ad_break_offset_ms_int64\u003dtrue\u0026web_api_url\u003dtrue\u0026web_player_watch_next_response\u003dtrue\u0026web_player_show_music_in_this_video_graphic\u003dvideo_thumbnail\u0026html5_log_rebuffer_events\u003d5\u0026web_player_inline_botguard\u003dtrue\u0026web_player_ss_timeout_skip_ads\u003dtrue\u0026enable_client_page_id_header_for_first_party_pings\u003dtrue\u0026html5_time_based_consolidation_ms\u003d10\u0026web_player_load_video_strict_check\u003dtrue\u0026html5_seek_new_elem_delay_ms\u003d12000\u0026html5_no_placeholder_rollbacks\u003dtrue\u0026html5_probe_secondary_during_timeout_miss_count\u003d2\u0026enable_client_deferred_full_screen_filtering_for_mweb_phones\u003dtrue\u0026web_log_connection_in_gel\u003dtrue\u0026html5_autonav_quality_cap\u003d720\u0026html5_hack_gapless_init\u003dtrue\u0026nwl_send_fast_on_unload\u003dtrue\u0026web_player_watch_next_response_parsing\u003dtrue\u0026html5_log_experiment_id_from_player_response_to_ctmp\u003d\u0026html5_sync_seeking_state\u003dtrue\u0026player_ads_set_adformat_on_client\u003dtrue\u0026html5_player_min_build_cl\u003d-1\u0026html5_post_interrupt_readahead\u003d20\u0026html5_skip_slow_ad_delay_ms\u003d5000\u0026html5_safari_desktop_eme_min_version\u003d0\u0026web_player_innertube_share_panel\u003dtrue\u0026enable_auto_play_param_fix_for_masthead_ad\u003dtrue\u0026web_player_nitrate_promo_tooltip\u003dtrue\u0026html5_vp9_mime_full_range_flag\u003dtrue\u0026disable_thumbnail_preloading\u003dtrue\u0026enable_eviction_protection_for_bulleit\u003dtrue\u0026enable_midroll_prefetch_for_html5\u003dtrue\u0026html5_perserve_av1_perf_cap\u003dtrue\u0026playready_first_play_expiration\u003d-1\u0026web_network_combined_catch\u003dtrue\u0026html5_heartbeat_set_ended\u003dtrue\u0026web_playback_associated_log_ctt\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_timeout_secs\u003d2.0\u0026mweb_csi_watch_fix\u003dtrue\u0026html5_desktop_vr180_allow_panning\u003dtrue\u0026html5_hdcp_probing_stream_url\u003d\u0026html5_request_sizing_multiplier\u003d0.8\u0026html5_subsegment_readahead_target_buffer_health_secs\u003d0.5\u0026player_endscreen_ellipsis_fix\u003dtrue\u0026enable_preoll_prefetch\u003dtrue\u0026html5_force_manifestless_seeking_state\u003dtrue\u0026web_player_sentinel_is_uniplayer\u003dtrue\u0026html5_av1_thresh_lcc\u003d480\u0026align_ad_to_video_player_lifecycle_for_bulleit\u003dtrue\u0026kevlar_gel_error_routing\u003dtrue\u0026html5_qoe_user_intent_match_health\u003dtrue\u0026web_log_connection\u003dtrue\u0026html5_min_readbehind_cap_secs\u003d60\u0026html5_ads_preroll_lock_timeout_delay_ms\u003d0\u0026web_player_gvi_wexit_other\u003dtrue\u0026enable_live_premiere_web_player_indicator\u003dtrue\u0026is_mweb_wexit_main_launch\u003dtrue\u0026disable_legacy_desktop_remote_queue\u003dtrue\u0026nwl_latency_sampling_rate\u003d0.01\u0026web_player_gvi_wexit_mweb\u003dtrue\u0026deprecate_pair_servlet_enabled\u003dtrue\u0026web_screen_associated_all_layers\u003dtrue\u0026html5_in_buffer_ptl\u003dtrue\u0026html5_max_drift_per_track_secs\u003d0.0\u0026html5_jumbo_ull_subsegment_readahead_target\u003d1.3\u0026html5_use_current_media_time_for_glrem_gllat\u003dtrue\u0026bulleit_get_midroll_info_timeout_ms\u003d8000\u0026enable_svg_mode_on_embed_mobile\u003dtrue\u0026cb_v2_uxe\u003d\u0026html5_min_readbehind_secs\u003d0\u0026player_destroy_old_version\u003dtrue\u0026html5_fludd_suspend\u003dtrue\u0026nwl_cleaning_rate\u003d0.1\u0026enable_topsoil_wta_for_halftime\u003dtrue\u0026html5_check_segnum_discontinuity\u003dtrue\u0026html5_min_has_advanced_secs\u003d0\u0026html5_unrewrite_timestamps\u003dtrue\u0026web_foreground_heartbeat_interval_ms\u003d28000\u0026enable_ve_tracker_key\u003dtrue\u0026html5_ignore_bad_bitrates\u003dtrue\u0026debug_dapper_trace_id\u003d\u0026html5_defer_slicing\u003dtrue\u0026html5_gapless_no_requests_after_lock\u003dtrue\u0026enable_mixed_direction_formatted_strings\u003dtrue\u0026html5_long_rebuffer_threshold_ms\u003d30000\u0026variable_load_timeout_ms\u003d0\u0026html5_jumbo_ull_nonstreaming_mffa_ms\u003d4000\u0026leader_election_renewal_interval\u003d6000\u0026html5_player_autonav_logging\u003dtrue\u0026html5_expanded_max_vss_pings\u003dtrue\u0026html5_background_quality_cap\u003d360\u0026disable_channel_id_check_for_suspended_channels\u003dtrue\u0026html5_drm_initial_constraint_from_config\u003dtrue\u0026html5_enable_eac3\u003dtrue\u0026html5_hls_min_video_height\u003d0\u0026html5_disable_non_contiguous\u003dtrue\u0026mdx_load_cast_api_bootstrap_script\u003dtrue\u0026html5_manifestless_media_source_duration\u003d25200\u0026html5_reload_element_long_rebuffer_delay_ms\u003d20000\u0026use_remote_context_in_populate_remote_client_info\u003dtrue\u0026web_player_move_autonav_toggle\u003dtrue\u0026web_logging_max_batch\u003d150\u0026html5_process_all_encrypted_events\u003dtrue\u0026player_doubletap_to_seek\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_min_buffer_health_secs\u003d0.25\u0026mweb_muted_autoplay_animation\u003dshrink\u0026html5_decoder_freeze_timeout_delay_ms\u003d0\u0026web_player_response_playback_tracking_parsing\u003dtrue\u0026html5_decode_to_texture_cap\u003dtrue\u0026kevlar_queue_use_update_api\u003dtrue\u0026html5_perf_cap_override_sticky\u003dtrue\u0026fast_autonav_in_background\u003dtrue\u0026pageid_as_header_web\u003dtrue\u0026html5_pacf_enable_dai\u003dtrue\u0026www_for_videostats\u003dtrue\u0026kevlar_miniplayer\u003dtrue\u0026web_op_endpoint_banlist\u003d[]\u0026fix_ads_tracking_for_swf_config_deprecation_mweb\u003dtrue\u0026html5_stop_video_in_cancel_playback\u003dtrue\u0026html5_enable_ac3\u003dtrue\u0026html5_manifestless_vp9_otf\u003dtrue\u0026web_op_continuation_type_banlist\u003d[]\u0026html5_log_audio_abr\u003dtrue\u0026html5_autoplay_default_quality_cap\u003d0\u0026web_player_music_visualizer_treatment\u003dfake\u0026html5_disable_reset_on_append_error\u003dtrue\u0026web_player_gvi_wexit_embeds\u003dtrue\u0026html5_max_readbehind_secs\u003d0\u0026music_enable_shared_audio_tier_logic\u003dtrue\u0026html5_live_normal_latency_bandwidth_window\u003d0.0\u0026web_lifecycles\u003dtrue\u0026html5_probe_primary_delay_base_ms\u003d0\u0026html5_av1_thresh_arm\u003d240\u0026disable_simple_mixed_direction_formatted_strings\u003dtrue\u0026mweb_enable_custom_control_shared\u003dtrue\u0026polymer_bad_build_labels\u003dtrue\u0026html5_urgent_adaptation_fix\u003dtrue\u0026html5_seek_timeout_delay_ms\u003d20000\u0026html5_max_readahead_bandwidth_cap\u003d0\u0026html5_gapless_seek_tolerance_secs\u003d3.0\u0026offline_error_handling\u003dtrue\u0026allow_poltergust_autoplay\u003dtrue\u0026player_bootstrap_method\u003dtrue\u0026mweb_native_control_in_faux_fullscreen_shared\u003dtrue\u0026delay_ads_gvi_call_on_bulleit_living_room_ms\u003d0\u0026html5_deadzone_multiplier\u003d1.0\u0026embeds_enable_age_gating_playability_check\u003dtrue\u0026gvi_channel_client_screen\u003dtrue\u0026kevlar_queue_use_dedicated_list_type\u003dtrue\u0026html5_suspend_loader\u003dtrue\u0026custom_csi_timeline_use_gel\u003dtrue\u0026autoplay_time_for_music_content\u003d-1\u0026web_player_live_monitor_env\u003dtrue\u0026html5_gl_fps_threshold\u003d0\u0026html5_random_playback_cap\u003d0\u0026html5_reset_index_on_mismatch\u003dtrue\u0026html5_non_network_rebuffer_duration_ms\u003d0\u0026html5_default_ad_gain\u003d0.5\u0026get_midroll_info_use_client_rpc\u003dtrue\u0026error_message_for_gsuite_network_restrictions\u003dtrue\u0026kevlar_playback_associated_queue\u003dtrue\u0026html5_gapless_preloading\u003dtrue\u0026web_op_signal_type_banlist\u003d[]\u0026kevlar_autonav_miniplayer_fix\u003dtrue\u0026html5_static_abr_resolution_shelf\u003d0\u0026web_client_version_override\u003d\u0026html5_live_ultra_low_latency_bandwidth_window\u003d0.0\u0026html5_manifestless_max_segment_history\u003d300\u0026html5_max_headm_for_streaming_xhr\u003d0\u0026html5_minimum_readahead_seconds\u003d0.0\u0026tvhtml5_disable_live_prefetch\u003dtrue\u0026html5_rewrite_manifestless_for_continuity\u003dtrue\u0026html5_seek_jiggle_cmt_delay_ms\u003d8000\u0026kevlar_allow_multistep_video_init\u003dtrue\u0026embeds_enable_embed_module\u003dtrue\u0026use_inlined_player_rpc\u003dtrue\u0026web_player_gvi_wexit_web\u003dtrue\u0026html5_dynamic_av1_hybrid_threshold\u003dtrue\u0026allow_live_autoplay\u003dtrue\u0026web_player_include_innertube_commands\u003dtrue\u0026html5_not_vp9_supported_quality_cap\u003d0\u0026html5_manifestless_seg_drift_limit_secs\u003d0\u0026web_player_ss_media_time_offset\u003dtrue\u0026html5_min_has_advanced_secs_float\u003d0.0\u0026max_resolution_for_white_noise\u003d360\u0026html5_license_server_error_retry_limit\u003d3\u0026html5_maximum_readahead_seconds\u003d0.0\u0026gal_client_migration_mweb\u003dtrue\u0026html5_player_dynamic_bottom_gradient\u003dtrue\u0026html5_workaround_delay_trigger\u003dtrue\u0026html5_gapless_ad_byterate_multiplier\u003d1.6\u0026check_navigator_accuracy_timeout_ms\u003d0\u0026html5_experiment_id_label\u003d0\u0026release_player_on_abandon_for_bulleit_lr_ads_frontend\u003dtrue\u0026manifestless_post_live_ufph\u003dtrue\u0026self_podding_highlight_non_default_button\u003dtrue\u0026hoffle_max_video_duration_secs\u003d0\u0026enable_ypc_clickwrap_on_living_room\u003dtrue\u0026disable_new_pause_state3\u003dtrue\u0026enable_cast_for_web_unplugged\u003dtrue\u0026is_kevlar_wexit_main_launch\u003dtrue\u0026web_enable_ad_signals_in_it_context\u003dtrue\u0026html5_hls_initial_bitrate\u003d0\u0026html5_gapless_max_played_ranges\u003d12\u0026kevlar_miniplayer_expand_top\u003dtrue\u0026set_interstitial_start_button\u003dtrue\u0026web_player_innertube_subscription_update\u003dtrue\u0026html5_av1_thresh\u003d1080","hideInfo":true,"startMuted":true,"enableMutedAutoplay":true,"cspNonce":"pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ","canaryState":"none","enableCsiLogging":true,"csiPageType":"watch","datasyncId":"_g3ZyuRIbJM||"},"WEB_PLAYER_CONTEXT_CONFIG_ID_KEVLAR_SPONSORSHIPS_OFFER":{"rootElementId":"ytd-sponsorships-offer-with-video-renderer","jsUrl":"/s/player/4fe52f49/player_ias.vflset/ar_EG/base.js","cssUrl":"/s/player/4fe52f49/www-player-rtl.css","contextId":"WEB_PLAYER_CONTEXT_CONFIG_ID_KEVLAR_SPONSORSHIPS_OFFER","eventLabel":"sponsorshipsoffer","contentRegion":"SA","hl":"ar_EG","hostLanguage":"ar","playerStyle":"desktop-polymer","innertubeApiKey":"AIzaSyAO_FJ2SlqU8Q4STEHLGCilw_Y9_11qcW8","innertubeApiVersion":"v1","innertubeContextClientVersion":"2.20210224.06.00","disableRelatedVideos":true,"annotationsLoadPolicy":3,"device":{"brand":"","model":"","platform":"DESKTOP","interfaceName":"WEB","interfaceVersion":"2.20210224.06.00"},"serializedExperimentIds":"23890959,23939458,23940247,23969934,23976578,23983297,23986017,23992808,23996625,23999598,24000882,24007902,24008855","serializedExperimentFlags":"html5_remove_not_servable_check_killswitch\u003dtrue\u0026html5_hfr_quality_cap\u003d0\u0026html5_query_sw_secure_crypto_for_android\u003dtrue\u0026ytidb_transaction_try_count\u003d1\u0026html5_df_downgrade_thresh\u003d0.2\u0026html5_platform_minimum_readahead_seconds\u003d0.0\u0026web_log_app_install_experiments\u003dtrue\u0026player_enable_playback_playlist_change\u003dtrue\u0026html5_allowable_liveness_drift_chunks\u003d2\u0026html5_readahead_ratelimit\u003d3000\u0026kevlar_frontend_video_list_actions\u003dtrue\u0026html5_log_live_discontinuity\u003dtrue\u0026html5_stateful_audio_min_adjustment_value\u003d0\u0026web_player_touch_mode_improvements\u003dtrue\u0026html5_allow_video_keyframe_without_audio\u003dtrue\u0026unplugged_tvhtml5_video_preload_on_focus_delay_ms\u003d0\u0026html5_restrict_streaming_xhr_on_sqless_requests\u003dtrue\u0026suppress_error_204_logging\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_min_load_speed\u003d1.5\u0026manifestless_post_live\u003dtrue\u0026embeds_impression_link\u003dtrue\u0026html5_block_pip_safari_delay\u003d0\u0026self_podding_highlighted_button_blue\u003dtrue\u0026web_post_search\u003dtrue\u0026addto_ajax_log_warning_fraction\u003d0.1\u0026hide_preskip\u003dtrue\u0026skip_ad_button_with_thumbnail\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_seek_latency_fudge\u003d0.5\u0026html5_live_quality_cap\u003d0\u0026html5_report_slow_ads_as_error\u003dtrue\u0026html5_long_rebuffer_jiggle_cmt_delay_ms\u003d0\u0026networkless_logging\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_min_buffer_health_secs_on_timeout\u003d0.1\u0026html5_request_size_padding_secs\u003d3.0\u0026hoffle_cache_size_secs\u003d0\u0026tvhtml5_min_has_advanced_secs_float\u003d0.01\u0026html5_disable_move_pssh_to_moov\u003dtrue\u0026web_player_ss_dai_ad_fetching_timeout_ms\u003d7000\u0026web_client_counter_random_seed\u003dtrue\u0026log_window_onerror_fraction\u003d0.1\u0026html5_jumbo_mobile_subsegment_readahead_target\u003d3.0\u0026embeds_wexit_list_ajax_migration\u003dtrue\u0026html5_source_buffer_attach_retry_limit\u003d0\u0026debug_sherlog_username\u003d\u0026html5_peak_shave\u003dtrue\u0026mweb_enable_skippables_on_jio_phone\u003dtrue\u0026self_podding_midroll_choice_string_template\u003dself_podding_midroll_choice\u0026html5_gapless_ended_transition_buffer_ms\u003d200\u0026html5_rewrite_manifestless_for_sync\u003dtrue\u0026html5_ios_force_seek_to_zero_on_stop\u003dtrue\u0026live_fresca_v2\u003dtrue\u0026desktop_sparkles_light_cta_button\u003dtrue\u0026leader_election_check_interval\u003d9000\u0026html5_store_xhr_headers_readable\u003dtrue\u0026enable_nwl_cleaning_logic\u003dtrue\u0026web_gel_timeout_cap\u003dtrue\u0026html5_manifestless_vp9\u003dtrue\u0026web_yt_config_context\u003dtrue\u0026html5_ios7_force_play_on_stall\u003dtrue\u0026unplugged_tvhtml5_botguard_attestation\u003dtrue\u0026html5_delay_initial_loading\u003dtrue\u0026html5_inline_video_quality_survey\u003dtrue\u0026leader_election_lease_ttl\u003d10000\u0026external_fullscreen_with_edu\u003dtrue\u0026web_player_api_logging_fraction\u003d0.01\u0026html5_health_to_gel\u003dtrue\u0026kevlar_command_handler_command_banlist\u003d[]\u0026enable_gel_log_commands\u003dtrue\u0026html5_buffer_health_to_defer_slice_processing\u003d3.0\u0026set_interstitial_advertisers_question_text\u003dtrue\u0026html5_live_low_latency_bandwidth_window\u003d0.0\u0026autoplay_time_for_music_content_after_autoplayed_video\u003d-1\u0026html5_av1_thresh_hcc\u003d1080\u0026html5_error_cooldown_in_ms\u003d30000\u0026html5_new_element_on_invalid_state\u003dtrue\u0026web_player_vss_pageid_header\u003dtrue\u0026html5_seek_over_discontinuities\u003dtrue\u0026html5_encourage_array_coalescing\u003dtrue\u0026player_web_canary_stage\u003d0\u0026html5_max_selectable_quality_ordinal\u003d0\u0026should_clear_video_data_on_player_cued_unstarted\u003dtrue\u0026mdx_enable_privacy_disclosure_ui\u003dtrue\u0026html5_varispeed_playback_rate\u003dtrue\u0026web_deprecate_service_ajax_map_dependency\u003dtrue\u0026html5_unify_sqless_flow\u003dtrue\u0026html5_enable_embedded_player_visibility_signals\u003dtrue\u0026html5_default_quality_cap\u003d0\u0026html5_new_elem_on_hidden\u003dtrue\u0026html5_live_abr_head_miss_fraction\u003d0.0\u0026kabuki_pangea_prefer_audio_only_for_atv_and_uploads\u003dtrue\u0026network_polling_interval\u003d30000\u0026html5_video_tbd_min_kb\u003d0\u0026live_chunk_readahead\u003d3\u0026html5_autonav_cap_idle_secs\u003d0\u0026html5_media_fullscreen\u003dtrue\u0026suppress_gen_204\u003dtrue\u0026ad_pod_disable_companion_persist_ads_quality\u003dtrue\u0026self_podding_header_string_template\u003dself_podding_interstitial_message\u0026botguard_async_snapshot_timeout_ms\u003d3000\u0026html5_performance_cap_floor\u003d360\u0026html5_source_buffer_attach_delay_time\u003d15000\u0026html5_ad_timeout_ms\u003d0\u0026html5_pause_on_nonforeground_platform_errors\u003dtrue\u0026html5_background_cap_idle_secs\u003d60\u0026tvhtml5_unplugged_preload_cache_size\u003d5\u0026html5_prefer_server_bwe3\u003dtrue\u0026html5_quality_cap_min_age_secs\u003d0\u0026html5_subsegment_readahead_load_speed_check_interval\u003d0.5\u0026web_gel_debounce_ms\u003d10000\u0026kevlar_miniplayer_play_pause_on_scrim\u003dtrue\u0026preskip_button_style_ads_backend\u003dcountdown_next_to_thumbnail\u0026web_player_ipp_canary_type_for_logging\u003d\u0026html5_enable_in_video_overlay_ad_in_pacf\u003dtrue\u0026variable_buffer_timeout_ms\u003d0\u0026html5_probe_live_using_range\u003dtrue\u0026disable_child_node_auto_formatted_strings\u003dtrue\u0026polymer_verifiy_app_state\u003dtrue\u0026html5_qoe_intercept\u003d\u0026html5_unreported_seek_reseek_delay_ms\u003d0\u0026short_start_time_prefer_publish_in_watch_log\u003dtrue\u0026html5_deprecate_video_tag_pool\u003dtrue\u0026web_player_innertube_playlist_update\u003dtrue\u0026mweb_cougar_big_controls\u003dtrue\u0026html5_seek_set_cmt_delay_ms\u003d2000\u0026html5_crypto_period_secs_from_emsg\u003dtrue\u0026self_podding_pod_choice_string_template\u003dself_podding_pod_choice\u0026networkless_gel\u003dtrue\u0026html5_log_timestamp_offset\u003dtrue\u0026html5_max_live_dvr_window_plus_margin_secs\u003d46800.0\u0026html5_set_ended_in_pfx_live\u003dtrue\u0026csi_on_gel\u003dtrue\u0026html5_license_constraint_delay\u003d5000\u0026ytidb_transaction_ended_event_rate_limit\u003d0.02\u0026player_allow_autonav_after_playlist\u003dtrue\u0026html5_in_buffer_ptl_timeout_ms\u003d2000\u0026html5_aspect_from_adaptive_format\u003dtrue\u0026dash_manifest_version\u003d5\u0026desktop_action_companion_wta_support\u003dtrue\u0026html5_ios4_seek_above_zero\u003dtrue\u0026html5_live_abr_repredict_fraction\u003d0.0\u0026autoplay_time\u003d8000\u0026log_js_exceptions_fraction\u003d1.0\u0026ensure_only_one_resolved_midroll_response_on_web\u003dtrue\u0026hfr_dropped_framerate_fallback_threshold\u003d0\u0026desktop_player_button_tooltip_with_shortcut\u003dtrue\u0026html5_vp9_new_mime\u003dtrue\u0026render_enhanced_overlays_as_ctas_for_desktop_style\u003dunset\u0026web_wn_macro_markers\u003dtrue\u0026html5_sticky_reduces_discount_by\u003d0.0\u0026html5_release_on_error\u003dtrue\u0026use_video_ad_break_offset_ms_int64\u003dtrue\u0026web_api_url\u003dtrue\u0026web_player_watch_next_response\u003dtrue\u0026web_player_show_music_in_this_video_graphic\u003dvideo_thumbnail\u0026html5_log_rebuffer_events\u003d5\u0026web_player_inline_botguard\u003dtrue\u0026web_player_ss_timeout_skip_ads\u003dtrue\u0026enable_client_page_id_header_for_first_party_pings\u003dtrue\u0026html5_time_based_consolidation_ms\u003d10\u0026web_player_load_video_strict_check\u003dtrue\u0026html5_seek_new_elem_delay_ms\u003d12000\u0026html5_no_placeholder_rollbacks\u003dtrue\u0026html5_probe_secondary_during_timeout_miss_count\u003d2\u0026enable_client_deferred_full_screen_filtering_for_mweb_phones\u003dtrue\u0026web_log_connection_in_gel\u003dtrue\u0026html5_autonav_quality_cap\u003d720\u0026html5_hack_gapless_init\u003dtrue\u0026nwl_send_fast_on_unload\u003dtrue\u0026web_player_watch_next_response_parsing\u003dtrue\u0026html5_log_experiment_id_from_player_response_to_ctmp\u003d\u0026html5_sync_seeking_state\u003dtrue\u0026player_ads_set_adformat_on_client\u003dtrue\u0026html5_player_min_build_cl\u003d-1\u0026html5_post_interrupt_readahead\u003d20\u0026html5_skip_slow_ad_delay_ms\u003d5000\u0026html5_safari_desktop_eme_min_version\u003d0\u0026web_player_innertube_share_panel\u003dtrue\u0026enable_auto_play_param_fix_for_masthead_ad\u003dtrue\u0026web_player_nitrate_promo_tooltip\u003dtrue\u0026html5_vp9_mime_full_range_flag\u003dtrue\u0026disable_thumbnail_preloading\u003dtrue\u0026enable_eviction_protection_for_bulleit\u003dtrue\u0026enable_midroll_prefetch_for_html5\u003dtrue\u0026html5_perserve_av1_perf_cap\u003dtrue\u0026playready_first_play_expiration\u003d-1\u0026web_network_combined_catch\u003dtrue\u0026html5_heartbeat_set_ended\u003dtrue\u0026web_playback_associated_log_ctt\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_timeout_secs\u003d2.0\u0026mweb_csi_watch_fix\u003dtrue\u0026html5_desktop_vr180_allow_panning\u003dtrue\u0026html5_hdcp_probing_stream_url\u003d\u0026html5_request_sizing_multiplier\u003d0.8\u0026html5_subsegment_readahead_target_buffer_health_secs\u003d0.5\u0026player_endscreen_ellipsis_fix\u003dtrue\u0026enable_preoll_prefetch\u003dtrue\u0026html5_force_manifestless_seeking_state\u003dtrue\u0026web_player_sentinel_is_uniplayer\u003dtrue\u0026html5_av1_thresh_lcc\u003d480\u0026align_ad_to_video_player_lifecycle_for_bulleit\u003dtrue\u0026kevlar_gel_error_routing\u003dtrue\u0026html5_qoe_user_intent_match_health\u003dtrue\u0026web_log_connection\u003dtrue\u0026html5_min_readbehind_cap_secs\u003d60\u0026html5_ads_preroll_lock_timeout_delay_ms\u003d0\u0026web_player_gvi_wexit_other\u003dtrue\u0026enable_live_premiere_web_player_indicator\u003dtrue\u0026is_mweb_wexit_main_launch\u003dtrue\u0026disable_legacy_desktop_remote_queue\u003dtrue\u0026nwl_latency_sampling_rate\u003d0.01\u0026web_player_gvi_wexit_mweb\u003dtrue\u0026deprecate_pair_servlet_enabled\u003dtrue\u0026web_screen_associated_all_layers\u003dtrue\u0026html5_in_buffer_ptl\u003dtrue\u0026html5_max_drift_per_track_secs\u003d0.0\u0026html5_jumbo_ull_subsegment_readahead_target\u003d1.3\u0026html5_use_current_media_time_for_glrem_gllat\u003dtrue\u0026bulleit_get_midroll_info_timeout_ms\u003d8000\u0026enable_svg_mode_on_embed_mobile\u003dtrue\u0026cb_v2_uxe\u003d\u0026html5_min_readbehind_secs\u003d0\u0026player_destroy_old_version\u003dtrue\u0026html5_fludd_suspend\u003dtrue\u0026nwl_cleaning_rate\u003d0.1\u0026enable_topsoil_wta_for_halftime\u003dtrue\u0026html5_check_segnum_discontinuity\u003dtrue\u0026html5_min_has_advanced_secs\u003d0\u0026html5_unrewrite_timestamps\u003dtrue\u0026web_foreground_heartbeat_interval_ms\u003d28000\u0026enable_ve_tracker_key\u003dtrue\u0026html5_ignore_bad_bitrates\u003dtrue\u0026debug_dapper_trace_id\u003d\u0026html5_defer_slicing\u003dtrue\u0026html5_gapless_no_requests_after_lock\u003dtrue\u0026enable_mixed_direction_formatted_strings\u003dtrue\u0026html5_long_rebuffer_threshold_ms\u003d30000\u0026variable_load_timeout_ms\u003d0\u0026html5_jumbo_ull_nonstreaming_mffa_ms\u003d4000\u0026leader_election_renewal_interval\u003d6000\u0026html5_player_autonav_logging\u003dtrue\u0026html5_expanded_max_vss_pings\u003dtrue\u0026html5_background_quality_cap\u003d360\u0026disable_channel_id_check_for_suspended_channels\u003dtrue\u0026html5_drm_initial_constraint_from_config\u003dtrue\u0026html5_enable_eac3\u003dtrue\u0026html5_hls_min_video_height\u003d0\u0026html5_disable_non_contiguous\u003dtrue\u0026mdx_load_cast_api_bootstrap_script\u003dtrue\u0026html5_manifestless_media_source_duration\u003d25200\u0026html5_reload_element_long_rebuffer_delay_ms\u003d20000\u0026use_remote_context_in_populate_remote_client_info\u003dtrue\u0026web_player_move_autonav_toggle\u003dtrue\u0026web_logging_max_batch\u003d150\u0026html5_process_all_encrypted_events\u003dtrue\u0026player_doubletap_to_seek\u003dtrue\u0026html5_subsegment_readahead_min_buffer_health_secs\u003d0.25\u0026mweb_muted_autoplay_animation\u003dshrink\u0026html5_decoder_freeze_timeout_delay_ms\u003d0\u0026web_player_response_playback_tracking_parsing\u003dtrue\u0026html5_decode_to_texture_cap\u003dtrue\u0026kevlar_queue_use_update_api\u003dtrue\u0026html5_perf_cap_override_sticky\u003dtrue\u0026fast_autonav_in_background\u003dtrue\u0026pageid_as_header_web\u003dtrue\u0026html5_pacf_enable_dai\u003dtrue\u0026www_for_videostats\u003dtrue\u0026kevlar_miniplayer\u003dtrue\u0026web_op_endpoint_banlist\u003d[]\u0026fix_ads_tracking_for_swf_config_deprecation_mweb\u003dtrue\u0026html5_stop_video_in_cancel_playback\u003dtrue\u0026html5_enable_ac3\u003dtrue\u0026html5_manifestless_vp9_otf\u003dtrue\u0026web_op_continuation_type_banlist\u003d[]\u0026html5_log_audio_abr\u003dtrue\u0026html5_autoplay_default_quality_cap\u003d0\u0026web_player_music_visualizer_treatment\u003dfake\u0026html5_disable_reset_on_append_error\u003dtrue\u0026web_player_gvi_wexit_embeds\u003dtrue\u0026html5_max_readbehind_secs\u003d0\u0026music_enable_shared_audio_tier_logic\u003dtrue\u0026html5_live_normal_latency_bandwidth_window\u003d0.0\u0026web_lifecycles\u003dtrue\u0026html5_probe_primary_delay_base_ms\u003d0\u0026html5_av1_thresh_arm\u003d240\u0026disable_simple_mixed_direction_formatted_strings\u003dtrue\u0026mweb_enable_custom_control_shared\u003dtrue\u0026polymer_bad_build_labels\u003dtrue\u0026html5_urgent_adaptation_fix\u003dtrue\u0026html5_seek_timeout_delay_ms\u003d20000\u0026html5_max_readahead_bandwidth_cap\u003d0\u0026html5_gapless_seek_tolerance_secs\u003d3.0\u0026offline_error_handling\u003dtrue\u0026allow_poltergust_autoplay\u003dtrue\u0026player_bootstrap_method\u003dtrue\u0026mweb_native_control_in_faux_fullscreen_shared\u003dtrue\u0026delay_ads_gvi_call_on_bulleit_living_room_ms\u003d0\u0026html5_deadzone_multiplier\u003d1.0\u0026embeds_enable_age_gating_playability_check\u003dtrue\u0026gvi_channel_client_screen\u003dtrue\u0026kevlar_queue_use_dedicated_list_type\u003dtrue\u0026html5_suspend_loader\u003dtrue\u0026custom_csi_timeline_use_gel\u003dtrue\u0026autoplay_time_for_music_content\u003d-1\u0026web_player_live_monitor_env\u003dtrue\u0026html5_gl_fps_threshold\u003d0\u0026html5_random_playback_cap\u003d0\u0026html5_reset_index_on_mismatch\u003dtrue\u0026html5_non_network_rebuffer_duration_ms\u003d0\u0026html5_default_ad_gain\u003d0.5\u0026get_midroll_info_use_client_rpc\u003dtrue\u0026error_message_for_gsuite_network_restrictions\u003dtrue\u0026kevlar_playback_associated_queue\u003dtrue\u0026html5_gapless_preloading\u003dtrue\u0026web_op_signal_type_banlist\u003d[]\u0026kevlar_autonav_miniplayer_fix\u003dtrue\u0026html5_static_abr_resolution_shelf\u003d0\u0026web_client_version_override\u003d\u0026html5_live_ultra_low_latency_bandwidth_window\u003d0.0\u0026html5_manifestless_max_segment_history\u003d300\u0026html5_max_headm_for_streaming_xhr\u003d0\u0026html5_minimum_readahead_seconds\u003d0.0\u0026tvhtml5_disable_live_prefetch\u003dtrue\u0026html5_rewrite_manifestless_for_continuity\u003dtrue\u0026html5_seek_jiggle_cmt_delay_ms\u003d8000\u0026kevlar_allow_multistep_video_init\u003dtrue\u0026embeds_enable_embed_module\u003dtrue\u0026use_inlined_player_rpc\u003dtrue\u0026web_player_gvi_wexit_web\u003dtrue\u0026html5_dynamic_av1_hybrid_threshold\u003dtrue\u0026allow_live_autoplay\u003dtrue\u0026web_player_include_innertube_commands\u003dtrue\u0026html5_not_vp9_supported_quality_cap\u003d0\u0026html5_manifestless_seg_drift_limit_secs\u003d0\u0026web_player_ss_media_time_offset\u003dtrue\u0026html5_min_has_advanced_secs_float\u003d0.0\u0026max_resolution_for_white_noise\u003d360\u0026html5_license_server_error_retry_limit\u003d3\u0026html5_maximum_readahead_seconds\u003d0.0\u0026gal_client_migration_mweb\u003dtrue\u0026html5_player_dynamic_bottom_gradient\u003dtrue\u0026html5_workaround_delay_trigger\u003dtrue\u0026html5_gapless_ad_byterate_multiplier\u003d1.6\u0026check_navigator_accuracy_timeout_ms\u003d0\u0026html5_experiment_id_label\u003d0\u0026release_player_on_abandon_for_bulleit_lr_ads_frontend\u003dtrue\u0026manifestless_post_live_ufph\u003dtrue\u0026self_podding_highlight_non_default_button\u003dtrue\u0026hoffle_max_video_duration_secs\u003d0\u0026enable_ypc_clickwrap_on_living_room\u003dtrue\u0026disable_new_pause_state3\u003dtrue\u0026enable_cast_for_web_unplugged\u003dtrue\u0026is_kevlar_wexit_main_launch\u003dtrue\u0026web_enable_ad_signals_in_it_context\u003dtrue\u0026html5_hls_initial_bitrate\u003d0\u0026html5_gapless_max_played_ranges\u003d12\u0026kevlar_miniplayer_expand_top\u003dtrue\u0026set_interstitial_start_button\u003dtrue\u0026web_player_innertube_subscription_update\u003dtrue\u0026html5_av1_thresh\u003d1080","disableFullscreen":true,"cspNonce":"pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ","canaryState":"none","datasyncId":"_g3ZyuRIbJM||"}},"XSRF_FIELD_NAME":"session_token","XSRF_TOKEN":"QUFFLUhqa1UyWDBCSzhfVFExVno4SjlMVmRoZEIybjZRUXxBQ3Jtc0tscy1LN3ZGNHp1ZHQ5cC1manI4N3dzbnFGTjBUcFRsQVQ1X3p0YXZnVlk3SXhTV2JHQVV2QnZ4OHhnUXB4SVJZNG1mUVJVVFdsMXRKY1dVS2xtR3Zyb1hBMXdORS1sX0ZNNkZLdW1QMEprMHNhbjNTaw\u003d\u003d","YPC_MB_URL":"https://payments.youtube.com/payments/v4/js/integrator.js?ss\u003dmd","YTR_FAMILY_CREATION_URL":"https://families.google.com/webcreation?usegapi\u003d1","CLIENT_PROTOCOL":"HTTP/1.1","CLIENT_TRANSPORT":"tcp","DEFERRED_DETACH":true,"DISABLE_WARM_LOADS":false,"IS_TABLET":false,"LINK_API_KEY":"AIzaSyDophAQuyyiBr8h0nypEwXUKozH-BEswD0","LINK_OIS_DOMAIN":"oauthintegrations-clients6.youtube.com","MENTIONS_EDU_HELP_LINK":"https://support.google.com/youtube/?p\u003dcreator_community","NO_EMPTY_DATA_IMG":true,"ONE_PICK_URL":"","PLAYER_CSS_URL":"/s/player/4fe52f49/www-player-rtl.css","PLAYER_JS_URL":"/s/player/4fe52f49/player_ias.vflset/ar_EG/base.js","RECAPTCHA_V3_SITEKEY":"6LedoOcUAAAAAHA4CFG9zRpaCNjYj33SYjzQ9cTy","SBOX_SETTINGS":{"HAS_ON_SCREEN_KEYBOARD":true,"IS_FUSION":false,"IS_POLYMER":true,"REQUEST_DOMAIN":"sa","REQUEST_LANGUAGE":"ar","SEND_VISITOR_DATA":true,"SEARCHBOX_BEHAVIOR_EXPERIMENT":"zero-prefix","SEARCHBOX_ENABLE_REFINEMENT_SUGGEST":true,"SEARCHBOX_TAP_TARGET_EXPERIMENT":0,"SEARCHBOX_ZERO_TYPING_SUGGEST_USE_REGULAR_SUGGEST":"always","VISITOR_DATA":"CgtfZzNaeXVSSWJKTSjC_uiBBg%3D%3D","SEARCHBOX_HOST_OVERRIDE":"suggestqueries-clients6.youtube.com","HIDE_REMOVE_LINK":false},"SBOX_JS_URL":"https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/jsbin/www-searchbox.vflset/www-searchbox.js","SBOX_LABELS":{"SUGGESTION_DISMISS_LABEL":"إزالة","SUGGESTION_DISMISSED_LABEL":"تمت إزالة الاقتراح."},"SERVICE_WORKER_PROMPT_NOTIFICATIONS":true,"START_IN_FULL_WINDOW_MODE":false,"START_IN_THEATER_MODE":false,"STS":18683,"VISIBILITY_TIME_BETWEEN_JOBS_MS":100,"VOZ_API_KEY":"AIzaSyBU2xE_JHvB6wag3tMfhxXpg2Q_W8xnM-I","ZWIEBACK_PING_URLS":["https://www.google.com/pagead/lvz?evtid\u003dAKB78ch1MsmVSt9xevWEHCxY4wN12bnwdoDnkv3E6WxrhJqpgY6ES5DUpBB3Ab_aOuNNcveEozDV7FwSQZDy7d4gklUJWTZQfw\u0026req_ts\u003d1614430019\u0026pg\u003dMainAppBootstrap%3AChannels\u0026az\u003d1\u0026sigh\u003dAKFpyYXVrhqTFSU1Ou6PlLDm2R2yqINapw","https://www.google.com.sa/pagead/lvz?evtid\u003dAKB78ch1MsmVSt9xevWEHCxY4wN12bnwdoDnkv3E6WxrhJqpgY6ES5DUpBB3Ab_aOuNNcveEozDV7FwSQZDy7d4gklUJWTZQfw\u0026req_ts\u003d1614430019\u0026pg\u003dMainAppBootstrap%3AChannels\u0026az\u003d1\u0026sigh\u003dAKFpyYXVrhqTFSU1Ou6PlLDm2R2yqINapw"],"LINK_GAL_DOMAIN":"https://accountlinking-pa-clients6.youtube.com","SERVER_VERSION":"prod","REUSE_COMPONENTS":true,"STAMPER_STABLE_LIST":true,"DATASYNC_ID":"_g3ZyuRIbJM||","SERIALIZED_CLIENT_CONFIG_DATA":"CML+6IEGEJH4/BI\u003d","LIVE_CHAT_BASE_TANGO_CONFIG":{"apiKey":"AIzaSyDZNkyC-AtROwMBpLfevIvqYk-Gfi8ZOeo","channelUri":"https://client-channel.google.com/client-channel/client","clientName":"yt-live-comments","requiresAuthToken":true,"senderUri":"https://clients4.google.com/invalidation/lcs/client","useNewTango":true},"FEXP_EXPERIMENTS":[23890959,23939458,23940247,23969934,23976578,23983297,23986017,23992808,23996625,23999598,24000882,24007902,24008855],"LIVE_CHAT_SEND_MESSAGE_ACTION":"live_chat/watch_page/send","ROOT_VE_TYPE":3611});var setMessage=function(msg){if(window.yt&&yt.setMsg)yt.setMsg(msg);else{window.ytcfg=window.ytcfg||{};ytcfg.msgs=msg}};
setMessage({"ADDED_TO_QUEUE":"تمّت إضافته إلى اللائحة.","ADD_TO_DROPDOWN_LABEL":"حفظ في…","AD_BADGE_TEXT":"إعلان","APPLAUD_FOR_X":"تصفيق مقابل $amount","BACK_ALT_LABEL":"رجوع","CANCEL":"إلغاء","CHECK_CONNECTION_OR_DOWNLOADS":"يُرجى التحقق من الاتصال بالإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات التي نزّلتها.","CLEAR":"محو","CONNECT_TO_THE_INTERNET":"الاتصال بالإنترنت","CONTINUE_WATCHING":"متابعة المشاهدة","DELETE":"حذف","DELETE_ALL_DOWNLOADS_PROMPT":"هل تريد حذف كل المحتوى الذي نزّلته؟","DELETE_FROM_DOWNLOADS":"إزالة الفيديو من المحتوى الذي تمّ تنزيله","DOWNLOAD":"تنزيل","DOWNLOADED":"تمّ تنزيله","DOWNLOADING":"جارٍ التنزيل","DOWNLOADING_PERCENT":"جارٍ التنزيل... $percent%","DOWNLOADS":"المحتوى الذي تمّ تنزيله","DOWNLOADS_AVAILABILITY":"تبقى الفيديوهات التي تمّ تنزيلها متوفّرة على جهازك شرط اتصال جهازك بالإنترنت لمدة 30 يومًا. تتمّ هذه العملية بشكل تلقائي ولا تؤدي إلى إعادة تنزيل الفيديو.","DOWNLOADS_SETTINGS":"إعدادات المحتوى الذي تمّ تنزيله","DO_NOT_HAVE_DOWNLOADS":"ليس لديك أي فيديوهات تمّ تنزيلها","EDIT_AVATAR_LABEL":"تعديل صورة الملف الشخصي","EDU_GOT_IT":"حسنًا","ENTER_DATE_OR_EARLIER":"يُرجى إدخال تاريخ $allowed_date أو تاريخ سابق.","ENTER_DATE_OR_LATER":"يُرجى إدخال $allowed_date أو تاريخ لاحق.","FREEBIE_JOIN_MEMBERSHIP_EDU_TEXT":"تقدّم هذه القناة انتسابًا مجانيًا لمستخدمي YouTube Premium.","GO_TO_DOWNLOADS":"الانتقال إلى صفحة \"عمليات التنزيل\"","GUIDE_ALT_LABEL":"الدليل","IMAGE_HORIZONTAL_POSITION_LABEL":"يبعد وسط معاينة الصورة مسافة $x_percent% من اليسار ومسافة $y_percent% من اليمين.","IMAGE_VERTICAL_POSITION_LABEL":"يبعد وسط معاينة الصورة مسافة $x_percent% من الأعلى ومسافة $y_percent% من الأسفل.","INVALID_DATE_ERROR":"التاريخ غير صالح.","JOIN_MEMBERSHIP_EDU_TEXT":"يمكنك الحصول على مزايا حصرية عند الانتساب إلى هذه القناة.","JOIN_MEMBERSHIP_EDU_TITLE":"الاشتراك","KEEP_OPEN":"يُرجى عدم إغلاق هذه النافذة لمواصلة التنزيل.","LIBRARY_GUIDE_ITEM_EDU_TEXT":"يمكنك البحث عن السجلّ وقوائم التشغيل وعمليات الشراء التي أجريتها وغيرها.","LIBRARY_GUIDE_ITEM_EDU_TITLE":"الاطّلاع على مكتبتك الجديدة","LOCAL_TIME_LABEL":"التوقيت المحلي","LOGO_ALT_LABEL":"صفحة YouTube الرئيسية","MANAGE_MEMBERSHIP_EDU_TEXT":"يمكنك الحصول على مزايا وإدارة انتسابك من هنا.","MENTIONS_EDU_TEXT":"يُرجى الانتقال إلى \"مركز المساعدة\" للاطّلاع على طريقة عمل الإشارات على YouTube.","MENTIONS_EDU_TITLE":"مزيد من المعلومات","MINIPLAYER_CLOSE":"إغلاق المشغّل","MINIPLAYER_COLLAPSE_LABEL":"تصغير","MINIPLAYER_EXPAND_LABEL":"توسيع","NO_ANGLE_BRACKET_LABEL":"يجب ألّا يتضمّن عنوان قائمة التشغيل \u003c أو \u003e.","NO_DOWNLOADS":"لم يتمّ تنزيل أي فيديو.","NO_INTERNET_CONNECTION":"لا يتوفّر اتصال بالإنترنت.","OFFLINE_CHECK_CONNECTION":"لا يتوفّر اتصال بالإنترنت. يُرجى التحقّق من الاتصال.","QUEUE":"قائمة المحتوى التالي","QUEUE_CLEARED":"{count,plural, \u003d1{تمّت إزالة فيديو واحد من قائمة المحتوى التالي.}zero{تمّت إزالة # فيديو من قائمة المحتوى التالي.}two{تمّت إزالة فيديوهَين من قائمة المحتوى التالي.}few{تمّت إزالة # فيديوهات من قائمة المحتوى التالي.}many{تمّت إزالة # فيديو من قائمة المحتوى التالي.}other{تمّت إزالة # فيديو من قائمة المحتوى التالي.}}","QUEUE_CLEARED_UNPLURALIZED":"تم محو قائمة الانتظار","QUEUE_CLOSE_MINIPLAYER_CONFIRM_BODY_TEXT":"هل تريد فعلاً إغلاق المشغّل؟","QUEUE_CLOSE_MINIPLAYER_CONFIRM_TITLE":"سيتمّ محو قائمة الانتظار","QUEUE_RECOVER_BUTTON":"استعادة","QUEUE_RECOVER_MESSAGE":"استرداد القائمة","REACH_BOTTOM_OF_IMAGE_TEXT":"لقد وصلت إلى الجزء السفلي من الصورة.","REACH_LEFT_OF_IMAGE_TEXT":"لقد وصلت إلى الجزء الأيسر من الصورة.","REACH_RIGHT_OF_IMAGE_TEXT":"لقد وصلت إلى الجزء الأيمن من الصورة.","REACH_TOP_OF_IMAGE_TEXT":"لقد وصلت إلى الجزء الأعلى من الصورة.","REPOSITION_IMAGE_HORIZONTALLY_LABEL":"يمكنك استخدام مفتاحَي السهمَين لليسار ولليمين لإعادة ضبط موضع معاينة الصورة.","REPOSITION_IMAGE_VERTICALLY_LABEL":"يمكنك استخدام مفتاحَي السهم للأعلى وللأسفل لإعادة ضبط موضع معاينة الصورة.","REQUIRED_LABEL":"مطلوب","RETRY":"إعادة المحاولة","SBOX_INAPPROPRIATE_ADDITIONAL":"توفير تفاصيل إضافية (اختياري)","SBOX_INAPPROPRIATE_CANCEL":"إلغاء","SBOX_INAPPROPRIATE_CATEGORY":"إنّ التوقّعات المُختارة هي التالية:","SBOX_INAPPROPRIATE_DANGEROUS":"أنشطة خطيرة وضارّة","SBOX_INAPPROPRIATE_EXPLICIT":"محتوى إباحي","SBOX_INAPPROPRIATE_HATEFUL":"محتوى يحض على الكراهية","SBOX_INAPPROPRIATE_OTHER":"محتوى آخر","SBOX_INAPPROPRIATE_PROMPT":"الإبلاغ عن توقّعات البحث","SBOX_INAPPROPRIATE_REASON":"السبب (مطلوب)","SBOX_INAPPROPRIATE_REPORT":"الإبلاغ","SBOX_INAPPROPRIATE_SUBMIT":"إرسال","SBOX_INAPPROPRIATE_SUGGESTIONS":"يُرجى اختيار التوقّعات التي تريد الإبلاغ عنها:","SBOX_INAPPROPRIATE_TITLE":"الإبلاغ عن توقّعات البحث","SBOX_INAPPROPRIATE_TOAST":"شكرًا على تعليقاتك!","SBOX_INAPPROPRIATE_VIOLENT":"محتوى عنيف","SBOX_PLACEHOLDER":"بحث","SBOX_VOICE_OVERLAY_PLACEHOLDER":"يتمّ الاستماع…","SHARE_LABEL":"مشاركة","SHARE_POST_EDU_TEXT":"يمكنك الآن نشر المشاركات على YouTube.","SHOW_LESS":"عرض محتوى أقلّ","SHOW_MORE":"عرض المزيد","SIGN_IN_LABEL":"تسجيل الدخول","SUBS_FILTER_EDU_CHANNEL_TEXT":"يتمّ الآن عرض الفيديوهات الجديدة من هذه القناة.","SUBS_FILTER_EDU_TEXT":"عرض الفيديوهات الجديدة من كلّ قناة","SUBS_GUIDE_ITEM_EDU_TEXT":"عرض الفيديوهات الجديدة من كلّ اشتراكاتك","TIMEZONE_FORMAT":"($utc_offset_text) $city_name","TRY_AGAIN_LATER":"حدث خطأ. يُرجى إعادة المحاولة لاحقًا.","UNDO":"تراجع","UTC_OFFSET_FORMAT":"غرينيتش $utc_offset","VIDEOS_DOWNLOADING":{"case1":"جارٍ تنزيل فيديو واحد...","few":"جارٍ تنزيل # فيديوهات...","many":"جارٍ تنزيل # فيديو...","other":"جارٍ تنزيل # فيديو...","two":"جارٍ تنزيل فيديوهَين...","zero":"جارٍ تنزيل # فيديو..."},"VIDEO_ACTION_MENU":"قائمة الإجراءات","VIEW_DOWNLOADS":"عرض","YOU_ARE_OFFLINE":"الجهاز غير متصل بالإنترنت","__lang__":"ar"});})();ytcfg.set("initialInnerWidth",window.innerWidth);ytcfg.set("initialInnerHeight",window.innerHeight);
