Get the source code from Github    -    or the bookmarklet

Result:

title TCBM - Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Toàn Cầu
description TCBM - Cách nhiệt và tiêu âm K-Flex, tấm lợp/mái lợp bitum phủ đá tự nhiên, sơn chống cháy Flamebar bw11, pallet nhựa sinh thái, gỗ ngoài trời, gỗ kháng nước resysta, gỗ sàn hồ bơ, mái thép siêu nhẹ, tole thế hệ mới...
url Open (new window) | https://tcbm.vn/
type link
tags
image
Open (new window) | https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/logo-ko-chu-1.png
imageWidth 440
imageHeight 248
images
Array
(
  [0] => Array
    (
      [url] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/logo-ko-chu-1.png
      [width] => 440
      [height] => 248
      [size] => 109120
      [mime] => image/png
    )

  [1] => Array
    (
      [url] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/goal.png
      [width] => 512
      [height] => 512
      [size] => 262144
      [mime] => image/png
    )

  [2] => Array
    (
      [url] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/certificate.png
      [width] => 512
      [height] => 512
      [size] => 262144
      [mime] => image/png
    )

  [3] => Array
    (
      [url] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/logistics.png
      [width] => 512
      [height] => 512
      [size] => 262144
      [mime] => image/png
    )

  [4] => Array
    (
      [url] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield-30.jpg
      [width] => 500
      [height] => 500
      [size] => 250000
      [mime] => image/jpeg
    )

  [5] => Array
    (
      [url] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-lop-hop-kim-phu-da-decra-ahi-corona-shake-5.jpg
      [width] => 500
      [height] => 500
      [size] => 250000
      [mime] => image/jpeg
    )

)
code
feeds
Array
(
  [0] => https://tcbm.vn/wp-json/wp/v2/pages/55
)
width
height
aspectRatio
authorName Công ty TNHH VLXD Toàn Cầu - TCBM
authorUrl
providerIcon
Open (new window) | https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png
providerIcons
Array
(
  [0] => Array
    (
      [url] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png
      [width] => 25
      [height] => 25
      [size] => 625
      [mime] => image/png
    )

)
providerName TCBM
providerUrl Open (new window) | https://tcbm.vn
publishedTime 2023-03-21T07:52:46+00:00
license

oembed provider

No data collected

opengraph provider

opengraph.title TCBM - Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Toàn Cầu
opengraph.description TCBM - Cách nhiệt và tiêu âm K-Flex, tấm lợp/mái lợp bitum phủ đá tự nhiên, sơn chống cháy Flamebar bw11, pallet nhựa sinh thái, gỗ ngoài trời, gỗ kháng nước resysta, gỗ sàn hồ bơ, mái thép siêu nhẹ, tole thế hệ mới...
opengraph.url Open (new window) | https://tcbm.vn/
opengraph.imagesUrls
Array
(
  [0] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/logo-ko-chu-1.png
)
opengraph.width 440
opengraph.height 248
opengraph.providerName TCBM
opengraph.publishedTime 2023-03-21T07:52:46+00:00
All data collected
Array
(
  [locale] => vi_VN
  [locale:alternate] => en_US
  [type] => website
  [title] => TCBM - Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Toàn Cầu
  [description] => TCBM - Cách nhiệt và tiêu âm K-Flex, tấm lợp/mái lợp bitum phủ đá tự nhiên, sơn chống cháy Flamebar bw11, pallet nhựa sinh thái, gỗ ngoài trời, gỗ kháng nước resysta, gỗ sàn hồ bơ, mái thép siêu nhẹ, tole thế hệ mới...
  [url] => https://tcbm.vn/
  [site_name] => TCBM
  [article:modified_time] => 2023-03-21T07:52:46+00:00
  [images] => Array
    (
      [0] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/logo-ko-chu-1.png
    )

  [image:width] => 440
  [image:height] => 248
)

linkpulse provider

No data collected

twittercards provider

twittercards.type rich
All data collected
Array
(
  [card] => summary_large_image
  [label1] => Ước tính thời gian đọc
  [data1] => 7 phút
)

dcterms provider

No data collected

sailthru provider

No data collected

html provider

html.title TCBM - Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Toàn Cầu
html.description TCBM - Cách nhiệt và tiêu âm K-Flex, tấm lợp/mái lợp bitum phủ đá tự nhiên, sơn chống cháy Flamebar bw11, pallet nhựa sinh thái, gỗ ngoài trời, gỗ kháng nước resysta, gỗ sàn hồ bơ, mái thép siêu nhẹ, tole thế hệ mới...
html.url Open (new window) | https://tcbm.vn/
html.imagesUrls
Array
(
  [0] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20512%20512'%3E%3C/svg%3E
  [1] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/goal.png
  [2] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20512%20512'%3E%3C/svg%3E
  [3] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/certificate.png
  [4] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20512%20512'%3E%3C/svg%3E
  [5] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/logistics.png
  [6] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20500%20500'%3E%3C/svg%3E
  [7] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield-30.jpg
  [8] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20500%20500'%3E%3C/svg%3E
  [9] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-lop-hop-kim-phu-da-decra-ahi-corona-shake-5.jpg
)
html.feeds
Array
(
  [0] => https://tcbm.vn/wp-json/wp/v2/pages/55
)
html.authorName Công ty TNHH VLXD Toàn Cầu - TCBM
html.providerIconsUrls
Array
(
  [0] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png
  [1] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png
  [2] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png
  [3] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png
)
html.publishedTime 2023-03-21T07:52:46+00:00
All data collected
Array
(
  [profile] => https://gmpg.org/xfn/11
  [canonical] => https://tcbm.vn/
  [dns-prefetch] => //fonts.googleapis.com
  [stylesheet] => //fonts.googleapis.com/css?family=Inter%3Aregular%2C700%2Cregular%2C700%2Cregular&display=swap&ver=3.9
  [https://api.w.org/] => https://tcbm.vn/wp-json/
  [feeds] => Array
    (
      [0] => https://tcbm.vn/wp-json/wp/v2/pages/55
    )

  [icons] => Array
    (
      [0] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png
      [1] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png
      [2] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png
      [3] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png
    )

  [content-type] => text/html; charset=utf-8
  [author] => Công ty TNHH VLXD Toàn Cầu - TCBM
  [robots] => index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1
  [viewport] => width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1
  [description] => TCBM - Cách nhiệt và tiêu âm K-Flex, tấm lợp/mái lợp bitum phủ đá tự nhiên, sơn chống cháy Flamebar bw11, pallet nhựa sinh thái, gỗ ngoài trời, gỗ kháng nước resysta, gỗ sàn hồ bơ, mái thép siêu nhẹ, tole thế hệ mới...
  [og:locale] => vi_VN
  [og:locale:alternate] => en_US
  [og:type] => website
  [og:title] => TCBM - Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Toàn Cầu
  [og:description] => TCBM - Cách nhiệt và tiêu âm K-Flex, tấm lợp/mái lợp bitum phủ đá tự nhiên, sơn chống cháy Flamebar bw11, pallet nhựa sinh thái, gỗ ngoài trời, gỗ kháng nước resysta, gỗ sàn hồ bơ, mái thép siêu nhẹ, tole thế hệ mới...
  [og:url] => https://tcbm.vn/
  [og:site_name] => TCBM
  [article:modified_time] => 2023-03-21T07:52:46+00:00
  [og:image] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/logo-ko-chu-1.png
  [og:image:width] => 440
  [og:image:height] => 248
  [twitter:card] => summary_large_image
  [twitter:label1] => Ước tính thời gian đọc
  [twitter:data1] => 7 phút
  [generator] => Site Kit by Google 1.49.0
  [facebook-domain-verification] => 0q0o4rg6soph9b19rqc8ozavjhxtd3
  [google-site-verification] => VoXBQzbjp6cviLkoKt5GXCUQJ5szQisVNxppN6KboFY
  [images] => Array
    (
      [0] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20512%20512'%3E%3C/svg%3E
      [1] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/goal.png
      [2] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20512%20512'%3E%3C/svg%3E
      [3] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/certificate.png
      [4] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20512%20512'%3E%3C/svg%3E
      [5] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/logistics.png
      [6] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20500%20500'%3E%3C/svg%3E
      [7] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield-30.jpg
      [8] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20500%20500'%3E%3C/svg%3E
      [9] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-lop-hop-kim-phu-da-decra-ahi-corona-shake-5.jpg
      [10] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201000%20732'%3E%3C/svg%3E
      [11] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/tam-lop-kim-loai-premium-copper-kieu-prestige-compact-4.png
      [12] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20341%20341'%3E%3C/svg%3E
      [13] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-go-tuyet-tung-do.png
      [14] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20800'%3E%3C/svg%3E
      [15] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/go-sinh-thai-resysta-90.jpg
      [16] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20600'%3E%3C/svg%3E
      [17] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/van-osb-van-dam-dinh-huong-tcbm-11.jpg
      [18] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201024%20684'%3E%3C/svg%3E
      [19] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/08/mai-lop-1024x684.jpg
      [20] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E
      [21] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/01/tam-op-da-nang-fronto-8.jpg
      [22] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E
      [23] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/k-flex-st-cach-nhiet-ong-va-tam-9.jpg
      [24] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20500%20333'%3E%3C/svg%3E
      [25] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/k-flex-k-protect-insulation-2.jpg
      [26] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20850%20850'%3E%3C/svg%3E
      [27] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/ong-cach-nhiet-m-flex.png
      [28] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20562'%3E%3C/svg%3E
      [29] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/flexdrop-yongwon.jpg
      [30] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201000%201000'%3E%3C/svg%3E
      [31] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/armaflex-class-0.jpg
      [32] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E
      [33] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armaflex-class-1-1.jpg
      [34] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E
      [35] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armagel-ht-3.jpg
      [36] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20800'%3E%3C/svg%3E
      [37] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/son-chong-chay-flamebar-bw11-12.jpg
      [38] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20400'%3E%3C/svg%3E
      [39] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/hotel-de-la-homepage-1.jpg
      [40] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20357'%3E%3C/svg%3E
      [41] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/cocoland-home-1.jpg
      [42] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20720%20480'%3E%3C/svg%3E
      [43] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/khach-san-hilton-sai-gon-quan-1-1551978420.jpg
      [44] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E
      [45] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/toa-nha-sonatus-building-15-le-thanh-ton.jpg
      [46] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20630%20376'%3E%3C/svg%3E
      [47] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/unnamed-file.c.jpg
      [48] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20814%20576'%3E%3C/svg%3E
      [49] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/01/cong-vien-dai-duong-ha-long.png
      [50] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201024%20483'%3E%3C/svg%3E
      [51] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-01-1024x483.png
      [52] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20543%201024'%3E%3C/svg%3E
      [53] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-02-1-543x1024.png
      [54] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E
      [55] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/1.png
      [56] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E
      [57] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/5.png
      [58] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E
      [59] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/16.png
      [60] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E
      [61] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/13.png
      [62] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E
      [63] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/2-1.png
      [64] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E
      [65] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/12.png
      [66] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E
      [67] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/3.png
      [68] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E
      [69] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/6.png
      [70] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E
      [71] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/15.png
      [72] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E
      [73] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/14.png
      [74] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E
      [75] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/8.png
      [76] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E
      [77] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/7.png
      [78] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E
      [79] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/doi-tac-1.png
      [80] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E
      [81] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/10.png
      [82] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E
      [83] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/9.png
      [84] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E
      [85] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/4.png
      [86] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E
      [87] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/11.png
      [88] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20350%20180'%3E%3C/svg%3E
      [89] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/1-2.png
      [90] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20350%20180'%3E%3C/svg%3E
      [91] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/4-2.png
      [92] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20350%20180'%3E%3C/svg%3E
      [93] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/8-2.png
      [94] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20350%20180'%3E%3C/svg%3E
      [95] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/6-2.png
      [96] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20350%20180'%3E%3C/svg%3E
      [97] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/7-2.png
      [98] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20350%20180'%3E%3C/svg%3E
      [99] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/3-2.png
      [100] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20350%20180'%3E%3C/svg%3E
      [101] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/5-2.png
      [102] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20811'%3E%3C/svg%3E
      [103] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/ngoi-bitum-cao-cap-bao-gia-moi-nhat-nam-2022-46.jpg
      [104] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20316%20237'%3E%3C/svg%3E
      [105] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/mai-lop-hop-kim-ahi.png
      [106] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E
      [107] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2019/08/huong-dan-thi-cong-tam-lop-bitum-16.jpg
      [108] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20500%20500'%3E%3C/svg%3E
      [109] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2018/03/bao-on-la-gi-chat-lieu-de-lam-bao-on-16.jpg
      [110] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E
      [111] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/20-mau-nha-mai-thai-dep-va-ngoi-lop-cho-mai-thai.jpg
      [112] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E
      [113] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/cac-loai-mai-nha-dang-duoc-ua-chuong-hien-nay-14.jpg
      [114] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20618'%3E%3C/svg%3E
      [115] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-dong-mai-copper-va-nhung-uu-diem-vuot-troi-13.jpg
      [116] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20400'%3E%3C/svg%3E
      [117] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-mansard-cau-tao-va-bien-phap-thi-cong-4.jpg
      [118] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20400'%3E%3C/svg%3E
      [119] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-nha-kieu-phap-sang-trong-va-uu-nhuoc-diem-21.jpg
      [120] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E
      [121] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/03/20-mau-nha-mai-nhat-dep-hien-dai-va-ngoi-lop-mai-nhat-32.jpg
      [122] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20600'%3E%3C/svg%3E
      [123] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/mai-be-tong-dan-ngoi-cau-tao-va-cac-buoc-thi-cong.jpg
      [124] => data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20400'%3E%3C/svg%3E
      [125] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-mansard-cau-tao-va-bien-phap-thi-cong-4.jpg
    )

  [title] => TCBM - Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Toàn Cầu
)

Http requests

https://tcbm.vn/
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [x-powered-by] => PHP/7.4.33
  [content-type] => text/html; charset=UTF-8
  [link] => <https://tcbm.vn/wp-json/>; rel="https://api.w.org/", <https://tcbm.vn/wp-json/wp/v2/pages/55>; rel="alternate"; type="application/json"
  [transfer-encoding] => chunked
  [content-encoding] => gzip
  [vary] => Accept-Encoding,User-Agent
  [date] => Tue, 21 Mar 2023 19:57:07 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://tcbm.vn/
  [content_type] => text/html; charset=UTF-8
  [http_code] => 200
  [header_size] => 611
  [request_size] => 109
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 2.241788
  [namelookup_time] => 0.509502
  [connect_time] => 0.748684
  [pretransfer_time] => 1.010363
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 56859
  [speed_download] => 25372
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => -1
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 1.763651
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.56.160.25
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 57514
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/logo-ko-chu-1.png
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => max-age=2629000, public
  [expires] => Tue, 28 Mar 2023 19:57:09 GMT
  [content-type] => image/png
  [last-modified] => Sun, 06 Nov 2022 16:26:04 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 14922
  [date] => Tue, 21 Mar 2023 19:57:09 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/logo-ko-chu-1.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 523
  [request_size] => 157
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.742154
  [namelookup_time] => 2.4E-5
  [connect_time] => 0.252985
  [pretransfer_time] => 0.508804
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 845
  [speed_download] => 1138
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 14922
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.742002
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.56.160.25
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 57524
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/goal.png
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => max-age=2629000, public
  [expires] => Tue, 28 Mar 2023 19:57:09 GMT
  [content-type] => image/png
  [last-modified] => Tue, 07 Feb 2023 08:59:32 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 15090
  [date] => Tue, 21 Mar 2023 19:57:09 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/goal.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 523
  [request_size] => 148
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.752382
  [namelookup_time] => 9.0E-6
  [connect_time] => 0.260515
  [pretransfer_time] => 0.5166
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 845
  [speed_download] => 1123
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 15090
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.752238
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.56.160.25
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 57526
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/certificate.png
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => max-age=2629000, public
  [expires] => Tue, 28 Mar 2023 19:57:09 GMT
  [content-type] => image/png
  [last-modified] => Tue, 07 Feb 2023 08:59:34 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 13321
  [date] => Tue, 21 Mar 2023 19:57:09 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/certificate.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 523
  [request_size] => 155
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.794821
  [namelookup_time] => 6.0E-6
  [connect_time] => 0.270697
  [pretransfer_time] => 0.546325
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 845
  [speed_download] => 1064
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 13321
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.794696
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.56.160.25
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 57528
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/logistics.png
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => max-age=2629000, public
  [expires] => Tue, 28 Mar 2023 19:57:09 GMT
  [content-type] => image/png
  [last-modified] => Tue, 07 Feb 2023 08:59:30 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 30936
  [date] => Tue, 21 Mar 2023 19:57:09 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/logistics.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 523
  [request_size] => 153
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.771876
  [namelookup_time] => 9.0E-6
  [connect_time] => 0.279912
  [pretransfer_time] => 0.538014
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 845
  [speed_download] => 1095
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 30936
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.771766
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.56.160.25
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 57530
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield-30.jpg
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => max-age=2629000, public
  [expires] => Tue, 28 Mar 2023 19:57:09 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [last-modified] => Tue, 21 Mar 2023 04:20:21 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 103656
  [date] => Tue, 21 Mar 2023 19:57:09 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield-30.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 525
  [request_size] => 180
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.915817
  [namelookup_time] => 6.0E-6
  [connect_time] => 0.224905
  [pretransfer_time] => 0.46791
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 15837
  [speed_download] => 17308
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 103656
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.69421
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.56.160.25
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 57532
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-lop-hop-kim-phu-da-decra-ahi-corona-shake-5.jpg
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => max-age=2629000, public
  [expires] => Tue, 28 Mar 2023 19:57:09 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [last-modified] => Wed, 08 Feb 2023 03:51:31 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 90368
  [date] => Tue, 21 Mar 2023 19:57:09 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-lop-hop-kim-phu-da-decra-ahi-corona-shake-5.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 524
  [request_size] => 191
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.754722
  [namelookup_time] => 6.0E-6
  [connect_time] => 0.24225
  [pretransfer_time] => 0.511251
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 844
  [speed_download] => 1119
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 90368
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.754581
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.56.160.25
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 57534
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => max-age=2629000, public
  [expires] => Tue, 28 Mar 2023 19:57:10 GMT
  [content-type] => image/png
  [last-modified] => Mon, 20 Dec 2021 17:09:38 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 1820
  [date] => Tue, 21 Mar 2023 19:57:10 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 522
  [request_size] => 151
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.730713
  [namelookup_time] => 3.3E-5
  [connect_time] => 0.25909
  [pretransfer_time] => 0.501393
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 846
  [speed_download] => 1158
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 1820
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.730583
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 103.56.160.25
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 57540
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)

Content

          <!DOCTYPE html>
<!--[if IE 9 ]> <html lang="vi" class="ie9 loading-site no-js"> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]> <html lang="vi" class="ie8 loading-site no-js"> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 9)|!(IE)]><!--><html lang="vi" class="loading-site no-js"> <!--<![endif]-->
<head>
	<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9RMYQBSKBB"></script>
<script src="https://www.google.com/recaptcha/enterprise.js?render=6Lem5-okAAAAAB56gWHa22iEYC_SSoySU9RJycDs"></script>
<script>
grecaptcha.enterprise.ready(function() {
  grecaptcha.enterprise.execute('6Lem5-okAAAAAB56gWHa22iEYC_SSoySU9RJycDs', {action: 'login'}).then(function(token) {
    ...
  });
});
</script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'G-9RMYQBSKBB');
</script>
	<meta charset="UTF-8" />
	<link rel="profile" href="https://gmpg.org/xfn/11" />
	

	
<!-- Author Meta Tags by Molongui Authorship 4.4.2, visit: https://wordpress.org/plugins/molongui-authorship/ -->
<meta name="author" content="Công ty TNHH VLXD Toàn Cầu - TCBM">
<!-- /Molongui Authorship -->

<script>(function(html){html.className = html.className.replace(/\bno-js\b/,'js')})(document.documentElement);</script>
<meta name='robots' content='index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1' />
<link rel="alternate" href="https://tcbm.vn/" hreflang="vi" />
<link rel="alternate" href="https://tcbm.vn/eng/" hreflang="en" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" />
	<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v17.3 - https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/ -->
	<title>TCBM - Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Toàn Cầu</title>
	<meta name="description" content="TCBM - Cách nhiệt và tiêu âm K-Flex, tấm lợp/mái lợp bitum phủ đá tự nhiên, sơn chống cháy Flamebar bw11, pallet nhựa sinh thái, gỗ ngoài trời, gỗ kháng nước resysta, gỗ sàn hồ bơ, mái thép siêu nhẹ, tole thế hệ mới..." />
	<link rel="canonical" href="https://tcbm.vn/" />
	<meta property="og:locale" content="vi_VN" />
	<meta property="og:locale:alternate" content="en_US" />
	<meta property="og:type" content="website" />
	<meta property="og:title" content="TCBM - Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Toàn Cầu" />
	<meta property="og:description" content="TCBM - Cách nhiệt và tiêu âm K-Flex, tấm lợp/mái lợp bitum phủ đá tự nhiên, sơn chống cháy Flamebar bw11, pallet nhựa sinh thái, gỗ ngoài trời, gỗ kháng nước resysta, gỗ sàn hồ bơ, mái thép siêu nhẹ, tole thế hệ mới..." />
	<meta property="og:url" content="https://tcbm.vn/" />
	<meta property="og:site_name" content="TCBM" />
	<meta property="article:modified_time" content="2023-03-21T07:52:46+00:00" />
	<meta property="og:image" content="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/logo-ko-chu-1.png" />
	<meta property="og:image:width" content="440" />
	<meta property="og:image:height" content="248" />
	<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
	<meta name="twitter:label1" content="Ước tính thời gian đọc" />
	<meta name="twitter:data1" content="7 phút" />
	<script type="application/ld+json" class="yoast-schema-graph">{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https://tcbm.vn/#website","url":"https://tcbm.vn/","name":"TCBM","description":"V\u1eadt Li\u1ec7u X\u00e2y D\u1ef1ng To\u00e0n C\u1ea7u","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https://tcbm.vn/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"vi"},{"@type":"ImageObject","@id":"https://tcbm.vn/#primaryimage","inLanguage":"vi","url":"https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/logo-ko-chu-1.png","contentUrl":"https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/logo-ko-chu-1.png","width":440,"height":248,"caption":"Logo TCBM"},{"@type":"WebPage","@id":"https://tcbm.vn/#webpage","url":"https://tcbm.vn/","name":"TCBM - C\u00f4ng ty TNHH V\u1eadt Li\u1ec7u X\u00e2y D\u1ef1ng To\u00e0n C\u1ea7u","isPartOf":{"@id":"https://tcbm.vn/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https://tcbm.vn/#primaryimage"},"datePublished":"2014-11-05T14:13:25+00:00","dateModified":"2023-03-21T07:52:46+00:00","description":"TCBM - C\u00e1ch nhi\u1ec7t v\u00e0 ti\u00eau \u00e2m K-Flex, t\u1ea5m l\u1ee3p/m\u00e1i l\u1ee3p bitum ph\u1ee7 \u0111\u00e1 t\u1ef1 nhi\u00ean, s\u01a1n ch\u1ed1ng ch\u00e1y Flamebar bw11, pallet nh\u1ef1a sinh th\u00e1i, g\u1ed7 ngo\u00e0i tr\u1eddi, g\u1ed7 kh\u00e1ng n\u01b0\u1edbc resysta, g\u1ed7 s\u00e0n h\u1ed3 b\u01a1, m\u00e1i th\u00e9p si\u00eau nh\u1eb9, tole th\u1ebf h\u1ec7 m\u1edbi...","breadcrumb":{"@id":"https://tcbm.vn/#breadcrumb"},"inLanguage":"vi","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://tcbm.vn/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https://tcbm.vn/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home"}]}]}</script>
	<!-- / Yoast SEO plugin. -->


<link rel='dns-prefetch' href='//www.googletagmanager.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//fonts.googleapis.com' />
<link rel='stylesheet' id='structured-content-frontend-css' href='https://tcbm.vn/wp-content/plugins/structured-content/dist/blocks.style.build.css?ver=1.4.6' type='text/css' media='all' />
<style id='wp-block-library-inline-css' type='text/css'>
:root{--wp-admin-theme-color:#007cba;--wp-admin-theme-color-darker-10:#006ba1;--wp-admin-theme-color-darker-20:#005a87;--wp-admin-border-width-focus:2px}@media (-webkit-min-device-pixel-ratio:2),(min-resolution:192dpi){:root{--wp-admin-border-width-focus:1.5px}}:root .has-pale-pink-background-color{background-color:#f78da7}:root .has-vivid-red-background-color{background-color:#cf2e2e}:root .has-luminous-vivid-orange-background-color{background-color:#ff6900}:root .has-luminous-vivid-amber-background-color{background-color:#fcb900}:root .has-light-green-cyan-background-color{background-color:#7bdcb5}:root .has-vivid-green-cyan-background-color{background-color:#00d084}:root .has-pale-cyan-blue-background-color{background-color:#8ed1fc}:root .has-vivid-cyan-blue-background-color{background-color:#0693e3}:root .has-vivid-purple-background-color{background-color:#9b51e0}:root .has-white-background-color{background-color:#fff}:root .has-very-light-gray-background-color{background-color:#eee}:root .has-cyan-bluish-gray-background-color{background-color:#abb8c3}:root .has-very-dark-gray-background-color{background-color:#313131}:root .has-black-background-color{background-color:#000}:root .has-pale-pink-color{color:#f78da7}:root .has-vivid-red-color{color:#cf2e2e}:root .has-luminous-vivid-orange-color{color:#ff6900}:root .has-luminous-vivid-amber-color{color:#fcb900}:root .has-light-green-cyan-color{color:#7bdcb5}:root .has-vivid-green-cyan-color{color:#00d084}:root .has-pale-cyan-blue-color{color:#8ed1fc}:root .has-vivid-cyan-blue-color{color:#0693e3}:root .has-vivid-purple-color{color:#9b51e0}:root .has-white-color{color:#fff}:root .has-very-light-gray-color{color:#eee}:root .has-cyan-bluish-gray-color{color:#abb8c3}:root .has-very-dark-gray-color{color:#313131}:root .has-black-color{color:#000}:root .has-vivid-cyan-blue-to-vivid-purple-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#0693e3,#9b51e0)}:root .has-vivid-green-cyan-to-vivid-cyan-blue-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#00d084,#0693e3)}:root .has-light-green-cyan-to-vivid-green-cyan-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#7adcb4,#00d082)}:root .has-luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#fcb900,#ff6900)}:root .has-luminous-vivid-orange-to-vivid-red-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#ff6900,#cf2e2e)}:root .has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#eee,#a9b8c3)}:root .has-cool-to-warm-spectrum-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#4aeadc,#9778d1 20%,#cf2aba 40%,#ee2c82 60%,#fb6962 80%,#fef84c)}:root .has-blush-light-purple-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#ffceec,#9896f0)}:root .has-blush-bordeaux-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#fecda5,#fe2d2d 50%,#6b003e)}:root .has-purple-crush-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#34e2e4,#4721fb 50%,#ab1dfe)}:root .has-luminous-dusk-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#ffcb70,#c751c0 50%,#4158d0)}:root .has-hazy-dawn-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#faaca8,#dad0ec)}:root .has-pale-ocean-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#fff5cb,#b6e3d4 50%,#33a7b5)}:root .has-electric-grass-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#caf880,#71ce7e)}:root .has-subdued-olive-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#fafae1,#67a671)}:root .has-atomic-cream-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#fdd79a,#004a59)}:root .has-nightshade-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#330968,#31cdcf)}:root .has-midnight-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#020381,#2874fc)}.has-small-font-size{font-size:.8125em}.has-normal-font-size,.has-regular-font-size{font-size:1em}.has-medium-font-size{font-size:1.25em}.has-large-font-size{font-size:2.25em}.has-huge-font-size,.has-larger-font-size{font-size:2.625em}.has-text-align-center{text-align:center}.has-text-align-left{text-align:left}.has-text-align-right{text-align:right}#end-resizable-editor-section{display:none}.aligncenter{clear:both}.items-justified-left{justify-content:flex-start}.items-justified-center{justify-content:center}.items-justified-right{justify-content:flex-end}.items-justified-space-between{justify-content:space-between}.screen-reader-text{border:0;clip:rect(1px,1px,1px,1px);-webkit-clip-path:inset(50%);clip-path:inset(50%);height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px;word-wrap:normal!important}.screen-reader-text:focus{background-color:#ddd;clip:auto!important;-webkit-clip-path:none;clip-path:none;color:#444;display:block;font-size:1em;height:auto;left:5px;line-height:normal;padding:15px 23px 14px;text-decoration:none;top:5px;width:auto;z-index:100000}
</style>
<link rel='stylesheet' id='contact-form-7-css' href='https://tcbm.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.5.3' type='text/css' media='all' />
<style id='contact-form-7-inline-css' type='text/css'>
.wpcf7 .wpcf7-recaptcha iframe {margin-bottom: 0;}.wpcf7 .wpcf7-recaptcha[data-align="center"] > div {margin: 0 auto;}.wpcf7 .wpcf7-recaptcha[data-align="right"] > div {margin: 0 0 0 auto;}
</style>
<link rel='stylesheet' id='theme.css-css' href='https://tcbm.vn/wp-content/plugins/popup-builder/public/css/theme.css?ver=4.1.14' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='contactus.css-css' href='https://tcbm.vn/wp-content/plugins/ar-contactus/res/css/contactus.min.css?ver=2.2.0' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='contactus.generated.desktop.css-css' href='https://tcbm.vn/wp-content/plugins/ar-contactus/res/css/generated-desktop.css?ver=1678675464' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='hpr-style-css' href='https://tcbm.vn/wp-content/plugins/hotline-phone-ring/assets/css/style-1.css?ver=2.0.6' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='flatsome-main-css' href='https://tcbm.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/css/flatsome.css?ver=3.14.3' type='text/css' media='all' />
<style id='flatsome-main-inline-css' type='text/css'>
@font-face {
				font-family: "fl-icons";
				font-display: block;
				src: url(https://tcbm.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/css/icons/fl-icons.eot?v=3.14.3);
				src:
					url(https://tcbm.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/css/icons/fl-icons.eot#iefix?v=3.14.3) format("embedded-opentype"),
					url(https://tcbm.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/css/icons/fl-icons.woff2?v=3.14.3) format("woff2"),
					url(https://tcbm.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/css/icons/fl-icons.ttf?v=3.14.3) format("truetype"),
					url(https://tcbm.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/css/icons/fl-icons.woff?v=3.14.3) format("woff"),
					url(https://tcbm.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/css/icons/fl-icons.svg?v=3.14.3#fl-icons) format("svg");
			}
</style>
<link rel='stylesheet' id='flatsome-shop-css' href='https://tcbm.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/css/flatsome-shop.css?ver=3.14.3' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='flatsome-style-css' href='https://tcbm.vn/wp-content/themes/flatsome-child/style.css?ver=3.0' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='flatsome-googlefonts-css' href='//fonts.googleapis.com/css?family=Inter%3Aregular%2C700%2Cregular%2C700%2Cregular&#038;display=swap&#038;ver=3.9' type='text/css' media='all' />
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.0' id='jquery-core-js'></script>
<script type='text/javascript' id='jquery-js-after'>
var v = jQuery.fn.jquery;
			if (v && parseInt(v) >= 3 && window.self === window.top) {
				var readyList=[];
				window.originalReadyMethod = jQuery.fn.ready;
				jQuery.fn.ready = function(){
					if(arguments.length && arguments.length > 0 && typeof arguments[0] === "function") {
						readyList.push({"c": this, "a": arguments});
					}
					return window.originalReadyMethod.apply( this, arguments );
				};
				window.wpfReadyList = readyList;
			}
</script>
<script type='text/javascript' id='Popup.js-js-before'>
var sgpbPublicUrl = "https:\/\/tcbm.vn\/wp-content\/plugins\/popup-builder\/public\/";
var SGPB_JS_LOCALIZATION = {"imageSupportAlertMessage":"Only image files supported","pdfSupportAlertMessage":"Only pdf files supported","areYouSure":"Are you sure?","addButtonSpinner":"L","audioSupportAlertMessage":"Only audio files supported (e.g.: mp3, wav, m4a, ogg)","publishPopupBeforeElementor":"Please, publish the popup before starting to use Elementor with it!","publishPopupBeforeDivi":"Please, publish the popup before starting to use Divi Builder with it!","closeButtonAltText":"Close"};
</script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-content/plugins/popup-builder/public/js/Popup.js?ver=4.1.14' id='Popup.js-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-content/plugins/popup-builder/public/js/PopupConfig.js?ver=4.1.14' id='PopupConfig.js-js'></script>
<script type='text/javascript' id='PopupBuilder.js-js-before'>
var SGPB_POPUP_PARAMS = {"popupTypeAgeRestriction":"ageRestriction","defaultThemeImages":{"1":"https:\/\/tcbm.vn\/wp-content\/plugins\/popup-builder\/public\/img\/theme_1\/close.png","2":"https:\/\/tcbm.vn\/wp-content\/plugins\/popup-builder\/public\/img\/theme_2\/close.png","3":"https:\/\/tcbm.vn\/wp-content\/plugins\/popup-builder\/public\/img\/theme_3\/close.png","5":"https:\/\/tcbm.vn\/wp-content\/plugins\/popup-builder\/public\/img\/theme_5\/close.png","6":"https:\/\/tcbm.vn\/wp-content\/plugins\/popup-builder\/public\/img\/theme_6\/close.png"},"homePageUrl":"https:\/\/tcbm.vn\/","isPreview":false,"convertedIdsReverse":[],"dontShowPopupExpireTime":365,"conditionalJsClasses":[],"disableAnalyticsGeneral":false};
var SGPB_JS_PACKAGES = {"packages":{"current":1,"free":1,"silver":2,"gold":3,"platinum":4},"extensions":{"geo-targeting":false,"advanced-closing":false}};
var SGPB_JS_PARAMS = {"ajaxUrl":"https:\/\/tcbm.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"1a23de0964"};
</script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-content/plugins/popup-builder/public/js/PopupBuilder.js?ver=4.1.14' id='PopupBuilder.js-js'></script>
<script type='text/javascript' id='contactus-js-extra'>
/* <![CDATA[ */
var arCUVars = {"url":"https:\/\/tcbm.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","version":"2.2.0","_wpnonce":"<input type=\"hidden\" id=\"_wpnonce\" name=\"_wpnonce\" value=\"eb25da88ff\" \/><input type=\"hidden\" name=\"_wp_http_referer\" value=\"\/\" \/>"};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-content/plugins/ar-contactus/res/js/contactus.min.js?ver=2.2.0' id='contactus-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-content/plugins/ar-contactus/res/js/scripts.js?ver=2.2.0' id='contactus.scripts-js'></script>

<!-- Google Analytics snippet added by Site Kit -->
<script type='text/javascript' src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-113408061-1' id='google_gtagjs-js' async></script>
<script type='text/javascript' id='google_gtagjs-js-after'>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('set', 'linker', {"domains":["tcbm.vn"]} );
gtag("js", new Date());
gtag("set", "developer_id.dZTNiMT", true);
gtag("config", "UA-113408061-1", {"anonymize_ip":true});
</script>