</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if (window.ytcsi) {window.ytcsi.tick('lpcf', null, '');}</script><script src="https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/jsbin/scheduler.vflset/scheduler.js" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ"></script><script src="https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/jsbin/www-i18n-constants-ar_EG.vflset/www-i18n-constants.js" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ"></script><script src="https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/jsbin/www-tampering.vflset/www-tampering.js" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ"></script><script src="https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/jsbin/spf.vflset/spf.js" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ"></script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if(window["_spf_state"])window["_spf_state"].config={"assume-all-json-requests-chunked":true};
</script><script src="https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/jsbin/network.vflset/network.js" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ"></script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if (window.ytcsi) {window.ytcsi.tick('csl', null, '');}</script><link rel='stylesheet' href='//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:500,300,700,400' name="www-roboto" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ"><script name="www-roboto" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if (document.fonts && document.fonts.load) {document.fonts.load("400 10pt Roboto", ""); document.fonts.load("500 10pt Roboto", "");}</script><link rel="stylesheet" href="//fonts.googleapis.com/css?family=YT%20Sans%3A300%2C500%2C700" name="www-webfont-yt-sans" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ"><link rel="stylesheet" href="//fonts.googleapis.com/css?family=YouTube+Sans:400,500" name="www-webfont-yt-sans" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ"><link rel="stylesheet" href="https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/cssbin/www-onepick-rtl.css" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ"><style class="global_styles" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">body{padding:0;margin:0;overflow-y:scroll}body.autoscroll{overflow-y:auto}body.no-scroll{overflow:hidden}body.no-y-scroll{overflow-y:hidden}.hidden{display:none}textarea{--paper-input-container-input_-_white-space:pre-wrap}.grecaptcha-badge{visibility:hidden}</style><style class="masthead_shell" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">ytd-masthead.shell{background:rgba(255,255,255,0.98);position:fixed;top:0;right:0;left:0;display:-ms-flex;display:-webkit-flex;display:flex;height:56px;-ms-flex-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center}ytd-masthead.shell #menu-icon{margin-left:16px}ytd-app>ytd-masthead.chunked{position:fixed;top:0;width:100%}ytd-masthead.shell.dark,ytd-masthead.shell.theater{background:rgba(40,40,40,0.98)}ytd-masthead.shell.full-window-mode{background:rgba(40,40,40,0.98);opacity:0;transform:translateY(calc(-100% - 5px))}ytd-masthead.shell>*:first-child{padding-left:16px}ytd-masthead.shell>*:last-child{padding-right:16px}ytd-masthead #masthead-logo{display:-ms-flex;display:-webkit-flex;display:flex}ytd-masthead #masthead-logo #country-code{margin-right:2px}ytd-masthead.shell #yt-logo-svg,ytd-masthead.shell #yt-logo-red-svg{align-self:center;margin-left:8px;padding:0;color:black}ytd-masthead.shell #a11y-skip-nav{display:none}ytd-masthead.shell svg{width:40px;height:40px;padding:8px;margin-right:8px;box-sizing:border-box;color:#606060;fill:currentColor}ytd-masthead .external-icon{width:24px;height:24px}ytd-masthead .yt-icons-ext{fill:currentColor;color:#606060}ytd-masthead.shell.dark .yt-icons-ext ytd-masthead.shell.theater .yt-icons-ext{fill:#ffffff}ytd-masthead svg#yt-logo-svg{width:80px}ytd-masthead svg#yt-logo-red-svg{width:106.4px}@media (max-width:656px){ytd-masthead.shell>*:first-child{padding-left:8px}ytd-masthead.shell>*:last-child{padding-right:8px}ytd-masthead.shell svg{margin-right:0}ytd-masthead #masthead-logo{-ms-flex:1 1 0.000000001px;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-basis:0.000000001px;flex-basis:0.000000001px}ytd-masthead.shell #yt-logo-svg,ytd-masthead.shell #yt-logo-red-svg{margin-left:4px}}@media (min-width:876px){ytd-masthead #masthead-logo{width:129px}}#masthead-skeleton-icons{display:flex;flex:1;flex-direction:row;justify-content:flex-end}ytd-masthead.masthead-finish #masthead-skeleton-icons{display:none}.masthead-skeleton-icon{border-radius:50%;height:32px;width:32px;margin:0 8px;background-color:hsl(0,0%,89%)}ytd-masthead.dark .masthead-skeleton-icon{background-color:hsl(0,0%,16%)}</style><style class="masthead_custom_styles" is="custom-style" id="ext-styles" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">ytd-masthead .yt-icons-ext{color:var(--yt-spec-icon-active-other)}ytd-masthead svg#yt-logo-svg #youtube-paths path,ytd-masthead svg#yt-logo-red-svg #youtube-red-paths path{fill:#282828}ytd-masthead.dark svg#yt-logo-svg #youtube-paths path,ytd-masthead.dark svg#yt-logo-red-svg #youtube-red-paths path,ytd-masthead.theater svg#yt-logo-svg #youtube-paths path,ytd-masthead.theater svg#yt-logo-red-svg #youtube-red-paths path{fill:rgb(255,255,255)}</style><style class="searchbox" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">#search-input.ytd-searchbox-spt input{-webkit-appearance:none;-webkit-font-smoothing:antialiased;background-color:transparent;border:none;box-shadow:none;color:inherit;font-family:'Roboto','Noto',sans-serif;font-size:16px;font-weight:400;line-height:24px;margin-left:4px;max-width:100%;outline:none;text-align:inherit;width:100%;-ms-flex:1 1 0.000000001px;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-basis:0.000000001px;flex-basis:0.000000001px}#search-container.ytd-searchbox-spt{pointer-events:none;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0}#search-input.ytd-searchbox-spt #search::-webkit-input-placeholder{color:hsl(0,0%,53.3%)}#search-input.ytd-searchbox-spt #search::-moz-input-placeholder{color:hsl(0,0%,53.3%)}#search-input.ytd-searchbox-spt #search:-ms-input-placeholder{color:hsl(0,0%,53.3%)}</style><style class="kevlar_global_styles" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">html{background-color:#f9f9f9!important;-webkit-text-size-adjust:none}html[dark]{background-color:#181818!important}#logo-red-icon-container.ytd-topbar-logo-renderer{width:86px}</style><meta name="theme-color" content="rgba(255, 255, 255, 0.98)"><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="https://www.youtube.com/opensearch?locale=ar_EG" title="YouTube"><link rel="manifest" href="/s/notifications/manifest/manifest.json" crossorigin="use-credentials"></head><body dir="rtl"><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if (window.ytcsi) {window.ytcsi.tick('bs', null, '');}</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">ytcfg.set('initialBodyClientWidth', document.body.clientWidth);</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if (window.ytcsi) {window.ytcsi.tick('ai', null, '');}</script><iframe name="passive_signin" src="https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=youtube&amp;uilel=3&amp;passive=true&amp;continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Ddesktop%26hl%3Dar%26next%3D%252Fsignin_passive%26feature%3Dpassive&amp;hl=ar" style="display: none"></iframe><ytd-app><ytd-masthead id="masthead" slot="masthead" class="shell "><div id="search-container" class="ytd-searchbox-spt" slot="search-container"></div><div id="search-input" class="ytd-searchbox-spt" slot="search-input"><input id="search" autocapitalize="none" autocomplete="off" autocorrect="off" hidden name="search_query" tabindex="0" type="text" spellcheck="false"></div><svg id="menu-icon" class="external-icon" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"><g id="menu" class="yt-icons-ext" viewBox="0 0 24 24"><path d="M3 18h18v-2H3v2zm0-5h18v-2H3v2zm0-7v2h18V6H3z"/></g></svg><div id="masthead-logo" slot="masthead-logo"><a style="display: flex;" href="/" title="YouTube"><svg id="yt-logo-svg" class="external-icon" viewBox="0 0 200 60"><g id="yt-logo" viewBox="0 0 200 60" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"><g><path fill="#FF0000" d="M63,14.87c-0.72-2.7-2.85-4.83-5.56-5.56C52.54,8,32.88,8,32.88,8S13.23,8,8.32,9.31 c-2.7,0.72-4.83,2.85-5.56,5.56C1.45,19.77,1.45,30,1.45,30s0,10.23,1.31,15.13c0.72,2.7,2.85,4.83,5.56,5.56 C13.23,52,32.88,52,32.88,52s19.66,0,24.56-1.31c2.7-0.72,4.83-2.85,5.56-5.56C64.31,40.23,64.31,30,64.31,30 S64.31,19.77,63,14.87z"/><polygon fill="#FFFFFF" points="26.6,39.43 42.93,30 26.6,20.57"/></g><g><g id="youtube-paths"><path d="M92.69,48.03c-1.24-0.84-2.13-2.14-2.65-3.91c-0.52-1.77-0.79-4.12-0.79-7.06v-4 c0-2.97,0.3-5.35,0.9-7.15c0.6-1.8,1.54-3.11,2.81-3.93c1.27-0.82,2.94-1.24,5.01-1.24c2.04,0,3.67,0.42,4.9,1.26 c1.23,0.84,2.13,2.15,2.7,3.93c0.57,1.78,0.85,4.16,0.85,7.12v4c0,2.94-0.28,5.3-0.83,7.08c-0.55,1.78-1.45,3.09-2.7,3.91 c-1.24,0.82-2.93,1.24-5.06,1.24C95.65,49.29,93.93,48.87,92.69,48.03z M99.66,43.71c0.34-0.9,0.52-2.37,0.52-4.4v-8.59 c0-1.98-0.17-3.42-0.52-4.34c-0.34-0.91-0.95-1.37-1.82-1.37c-0.84,0-1.43,0.46-1.78,1.37c-0.34,0.91-0.52,2.36-0.52,4.34v8.59 c0,2.04,0.16,3.51,0.49,4.4c0.33,0.9,0.93,1.35,1.8,1.35C98.71,45.06,99.31,44.61,99.66,43.71z"/><path d="M188.16,37.13v1.39c0,1.77,0.05,3.09,0.16,3.98c0.1,0.88,0.32,1.53,0.65,1.93 c0.33,0.4,0.84,0.61,1.53,0.61c0.93,0,1.57-0.36,1.91-1.08c0.34-0.72,0.53-1.92,0.56-3.6l5.35,0.31 c0.03,0.24,0.04,0.57,0.04,0.99c0,2.55-0.7,4.45-2.09,5.71c-1.39,1.26-3.36,1.89-5.91,1.89c-3.06,0-5.2-0.96-6.43-2.88 c-1.23-1.92-1.84-4.88-1.84-8.9v-4.81c0-4.14,0.64-7.15,1.91-9.06c1.27-1.9,3.45-2.85,6.54-2.85c2.13,0,3.76,0.39,4.9,1.17 c1.14,0.78,1.94,1.99,2.41,3.64c0.46,1.65,0.7,3.93,0.7,6.83v4.72H188.16z M188.95,25.53c-0.31,0.39-0.52,1.03-0.63,1.91 c-0.11,0.88-0.16,2.23-0.16,4.02v1.98h4.54v-1.98c0-1.77-0.06-3.11-0.18-4.02c-0.12-0.91-0.34-1.56-0.65-1.93 c-0.31-0.37-0.8-0.56-1.46-0.56C189.75,24.94,189.26,25.14,188.95,25.53z"/><path d="M77.59,36.61l-7.06-25.49h6.16l2.47,11.55c0.63,2.85,1.09,5.27,1.39,7.28h0.18 c0.21-1.44,0.67-3.85,1.39-7.24l2.56-11.6h6.16L83.7,36.61v12.23h-6.11V36.61z"/><path d="M126.45,21.28v27.55h-4.85l-0.54-3.37h-0.13c-1.32,2.55-3.3,3.82-5.93,3.82c-1.83,0-3.18-0.6-4.05-1.8 c-0.87-1.2-1.3-3.07-1.3-5.62V21.28h6.2v20.23c0,1.23,0.13,2.11,0.4,2.63c0.27,0.52,0.72,0.79,1.35,0.79 c0.54,0,1.06-0.16,1.55-0.49c0.49-0.33,0.86-0.75,1.1-1.26V21.28H126.45z"/><path d="M158.27,21.28v27.55h-4.85l-0.54-3.37h-0.13c-1.32,2.55-3.3,3.82-5.93,3.82c-1.83,0-3.18-0.6-4.05-1.8 c-0.87-1.2-1.3-3.07-1.3-5.62V21.28h6.2v20.23c0,1.23,0.13,2.11,0.4,2.63c0.27,0.52,0.72,0.79,1.35,0.79 c0.54,0,1.06-0.16,1.55-0.49c0.49-0.33,0.86-0.75,1.1-1.26V21.28H158.27z"/><path d="M143.31,16.11h-6.16v32.72h-6.07V16.11h-6.16v-4.99h18.38V16.11z"/><path d="M178.8,25.69c-0.38-1.74-0.98-3-1.82-3.78c-0.84-0.78-1.99-1.17-3.46-1.17c-1.14,0-2.2,0.32-3.19,0.97 c-0.99,0.64-1.75,1.49-2.29,2.54h-0.05l0-14.52h-5.98v39.11h5.12l0.63-2.61h0.13c0.48,0.93,1.2,1.66,2.16,2.2 c0.96,0.54,2.02,0.81,3.19,0.81c2.1,0,3.64-0.97,4.63-2.9c0.99-1.93,1.48-4.95,1.48-9.06v-4.36 C179.36,29.84,179.17,27.43,178.8,25.69z M173.11,36.93c0,2.01-0.08,3.58-0.25,4.72c-0.16,1.14-0.44,1.95-0.83,2.43 c-0.39,0.48-0.91,0.72-1.57,0.72c-0.51,0-0.98-0.12-1.42-0.36c-0.43-0.24-0.79-0.6-1.06-1.08V27.71 c0.21-0.75,0.57-1.36,1.08-1.84c0.51-0.48,1.06-0.72,1.66-0.72c0.63,0,1.12,0.25,1.46,0.74c0.34,0.49,0.58,1.33,0.72,2.49 c0.13,1.17,0.2,2.83,0.2,4.99V36.93z"/></g></g></g></svg></a><a style="display: none;" href="/" title="YouTube"><svg id="yt-logo-red-svg" class="external-icon" viewBox="0 0 98 24" style="width:86px;"><g id="yt-logo-red" viewBox="0 0 98 24" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"><g><path fill="#FF0000" d="M28.4,5.12c-0.34-1.24-1.31-2.2-2.55-2.52C23.62,2,14.68,2,14.68,2S5.75,2,3.52,2.6 C2.29,2.93,1.33,3.89,1,5.12C0.59,7.39,0.39,9.69,0.4,12c-0.01,2.31,0.19,4.61,0.6,6.88c0.33,1.23,1.29,2.19,2.52,2.52 C5.75,22,14.68,22,14.68,22s8.93,0,11.16-0.6c1.24-0.32,2.22-1.28,2.56-2.52c0.41-2.27,0.61-4.57,0.6-6.88 C29.01,9.69,28.81,7.39,28.4,5.12z"/><polygon fill="#FFFFFF" points="11.83,16.29 19.25,12 11.83,7.71"/></g><g id="youtube-red-paths"><path d="M41.67,8.35V9c0,3.45-1.53,5.48-4.88,5.48h-0.51v6h-2.74V3.42h3.49C40.22,3.42,41.67,4.77,41.67,8.35z M38.79,8.6c0-2.49-0.45-3.09-2-3.09h-0.51v7h0.47c1.47,0,2-1.06,2-3.37L38.79,8.6z"/><path d="M48.14,7.83L48,11.08c-1.17-0.24-2.13-0.08-2.6,0.69v8.78h-2.67V8h2.17l0.24,2.71h0.1c0.28-2,1.2-3,2.39-3 C47.8,7.73,47.98,7.77,48.14,7.83z"/><path d="M51.27,15.25v0.63c0,2.21,0.12,3,1.06,3s1.1-0.69,1.12-2.12l2.43,0.14c0.18,2.7-1.23,3.9-3.61,3.9 c-2.9,0-3.76-1.9-3.76-5.35v-2.23c0-3.64,1-5.41,3.84-5.41s3.64,1.51,3.64,5.29v2.15H51.27z M51.27,12.67v0.9h2.06v-0.89 c0-2.3-0.16-3-1-3s-1,0.67-1,3L51.27,12.67z"/><path d="M70.02,11.1v9.46H67.2v-9.25c0-1-0.27-1.53-0.88-1.53c-0.54,0.02-1.02,0.34-1.25,0.82 c0.01,0.17,0.01,0.34,0,0.51v9.46h-2.79v-9.26c0-1-0.27-1.53-0.88-1.53c-0.53,0.02-1,0.33-1.23,0.8v10H57.4V8h2.23l0.25,1.59l0,0 c0.51-1.12,1.63-1.85,2.86-1.86c1.05-0.07,1.98,0.67,2.16,1.7c0.55-1.01,1.61-1.65,2.76-1.66C69.4,7.78,70.02,9,70.02,11.1z"/><path d="M71.4,4.83c0-1.35,0.49-1.74,1.53-1.74s1.53,0.45,1.53,1.74s-0.47,1.74-1.53,1.74S71.4,6.22,71.4,4.83z M71.59,8h2.7v12.56h-2.7V8z"/><path d="M83.5,8v12.56h-2.2L81.05,19h-0.06c-0.46,1.08-1.53,1.77-2.7,1.74c-1.67,0-2.43-1.06-2.43-3.37V8h2.82 v9.19c0,1.1,0.23,1.55,0.8,1.55c0.52-0.02,0.98-0.33,1.2-0.8V8H83.5z"/><path d="M97.8,11.1v9.46h-2.82v-9.25c0-1-0.27-1.53-0.88-1.53c-0.54,0.02-1.02,0.34-1.25,0.82 c0.01,0.17,0.01,0.34,0,0.51v9.46h-2.79v-9.26c0-1-0.27-1.53-0.88-1.53c-0.53,0.02-1,0.33-1.23,0.8v10h-2.81V8h2.26l0.24,1.59l0,0 c0.51-1.12,1.63-1.85,2.86-1.86c1.04-0.07,1.97,0.64,2.17,1.66c0.55-0.99,1.6-1.61,2.73-1.62C97.15,7.78,97.8,9,97.8,11.1z"/></g></g></svg></a><span id="country-code"></span></div><div id="masthead-skeleton-icons" slot="masthead-skeleton"><div class="masthead-skeleton-icon"></div><div class="masthead-skeleton-icon"></div><div class="masthead-skeleton-icon"></div><div class="masthead-skeleton-icon"></div></div></ytd-masthead><a slot="guide-links-primary" href="https://www.youtube.com/about/" style="display: none;">حول</a><a slot="guide-links-primary" href="https://www.youtube.com/about/press/" style="display: none;">الصحافة</a><a slot="guide-links-primary" href="https://www.youtube.com/about/copyright/" style="display: none;">حقوق الطبع والنشر</a><a slot="guide-links-primary" href="/t/contact_us/" style="display: none;">التواصل معنا</a><a slot="guide-links-primary" href="https://www.youtube.com/creators/" style="display: none;">منشئو المحتوى</a><a slot="guide-links-primary" href="https://www.youtube.com/ads/" style="display: none;">الإعلان</a><a slot="guide-links-primary" href="https://developers.google.com/youtube" style="display: none;">مطوّرو البرامج</a><a slot="guide-links-secondary" href="/t/terms" style="display: none;">الأحكام</a><a slot="guide-links-secondary" href="https://policies.google.com/privacy?hl=ar" style="display: none;">الخصوصية</a><a slot="guide-links-secondary" href="https://www.youtube.com/about/policies/" style="display: none;">السياسة والأمان</a><a slot="guide-links-secondary" href="https://www.youtube.com/howyoutubeworks?utm_campaign=ytgen&amp;utm_source=ythp&amp;utm_medium=LeftNav&amp;utm_content=txt&amp;u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fhowyoutubeworks%3Futm_source%3Dythp%26utm_medium%3DLeftNav%26utm_campaign%3Dytgen" style="display: none;">آلية عمل YouTube</a><a slot="guide-links-secondary" href="/new" style="display: none;">تجربة الميزات الجديدة</a><div id="copyright" slot="copyright" style="display: none;"><div dir="ltr" style="display:inline">&copy; 2021 Google LLC</div></div></ytd-app><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if (window.ytcsi) {window.ytcsi.tick('nc_pj', null, '');}</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if (window.ytcsi) {window.ytcsi.tick('rsbe_dpj', null, '');}</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if (window.ytcsi) {window.ytcsi.tick('js_ld', null, '');}</script><script src="https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/jsbin/desktop_polymer_inlined_html_polymer_flags_legacy_browsers_rtl.vflset/desktop_polymer_inlined_html_polymer_flags_legacy_browsers_rtl.js" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ"></script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if (window.ytcsi) {window.ytcsi.tick('rsef_dpj', null, '');}</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if (window.ytcsi) {window.ytcsi.tick('rsae_dpj', null, '');}</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if (window.ytcsi) {window.ytcsi.tick('js_r', null, '');}</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if (window.ytcsi) {window.ytcsi.tick('ac', null, '');}</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">var onPolymerReady = function(e) {window.removeEventListener('script-load-dpj', onPolymerReady);if (window.ytcsi) {window.ytcsi.tick('apr', null, '');}}; if (window.Polymer && Polymer.RenderStatus) {onPolymerReady();} else {window.addEventListener('script-load-dpj', onPolymerReady);}</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if (window.ytcsi) {window.ytcsi.tick('pdc', null, '');}</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">var ytInitialData = {"responseContext":{"serviceTrackingParams":[{"service":"GFEEDBACK","params":[{"key":"browse_id","value":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"},{"key":"logged_in","value":"0"},{"key":"e","value":"23891344,23987364,23986017,24007731,23891346,23999598,23970529,24005580,23966208,1714247,23999917,23804281,24006266,23946420,23976578,23969934,23996751,23884386,23857950,23934970,23998869,23939458,23981072,23955641,23994474,23996625,24007902,23880837,23882503,24005207,24007005,23877023,23968386,23918597,23987676,23940247,23983297,23744176,23890959,24008855,23974595,23944779,23880831,23992808,24000882,23991263,24007900"}]},{"service":"GOOGLE_HELP","params":[{"key":"browse_id","value":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}]},{"service":"CSI","params":[{"key":"c","value":"WEB"},{"key":"cver","value":"2.20210224.06.00"},{"key":"yt_li","value":"0"},{"key":"GetChannelPage_rid","value":"0x64d6b27438784ab0"}]},{"service":"GUIDED_HELP","params":[{"key":"logged_in","value":"0"}]},{"service":"ECATCHER","params":[{"key":"client.version","value":"2.20210224"},{"key":"client.name","value":"WEB"}]}],"maxAgeSeconds":300,"mainAppWebResponseContext":{"loggedOut":true},"webResponseContextExtensionData":{"ytConfigData":{"visitorData":"CgtfZzNaeXVSSWJKTSjC_uiBBg%3D%3D","rootVisualElementType":3611},"hasDecorated":true}},"contents":{"twoColumnBrowseResultsRenderer":{"tabs":[{"tabRenderer":{"endpoint":{"clickTrackingParams":"CCEQ8JMBGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ/featured","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","params":"EghmZWF0dXJlZA%3D%3D","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}},"title":"الصفحة الرئيسية","selected":true,"content":{"sectionListRenderer":{"contents":[{"itemSectionRenderer":{"contents":[{"channelVideoPlayerRenderer":{"videoId":"9EOCfX4_cxY","title":{"runs":[{"text":"Làm youtube sướng khổ như nào? khó khăn ra sao?","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKACELsvGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=9EOCfX4_cxY","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"9EOCfX4_cxY"}}}],"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Làm youtube sướng khổ như nào? khó khăn ra sao? بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 8 ساعات 18 دقيقة 15 مشاهدة"}}},"description":{"runs":[{"text":"Clip này mình chia sẻ về chuyện làm youtube sướng khổ như nào? khó khăn ra sao?\nNếu các bạn muốn ủng hộ tinh thần cho mình thì hãy nhất like và đăng ký kênh giúp mình.\nCòn nếu bạn muốn donate thì hãy chuyển tiền qua các kênh này dùm mình.\nVí momo: 0919.168.906\nTài khoản ngân hàng:\nNguyễn Ngọc Hội\nSố tài khoản 0061001100577\nVietcombank Khánh Hòa"}]},"viewCountText":{"simpleText":"15 مشاهدة"},"publishedTimeText":{"runs":[{"text":"قبل 8 ساعات"}]},"readMoreText":{"runs":[{"text":"مزيد من المعلومات","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKACELsvGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=9EOCfX4_cxY","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"9EOCfX4_cxY"}}}]}}}],"trackingParams":"CKACELsvGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"itemSectionRenderer":{"contents":[{"shelfRenderer":{"title":{"runs":[{"text":"التحميلات الشائعة","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"COsBENwcGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ/videos?view=0\u0026sort=p\u0026shelf_id=0","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","params":"EgZ2aWRlb3MYASAAcAA%3D","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"endpoint":{"clickTrackingParams":"COsBENwcGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ/videos?view=0\u0026sort=p\u0026shelf_id=0","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","params":"EgZ2aWRlb3MYASAAcAA%3D","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}},"content":{"horizontalListRenderer":{"items":[{"gridVideoRenderer":{"videoId":"wPB4z788GqM","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wPB4z788GqM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLBz3dY5U9iOuwlsaTDP4X2kdTkz9w","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wPB4z788GqM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLABCgG85GSeeAlgsEx5Uy_fmm3f_g","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wPB4z788GqM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCLLCaqVll_7rC1jirsIW497xA2gA","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wPB4z788GqM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCBtW7ItXHnFeh4Z9qiSsKI4_11VQ","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Cách bật lại mục video facebook watch mới nhất thành công 100% بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل شهر واحد 8 دقائق و17 ثانية 32,366 مشاهدة"}},"simpleText":"Cách bật lại mục video facebook watch mới nhất thành công 100%"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل شهر واحد"},"viewCountText":{"simpleText":"32,366 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJwCEJQ1GAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcHZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhl","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=wPB4z788GqM","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"wPB4z788GqM"}},"trackingParams":"CJwCEJQ1GAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5Ao7Xw-fuZnvjAAQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"32 ألف مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJ8CEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CJ8CEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"wPB4z788GqM","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CJ8CEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["wPB4z788GqM"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["wPB4z788GqM"]}}]}},"trackingParams":"CJ8CEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CJwCEJQ1GAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"8 دقائق و17 ثانية"}},"simpleText":"8:17"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJ4CEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"wPB4z788GqM","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJ4CEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"wPB4z788GqM"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CJ4CEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJ0CEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CJ0CEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"wPB4z788GqM","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CJ0CEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["wPB4z788GqM"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["wPB4z788GqM"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CJ0CEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"OtCGSP4m4Uo","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/OtCGSP4m4Uo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLA3Nhymr4NXaQUWqM2JXUrQLRcDNA","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/OtCGSP4m4Uo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLBTjkPCvOFZDOU9UoDqeUesR3fQQA","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/OtCGSP4m4Uo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCwqemU-NttKqvXTCJLnNDvwUwLgQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/OtCGSP4m4Uo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBQt8pYpXL0phnxxKEwMB4biC4UHA","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Cách báo facebook bật lại mục video watch thành công 100% بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل شهر واحد 5 دقائق و17 ثانية 28,276 مشاهدة"}},"simpleText":"Cách báo facebook bật lại mục video watch thành công 100%"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل شهر واحد"},"viewCountText":{"simpleText":"28,276 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJgCEJQ1GAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcHZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhl","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=OtCGSP4m4Uo","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"OtCGSP4m4Uo"}},"trackingParams":"CJgCEJQ1GAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5AysKb8Y_Joeg6","shortViewCountText":{"simpleText":"28 ألف مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJsCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CJsCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"OtCGSP4m4Uo","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CJsCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["OtCGSP4m4Uo"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["OtCGSP4m4Uo"]}}]}},"trackingParams":"CJsCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CJgCEJQ1GAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"5 دقائق و17 ثانية"}},"simpleText":"5:17"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJoCEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"OtCGSP4m4Uo","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJoCEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"OtCGSP4m4Uo"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CJoCEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJkCEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CJkCEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"OtCGSP4m4Uo","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CJkCEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["OtCGSP4m4Uo"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["OtCGSP4m4Uo"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CJkCEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"hUMhu75YZaw","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hUMhu75YZaw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCZBi7Rbt3NiZXB4Yt6Z3ZbOI-CDQ","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hUMhu75YZaw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDX9BMK5vsbYWR359GAbPvCedZHvQ","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hUMhu75YZaw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLB4SrvfD5T71w-DgxXiq_RSsugXnw","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hUMhu75YZaw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLB7AlIUi6ne0UcnbdG2B370u-ZGwQ","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Cách tắt chế độ Tự động SÁNG TỐI màn hình trên iphone mới nhất thành công 100% بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل شهر واحد دقيقتان و24 ثانية 3,772 مشاهدة"}},"simpleText":"Cách tắt chế độ Tự động SÁNG TỐI màn hình trên iphone mới nhất thành công 100%"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل شهر واحد"},"viewCountText":{"simpleText":"3,772 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJQCEJQ1GAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcHZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhl","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=hUMhu75YZaw","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"hUMhu75YZaw"}},"trackingParams":"CJQCEJQ1GAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5ArMvh8ru3yKGFAQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"3.7 ألف مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJcCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CJcCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"hUMhu75YZaw","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CJcCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["hUMhu75YZaw"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["hUMhu75YZaw"]}}]}},"trackingParams":"CJcCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CJQCEJQ1GAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"دقيقتان و24 ثانية"}},"simpleText":"2:24"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJYCEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"hUMhu75YZaw","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJYCEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"hUMhu75YZaw"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CJYCEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJUCEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CJUCEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"hUMhu75YZaw","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CJUCEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["hUMhu75YZaw"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["hUMhu75YZaw"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CJUCEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"NLkIU5tzZaM","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/NLkIU5tzZaM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDahtxllVp9AT0-L-sc7H4IFROSAQ","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/NLkIU5tzZaM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLBsFQlVDgRhNNeUUedyBohj6tTjFw","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/NLkIU5tzZaM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDFTVWYpb93Xx3OSPXt0S2ILTOsGw","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/NLkIU5tzZaM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBz9GDooGs4ZOHgAehw09dhNRBtDw","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Hướng Dẫn Cách Để Có Nút Like Tết Trên Facebook với ios và android بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل أسبوعين 11 دقيقة و12 ثانية 3,339 مشاهدة"}},"simpleText":"Hướng Dẫn Cách Để Có Nút Like Tết Trên Facebook với ios và android"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل أسبوعين"},"viewCountText":{"simpleText":"3,339 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJACEJQ1GAMiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcHZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhl","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=NLkIU5tzZaM","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"NLkIU5tzZaM"}},"trackingParams":"CJACEJQ1GAMiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5Ao8vN27mKwtw0","shortViewCountText":{"simpleText":"3.3 ألف مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJMCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CJMCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"NLkIU5tzZaM","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CJMCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["NLkIU5tzZaM"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["NLkIU5tzZaM"]}}]}},"trackingParams":"CJMCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CJACEJQ1GAMiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"11 دقيقة و12 ثانية"}},"simpleText":"11:12"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJICEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"NLkIU5tzZaM","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJICEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"NLkIU5tzZaM"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CJICEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJECEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CJECEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"NLkIU5tzZaM","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CJECEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["NLkIU5tzZaM"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["NLkIU5tzZaM"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CJECEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"FocdQUfhKwY","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/FocdQUfhKwY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDwS1by_is1P14XN9GbQ9cqwevS1A","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/FocdQUfhKwY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLBWUvWy15cB0OQtI33SW73BKsMqvg","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/FocdQUfhKwY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAVwSZyxI-iut3jgEpwktiyLxtpmQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/FocdQUfhKwY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDTyMxzk2HQNQpp4UAHLa5Ro1NIIA","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Cách xóa lịch sử tìm kiếm và video đã xem trên facebook watch بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل شهر واحد 9 دقائق وثانيتان 2,600 مشاهدة"}},"simpleText":"Cách xóa lịch sử tìm kiếm và video đã xem trên facebook watch"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل شهر واحد"},"viewCountText":{"simpleText":"2,600 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIwCEJQ1GAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcHZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhl","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=FocdQUfhKwY","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"FocdQUfhKwY"}},"trackingParams":"CIwCEJQ1GAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5AhtaEv5Sox8MW","shortViewCountText":{"simpleText":"2.6 ألف مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CI8CEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CI8CEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"FocdQUfhKwY","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CI8CEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["FocdQUfhKwY"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["FocdQUfhKwY"]}}]}},"trackingParams":"CI8CEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CIwCEJQ1GAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"9 دقائق