<!-- End Google Analytics snippet added by Site Kit -->
<link rel="https://api.w.org/" href="https://tcbm.vn/wp-json/" /><link rel="alternate" type="application/json" href="https://tcbm.vn/wp-json/wp/v2/pages/55" /><meta name="generator" content="Site Kit by Google 1.49.0" /><script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=vi" async defer></script>
				<style>
					.hotline-phone-ring-wrap {
						 left: 10px;						 bottom: 10px;					}
				</style>
				<style>.bg{opacity: 0; transition: opacity 1s; -webkit-transition: opacity 1s;} .bg-loaded{opacity: 1;}</style><!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://tcbm.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/css/ie-fallback.css"><script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.6.1/html5shiv.js"></script><script>var head = document.getElementsByTagName('head')[0],style = document.createElement('style');style.type = 'text/css';style.styleSheet.cssText = ':before,:after{content:none !important';head.appendChild(style);setTimeout(function(){head.removeChild(style);}, 0);</script><script src="https://tcbm.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/libs/ie-flexibility.js"></script><![endif]-->	<noscript><style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style></noscript>
	<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-MKWR235');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->
<meta name="facebook-domain-verification" content="0q0o4rg6soph9b19rqc8ozavjhxtd3" />
<!-- Meta Pixel Code -->
<script>
 !function(f,b,e,v,n,t,s)
 {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
 n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
 if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';
 n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
 t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
 s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',
 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
 fbq('init', '514052746637021');
 fbq('track', 'PageView');
</script>
<noscript><img height="1" width="1" style="display:none"
 src="https://www.facebook.com/tr?id=514052746637021&ev=PageView&noscript=1"
/></noscript>
<!-- End Meta Pixel Code -->
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 350229196 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-350229196"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'AW-350229196');
</script>
<link rel="icon" href="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png" sizes="32x32" />
<link rel="icon" href="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png" sizes="192x192" />
<link rel="apple-touch-icon" href="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png" />
<meta name="msapplication-TileImage" content="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png" />
<style id="custom-css" type="text/css">:root {--primary-color: #0072b9;}.full-width .ubermenu-nav, .container, .row{max-width: 1270px}.row.row-collapse{max-width: 1240px}.row.row-small{max-width: 1262.5px}.row.row-large{max-width: 1300px}.header-main{height: 46px}#logo img{max-height: 46px}#logo{width:82px;}#logo a{max-width:70px;}.header-top{min-height: 30px}.transparent .header-main{height: 90px}.transparent #logo img{max-height: 90px}.has-transparent + .page-title:first-of-type,.has-transparent + #main > .page-title,.has-transparent + #main > div > .page-title,.has-transparent + #main .page-header-wrapper:first-of-type .page-title{padding-top: 90px;}.header.show-on-scroll,.stuck .header-main{height:70px!important}.stuck #logo img{max-height: 70px!important}.header-bottom {background-color: #f1f1f1}.top-bar-nav > li > a{line-height: 16px }.header-main .nav > li > a{line-height: 16px }.stuck .header-main .nav > li > a{line-height: 50px }@media (max-width: 549px) {.header-main{height: 70px}#logo img{max-height: 70px}}.nav-dropdown{font-size:100%}/* Color */.accordion-title.active, .has-icon-bg .icon .icon-inner,.logo a, .primary.is-underline, .primary.is-link, .badge-outline .badge-inner, .nav-outline > li.active> a,.nav-outline >li.active > a, .cart-icon strong,[data-color='primary'], .is-outline.primary{color: #0072b9;}/* Color !important */[data-text-color="primary"]{color: #0072b9!important;}/* Background Color */[data-text-bg="primary"]{background-color: #0072b9;}/* Background */.scroll-to-bullets a,.featured-title, .label-new.menu-item > a:after, .nav-pagination > li > .current,.nav-pagination > li > span:hover,.nav-pagination > li > a:hover,.has-hover:hover .badge-outline .badge-inner,button[type="submit"], .button.wc-forward:not(.checkout):not(.checkout-button), .button.submit-button, .button.primary:not(.is-outline),.featured-table .title,.is-outline:hover, .has-icon:hover .icon-label,.nav-dropdown-bold .nav-column li > a:hover, .nav-dropdown.nav-dropdown-bold > li > a:hover, .nav-dropdown-bold.dark .nav-column li > a:hover, .nav-dropdown.nav-dropdown-bold.dark > li > a:hover, .is-outline:hover, .tagcloud a:hover,.grid-tools a, input[type='submit']:not(.is-form), .box-badge:hover .box-text, input.button.alt,.nav-box > li > a:hover,.nav-box > li.active > a,.nav-pills > li.active > a ,.current-dropdown .cart-icon strong, .cart-icon:hover strong, .nav-line-bottom > li > a:before, .nav-line-grow > li > a:before, .nav-line > li > a:before,.banner, .header-top, .slider-nav-circle .flickity-prev-next-button:hover svg, .slider-nav-circle .flickity-prev-next-button:hover .arrow, .primary.is-outline:hover, .button.primary:not(.is-outline), input[type='submit'].primary, input[type='submit'].primary, input[type='reset'].button, input[type='button'].primary, .badge-inner{background-color: #0072b9;}/* Border */.nav-vertical.nav-tabs > li.active > a,.scroll-to-bullets a.active,.nav-pagination > li > .current,.nav-pagination > li > span:hover,.nav-pagination > li > a:hover,.has-hover:hover .badge-outline .badge-inner,.accordion-title.active,.featured-table,.is-outline:hover, .tagcloud a:hover,blockquote, .has-border, .cart-icon strong:after,.cart-icon strong,.blockUI:before, .processing:before,.loading-spin, .slider-nav-circle .flickity-prev-next-button:hover svg, .slider-nav-circle .flickity-prev-next-button:hover .arrow, .primary.is-outline:hover{border-color: #0072b9}.nav-tabs > li.active > a{border-top-color: #0072b9}.widget_shopping_cart_content .blockUI.blockOverlay:before { border-left-color: #0072b9 }.woocommerce-checkout-review-order .blockUI.blockOverlay:before { border-left-color: #0072b9 }/* Fill */.slider .flickity-prev-next-button:hover svg,.slider .flickity-prev-next-button:hover .arrow{fill: #0072b9;}@media screen and (max-width: 549px){body{font-size: 100%;}}body{font-family:"Inter", sans-serif}body{font-weight: 0}.nav > li > a {font-family:"Inter", sans-serif;}.mobile-sidebar-levels-2 .nav > li > ul > li > a {font-family:"Inter", sans-serif;}.nav > li > a {font-weight: 700;}.mobile-sidebar-levels-2 .nav > li > ul > li > a {font-weight: 700;}h1,h2,h3,h4,h5,h6,.heading-font, .off-canvas-center .nav-sidebar.nav-vertical > li > a{font-family: "Inter", sans-serif;}h1,h2,h3,h4,h5,h6,.heading-font,.banner h1,.banner h2{font-weight: 700;}.alt-font{font-family: "Inter", sans-serif;}.alt-font{font-weight: 0!important;}a{color: #0072b9;}a:hover{color: #ed3237;}.tagcloud a:hover{border-color: #ed3237;background-color: #ed3237;}.has-equal-box-heights .box-image {padding-top: 100%;}@media screen and (min-width: 550px){.products .box-vertical .box-image{min-width: 300px!important;width: 300px!important;}}.footer-1{background-color: #ffffff}.footer-2{background-color: #ffffff}.absolute-footer, html{background-color: #ffffff}/* Custom CSS *//* style default */p{font-size: 16px;line-height: 26px;}/* style for Mega menu */#header .sub-menu h4 a{color: #000;font-size: 14px;}#header .sub-menu a > span{font-size: .8em;}#header .sub-menu a:hover > span{color: #000;}/* #header #masthead .flex-row .flex-left.hide-for-medium .header-nav-main .subnav > ul{min-width: 100vh;left: -100%;display: grid;grid-template-columns: repeat(3, 1fr);}*/.mobile-sidebar .subnav-head > a, .subnav-head .sub-menu a{font-size: .8em !important;text-transform: none;}.mobile-sidebar .subnav-head > a{font-weight: 600;}.mobile-sidebar .toggle{width: 25px !important;}/* old */.header-language-dropdown a{display; flex;align-items: flex-start;}.header-language-dropdown a .image-icon{margin-left: 10px;}.box-shadow-2{box-shadow: 0px 10px 20px rgba(41, 41, 42, 0.07);}/* button background primary */a.button{background: #ED3237;/* padding: 8px 32px !important; */margin-top: 32px;}.tab a{border-radius: 0 !important;border: 1px solid #474A57;width: 110px;display: flex;justify-content: center;}.tab.active a{background: #474A57 !important;}.img.show-for-small{transform: none !important;}.post-item .box-image{border-radius:0 !important;}.box-text .blog-post-inner{text-align: justify !important}.ss__projects{background: radial-gradient(100% 100% at 50% 0%, rgba(255, 255, 255, 0.5) 0%, rgba(191, 220, 237, 0.5) 50.52%, rgba(255, 255, 255, 0.5) 100%) !important;}.ss__posts .post-item .box-blog-post .box-text h5.uppercase{text-transform: none;color: #0072B9;font-size: 16px;line-height: 24px;margin-bottom: 8px;}.ss__posts .post-item .box-blog-post .box-text p{font-size: 14px !important;line-height: 24px !important;color: #969BAB !important;}.ss__posts .post-item .box-blog-post .box-text .is-divider{display: none;}.imgs-fixed{display: flex;justify-content: flex-start;align-items: center;}.imgs-fixed .img-footer-bottom{margin-right: 15px;}.imgs-fixed br, #footer .is-divider{display: none;}#footer{padding-top: 60px;}#footer p{font-size: 14px;line-height: 24px;color: #18191F;}#footer span.widget-title{font-size: 20px;line-height: 30px;}#footer .textwidget ul{margin-top: 12px;font-size: 14px;line-height: 24px;}#footer p ,#footer .textwidget ul, .copyright-footer{color: #18191F;}#footer .col{padding: 0 23px;}.product-section .panel.entry-content .technical .row .col div, .product-section .panel.entry-content .technical .row .col p, .product-section .panel.entry-content .technical .row .col ol li{font-size: 16px;line-height: 26px;}/* Custom CSS Tablet */@media (max-width: 849px){.portfolio-main-content{padding: 0;}.accordion-title{text-align: justify;}.accordion{text-align: justify !important;}}/* Custom CSS Mobile */@media (max-width: 549px){a, li{font-size: 16px !important;}.product-section .panel.entry-content .technical .row .col div, .product-section .panel.entry-content .technical .row .col p{font-size: 16px;line-height: 26px;}.product h2{font-size: 18px !important;line-height: 1.4 !important;}.spt .img{padding-top: 80px;}@media (max-width: 550px){.spt .img{padding-top: 0px!important;}.col.medium-3 a span{font-size: 12px;}.product-toc ul.nav{justify-content: space-between;}.product-toc ul.nav li.nav-item, .nav>li{margin: 0;}.product-toc ul.nav li.nav-item a{font-size: 10px !important;}}}.label-new.menu-item > a:after{content:"New";}.label-hot.menu-item > a:after{content:"Hot";}.label-sale.menu-item > a:after{content:"Sale";}.label-popular.menu-item > a:after{content:"Popular";}</style>		<style type="text/css" id="wp-custom-css">
			.gtv-margin-top-0 {
	margin-top: 0px !important;
}

.product-short-description {
	min-height: 300px;
}

.nav-dropdown{
	display: block;
}

.product-short-description {
	text-align: justify;
}

#header .sub-menu a{
	text-transform: uppercase !important;
}
.intro-first-section .section-bg.bg-loaded{
	 background-size: 80% 100% !important;
  background-position: 100% !important;
}

.fixed-bg .section-bg.bg-loaded{
	background-attachment: fixed;
  background-size: 100% !important;
}

@media (max-width: 1024px){
	.intro-first-section .row .col:first-child .col-inner{
		padding: 50px !important;
	}
}

@media (max-width: 600px){
	.mobile-reverse{
		flex-direction: column-reverse;
	}
	
	.intro-first-section .section-bg.bg-loaded{
		background-size: 100% 100% !important;
	}
	
	.intro-first-section{
		position: relative;
	}
	
	.intro-first-section:after{
		content: "";
		position: absolute;
		top:0;
		left: 0;
		height: 100%;
		width: 100%;
		background-color: rgba(0,0,0,.5);
		z-index: 9;
	}
	
	.intro-first-section .section-content{
		z-index: 10;
	}
	
	.intro-first-section .section-content .col-inner{
		background-color: transparent !important;
	}
	
	.intro-first-section .section-content .col-inner > *{
		color: #fff !important;
		text-align: center;
	}
	
	.intro-first-section .section-content .col-inner span{
		color: #fff !important;
		text-align: center;
	}
	
	.mobile-hide-text h2{
		display: none;
	}
	
	.mobile-hide-text .divider{
		display: none;
	}
	
	.admin-bar .product-toc.sticky{
		display: none !important;
	}
	
}

.gtv-left {
	text-align: left;
}

.gtv-left a { 
	color: #474A57;
	text-transform: uppercase;
	font-weight: bold;
}

.related .product-small.box .product-title {
	text-align: left;
}

.product-small.box .product-title a{
	color: #000 !important;
	text-transform: uppercase;
	font-weight: bold;
}

.blog-archive .post-title {
	overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  display: -webkit-box;
  -webkit-line-clamp: 2; /* number of lines to show */
  -webkit-box-orient: vertical;
}

.from_the_blog_excerpt {
	overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  display: -webkit-box;
  -webkit-line-clamp: 2; /* number of lines to show */
  -webkit-box-orient: vertical;
}

.gtv-equal h5 {
	overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  display: -webkit-box;
  -webkit-line-clamp: 2; /* number of lines to show */
  -webkit-box-orient: vertical;
}

.woocommerce-product-attributes {
	display: none;
}

.badge-outline {
	display: none;
}

.portfolio-box .box-image{
	height: 200px;
}

.portfolio-box .box-image div{
	height: 100%;
}

.portfolio-box .box-image img{
	height: 100%;
	object-fit: cover;
}

.gtv-home-product .product-small.box .box-image a{
	height: 230px;
}

.gtv-home-product .product-small.box .box-image a img{
	height: 100%;
	width: 100%;
	object-fit: cover;
}

.custom-image-box .box-image div{
	height: 400px;
}

.custom-image-box .box-image div img{
	height: 100%;
	object-fit: cover;
}

.product-short-description h2{
	text-transform: uppercase;
}

.related .product-small.box .product-title{
	text-transform: uppercase;
	font-weight: bold;
}

@media (max-width: 1024px){
	.custom-image-box .box-image div{
		height: 325px;
	}
	#logo {
  width: auto !important;
	}
}

@media (max-width: 812px){
	.custom-image-box .box-image div{
		height: 240px;
	}
}

@media (max-width: 600px){
	.gtv-home-product .product-small.box .box-image a{
		height: 150px;
	}
	.custom-image-box .box-image div{
		height: auto;
	}
	.gtv-group-image .gtv-custom-image{
		margin: 35px 0 !important;
	}
	.gtv-group-image .gtv-custom-image .img-inner{
		padding-top: 65px !important;
	}
}

#header.transparent .header-main .nav > li > a{
	color: #fff !important;
}

h3.product-section-title {
	text-align: center;
}
.product-section .panel .custom-tabs#addition_products {
  background-color: #ffffff;
}

.product-section .panel .custom-tabs#addition_products h2 {
  color: #000;
}

.product-section .panel .custom-tabs#addition_products .used-product .box-text .box-title {
	color: #000;
}

.portfolio-title-wrap .portfolio-info ul.info-list li.info-item p.info-title {
  font-size: 18px;
		color: #FFFFFF;
}

.portfolio-title-wrap .portfolio-info {
  background-color: #0072B9;
}

.portfolio-title-wrap .portfolio-info ul.info-list li.info-item p.info-label {
  color: #FFFFFF;
}

.wpcf7-spinner {
  margin: 0px -50px 0px 0px;
}

#header.transparent .header-main .nav > li > a {
  color: #000 !important;
}

.transparent .header-main {
  background: #fff;
}

.transparent .header-main {
  height: 60px;
}

.blog-archive .post-title {
  text-align: center;
}

.box-text p {
  text-align: center;
}

.container.archive-filter {
  visibility: hidden;
}

#comments .comment-respond {
  margin-top: 0px;
  padding: 0px 0px 0;
		height: 5px;
		visibility: hidden;
}

.product-small.box .product-title a {
  text-align: center;
}

.box-text h1, .box-text h2, .box-text h3, .box-text h4, .box-text h5, .box-text h6, .box-text a:not(.button) {
  text-align: center;
}
.text-center {
		color: #000000;
}
.related .product-section-title {
  text-transform: uppercase;
		color: #000000
}
.product-section .panel .custom-tabs#technical ul li .title {
  font-size: 16px;
  text-transform: none;
  color: #000000;
}
.col, .gallery-item, .columns {
  padding: 7px 7px 7px 7px;
}		</style>
		<noscript><style>.perfmatters-lazy[data-src]{display:none !important;}</style></noscript><meta name="google-site-verification" content="VoXBQzbjp6cviLkoKt5GXCUQJ5szQisVNxppN6KboFY" />
</head>

<body data-rsssl=1 class="home page-template page-template-page-transparent-header-light page-template-page-transparent-header-light-php page page-id-55 theme-flatsome lightbox nav-dropdown-has-arrow nav-dropdown-has-shadow nav-dropdown-has-border" >
<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MKWR235"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->


<a class="skip-link screen-reader-text" href="#main">Skip to content</a>

<div id="wrapper">

	
	<header id="header" class="header transparent has-transparent has-sticky sticky-jump">
		<div class="header-wrapper" id="header-wrap">
			<div id="masthead" class="header-main nav-dark toggle-nav-dark">
   <div class="header-inner flex-row container logo-left medium-logo-center" role="navigation">

     <!-- Logo -->
     <div id="logo" class="flex-col logo">
      <!-- Header logo -->
<a href="https://tcbm.vn/" title="TCBM - Vật Liệu Xây Dựng Toàn Cầu" rel="home">
  <img width="82" height="46" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%2082%2046&#039;%3E%3C/svg%3E" class="header_logo header-logo perfmatters-lazy" alt="TCBM" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/logo-ko-chu-1.png" /><noscript><img width="82" height="46" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/logo-ko-chu-1.png" class="header_logo header-logo" alt="TCBM"/></noscript><img width="82" height="46" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%2082%2046&#039;%3E%3C/svg%3E" class="header-logo-dark perfmatters-lazy" alt="TCBM" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/logo-ko-chu-1.png" /><noscript><img width="82" height="46" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/logo-ko-chu-1.png" class="header-logo-dark" alt="TCBM"/></noscript></a>
     </div>

     <!-- Mobile Left Elements -->
     <div class="flex-col show-for-medium flex-left">
      <ul class="mobile-nav nav nav-left ">
       <li class="nav-icon has-icon">
 		<a href="#" data-open="#main-menu" data-pos="center" data-bg="main-menu-overlay" data-color="" class="is-small" aria-label="Menu" aria-controls="main-menu" aria-expanded="false">
		
		 <i class="icon-menu" ></i>
		 		</a>
	</li>      </ul>
     </div>

     <!-- Left Elements -->
     <div class="flex-col hide-for-medium flex-left
      flex-grow">
      <ul class="header-nav header-nav-main nav nav-left nav-line-bottom" >
       <li id="menu-item-60" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home current-menu-item page_item page-item-55 current_page_item menu-item-60 active menu-item-design-default"><a href="https://tcbm.vn/" aria-current="page" class="nav-top-link">Trang chủ</a></li>
<li id="menu-item-7385" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-7385 menu-item-design-default"><a href="https://tcbm.vn/gioi-thieu/" class="nav-top-link">Giới thiệu</a></li>
<li id="menu-item-7660" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-has-children menu-item-7660 menu-item-design-container-width menu-item-has-block has-dropdown"><a href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-me/" class="nav-top-link">Sản phẩm M&amp;E<i class="icon-angle-down" ></i></a><div class="sub-menu nav-dropdown"><div class="row row-small row-full-width" id="row-1640278630">


	<div id="col-1148107782" class="col medium-3 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			

<strong><a href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-me/cach-nhiet-k-flex/" target="_blank" rel="noopener">Cách nhiệt K-FLEX</a></strong>

	<div class="ux-menu stack stack-col justify-start ux-menu--divider-solid">
		

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/k-flex-st-cach-nhiet-ong-va-tam/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				K-FLEX ST			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/k-flex-k-protect-insulation/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				K-FLEX K-Protect			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/ong-cach-nhiet-m-flex/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				M-FLEX			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/bang-keo-cach-nhiet-k-flex-tape/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				K-FLEX TAPE			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/bang-keo-nhom-k-flex/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				BĂNG KEO NHÔM K-FLEX			</span>
		</a>
	</div>
	

	</div>
	

		</div>
				
<style>
#col-1148107782 > .col-inner {
 padding: 15px 30px 15px 30px;
}
</style>
	</div>

	

	<div id="col-88934017" class="col medium-3 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			

<strong><a href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-me/cach-nhiet-armacell/" target="_blank" rel="noopener">Cách nhiệt Armacell</a></strong>

	<div class="ux-menu stack stack-col justify-start ux-menu--divider-solid">
		

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/armaflex-class-0/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				ARMAFLEX Class 0			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/armaflex-class-1/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				ARMAFLEX Class 1			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/armagel-dt/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				ArmaGel DT			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/armagel-ht/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				ArmaGel HT			</span>
		</a>
	</div>
	

	</div>
	

		</div>
				
<style>
#col-88934017 > .col-inner {
 padding: 15px 30px 15px 30px;
}
</style>
	</div>

	

	<div id="col-1558085546" class="col medium-3 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			

<strong><a href="https://tcbm.vn/san-pham/ong-mem-noi-dau-phun-sprinkler-flexdrop-yong-won/" target="_blank" rel="noopener">Ống mềm nối đầu phun sprinkler FLEXDROP Yong Won</a></strong>

		</div>
				
<style>
#col-1558085546 > .col-inner {
 padding: 15px 30px 15px 30px;
}
</style>
	</div>

	

	<div id="col-761183422" class="col medium-3 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			

<strong><a href="https://tcbm.vn/san-pham/son-chong-chay-flamebar-bw11/" target="_blank" rel="noopener">Sơn chống cháy Flamebar BW11</a></strong>

	<div class="ux-menu stack stack-col justify-start ux-menu--divider-solid">
		

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/ron-gasket/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				RON CHỐNG CHÁY			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/keo-acrylic-sealant/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				KEO ACRYLIC SEALANT			</span>
		</a>
	</div>
	

	</div>
	

		</div>
				
<style>
#col-761183422 > .col-inner {
 padding: 15px 30px 15px 30px;
}
</style>
	</div>

	

</div></div></li>
<li id="menu-item-7647" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-has-children menu-item-7647 menu-item-design-container-width menu-item-has-block has-dropdown"><a href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/" class="nav-top-link">Sản phẩm Kiến trúc<i class="icon-angle-down" ></i></a><div class="sub-menu nav-dropdown"><div class="row row-collapse row-full-width" id="row-1408893698">


	<div id="col-731965517" class="col medium-3 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			

	<div id="text-2684046314" class="text">
		

<strong><a href="/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/mai-bitum-phu-da-iko/" target="_blank" rel="noopener">Ngói bitum phủ đá IKO</a></strong>
		
<style>
#text-2684046314 {
 color: rgb(0,0,0);
}
#text-2684046314 > * {
 color: rgb(0,0,0);
}
</style>
	</div>
	
	<div class="ux-menu stack stack-col justify-start ux-menu--divider-solid">
		

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-marathon/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				Marathon			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				Armourshield			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-cambridge/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				Cambridge			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-cambridge-xtreme-9-5/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				Cambridge Xtreme			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-super-glass-biber/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				Superglass Biber			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-iko-armourshake/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				Armourshake			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-crown-slate/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				Crown Slate			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-royal-estate/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				Royal Estate			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-dynasty/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				Dynasty			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/phu-kien/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				Phụ kiện			</span>
		</a>
	</div>
	

	</div>
	

		</div>
				
<style>
#col-731965517 > .col-inner {
 padding: 15px 30px 15px 30px;
}
</style>
	</div>

	

	<div id="col-839839739" class="col medium-3 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			

<div class="row" id="row-1477565058">


	<div id="col-970872256" class="col small-12 large-12" >
				<div class="col-inner" >
			
			

<strong><a href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/tam-lop-kim-loai/" target="_blank" rel="noopener">Tấm lợp kim loại</a></strong>

	<div class="ux-menu stack stack-col justify-start ux-menu--divider-solid">
		

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/tam-lop-kim-loai-premium-copper-prestige-compact-ultimetal/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				PREMIUM - COPPER PRESTIGE COMPACT ULTIMETAL			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/tam-lop-kim-loai-premium-copper-prestige-compact/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				PREMIUM - COPPER PRESTIGE COMPACT			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/tam-lop-kim-loai-premium-copper-kieu-prestige-elite/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				PREMIUM - COPPER PRESTIGE ELITE			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/tam-lop-kim-loai-premium-copper-prestige-traditional/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				PREMIUM - COPPER PRESTIGE TRADITIONAL			</span>
		</a>
	</div>
	

	</div>
	

		</div>
					</div>

	

</div>
<div class="row" id="row-1216019502">


	<div id="col-910450470" class="col small-12 large-12" >
				<div class="col-inner" >
			
			

<strong><a href="/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/vox/" target="_blank" rel="noopener">TẤM ỐP VOX</a></strong>

	<div class="ux-menu stack stack-col justify-start ux-menu--divider-solid">
		

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/tam-op-tran-infratop/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				TẤM ỐP TRẦN INFRATOP			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/tam-op-tuong-max-3/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				TẤM ỐP TƯỜNG MAX-3			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/tam-op-da-nang-fronto/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				TẤM ỐP ĐA NĂNG FRONTO			</span>
		</a>
	</div>
	

	</div>
	

		</div>
					</div>

	

</div>

		</div>
				
<style>
#col-839839739 > .col-inner {
 padding: 15px 30px 15px 30px;
}
</style>
	</div>

	

	<div id="col-1876192913" class="col medium-3 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			

<strong><a href="/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/mai-lop-hop-kim-phu-da-ahi/" target="_blank" rel="noopener">Ngói thép phủ đá Decra AHI</a></strong>

	<div class="ux-menu stack stack-col justify-start ux-menu--divider-solid">
		

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-lop-hop-kim-phu-da-ahi-classic/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				Classic			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-lop-hop-kim-phu-da-ahi-heritage/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				Heritage			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-lop-hop-kim-phu-da-ahi-milano/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				Milano			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-lop-hop-kim-phu-da-ahi-corona-shake/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				Corona Shake			</span>
		</a>
	</div>
	

	<div class="ux-menu-link flex menu-item">
		<a class="ux-menu-link__link flex" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-lop-hop-kim-phu-da-ahi-senator-shingle/" >
						<span class="ux-menu-link__text">
				Senator Shingle			</span>
		</a>
	</div>
	

	</div>
	

		</div>
				
<style>
#col-1876192913 > .col-inner {
 padding: 15px 30px 15px 30px;
}
</style>
	</div>

	

	<div id="col-469711516" class="col medium-3 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			

<div class="row" id="row-1463095944">


	<div id="col-560419668" class="col small-12 large-12" >
				<div class="col-inner" >
			
			

<strong><a href="/san-pham/mai-go-tuyet-tung-do/" target="_blank" rel="noopener">Mái gỗ tuyết tùng đỏ</a></strong>

		</div>
					</div>

	

	<div id="col-764535915" class="col small-12 large-12" >
				<div class="col-inner" >
			
			

<strong><a href="/san-pham/go-sinh-thai-resysta/" target="_blank" rel="noopener">Gỗ sinh thái Resysta</a></strong>

		</div>
					</div>

	

	<div id="col-69399801" class="col small-12 large-12" >
				<div class="col-inner" >
			
			

<strong><a href="/san-pham/van-soi-dam-go-osb/" target="_blank" rel="noopener">Ván OSB (ván dăm định hướng)</a></strong>

		</div>
					</div>

	

	<div id="col-875719072" class="col small-12 large-12" >
				<div class="col-inner" >
			
			

<strong><a href="/san-pham/pallet-intraco-pallet-nhua-sinh-thai/" target="_blank" rel="noopener">Pallet nhựa sinh thái</a></strong>

		</div>
					</div>

	

</div>

<a href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-la-nhan-tao-centro-thatch/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Mái lá nhân tạo Centro Thatch ™</strong></a>

		</div>
				
<style>
#col-469711516 > .col-inner {
 padding: 15px 30px 15px 30px;
}
</style>
	</div>

	

</div></div></li>
<li id="menu-item-7713" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-7713 menu-item-design-default"><a href="/du-an/" class="nav-top-link">Dự án</a></li>
<li id="menu-item-472" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-472 menu-item-design-default"><a href="https://tcbm.vn/cap-nhat-thong-tin-chung-va-cong-ty-toan-cau/" class="nav-top-link">Tin tức</a></li>
<li id="menu-item-64" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-64 menu-item-design-default"><a href="https://tcbm.vn/lien-he/" class="nav-top-link">Liên hệ</a></li>
      </ul>
     </div>

     <!-- Right Elements -->
     <div class="flex-col hide-for-medium flex-right">
      <ul class="header-nav header-nav-main nav nav-right nav-line-bottom">
       <li class="header-search header-search-dropdown has-icon has-dropdown menu-item-has-children">
		<a href="#" aria-label="Tìm kiếm" class="is-small"><i class="icon-search" ></i></a>
		<ul class="nav-dropdown nav-dropdown-default">
	 	<li class="header-search-form search-form html relative has-icon">
	<div class="header-search-form-wrapper">
		<div class="searchform-wrapper ux-search-box relative is-normal"><form role="search" method="get" class="searchform" action="https://tcbm.vn/">
	<div class="flex-row relative">
						<div class="flex-col flex-grow">
			<label class="screen-reader-text" for="woocommerce-product-search-field-0">Tìm kiếm:</label>
			<input type="search" id="woocommerce-product-search-field-0" class="search-field mb-0" placeholder="Tìm kiếm&hellip;" value="" name="s" />
			<input type="hidden" name="post_type" value="product" />
							<input type="hidden" name="lang" value="vi" />
					</div>
		<div class="flex-col">
			<button type="submit" value="Tìm kiếm" class="ux-search-submit submit-button secondary button icon mb-0" aria-label="Submit">
				<i class="icon-search" ></i>			</button>
		</div>
	</div>
	<div class="live-search-results text-left z-top"></div>
</form>
</div>	</div>
</li>	</ul>
</li>
<li class="has-dropdown header-language-dropdown">
	<a href="#">
		Tiếng Việt		<i class="image-icon"><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%200%200&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="Tiếng Việt" class="perfmatters-lazy" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/plugins/polylang-pro/vendor/wpsyntex/polylang/flags/vn.png" /><noscript><img src="https://tcbm.vn/wp-content/plugins/polylang-pro/vendor/wpsyntex/polylang/flags/vn.png" alt="Tiếng Việt"/></noscript></i>		<i class="icon-angle-down" ></i>	</a>
	<ul class="nav-dropdown nav-dropdown-default">
		<li><a href="https://tcbm.vn/" hreflang="vi"><i class="icon-image"><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%200%200&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="Tiếng Việt" class="perfmatters-lazy" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/plugins/polylang-pro/vendor/wpsyntex/polylang/flags/vn.png" /><noscript><img src="https://tcbm.vn/wp-content/plugins/polylang-pro/vendor/wpsyntex/polylang/flags/vn.png" alt="Tiếng Việt"/></noscript></i> Tiếng Việt</a></li><li><a href="https://tcbm.vn/eng/" hreflang="eng"><i class="icon-image"><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%200%200&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="English" class="perfmatters-lazy" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/plugins/polylang-pro/vendor/wpsyntex/polylang/flags/us.png" /><noscript><img src="https://tcbm.vn/wp-content/plugins/polylang-pro/vendor/wpsyntex/polylang/flags/us.png" alt="English"/></noscript></i> English</a></li>	</ul>
</li>
      </ul>
     </div>

     <!-- Mobile Right Elements -->
     <div class="flex-col show-for-medium flex-right">
      <ul class="mobile-nav nav nav-right ">
       <li class="header-search header-search-dropdown has-icon has-dropdown menu-item-has-children">
		<a href="#" aria-label="Tìm kiếm" class="is-small"><i class="icon-search" ></i></a>
		<ul class="nav-dropdown nav-dropdown-default">
	 	<li class="header-search-form search-form html relative has-icon">
	<div class="header-search-form-wrapper">
		<div class="searchform-wrapper ux-search-box relative is-normal"><form role="search" method="get" class="searchform" action="https://tcbm.vn/">
	<div class="flex-row relative">
						<div class="flex-col flex-grow">
			<label class="screen-reader-text" for="woocommerce-product-search-field-1">Tìm kiếm:</label>
			<input type="search" id="woocommerce-product-search-field-1" class="search-field mb-0" placeholder="Tìm kiếm&hellip;" value="" name="s" />
			<input type="hidden" name="post_type" value="product" />
							<input type="hidden" name="lang" value="vi" />
					</div>
		<div class="flex-col">
			<button type="submit" value="Tìm kiếm" class="ux-search-submit submit-button secondary button icon mb-0" aria-label="Submit">
				<i class="icon-search" ></i>			</button>
		</div>
	</div>
	<div class="live-search-results text-left z-top"></div>
</form>
</div>	</div>
</li>	</ul>
</li>
      </ul>
     </div>

   </div>
   
      <div class="container"><div class="top-divider full-width"></div></div>
   </div>
<div class="header-bg-container fill"><div class="header-bg-image fill"></div><div class="header-bg-color fill"></div></div>		</div>
	</header>

	
	<main id="main" class="">
		<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-112739381-1"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'UA-112739381-1');
</script><div id="content" role="main">
			
				
<div class="slider-wrapper relative" id="slider-201530664" >
  <div class="slider slider-nav-circle slider-nav-large slider-nav-light slider-style-normal"
    data-flickity-options='{
      "cellAlign": "center",
      "imagesLoaded": true,
      "lazyLoad": 1,
      "freeScroll": false,
      "wrapAround": true,
      "autoPlay": 6000,
      "pauseAutoPlayOnHover" : true,
      "prevNextButtons": true,
      "contain" : true,
      "adaptiveHeight" : true,
      "dragThreshold" : 10,
      "percentPosition": true,
      "pageDots": true,
      "rightToLeft": false,
      "draggable": true,
      "selectedAttraction": 0.1,
      "parallax" : 0,
      "friction": 0.6    }'
    >
    

 <div class="banner has-hover" id="banner-1474403090">
     <div class="banner-inner fill">
    <div class="banner-bg fill" >
      <div class="bg fill bg-fill "></div>
            <div class="overlay"></div>      
          </div>
    <div class="banner-layers container">
      <div class="fill banner-link"></div>      
  <div id="text-box-466119057" class="text-box banner-layer x50 md-x50 lg-x50 y50 md-y50 lg-y50 res-text">
       <div data-parallax="-1" data-parallax-fade="true">    <div data-animate="bounceIn">      <div class="text-box-content text dark">
       
       <div class="text-inner text-center">
         
<p class="uppercase" style="color: #ffffff; line-height: 1.3; margin-bottom: 32px; font-weight: bold; font-size: 3em;"><span style="font-size: 130%;">CÔNG TY TOÀN CẦU</span></p>
<p style="max-width: 150%; margin: 0px; font-size: 14pt;">Công ty dẫn đầu về phân phối độc quyền các dòng vật liệu xây dựng hàng đầu thế giới tại Việt Nam</p>
<div class="raw_components--panel--3IcXg inspect_panels--inspectionPanel--3Wboz" tabindex="-1">
<div class="inspect_panels--panelTitle--3gfc2 text--fontPos11--RSei3 text--_fontBase--YWDo0">
<div class="inspect_panels--panelCopyActionControls--2t-sz"></div>
</div>
<div>
<div class="inspect_panels--typographySection--36LoJ">
<div class="inspect_panels--copyableRow--2_PiZ inspect_panels--highlightRow--21P9S">
<div class="inspect_panels--typographyPropertyRow--2ccih inspect_panels--propertyRow--Kv4Lp inspect_panels--basePropertyRow--2wZBE">
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
       </div>
      </div>
    </div>    </div>       
<style>
#text-box-466119057 {
 width: 92%;
}
#text-box-466119057 .text-box-content {
 font-size: 100%;
}
@media (min-width:550px) {
 #text-box-466119057 {
  width: 97%;
 }
}
@media (min-width:850px) {
 #text-box-466119057 {
  width: 70%;
 }
}
</style>
  </div>
 
    </div>
   </div>

      
<style>
#banner-1474403090 {
 padding-top: 150%;
}
#banner-1474403090 .bg.bg-loaded {
 background-image: url(https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/banner-1.jpg);
}
#banner-1474403090 .overlay {
 background-color: rgba(0, 0, 0, 0.31);
}
@media (min-width:550px) {
 #banner-1474403090 {
  padding-top: 55%;
 }
}
@media (min-width:850px) {
 #banner-1474403090 {
  padding-top: 50%;
 }
}
</style>
 </div> <div class="banner has-hover" id="banner-2036019967">
     <div class="banner-inner fill">
    <div class="banner-bg fill" >
      <div class="bg fill bg-fill "></div>
            <div class="overlay"></div>      
          </div>
    <div class="banner-layers container">
      <div class="fill banner-link"></div>      
  <div id="text-box-1680215947" class="text-box banner-layer x50 md-x50 lg-x50 y50 md-y50 lg-y50 res-text">
       <div data-parallax="-1" data-parallax-fade="true">    <div data-animate="bounceIn">      <div class="text-box-content text dark">
       
       <div class="text-inner text-center">
         
<h1 class="uppercase" style="color: #ffffff; line-height: 1.3; margin-bottom: 32px; font-size: 3em;"><span style="font-size: 130%;">CÔNG TY TOÀN CẦU</span></h1>
<p style="max-width: 100%; margin: 0px; font-size: 14pt;">Công ty dẫn đầu về phân phối độc quyền các dòng vật liệu xây dựng hàng đầu thế giới tại Việt Nam</p>
<div class="raw_components--panel--3IcXg inspect_panels--inspectionPanel--3Wboz" tabindex="-1">
<div class="inspect_panels--panelTitle--3gfc2 text--fontPos11--RSei3 text--_fontBase--YWDo0">
<div class="inspect_panels--panelCopyActionControls--2t-sz"></div>
</div>
<div>
<div class="inspect_panels--typographySection--36LoJ">
<div class="inspect_panels--copyableRow--2_PiZ inspect_panels--highlightRow--21P9S">
<div class="inspect_panels--typographyPropertyRow--2ccih inspect_panels--propertyRow--Kv4Lp inspect_panels--basePropertyRow--2wZBE">
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
       </div>
      </div>
    </div>    </div>       
<style>
#text-box-1680215947 {
 width: 92%;
}
#text-box-1680215947 .text-box-content {
 font-size: 100%;
}
@media (min-width:550px) {
 #text-box-1680215947 {
  width: 97%;
 }
}
@media (min-width:850px) {
 #text-box-1680215947 {
  width: 70%;
 }
}
</style>
  </div>
 
    </div>
   </div>

      
<style>
#banner-2036019967 {
 padding-top: 150%;
}
#banner-2036019967 .bg.bg-loaded {
 background-image: url(https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/banner-2.jpeg);
}
#banner-2036019967 .overlay {
 background-color: rgba(0, 0, 0, 0.31);
}
@media (min-width:550px) {
 #banner-2036019967 {
  padding-top: 55%;
 }
}
@media (min-width:850px) {
 #banner-2036019967 {
  padding-top: 50%;
 }
}
</style>
 </div>


   </div>

   <div class="loading-spin dark large centered"></div>

   	</div>


	<section class="section home-second-section" id="section_81182052">
		<div class="bg section-bg fill bg-fill bg-loaded" >

			
			
			

		</div>

		<div class="section-content relative">
			
<div class="row row-small align-equal align-center" id="row-676537556">

	<div id="col-640533101" class="col medium-4 small-12 large-4" >
				<div class="col-inner text-center box-shadow-2" style="background-color:rgb(255,255,255);" >
			
			


		<div class="icon-box featured-box icon-box-center text-center" style="margin:30px 16px 30px 16px;">
					<div class="icon-box-img" style="width: 120px">
				<div class="icon">
					<div class="icon-inner" >
						<img width="512" height="512" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20512%20512&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-medium size-medium perfmatters-lazy" alt="don-vi-tien-phong" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/goal.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/goal.png 512w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/goal-150x150.png 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/goal-70x70.png 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/goal-300x300.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/goal-100x100.png 100w" data-sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /><noscript><img width="512" height="512" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/goal.png" class="attachment-medium size-medium" alt="don-vi-tien-phong" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/goal.png 512w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/goal-150x150.png 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/goal-70x70.png 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/goal-300x300.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/goal-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /></noscript>					</div>
				</div>
			</div>
				<div class="icon-box-text last-reset">
									