وثانيتان"}},"simpleText":"9:02"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CI4CEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"FocdQUfhKwY","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CI4CEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"FocdQUfhKwY"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CI4CEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CI0CEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CI0CEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"FocdQUfhKwY","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CI0CEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["FocdQUfhKwY"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["FocdQUfhKwY"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CI0CEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"fkaqqREo3Xk","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/fkaqqREo3Xk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLB9CmN_CIUnTVvbGq8cC3cKUEhjuQ","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/fkaqqREo3Xk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCSWJvlJxdSsJn9UTq8J-NM4njs0A","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/fkaqqREo3Xk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCdCzK4je8WyOEe0SErvd--NCGbbg","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/fkaqqREo3Xk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLC0bJBO7L90iZsXkIQXeHw5Fbri2A","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Cách bật mục hẹn hò trên facebook mới nhất بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل أسبوع واحد 4 دقائق و57 ثانية 1,920 مشاهدة"}},"simpleText":"Cách bật mục hẹn hò trên facebook mới nhất"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل أسبوع واحد"},"viewCountText":{"simpleText":"1,920 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIgCEJQ1GAUiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcHZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhl","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=fkaqqREo3Xk","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"fkaqqREo3Xk"}},"trackingParams":"CIgCEJQ1GAUiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5A-bqjiZHVqqN-","shortViewCountText":{"simpleText":"1.9 ألف مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIsCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CIsCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"fkaqqREo3Xk","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CIsCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["fkaqqREo3Xk"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["fkaqqREo3Xk"]}}]}},"trackingParams":"CIsCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CIgCEJQ1GAUiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"4 دقائق و57 ثانية"}},"simpleText":"4:57"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIoCEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"fkaqqREo3Xk","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIoCEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"fkaqqREo3Xk"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CIoCEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIkCEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CIkCEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"fkaqqREo3Xk","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CIkCEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["fkaqqREo3Xk"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["fkaqqREo3Xk"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CIkCEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"ch6e51JUgUI","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/ch6e51JUgUI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLC7TBlKH0eFhnUDVOz8mchM8INR9g","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/ch6e51JUgUI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLD0xOwrRnFMoANCXO7p_M0705J9ag","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/ch6e51JUgUI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLA_zAcE76te0MtGv4I2UExxXAulIg","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/ch6e51JUgUI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLByu7nyVq2Taf9eYl2I_XoBgC_JNA","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Thiết kế logo cơ bản tại trung tâm đào tạo Digital Marketing huyện Diên Khánh بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 6 أشهر 38 دقيقة 1,494 مشاهدة"}},"simpleText":"Thiết kế logo cơ bản tại trung tâm đào tạo Digital Marketing huyện Diên Khánh"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 6 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"1,494 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIQCEJQ1GAYiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcHZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhl","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=ch6e51JUgUI","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"ch6e51JUgUI"}},"trackingParams":"CIQCEJQ1GAYiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5AwoLSkvXcp49y","shortViewCountText":{"simpleText":"1.4 ألف مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIcCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CIcCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"ch6e51JUgUI","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CIcCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["ch6e51JUgUI"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["ch6e51JUgUI"]}}]}},"trackingParams":"CIcCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CIQCEJQ1GAYiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"38 دقيقة و22 ثانية"}},"simpleText":"38:22"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIYCEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"ch6e51JUgUI","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIYCEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"ch6e51JUgUI"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CIYCEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIUCEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CIUCEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"ch6e51JUgUI","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CIUCEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["ch6e51JUgUI"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["ch6e51JUgUI"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CIUCEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"j6D3XckVXDY","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/j6D3XckVXDY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLA7F2W36GfsvcrXUrcKL5e4EwHZQg","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/j6D3XckVXDY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAIEciSO3oAnZDdpWCL0iCx6LoiIw","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/j6D3XckVXDY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBJQlD32nXBRS5OSafvDMgyGHYOGQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/j6D3XckVXDY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAgkN8mrk6d4eyriYujuOu2osljvw","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Hãy like và đăng ký kênh giúp tôi như cách tôi đã giúp các bạn! بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل أسبوع واحد 7 دقائق و24 ثانية 1,498 مشاهدة"}},"simpleText":"Hãy like và đăng ký kênh giúp tôi như cách tôi đã giúp các bạn!"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل أسبوع واحد"},"viewCountText":{"simpleText":"1,498 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIACEJQ1GAciEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcHZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhl","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=j6D3XckVXDY","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"j6D3XckVXDY"}},"trackingParams":"CIACEJQ1GAciEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5AtrjVyNzrvdCPAQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"1.4 ألف مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIMCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CIMCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"j6D3XckVXDY","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CIMCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["j6D3XckVXDY"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["j6D3XckVXDY"]}}]}},"trackingParams":"CIMCEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CIACEJQ1GAciEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"7 دقائق و24 ثانية"}},"simpleText":"7:24"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIICEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"j6D3XckVXDY","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIICEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"j6D3XckVXDY"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CIICEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIECEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CIECEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"j6D3XckVXDY","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CIECEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["j6D3XckVXDY"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["j6D3XckVXDY"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CIECEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"KrM4_CoUbTk","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/KrM4_CoUbTk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLC6BJDrW1MVwd31owToE9KTDCTTMw","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/KrM4_CoUbTk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAIC_y4jGV_PVmVwxHHY-VtMJafeg","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/KrM4_CoUbTk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCr78puavA_Xzspm7zsWrvcReCsWA","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/KrM4_CoUbTk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLC0ZG8OcBSpVlPe-nAUiw6hcYTeFQ","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Cách đăng video dài lên Story Facebook đơn giản thành công 100% بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل أسبوع واحد 4 دقائق و15 ثانية 1,638 مشاهدة"}},"simpleText":"Cách đăng video dài lên Story Facebook đơn giản thành công 100%"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل أسبوع واحد"},"viewCountText":{"simpleText":"1,638 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CPwBEJQ1GAgiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcHZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhl","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=KrM4_CoUbTk","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"KrM4_CoUbTk"}},"trackingParams":"CPwBEJQ1GAgiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5AudrR0MKfztkq","shortViewCountText":{"simpleText":"1.6 ألف مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CP8BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CP8BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"KrM4_CoUbTk","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CP8BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["KrM4_CoUbTk"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["KrM4_CoUbTk"]}}]}},"trackingParams":"CP8BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CPwBEJQ1GAgiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"4 دقائق و15 ثانية"}},"simpleText":"4:15"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CP4BEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"KrM4_CoUbTk","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CP4BEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"KrM4_CoUbTk"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CP4BEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CP0BEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CP0BEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"KrM4_CoUbTk","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CP0BEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["KrM4_CoUbTk"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["KrM4_CoUbTk"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CP0BEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"vI8TZhYZcrw","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vI8TZhYZcrw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAG4BazDrj9efL-zoLbjEpq1f5vVw","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vI8TZhYZcrw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAk-d5h_8cDp1AQQBUVmiFA5LEbGQ","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vI8TZhYZcrw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLApZCOb6V8wOldFWC8UfGSbcx_SSw","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vI8TZhYZcrw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLD98Rswvu-ZCRjUZ3x4yg1KrjjZig","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Cách lấy lại facebook bị hack 2021 mới nhất thành công 100% بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 3 أسابيع 15 دقيقة 1,302 مشاهدة"}},"simpleText":"Cách lấy lại facebook bị hack 2021 mới nhất thành công 100%"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 3 أسابيع"},"viewCountText":{"simpleText":"1,302 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CPgBEJQ1GAkiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcHZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhl","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=vI8TZhYZcrw","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"vI8TZhYZcrw"}},"trackingParams":"CPgBEJQ1GAkiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5AvOXlsOHsxMe8AQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"1.3 ألف مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CPsBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CPsBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"vI8TZhYZcrw","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CPsBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["vI8TZhYZcrw"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["vI8TZhYZcrw"]}}]}},"trackingParams":"CPsBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CPgBEJQ1GAkiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"15 دقيقة و12 ثانية"}},"simpleText":"15:12"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CPoBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"vI8TZhYZcrw","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CPoBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"vI8TZhYZcrw"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CPoBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CPkBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CPkBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"vI8TZhYZcrw","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CPkBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["vI8TZhYZcrw"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["vI8TZhYZcrw"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CPkBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"C5gme2fkj8g","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/C5gme2fkj8g/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLBSTe3D48jFuZJRyBi7hK7WGFn8xA","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/C5gme2fkj8g/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAJNWmVUJdQ4VQGpDIVw4SFQUSUPQ","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/C5gme2fkj8g/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLD3YCORHG1DgDDXD88jKafkvU5SGg","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/C5gme2fkj8g/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAZ1Fp_pEUzA6vjR0AtbUYYnzY-XQ","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Cách để nhạc trên tiểu sử facebook với ios và android بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 3 أسابيع 6 دقائق و43 ثانية 667 مشاهدة"}},"simpleText":"Cách để nhạc trên tiểu sử facebook với ios và android"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 3 أسابيع"},"viewCountText":{"simpleText":"667 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CPQBEJQ1GAoiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcHZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhl","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=C5gme2fkj8g","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"C5gme2fkj8g"}},"trackingParams":"CPQBEJQ1GAoiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5AyJ-Sv7bPicwL","shortViewCountText":{"simpleText":"667 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CPcBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CPcBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"C5gme2fkj8g","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CPcBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["C5gme2fkj8g"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["C5gme2fkj8g"]}}]}},"trackingParams":"CPcBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CPQBEJQ1GAoiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"6 دقائق و43 ثانية"}},"simpleText":"6:43"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CPYBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"C5gme2fkj8g","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CPYBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"C5gme2fkj8g"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CPYBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CPUBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CPUBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"C5gme2fkj8g","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CPUBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["C5gme2fkj8g"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["C5gme2fkj8g"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CPUBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"mF9fZt0fi6Y","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/mF9fZt0fi6Y/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLBXYvcMg4xp72AmFCDpTTBYptcoGg","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/mF9fZt0fi6Y/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLBGrEyjMuNx_x-ftsplNyD3eQXE4w","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/mF9fZt0fi6Y/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBoFKHoqF-rc-HOiHQUub8xUYXjtw","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/mF9fZt0fi6Y/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCTM_cTa0xNhjNffHKF1Ww5FYqtmA","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Cách bật tắt tự động phát video khi lướt facebook watch mới nhất بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 4 أسابيع 3 دقائق و48 ثانية 650 مشاهدة"}},"simpleText":"Cách bật tắt tự động phát video khi lướt facebook watch mới nhất"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 4 أسابيع"},"viewCountText":{"simpleText":"650 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CPABEJQ1GAsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcHZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhl","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=mF9fZt0fi6Y","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"mF9fZt0fi6Y"}},"trackingParams":"CPABEJQ1GAsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5Appf-6O3s16-YAQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"650 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CPMBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CPMBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"mF9fZt0fi6Y","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CPMBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["mF9fZt0fi6Y"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["mF9fZt0fi6Y"]}}]}},"trackingParams":"CPMBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CPABEJQ1GAsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"3 دقائق و48 ثانية"}},"simpleText":"3:48"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CPIBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"mF9fZt0fi6Y","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CPIBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"mF9fZt0fi6Y"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CPIBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CPEBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CPEBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"mF9fZt0fi6Y","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CPEBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["mF9fZt0fi6Y"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["mF9fZt0fi6Y"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CPEBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}}],"trackingParams":"CO0BEMY5IhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","visibleItemCount":4,"nextButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_DEFAULT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"icon":{"iconType":"CHEVRON_RIGHT"},"accessibility":{"label":"التالي"},"trackingParams":"CO8BEPBbIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},"previousButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_DEFAULT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"icon":{"iconType":"CHEVRON_LEFT"},"accessibility":{"label":"السابق"},"trackingParams":"CO4BEPBbIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}}},"trackingParams":"COsBENwcGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","playAllButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_TEXT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"تشغيل الكل"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"COwBEPBbIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=wPB4z788GqM\u0026list=PUpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"wPB4z788GqM","playlistId":"PUpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}},"trackingParams":"COwBEPBbIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}}}],"trackingParams":"COoBELsvGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"itemSectionRenderer":{"contents":[{"shelfRenderer":{"title":{"runs":[{"text":"الفيديوهات المُحمَّلة","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLUBENwcGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ/videos?view=0\u0026sort=dd\u0026shelf_id=0","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","params":"EgZ2aWRlb3MYAyAAcAA%3D","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"endpoint":{"clickTrackingParams":"CLUBENwcGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ/videos?view=0\u0026sort=dd\u0026shelf_id=0","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","params":"EgZ2aWRlb3MYAyAAcAA%3D","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}},"content":{"horizontalListRenderer":{"items":[{"gridVideoRenderer":{"videoId":"44XG95esSF8","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/44XG95esSF8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCoMwFFTG2XQaXbvdwV7953be705Q","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/44XG95esSF8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDdjl5WLVBOuNc-SKeR_2kliZkhYQ","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/44XG95esSF8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAs0W6AVcJLqqy-f15wtI9vyehxag","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/44XG95esSF8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAgiDwa6z635lKqikpN3Qn5gAFsIA","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Cách xóa ảnh, dung lượng iCloud bị đầy trên Iphone thành công 100% بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 50 دقيقة 6 دقائق و24 ثانية 5 مشاهدات"}},"simpleText":"Cách xóa ảnh, dung lượng iCloud bị đầy trên Iphone thành công 100%"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 50 دقيقة"},"viewCountText":{"simpleText":"5 مشاهدات"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"COYBEJQ1GAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcnZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhm","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=44XG95esSF8","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"44XG95esSF8"}},"trackingParams":"COYBEJQ1GAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5A35Cxvfne8cLjAQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"5 مشاهدات"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"COkBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"COkBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"44XG95esSF8","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"COkBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["44XG95esSF8"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["44XG95esSF8"]}}]}},"trackingParams":"COkBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"COYBEJQ1GAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"6 دقائق و24 ثانية"}},"simpleText":"6:24"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"COgBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"44XG95esSF8","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"COgBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"44XG95esSF8"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"COgBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"COcBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"COcBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"44XG95esSF8","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"COcBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["44XG95esSF8"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["44XG95esSF8"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"COcBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"9EOCfX4_cxY","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/9EOCfX4_cxY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLA-wlztTfqo2D7Aa0ae-36oyhPjJg","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/9EOCfX4_cxY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCGCQ5FeWSdD_Sl__6gSxibG3C5gQ","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/9EOCfX4_cxY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCY9WQ6_9_QIomOLhiIU1R2fwnKWQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/9EOCfX4_cxY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLC7neiAuN2IObYiJl89QMqtDScjVg","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Làm youtube sướng khổ như nào? khó khăn ra sao? بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 8 ساعات 18 دقيقة 15 مشاهدة"}},"simpleText":"Làm youtube sướng khổ như nào? khó khăn ra sao?"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 8 ساعات"},"viewCountText":{"simpleText":"15 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"COIBEJQ1GAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcnZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhm","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=9EOCfX4_cxY","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"9EOCfX4_cxY"}},"trackingParams":"COIBEJQ1GAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5Alub98dfP4KH0AQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"15 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"COUBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"COUBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"9EOCfX4_cxY","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"COUBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["9EOCfX4_cxY"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["9EOCfX4_cxY"]}}]}},"trackingParams":"COUBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"COIBEJQ1GAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"18 دقيقة و59 ثانية"}},"simpleText":"18:59"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"COQBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"9EOCfX4_cxY","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"COQBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"9EOCfX4_cxY"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"COQBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"COMBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"COMBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"9EOCfX4_cxY","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"COMBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["9EOCfX4_cxY"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["9EOCfX4_cxY"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"COMBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"o6MJfnee778","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/o6MJfnee778/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLApVxPaQdESvso1rlUC4p1EW8A5YA","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/o6MJfnee778/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDMM0KZIlTU7uHuTS7qOUlqz2fUZA","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/o6MJfnee778/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCK5tdS15N_OTPACnuCz157bAUseQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/o6MJfnee778/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBVFIUGq7VTuGdQdauIPmg1CS1G6w","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"How to free up phone capacity 100% thành công بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل يومين 4 دقائق و54 ثانية 16 مشاهدة"}},"simpleText":"How to free up phone capacity 100% thành công"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل يومين"},"viewCountText":{"simpleText":"16 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CN4BEJQ1GAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcnZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhm","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=o6MJfnee778","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"o6MJfnee778"}},"trackingParams":"CN4BEJQ1GAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5Av9_7vOevwtGjAQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"16 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"COEBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"COEBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"o6MJfnee778","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"COEBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["o6MJfnee778"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["o6MJfnee778"]}}]}},"trackingParams":"COEBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CN4BEJQ1GAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"4 دقائق و54 ثانية"}},"simpleText":"4:54"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"COABEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"o6MJfnee778","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"COABEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"o6MJfnee778"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"COABEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CN8BEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CN8BEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"o6MJfnee778","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CN8BEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["o6MJfnee778"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["o6MJfnee778"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CN8BEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"nOu0jZZ4ozw","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nOu0jZZ4ozw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDJR8FU8nKu52tf7AzAJrvBahxGmA","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nOu0jZZ4ozw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLB-AHH2Wcxhofokxx-vl6UC0OAibg","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nOu0jZZ4ozw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDtg9SuZIGGd0TmMkS5F-BEQDc32g","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nOu0jZZ4ozw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDH4uv_ZnFdc7lc9_otFSxCrvy3vA","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Cách cài đặt nhạc chuông cho điện thoại android samsung, oppo بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل يومين دقيقتان و59 ثانية 36 مشاهدة"}},"simpleText":"Cách cài đặt nhạc chuông cho điện thoại android samsung, oppo"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل يومين"},"viewCountText":{"simpleText":"36 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CNoBEJQ1GAMiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcnZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhm","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=nOu0jZZ4ozw","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"nOu0jZZ4ozw"}},"trackingParams":"CNoBEJQ1GAMiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5AvMbis9mR7fWcAQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"36 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CN0BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CN0BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"nOu0jZZ4ozw","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CN0BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["nOu0jZZ4ozw"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["nOu0jZZ4ozw"]}}]}},"trackingParams":"CN0BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CNoBEJQ1GAMiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"دقيقتان و59 ثانية"}},"simpleText":"2:59"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CNwBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"nOu0jZZ4ozw","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CNwBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"nOu0jZZ4ozw"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CNwBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CNsBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CNsBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"nOu0jZZ4ozw","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CNsBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["nOu0jZZ4ozw"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["nOu0jZZ4ozw"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CNsBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"T98ESvUgPl0","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/T98ESvUgPl0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAZuraqGOe6yBC26aAVTmXfKC3CNw","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/T98ESvUgPl0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLBUpl5-TV9hgsUcrWR5WfKFOkavNQ","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/T98ESvUgPl0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCzEhdAEK6We0bWFwddVYblKsseEA","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/T98ESvUgPl0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBEOAdjCKYSKwn_QW2Iaxuc8i3_Sw","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Ảnh Bác Hồ bị bôi nhọ trên facebook - Cách report thành công 100% بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل يومين 3 دقائق وثانية 53 مشاهدة"}},"simpleText":"Ảnh Bác Hồ bị bôi nhọ trên facebook - Cách report thành công 100%"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل يومين"},"viewCountText":{"simpleText":"53 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CNYBEJQ1GAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcnZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhm","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=T98ESvUgPl0","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"T98ESvUgPl0"}},"trackingParams":"CNYBEJQ1GAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5A3fyAqa-Jwe9P","shortViewCountText":{"simpleText":"53 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CNkBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CNkBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"T98ESvUgPl0","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CNkBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["T98ESvUgPl0"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["T98ESvUgPl0"]}}]}},"trackingParams":"CNkBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CNYBEJQ1GAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"3 دقائق