<h2><span style="color: #0072b9;">ĐƠN VỊ TIÊN PHONG</span></h2>
<p><span style="font-size: 14px; color: #000000;">Đơn vị tiên phong đưa giải pháp vật liệu xây dựng tiên tiến trên thế giới về Việt Nam.</span></p>
		</div>
	</div>
	
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-112349821" class="col medium-4 small-12 large-4" >
				<div class="col-inner box-shadow-2" style="background-color:rgb(255,255,255);" >
			
			


		<div class="icon-box featured-box icon-box-center text-center" style="margin:30px 16px 30px 16px;">
					<div class="icon-box-img" style="width: 120px">
				<div class="icon">
					<div class="icon-inner" >
						<img width="512" height="512" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20512%20512&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-medium size-medium perfmatters-lazy" alt="chung-nhan" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/certificate.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/certificate.png 512w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/certificate-150x150.png 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/certificate-70x70.png 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/certificate-300x300.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/certificate-100x100.png 100w" data-sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /><noscript><img width="512" height="512" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/certificate.png" class="attachment-medium size-medium" alt="chung-nhan" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/certificate.png 512w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/certificate-150x150.png 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/certificate-70x70.png 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/certificate-300x300.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/certificate-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /></noscript>					</div>
				</div>
			</div>
				<div class="icon-box-text last-reset">
									
<h2><span style="color: #0072b9;">ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ</span></h2>
<p><span style="font-size: 14px; color: #000000;">Đơn vị đầu ngành về giải pháp vật liệu xây dựng đạt chuẩn quốc tế.</span></p>
		</div>
	</div>
	
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-348235622" class="col medium-4 small-12 large-4" >
				<div class="col-inner box-shadow-2" style="background-color:rgb(255,255,255);" >
			
			


		<div class="icon-box featured-box icon-box-center text-center" style="margin:30px 16px 30px 16px;">
					<div class="icon-box-img" style="width: 120px">
				<div class="icon">
					<div class="icon-inner" >
						<img width="512" height="512" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20512%20512&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-medium size-medium perfmatters-lazy" alt="phan-phoi" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/logistics.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/logistics.png 512w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/logistics-150x150.png 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/logistics-70x70.png 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/logistics-300x300.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/logistics-100x100.png 100w" data-sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /><noscript><img width="512" height="512" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/logistics.png" class="attachment-medium size-medium" alt="phan-phoi" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/logistics.png 512w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/logistics-150x150.png 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/logistics-70x70.png 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/logistics-300x300.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/logistics-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /></noscript>					</div>
				</div>
			</div>
				<div class="icon-box-text last-reset">
									
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0072b9;">PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN</span></h2>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px; color: #282828;"><span style="color: #000000;">Đơn vị phân phối độc quyền các dòng sản phẩm hàng đầu thế giới tại Việt Nam.</span><br /></span></p>
		</div>
	</div>
	
	
		</div>
					</div>

	

<style>
#row-676537556 > .col > .col-inner {
 padding: z 0px 0px 0px;
 background-color: rgb(244, 245, 247);
}
</style>
</div>
		</div>

		
<style>
#section_81182052 {
 padding-top: 30px;
 padding-bottom: 30px;
 background-color: rgb(244, 245, 247);
}
</style>
	</section>
	
	<section class="section" id="section_1187566266">
		<div class="bg section-bg fill bg-fill bg-loaded" >

			
			
			

		</div>

		<div class="section-content relative">
			
<div class="row align-center" id="row-865136728">

	<div id="col-1392307615" class="col small-12 large-12" >
				<div class="col-inner text-center" >
			
			
<h2 style="margin-bottom: 0px;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/" target="_blank" rel="noopener">SẢN PHẨM KIẾN TRÚC</a></span></h2>
<div class="text-center"><div class="is-divider divider clearfix" style="margin-top:0.5em;margin-bottom:0.5em;max-width:100px;background-color:rgb(237, 50, 55);"></div></div>
<div class="row" id="row-773894246">

	<div id="col-1727358283" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_491755124">
		<a class="" href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/mai-bitum-phu-da-iko/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >						<div class="img-inner image-zoom image-cover dark" style="padding-top:75%;">
			<img width="500" height="500" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20500%20500&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="sky blue" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield-30.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield-30.jpg 500w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield-30-150x150.jpg 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield-30-70x70.jpg 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield-30-300x300.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield-30-100x100.jpg 100w" data-sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /><noscript><img width="500" height="500" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield-30.jpg" class="attachment-large size-large" alt="sky blue" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield-30.jpg 500w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield-30-150x150.jpg 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield-30-70x70.jpg 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield-30-300x300.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield-30-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></noscript>						
					</div>
						</a>		
<style>
#image_491755124 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/mai-bitum-phu-da-iko/" target="_blank" rel="noopener">NGÓI BITUM IKO SHINGLES</a></span></h4>
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-819389244" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1199155186">
		<a class="" href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/mai-lop-hop-kim-phu-da-ahi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >						<div class="img-inner image-zoom image-cover dark" style="padding-top:75%;">
			<img width="500" height="500" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20500%20500&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Rosso" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-lop-hop-kim-phu-da-decra-ahi-corona-shake-5.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-lop-hop-kim-phu-da-decra-ahi-corona-shake-5.jpg 500w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-lop-hop-kim-phu-da-decra-ahi-corona-shake-5-150x150.jpg 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-lop-hop-kim-phu-da-decra-ahi-corona-shake-5-70x70.jpg 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-lop-hop-kim-phu-da-decra-ahi-corona-shake-5-300x300.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-lop-hop-kim-phu-da-decra-ahi-corona-shake-5-100x100.jpg 100w" data-sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /><noscript><img width="500" height="500" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-lop-hop-kim-phu-da-decra-ahi-corona-shake-5.jpg" class="attachment-large size-large" alt="Rosso" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-lop-hop-kim-phu-da-decra-ahi-corona-shake-5.jpg 500w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-lop-hop-kim-phu-da-decra-ahi-corona-shake-5-150x150.jpg 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-lop-hop-kim-phu-da-decra-ahi-corona-shake-5-70x70.jpg 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-lop-hop-kim-phu-da-decra-ahi-corona-shake-5-300x300.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-lop-hop-kim-phu-da-decra-ahi-corona-shake-5-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></noscript>						
					</div>
						</a>		
<style>
#image_1199155186 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/mai-lop-hop-kim-phu-da-ahi/" target="_blank" rel="noopener">NGÓI THÉP PHỦ ĐÁ AHI DECRA</a></span></h4>
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-757058342" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_2021903298">
		<a class="" href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/tam-lop-kim-loai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >						<div class="img-inner image-zoom image-cover dark" style="padding-top:75%;">
			<img width="1000" height="732" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%201000%20732&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Tấm lợp kim loại Premium Copper - Prestige Compact" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/tam-lop-kim-loai-premium-copper-kieu-prestige-compact-4.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/tam-lop-kim-loai-premium-copper-kieu-prestige-compact-4.png 1000w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/tam-lop-kim-loai-premium-copper-kieu-prestige-compact-4-300x220.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/tam-lop-kim-loai-premium-copper-kieu-prestige-compact-4-768x562.png 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/tam-lop-kim-loai-premium-copper-kieu-prestige-compact-4-600x439.png 600w" data-sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><noscript><img width="1000" height="732" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/tam-lop-kim-loai-premium-copper-kieu-prestige-compact-4.png" class="attachment-large size-large" alt="Tấm lợp kim loại Premium Copper - Prestige Compact" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/tam-lop-kim-loai-premium-copper-kieu-prestige-compact-4.png 1000w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/tam-lop-kim-loai-premium-copper-kieu-prestige-compact-4-300x220.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/tam-lop-kim-loai-premium-copper-kieu-prestige-compact-4-768x562.png 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/tam-lop-kim-loai-premium-copper-kieu-prestige-compact-4-600x439.png 600w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></noscript>						
					</div>
						</a>		
<style>
#image_2021903298 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/tam-lop-kim-loai/" target="_blank" rel="noopener">MÁI ĐỒNG (COPPER)</a></span></h4>
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1187397947" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_368185242">
		<a class="" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-go-tuyet-tung-do/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >						<div class="img-inner image-zoom image-cover dark" style="padding-top:75%;">
			<img width="341" height="341" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20341%20341&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Mái gỗ Tuyết Tùng đỏ" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-go-tuyet-tung-do.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-go-tuyet-tung-do.png 341w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-go-tuyet-tung-do-300x300.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-go-tuyet-tung-do-150x150.png 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-go-tuyet-tung-do-70x70.png 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-go-tuyet-tung-do-100x100.png 100w" data-sizes="(max-width: 341px) 100vw, 341px" /><noscript><img width="341" height="341" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-go-tuyet-tung-do.png" class="attachment-large size-large" alt="Mái gỗ Tuyết Tùng đỏ" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-go-tuyet-tung-do.png 341w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-go-tuyet-tung-do-300x300.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-go-tuyet-tung-do-150x150.png 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-go-tuyet-tung-do-70x70.png 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/mai-go-tuyet-tung-do-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 341px) 100vw, 341px" /></noscript>						
					</div>
						</a>		
<style>
#image_368185242 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-go-tuyet-tung-do/" target="_blank" rel="noopener">MÁI GỖ TUYẾT TÙNG ĐỎ</a></span></h4>
		</div>
					</div>

	
</div>
<div class="row" id="row-1373261064">

	<div id="col-2046206555" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1342003541">
		<a class="" href="https://tcbm.vn/san-pham/go-sinh-thai-resysta/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >						<div class="img-inner image-zoom image-cover dark" style="padding-top:75%;">
			<img width="800" height="800" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20800%20800&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Resysta" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/go-sinh-thai-resysta-90.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/go-sinh-thai-resysta-90.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/go-sinh-thai-resysta-90-768x768.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/go-sinh-thai-resysta-90-150x150.jpg 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/go-sinh-thai-resysta-90-70x70.jpg 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/go-sinh-thai-resysta-90-300x300.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/go-sinh-thai-resysta-90-600x600.jpg 600w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/go-sinh-thai-resysta-90-100x100.jpg 100w" data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><noscript><img width="800" height="800" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/go-sinh-thai-resysta-90.jpg" class="attachment-large size-large" alt="Resysta" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/go-sinh-thai-resysta-90.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/go-sinh-thai-resysta-90-768x768.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/go-sinh-thai-resysta-90-150x150.jpg 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/go-sinh-thai-resysta-90-70x70.jpg 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/go-sinh-thai-resysta-90-300x300.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/go-sinh-thai-resysta-90-600x600.jpg 600w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/go-sinh-thai-resysta-90-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></noscript>						
					</div>
						</a>		
<style>
#image_1342003541 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/san-pham/go-sinh-thai-resysta/" target="_blank" rel="noopener">GỖ SINH THÁI RESYSTA</a></span></h4>
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1843964689" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_83671194">
		<a class="" href="https://tcbm.vn/san-pham/van-soi-dam-go-osb/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >						<div class="img-inner image-zoom image-cover dark" style="padding-top:75%;">
			<img width="600" height="600" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20600%20600&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Ván OSB" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/van-osb-van-dam-dinh-huong-tcbm-11.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/van-osb-van-dam-dinh-huong-tcbm-11.jpg 600w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/van-osb-van-dam-dinh-huong-tcbm-11-150x150.jpg 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/van-osb-van-dam-dinh-huong-tcbm-11-70x70.jpg 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/van-osb-van-dam-dinh-huong-tcbm-11-300x300.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/van-osb-van-dam-dinh-huong-tcbm-11-100x100.jpg 100w" data-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><noscript><img width="600" height="600" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/van-osb-van-dam-dinh-huong-tcbm-11.jpg" class="attachment-large size-large" alt="Ván OSB" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/van-osb-van-dam-dinh-huong-tcbm-11.jpg 600w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/van-osb-van-dam-dinh-huong-tcbm-11-150x150.jpg 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/van-osb-van-dam-dinh-huong-tcbm-11-70x70.jpg 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/van-osb-van-dam-dinh-huong-tcbm-11-300x300.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/van-osb-van-dam-dinh-huong-tcbm-11-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></noscript>						
					</div>
						</a>		
<style>
#image_83671194 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/san-pham/van-soi-dam-go-osb/" target="_blank" rel="noopener">VÁN OSB</a></span></h4>
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1698987666" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_744157898">
		<a class="" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-la-nhan-tao-centro-thatch/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >						<div class="img-inner image-zoom image-cover dark" style="padding-top:75%;">
			<img width="1024" height="684" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%201024%20684&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Công trình thực tế mái lợp Centro Thatch TC Roofing" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/08/mai-lop-1024x684.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/08/mai-lop-1024x684.jpg 1024w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/08/mai-lop-300x200.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/08/mai-lop-768x513.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/08/mai-lop-1536x1025.jpg 1536w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/08/mai-lop-2048x1367.jpg 2048w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/08/mai-lop-600x401.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><noscript><img width="1024" height="684" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/08/mai-lop-1024x684.jpg" class="attachment-large size-large" alt="Công trình thực tế mái lợp Centro Thatch TC Roofing" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/08/mai-lop-1024x684.jpg 1024w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/08/mai-lop-300x200.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/08/mai-lop-768x513.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/08/mai-lop-1536x1025.jpg 1536w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/08/mai-lop-2048x1367.jpg 2048w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/08/mai-lop-600x401.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></noscript>						
					</div>
						</a>		
<style>
#image_744157898 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-la-nhan-tao-centro-thatch/" target="_blank" rel="noopener">MÁI LÁ NHÂN TẠO CENTRO THATCH</a></span></h4>
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-155865090" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1315319926">
		<a class="" href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/vox/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >						<div class="img-inner image-zoom image-cover dark" style="padding-top:75%;">
			<img width="800" height="600" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20800%20600&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Front ốp tường và ốp trần" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/01/tam-op-da-nang-fronto-8.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/01/tam-op-da-nang-fronto-8.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/01/tam-op-da-nang-fronto-8-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/01/tam-op-da-nang-fronto-8-600x450.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><noscript><img width="800" height="600" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/01/tam-op-da-nang-fronto-8.jpg" class="attachment-large size-large" alt="Front ốp tường và ốp trần" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/01/tam-op-da-nang-fronto-8.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/01/tam-op-da-nang-fronto-8-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/01/tam-op-da-nang-fronto-8-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></noscript>						
					</div>
						</a>		
<style>
#image_1315319926 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/vox/" target="_blank" rel="noopener">TẤM ỐP VOX</a></span></h4>
		</div>
					</div>

	
</div>
	<div id="gap-1631848830" class="gap-element clearfix" style="display:block; height:auto;">
		
<style>
#gap-1631848830 {
 padding-top: 16px;
}
@media (min-width:850px) {
 #gap-1631848830 {
  padding-top: 15px;
 }
}
</style>
	</div>
	
<a rel="noopener noreferrer" href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/" target="_blank" class="button primary lowercase gtv-margin-top-0" >
  <span>Xem thêm sản phẩm</span>
 </a>

		</div>
				
<style>
#col-1392307615 > .col-inner {
 padding: 16px 0px 0px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
 #col-1392307615 > .col-inner {
  padding: 40px 0px 0px 0px;
 }
}
</style>
	</div>

	

	<div id="col-554332298" class="col small-12 large-12" >
				<div class="col-inner text-center" >
			
			
<h2 style="margin-bottom: 0px;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-me/" target="_blank" rel="noopener">SẢN PHẨM M&amp;E</a></span></h2>
<div class="text-center"><div class="is-divider divider clearfix" style="margin-top:0.5em;margin-bottom:0.5em;max-width:100px;background-color:rgb(237, 50, 55);"></div></div>
<div class="row" id="row-1266515154">

	<div id="col-1016435426" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_439029573">
		<a class="" href="https://tcbm.vn/san-pham/k-flex-st-cach-nhiet-ong-va-tam/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >						<div class="img-inner image-zoom image-cover dark" style="padding-top:75%;">
			<img width="800" height="600" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20800%20600&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="cách nhiệt k-flex st" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/k-flex-st-cach-nhiet-ong-va-tam-9.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/k-flex-st-cach-nhiet-ong-va-tam-9.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/k-flex-st-cach-nhiet-ong-va-tam-9-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/k-flex-st-cach-nhiet-ong-va-tam-9-600x450.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><noscript><img width="800" height="600" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/k-flex-st-cach-nhiet-ong-va-tam-9.jpg" class="attachment-large size-large" alt="cách nhiệt k-flex st" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/k-flex-st-cach-nhiet-ong-va-tam-9.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/k-flex-st-cach-nhiet-ong-va-tam-9-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/k-flex-st-cach-nhiet-ong-va-tam-9-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></noscript>						
					</div>
						</a>		
<style>
#image_439029573 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/san-pham/k-flex-st-cach-nhiet-ong-va-tam/" target="_blank" rel="noopener">K-FLEX ST</a></span></h4>
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1972010844" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_564062770">
		<a class="" href="https://tcbm.vn/san-pham/k-flex-k-protect-insulation/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >						<div class="img-inner image-zoom image-cover dark" style="padding-top:75%;">
			<img width="500" height="333" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20500%20333&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="K-FLEX K-Protect Insulation" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/k-flex-k-protect-insulation-2.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/k-flex-k-protect-insulation-2.jpg 500w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/k-flex-k-protect-insulation-2-300x200.jpg 300w" data-sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /><noscript><img width="500" height="333" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/k-flex-k-protect-insulation-2.jpg" class="attachment-large size-large" alt="K-FLEX K-Protect Insulation" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/k-flex-k-protect-insulation-2.jpg 500w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/k-flex-k-protect-insulation-2-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></noscript>						
					</div>
						</a>		
<style>
#image_564062770 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/san-pham/k-flex-k-protect-insulation/" target="_blank" rel="noopener">K-FLEX K-PROTECT</a></span></h4>
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1417005437" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1136223164">
		<a class="" href="https://tcbm.vn/san-pham/ong-cach-nhiet-m-flex/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >						<div class="img-inner image-zoom image-cover dark" style="padding-top:75%;">
			<img width="850" height="850" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20850%20850&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="ong-cach-nhiet-m-flex" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/ong-cach-nhiet-m-flex.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/ong-cach-nhiet-m-flex.png 850w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/ong-cach-nhiet-m-flex-300x300.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/ong-cach-nhiet-m-flex-150x150.png 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/ong-cach-nhiet-m-flex-768x768.png 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/ong-cach-nhiet-m-flex-70x70.png 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/ong-cach-nhiet-m-flex-600x600.png 600w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/ong-cach-nhiet-m-flex-100x100.png 100w" data-sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /><noscript><img width="850" height="850" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/ong-cach-nhiet-m-flex.png" class="attachment-large size-large" alt="ong-cach-nhiet-m-flex" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/ong-cach-nhiet-m-flex.png 850w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/ong-cach-nhiet-m-flex-300x300.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/ong-cach-nhiet-m-flex-150x150.png 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/ong-cach-nhiet-m-flex-768x768.png 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/ong-cach-nhiet-m-flex-70x70.png 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/ong-cach-nhiet-m-flex-600x600.png 600w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/ong-cach-nhiet-m-flex-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></noscript>						
					</div>
						</a>		
<style>
#image_1136223164 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/san-pham/ong-cach-nhiet-m-flex/" target="_blank" rel="noopener">M-FLEX</a></span></h4>
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1597597295" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1654066130">
		<a class="" href="https://tcbm.vn/san-pham/ong-mem-noi-dau-phun-sprinkler-flexdrop-yong-won/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >						<div class="img-inner image-zoom image-cover dark" style="padding-top:75%;">
			<img width="800" height="562" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20800%20562&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="flexdrop-yongwon" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/flexdrop-yongwon.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/flexdrop-yongwon.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/flexdrop-yongwon-768x540.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/flexdrop-yongwon-600x422.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><noscript><img width="800" height="562" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/flexdrop-yongwon.jpg" class="attachment-large size-large" alt="flexdrop-yongwon" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/flexdrop-yongwon.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/flexdrop-yongwon-768x540.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/flexdrop-yongwon-600x422.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></noscript>						
					</div>
						</a>		
<style>
#image_1654066130 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/san-pham/ong-mem-noi-dau-phun-sprinkler-flexdrop-yong-won/" target="_blank" rel="noopener">ỐNG MỀM FLEXDROP YONGWON</a></span></h4>
		</div>
					</div>

	
</div>
<div class="row" id="row-345683169">

	<div id="col-135728866" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1291836746">
		<a class="" href="https://tcbm.vn/san-pham/armaflex-class-0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >						<div class="img-inner image-zoom image-cover dark" style="padding-top:75%;">
			<img width="1000" height="1000" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%201000%201000&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="armaflex-class-0" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/armaflex-class-0.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/armaflex-class-0.jpg 1000w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/armaflex-class-0-300x300.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/armaflex-class-0-150x150.jpg 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/armaflex-class-0-768x768.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/armaflex-class-0-70x70.jpg 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/armaflex-class-0-600x600.jpg 600w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/armaflex-class-0-100x100.jpg 100w" data-sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><noscript><img width="1000" height="1000" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/armaflex-class-0.jpg" class="attachment-large size-large" alt="armaflex-class-0" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/armaflex-class-0.jpg 1000w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/armaflex-class-0-300x300.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/armaflex-class-0-150x150.jpg 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/armaflex-class-0-768x768.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/armaflex-class-0-70x70.jpg 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/armaflex-class-0-600x600.jpg 600w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/armaflex-class-0-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></noscript>						
					</div>
						</a>		
<style>
#image_1291836746 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/san-pham/armaflex-class-0/" target="_blank" rel="noopener">ARMAFLEX CLASS 0</a></span></h4>
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-573744420" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_637297870">
		<a class="" href="https://tcbm.vn/san-pham/armaflex-class-1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >						<div class="img-inner image-zoom image-cover dark" style="padding-top:75%;">
			<img width="800" height="600" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20800%20600&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Cách nhiệt bảo ôn Armaflex Class 1" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armaflex-class-1-1.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armaflex-class-1-1.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armaflex-class-1-1-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armaflex-class-1-1-600x450.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><noscript><img width="800" height="600" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armaflex-class-1-1.jpg" class="attachment-large size-large" alt="Cách nhiệt bảo ôn Armaflex Class 1" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armaflex-class-1-1.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armaflex-class-1-1-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armaflex-class-1-1-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></noscript>						
					</div>
						</a>		
<style>
#image_637297870 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/san-pham/armaflex-class-1/" target="_blank" rel="noopener">ARMAFLEX CLASS 1</a></span></h4>
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-370197615" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1247795381">
		<a class="" href="https://tcbm.vn/san-pham/armagel-ht/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >						<div class="img-inner image-zoom image-cover dark" style="padding-top:75%;">
			<img width="800" height="600" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20800%20600&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="ArmaGel HT " data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armagel-ht-3.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armagel-ht-3.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armagel-ht-3-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armagel-ht-3-600x450.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><noscript><img width="800" height="600" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armagel-ht-3.jpg" class="attachment-large size-large" alt="ArmaGel HT " srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armagel-ht-3.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armagel-ht-3-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/armagel-ht-3-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></noscript>						
					</div>
						</a>		
<style>
#image_1247795381 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/san-pham/armagel-ht/" target="_blank" rel="noopener">ARMAGEL HT</a></span></h4>
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1941872648" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1154956227">
		<a class="" href="https://tcbm.vn/san-pham/son-chong-chay-flamebar-bw11/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >						<div class="img-inner image-zoom image-cover dark" style="padding-top:75%;">
			<img width="800" height="800" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20800%20800&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Sơn chống cháy FLAMEBAR BW11 và phụ kiện" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/son-chong-chay-flamebar-bw11-12.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/son-chong-chay-flamebar-bw11-12.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/son-chong-chay-flamebar-bw11-12-768x768.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/son-chong-chay-flamebar-bw11-12-150x150.jpg 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/son-chong-chay-flamebar-bw11-12-70x70.jpg 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/son-chong-chay-flamebar-bw11-12-300x300.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/son-chong-chay-flamebar-bw11-12-600x600.jpg 600w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/son-chong-chay-flamebar-bw11-12-100x100.jpg 100w" data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><noscript><img width="800" height="800" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/son-chong-chay-flamebar-bw11-12.jpg" class="attachment-large size-large" alt="Sơn chống cháy FLAMEBAR BW11 và phụ kiện" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/son-chong-chay-flamebar-bw11-12.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/son-chong-chay-flamebar-bw11-12-768x768.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/son-chong-chay-flamebar-bw11-12-150x150.jpg 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/son-chong-chay-flamebar-bw11-12-70x70.jpg 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/son-chong-chay-flamebar-bw11-12-300x300.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/son-chong-chay-flamebar-bw11-12-600x600.jpg 600w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/son-chong-chay-flamebar-bw11-12-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></noscript>						
					</div>
						</a>		
<style>
#image_1154956227 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/san-pham/son-chong-chay-flamebar-bw11/" target="_blank" rel="noopener">SƠN CHỐNG CHÁY FLAMEBAR BW11</a></span></h4>
		</div>
					</div>

	
</div>
	<div id="gap-1665055334" class="gap-element clearfix" style="display:block; height:auto;">
		
<style>
#gap-1665055334 {
 padding-top: 16px;
}
@media (min-width:850px) {
 #gap-1665055334 {
  padding-top: 15px;
 }
}
</style>
	</div>
	
<a rel="noopener noreferrer" href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-me/" target="_blank" class="button primary lowercase gtv-margin-top-0" >
  <span>Xem thêm sản phẩm</span>
 </a>

		</div>
				
<style>
#col-554332298 > .col-inner {
 padding: 16px 0px 0px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
 #col-554332298 > .col-inner {
  padding: 40px 0px 0px 0px;
 }
}
</style>
	</div>

	
</div>
		</div>

		
<style>
#section_1187566266 {
 padding-top: 16px;
 padding-bottom: 16px;
 background-color: rgb(244, 245, 247);
}
@media (min-width:550px) {
 #section_1187566266 {
  padding-top: 0px;
  padding-bottom: 0px;
 }
}
</style>
	</section>
	
	<section class="section" id="section_1931218749">
		<div class="bg section-bg fill bg-fill bg-loaded" >

			
			
			

		</div>

		<div class="section-content relative">
			
<div class="row" id="row-1905556004">

	<div id="col-757388714" class="col small-12 large-12" >
				<div class="col-inner" >
			
			

		<div class="tabbed-content reversed-tab">
			
			<ul class="nav nav-pills nav-normal nav-size-large nav-center"><li class="tab active has-icon"><a href="#tab_panel-1052190245"><span></span></a></li></ul><div class="tab-panels"><div class="panel active entry-content" id="tab_panel-1052190245">
<h2 style="margin-bottom: 0px; text-align: center; margin-top: 15px;"><span style="color: #000000;">HỒ SƠ NĂNG LỰC</span></h2>
<div class="text-center"><div class="is-divider divider clearfix" style="margin-top:0.5em;margin-bottom:0.5em;max-width:100px;background-color:rgb(237, 50, 55);"></div></div>
<p style="max-width: 700px; margin: 1em auto; text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Để Quý khách hàng, Quý đối tác hiểu rõ hơn về công ty, TCBM xin phép gửi gắm toàn bộ thông tin vào cuốn hồ sơ năng lực này. Từng trang của cuốn sách đều là những tâm huyết của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên về dịch vụ cũng như giá trị cốt lõi mà công ty muốn mang lại.</span></p>
<div class="row row-small align-equal align-center" id="row-887951086">

	<div id="col-1672863725" class="col gtv-margin-top-0 small-12 large-12" >
				<div class="col-inner text-center" >
			
			
<a rel="noopener noreferrer" href="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/tcbm-ho-so-nang-luc-cong-ty-2021.pdf" target="_blank" class="button primary is-smaller lowercase gtv-margin-top-0" style="border-radius:10px;">
  <span>Tải hồ sơ</span>
 </a>

		</div>
					</div>

	
</div>
[real3dflipbook id=&#8217;4&#8242;]
</div></div></div>
		</div>
					</div>

	
</div>
		</div>

		
<style>
#section_1931218749 {
 padding-top: 16px;
 padding-bottom: 16px;
 background-color: rgb(255, 255, 255);
}
@media (min-width:550px) {
 #section_1931218749 {
  padding-top: 0px;
  padding-bottom: 0px;
 }
}
</style>
	</section>
	
	<section class="section ss__projects" id="section_440937082">
		<div class="bg section-bg fill bg-fill bg-loaded" >

			
			
			

		</div>

		<div class="section-content relative">
			
<div class="row align-center" id="row-685951589">

	<div id="col-1699462249" class="col small-12 large-12" >
				<div class="col-inner text-center" >
			
			
<h2 style="margin-bottom: 0;"><span style="color: #000000;">DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI</span></h2>
<div class="text-center"><div class="is-divider divider clearfix" style="margin-top:0.5em;margin-bottom:0.5em;max-width:100px;background-color:rgb(237, 50, 55);"></div></div>
	<div id="gap-1342577427" class="gap-element clearfix" style="display:block; height:auto;">
		
<style>
#gap-1342577427 {
 padding-top: 16px;
}
@media (min-width:850px) {
 #gap-1342577427 {
  padding-top: 15px;
 }
}
</style>
	</div>
	
<div class="slider-wrapper relative" id="slider-1136334474" >
  <div class="slider slider-nav-dots-dashes-spaced slider-nav-circle slider-nav-normal slider-nav-light slider-style-normal slider-show-nav"
    data-flickity-options='{
      "cellAlign": "center",
      "imagesLoaded": true,
      "lazyLoad": 1,
      "freeScroll": false,
      "wrapAround": true,
      "autoPlay": 4000,
      "pauseAutoPlayOnHover" : true,
      "prevNextButtons": true,
      "contain" : true,
      "adaptiveHeight" : true,
      "dragThreshold" : 10,
      "percentPosition": true,
      "pageDots": false,
      "rightToLeft": false,
      "draggable": true,
      "selectedAttraction": 0.1,
      "parallax" : 0,
      "friction": 0.6    }'
    >
    
<div class="row" id="row-2116450995">

	<div id="col-115051480" class="col medium-6 small-12 large-6" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/du-an/hotel-de-la-coupole-sapa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:70%;">
				<img width="600" height="400" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20600%20400&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt="hotel-de-la-homepage" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/hotel-de-la-homepage-1.jpg" /><noscript><img width="600" height="400" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/hotel-de-la-homepage-1.jpg" class="attachment- size-" alt="hotel-de-la-homepage" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-left" style="background-color:rgb(255, 255, 255);padding:10px 10px 0px 10px;">
			<div class="box-text-inner">
				
<h3 style="text-align: left;"><a href="https://tcbm.vn/du-an/hotel-de-la-coupole-sapa/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #000000;">Hotel De La Coupole Sapa</span></a></h3>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #4a4a4a; font-size: 100%;">Vị trí: <strong>Sapa</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 100%;"><span style="color: #4a4a4a;">Chủ đầu tư: </span><strong style="color: #4a4a4a;">Tập đoàn SunGroup</strong></span></p>
<a rel="noopener noreferrer" href="https://tcbm.vn/du-an/hotel-de-la-coupole-sapa/" target="_blank" class="button primary is-outline lowercase" >
  <span>Xem chi tiết</span>
 <i class="icon-angle-right" ></i></a>

			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1018809089" class="col medium-6 small-12 large-6" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/du-an/cocoland-river-beach-resort-spa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:70%;">
				<img width="600" height="357" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20600%20357&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt="cocoland-home" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/cocoland-home-1.jpg" /><noscript><img width="600" height="357" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/cocoland-home-1.jpg" class="attachment- size-" alt="cocoland-home" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-left" style="background-color:rgb(255, 255, 255);padding:10px 10px 0px 10px;">
			<div class="box-text-inner">
				
<h3 style="text-align: left;"><a href="https://tcbm.vn/du-an/cocoland-river-beach-resort-spa/" target="blank" rel="noopener"><span style="color: #000000;">Cocoland River Beach Resort</span></a></h3>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #4a4a4a; font-size: 100%;">Vị trí: <strong>Quảng Ngãi</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 100%;"><span style="color: #4a4a4a;">Chủ đầu tư: </span><strong style="color: #4a4a4a;">Công ty TNHH Phú Điền</strong></span></p>
<a rel="noopener noreferrer" href="https://tcbm.vn/du-an/cocoland-river-beach-resort-spa/" target="_blank" class="button primary is-outline lowercase" >
  <span>Xem chi tiết</span>
 <i class="icon-angle-right" ></i></a>

			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	
</div>
<div class="row" id="row-1159877875">

	<div id="col-1324920933" class="col medium-6 small-12 large-6" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/du-an/hilton-sai-gon-hotel/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:70%;">
				<img width="720" height="480" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20720%20480&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt="Hilton Saigon Hotel" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/khach-san-hilton-sai-gon-quan-1-1551978420.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/khach-san-hilton-sai-gon-quan-1-1551978420.jpg 720w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/khach-san-hilton-sai-gon-quan-1-1551978420-300x200.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/khach-san-hilton-sai-gon-quan-1-1551978420-600x400.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /><noscript><img width="720" height="480" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/khach-san-hilton-sai-gon-quan-1-1551978420.jpg" class="attachment- size-" alt="Hilton Saigon Hotel" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/khach-san-hilton-sai-gon-quan-1-1551978420.jpg 720w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/khach-san-hilton-sai-gon-quan-1-1551978420-300x200.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/khach-san-hilton-sai-gon-quan-1-1551978420-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-left" style="background-color:rgb(255, 255, 255);padding:10px 10px 0px 10px;">
			<div class="box-text-inner">
				
<h3 style="color: #18191f; text-align: left;"><a href="https://tcbm.vn/du-an/hilton-sai-gon-hotel/" target="blank" rel="noopener"><span style="color: #000000;">Hilton Saigon Hotel</span></a></h3>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #4a4a4a; font-size: 100%;">Vị trí: <strong>TP.Hồ Chí Minh</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #4a4a4a; font-size: 100%;">Chủ đầu tư: <strong>Công ty CP Đầu tư Sản xuất kinh doanh Sài Gòn Cửu Long</strong></span></p>
<a rel="noopener noreferrer" href="/du-an/hilton-sai-gon-hotel/" target="_blank" class="button primary is-outline lowercase" >
  <span>Xem chi tiết</span>
 <i class="icon-angle-right" ></i></a>

			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-46521419" class="col medium-6 small-12 large-6" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/du-an/sonatus-tower/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:70%;">
				<img width="800" height="600" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20800%20600&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt="Sonatus Tower" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/toa-nha-sonatus-building-15-le-thanh-ton.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/toa-nha-sonatus-building-15-le-thanh-ton.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/toa-nha-sonatus-building-15-le-thanh-ton-300x225.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/toa-nha-sonatus-building-15-le-thanh-ton-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/toa-nha-sonatus-building-15-le-thanh-ton-600x450.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><noscript><img width="800" height="600" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/toa-nha-sonatus-building-15-le-thanh-ton.jpg" class="attachment- size-" alt="Sonatus Tower" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/toa-nha-sonatus-building-15-le-thanh-ton.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/toa-nha-sonatus-building-15-le-thanh-ton-300x225.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/toa-nha-sonatus-building-15-le-thanh-ton-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/toa-nha-sonatus-building-15-le-thanh-ton-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-left" style="background-color:rgb(255, 255, 255);padding:10px 10px 0px 10px;">
			<div class="box-text-inner">
				
<h3 style="color: #18191f; text-align: left;"><a href="https://tcbm.vn/du-an/sonatus-tower/" target="blank" rel="noopener"><span style="color: #000000;">Sonatus Tower</span></a></h3>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #4a4a4a; font-size: 100%;">Vị trí: <strong>TP.Hồ Chí Minh</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #4a4a4a; font-size: 100%;">Chủ đầu tư:<strong> Công ty CP Hoàng Thành</strong></span></p>
<a rel="noopener noreferrer" href="/du-an/sonatus-tower/" target="_blank" class="button primary is-outline lowercase" >
  <span>Xem chi tiết</span>
 <i class="icon-angle-right" ></i></a>

			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	
</div>
<div class="row" id="row-1352426241">

	<div id="col-2036220111" class="col medium-6 small-12 large-6" >
				<div class="col-inner text-left" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/du-an/jw-marriott-cam-ranh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:70%;">
				<img width="630" height="376" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20630%20376&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt="JW Marriott Cam Ranh" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/unnamed-file.c.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/unnamed-file.c.jpg 630w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/unnamed-file.c-300x179.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/unnamed-file.c-600x358.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" /><noscript><img width="630" height="376" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/unnamed-file.c.jpg" class="attachment- size-" alt="JW Marriott Cam Ranh" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/unnamed-file.c.jpg 630w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/unnamed-file.c-300x179.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/11/unnamed-file.c-600x358.jpg 600w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-left" style="background-color:rgb(255, 255, 255);padding:10px 10px 0px 10px;">
			<div class="box-text-inner">
				
<h3 style="text-align: left;"><a href="https://tcbm.vn/du-an/jw-marriott-cam-ranh/" target="blank" rel="noopener"><span style="color: #000000;">JW Marriott Cam Ranh</span></a></h3>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #4a4a4a;">Vị trí: <strong>Cam Ranh, Khánh Hòa</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #4a4a4a;">Chủ đầu tư: <strong>Công ty CP Đầu tư Sao Phương Nam</strong></span></p>
<a rel="noopener noreferrer" href="/du-an/jw-marriott-cam-ranh/" target="_blank" class="button primary is-outline lowercase" >
  <span>Xem chi tiết</span>
 <i class="icon-angle-right" ></i></a>

			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
				
<style>
#col-2036220111 > .col-inner {
 padding: 0 0px 0px 0px;
 margin: 0 0px 0px 0px;
}
</style>
	</div>