وثانية"}},"simpleText":"3:01"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CNgBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"T98ESvUgPl0","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CNgBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"T98ESvUgPl0"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CNgBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CNcBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CNcBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"T98ESvUgPl0","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CNcBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["T98ESvUgPl0"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["T98ESvUgPl0"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CNcBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"cd9ggWoZr84","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/cd9ggWoZr84/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAmv2uIknropPdDVvk6bLCPUKDcDg","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/cd9ggWoZr84/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAVUsUECLQIIIdM22kryp197SagVg","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/cd9ggWoZr84/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDsCMXdBsUtRHon5sDSb8DBVb88Hw","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/cd9ggWoZr84/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAxRx4SJD0zNeSBjjb9RkQ9ILNiVg","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Sự thật bất ngờ về Luật hấp dẫn بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل يومين 22 دقيقة 9 مشاهدات"}},"simpleText":"Sự thật bất ngờ về Luật hấp dẫn"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل يومين"},"viewCountText":{"simpleText":"9 مشاهدات"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CNIBEJQ1GAUiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcnZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhm","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=cd9ggWoZr84","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"cd9ggWoZr84"}},"trackingParams":"CNIBEJQ1GAUiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5Azt_m0JaQ2O9x","shortViewCountText":{"simpleText":"9 مشاهدات"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CNUBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CNUBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"cd9ggWoZr84","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CNUBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["cd9ggWoZr84"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["cd9ggWoZr84"]}}]}},"trackingParams":"CNUBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CNIBEJQ1GAUiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"22 دقيقة و8 ثوان"}},"simpleText":"22:08"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CNQBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"cd9ggWoZr84","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CNQBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"cd9ggWoZr84"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CNQBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CNMBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CNMBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"cd9ggWoZr84","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CNMBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["cd9ggWoZr84"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["cd9ggWoZr84"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CNMBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"sSYXTUDTres","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/sSYXTUDTres/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCbYoz95KykHdjdSI9w4YHrpbSFnA","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/sSYXTUDTres/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLBb2hireqYYZ2tL202z5lOlFFpluA","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/sSYXTUDTres/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAZP1uLQhRZCdqQQ5aEFO1Bz46i3A","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/sSYXTUDTres/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDXDlverfx1YrVOkIvdGaXn6uQIzQ","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Mẹo xem facebook watch trên android cho facebook không có watch بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 3 أيام 3 دقائق و7 ثوان 397 مشاهدة"}},"simpleText":"Mẹo xem facebook watch trên android cho facebook không có watch"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 3 أيام"},"viewCountText":{"simpleText":"397 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CM4BEJQ1GAYiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcnZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhm","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=sSYXTUDTres","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"sSYXTUDTres"}},"trackingParams":"CM4BEJQ1GAYiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5A69vOhtTphZOxAQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"397 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CNEBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CNEBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"sSYXTUDTres","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CNEBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["sSYXTUDTres"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["sSYXTUDTres"]}}]}},"trackingParams":"CNEBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CM4BEJQ1GAYiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"3 دقائق و7 ثوان"}},"simpleText":"3:07"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CNABEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"sSYXTUDTres","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CNABEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"sSYXTUDTres"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CNABEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CM8BEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CM8BEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"sSYXTUDTres","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CM8BEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["sSYXTUDTres"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["sSYXTUDTres"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CM8BEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"xLGILtIrqaY","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/xLGILtIrqaY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAhVkukCvbwZoLmHcMUY3819jMRkw","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/xLGILtIrqaY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLBQXukNBJ-C59sqj_isYPtWMMmnKg","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/xLGILtIrqaY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAu3_7xKq6kfySy5D2kh5lN8tprhA","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/xLGILtIrqaY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCWpxFN4xld5BuaswprZ81raVSwAg","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Hướng dẫn cài video làm hình nền trên iphone mới nhất بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 4 أيام 7 دقائق و36 ثانية 104 مشاهدات"}},"simpleText":"Hướng dẫn cài video làm hình nền trên iphone mới nhất"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 4 أيام"},"viewCountText":{"simpleText":"104 مشاهدات"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CMoBEJQ1GAciEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcnZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhm","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=xLGILtIrqaY","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"xLGILtIrqaY"}},"trackingParams":"CMoBEJQ1GAciEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5AptOuke2F4tjEAQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"104 مشاهدات"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CM0BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CM0BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"xLGILtIrqaY","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CM0BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["xLGILtIrqaY"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["xLGILtIrqaY"]}}]}},"trackingParams":"CM0BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CMoBEJQ1GAciEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"7 دقائق و36 ثانية"}},"simpleText":"7:36"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CMwBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"xLGILtIrqaY","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CMwBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"xLGILtIrqaY"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CMwBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CMsBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CMsBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"xLGILtIrqaY","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CMsBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["xLGILtIrqaY"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["xLGILtIrqaY"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CMsBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"KrM4_CoUbTk","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/KrM4_CoUbTk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLC6BJDrW1MVwd31owToE9KTDCTTMw","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/KrM4_CoUbTk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAIC_y4jGV_PVmVwxHHY-VtMJafeg","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/KrM4_CoUbTk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCr78puavA_Xzspm7zsWrvcReCsWA","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/KrM4_CoUbTk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLC0ZG8OcBSpVlPe-nAUiw6hcYTeFQ","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Cách đăng video dài lên Story Facebook đơn giản thành công 100% بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل أسبوع واحد 4 دقائق و15 ثانية 1,638 مشاهدة"}},"simpleText":"Cách đăng video dài lên Story Facebook đơn giản thành công 100%"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل أسبوع واحد"},"viewCountText":{"simpleText":"1,638 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CMYBEJQ1GAgiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcnZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhm","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=KrM4_CoUbTk","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"KrM4_CoUbTk"}},"trackingParams":"CMYBEJQ1GAgiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5AudrR0MKfztkq","shortViewCountText":{"simpleText":"1.6 ألف مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CMkBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CMkBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"KrM4_CoUbTk","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CMkBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["KrM4_CoUbTk"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["KrM4_CoUbTk"]}}]}},"trackingParams":"CMkBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CMYBEJQ1GAgiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"4 دقائق و15 ثانية"}},"simpleText":"4:15"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CMgBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"KrM4_CoUbTk","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CMgBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"KrM4_CoUbTk"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CMgBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CMcBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CMcBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"KrM4_CoUbTk","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CMcBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["KrM4_CoUbTk"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["KrM4_CoUbTk"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CMcBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"7gOQUeng3_c","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/7gOQUeng3_c/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLBpGUXwNtpQrQyRU1jfRkn0bCmvKQ","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/7gOQUeng3_c/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCddS2jA4IGX9kI9VkrSaNy33GIdw","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/7gOQUeng3_c/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBmWP1ioxul-rKnRydOQH7EVWlbfg","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/7gOQUeng3_c/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDfsI2yQ1lFAAaXUvUDv7LbAZUfGA","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Cách để sửa thành công 100% lỗi trên tất cả dòng điện thoại #Shorts بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل أسبوع واحد 58 ثانية 132 مشاهدة"}},"simpleText":"Cách để sửa thành công 100% lỗi trên tất cả dòng điện thoại #Shorts"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل أسبوع واحد"},"viewCountText":{"simpleText":"132 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CMIBEJQ1GAkiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcnZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhm","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=7gOQUeng3_c","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"7gOQUeng3_c"}},"trackingParams":"CMIBEJQ1GAkiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5A97-Dz56K5IHuAQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"132 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CMUBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CMUBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"7gOQUeng3_c","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CMUBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["7gOQUeng3_c"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["7gOQUeng3_c"]}}]}},"trackingParams":"CMUBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CMIBEJQ1GAkiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"58 ثانية"}},"simpleText":"0:58"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CMQBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"7gOQUeng3_c","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CMQBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"7gOQUeng3_c"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CMQBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CMMBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CMMBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"7gOQUeng3_c","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CMMBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["7gOQUeng3_c"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["7gOQUeng3_c"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CMMBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"j6D3XckVXDY","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/j6D3XckVXDY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLA7F2W36GfsvcrXUrcKL5e4EwHZQg","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/j6D3XckVXDY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAIEciSO3oAnZDdpWCL0iCx6LoiIw","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/j6D3XckVXDY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBJQlD32nXBRS5OSafvDMgyGHYOGQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/j6D3XckVXDY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAgkN8mrk6d4eyriYujuOu2osljvw","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Hãy like và đăng ký kênh giúp tôi như cách tôi đã giúp các bạn! بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل أسبوع واحد 7 دقائق و24 ثانية 1,498 مشاهدة"}},"simpleText":"Hãy like và đăng ký kênh giúp tôi như cách tôi đã giúp các bạn!"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل أسبوع واحد"},"viewCountText":{"simpleText":"1,498 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CL4BEJQ1GAoiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcnZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhm","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=j6D3XckVXDY","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"j6D3XckVXDY"}},"trackingParams":"CL4BEJQ1GAoiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5AtrjVyNzrvdCPAQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"1.4 ألف مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CMEBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CMEBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"j6D3XckVXDY","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CMEBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["j6D3XckVXDY"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["j6D3XckVXDY"]}}]}},"trackingParams":"CMEBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CL4BEJQ1GAoiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"7 دقائق و24 ثانية"}},"simpleText":"7:24"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CMABEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"j6D3XckVXDY","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CMABEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"j6D3XckVXDY"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CMABEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CL8BEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CL8BEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"j6D3XckVXDY","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CL8BEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["j6D3XckVXDY"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["j6D3XckVXDY"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CL8BEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"2g3rJKeluBA","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/2g3rJKeluBA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCJRnMctXrqcCrNs5zHWsO4WpMG1A","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/2g3rJKeluBA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCPg0hmXf4bCs8VGVeiJP1wc6CUdA","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/2g3rJKeluBA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDNp-4Xny0F_BnQpcizhASBnenSCQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/2g3rJKeluBA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLARwjvBFFh2-go70P2-P8KrLYTDGQ","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Cách tắt mối quan hệ hẹn hò trên facebook mới nhất بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل أسبوع واحد 3 دقائق و42 ثانية 257 مشاهدة"}},"simpleText":"Cách tắt mối quan hệ hẹn hò trên facebook mới nhất"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل أسبوع واحد"},"viewCountText":{"simpleText":"257 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLoBEJQ1GAsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yCmctaGlnaC1jcnZaGFVDcG5hTXkzcEVHQkxZeDRUWEItME5WUZoBBRDyOBhm","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=2g3rJKeluBA","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"2g3rJKeluBA"}},"trackingParams":"CLoBEJQ1GAsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5AkPCWvcrk-obaAQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"257 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CL0BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CL0BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"2g3rJKeluBA","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CL0BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["2g3rJKeluBA"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["2g3rJKeluBA"]}}]}},"trackingParams":"CL0BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CLoBEJQ1GAsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"3 دقائق و42 ثانية"}},"simpleText":"3:42"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLwBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"2g3rJKeluBA","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLwBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"2g3rJKeluBA"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CLwBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLsBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CLsBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"2g3rJKeluBA","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CLsBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["2g3rJKeluBA"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["2g3rJKeluBA"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CLsBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}}],"trackingParams":"CLcBEMY5IhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","visibleItemCount":4,"nextButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_DEFAULT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"icon":{"iconType":"CHEVRON_RIGHT"},"accessibility":{"label":"التالي"},"trackingParams":"CLkBEPBbIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},"previousButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_DEFAULT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"icon":{"iconType":"CHEVRON_LEFT"},"accessibility":{"label":"السابق"},"trackingParams":"CLgBEPBbIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}}},"trackingParams":"CLUBENwcGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","playAllButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_TEXT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"تشغيل الكل"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLYBEPBbIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=44XG95esSF8\u0026list=UUpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"44XG95esSF8","playlistId":"UUpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}},"trackingParams":"CLYBEPBbIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}}}],"trackingParams":"CLQBELsvGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"itemSectionRenderer":{"contents":[{"shelfRenderer":{"title":{"runs":[{"text":"قوائم التشغيل التي تمّ إنشاؤها","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKQBENwcGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ/playlists?view=1\u0026sort=dd\u0026shelf_id=0","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","params":"EglwbGF5bGlzdHMYAyABcAA%3D","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"endpoint":{"clickTrackingParams":"CKQBENwcGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ/playlists?view=1\u0026sort=dd\u0026shelf_id=0","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","params":"EglwbGF5bGlzdHMYAyABcAA%3D","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}},"content":{"horizontalListRenderer":{"items":[{"gridPlaylistRenderer":{"playlistId":"PLyzsdeggWILSdpbySoVAqQNNX71WYgjgC","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nOu0jZZ4ozw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLA2jNMHsjgA0kPpdXafphwXj0GMJw","width":480,"height":270}]},"title":{"runs":[{"text":"Thủ thuật android","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLMBEJY1GAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=nOu0jZZ4ozw\u0026list=PLyzsdeggWILSdpbySoVAqQNNX71WYgjgC","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"nOu0jZZ4ozw","playlistId":"PLyzsdeggWILSdpbySoVAqQNNX71WYgjgC","params":"OAI%3D"}}}]},"videoCountText":{"runs":[{"text":"فيديوهان ("},{"text":"2"},{"text":")"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLMBEJY1GAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=nOu0jZZ4ozw\u0026list=PLyzsdeggWILSdpbySoVAqQNNX71WYgjgC","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"nOu0jZZ4ozw","playlistId":"PLyzsdeggWILSdpbySoVAqQNNX71WYgjgC","params":"OAI%3D"}},"publishedTimeText":{"simpleText":"تم التحديث منذ يومين (2)"},"videoCountShortText":{"simpleText":"2"},"trackingParams":"CLMBEJY1GAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","sidebarThumbnails":[{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/o6MJfnee778/default.jpg","width":43,"height":20}]}],"thumbnailText":{"runs":[{"text":"مقطعا فيديو "},{"text":"(","bold":true},{"text":"2","bold":true},{"text":")","bold":true}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nOu0jZZ4ozw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLA2jNMHsjgA0kPpdXafphwXj0GMJw","width":480,"height":270}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"2"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"تشغيل الكل"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}],"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"عرض قائمة التشغيل بالكامل","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLMBEJY1GAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILSdpbySoVAqQNNX71WYgjgC","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILSdpbySoVAqQNNX71WYgjgC"}}}]}}},{"gridPlaylistRenderer":{"playlistId":"PLyzsdeggWILROPeW7e3vbegVjGonxdMRe","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/cd9ggWoZr84/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLB3BxmvkzhCDa_DH6N5CVSmo9axjA","width":480,"height":270}]},"title":{"runs":[{"text":"Mẹo vặt cuộc sống","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLIBEJY1GAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=cd9ggWoZr84\u0026list=PLyzsdeggWILROPeW7e3vbegVjGonxdMRe","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"cd9ggWoZr84","playlistId":"PLyzsdeggWILROPeW7e3vbegVjGonxdMRe","params":"OAI%3D"}}}]},"videoCountText":{"runs":[{"text":"فيديو واحد"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLIBEJY1GAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=cd9ggWoZr84\u0026list=PLyzsdeggWILROPeW7e3vbegVjGonxdMRe","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"cd9ggWoZr84","playlistId":"PLyzsdeggWILROPeW7e3vbegVjGonxdMRe","params":"OAI%3D"}},"publishedTimeText":{"simpleText":"تم التحديث منذ يومين (2)"},"videoCountShortText":{"simpleText":"1"},"trackingParams":"CLIBEJY1GAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","thumbnailText":{"runs":[{"text":"فيديو "},{"text":"واحد","bold":true}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/cd9ggWoZr84/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLB3BxmvkzhCDa_DH6N5CVSmo9axjA","width":480,"height":270}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"1"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"تشغيل الكل"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}],"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"عرض قائمة التشغيل بالكامل","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLIBEJY1GAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILROPeW7e3vbegVjGonxdMRe","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILROPeW7e3vbegVjGonxdMRe"}}}]}}},{"gridPlaylistRenderer":{"playlistId":"PLyzsdeggWILQonj-SMCLChfJUtsMpXiXT","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/kxiUQ7LgCGg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLA771bRvm_YLEQoWA5yatMTWpPdMA","width":480,"height":270}]},"title":{"runs":[{"text":"Mẹo vặt cuộc sống","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLEBEJY1GAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=kxiUQ7LgCGg\u0026list=PLyzsdeggWILQonj-SMCLChfJUtsMpXiXT","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"kxiUQ7LgCGg","playlistId":"PLyzsdeggWILQonj-SMCLChfJUtsMpXiXT","params":"OAI%3D"}}}]},"videoCountText":{"runs":[{"text":"فيديو واحد"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLEBEJY1GAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=kxiUQ7LgCGg\u0026list=PLyzsdeggWILQonj-SMCLChfJUtsMpXiXT","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"kxiUQ7LgCGg","playlistId":"PLyzsdeggWILQonj-SMCLChfJUtsMpXiXT","params":"OAI%3D"}},"videoCountShortText":{"simpleText":"1"},"trackingParams":"CLEBEJY1GAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","thumbnailText":{"runs":[{"text":"فيديو "},{"text":"واحد","bold":true}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/kxiUQ7LgCGg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLA771bRvm_YLEQoWA5yatMTWpPdMA","width":480,"height":270}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"1"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"تشغيل الكل"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}],"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"عرض قائمة التشغيل بالكامل","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLEBEJY1GAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILQonj-SMCLChfJUtsMpXiXT","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILQonj-SMCLChfJUtsMpXiXT"}}}]}}},{"gridPlaylistRenderer":{"playlistId":"PLyzsdeggWILQ9XEFgwIKKjd-Eg9ohIuBZ","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/NLkIU5tzZaM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLAS_yZ0pHGDtnz_sFFJJrZ6np-1PQ","width":480,"height":270}]},"title":{"runs":[{"text":"Thủ thuật facebook","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLABEJY1GAMiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=NLkIU5tzZaM\u0026list=PLyzsdeggWILQ9XEFgwIKKjd-Eg9ohIuBZ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"NLkIU5tzZaM","playlistId":"PLyzsdeggWILQ9XEFgwIKKjd-Eg9ohIuBZ","params":"OAI%3D"}}}]},"videoCountText":{"runs":[{"text":"8"},{"text":" فيديوهات"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLABEJY1GAMiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=NLkIU5tzZaM\u0026list=PLyzsdeggWILQ9XEFgwIKKjd-Eg9ohIuBZ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"NLkIU5tzZaM","playlistId":"PLyzsdeggWILQ9XEFgwIKKjd-Eg9ohIuBZ","params":"OAI%3D"}},"publishedTimeText":{"simpleText":"تم التحديث منذ يومين (2)"},"videoCountShortText":{"simpleText":"8"},"trackingParams":"CLABEJY1GAMiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","sidebarThumbnails":[{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/fkaqqREo3Xk/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/2g3rJKeluBA/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/j6D3XckVXDY/default.jpg","width":43,"height":20}]}],"thumbnailText":{"runs":[{"text":"8","bold":true},{"text":" فيديوهات"}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/NLkIU5tzZaM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLAS_yZ0pHGDtnz_sFFJJrZ6np-1PQ","width":480,"height":270}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"8"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"تشغيل الكل"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}],"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"عرض قائمة التشغيل بالكامل","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CLABEJY1GAMiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILQ9XEFgwIKKjd-Eg9ohIuBZ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILQ9XEFgwIKKjd-Eg9ohIuBZ"}}}]}}},{"gridPlaylistRenderer":{"playlistId":"PLyzsdeggWILR7sN9Dp307j3vlAVMDDq1u","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/2OL_OC23rDQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLCfLmQxQBhAE0olscED1rzojwAG9g","width":480,"height":270}]},"title":{"runs":[{"text":"Thủ thuật xe cộ","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CK8BEJY1GAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=2OL_OC23rDQ\u0026list=PLyzsdeggWILR7sN9Dp307j3vlAVMDDq1u","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"2OL_OC23rDQ","playlistId":"PLyzsdeggWILR7sN9Dp307j3vlAVMDDq1u","params":"OAI%3D"}}}]},"videoCountText":{"runs":[{"text":"فيديو واحد"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CK8BEJY1GAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=2OL_OC23rDQ\u0026list=PLyzsdeggWILR7sN9Dp307j3vlAVMDDq1u","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"2OL_OC23rDQ","playlistId":"PLyzsdeggWILR7sN9Dp307j3vlAVMDDq1u","params":"OAI%3D"}},"videoCountShortText":{"simpleText":"1"},"trackingParams":"CK8BEJY1GAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","thumbnailText":{"runs":[{"text":"فيديو "},{"text":"واحد","bold":true}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/2OL_OC23rDQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLCfLmQxQBhAE0olscED1rzojwAG9g","width":480,"height":270}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"1"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"تشغيل الكل"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}],"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"عرض قائمة التشغيل بالكامل","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CK8BEJY1GAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILR7sN9Dp307j3vlAVMDDq1u","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILR7sN9Dp307j3vlAVMDDq1u"}}}]}}},{"gridPlaylistRenderer":{"playlistId":"PLyzsdeggWILRlJDHRCL6sSVVL9YtI14y5","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/AsvJvMg66DE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLAv0xzZn5AdonaikWViCUhzdVmr8A","width":480,"height":270}]},"title":{"runs":[{"text":"Thủ thuật iphone","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CK4BEJY1GAUiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=AsvJvMg66DE\u0026list=PLyzsdeggWILRlJDHRCL6sSVVL9YtI14y5","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"AsvJvMg66DE","playlistId":"PLyzsdeggWILRlJDHRCL6sSVVL9YtI14y5","params":"OAI%3D"}}}]},"videoCountText":{"runs":[{"text":"3"},{"text":" فيديوهات"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CK4BEJY1GAUiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=AsvJvMg66DE\u0026list=PLyzsdeggWILRlJDHRCL6sSVVL9YtI14y5","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"AsvJvMg66DE","playlistId":"PLyzsdeggWILRlJDHRCL6sSVVL9YtI14y5","params":"OAI%3D"}},"publishedTimeText":{"simpleText":"تم التحديث اليوم"},"videoCountShortText":{"simpleText":"3"},"trackingParams":"CK4BEJY1GAUiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","sidebarThumbnails":[{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/xLGILtIrqaY/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/44XG95esSF8/default.jpg","width":43,"height":20}]}],"thumbnailText":{"runs":[{"text":"3","bold":true},{"text":" فيديوهات"}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/AsvJvMg66DE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLAv0xzZn5AdonaikWViCUhzdVmr8A","width":480,"height":270}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"3"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"تشغيل الكل"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}],"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"عرض قائمة التشغيل بالكامل","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CK4BEJY1GAUiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILRlJDHRCL6sSVVL9YtI14y5","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILRlJDHRCL6sSVVL9YtI14y5"}}}]}}},{"gridPlaylistRenderer":{"playlistId":"PLyzsdeggWILTYl0QMTT4xPCTpUGEhKV2Z","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/TRDu3G3GP9Y/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLAXgZP4cgZ72O0xvnHNOavsEW6QKQ","width":480,"height":270}]},"title":{"runs":[{"text":"Vlog dân marketing","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CK0BEJY1GAYiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=TRDu3G3GP9Y\u0026list=PLyzsdeggWILTYl0QMTT4xPCTpUGEhKV2Z","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"TRDu3G3GP9Y","playlistId":"PLyzsdeggWILTYl0QMTT4xPCTpUGEhKV2Z","params":"OAI%3D"}}}]},"videoCountText":{"runs":[{"text":"22"},{"text":" فيديو"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CK0BEJY1GAYiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=TRDu3G3GP9Y\u0026list=PLyzsdeggWILTYl0QMTT4xPCTpUGEhKV2Z","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"TRDu3G3GP9Y","playlistId":"PLyzsdeggWILTYl0QMTT4xPCTpUGEhKV2Z","params":"OAI%3D"}},"videoCountShortText":{"simpleText":"22"},"trackingParams":"CK0BEJY1GAYiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","sidebarThumbnails":[{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/-MTAsnIPqi4/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/NlPwufZn3jE/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/2WPPVV72VaI/default.jpg","width":43,"height":20}]}],"thumbnailText":{"runs":[{"text":"22","bold":true},{"text":" فيديو"}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/TRDu3G3GP9Y/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLAXgZP4cgZ72O0xvnHNOavsEW6QKQ","width":480,"height":270}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"22"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"تشغيل الكل"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}],"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"عرض قائمة التشغيل