	

	<div id="col-1351232134" class="col medium-6 small-12 large-6" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/du-an/cong-vien-dai-duong-ha-long/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:70%;">
				<img width="814" height="576" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20814%20576&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt="cong-vien-dai-duong-ha-long" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/01/cong-vien-dai-duong-ha-long.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/01/cong-vien-dai-duong-ha-long.png 814w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/01/cong-vien-dai-duong-ha-long-300x212.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/01/cong-vien-dai-duong-ha-long-768x543.png 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/01/cong-vien-dai-duong-ha-long-600x425.png 600w" data-sizes="(max-width: 814px) 100vw, 814px" /><noscript><img width="814" height="576" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/01/cong-vien-dai-duong-ha-long.png" class="attachment- size-" alt="cong-vien-dai-duong-ha-long" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/01/cong-vien-dai-duong-ha-long.png 814w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/01/cong-vien-dai-duong-ha-long-300x212.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/01/cong-vien-dai-duong-ha-long-768x543.png 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/01/cong-vien-dai-duong-ha-long-600x425.png 600w" sizes="(max-width: 814px) 100vw, 814px" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-left" style="background-color:rgb(255, 255, 255);padding:10px 10px 0px 10px;">
			<div class="box-text-inner">
				
<h3 style="color: #18191f; text-align: left;"><a href="https://tcbm.vn/du-an/cong-vien-dai-duong-ha-long/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #000000;">Công Viên Đại Dương Hạ Long</span></a></h3>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #4a4a4a;">Vị trí:<strong> Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh</strong></span></p>
<p style="color: #18191f; text-align: left;"><span style="color: #4a4a4a;">Chủ đầu tư: <strong>Tập đoàn Sun Group</strong></span></p>
<a rel="noopener noreferrer" href="https://tcbm.vn/du-an/cong-vien-dai-duong-ha-long/" target="_blank" class="button primary is-outline lowercase" >
  <span>Xem chi tiết</span>
 <i class="icon-angle-right" ></i></a>

			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	
</div>
   </div>

   <div class="loading-spin dark large centered"></div>

   	</div>


<a rel="noopener noreferrer" href="https://tcbm.vn/du-an/" target="_blank" class="button primary lowercase gtv-margin-top-0" >
  <span>Xem thêm dự án</span>
 </a>

		</div>
				
<style>
#col-1699462249 > .col-inner {
 padding: 40px 0px 0px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
 #col-1699462249 > .col-inner {
  padding: 40px 0px 0px 0px;
 }
}
</style>
	</div>

	
</div>
		</div>

		
<style>
#section_440937082 {
 padding-top: 16px;
 padding-bottom: 16px;
 background-color: rgba(191, 220, 237, 0.5);
}
@media (min-width:550px) {
 #section_440937082 {
  padding-top: 0px;
  padding-bottom: 0px;
 }
}
</style>
	</section>
	
	<section class="section" id="section_1815392633">
		<div class="bg section-bg fill bg-fill bg-loaded" >

			
			
			

		</div>

		<div class="section-content relative">
			
<div class="row align-center" id="row-87142905">

	<div id="col-1563375926" class="col small-12 large-12" >
				<div class="col-inner text-center" >
			
			
<h2 style="margin-bottom: 0;"><span style="color: #000000;">KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI</span></h2>
<div class="text-center"><div class="is-divider divider clearfix" style="margin-top:0.5em;margin-bottom:0.5em;max-width:100px;background-color:rgb(237, 50, 55);"></div></div>
	<div id="gap-753068231" class="gap-element clearfix" style="display:block; height:auto;">
		
<style>
#gap-753068231 {
 padding-top: 32px;
}
@media (min-width:550px) {
 #gap-753068231 {
  padding-top: 16px;
 }
}
@media (min-width:850px) {
 #gap-753068231 {
  padding-top: 15px;
 }
}
</style>
	</div>
	
	<div class="img has-hover hide-for-small x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_167231337">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="1024" height="483" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%201024%20483&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Logo khách hàng (PC)" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-01-1024x483.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-01-1024x483.png 1024w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-01-300x142.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-01-768x362.png 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-01-1536x725.png 1536w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-01-2048x966.png 2048w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-01-600x283.png 600w" data-sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><noscript><img width="1024" height="483" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-01-1024x483.png" class="attachment-large size-large" alt="Logo khách hàng (PC)" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-01-1024x483.png 1024w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-01-300x142.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-01-768x362.png 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-01-1536x725.png 1536w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-01-2048x966.png 2048w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-01-600x283.png 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_167231337 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
	<div class="img has-hover home-page show-for-small x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1093251111">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="543" height="1024" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20543%201024&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Logo khách hàng (mobile)" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-02-1-543x1024.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-02-1-543x1024.png 543w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-02-1-159x300.png 159w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-02-1-768x1447.png 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-02-1-815x1536.png 815w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-02-1-600x1131.png 600w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-02-1.png 1062w" data-sizes="(max-width: 543px) 100vw, 543px" /><noscript><img width="543" height="1024" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-02-1-543x1024.png" class="attachment-large size-large" alt="Logo khách hàng (mobile)" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-02-1-543x1024.png 543w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-02-1-159x300.png 159w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-02-1-768x1447.png 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-02-1-815x1536.png 815w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-02-1-600x1131.png 600w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/04/logo-khach-hang-02-1.png 1062w" sizes="(max-width: 543px) 100vw, 543px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_1093251111 {
 width: 100%;
}
@media (min-width:550px) {
 #image_1093251111 {
  width: 100%;
 }
}
</style>
	</div>
	
		</div>
				
<style>
#col-1563375926 > .col-inner {
 padding: 40px 0px 0px 0px;
}
</style>
	</div>

	
</div>
		</div>

		
<style>
#section_1815392633 {
 padding-top: 16px;
 padding-bottom: 16px;
 background-color: rgb(255, 255, 255);
}
@media (min-width:550px) {
 #section_1815392633 {
  padding-top: 0px;
  padding-bottom: 0px;
 }
}
</style>
	</section>
	

	<section class="section" id="section_1420699748">
		<div class="bg section-bg fill bg-fill bg-loaded" >

			
			
			

		</div>

		<div class="section-content relative">
			
<div class="row align-center" id="row-198053846">

	<div id="col-1588078979" class="col small-12 large-12" >
				<div class="col-inner text-center" >
			
			
<h2 style="margin-bottom: 0;"><span style="color: #000000;">ĐỐI TÁC CỦA TCBM</span></h2>
<div class="text-center"><div class="is-divider divider clearfix" style="margin-top:0.5em;margin-bottom:0.5em;max-width:100px;background-color:rgb(237, 50, 55);"></div></div>
<div class="slider-wrapper relative" id="slider-1525195954" >
  <div class="slider slider-nav-dots-dashes-spaced slider-nav-circle slider-nav-normal slider-nav-dark slider-nav-outside slider-style-normal slider-show-nav"
    data-flickity-options='{
      "cellAlign": "center",
      "imagesLoaded": true,
      "lazyLoad": 1,
      "freeScroll": false,
      "wrapAround": true,
      "autoPlay": 3000,
      "pauseAutoPlayOnHover" : true,
      "prevNextButtons": true,
      "contain" : true,
      "adaptiveHeight" : true,
      "dragThreshold" : 10,
      "percentPosition": true,
      "pageDots": false,
      "rightToLeft": false,
      "draggable": false,
      "selectedAttraction": 0.1,
      "parallax" : 0,
      "friction": 0.6    }'
    >
    
<div class="row" id="row-2068127457">

	<div id="col-266686672" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_804178387">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="400" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20400%20250&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="IKO" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/1.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/1.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/1-300x188.png 300w" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><noscript><img width="400" height="250" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/1.png" class="attachment-large size-large" alt="IKO" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/1.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/1-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_804178387 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1900045931" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_2040808892">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="400" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20400%20250&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="IKOtile" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/5.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/5.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/5-300x188.png 300w" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><noscript><img width="400" height="250" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/5.png" class="attachment-large size-large" alt="IKOtile" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/5.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/5-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_2040808892 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1647785679" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1905434899">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="400" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20400%20250&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="K-Flex" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/16.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/16.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/16-300x188.png 300w" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><noscript><img width="400" height="250" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/16.png" class="attachment-large size-large" alt="K-Flex" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/16.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/16-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_1905434899 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-228201883" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_2042465087">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="400" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20400%20250&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="FlexDrop" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/13.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/13.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/13-300x188.png 300w" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><noscript><img width="400" height="250" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/13.png" class="attachment-large size-large" alt="FlexDrop" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/13.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/13-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_2042465087 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	
</div>
<div class="row" id="row-911734663">

	<div id="col-230275678" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_110971422">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="400" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20400%20250&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Decra Roofing Systems" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/2-1.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/2-1.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/2-1-300x188.png 300w" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><noscript><img width="400" height="250" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/2-1.png" class="attachment-large size-large" alt="Decra Roofing Systems" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/2-1.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/2-1-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_110971422 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-470393925" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_675170884">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="400" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20400%20250&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="AHI Roofing" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/12.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/12.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/12-300x188.png 300w" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><noscript><img width="400" height="250" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/12.png" class="attachment-large size-large" alt="AHI Roofing" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/12.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/12-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_675170884 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-591309738" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1114854778">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="400" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20400%20250&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Decra Metal Roofing" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/3.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/3.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/3-300x188.png 300w" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><noscript><img width="400" height="250" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/3.png" class="attachment-large size-large" alt="Decra Metal Roofing" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/3.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/3-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_1114854778 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-674058539" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_765236343">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="400" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20400%20250&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Decra" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/6.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/6.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/6-300x188.png 300w" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><noscript><img width="400" height="250" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/6.png" class="attachment-large size-large" alt="Decra" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/6.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/6-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_765236343 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	
</div>
<div class="row" id="row-1351189321">

	<div id="col-133046227" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1287895243">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="400" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20400%20250&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Armacel" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/15.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/15.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/15-300x188.png 300w" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><noscript><img width="400" height="250" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/15.png" class="attachment-large size-large" alt="Armacel" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/15.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/15-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_1287895243 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-10795546" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_502121004">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="400" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20400%20250&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="FlameBar" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/14.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/14.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/14-300x188.png 300w" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><noscript><img width="400" height="250" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/14.png" class="attachment-large size-large" alt="FlameBar" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/14.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/14-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_502121004 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1207560445" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_997465465">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="400" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20400%20250&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Tegola Canadese" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/8.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/8.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/8-300x188.png 300w" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><noscript><img width="400" height="250" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/8.png" class="attachment-large size-large" alt="Tegola Canadese" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/8.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/8-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_997465465 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-969141073" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_926317232">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="400" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20400%20250&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Resysta - Gỗ sinh thái" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/7.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/7.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/7-300x188.png 300w" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><noscript><img width="400" height="250" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/7.png" class="attachment-large size-large" alt="Resysta - Gỗ sinh thái" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/7.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/7-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_926317232 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	
</div>
<div class="row" id="row-767652877">

	<div id="col-1241204643" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_499415917">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="400" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20400%20250&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Tấm ốp VOX" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/doi-tac-1.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/doi-tac-1.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/doi-tac-1-300x188.png 300w" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><noscript><img width="400" height="250" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/doi-tac-1.png" class="attachment-large size-large" alt="Tấm ốp VOX" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/doi-tac-1.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/doi-tac-1-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_499415917 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-898201895" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_431960287">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="400" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20400%20250&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Centro Thatch" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/10.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/10.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/10-300x188.png 300w" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><noscript><img width="400" height="250" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/10.png" class="attachment-large size-large" alt="Centro Thatch" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/10.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/10-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_431960287 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1210946008" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_554603336">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="400" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20400%20250&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="ImperialShake" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/9.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/9.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/9-300x188.png 300w" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><noscript><img width="400" height="250" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/9.png" class="attachment-large size-large" alt="ImperialShake" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/9.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/9-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_554603336 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1570716470" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_908923084">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="400" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20400%20250&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Gerard" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/4.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/4.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/4-300x188.png 300w" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><noscript><img width="400" height="250" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/4.png" class="attachment-large size-large" alt="Gerard" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/4.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/4-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_908923084 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	
</div>
<div class="row" id="row-1946432413">

	<div id="col-1858485745" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_423614207">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="400" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20400%20250&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Intraco Pallet" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/11.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/11.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/11-300x188.png 300w" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><noscript><img width="400" height="250" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/11.png" class="attachment-large size-large" alt="Intraco Pallet" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/11.png 400w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/11-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_423614207 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-2020034154" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-506268555" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1740791907" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
		</div>
					</div>

	
</div>
   </div>

   <div class="loading-spin dark large centered"></div>

   	</div>


	<div id="gap-214732084" class="gap-element clearfix" style="display:block; height:auto;">
		
<style>
#gap-214732084 {
 padding-top: 32px;
}
@media (min-width:550px) {
 #gap-214732084 {
  padding-top: 16px;
 }
}
@media (min-width:850px) {
 #gap-214732084 {
  padding-top: 15px;
 }
}
</style>
	</div>
	
		</div>
				
<style>
#col-1588078979 > .col-inner {
 padding: 40px 0px 0px 0px;
}
</style>
	</div>

	
</div>
		</div>

		
<style>
#section_1420699748 {
 padding-top: 16px;
 padding-bottom: 16px;
 background-color: rgb(244, 245, 247);
}
@media (min-width:550px) {
 #section_1420699748 {
  padding-top: 0px;
  padding-bottom: 0px;
 }
}
</style>
	</section>
	
	<section class="section" id="section_1608468100">
		<div class="bg section-bg fill bg-fill bg-loaded" >

			
			
			

		</div>

		<div class="section-content relative">
			
<div class="row align-center" id="row-1594154098">

	<div id="col-1229205371" class="col small-12 large-12" >
				<div class="col-inner text-center" >
			
			
<h2 style="margin-bottom: 0;"><span style="color: #000000;">BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI</span></h2>
<div class="text-center"><div class="is-divider divider clearfix" style="margin-top:0.5em;margin-bottom:0.5em;max-width:100px;background-color:rgb(237, 50, 55);"></div></div>
<div class="slider-wrapper relative hide-for-small" id="slider-1160104575" >
  <div class="slider slider-nav-circle slider-nav-large slider-nav-dark slider-nav-outside slider-style-normal slider-show-nav"
    data-flickity-options='{
      "cellAlign": "center",
      "imagesLoaded": true,
      "lazyLoad": 1,
      "freeScroll": false,
      "wrapAround": true,
      "autoPlay": 3000,
      "pauseAutoPlayOnHover" : true,
      "prevNextButtons": true,
      "contain" : true,
      "adaptiveHeight" : true,
      "dragThreshold" : 10,
      "percentPosition": true,
      "pageDots": false,
      "rightToLeft": false,
      "draggable": true,
      "selectedAttraction": 0.1,
      "parallax" : 0,
      "friction": 0.6    }'
    >
    
<div class="row" id="row-582983936">

	<div id="col-1764452746" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_2084392099">
		<a class="" href="https://baocantho.com.vn/chon-mai-lop-nao-cho-ngoi-nha-a123649.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >						<div class="img-inner image-cover dark" style="padding-top:50%;">
			<img width="350" height="180" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20350%20180&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Cần Thơ online" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/can-tho-online.png" /><noscript><img width="350" height="180" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/can-tho-online.png" class="attachment-large size-large" alt="Cần Thơ online" /></noscript>						
					</div>
						</a>		
<style>
#image_2084392099 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-2107234677" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_178950790">
								<div class="img-inner image-cover dark" style="padding-top:50%;">
			<img width="350" height="180" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20350%20180&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="vtv" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/1-2.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/1-2.png 350w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/1-2-300x154.png 300w" data-sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /><noscript><img width="350" height="180" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/1-2.png" class="attachment-large size-large" alt="vtv" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/1-2.png 350w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/1-2-300x154.png 300w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_178950790 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1816904356" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_869041887">
								<div class="img-inner image-cover dark" style="padding-top:50%;">
			<img width="350" height="180" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20350%20180&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Đời Sống &amp; Pháp Luật Online" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/4-2.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/4-2.png 350w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/4-2-300x154.png 300w" data-sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /><noscript><img width="350" height="180" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/4-2.png" class="attachment-large size-large" alt="Đời Sống &amp; Pháp Luật Online" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/4-2.png 350w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/4-2-300x154.png 300w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_869041887 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-309773192" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_12910869">
								<div class="img-inner image-cover dark" style="padding-top:50%;">
			<img width="350" height="180" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20350%20180&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Kiến Trúc &amp; Đời Sống" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/8-2.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/8-2.png 350w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/8-2-300x154.png 300w" data-sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /><noscript><img width="350" height="180" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/8-2.png" class="attachment-large size-large" alt="Kiến Trúc &amp; Đời Sống" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/8-2.png 350w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/8-2-300x154.png 300w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_12910869 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	
</div>
<div class="row" id="row-1657860419">

	<div id="col-591339765" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1663816493">
								<div class="img-inner image-cover dark" style="padding-top:50%;">
			<img width="350" height="180" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20350%20180&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Vietnamnet" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/6-2.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/6-2.png 350w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/6-2-300x154.png 300w" data-sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /><noscript><img width="350" height="180" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/6-2.png" class="attachment-large size-large" alt="Vietnamnet" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/6-2.png 350w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/6-2-300x154.png 300w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_1663816493 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-6621557" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_767515963">
								<div class="img-inner image-cover dark" style="padding-top:50%;">
			<img width="350" height="180" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20350%20180&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="VNEpress" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/7-2.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/7-2.png 350w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/7-2-300x154.png 300w" data-sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /><noscript><img width="350" height="180" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/7-2.png" class="attachment-large size-large" alt="VNEpress" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/7-2.png 350w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/7-2-300x154.png 300w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_767515963 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1390544247" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_2078819190">
								<div class="img-inner image-cover dark" style="padding-top:50%;">
			<img width="350" height="180" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20350%20180&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="24h" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/3-2.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/3-2.png 350w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/3-2-300x154.png 300w" data-sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /><noscript><img width="350" height="180" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/3-2.png" class="attachment-large size-large" alt="24h" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/3-2.png 350w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/3-2-300x154.png 300w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_2078819190 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1305788375" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1811507906">
								<div class="img-inner image-cover dark" style="padding-top:50%;">
			<img width="350" height="180" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20350%20180&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Thanh Niên" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/5-2.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/5-2.png 350w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/5-2-300x154.png 300w" data-sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /><noscript><img width="350" height="180" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/5-2.png" class="attachment-large size-large" alt="Thanh Niên" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/5-2.png 350w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/5-2-300x154.png 300w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_1811507906 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	
</div>
   </div>

   <div class="loading-spin dark large centered"></div>

   	</div>


<div class="slider-wrapper relative show-for-small" id="slider-1607773878" >
  <div class="slider slider-nav-circle slider-nav-large slider-nav-dark slider-style-normal slider-show-nav"
    data-flickity-options='{
      "cellAlign": "center",
      "imagesLoaded": true,
      "lazyLoad": 1,
      "freeScroll": true,
      "wrapAround": true,
      "autoPlay": 3000,
      "pauseAutoPlayOnHover" : true,
      "prevNextButtons": true,
      "contain" : true,
      "adaptiveHeight" : true,
      "dragThreshold" : 10,
      "percentPosition": true,
      "pageDots": false,
      "rightToLeft": false,
      "draggable": true,
      "selectedAttraction": 0.1,
      "parallax" : 0,
      "friction": 0.6    }'
    >
    