بالكامل","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CK0BEJY1GAYiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILTYl0QMTT4xPCTpUGEhKV2Z","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILTYl0QMTT4xPCTpUGEhKV2Z"}}}]}}},{"gridPlaylistRenderer":{"playlistId":"PLyzsdeggWILS-ZsWzZvQMSG1hlJSxWJxP","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/FALUQtf-x60/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLCjdBm0YpUo1buXq7Py2g08jD3zsA","width":480,"height":270}]},"title":{"runs":[{"text":"Công cụ SEO miễn phí","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKwBEJY1GAciEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=FALUQtf-x60\u0026list=PLyzsdeggWILS-ZsWzZvQMSG1hlJSxWJxP","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"FALUQtf-x60","playlistId":"PLyzsdeggWILS-ZsWzZvQMSG1hlJSxWJxP","params":"OAI%3D"}}}]},"videoCountText":{"runs":[{"text":"فيديو واحد"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKwBEJY1GAciEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=FALUQtf-x60\u0026list=PLyzsdeggWILS-ZsWzZvQMSG1hlJSxWJxP","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"FALUQtf-x60","playlistId":"PLyzsdeggWILS-ZsWzZvQMSG1hlJSxWJxP","params":"OAI%3D"}},"videoCountShortText":{"simpleText":"1"},"trackingParams":"CKwBEJY1GAciEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","thumbnailText":{"runs":[{"text":"فيديو "},{"text":"واحد","bold":true}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/FALUQtf-x60/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLCjdBm0YpUo1buXq7Py2g08jD3zsA","width":480,"height":270}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"1"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"تشغيل الكل"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}],"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"عرض قائمة التشغيل بالكامل","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKwBEJY1GAciEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILS-ZsWzZvQMSG1hlJSxWJxP","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILS-ZsWzZvQMSG1hlJSxWJxP"}}}]}}},{"gridPlaylistRenderer":{"playlistId":"PLyzsdeggWILT1j8RuduWPzhSKngQF5irh","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/DVy3FQLnlCg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLBx1v8gIyFSQqYGFpL7RbsmryxpvA","width":480,"height":270}]},"title":{"runs":[{"text":"Phần mềm SEO","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKsBEJY1GAgiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=DVy3FQLnlCg\u0026list=PLyzsdeggWILT1j8RuduWPzhSKngQF5irh","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"DVy3FQLnlCg","playlistId":"PLyzsdeggWILT1j8RuduWPzhSKngQF5irh","params":"OAI%3D"}}}]},"videoCountText":{"runs":[{"text":"فيديو واحد"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKsBEJY1GAgiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=DVy3FQLnlCg\u0026list=PLyzsdeggWILT1j8RuduWPzhSKngQF5irh","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"DVy3FQLnlCg","playlistId":"PLyzsdeggWILT1j8RuduWPzhSKngQF5irh","params":"OAI%3D"}},"videoCountShortText":{"simpleText":"1"},"trackingParams":"CKsBEJY1GAgiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","thumbnailText":{"runs":[{"text":"فيديو "},{"text":"واحد","bold":true}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/DVy3FQLnlCg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLBx1v8gIyFSQqYGFpL7RbsmryxpvA","width":480,"height":270}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"1"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"تشغيل الكل"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}],"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"عرض قائمة التشغيل بالكامل","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKsBEJY1GAgiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILT1j8RuduWPzhSKngQF5irh","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILT1j8RuduWPzhSKngQF5irh"}}}]}}},{"gridPlaylistRenderer":{"playlistId":"PLyzsdeggWILQhcveUj0ojsKiYJ194e68h","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/FNWLYoCjmBY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLAolJixpF2XcMtIni6ADjnv09KZSA","width":480,"height":270}]},"title":{"runs":[{"text":"Đào tạo Digital marketing","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKoBEJY1GAkiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=FNWLYoCjmBY\u0026list=PLyzsdeggWILQhcveUj0ojsKiYJ194e68h","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"FNWLYoCjmBY","playlistId":"PLyzsdeggWILQhcveUj0ojsKiYJ194e68h","params":"OAI%3D"}}}]},"videoCountText":{"runs":[{"text":"4"},{"text":" فيديوهات"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKoBEJY1GAkiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=FNWLYoCjmBY\u0026list=PLyzsdeggWILQhcveUj0ojsKiYJ194e68h","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"FNWLYoCjmBY","playlistId":"PLyzsdeggWILQhcveUj0ojsKiYJ194e68h","params":"OAI%3D"}},"videoCountShortText":{"simpleText":"4"},"trackingParams":"CKoBEJY1GAkiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","sidebarThumbnails":[{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/-MTAsnIPqi4/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/4kBlOkb7Nv8/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/AWWVp2tonoM/default.jpg","width":43,"height":20}]}],"thumbnailText":{"runs":[{"text":"4","bold":true},{"text":" فيديوهات"}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/FNWLYoCjmBY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLAolJixpF2XcMtIni6ADjnv09KZSA","width":480,"height":270}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"4"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"تشغيل الكل"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}],"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"عرض قائمة التشغيل بالكامل","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKoBEJY1GAkiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILQhcveUj0ojsKiYJ194e68h","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILQhcveUj0ojsKiYJ194e68h"}}}]}}},{"gridPlaylistRenderer":{"playlistId":"PLyzsdeggWILT5yLk1wB27DS4jiHQNZk4N","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/QbCB4ldV4ec/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLCIyUIbFMYHzovB7Y2OJC4cAN1yrw","width":480,"height":270}]},"title":{"runs":[{"text":"Dịch vụ SEO","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKkBEJY1GAoiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=QbCB4ldV4ec\u0026list=PLyzsdeggWILT5yLk1wB27DS4jiHQNZk4N","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"QbCB4ldV4ec","playlistId":"PLyzsdeggWILT5yLk1wB27DS4jiHQNZk4N","params":"OAI%3D"}}}]},"videoCountText":{"runs":[{"text":"3"},{"text":" فيديوهات"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKkBEJY1GAoiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=QbCB4ldV4ec\u0026list=PLyzsdeggWILT5yLk1wB27DS4jiHQNZk4N","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"QbCB4ldV4ec","playlistId":"PLyzsdeggWILT5yLk1wB27DS4jiHQNZk4N","params":"OAI%3D"}},"videoCountShortText":{"simpleText":"3"},"trackingParams":"CKkBEJY1GAoiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","sidebarThumbnails":[{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/-MTAsnIPqi4/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Sho5IJ6PAO0/default.jpg","width":43,"height":20}]}],"thumbnailText":{"runs":[{"text":"3","bold":true},{"text":" فيديوهات"}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/QbCB4ldV4ec/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLCIyUIbFMYHzovB7Y2OJC4cAN1yrw","width":480,"height":270}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"3"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"تشغيل الكل"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}],"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"عرض قائمة التشغيل بالكامل","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKkBEJY1GAoiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILT5yLk1wB27DS4jiHQNZk4N","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILT5yLk1wB27DS4jiHQNZk4N"}}}]}}},{"gridPlaylistRenderer":{"playlistId":"PLyzsdeggWILTGDqYy-U_fvnVFlzUzIeiW","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/MmTQlIkdUb0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLDhQZoAbg_3yrnyGx14YbgCrqz06w","width":480,"height":270}]},"title":{"runs":[{"text":"Hiệu ứng Video Effects trên Davinci resolve","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKgBEJY1GAsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=MmTQlIkdUb0\u0026list=PLyzsdeggWILTGDqYy-U_fvnVFlzUzIeiW","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"MmTQlIkdUb0","playlistId":"PLyzsdeggWILTGDqYy-U_fvnVFlzUzIeiW","params":"OAI%3D"}}}]},"videoCountText":{"runs":[{"text":"4"},{"text":" فيديوهات"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKgBEJY1GAsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGg=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=MmTQlIkdUb0\u0026list=PLyzsdeggWILTGDqYy-U_fvnVFlzUzIeiW","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"MmTQlIkdUb0","playlistId":"PLyzsdeggWILTGDqYy-U_fvnVFlzUzIeiW","params":"OAI%3D"}},"videoCountShortText":{"simpleText":"4"},"trackingParams":"CKgBEJY1GAsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","sidebarThumbnails":[{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/iTN4khXKRt8/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/gGQNyxOZ_K0/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/y8tgEJLBK7s/default.jpg","width":43,"height":20}]}],"thumbnailText":{"runs":[{"text":"4","bold":true},{"text":" فيديوهات"}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/MmTQlIkdUb0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLDhQZoAbg_3yrnyGx14YbgCrqz06w","width":480,"height":270}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"4"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"تشغيل الكل"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}],"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"عرض قائمة التشغيل بالكامل","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKgBEJY1GAsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILTGDqYy-U_fvnVFlzUzIeiW","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILTGDqYy-U_fvnVFlzUzIeiW"}}}]}}}],"trackingParams":"CKUBEMY5IhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","visibleItemCount":4,"nextButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_DEFAULT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"icon":{"iconType":"CHEVRON_RIGHT"},"accessibility":{"label":"التالي"},"trackingParams":"CKcBEPBbIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},"previousButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_DEFAULT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"icon":{"iconType":"CHEVRON_LEFT"},"accessibility":{"label":"السابق"},"trackingParams":"CKYBEPBbIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}}},"trackingParams":"CKQBENwcGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CKMBELsvGAMiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"itemSectionRenderer":{"contents":[{"shelfRenderer":{"title":{"runs":[{"text":"Tut phần mềm davinci resolve","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CG4Q3BwYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILT4ImJqhY9ef-Lm8TnGVc-u","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILT4ImJqhY9ef-Lm8TnGVc-u"}}}]},"endpoint":{"clickTrackingParams":"CG4Q3BwYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILT4ImJqhY9ef-Lm8TnGVc-u","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILT4ImJqhY9ef-Lm8TnGVc-u"}},"content":{"horizontalListRenderer":{"items":[{"gridVideoRenderer":{"videoId":"QGltAzIUPIs","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/QGltAzIUPIs/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAtK7HlnnhoiBRJiRIpyyO1-d_JtQ","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/QGltAzIUPIs/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAxOpbLMOy7q3oFhkyDLBFPQpMJ9w","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/QGltAzIUPIs/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAda4iJDiZQ-w_qoCeKehjoptO_WQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/QGltAzIUPIs/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCr6BHT9Sr8Au7kH8b7DlXeFzDqbA","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Tất tần tật để tạo nền trong suốt trên davinci resolve بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 13 دقيقة و55 ثانية 351 مشاهدة"}},"simpleText":"Tất tần tật để tạo nền trong suốt trên davinci resolve"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"351 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJ8BEJQ1GAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGQ=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=QGltAzIUPIs","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"QGltAzIUPIs"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJ8BEJQ1GAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CJ8BEJQ1GAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5Ai_nQkLOg27RA","shortViewCountText":{"simpleText":"351 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKIBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CKIBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"QGltAzIUPIs","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CKIBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["QGltAzIUPIs"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["QGltAzIUPIs"]}}]}},"trackingParams":"CKIBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CJ8BEJQ1GAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"13 دقيقة و55 ثانية"}},"simpleText":"13:55"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKEBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"QGltAzIUPIs","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKEBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"QGltAzIUPIs"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CKEBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CKABEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CKABEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"QGltAzIUPIs","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CKABEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["QGltAzIUPIs"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["QGltAzIUPIs"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CKABEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"8LqqQR_n_1A","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/8LqqQR_n_1A/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDjil4qdMxcztsrbEdwtj-ipMahqQ","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/8LqqQR_n_1A/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCJOibfN5uB_l8-zF0ixq-rmEWG4Q","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/8LqqQR_n_1A/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAQzb4Ahlq9349MmXKFVnKXzpNvag","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/8LqqQR_n_1A/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCFdiQBJb8ahl-TMf9MX_IEdSlNQA","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Tất tần tật về hiệu ứng bám đuổi Planar Tracker trên Davinci resolve بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 16 دقيقة 127 مشاهدة"}},"simpleText":"Tất tần tật về hiệu ứng bám đuổi Planar Tracker trên Davinci resolve"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"127 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJsBEJQ1GAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGQ=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=8LqqQR_n_1A","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"8LqqQR_n_1A"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJsBEJQ1GAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CJsBEJQ1GAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5A0P6f_5HIqt3wAQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"127 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJ4BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CJ4BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"8LqqQR_n_1A","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CJ4BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["8LqqQR_n_1A"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["8LqqQR_n_1A"]}}]}},"trackingParams":"CJ4BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CJsBEJQ1GAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"16 دقيقة وثانية"}},"simpleText":"16:01"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJ0BEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"8LqqQR_n_1A","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJ0BEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"8LqqQR_n_1A"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CJ0BEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJwBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CJwBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"8LqqQR_n_1A","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CJwBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["8LqqQR_n_1A"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["8LqqQR_n_1A"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CJwBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"Dx32Ki9jIXM","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Dx32Ki9jIXM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCWML1Yz1DBeWeeSP4TdFQutFaYxQ","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Dx32Ki9jIXM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCKFwjAES69gpMMRL4BeumlRBHQVw","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Dx32Ki9jIXM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAQkgqojz0QUMCg314COqr8vucAGQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Dx32Ki9jIXM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLC0sBuJzXVyav5khx2c1QlELO5jLw","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Hiệu ứng chuyển cảnh (transition) của fushion trên davinci resolve بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 30 دقيقة 324 مشاهدة"}},"simpleText":"Hiệu ứng chuyển cảnh (transition) của fushion trên davinci resolve"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"324 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJcBEJQ1GAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGQ=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=Dx32Ki9jIXM","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"Dx32Ki9jIXM"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJcBEJQ1GAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CJcBEJQ1GAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5A88KM-6LF_Y4P","shortViewCountText":{"simpleText":"324 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJoBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CJoBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"Dx32Ki9jIXM","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CJoBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["Dx32Ki9jIXM"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["Dx32Ki9jIXM"]}}]}},"trackingParams":"CJoBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CJcBEJQ1GAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"30 دقيقة"}},"simpleText":"30:00"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJkBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"Dx32Ki9jIXM","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJkBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"Dx32Ki9jIXM"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CJkBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJgBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CJgBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"Dx32Ki9jIXM","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CJgBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["Dx32Ki9jIXM"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["Dx32Ki9jIXM"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CJgBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"_iPl1rjifUA","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/_iPl1rjifUA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLALAafOlWb5mP-7LcMh5F_Fi9qumw","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/_iPl1rjifUA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLD7Ekg8KZkKVH-3nHo1HTBD94PuEw","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/_iPl1rjifUA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLASDm4sKHf0IlJqMkV8-m0PjlnaQw","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/_iPl1rjifUA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAKFr92TQ8vLf3NMxaQAjMJQzDOXA","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Hiệu ứng Seamless transition với fusion trên Davinci resolve بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 31 دقيقة 197 مشاهدة"}},"simpleText":"Hiệu ứng Seamless transition với fusion trên Davinci resolve"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"197 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJMBEJQ1GAMiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGQ=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=_iPl1rjifUA","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"_iPl1rjifUA"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJMBEJQ1GAMiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CJMBEJQ1GAMiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5AwPqJx-u6-ZH-AQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"197 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJYBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CJYBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"_iPl1rjifUA","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CJYBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["_iPl1rjifUA"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["_iPl1rjifUA"]}}]}},"trackingParams":"CJYBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CJMBEJQ1GAMiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"31 دقيقة و22 ثانية"}},"simpleText":"31:22"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJUBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"_iPl1rjifUA","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJUBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"_iPl1rjifUA"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CJUBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJQBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CJQBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"_iPl1rjifUA","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CJQBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["_iPl1rjifUA"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["_iPl1rjifUA"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CJQBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"vX__-Lep2l0","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vX__-Lep2l0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDHd00159_cv1uv7z2aP6c7HvIePg","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vX__-Lep2l0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCaQPHrBPbmPxTu6nWpVgLSeMrhVg","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vX__-Lep2l0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLD3wsg4gdI9s49nJUygwYeX1_G_WA","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vX__-Lep2l0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCGhvjyj5eWQvjE-qNOo7yawYA7-A","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Hướng dẫn sao chép, kéo thả transition trên Davinci resolve بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 6 دقائق و41 ثانية 45 مشاهدة"}},"simpleText":"Hướng dẫn sao chép, kéo thả transition trên Davinci resolve"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"45 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CI8BEJQ1GAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGQ=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=vX__-Lep2l0","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"vX__-Lep2l0"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CI8BEJQ1GAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CI8BEJQ1GAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5A3bSnvYv__7-9AQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"45 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJIBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CJIBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"vX__-Lep2l0","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CJIBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["vX__-Lep2l0"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["vX__-Lep2l0"]}}]}},"trackingParams":"CJIBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CI8BEJQ1GAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"6 دقائق و41 ثانية"}},"simpleText":"6:41"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJEBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"vX__-Lep2l0","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJEBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"vX__-Lep2l0"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CJEBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CJABEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CJABEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"vX__-Lep2l0","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CJABEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["vX__-Lep2l0"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["vX__-Lep2l0"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CJABEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"CaGmmUF1N9w","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/CaGmmUF1N9w/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLB9Q1ro8RagTQE-y5KGs2m3E8doAQ","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/CaGmmUF1N9w/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDuQt-PsK9Q6nPsuHvNwPRWdLdCjA","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/CaGmmUF1N9w/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDC-DItS-lseWarDOHJYMk2n8FLNw","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/CaGmmUF1N9w/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBbBJ0HHcI0WtKnmWGVm1wn5JASFw","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Cách xuất, nhập transition để cài vào fusion effects library hoặc bất kỳ đâu trên Davinci resolve بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 18 دقيقة 84 مشاهدة"}},"simpleText":"Cách xuất, nhập transition để cài vào fusion effects library hoặc bất kỳ đâu trên Davinci resolve"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"84 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIsBEJQ1GAUiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGQ=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=CaGmmUF1N9w","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"CaGmmUF1N9w"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIsBEJQ1GAUiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CIsBEJQ1GAUiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5A3O_Ui5TT6dAJ","shortViewCountText":{"simpleText":"84 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CI4BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CI4BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"CaGmmUF1N9w","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CI4BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["CaGmmUF1N9w"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["CaGmmUF1N9w"]}}]}},"trackingParams":"CI4BEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CIsBEJQ1GAUiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"18 دقيقة و42 ثانية"}},"simpleText":"18:42"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CI0BEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"CaGmmUF1N9w","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CI0BEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"CaGmmUF1N9w"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CI0BEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIwBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CIwBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"CaGmmUF1N9w","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CIwBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["CaGmmUF1N9w"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["CaGmmUF1N9w"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CIwBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"iVsBSVDzYA8","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/iVsBSVDzYA8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLD1lrx8HgWgZJldcrFW56dBtQ4bzg","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/iVsBSVDzYA8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDCRZB9tS8L5e_lGKAROl_r8LaNmQ","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/iVsBSVDzYA8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAAfZAmYz2m2XGH8zxrTZeSHyjxSQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/iVsBSVDzYA8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLC_rWoBnC4Hz7a79LV26tjZYp_rcQ","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Reactor trên fusion của Davinci resolve là gì? cách cài đặt ra sao? بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 13 دقيقة و15 ثانية 118 مشاهدة"}},"simpleText":"Reactor trên fusion của Davinci resolve là gì? cách cài đặt ra sao?"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"118 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIcBEJQ1GAYiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGQ=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=iVsBSVDzYA8","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"iVsBSVDzYA8"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIcBEJQ1GAYiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CIcBEJQ1GAYiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5Aj8DNh5WpwK2JAQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"118 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIoBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CIoBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"iVsBSVDzYA8","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CIoBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["iVsBSVDzYA8"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["iVsBSVDzYA8"]}}]}},"trackingParams":"CIoBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CIcBEJQ1GAYiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"13 دقيقة و15 ثانية"}},"simpleText":"13:15"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIkBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"iVsBSVDzYA8","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIkBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"iVsBSVDzYA8"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CIkBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIgBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CIgBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"iVsBSVDzYA8","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CIgBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["iVsBSVDzYA8"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["iVsBSVDzYA8"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CIgBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"jJKtOc52Bmk","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/jJKtOc52Bmk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAhE7N1iq_9Sbg6cz7ofY-t7TzpdA","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/jJKtOc52Bmk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAxY8I6ejfnjLc5A25rvZa5KjRAbQ","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/jJKtOc52Bmk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLA5TsMv1CQkkjgqKDArymw07GLBKQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/jJKtOc52Bmk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLD_W-8QXAKF35TnsrJmZiRhzH9gkQ","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Tạo hiệu ứng Audio Spectrum trên Davinci resolve بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 28 دقيقة 155 مشاهدة"}},"simpleText":"Tạo hiệu ứng Audio Spectrum trên Davinci resolve"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"155 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIMBEJQ1GAciEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4yBmctaGlnaFoYVUNwbmFNeTNwRUdCTFl4NFRYQi0wTlZRmgEFEPI4GGQ=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=jJKtOc52Bmk","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"jJKtOc52Bmk"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIMBEJQ1GAciEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CIMBEJQ1GAciEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh5A6YzY85ynq8mMAQ==","shortViewCountText":{"simpleText":"155 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIYBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CIYBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"jJKtOc52Bmk","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CIYBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["jJKtOc52Bmk"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["jJKtOc52Bmk"]}}]}},"trackingParams":"CIYBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CIMBEJQ1GAciEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"28 دقيقة و56 ثانية"}},"simpleText":"28:56"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIUBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"jJKtOc52Bmk","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIUBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"jJKtOc52Bmk"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CIUBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIQBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CIQBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"jJKtOc52Bmk","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CIQBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["jJKtOc52Bmk"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["jJKtOc52Bmk"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CIQBEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"x6UV_MNgDl4","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/x6UV_MNgDl4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCqae58UgcnMN9LO_KhG0MNNbu15Q","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/x6UV_MNgDl4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLBYCidlhUfgf9m2C-AVjZaHEUGrCw","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/x6UV_MNgDl4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDtp7ucNzIG6XQ-4E5RKrFZ1pzxtA","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/x6UV_MNgDl4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBQ_hiysK9iKjK3a6pi1U4o3HDtWQ","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Share kho transition kèm hướng dẫn cài đặt trên davinci resolve بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 15 دقيقة 283 مشاهدة"}},"simpleText":"Share kho transition kèm hướng dẫn cài đặt trên davinci resolve"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"283 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CH8QlDUYCCITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=x6UV_MNgDl4","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"x6UV_MNgDl4"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CH8QlDUYCCITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CH8QlDUYCCITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkDenICbzL_F0scB","shortViewCountText":{"simpleText":"283 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIIBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CIIBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"x6UV_MNgDl4","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CIIBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["x6UV_MNgDl4"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["x6UV_MNgDl4"]}}]}},"trackingParams":"CIIBEP6YBBgEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}],"trackingParams":"CH8QlDUYCCITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"15 دقيقة و58 ثانية"}},"simpleText":"15:58"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIEBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"x6UV_MNgDl4","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIEBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"x6UV_MNgDl4"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CIEBEPnnAxgBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CIABEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CIABEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"x6UV_MNgDl4","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CIABEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["x6UV_MNgDl4"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["x6UV_MNgDl4"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CIABEMfsBBgCIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"IK43G4hmfj8","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/IK43G4hmfj8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAIYcUQ_PSvO0uuywDd9BOQjqNeoA","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/IK43G4hmfj8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAiHpxmikSC-w38wXfNelumFpwxKg","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/IK43G4hmfj8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCOsSE7g5P0arkHXmXTjW4dqGSkTg","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/IK43G4hmfj8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAXYXUaxj-eZsWmYLAdDDV3kcuRHQ","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Tối ưu toàn diện Davinci resolve chạy mượt ngay trên windows 10 بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 4 أشهر 15 دقيقة 160 مشاهدة"}},"simpleText":"Tối ưu toàn diện Davinci resolve chạy mượt ngay trên windows 10"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 4 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"160 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CHsQlDUYCSITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=IK43G4hmfj8","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"IK43G4hmfj8"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CHsQlDUYCSITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CHsQlDUYCSITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkC__JnDuOON1yA=","shortViewCountText":{"simpleText":"160 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CH4Q_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CH4Q_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"IK43G4hmfj8","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CH4Q_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["IK43G4hmfj8"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["IK43G4hmfj8"]}}]}},"trackingParams":"CH4Q_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CHsQlDUYCSITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"15 دقيقة و39 ثانية"}},"simpleText":"15:39"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CH0Q-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"IK43G4hmfj8","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CH0Q-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"IK43G4hmfj8"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CH0Q-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CHwQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CHwQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"IK43G4hmfj8","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CHwQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["IK43G4hmfj8"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["IK43G4hmfj8"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CHwQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"dBoCwqVEsw0","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/dBoCwqVEsw0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCFs0vFuy08-aOOnIep-VOf02OKVQ","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/dBoCwqVEsw0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAFFuxKcHOthONaMow1zrF3VnJHrw","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/dBoCwqVEsw0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCIHVVlbyUNJ_CXqAV7C40FGTE2Ew","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/dBoCwqVEsw0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCwSyZRxmkACTdH6EZteypiOj44Kw","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Tạo góc máy pan và tilt khi hậu kỳ video bằng davinci resolve بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 3 أشهر 8 دقائق و12 ثانية 53 مشاهدة"}},"simpleText":"Tạo góc máy pan và tilt khi hậu kỳ video bằng davinci resolve"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 3 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"53 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CHcQlDUYCiITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=dBoCwqVEsw0","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"dBoCwqVEsw0"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CHcQlDUYCiITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CHcQlDUYCiITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkCN5pKqqtiAjXQ=","shortViewCountText":{"simpleText":"53 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CHoQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CHoQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"dBoCwqVEsw0","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CHoQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["dBoCwqVEsw0"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["dBoCwqVEsw0"]}}]}},"trackingParams":"CHoQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CHcQlDUYCiITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"8 دقائق و12 ثانية"}},"simpleText":"8:12"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CHkQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"dBoCwqVEsw0","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CHkQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"dBoCwqVEsw0"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CHkQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CHgQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CHgQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"dBoCwqVEsw0","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CHgQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["dBoCwqVEsw0"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["dBoCwqVEsw0"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CHgQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"wJqPsORWPmA","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wJqPsORWPmA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLBTLsEcO4-zo2kGDAJMgjKjFz-0HQ","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wJqPsORWPmA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLA9X3eI4A8CEGP9YUgyzDT3a2zsyg","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wJqPsORWPmA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCJV8OdJq4v1rf9-Hs7SzynaPuNGQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wJqPsORWPmA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDSujvJAkTHYLm1F25MxpW6cE2jRw","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Sau lần cập nhật thứ 17 của davinci resolve, liệu anh em có chuyển qua dùng nó? بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 3 أشهر 14 دقيقة و40 ثانية 204 مشاهدات"}},"simpleText":"Sau lần cập nhật thứ 17 của davinci resolve, liệu anh em có chuyển qua dùng nó?"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 3 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"204 مشاهدات"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CHMQlDUYCyITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=wJqPsORWPmA","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"wJqPsORWPmA"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CHMQlDUYCyITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CHMQlDUYCyITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkDg_NiijvajzcAB","shortViewCountText":{"simpleText":"204 مشاهدات"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CHYQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CHYQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"wJqPsORWPmA","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CHYQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["wJqPsORWPmA"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["wJqPsORWPmA"]}}]}},"trackingParams":"CHYQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CHMQlDUYCyITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"14 دقيقة و40 ثانية"}},"simpleText":"14:40"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CHUQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"wJqPsORWPmA","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CHUQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"wJqPsORWPmA"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CHUQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CHQQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CHQQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"wJqPsORWPmA","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CHQQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["wJqPsORWPmA"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["wJqPsORWPmA"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CHQQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}}],"trackingParams":"CHAQxjkiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","visibleItemCount":4,"nextButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_DEFAULT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"icon":{"iconType":"CHEVRON_RIGHT"},"accessibility":{"label":"التالي"},"trackingParams":"CHIQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},"previousButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_DEFAULT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"icon":{"iconType":"CHEVRON_LEFT"},"accessibility":{"label":"السابق"},"trackingParams":"CHEQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}}},"subtitle":{"simpleText":"Tổng hợp những clip chia sẻ về các thủ thuật và tính năng đặc biệt trên phần mềm dựng phim davinci resolve"},"trackingParams":"CG4Q3BwYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","playAllButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_TEXT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"تشغيل الكل"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CG8Q8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=QGltAzIUPIs\u0026list=PLyzsdeggWILT4ImJqhY9ef-Lm8TnGVc-u","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"QGltAzIUPIs","playlistId":"PLyzsdeggWILT4ImJqhY9ef-Lm8TnGVc-u"}},"trackingParams":"CG8Q8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}}}],"trackingParams":"CG0Quy8YBCITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg=="}},{"itemSectionRenderer":{"contents":[{"shelfRenderer":{"title":{"runs":[{"text":"Làm Quen Giao Diện Và Các Chức Năng của Davinci Resolve","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CDgQ3BwYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILQgYTzEIRwL6hSMC4MHmvqm","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILQgYTzEIRwL6hSMC4MHmvqm"}}}]},"endpoint":{"clickTrackingParams":"CDgQ3BwYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILQgYTzEIRwL6hSMC4MHmvqm","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILQgYTzEIRwL6hSMC4MHmvqm"}},"content":{"horizontalListRenderer":{"items":[{"gridVideoRenderer":{"videoId":"odPpfwNnqb0","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/odPpfwNnqb0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLA8-4ZyTTVJKKGjeCTp8Kda0bTjkg","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/odPpfwNnqb0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCgDLd8sXsEkLUsMd_yL_ZFU-3lQg","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/odPpfwNnqb0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDX_AzHsGq_5OG7yqBFVHMLaW9ckw","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/odPpfwNnqb0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLD2fZ_pK2Cqg0dAB9OiDkvbIuSYKQ","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Thuộc tính Project Manager trên Davinci resolve [Học Davinci Resolve] بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 6 دقائق وثانيتان 198 مشاهدة"}},"simpleText":"Thuộc tính Project Manager trên Davinci resolve [Học Davinci Resolve]"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"198 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGkQlDUYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=odPpfwNnqb0","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"odPpfwNnqb0"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGkQlDUYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CGkQlDUYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkC9056b8K_66aEB","shortViewCountText":{"simpleText":"198 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGwQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CGwQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"odPpfwNnqb0","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CGwQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["odPpfwNnqb0"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["odPpfwNnqb0"]}}]}},"trackingParams":"CGwQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CGkQlDUYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"6 دقائق وثانيتان"}},"simpleText":"6:02"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGsQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"odPpfwNnqb0","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGsQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"odPpfwNnqb0"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CGsQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGoQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CGoQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"odPpfwNnqb0","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CGoQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["odPpfwNnqb0"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["odPpfwNnqb0"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CGoQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"iz1rmAAc8Ak","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/iz1rmAAc8Ak/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAvhWcTVp4VkR8H8o24HiocDU7i7g","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/iz1rmAAc8Ak/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDFGx-ulyxbdnVnm8hpXl9N2zBucQ","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/iz1rmAAc8Ak/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDF_oobbRv5qSfuDLuBePctWtfy9Q","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/iz1rmAAc8Ak/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBhjSLRI9vfV6g6WS-OO9bqqb_Cvw","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Các Tính Năng Trong Davinci Resolve [Học Davinci Resolve] بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 5 دقائق و20 ثانية 79 مشاهدة"}},"simpleText":"Các Tính Năng Trong Davinci Resolve [Học Davinci Resolve]"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"79 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGUQlDUYASITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=iz1rmAAc8Ak","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"iz1rmAAc8Ak"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGUQlDUYASITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CGUQlDUYASITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkCJ4POAgPPanosB","shortViewCountText":{"simpleText":"79 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGgQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CGgQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"iz1rmAAc8Ak","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CGgQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["iz1rmAAc8Ak"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["iz1rmAAc8Ak"]}}]}},"trackingParams":"CGgQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CGUQlDUYASITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"5 دقائق و20 ثانية"}},"simpleText":"5:20"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGcQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"iz1rmAAc8Ak","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGcQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"iz1rmAAc8Ak"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CGcQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGYQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CGYQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"iz1rmAAc8Ak","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CGYQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["iz1rmAAc8Ak"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["iz1rmAAc8Ak"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CGYQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"nk3InhfhJ-Y","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nk3InhfhJ-Y/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCvW-GM-3jxwAL8C7DxcutpSXF7Cg","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nk3InhfhJ-Y/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLD9SoI3VX6nS8WAdvNGWEL27xar5g","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nk3InhfhJ-Y/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAlCaH1saGCG3ILK1vnv9nQSBtYZQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nk3InhfhJ-Y/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBJd4aekbiI0ljjNWauKuhxMqIoUQ","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Preset Trong Project Setting trên Davinci Resolve [Học Davinci Resolve] بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 4 دقائق و47 ثانية 38 مشاهدة"}},"simpleText":"Preset Trong Project Setting trên Davinci Resolve [Học Davinci Resolve]"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"38 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGEQlDUYAiITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=nk3InhfhJ-Y","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"nk3InhfhJ-Y"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGEQlDUYAiITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CGEQlDUYAiITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkDmz4S_4ZPypp4B","shortViewCountText":{"simpleText":"38 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGQQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CGQQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"nk3InhfhJ-Y","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CGQQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["nk3InhfhJ-Y"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["nk3InhfhJ-Y"]}}]}},"trackingParams":"CGQQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CGEQlDUYAiITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"4 دقائق و47 ثانية"}},"simpleText":"4:47"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGMQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"nk3InhfhJ-Y","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGMQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"nk3InhfhJ-Y"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CGMQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGIQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CGIQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"nk3InhfhJ-Y","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CGIQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["nk3InhfhJ-Y"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["nk3InhfhJ-Y"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CGIQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"iUcPcjNBrmY","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/iUcPcjNBrmY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLBRHJuoCtDqheqF2jdeVksuT0blkw","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/iUcPcjNBrmY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDsju64RBS2TPfQQqY2HPMnH5tZjg","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/iUcPcjNBrmY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLC8TLx4uaZN570fFydWBhbozoM8Rw","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/iUcPcjNBrmY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBi0u_7ue4PK514RFW19UVv07XbmQ","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Master Setting Trong Project Setting trên Davinci Resolve [Học Davinci Resolve] بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 7 دقائق و59 ثانية 42 مشاهدة"}},"simpleText":"Master Setting Trong Project Setting trên Davinci Resolve [Học Davinci Resolve]"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"42 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CF0QlDUYAyITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=iUcPcjNBrmY","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"iUcPcjNBrmY"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CF0QlDUYAyITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CF0QlDUYAyITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkDm3Iaao-7Do4kB","shortViewCountText":{"simpleText":"42 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CGAQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CGAQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"iUcPcjNBrmY","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CGAQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["iUcPcjNBrmY"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["iUcPcjNBrmY"]}}]}},"trackingParams":"CGAQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CF0QlDUYAyITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"7 دقائق و59 ثانية"}},"simpleText":"7:59"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CF8Q-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"iUcPcjNBrmY","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CF8Q-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"iUcPcjNBrmY"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CF8Q-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CF4Qx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CF4Qx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"iUcPcjNBrmY","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CF4Qx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["iUcPcjNBrmY"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["iUcPcjNBrmY"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CF4Qx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"xUQnmPmLTfE","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/xUQnmPmLTfE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCj8UFC9IrOvspHbNtyS6RkZinO6Q","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/xUQnmPmLTfE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCMRszJWMp9QPW5KFdNxCzC_hwSkw","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/xUQnmPmLTfE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCxvx-8LLvA3TLMf_PVguyRUgvsBA","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/xUQnmPmLTfE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCKiE6r4-QxQI1XHbeICzw5Tq4d5A","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Image Scaling Trong Project Setting [Học Davinci Resolve] بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 3 دقائق و13 ثانية 28 مشاهدة"}},"simpleText":"Image Scaling Trong Project Setting [Học Davinci Resolve]"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"28 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFkQlDUYBCITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=xUQnmPmLTfE","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"xUQnmPmLTfE"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFkQlDUYBCITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CFkQlDUYBCITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkDxm63Mj_OJosUB","shortViewCountText":{"simpleText":"28 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFwQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CFwQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"xUQnmPmLTfE","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CFwQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["xUQnmPmLTfE"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["xUQnmPmLTfE"]}}]}},"trackingParams":"CFwQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CFkQlDUYBCITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"3 دقائق و13 ثانية"}},"simpleText":"3:13"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFsQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"xUQnmPmLTfE","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFsQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"xUQnmPmLTfE"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CFsQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFoQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CFoQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"xUQnmPmLTfE","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CFoQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["xUQnmPmLTfE"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["xUQnmPmLTfE"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CFoQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"G4xzh3iIaUM","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/G4xzh3iIaUM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDYp6PxOGnAz_KuVbe8Th020J1wSQ","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/G4xzh3iIaUM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDf4gekghVMqAGKaYUACYg43yG4pw","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/G4xzh3iIaUM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAgqZa4ZVKPvXl1uzFAFrpVprXRuw","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/G4xzh3iIaUM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAjB2e2mXlnDtY26HUsmr0CORhCJQ","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Color Management Trong Project Setting [Học Davinci Resolve] بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 4 دقائق و10 ثوان 32 مشاهدة"}},"simpleText":"Color Management Trong Project Setting [Học Davinci Resolve]"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"32 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFUQlDUYBSITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=G4xzh3iIaUM","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"G4xzh3iIaUM"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFUQlDUYBSITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CFUQlDUYBSITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkDD0qHE9_Ccxhs=","shortViewCountText":{"simpleText":"32 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFgQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CFgQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"G4xzh3iIaUM","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CFgQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["G4xzh3iIaUM"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["G4xzh3iIaUM"]}}]}},"trackingParams":"CFgQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CFUQlDUYBSITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"4 دقائق و10 ثوان"}},"simpleText":"4:10"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFcQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"G4xzh3iIaUM","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFcQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"G4xzh3iIaUM"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CFcQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFYQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CFYQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"G4xzh3iIaUM","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CFYQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["G4xzh3iIaUM"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["G4xzh3iIaUM"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CFYQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"tcBxYvrPU8M","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/tcBxYvrPU8M/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLD9BS6NdQlw_lWy5MYGZRL2WITFQg","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/tcBxYvrPU8M/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAp0PJd0NyghwLmOy-aK-9ixa08Rg","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/tcBxYvrPU8M/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDtVpU6gA9H296Q9Dmzw3lL1PjfRQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/tcBxYvrPU8M/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBLA8c06WAHfrBb5dJ0EnjndRwe5Q","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Các Thuộc Tính Còn Lại Trong Project Setting [Học Davinci Resolve] بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 3 دقائق و34 ثانية 25 مشاهدة"}},"simpleText":"Các Thuộc Tính Còn Lại Trong Project Setting [Học Davinci Resolve]"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"25 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFEQlDUYBiITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=tcBxYvrPU8M","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"tcBxYvrPU8M"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFEQlDUYBiITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CFEQlDUYBiITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkDDp73Wr6yc4LUB","shortViewCountText":{"simpleText":"25 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFQQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CFQQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"tcBxYvrPU8M","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CFQQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["tcBxYvrPU8M"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["tcBxYvrPU8M"]}}]}},"trackingParams":"CFQQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CFEQlDUYBiITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"3 دقائق و34 ثانية"}},"simpleText":"3:34"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFMQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"tcBxYvrPU8M","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFMQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"tcBxYvrPU8M"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CFMQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFIQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CFIQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"tcBxYvrPU8M","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CFIQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["tcBxYvrPU8M"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["tcBxYvrPU8M"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CFIQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"J9NHw7qA7Hw","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/J9NHw7qA7Hw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCXxje5TUoGmmCe6c1k0_Kz69058w","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/J9NHw7qA7Hw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLBtDwhetADbreR_OD-Ysw0BrgzPhw","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/J9NHw7qA7Hw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDff4XWbHXp_BpYfpLYv4JUUQMBLw","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/J9NHw7qA7Hw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAqeME245l8kUV8Zi8J8BOaoc9hXQ","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Preference Trong Davinci Resolve [Học Davinci Resolve] بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 6 دقائق و4 ثوان 40 مشاهدة"}},"simpleText":"Preference Trong Davinci Resolve [Học Davinci Resolve]"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"40 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CE0QlDUYByITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=J9NHw7qA7Hw","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"J9NHw7qA7Hw"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CE0QlDUYByITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CE0QlDUYByITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkD82IPUu_jR6Sc=","shortViewCountText":{"simpleText":"40 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CFAQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CFAQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"J9NHw7qA7Hw","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CFAQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["J9NHw7qA7Hw"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["J9NHw7qA7Hw"]}}]}},"trackingParams":"CFAQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CE0QlDUYByITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"6 دقائق و4 ثوان"}},"simpleText":"6:04"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CE8Q-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"J9NHw7qA7Hw","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CE8Q-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"J9NHw7qA7Hw"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CE8Q-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CE4Qx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CE4Qx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"J9NHw7qA7Hw","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CE4Qx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["J9NHw7qA7Hw"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["J9NHw7qA7Hw"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CE4Qx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"62CNRhhtFUw","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/62CNRhhtFUw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCFNUyvHhnmhP2pMyP32MECiZGSBA","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/62CNRhhtFUw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDHJNikWokAF02VrSQWCjnIaMrW7w","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/62CNRhhtFUw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDH8XGHhjhjVhB-DzjAHeC11ZDD8A","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/62CNRhhtFUw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAvDkxrO4P2MyMmBwvHqJKcZ5yNDw","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Menu Trong Davinci Resolve [Học Davinci Resolve] بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 16 دقيقة 33 مشاهدة"}},"simpleText":"Menu Trong Davinci Resolve [Học Davinci Resolve]"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"33 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEkQlDUYCCITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=62CNRhhtFUw","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"62CNRhhtFUw"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEkQlDUYCCITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CEkQlDUYCCITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkDMqrTD4aijsOsB","shortViewCountText":{"simpleText":"33 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEwQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CEwQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"62CNRhhtFUw","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CEwQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["62CNRhhtFUw"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["62CNRhhtFUw"]}}]}},"trackingParams":"CEwQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CEkQlDUYCCITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"16 دقيقة و31 ثانية"}},"simpleText":"16:31"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEsQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"62CNRhhtFUw","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEsQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"62CNRhhtFUw"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CEsQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEoQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CEoQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"62CNRhhtFUw","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CEoQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["62CNRhhtFUw"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["62CNRhhtFUw"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CEoQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"IZbCeFdz0Z8","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/IZbCeFdz0Z8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCKcyb6prGu8heLE5phbZl3YpkJew","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/IZbCeFdz0Z8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLBNbbknMbie1dJWGaPIgeXwoJ2WTw","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/IZbCeFdz0Z8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBqFyyQKaWbIsa_s8fBs3M8gqcA9g","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/IZbCeFdz0Z8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLD4OgxZSb13292zYJth_v8g6q6I9w","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Làm chủ fusion trên davinci resolve [Học Davinci Resolve] بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 57 دقيقة 510 مشاهدات"}},"simpleText":"Làm chủ fusion trên davinci resolve [Học Davinci Resolve]"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"510 مشاهدات"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEUQlDUYCSITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=IZbCeFdz0Z8","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"IZbCeFdz0Z8"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEUQlDUYCSITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CEUQlDUYCSITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkCfo8-7hc-wyyE=","shortViewCountText":{"simpleText":"510 مشاهدات"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEgQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CEgQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"IZbCeFdz0Z8","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CEgQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["IZbCeFdz0Z8"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["IZbCeFdz0Z8"]}}]}},"trackingParams":"CEgQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CEUQlDUYCSITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"57 دقيقة و15 ثانية"}},"simpleText":"57:15"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEcQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"IZbCeFdz0Z8","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEcQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"IZbCeFdz0Z8"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CEcQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEYQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CEYQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"IZbCeFdz0Z8","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CEYQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["IZbCeFdz0Z8"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["IZbCeFdz0Z8"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CEYQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"NUaVYLrVc-E","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/NUaVYLrVc-E/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLA2eo2DMzHFCvjA8D6oLIyxYYs9-w","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/NUaVYLrVc-E/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAkIL6hKf-PrpBRyGazUPnf9WKRpQ","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/NUaVYLrVc-E/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBRWmjPFOCj7bx6z95ZgWEguhnTuQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/NUaVYLrVc-E/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDHW7TE1jU3Uo5EYgNL6A3Av4OA7Q","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Media Page Trong Davinci Resolve [Học Davinci Resolve] بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 6 دقائق و12 ثانية 10 مشاهدات"}},"simpleText":"Media Page Trong Davinci Resolve [Học Davinci Resolve]"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"10 مشاهدات"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEEQlDUYCiITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=NUaVYLrVc-E","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"NUaVYLrVc-E"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEEQlDUYCiITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CEEQlDUYCiITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkDh59XWi6ylozU=","shortViewCountText":{"simpleText":"10 مشاهدات"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEQQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CEQQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"NUaVYLrVc-E","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CEQQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["NUaVYLrVc-E"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["NUaVYLrVc-E"]}}]}},"trackingParams":"CEQQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CEEQlDUYCiITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"6 دقائق و12 ثانية"}},"simpleText":"6:12"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEMQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"NUaVYLrVc-E","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEMQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"NUaVYLrVc-E"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CEMQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEIQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CEIQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"NUaVYLrVc-E","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CEIQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["NUaVYLrVc-E"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["NUaVYLrVc-E"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CEIQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"PIz6rQHKL-c","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/PIz6rQHKL-c/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLChKhAHpvUpUMnPp2upvRjtXalzKA","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/PIz6rQHKL-c/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAdSwugGCZ50R8ROYKPuNxgo1An_g","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/PIz6rQHKL-c/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAvYy6D_ppg5jMi4yb7e-_8fyn7YA","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/PIz6rQHKL-c/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBphtEJEOWCANwo_f1WzWny5Syvtw","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Smart Bin Trong Davinci Resolve [Học Davinci Resolve] بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 5 أشهر 4 دقائق و16 ثانية 18 مشاهدة"}},"simpleText":"Smart Bin Trong Davinci Resolve [Học Davinci Resolve]"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 5 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"18 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CD0QlDUYCyITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=PIz6rQHKL-c","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"PIz6rQHKL-c"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CD0QlDUYCyITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CD0QlDUYCyITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkDn36iO0NW-xjw=","shortViewCountText":{"simpleText":"18 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEAQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CEAQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"PIz6rQHKL-c","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CEAQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["PIz6rQHKL-c"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["PIz6rQHKL-c"]}}]}},"trackingParams":"CEAQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CD0QlDUYCyITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"4 دقائق و16 ثانية"}},"simpleText":"4:16"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CD8Q-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"PIz6rQHKL-c","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CD8Q-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"PIz6rQHKL-c"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CD8Q-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CD4Qx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CD4Qx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"PIz6rQHKL-c","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CD4Qx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["PIz6rQHKL-c"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["PIz6rQHKL-c"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CD4Qx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}}],"trackingParams":"CDoQxjkiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","visibleItemCount":4,"nextButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_DEFAULT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"icon":{"iconType":"CHEVRON_RIGHT"},"accessibility":{"label":"التالي"},"trackingParams":"CDwQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},"previousButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_DEFAULT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"icon":{"iconType":"CHEVRON_LEFT"},"accessibility":{"label":"السابق"},"trackingParams":"CDsQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}}},"subtitle":{"simpleText":"Tổng hợp các clip hướng dẫn thao tác cũng tìm hiểu các chức năng và giao diện của phần mềm dựng phim Davinci resolve"},"trackingParams":"CDgQ3BwYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","playAllButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_TEXT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"تشغيل الكل"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CDkQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=odPpfwNnqb0\u0026list=PLyzsdeggWILQgYTzEIRwL6hSMC4MHmvqm","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"odPpfwNnqb0","playlistId":"PLyzsdeggWILQgYTzEIRwL6hSMC4MHmvqm"}},"trackingParams":"CDkQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}}}],"trackingParams":"CDcQuy8YBSITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg=="}},{"itemSectionRenderer":{"contents":[{"shelfRenderer":{"title":{"runs":[{"text":"Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa huyện Diên Khánh","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCoQ3BwYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILTSfAf4fzDe86hpf01S47-m","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILTSfAf4fzDe86hpf01S47-m"}}}]},"endpoint":{"clickTrackingParams":"CCoQ3BwYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILTSfAf4fzDe86hpf01S47-m","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILTSfAf4fzDe86hpf01S47-m"}},"content":{"horizontalListRenderer":{"items":[{"gridVideoRenderer":{"videoId":"ch6e51JUgUI","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/ch6e51JUgUI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLC7TBlKH0eFhnUDVOz8mchM8INR9g","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/ch6e51JUgUI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLD0xOwrRnFMoANCXO7p_M0705J9ag","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/ch6e51JUgUI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLA_zAcE76te0MtGv4I2UExxXAulIg","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/ch6e51JUgUI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLByu7nyVq2Taf9eYl2I_XoBgC_JNA","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Thiết kế logo cơ bản tại trung tâm đào tạo Digital Marketing huyện Diên Khánh بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 6 أشهر 38 دقيقة 1,494 مشاهدة"}},"simpleText":"Thiết kế logo cơ bản tại trung tâm đào tạo Digital Marketing huyện Diên Khánh"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 6 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"1,494 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CDMQlDUYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=ch6e51JUgUI","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"ch6e51JUgUI"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CDMQlDUYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CDMQlDUYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkDCgtKS9dynj3I=","shortViewCountText":{"simpleText":"1.4 ألف مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CDYQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CDYQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"ch6e51JUgUI","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CDYQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["ch6e51JUgUI"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["ch6e51JUgUI"]}}]}},"trackingParams":"CDYQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CDMQlDUYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"38 دقيقة و22 ثانية"}},"simpleText":"38:22"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CDUQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"ch6e51JUgUI","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CDUQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"ch6e51JUgUI"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CDUQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CDQQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CDQQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"ch6e51JUgUI","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CDQQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["ch6e51JUgUI"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["ch6e51JUgUI"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CDQQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}},{"gridVideoRenderer":{"videoId":"MjfldS7S2oQ","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/MjfldS7S2oQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLB60BBHrxesAGVfEN__DRUo9hx7tg","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/MjfldS7S2oQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLC0I8ydlAMgJHA2C47KQzkUC6Gn5w","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/MjfldS7S2oQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLDPSXKwBFpYdYiH5ie-lkQjzvekSQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/MjfldS7S2oQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAH4VeMC0FSs5Ohmi3m6RgaXnAygg","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Thiết kế brochure tại trung tâm đào tạo digital marketing huyện Diên Khánh بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 6 أشهر 59 دقيقة 20 مشاهدة"}},"simpleText":"Thiết kế brochure tại trung tâm đào tạo digital marketing huyện Diên Khánh"},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 6 أشهر"},"viewCountText":{"simpleText":"20 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CC8QlDUYASITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=MjfldS7S2oQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"MjfldS7S2oQ"}},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CC8QlDUYASITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CC8QlDUYASITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkCEtcv20q75mzI=","shortViewCountText":{"simpleText":"20 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CDIQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CDIQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"MjfldS7S2oQ","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CDIQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["MjfldS7S2oQ"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["MjfldS7S2oQ"]}}]}},"trackingParams":"CDIQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CC8QlDUYASITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"59 دقيقة و46 ثانية"}},"simpleText":"59:46"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CDEQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"MjfldS7S2oQ","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CDEQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"MjfldS7S2oQ"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CDEQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CDAQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CDAQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"MjfldS7S2oQ","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CDAQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["MjfldS7S2oQ"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["MjfldS7S2oQ"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CDAQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}}],"trackingParams":"CCwQxjkiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","visibleItemCount":4,"nextButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_DEFAULT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"icon":{"iconType":"CHEVRON_RIGHT"},"accessibility":{"label":"التالي"},"trackingParams":"CC4Q8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},"previousButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_DEFAULT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"icon":{"iconType":"CHEVRON_LEFT"},"accessibility":{"label":"السابق"},"trackingParams":"CC0Q8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}}},"subtitle":{"simpleText":"Bộ video đào tạo thiết kế đồ họa ở mức cơ bản cho mọi người ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.\nĐịa chỉ blog tại https://daotaothietkedienkhanh.blogspot.com/"},"trackingParams":"CCoQ3BwYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","playAllButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_TEXT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"تشغيل الكل"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCsQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=ch6e51JUgUI\u0026list=PLyzsdeggWILTSfAf4fzDe86hpf01S47-m","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"ch6e51JUgUI","playlistId":"PLyzsdeggWILTSfAf4fzDe86hpf01S47-m"}},"trackingParams":"CCsQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}}}],"trackingParams":"CCkQuy8YBiITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg=="}},{"itemSectionRenderer":{"contents":[{"shelfRenderer":{"title":{"runs":[{"text":"Tut quảng cáo facebook","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCQQ3BwYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILTZtcgzY78be6MzEoJnOEFr","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILTZtcgzY78be6MzEoJnOEFr"}}}]},"endpoint":{"clickTrackingParams":"CCQQ3BwYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLyzsdeggWILTZtcgzY78be6MzEoJnOEFr","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLyzsdeggWILTZtcgzY78be6MzEoJnOEFr"}},"content":{"expandedShelfContentsRenderer":{"items":[{"videoRenderer":{"videoId":"-8hZHii3L68","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/-8hZHii3L68/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDFyn-oFArITnx51i2RrB4LGbRqLA","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/-8hZHii3L68/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAxtVMm4NsGbFqvJ9anJzetWQYX_Q","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/-8hZHii3L68/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBEnVr0FhDrhX_902l5orbOxNJqVA","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/-8hZHii3L68/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLB6kOc834EBDIh1ejJs2nXr97qSyw","width":336,"height":188}]},"title":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"Chạy quảng cáo facebook gặp nick ảo nhắn tin và tài khoản bị vô hiệu hóa بواسطة Dịch vụ Marketing Nha Trang قبل 4 أشهر 8 دقائق و40 ثانية 30 مشاهدة"}},"simpleText":"Chạy quảng cáo facebook gặp nick ảo nhắn tin và tài khoản bị vô hiệu hóa"},"descriptionSnippet":{"runs":[{"text":"#tài_khoản_bị_vô_hiệu_hóa\n#nick_ảo_nhắn_tin\nClip chia sẻ tất cả những kiến thức mới nhất của mình về Quảng cáo facebook.\nĐây là clip trong loạt series..."}]},"longBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCUQ3DAYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"publishedTimeText":{"simpleText":"قبل 4 أشهر"},"lengthText":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"8 دقائق و40 ثانية"}},"simpleText":"8:40"},"viewCountText":{"simpleText":"30 مشاهدة"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCUQ3DAYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHjIGZy1oaWdoWhhVQ3BuYU15M3BFR0JMWXg0VFhCLTBOVlGaAQUQ8jgYZA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=-8hZHii3L68","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"-8hZHii3L68"}},"ownerText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCUQ3DAYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCUQ3DAYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}}}]},"trackingParams":"CCUQ3DAYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHkCv39zF4qOW5PsB","showActionMenu":false,"shortViewCountText":{"simpleText":"30 مشاهدة"},"menu":{"menuRenderer":{"items":[{"menuServiceItemRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}]},"icon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCgQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CCgQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"-8hZHii3L68","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CCgQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["-8hZHii3L68"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["-8hZHii3L68"]}}]}},"trackingParams":"CCgQ_pgEGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CCUQ3DAYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"قائمة الإجراءات"}}}},"channelThumbnailSupportedRenderers":{"channelThumbnailWithLinkRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s68-c-k-c0x00ffffff-no-rj","width":68,"height":68}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCUQ3DAYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}},"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"الانتقال إلى القناة"}}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlayTimeStatusRenderer":{"text":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"8 دقائق و40 ثانية"}},"simpleText":"8:40"},"style":"DEFAULT"}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"isToggled":false,"untoggledIcon":{"iconType":"WATCH_LATER"},"toggledIcon":{"iconType":"CHECK"},"untoggledTooltip":"المشاهدة لاحقًا","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCcQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"addedVideoId":"-8hZHii3L68","action":"ACTION_ADD_VIDEO"}]}},"toggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCcQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse/edit_playlist"}},"playlistEditEndpoint":{"playlistId":"WL","actions":[{"action":"ACTION_REMOVE_VIDEO_BY_VIDEO_ID","removedVideoId":"-8hZHii3L68"}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"المشاهدة لاحقًا"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CCcQ-ecDGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayToggleButtonRenderer":{"untoggledIcon":{"iconType":"ADD_TO_QUEUE_TAIL"},"toggledIcon":{"iconType":"PLAYLIST_ADD_CHECK"},"untoggledTooltip":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي","toggledTooltip":"تمت إضافته","untoggledServiceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CCYQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CCYQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","addToPlaylistCommand":{"openMiniplayer":true,"videoId":"-8hZHii3L68","listType":"PLAYLIST_EDIT_LIST_TYPE_QUEUE","onCreateListCommand":{"clickTrackingParams":"CCYQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/playlist/create"}},"createPlaylistServiceEndpoint":{"videoIds":["-8hZHii3L68"],"params":"CAQ%3D"}},"videoIds":["-8hZHii3L68"]}}]}},"untoggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي"}},"toggledAccessibility":{"accessibilityData":{"label":"تمت إضافته"}},"trackingParams":"CCYQx-wEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"الفيديو الذي يتمّ تشغيله الآن"}]}}}]}}],"showMoreText":{"runs":[{"text":"عرض المزيد"}]}}},"trackingParams":"CCQQ3BwYACITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg=="}}],"trackingParams":"CCMQuy8YByITCM6cr76Miu8CFZTdVQodKGcKHg=="}}],"trackingParams":"CCIQui8iEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","targetId":"browse-feedUCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQfeatured"}},"trackingParams":"CCEQ8JMBGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"tabRenderer":{"endpoint":{"clickTrackingParams":"CCAQ8JMBGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ/videos","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","params":"EgZ2aWRlb3M%3D","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}},"title":"الفيديوهات","selected":false,"trackingParams":"CCAQ8JMBGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"tabRenderer":{"endpoint":{"clickTrackingParams":"CB8Q8JMBGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ/playlists","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","params":"EglwbGF5bGlzdHM%3D","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}},"title":"قوائم التشغيل","selected":false,"trackingParams":"CB8Q8JMBGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"tabRenderer":{"endpoint":{"clickTrackingParams":"CB4Q8JMBGAMiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ/channels","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","params":"EghjaGFubmVscw%3D%3D","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}},"title":"القنوات","selected":false,"trackingParams":"CB4Q8JMBGAMiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"tabRenderer":{"endpoint":{"clickTrackingParams":"CB0Q8JMBGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ/discussion","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","params":"EgpkaXNjdXNzaW9u","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}},"title":"مناقشة","selected":false,"trackingParams":"CB0Q8JMBGAQiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"tabRenderer":{"endpoint":{"clickTrackingParams":"CBwQ8JMBGAUiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ/about","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","params":"EgVhYm91dA%3D%3D","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}},"title":"لمحة","selected":false,"trackingParams":"CBwQ8JMBGAUiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"expandableTabRenderer":{"endpoint":{"clickTrackingParams":"CAAQhGciEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ/search","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","params":"EgZzZWFyY2g%3D","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}},"title":"بحث","selected":false}}]}},"header":{"c4TabbedHeaderRenderer":{"channelId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","title":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CBkQ8DsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}},"avatar":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s48-c-k-c0x00ffffff-no-rj","width":48,"height":48},{"url":"https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s88-c-k-c0x00ffffff-no-rj","width":88,"height":88},{"url":"https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s176-c-k-c0x00ffffff-no-rj","width":176,"height":176}]},"banner":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/rIyv3rhnJ8aSZKEHZFuM8RbJP3VEXh8UOnkGlLt14RuNTB9PhbYSIzVcjaphTJf_6GhcztGfxjc=w1060-fcrop64=1,00005a57ffffa5a8-k-c0xffffffff-no-nd-rj","width":1060,"height":175},{"url":"https://yt3.ggpht.com/rIyv3rhnJ8aSZKEHZFuM8RbJP3VEXh8UOnkGlLt14RuNTB9PhbYSIzVcjaphTJf_6GhcztGfxjc=w1138-fcrop64=1,00005a57ffffa5a8-k-c0xffffffff-no-nd-rj","width":1138,"height":188},{"url":"https://yt3.ggpht.com/rIyv3rhnJ8aSZKEHZFuM8RbJP3VEXh8UOnkGlLt14RuNTB9PhbYSIzVcjaphTJf_6GhcztGfxjc=w1707-fcrop64=1,00005a57ffffa5a8-k-c0xffffffff-no-nd-rj","width":1707,"height":282},{"url":"https://yt3.ggpht.com/rIyv3rhnJ8aSZKEHZFuM8RbJP3VEXh8UOnkGlLt14RuNTB9PhbYSIzVcjaphTJf_6GhcztGfxjc=w2120-fcrop64=1,00005a57ffffa5a8-k-c0xffffffff-no-nd-rj","width":2120,"height":350},{"url":"https://yt3.ggpht.com/rIyv3rhnJ8aSZKEHZFuM8RbJP3VEXh8UOnkGlLt14RuNTB9PhbYSIzVcjaphTJf_6GhcztGfxjc=w2276-fcrop64=1,00005a57ffffa5a8-k-c0xffffffff-no-nd-rj","width":2276,"height":376},{"url":"https://yt3.ggpht.com/rIyv3rhnJ8aSZKEHZFuM8RbJP3VEXh8UOnkGlLt14RuNTB9PhbYSIzVcjaphTJf_6GhcztGfxjc=w2560-fcrop64=1,00005a57ffffa5a8-k-c0xffffffff-no-nd-rj","width":2560,"height":423}]},"headerLinks":{"channelHeaderLinksRenderer":{"primaryLinks":[{"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CBkQ8DsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=channel_banner\u0026redir_token=QUFFLUhqbjJweUJDOEdKLTMzNWQzZktLRkZLcUlVRW5Hd3xBQ3Jtc0tsWDFsZ0VmTDZNN0VuX3hnYWEtNGpVVjJiVUVyMlB3N2tyOE05Y2pKcHlYT2RaVG5XcG1vRXBHa1E3R0VvaDQ3eHpMVlZ2X0hXMkV5UHBDSWJDMERGaXZMQndBU01oVEFIUkl0dmVWanZmTUNNclppMA\u0026q=https%3A%2F%2Fteamnhatrang.com","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_UNKNOWN","rootVe":83769}},"urlEndpoint":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=channel_banner\u0026redir_token=QUFFLUhqbjJweUJDOEdKLTMzNWQzZktLRkZLcUlVRW5Hd3xBQ3Jtc0tsWDFsZ0VmTDZNN0VuX3hnYWEtNGpVVjJiVUVyMlB3N2tyOE05Y2pKcHlYT2RaVG5XcG1vRXBHa1E3R0VvaDQ3eHpMVlZ2X0hXMkV5UHBDSWJDMERGaXZMQndBU01oVEFIUkl0dmVWanZmTUNNclppMA\u0026q=https%3A%2F%2Fteamnhatrang.com","target":"TARGET_NEW_WINDOW","nofollow":true}},"icon":{"thumbnails":[{"url":"//s2.googleusercontent.com/s2/favicons?domain_url=https%3A%2F%2Fteamnhatrang.com%2F\u0026feature=youtube_channel"}]},"title":{"simpleText":"Digital Marketing Nha Trang"}}],"secondaryLinks":[{"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CBkQ8DsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=channel_banner\u0026redir_token=QUFFLUhqazluQlpuVTVmSzE1c2s3MXNmYjdaT1lRanc1UXxBQ3Jtc0trRHdUYW9wRE9Ed0xWbGVsTDl1UkEtLUgyYUlUeUVya3g2TUotM2I4VjBmd0NYdmE1MEJ3MEpDT1ozMG80akJpVWNPZUlsTHBUMDRPdW8yOThfbXhpQVR0RzlaUFBlV25sVEFIMVU3XzVMd2lkcEF6bw\u0026q=https%3A%2F%2Fhocngheseo.com","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_UNKNOWN","rootVe":83769}},"urlEndpoint":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=channel_banner\u0026redir_token=QUFFLUhqazluQlpuVTVmSzE1c2s3MXNmYjdaT1lRanc1UXxBQ3Jtc0trRHdUYW9wRE9Ed0xWbGVsTDl1UkEtLUgyYUlUeUVya3g2TUotM2I4VjBmd0NYdmE1MEJ3MEpDT1ozMG80akJpVWNPZUlsTHBUMDRPdW8yOThfbXhpQVR0RzlaUFBlV25sVEFIMVU3XzVMd2lkcEF6bw\u0026q=https%3A%2F%2Fhocngheseo.com","target":"TARGET_NEW_WINDOW","nofollow":true}},"icon":{"thumbnails":[{"url":"//s2.googleusercontent.com/s2/favicons?domain_url=https%3A%2F%2Fhocngheseo.com%2F\u0026feature=youtube_channel"}]},"title":{"simpleText":"Dịch vụ SEO, thiết kế website"}},{"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CBkQ8DsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=channel_banner\u0026redir_token=QUFFLUhqbDJJX01zdXp4RXhsX3hqaEFIWWxBV0xQdTBnQXxBQ3Jtc0tsQ1ZhYWs0cHJtbDBTZUJRdzhDSnFwR29oaUd6MGlJM0R0RU5DTDVCTzI0Y0J5RHV6WTR0S19qQndOY1pacHNTNXVBY0ljTnRpZ21URE5Bek9DZllBUzE4OHR6amRxb1pxcHdkamNYQWlMVFBFOFAyQQ\u0026q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdeotmarketing","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_UNKNOWN","rootVe":83769}},"urlEndpoint":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=channel_banner\u0026redir_token=QUFFLUhqbDJJX01zdXp4RXhsX3hqaEFIWWxBV0xQdTBnQXxBQ3Jtc0tsQ1ZhYWs0cHJtbDBTZUJRdzhDSnFwR29oaUd6MGlJM0R0RU5DTDVCTzI0Y0J5RHV6WTR0S19qQndOY1pacHNTNXVBY0ljTnRpZ21URE5Bek9DZllBUzE4OHR6amRxb1pxcHdkamNYQWlMVFBFOFAyQQ\u0026q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdeotmarketing","target":"TARGET_NEW_WINDOW","nofollow":true}},"icon":{"thumbnails":[{"url":"//s2.googleusercontent.com/s2/favicons?domain_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F\u0026feature=youtube_channel"}]},"title":{"simpleText":"Fanpage Dịch vụ Marketing"}}]}},"subscribeButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_DESTRUCTIVE","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"اشتراك"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CBoQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"ignoreNavigation":true}},"modalEndpoint":{"modal":{"modalWithTitleAndButtonRenderer":{"title":{"simpleText":"هل ترغب في الاشتراك في هذه القناة؟"},"content":{"simpleText":"يجب تسجيل الدخول للاشتراك في هذه القناة."},"button":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_BLUE_TEXT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"text":{"simpleText":"تسجيل الدخول"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CBsQ_YYEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoeMglzdWJzY3JpYmU=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Ddesktop%26hl%3Dar%26next%3D%252Fchannel%252FUCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ%26continue_action%3DQUFFLUhqbENxa1Y3Q2dwNmdvd1Jpdm9YV2kzWkh0R0N1d3xBQ3Jtc0trMUJMYmt3Sm9VZ09KN25HYmlIQW1QcktOME93YUl2X1BvZmp5WmdHRUhwT29EQVluNm5yU3M0Q3NyUGIxRC1IMHRDN09uUFlkTU53MEw2QjcyaG1heUFpa3F6UTl3OFBhX3FXQW9HRVM0akM3dmtuejBlUHhqVmFDOXhiQ2tWQ3lqM2FqcWE4Y2o4eHNqYURPTG52Y09pNncyZ1FCYTZONlpGbnlhSjZaRzFvVnpDM3BwNjM1MVFCVDYyUmZpdkNhbzBtb2Z3c2pjLUpydDlXT2Y4aU5sWUx2OGV3\u0026hl=ar\u0026ec=66429","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_UNKNOWN","rootVe":83769}},"signInEndpoint":{"nextEndpoint":{"clickTrackingParams":"CBsQ_YYEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","params":"EgA%3D","canonicalBaseUrl":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}},"continueAction":"QUFFLUhqbENxa1Y3Q2dwNmdvd1Jpdm9YV2kzWkh0R0N1d3xBQ3Jtc0trMUJMYmt3Sm9VZ09KN25HYmlIQW1QcktOME93YUl2X1BvZmp5WmdHRUhwT29EQVluNm5yU3M0Q3NyUGIxRC1IMHRDN09uUFlkTU53MEw2QjcyaG1heUFpa3F6UTl3OFBhX3FXQW9HRVM0akM3dmtuejBlUHhqVmFDOXhiQ2tWQ3lqM2FqcWE4Y2o4eHNqYURPTG52Y09pNncyZ1FCYTZONlpGbnlhSjZaRzFvVnpDM3BwNjM1MVFCVDYyUmZpdkNhbzBtb2Z3c2pjLUpydDlXT2Y4aU5sWUx2OGV3","idamTag":"66429"}},"trackingParams":"CBsQ_YYEIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}}}}}},"trackingParams":"CBoQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},"visitTracking":{"remarketingPing":"https://www.youtube.com/pagead/viewthroughconversion/962985656/?backend=innertube\u0026cname=1\u0026cver=2_20210224_06_00\u0026data=backend%3Dinnertube%3Bcname%3D1%3Bcver%3D2_20210224_06_00%3Bptype%3Dcview%3Btype%3Dcview%3Butuid%3DpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ\u0026foc_id=pnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ\u0026label=followon_cvisit\u0026ptype=cview\u0026utuid=pnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"},"subscriberCountText":{"simpleText":"367 مشتركًا"},"tvBanner":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/rIyv3rhnJ8aSZKEHZFuM8RbJP3VEXh8UOnkGlLt14RuNTB9PhbYSIzVcjaphTJf_6GhcztGfxjc=w320-fcrop64=1,00000000ffffffff-k-c0xffffffff-no-nd-rj","width":320,"height":180},{"url":"https://yt3.ggpht.com/rIyv3rhnJ8aSZKEHZFuM8RbJP3VEXh8UOnkGlLt14RuNTB9PhbYSIzVcjaphTJf_6GhcztGfxjc=w854-fcrop64=1,00000000ffffffff-k-c0xffffffff-no-nd-rj","width":854,"height":480},{"url":"https://yt3.ggpht.com/rIyv3rhnJ8aSZKEHZFuM8RbJP3VEXh8UOnkGlLt14RuNTB9PhbYSIzVcjaphTJf_6GhcztGfxjc=w1280-fcrop64=1,00000000ffffffff-k-c0xffffffff-no-nd-rj","width":1280,"height":720},{"url":"https://yt3.ggpht.com/rIyv3rhnJ8aSZKEHZFuM8RbJP3VEXh8UOnkGlLt14RuNTB9PhbYSIzVcjaphTJf_6GhcztGfxjc=w1920-fcrop64=1,00000000ffffffff-k-c0xffffffff-no-nd-rj","width":1920,"height":1080},{"url":"https://yt3.ggpht.com/rIyv3rhnJ8aSZKEHZFuM8RbJP3VEXh8UOnkGlLt14RuNTB9PhbYSIzVcjaphTJf_6GhcztGfxjc=w2120-fcrop64=1,00000000ffffffff-k-c0xffffffff-no-nd-rj","width":2120,"height":1192}]},"mobileBanner":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/rIyv3rhnJ8aSZKEHZFuM8RbJP3VEXh8UOnkGlLt14RuNTB9PhbYSIzVcjaphTJf_6GhcztGfxjc=w320-fcrop64=1,32b75a57cd48a5a8-k-c0xffffffff-no-nd-rj","width":320,"height":52},{"url":"https://yt3.ggpht.com/rIyv3rhnJ8aSZKEHZFuM8RbJP3VEXh8UOnkGlLt14RuNTB9PhbYSIzVcjaphTJf_6GhcztGfxjc=w640-fcrop64=1,32b75a57cd48a5a8-k-c0xffffffff-no-nd-rj","width":640,"height":105},{"url":"https://yt3.ggpht.com/rIyv3rhnJ8aSZKEHZFuM8RbJP3VEXh8UOnkGlLt14RuNTB9PhbYSIzVcjaphTJf_6GhcztGfxjc=w960-fcrop64=1,32b75a57cd48a5a8-k-c0xffffffff-no-nd-rj","width":960,"height":158},{"url":"https://yt3.ggpht.com/rIyv3rhnJ8aSZKEHZFuM8RbJP3VEXh8UOnkGlLt14RuNTB9PhbYSIzVcjaphTJf_6GhcztGfxjc=w1280-fcrop64=1,32b75a57cd48a5a8-k-c0xffffffff-no-nd-rj","width":1280,"height":211},{"url":"https://yt3.ggpht.com/rIyv3rhnJ8aSZKEHZFuM8RbJP3VEXh8UOnkGlLt14RuNTB9PhbYSIzVcjaphTJf_6GhcztGfxjc=w1440-fcrop64=1,32b75a57cd48a5a8-k-c0xffffffff-no-nd-rj","width":1440,"height":238}]},"trackingParams":"CBkQ8DsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},"metadata":{"channelMetadataRenderer":{"title":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","description":"Xin chào!\nChào mừng mọi người đến với channel của mình,\nThật sự đây là một channel chuyên về đào tạo digital marketing, bởi vì mục tiêu của mình dành cho kênh youtube này đó là chia sẻ tất cả kiến thức hạn hẹp trong ngành digital marketing này cho càng nhiều người càng tốt.\nMình hy vọng với những kiến thức đó, ai đó có thể tạo ra những sản phẩm, thành quả có ích hoặc có thể kiếm thêm thu nhập từ những kiến thức mình đã chia sẻ.\nCuộc sống này nếu bạn không học hỏi liên tục thì bạn sẽ bị tụt hậu, mình cũng thế mà thôi, nhưng những gì mình học được, mình thấy nó tốt và có ích thì sẽ chia sẻ lại cho mọi người.\nVới những clip đầu tư về mặt nội dung là chính, cho nên có những thiếu sót về kỹ thuật cũng như trình bày, mình hy vọng các bạn sẽ tha thứ và luôn ủng hộ kênh này giúp mình.\n\nCám ơn các bạn đã đọc cái mô tả kênh này của mình.\nChúc các bạn luôn thành công và may mắn trong cuộc sống.\nCầu mong cho thế giới này luôn hòa bình để tất cả mọi người luôn có cơ hội để học tập và phát triển.","rssUrl":"https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","channelConversionUrl":"https://www.youtube.com/pagead/viewthroughconversion/962985656/?backend=innertube\u0026cname=1\u0026cver=2_20210224_06_00\u0026data=backend%3Dinnertube%3Bcname%3D1%3Bcver%3D2_20210224_06_00%3Bptype%3Dcview%3Btype%3Dcview%3Butuid%3DpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ\u0026foc_id=pnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ\u0026label=followon_cvisit\u0026ptype=cview\u0026utuid=pnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","externalId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","keywords":"\"thủ thuật iphone\" \"thủ thuật android\" \"thủ thuật hay\" \"kiếm tiền online\" \"kiếm tiền trên youtube\"","ownerUrls":["http://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"],"avatar":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj","width":900,"height":900}]},"channelUrl":"https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","isFamilySafe":true,"facebookProfileId":"deotmarketing","availableCountryCodes":["CH","MN","CO","SH","BM","MS","UZ","PA","TD","AO","CI","GE","ET","FM","AF","KN","NC","UY","VU","KG","MZ","TG","BF","SD","TT","US","SX","CR","CG","BH","NL","GF","DK","EE","GB","TR","LV","MR","GS","SM","KM","NO","TW","SO","TZ","FK","PH","AM","CL","SV","BY","TK","MG","PL","DE","LA","AS","PR","GU","GI","MX","NA","YT","NI","TL","ZM","GP","NR","AW","PF","PM","AT","KY","NU","QA","NZ","BQ","AQ","LS","IN","SZ","TO","AL","PS","GT","KH","BT","MK","SK","WF","BL","PG","BD","CV","DO","MM","KZ","BA","MW","RS","PN","SR","AG","LU","MU","IR","DM","HR","CU","JM","AI","IO","CZ","BS","PY","TV","UA","CN","NG","VA","ML","MP","BG","BI","ME","LR","JO","VG","KW","BN","BB","MT","JP","SE","CK","DZ","HN","TN","LT","HU","RE","LK","TM","GR","SC","KP","LY","MQ","SB","VI","LI","MD","PE","SG","PK","AZ","TJ","UM","MC","CA","EH","PT","RW","CD","HT","CX","BO","LB","MF","SN","ER","SI","WS","FR","MO","GD","NP","ST","ZA","ID","NF","OM","RU","AU","KR","GL","SJ","BJ","EC","IT","BE","CM","SS","IQ","MY","IS","SA","ES","BW","VE","VN","GG","GQ","JE","TC","MH","GN","FI","LC","IL","DJ","CC","GW","FO","BV","ZW","MA","UG","GA","GY","CY","HM","YE","AD","RO","CF","NE","CW","MV","SY","GH","TF","BZ","FJ","TH","VC","PW","AE","KI","BR","SL","IM","EG","GM","AR","AX","HK","IE","KE"],"androidDeepLink":"android-app://com.google.android.youtube/http/www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","androidAppindexingLink":"android-app://com.google.android.youtube/http/www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","iosAppindexingLink":"ios-app://544007664/vnd.youtube/www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","tabPath":"featured","vanityChannelUrl":"http://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}},"trackingParams":"CAAQhGciEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","topbar":{"desktopTopbarRenderer":{"logo":{"topbarLogoRenderer":{"iconImage":{"iconType":"YOUTUBE_LOGO"},"tooltipText":{"runs":[{"text":"صفحة YouTube الرئيسية"}]},"endpoint":{"clickTrackingParams":"CBgQsV4iEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_BROWSE","rootVe":3854,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"FEwhat_to_watch"}},"trackingParams":"CBgQsV4iEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},"searchbox":{"fusionSearchboxRenderer":{"icon":{"iconType":"SEARCH"},"placeholderText":{"runs":[{"text":"بحث"}]},"config":{"webSearchboxConfig":{"requestLanguage":"ar","requestDomain":"sa","hasOnscreenKeyboard":true,"focusSearchbox":true}},"trackingParams":"CBcQ7VAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","searchEndpoint":{"clickTrackingParams":"CBcQ7VAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/results?search_query=","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_SEARCH","rootVe":4724}},"searchEndpoint":{"query":""}}}},"trackingParams":"CAEQq6wBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","countryCode":"SA","topbarButtons":[{"topbarMenuButtonRenderer":{"icon":{"iconType":"APPS"},"menuRenderer":{"multiPageMenuRenderer":{"sections":[{"multiPageMenuSectionRenderer":{"items":[{"compactLinkRenderer":{"icon":{"iconType":"UNPLUGGED_LOGO"},"title":{"runs":[{"text":"YouTube TV"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CBYQ4MUCGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"https://tv.youtube.com/?utm_source=youtube_web\u0026utm_medium=ep\u0026utm_campaign=home\u0026ve=34273","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_UNKNOWN","rootVe":83769}},"urlEndpoint":{"url":"https://tv.youtube.com/?utm_source=youtube_web\u0026utm_medium=ep\u0026utm_campaign=home\u0026ve=34273","target":"TARGET_NEW_WINDOW"}},"trackingParams":"CBYQ4MUCGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CBUQ968BGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"multiPageMenuSectionRenderer":{"items":[{"compactLinkRenderer":{"icon":{"iconType":"YOUTUBE_MUSIC"},"title":{"runs":[{"text":"YouTube Music"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CBQQ4sUCGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"https://music.youtube.com/","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_UNKNOWN","rootVe":83769}},"urlEndpoint":{"url":"https://music.youtube.com","target":"TARGET_NEW_WINDOW"}},"trackingParams":"CBQQ4sUCGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"compactLinkRenderer":{"icon":{"iconType":"YOUTUBE_KIDS_ROUND"},"title":{"runs":[{"text":"YouTube Kids"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CBMQ48UCGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"https://www.youtubekids.com/?source=youtube_web","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_UNKNOWN","rootVe":83769}},"urlEndpoint":{"url":"https://www.youtubekids.com?source=youtube_web","target":"TARGET_NEW_WINDOW"}},"trackingParams":"CBMQ48UCGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CBIQ968BGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"multiPageMenuSectionRenderer":{"items":[{"compactLinkRenderer":{"icon":{"iconType":"YOUTUBE_ROUND"},"title":{"runs":[{"text":"أكاديمية منشئي المحتوى"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CBEQ5MUCGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"https://creatoracademy.youtube.com/page/education?utm_source=YouTube\u0026utm_medium=YT%20Main\u0026utm_campaign=YT%20Appsn","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_UNKNOWN","rootVe":83769}},"urlEndpoint":{"url":"https://creatoracademy.youtube.com/page/education?utm_source=YouTube\u0026utm_medium=YT%20Main\u0026utm_campaign=YT%20Appsn","target":"TARGET_NEW_WINDOW"}},"trackingParams":"CBEQ5MUCGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},{"compactLinkRenderer":{"icon":{"iconType":"YOUTUBE_ROUND"},"title":{"runs":[{"text":"YouTube للفنّانين"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CBAQ5cUCGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"https://artists.youtube.com/","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_UNKNOWN","rootVe":83769}},"urlEndpoint":{"url":"https://artists.youtube.com/","target":"TARGET_NEW_WINDOW"}},"trackingParams":"CBAQ5cUCGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CA8Q968BGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}}],"trackingParams":"CA4Q_6sBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},"trackingParams":"CA0Q_qsBGAAiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"تطبيقات YouTube"}},"tooltip":"تطبيقات YouTube","style":"STYLE_DEFAULT","targetId":"topbar-apps"}},{"topbarMenuButtonRenderer":{"icon":{"iconType":"MORE_VERT"},"menuRequest":{"clickTrackingParams":"CAsQ_qsBGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true,"apiUrl":"/youtubei/v1/account/account_menu"}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"GET_ACCOUNT_MENU","actions":[{"clickTrackingParams":"CAsQ_qsBGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","openPopupAction":{"popup":{"multiPageMenuRenderer":{"trackingParams":"CAwQ_6sBIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","style":"MULTI_PAGE_MENU_STYLE_TYPE_SYSTEM","showLoadingSpinner":true}},"popupType":"DROPDOWN","beReused":true}}]}},"trackingParams":"CAsQ_qsBGAEiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibility":{"accessibilityData":{"label":"الإعدادات"}},"tooltip":"الإعدادات","style":"STYLE_DEFAULT"}},{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_SUGGESTIVE","size":"SIZE_SMALL","text":{"runs":[{"text":"تسجيل الدخول"}]},"icon":{"iconType":"AVATAR_LOGGED_OUT"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CAoQ1IAEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Ddesktop%26hl%3Dar%26next%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fchannel%252FUCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ\u0026hl=ar\u0026ec=65620","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_UNKNOWN","rootVe":83769}},"signInEndpoint":{"idamTag":"65620"}},"trackingParams":"CAoQ1IAEGAIiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","targetId":"topbar-signin"}}],"hotkeyDialog":{"hotkeyDialogRenderer":{"title":{"runs":[{"text":"اختصارات لوحة المفاتيح"}]},"sections":[{"hotkeyDialogSectionRenderer":{"title":{"runs":[{"text":"التشغيل"}]},"options":[{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"التبديل بين التشغيل والإيقاف المؤقّت"}]},"hotkey":"k"}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"ترجيع الفيديو بمقدار 10 ثوانٍ"}]},"hotkey":"j"}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"تقديم سريع للفيديو بمقدار 10 ثوانٍ"}]},"hotkey":"l"}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"الفيديو السابق"}]},"hotkey":"P (‏SHIFT+p)"}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"الفيديو التالي"}]},"hotkey":"N (‏SHIFT+n)"}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"الإطار السابق (أثناء إيقاف التشغيل المؤقت للفيديو)"}]},"hotkey":",","hotkeyAccessibilityLabel":{"accessibilityData":{"label":"فاصلة"}}}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"الإطار التالي (أثناء إيقاف التشغيل المؤقت)"}]},"hotkey":".","hotkeyAccessibilityLabel":{"accessibilityData":{"label":"نقطة"}}}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"خفض سرعة التشغيل"}]},"hotkey":"\u003c (SHIFT+,)","hotkeyAccessibilityLabel":{"accessibilityData":{"label":"الرمز \"أقلّ من\" أو SHIFT زائد رمز \"الفاصلة\""}}}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"زيادة سرعة التشغيل"}]},"hotkey":"\u003e (SHIFT+.)","hotkeyAccessibilityLabel":{"accessibilityData":{"label":"الرمز \"أكبر من\" أو SHIFT زائد رمز \"النقطة\""}}}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"تقديم الفيديو إلى نقطة محدّدة (بالنقر على 7، يتم تقديم الفيديو لبلوغ مستوى 70%)"}]},"hotkey":"0..9"}}]}},{"hotkeyDialogSectionRenderer":{"title":{"runs":[{"text":"اختصارات عامة"}]},"options":[{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"تبديل وضع ملء الشاشة"}]},"hotkey":"f"}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"تبديل وضع المسرح"}]},"hotkey":"t"}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"تبديل المشغّل المصغّر"}]},"hotkey":"i"}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"إغلاق المشغّل المصغَّر أو مربّع الحوار الحالي"}]},"hotkey":"ESC"}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"تبديل كتم الصوت"}]},"hotkey":"m"}}]}},{"hotkeyDialogSectionRenderer":{"title":{"runs":[{"text":"الترجمة والشرح"}]},"options":[{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"تفعيل الترجمة أو إيقافها إذا كان الفيديو يسمح بعرضها"}]},"hotkey":"c"}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"تعديل مستويات تعتيم النص"}]},"hotkey":"o"}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"تعديل مستويات تعتيم النافذة"}]},"hotkey":"w"}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"تعديل حجم الخط (تكبير الخط)"}]},"hotkey":"+"}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"تعديل حجم الخط (تصغير الخط)"}]},"hotkey":"-","hotkeyAccessibilityLabel":{"accessibilityData":{"label":"علامة الطرح"}}}}]}},{"hotkeyDialogSectionRenderer":{"title":{"runs":[{"text":"الفيديوهات بنطاق كروي"}]},"options":[{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"التحريك للأعلى"}]},"hotkey":"w"}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"التحريك لليسار"}]},"hotkey":"a"}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"التحريك للأسفل"}]},"hotkey":"s"}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"التحريك لليمين"}]},"hotkey":"d"}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"التكبير"}]},"hotkey":"+ في لوحة الأرقام أو ]","hotkeyAccessibilityLabel":{"accessibilityData":{"label":"رمز علامة الجمع على لوحة الأرقام أو القوس الأيمن"}}}},{"hotkeyDialogSectionOptionRenderer":{"label":{"runs":[{"text":"التصغير"}]},"hotkey":"- في لوحة الأرقام أو [","hotkeyAccessibilityLabel":{"accessibilityData":{"label":"رمز علامة الطرح على لوحة الأرقام أو القوس الأيسر"}}}}]}}],"dismissButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_BLUE_TEXT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"إغلاق"}]},"trackingParams":"CAkQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4="}},"trackingParams":"CAgQteYDIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe"}},"backButton":{"buttonRenderer":{"trackingParams":"CAcQvIYDIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","command":{"clickTrackingParams":"CAcQvIYDIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CAcQvIYDIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","signalAction":{"signal":"HISTORY_BACK"}}]}}}},"forwardButton":{"buttonRenderer":{"trackingParams":"CAYQvYYDIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","command":{"clickTrackingParams":"CAYQvYYDIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CAYQvYYDIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","signalAction":{"signal":"HISTORY_FORWARD"}}]}}}},"a11ySkipNavigationButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_DEFAULT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"تخطي ارتباطات التنقل"}]},"trackingParams":"CAUQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","command":{"clickTrackingParams":"CAUQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CAUQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","signalAction":{"signal":"SKIP_NAVIGATION"}}]}}}},"voiceSearchButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_DEFAULT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"serviceEndpoint":{"clickTrackingParams":"CAIQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"sendPost":true}},"signalServiceEndpoint":{"signal":"CLIENT_SIGNAL","actions":[{"clickTrackingParams":"CAIQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","openPopupAction":{"popup":{"voiceSearchDialogRenderer":{"placeholderHeader":{"runs":[{"text":"جارٍ الاستماع…"}]},"promptHeader":{"runs":[{"text":"تعذّر سماع رسالتك. يُرجى المحاولة مرّة أخرى."}]},"exampleQuery1":{"runs":[{"text":"\"تشغيل أغاني عمرو دياب\""}]},"exampleQuery2":{"runs":[{"text":"\"أريد الاطّلاع على اشتراكاتي\""}]},"promptMicrophoneLabel":{"runs":[{"text":"انقر على الميكروفون لإعادة المحاولة."}]},"loadingHeader":{"runs":[{"text":"جارٍ المعالجة..."}]},"connectionErrorHeader":{"runs":[{"text":"ما مِن اتصال بالإنترنت"}]},"connectionErrorMicrophoneLabel":{"runs":[{"text":"يُرجى التحقّق من الاتصال وإعادة المحاولة."}]},"permissionsHeader":{"runs":[{"text":"في انتظار الحصول على الإذن"}]},"permissionsSubtext":{"runs":[{"text":"يجب منح الإذن باستخدام الميكروفون لتفعيل الإدخال الصوتي."}]},"disabledHeader":{"runs":[{"text":"البحث باستخدام طلبات صوتية"}]},"disabledSubtext":{"runs":[{"text":"للبحث باستخدام الطلبات الصوتية، يجب الانتقال إلى إعدادات المتصفّح ومنح الإذن باستخدام الميكروفون."}]},"exitButton":{"buttonRenderer":{"style":"STYLE_DEFAULT","size":"SIZE_DEFAULT","isDisabled":false,"icon":{"iconType":"CLOSE"},"trackingParams":"CAQQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibilityData":{"accessibilityData":{"label":"إلغاء"}}}},"trackingParams":"CAMQ7q8FIhMIzpyvvoyK7wIVlN1VCh0oZwoe","microphoneOffPromptHeader":{"runs":[{"text":"الميكروفون متوقف، يُرجى المحاولة مرّة أخرى."}]}}},"popupType":"TOP_ALIGNED_DIALOG"}}]}},"icon":{"iconType":"MICROPHONE_ON"},"tooltip":"البحث باستخدام طلبات صوتية","trackingParams":"CAIQ8FsiEwjOnK--jIrvAhWU3VUKHShnCh4=","accessibilityData":{"accessibilityData":{"label":"البحث باستخدام طلبات صوتية"}}}}}},"microformat":{"microformatDataRenderer":{"urlCanonical":"https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","title":"Dịch vụ Marketing Nha Trang","description":"Xin chào! Chào mừng mọi người đến với channel của mình, Thật sự đây là một channel chuyên về đào tạo digital marketing, bởi vì mục tiêu của mình dành cho kên...","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s200-c-k-c0x00ffffff-no-rj?days_since_epoch=18685","width":200,"height":200}]},"siteName":"YouTube","appName":"YouTube","androidPackage":"com.google.android.youtube","iosAppStoreId":"544007664","iosAppArguments":"https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","ogType":"yt-fb-app:channel","urlApplinksWeb":"https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ?feature=applinks","urlApplinksIos":"vnd.youtube://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ?feature=applinks","urlApplinksAndroid":"vnd.youtube://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ?feature=applinks","urlTwitterIos":"vnd.youtube://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ?feature=twitter-deep-link","urlTwitterAndroid":"vnd.youtube://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ?feature=twitter-deep-link","twitterCardType":"summary","twitterSiteHandle":"@YouTube","schemaDotOrgType":"http://schema.org/http://schema.org/YoutubeChannelV2","noindex":false,"unlisted":false,"familySafe":true,"tags":["thủ thuật iphone","thủ thuật android","thủ thuật hay","kiếm tiền online","kiếm tiền trên youtube"],"availableCountries":["CH","MN","CO","SH","BM","MS","UZ","PA","TD","AO","CI","GE","ET","FM","AF","KN","NC","UY","VU","KG","MZ","TG","BF","SD","TT","US","SX","CR","CG","BH","NL","GF","DK","EE","GB","TR","LV","MR","GS","SM","KM","NO","TW","SO","TZ","FK","PH","AM","CL","SV","BY","TK","MG","PL","DE","LA","AS","PR","GU","GI","MX","NA","YT","NI","TL","ZM","GP","NR","AW","PF","PM","AT","KY","NU","QA","NZ","BQ","AQ","LS","IN","SZ","TO","AL","PS","GT","KH","BT","MK","SK","WF","BL","PG","BD","CV","DO","MM","KZ","BA","MW","RS","PN","SR","AG","LU","MU","IR","DM","HR","CU","JM","AI","IO","CZ","BS","PY","TV","UA","CN","NG","VA","ML","MP","BG","BI","ME","LR","JO","VG","KW","BN","BB","MT","JP","SE","CK","DZ","HN","TN","LT","HU","RE","LK","TM","GR","SC","KP","LY","MQ","SB","VI","LI","MD","PE","SG","PK","AZ","TJ","UM","MC","CA","EH","PT","RW","CD","HT","CX","BO","LB","MF","SN","ER","SI","WS","FR","MO","GD","NP","ST","ZA","ID","NF","OM","RU","AU","KR","GL","SJ","BJ","EC","IT","BE","CM","SS","IQ","MY","IS","SA","ES","BW","VE","VN","GG","GQ","JE","TC","MH","GN","FI","LC","IL","DJ","CC","GW","FO","BV","ZW","MA","UG","GA","GY","CY","HM","YE","AD","RO","CF","NE","CW","MV","SY","GH","TF","BZ","FJ","TH","VC","PW","AE","KI","BR","SL","IM","EG","GM","AR","AX","HK","IE","KE"],"linkAlternates":[{"hrefUrl":"https://m.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"},{"hrefUrl":"android-app://com.google.android.youtube/http/youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"},{"hrefUrl":"ios-app://544007664/http/youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"}]}}};</script><link rel="canonical" href="https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"><link rel="alternate" media="handheld" href="https://m.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"><link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="https://m.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"><title>Dịch vụ Marketing Nha Trang - YouTube</title><meta name="description" content="Xin chào!Chào mừng mọi người đến với channel của mình,Thật sự đây là một channel chuyên về đào tạo digital marketing, bởi vì mục tiêu của mình dành cho kênh ..."><meta name="keywords" content="&quot;thủ thuật iphone&quot; &quot;thủ thuật android&quot; &quot;thủ thuật hay&quot; &quot;kiếm tiền online&quot; &quot;kiếm tiền trên youtube&quot;"><link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"><meta property="og:title" content="Dịch vụ Marketing Nha Trang"><link rel="image_src" href="https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj"><meta property="og:site_name" content="YouTube"><meta property="og:url" content="https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"><meta property="og:image" content="https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj"><meta property="og:image:width" content="900"><meta property="og:image:height" content="900"><meta property="og:description" content="Xin chào!
Chào mừng mọi người đến với channel của mình,
Thật sự đây là một channel chuyên về đào tạo digital marketing, bởi vì mục tiêu của mình dành cho kênh youtube này đó là chia sẻ tất cả kiến thức hạn hẹp trong ngành digital marketing này cho càng nhiều người càng tốt.
Mình hy vọng với những kiến thức đó, ai đó có thể tạo ra những sản phẩm, thành quả có ích hoặc có thể kiếm thêm thu nhập từ những kiến thức mình đã chia sẻ.
Cuộc sống này nếu bạn không học hỏi liên tục thì bạn sẽ bị tụt hậu, mình cũng thế mà thôi, nhưng những gì mình học được, mình thấy nó tốt và có ích thì sẽ chia sẻ lại cho mọi người.
Với những clip đầu tư về mặt nội dung là chính, cho nên có những thiếu sót về kỹ thuật cũng như trình bày, mình hy vọng các bạn sẽ tha thứ và luôn ủng hộ kênh này giúp mình.

Cám ơn các bạn đã đọc cái mô tả kênh này của mình.
Chúc các bạn luôn thành công và may mắn trong cuộc sống.
Cầu mong cho thế giới này luôn hòa bình để tất cả mọi người luôn có cơ hội để học tập và phát triển."><meta property="al:ios:app_store_id" content="544007664"><meta property="al:ios:app_name" content="YouTube"><meta property="al:ios:url" content="vnd.youtube://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"><meta property="al:android:url" content="https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ?feature=applinks"><meta property="al:android:app_name" content="YouTube"><meta property="al:android:package" content="com.google.android.youtube"><meta property="al:web:url" content="https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ?feature=applinks"><meta property="og:type" content="profile"><meta property="og:video:tag" content="thủ thuật iphone"><meta property="og:video:tag" content="thủ thuật android"><meta property="og:video:tag" content="thủ thuật hay"><meta property="og:video:tag" content="kiếm tiền online"><meta property="og:video:tag" content="kiếm tiền trên youtube"><meta property="fb:app_id" content="87741124305"><meta property="fb:profile_id" content="deotmarketing"><meta name="twitter:card" content="summary"><meta name="twitter:site" content="@youtube"><meta name="twitter:url" content="https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"><meta name="twitter:title" content="Dịch vụ Marketing Nha Trang"><meta name="twitter:description" content="Xin chào!
Chào mừng mọi người đến với channel của mình,
Thật sự đây là một channel chuyên về đào tạo digital marketing, bởi vì mục tiêu của mình dành cho kênh youtube này đó là chia sẻ tất cả kiến thức hạn hẹp trong ngành digital marketing này cho càng nhiều người càng tốt.
Mình hy vọng với những kiến thức đó, ai đó có thể tạo ra những sản phẩm, thành quả có ích hoặc có thể kiếm thêm thu nhập từ những kiến thức mình đã chia sẻ.
Cuộc sống này nếu bạn không học hỏi liên tục thì bạn sẽ bị tụt hậu, mình cũng thế mà thôi, nhưng những gì mình học được, mình thấy nó tốt và có ích thì sẽ chia sẻ lại cho mọi người.
Với những clip đầu tư về mặt nội dung là chính, cho nên có những thiếu sót về kỹ thuật cũng như trình bày, mình hy vọng các bạn sẽ tha thứ và luôn ủng hộ kênh này giúp mình.

Cám ơn các bạn đã đọc cái mô tả kênh này của mình.
Chúc các bạn luôn thành công và may mắn trong cuộc sống.
Cầu mong cho thế giới này luôn hòa bình để tất cả mọi người luôn có cơ hội để học tập và phát triển."><meta name="twitter:image" content="https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj"><meta name="twitter:app:name:iphone" content="YouTube"><meta name="twitter:app:id:iphone" content="544007664"><meta name="twitter:app:name:ipad" content="YouTube"><meta name="twitter:app:id:ipad" content="544007664"><meta name="twitter:app:url:iphone" content="vnd.youtube://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"><meta name="twitter:app:url:ipad" content="vnd.youtube://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"><meta name="twitter:app:name:googleplay" content="YouTube"><meta name="twitter:app:id:googleplay" content="com.google.android.youtube"><meta name="twitter:app:url:googleplay" content="https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"><link itemprop="url" href="https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"><meta itemprop="name" content="Dịch vụ Marketing Nha Trang"><meta itemprop="description" content="Xin chào!
Chào mừng mọi người đến với channel của mình,
Thật sự đây là một channel chuyên về đào tạo digital marketing, bởi vì mục tiêu của mình dành cho kênh youtube này đó là chia sẻ tất cả kiến thức hạn hẹp trong ngành digital marketing này cho càng nhiều người càng tốt.
Mình hy vọng với những kiến thức đó, ai đó có thể tạo ra những sản phẩm, thành quả có ích hoặc có thể kiếm thêm thu nhập từ những kiến thức mình đã chia sẻ.
Cuộc sống này nếu bạn không học hỏi liên tục thì bạn sẽ bị tụt hậu, mình cũng thế mà thôi, nhưng những gì mình học được, mình thấy nó tốt và có ích thì sẽ chia sẻ lại cho mọi người.
Với những clip đầu tư về mặt nội dung là chính, cho nên có những thiếu sót về kỹ thuật cũng như trình bày, mình hy vọng các bạn sẽ tha thứ và luôn ủng hộ kênh này giúp mình.

Cám ơn các bạn đã đọc cái mô tả kênh này của mình.
Chúc các bạn luôn thành công và may mắn trong cuộc sống.
Cầu mong cho thế giới này luôn hòa bình để tất cả mọi người luôn có cơ hội để học tập và phát triển."><meta itemprop="paid" content="false"><meta itemprop="channelId" content="UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"><span itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><link itemprop="url" href="https://www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"><link itemprop="name" content="Dịch vụ Marketing Nha Trang"></span><script type="application/ld+json" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">{"@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [{"@type": "ListItem", "position": 1, "item": {"@id": "https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ", "name": "Dịch vụ Marketing Nha Trang"}}]}</script><link itemprop="thumbnailUrl" href="https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj"><span itemprop="thumbnail" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><link itemprop="url" href="https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnjVeDTXHLKargu0N38UHaRWrZcMryCCZjWJ79vvHQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj"><meta itemprop="width" content="900"><meta itemprop="height" content="900"></span><meta itemprop="isFamilyFriendly" content="true"><meta itemprop="regionsAllowed" content="CH,MN,CO,SH,BM,MS,UZ,PA,TD,AO,CI,GE,ET,FM,AF,KN,NC,UY,VU,KG,MZ,TG,BF,SD,TT,US,SX,CR,CG,BH,NL,GF,DK,EE,GB,TR,LV,MR,GS,SM,KM,NO,TW,SO,TZ,FK,PH,AM,CL,SV,BY,TK,MG,PL,DE,LA,AS,PR,GU,GI,MX,NA,YT,NI,TL,ZM,GP,NR,AW,PF,PM,AT,KY,NU,QA,NZ,BQ,AQ,LS,IN,SZ,TO,AL,PS,GT,KH,BT,MK,SK,WF,BL,PG,BD,CV,DO,MM,KZ,BA,MW,RS,PN,SR,AG,LU,MU,IR,DM,HR,CU,JM,AI,IO,CZ,BS,PY,TV,UA,CN,NG,VA,ML,MP,BG,BI,ME,LR,JO,VG,KW,BN,BB,MT,JP,SE,CK,DZ,HN,TN,LT,HU,RE,LK,TM,GR,SC,KP,LY,MQ,SB,VI,LI,MD,PE,SG,PK,AZ,TJ,UM,MC,CA,EH,PT,RW,CD,HT,CX,BO,LB,MF,SN,ER,SI,WS,FR,MO,GD,NP,ST,ZA,ID,NF,OM,RU,AU,KR,GL,SJ,BJ,EC,IT,BE,CM,SS,IQ,MY,IS,SA,ES,BW,VE,VN,GG,GQ,JE,TC,MH,GN,FI,LC,IL,DJ,CC,GW,FO,BV,ZW,MA,UG,GA,GY,CY,HM,YE,AD,RO,CF,NE,CW,MV,SY,GH,TF,BZ,FJ,TH,VC,PW,AE,KI,BR,SL,IM,EG,GM,AR,AX,HK,IE,KE"><link rel="alternate" href="android-app://com.google.android.youtube/http/www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"><link rel="alternate" href="ios-app://544007664/vnd.youtube/www.youtube.com/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ"><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if (window.ytcsi) {window.ytcsi.tick('pdr', null, '');}</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">(function() {var setFiller = function() { var fillerData={browse:{filler:true,page:"browse"},home:{filler:true,page:"home",endpoint:{commandMetadata:{webCommandMetadata:{url:"/",webPageType:"WEB_PAGE_TYPE_BROWSE"}},urlEndpoint:{url:"/"}},response:{contents:{twoColumnBrowseResultsRenderer:{tabs:[{tabRenderer:{selected:true,content:{richGridRenderer:{contents:[],continuations:[{nextContinuationData:{continuation:""}}]}}}}]}}}},search:{filler:true,page:"search",endpoint:{commandMetadata:{webCommandMetadata:{url:"/results",webPageType:"WEB_PAGE_TYPE_SEARCH"}},
urlEndpoint:{url:"/results"}},response:{contents:{twoColumnSearchResultsRenderer:{primaryContents:{sectionListRenderer:{contents:[],subMenu:{searchSubMenuRenderer:{}}}},secondaryContents:{secondarySearchContainerRenderer:{contents:[]}}}}}},watch:{filler:true,page:"watch",endpoint:{commandMetadata:{webCommandMetadata:{url:"/watch",webPageType:"WEB_PAGE_TYPE_WATCH"}},urlEndpoint:{url:"/watch"}},playerResponse:{playabilityStatus:{status:"OK"}},response:{contents:{twoColumnWatchNextResults:{results:{results:{contents:[{videoPrimaryInfoRenderer:{},
videoSecondaryInfoRenderer:{}}]}},secondaryResults:{secondaryResults:{}}}}}}};window.ytcfg.set("FILLER_DATA",fillerData);
 };window.getPageData = function() {if (window.ytcsi) {window.ytcsi.tick('pr', null, '');}var endpoint = null;endpoint = {"clickTrackingParams":"IhMIn7euvoyK7wIVSpZVCh3dTQeaMghleHRlcm5hbA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611,"apiUrl":"/youtubei/v1/browse"}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ","params":"EgC4AQA%3D"}};var data = {page: 'channel', player: window.ytplayer.config, playerResponse: window.ytInitialPlayerResponse,url: '\/channel\/UCpnaMy3pEGBLYx4TXB-0NVQ',response: window.ytInitialData, endpoint: endpoint,}; return {data: data, endpoint: endpoint};}; if (window.loadDataHook) {var pageData = window.getPageData(); window.loadDataHook(pageData.endpoint, pageData.data); window.loadDataHook = null;}setFiller();})();</script><link rel="stylesheet" href="https://www.youtube.com/s/desktop/f1c5e957/cssbin/www-main-desktop-watch-page-skeleton-rtl.css" name="www-main-desktop-watch-page-skeleton" nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ"><div id="watch-page-skeleton" class="watch-skeletonhidden"><div id="container"><div id="related"><div class="autoplay skeleton-light-border-bottom"><div id="upnext" class="skeleton-bg-color"></div><div class="video-skeleton"><div class="video-details"><div class="thumbnail skeleton-bg-color"></div><div class="details flex-1"><div class="video-title text-shell skeleton-bg-color"></div><div class="video-meta text-shell skeleton-bg-color"></div></div></div></div></div><div class="video-skeleton"><div class="video-details"><div class="thumbnail skeleton-bg-color"></div><div class="details flex-1"><div class="video-title text-shell skeleton-bg-color"></div><div class="video-meta text-shell skeleton-bg-color"></div></div></div></div><div class="video-skeleton"><div class="video-details"><div class="thumbnail skeleton-bg-color"></div><div class="details flex-1"><div class="video-title text-shell skeleton-bg-color"></div><div class="video-meta text-shell skeleton-bg-color"></div></div></div></div><div class="video-skeleton"><div class="video-details"><div class="thumbnail skeleton-bg-color"></div><div class="details flex-1"><div class="video-title text-shell skeleton-bg-color"></div><div class="video-meta text-shell skeleton-bg-color"></div></div></div></div><div class="video-skeleton"><div class="video-details"><div class="thumbnail skeleton-bg-color"></div><div class="details flex-1"><div class="video-title text-shell skeleton-bg-color"></div><div class="video-meta text-shell skeleton-bg-color"></div></div></div></div><div class="video-skeleton"><div class="video-details"><div class="thumbnail skeleton-bg-color"></div><div class="details flex-1"><div class="video-title text-shell skeleton-bg-color"></div><div class="video-meta text-shell skeleton-bg-color"></div></div></div></div><div class="video-skeleton"><div class="video-details"><div class="thumbnail skeleton-bg-color"></div><div class="details flex-1"><div class="video-title text-shell skeleton-bg-color"></div><div class="video-meta text-shell skeleton-bg-color"></div></div></div></div><div class="video-skeleton"><div class="video-details"><div class="thumbnail skeleton-bg-color"></div><div class="details flex-1"><div class="video-title text-shell skeleton-bg-color"></div><div class="video-meta text-shell skeleton-bg-color"></div></div></div></div><div class="video-skeleton"><div class="video-details"><div class="thumbnail skeleton-bg-color"></div><div class="details flex-1"><div class="video-title text-shell skeleton-bg-color"></div><div class="video-meta text-shell skeleton-bg-color"></div></div></div></div><div class="video-skeleton"><div class="video-details"><div class="thumbnail skeleton-bg-color"></div><div class="details flex-1"><div class="video-title text-shell skeleton-bg-color"></div><div class="video-meta text-shell skeleton-bg-color"></div></div></div></div></div><div id="info-container"><div id="primary-info" class="skeleton-light-border-bottom"><div id="title" class="text-shell skeleton-bg-color"></div><div id="info"><div id="count" class="text-shell skeleton-bg-color"></div><div class="flex-1"></div><div id="menu"><div class="menu-button skeleton-bg-color"></div><div class="menu-button skeleton-bg-color"></div><div class="menu-button skeleton-bg-color"></div><div class="menu-button skeleton-bg-color"></div><div class="menu-button skeleton-bg-color"></div></div></div></div><div id="secondary-info" class="skeleton-light-border-bottom"><div id="top-row"><div id="video-owner" class="flex-1"><div id="channel-icon" class="skeleton-bg-color"></div><div id="upload-info" class="flex-1"><div id="owner-name" class="text-shell skeleton-bg-color"></div><div id="published-date" class="text-shell skeleton-bg-color"></div></div></div><div id="subscribe-button" class="skeleton-bg-color"></div></div></div></div></div></div><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if (window.ytcsi) {window.ytcsi.tick('gcc', null, '');}</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">ytcfg.set({"CSI_SERVICE_NAME": 'youtube', "TIMING_INFO": {"c": 'WEB',"cver": '2.20210224.06.00',"yt_li": '0',}})</script><script nonce="pLrLXBxO4gBMseDdjYHjwQ">if (window.ytcsi) {window.ytcsi.info('st', 271.0 , '');}</script></body></html>