<div class="row row-collapse align-middle align-center" id="row-9049446">

	<div id="col-267414721" class="col medium-4 small-12 large-4" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div id="stack-2895145757" class="stack stack-row justify-start items-stretch sm:justify-between sm:items-center">
		
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1390696951">
								<div class="img-inner dark" >
									
					</div>
								
<style>
#image_1390696951 {
 width: 100%;
}
@media (min-width:850px) {
 #image_1390696951 {
  width: 18%;
 }
}
</style>
	</div>
	
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_77227967">
								<div class="img-inner dark" >
									
					</div>
								
<style>
#image_77227967 {
 width: 100%;
}
@media (min-width:850px) {
 #image_77227967 {
  width: 18%;
 }
}
</style>
	</div>
	
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_818590309">
								<div class="img-inner dark" >
									
					</div>
								
<style>
#image_818590309 {
 width: 100%;
}
@media (min-width:850px) {
 #image_818590309 {
  width: 18%;
 }
}
</style>
	</div>
	
		
<style>
#stack-2895145757 > * {
 --stack-gap: 0rem;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	
</div>
<div class="row" id="row-686699878">

	<div id="col-1074653946" class="col medium-4 small-12 large-4" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div id="stack-1686499882" class="stack stack-row justify-start items-stretch sm:justify-between sm:items-center">
		
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1945754290">
								<div class="img-inner dark" >
									
					</div>
								
<style>
#image_1945754290 {
 width: 100%;
}
@media (min-width:850px) {
 #image_1945754290 {
  width: 18%;
 }
}
</style>
	</div>
	
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_967641985">
								<div class="img-inner dark" >
									
					</div>
								
<style>
#image_967641985 {
 width: 100%;
}
@media (min-width:550px) {
 #image_967641985 {
  width: 100%;
 }
}
@media (min-width:850px) {
 #image_967641985 {
  width: 18%;
 }
}
</style>
	</div>
	
	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_454682171">
								<div class="img-inner dark" >
									
					</div>
								
<style>
#image_454682171 {
 width: 100%;
}
@media (min-width:850px) {
 #image_454682171 {
  width: 18%;
 }
}
</style>
	</div>
	
		
<style>
#stack-1686499882 > * {
 --stack-gap: 0rem;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	
</div>
   </div>

   <div class="loading-spin dark large centered"></div>

   	</div>


		</div>
				
<style>
#col-1229205371 > .col-inner {
 padding: 20px 0px 0px 0px;
}
</style>
	</div>

	
</div>
		</div>

		
<style>
#section_1608468100 {
 padding-top: 16px;
 padding-bottom: 16px;
 background-color: rgb(255, 255, 255);
}
@media (min-width:550px) {
 #section_1608468100 {
  padding-top: 0px;
  padding-bottom: 0px;
 }
}
</style>
	</section>
	
	<section class="section ss__posts" id="section_323655789">
		<div class="bg section-bg fill bg-fill bg-loaded" >

			
			
			

		</div>

		<div class="section-content relative">
			
<div class="row align-center" id="row-1158879835">

	<div id="col-1889350005" class="col small-12 large-12" >
				<div class="col-inner text-center" >
			
			
<h2 style="margin-bottom: 0;"><span style="color: #000000;">TIN TỨC</span></h2>
<div class="text-center"><div class="is-divider divider clearfix" style="margin-top:0.5em;margin-bottom:0.5em;max-width:100px;background-color:rgb(237, 50, 55);"></div></div>
	<div id="gap-287164751" class="gap-element clearfix" style="display:block; height:auto;">
		
<style>
#gap-287164751 {
 padding-top: 16px;
}
@media (min-width:850px) {
 #gap-287164751 {
  padding-top: 15px;
 }
}
</style>
	</div>
	
<div class="slider-wrapper relative" id="slider-1032445496" >
  <div class="slider slider-nav-circle slider-nav-large slider-nav-light slider-style-normal"
    data-flickity-options='{
      "cellAlign": "center",
      "imagesLoaded": true,
      "lazyLoad": 1,
      "freeScroll": false,
      "wrapAround": true,
      "autoPlay": 4000,
      "pauseAutoPlayOnHover" : true,
      "prevNextButtons": true,
      "contain" : true,
      "adaptiveHeight" : true,
      "dragThreshold" : 10,
      "percentPosition": true,
      "pageDots": true,
      "rightToLeft": false,
      "draggable": true,
      "selectedAttraction": 0.1,
      "parallax" : 0,
      "friction": 0.6    }'
    >
    
<div class="row" id="row-612857227">

	<div id="col-1597945330" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/ngoi-bitum-bao-gia-2022/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:100%;">
				<img width="800" height="811" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20800%20811&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt="Kiểu dáng ngói bitum" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/ngoi-bitum-cao-cap-bao-gia-moi-nhat-nam-2022-46.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/ngoi-bitum-cao-cap-bao-gia-moi-nhat-nam-2022-46.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/ngoi-bitum-cao-cap-bao-gia-moi-nhat-nam-2022-46-768x779.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/ngoi-bitum-cao-cap-bao-gia-moi-nhat-nam-2022-46-70x70.jpg 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/ngoi-bitum-cao-cap-bao-gia-moi-nhat-nam-2022-46-600x608.jpg 600w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/ngoi-bitum-cao-cap-bao-gia-moi-nhat-nam-2022-46-100x100.jpg 100w" data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><noscript><img width="800" height="811" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/ngoi-bitum-cao-cap-bao-gia-moi-nhat-nam-2022-46.jpg" class="attachment- size-" alt="Kiểu dáng ngói bitum" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/ngoi-bitum-cao-cap-bao-gia-moi-nhat-nam-2022-46.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/ngoi-bitum-cao-cap-bao-gia-moi-nhat-nam-2022-46-768x779.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/ngoi-bitum-cao-cap-bao-gia-moi-nhat-nam-2022-46-70x70.jpg 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/ngoi-bitum-cao-cap-bao-gia-moi-nhat-nam-2022-46-600x608.jpg 600w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/ngoi-bitum-cao-cap-bao-gia-moi-nhat-nam-2022-46-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-center" style="background-color:rgb(237, 237, 237);">
			<div class="box-text-inner">
				
<h4 class="entry-title" style="text-align: left;"><a href="https://tcbm.vn/ngoi-bitum-bao-gia-2022/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #000000;">Ngói bitum cao cấp – báo giá mới nhất năm 2022</span></a></h4>
			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-457669944" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/ngoi-thep-phu-da-ahi-decra-zincalume/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:100%;">
				<img width="316" height="237" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20316%20237&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt="mai-lop-hop-kim-ahi" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/mai-lop-hop-kim-ahi.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/mai-lop-hop-kim-ahi.png 316w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/mai-lop-hop-kim-ahi-300x225.png 300w" data-sizes="(max-width: 316px) 100vw, 316px" /><noscript><img width="316" height="237" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/mai-lop-hop-kim-ahi.png" class="attachment- size-" alt="mai-lop-hop-kim-ahi" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/mai-lop-hop-kim-ahi.png 316w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/mai-lop-hop-kim-ahi-300x225.png 300w" sizes="(max-width: 316px) 100vw, 316px" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-center" style="background-color:rgb(237, 237, 237);">
			<div class="box-text-inner">
				
<h4><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/ngoi-thep-phu-da-ahi-decra-zincalume/" target="_blank" rel="noopener">Ngói thép phủ đá AHI Decra Zincalume</a></span></h4>
			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1312365162" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/huong-dan-thi-cong-tam-lop-bitum/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:100%;">
				<img width="800" height="600" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20800%20600&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt="Thi công tấm lợp bitum" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2019/08/huong-dan-thi-cong-tam-lop-bitum-16.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2019/08/huong-dan-thi-cong-tam-lop-bitum-16.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2019/08/huong-dan-thi-cong-tam-lop-bitum-16-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2019/08/huong-dan-thi-cong-tam-lop-bitum-16-600x450.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><noscript><img width="800" height="600" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2019/08/huong-dan-thi-cong-tam-lop-bitum-16.jpg" class="attachment- size-" alt="Thi công tấm lợp bitum" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2019/08/huong-dan-thi-cong-tam-lop-bitum-16.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2019/08/huong-dan-thi-cong-tam-lop-bitum-16-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2019/08/huong-dan-thi-cong-tam-lop-bitum-16-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-center" style="background-color:rgb(237, 237, 237);">
			<div class="box-text-inner">
				
<h4><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/huong-dan-thi-cong-tam-lop-bitum/" target="_blank" rel="noopener">Hướng dẫn thi công tấm lợp bitum</a></span></h4>
			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-392579682" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/bao-on-la-gi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:100%;">
				<img width="500" height="500" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20500%20500&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt="Bảo ôn ống và tấm" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2018/03/bao-on-la-gi-chat-lieu-de-lam-bao-on-16.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2018/03/bao-on-la-gi-chat-lieu-de-lam-bao-on-16.jpg 500w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2018/03/bao-on-la-gi-chat-lieu-de-lam-bao-on-16-150x150.jpg 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2018/03/bao-on-la-gi-chat-lieu-de-lam-bao-on-16-70x70.jpg 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2018/03/bao-on-la-gi-chat-lieu-de-lam-bao-on-16-300x300.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2018/03/bao-on-la-gi-chat-lieu-de-lam-bao-on-16-100x100.jpg 100w" data-sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /><noscript><img width="500" height="500" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2018/03/bao-on-la-gi-chat-lieu-de-lam-bao-on-16.jpg" class="attachment- size-" alt="Bảo ôn ống và tấm" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2018/03/bao-on-la-gi-chat-lieu-de-lam-bao-on-16.jpg 500w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2018/03/bao-on-la-gi-chat-lieu-de-lam-bao-on-16-150x150.jpg 150w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2018/03/bao-on-la-gi-chat-lieu-de-lam-bao-on-16-70x70.jpg 70w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2018/03/bao-on-la-gi-chat-lieu-de-lam-bao-on-16-300x300.jpg 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2018/03/bao-on-la-gi-chat-lieu-de-lam-bao-on-16-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-center" style="background-color:rgb(237, 237, 237);">
			<div class="box-text-inner">
				
<h4 style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/bao-on-la-gi/" target="_blank" rel="noopener" data-wplink-edit="true"><span style="font-size: 100%;">Bảo ôn là gì?</span> <span style="font-size: 100%;">Chất</span><span style="font-size: 100%;"> liệu để làm bảo</span><span style="font-size: 100%;"> ôn?</span></a></span></h4>
			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	
</div>
<div class="row" id="row-1244428371">

	<div id="col-1851196804" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/nha-mai-thai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:100%;">
				<img width="800" height="600" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20800%20600&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt="Nhà mái Thái" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/20-mau-nha-mai-thai-dep-va-ngoi-lop-cho-mai-thai.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/20-mau-nha-mai-thai-dep-va-ngoi-lop-cho-mai-thai.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/20-mau-nha-mai-thai-dep-va-ngoi-lop-cho-mai-thai-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/20-mau-nha-mai-thai-dep-va-ngoi-lop-cho-mai-thai-600x450.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><noscript><img width="800" height="600" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/20-mau-nha-mai-thai-dep-va-ngoi-lop-cho-mai-thai.jpg" class="attachment- size-" alt="Nhà mái Thái" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/20-mau-nha-mai-thai-dep-va-ngoi-lop-cho-mai-thai.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/20-mau-nha-mai-thai-dep-va-ngoi-lop-cho-mai-thai-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/20-mau-nha-mai-thai-dep-va-ngoi-lop-cho-mai-thai-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-center" style="background-color:rgb(237, 237, 237);">
			<div class="box-text-inner">
				
<h4 style="text-align: left;"><a href="https://tcbm.vn/nha-mai-thai/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #000000;">20+ mẫu nhà mái thái đẹp và ngói lợp cho mái thái</span></a></h4>
			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-2132178745" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/cac-loai-mai-nha/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:100%;">
				<img width="800" height="600" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20800%20600&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt="Nhà mái Thái" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/cac-loai-mai-nha-dang-duoc-ua-chuong-hien-nay-14.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/cac-loai-mai-nha-dang-duoc-ua-chuong-hien-nay-14.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/cac-loai-mai-nha-dang-duoc-ua-chuong-hien-nay-14-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/cac-loai-mai-nha-dang-duoc-ua-chuong-hien-nay-14-600x450.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><noscript><img width="800" height="600" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/cac-loai-mai-nha-dang-duoc-ua-chuong-hien-nay-14.jpg" class="attachment- size-" alt="Nhà mái Thái" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/cac-loai-mai-nha-dang-duoc-ua-chuong-hien-nay-14.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/cac-loai-mai-nha-dang-duoc-ua-chuong-hien-nay-14-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/cac-loai-mai-nha-dang-duoc-ua-chuong-hien-nay-14-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-center" style="background-color:rgb(237, 237, 237);">
			<div class="box-text-inner">
				
<h4><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/cac-loai-mai-nha/" target="_blank" rel="noopener">Các loại mái nhà đang được ưa chuộng hiện nay</a></span></h4>
			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1942900848" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/mai-dong/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:100%;">
				<img width="800" height="618" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20800%20618&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt="mái đồng" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-dong-mai-copper-va-nhung-uu-diem-vuot-troi-13.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-dong-mai-copper-va-nhung-uu-diem-vuot-troi-13.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-dong-mai-copper-va-nhung-uu-diem-vuot-troi-13-768x593.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-dong-mai-copper-va-nhung-uu-diem-vuot-troi-13-600x464.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><noscript><img width="800" height="618" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-dong-mai-copper-va-nhung-uu-diem-vuot-troi-13.jpg" class="attachment- size-" alt="mái đồng" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-dong-mai-copper-va-nhung-uu-diem-vuot-troi-13.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-dong-mai-copper-va-nhung-uu-diem-vuot-troi-13-768x593.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-dong-mai-copper-va-nhung-uu-diem-vuot-troi-13-600x464.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-center" style="background-color:rgb(237, 237, 237);">
			<div class="box-text-inner">
				
<h4><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/mai-dong/" target="_blank" rel="noopener">Mái đồng (mái copper) và những ưu điểm vượt trội</a></span></h4>
			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1155094131" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/mai-mansard/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:100%;">
				<img width="600" height="400" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20600%20400&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt="Mái mansard" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-mansard-cau-tao-va-bien-phap-thi-cong-4.jpg" /><noscript><img width="600" height="400" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-mansard-cau-tao-va-bien-phap-thi-cong-4.jpg" class="attachment- size-" alt="Mái mansard" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-center" style="background-color:rgb(237, 237, 237);">
			<div class="box-text-inner">
				
<h4><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/mai-mansard/" target="_blank" rel="noopener">Mái mansard – cấu tạo và biện pháp thi công</a></span></h4>
			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	
</div>
<div class="row" id="row-1174094645">

	<div id="col-470062244" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/mai-nha-kieu-phap/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:100%;">
				<img width="600" height="400" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20600%20400&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-nha-kieu-phap-sang-trong-va-uu-nhuoc-diem-21.jpg" /><noscript><img width="600" height="400" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-nha-kieu-phap-sang-trong-va-uu-nhuoc-diem-21.jpg" class="attachment- size-" alt="" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-center" style="background-color:rgb(237, 237, 237);">
			<div class="box-text-inner">
				
<h4><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/mai-nha-kieu-phap/" target="_blank" rel="noopener">Mái nhà kiểu Pháp sang trọng và ưu nhược điểm</a></span></h4>
			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-735685906" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/mau-nha-mai-nhat-dep/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:100%;">
				<img width="800" height="600" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20800%20600&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt="Nhà mái Nhật đẹp lợp ngói bitum" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/03/20-mau-nha-mai-nhat-dep-hien-dai-va-ngoi-lop-mai-nhat-32.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/03/20-mau-nha-mai-nhat-dep-hien-dai-va-ngoi-lop-mai-nhat-32.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/03/20-mau-nha-mai-nhat-dep-hien-dai-va-ngoi-lop-mai-nhat-32-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/03/20-mau-nha-mai-nhat-dep-hien-dai-va-ngoi-lop-mai-nhat-32-600x450.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><noscript><img width="800" height="600" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/03/20-mau-nha-mai-nhat-dep-hien-dai-va-ngoi-lop-mai-nhat-32.jpg" class="attachment- size-" alt="Nhà mái Nhật đẹp lợp ngói bitum" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/03/20-mau-nha-mai-nhat-dep-hien-dai-va-ngoi-lop-mai-nhat-32.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/03/20-mau-nha-mai-nhat-dep-hien-dai-va-ngoi-lop-mai-nhat-32-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/03/20-mau-nha-mai-nhat-dep-hien-dai-va-ngoi-lop-mai-nhat-32-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-center" style="background-color:rgb(237, 237, 237);">
			<div class="box-text-inner">
				
<h4 style="text-align: left;"><a href="https://tcbm.vn/mau-nha-mai-nhat-dep/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #000000;">20+ mẫu nhà mái Nhật đẹp, hiện đại và ngói lợp mái Nhật</span></a></h4>
			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-264382815" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/mai-be-tong-dan-ngoi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:100%;">
				<img width="800" height="600" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20800%20600&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt="Thi công mái nhà" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/mai-be-tong-dan-ngoi-cau-tao-va-cac-buoc-thi-cong.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/mai-be-tong-dan-ngoi-cau-tao-va-cac-buoc-thi-cong.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/mai-be-tong-dan-ngoi-cau-tao-va-cac-buoc-thi-cong-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/mai-be-tong-dan-ngoi-cau-tao-va-cac-buoc-thi-cong-600x450.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><noscript><img width="800" height="600" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/mai-be-tong-dan-ngoi-cau-tao-va-cac-buoc-thi-cong.jpg" class="attachment- size-" alt="Thi công mái nhà" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/mai-be-tong-dan-ngoi-cau-tao-va-cac-buoc-thi-cong.jpg 800w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/mai-be-tong-dan-ngoi-cau-tao-va-cac-buoc-thi-cong-768x576.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/02/mai-be-tong-dan-ngoi-cau-tao-va-cac-buoc-thi-cong-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-center" style="background-color:rgb(237, 237, 237);">
			<div class="box-text-inner">
				
<h4><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/mai-be-tong-dan-ngoi/" target="_blank" rel="noopener">Mái bê tông dán ngói: Cấu tạo và các bước thi công</a></span></h4>
			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1994194405" class="col medium-3 small-6 large-3" >
				<div class="col-inner" >
			
			
	<div class="box has-hover  has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
			<a href="https://tcbm.vn/cac-loai-ngoi-lop-nha/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" >			<div class="image-zoom image-cover" style="padding-top:100%;">
				<img width="600" height="400" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20600%20400&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment- size- perfmatters-lazy" alt="Mái mansard" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-mansard-cau-tao-va-bien-phap-thi-cong-4.jpg" /><noscript><img width="600" height="400" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/12/mai-mansard-cau-tao-va-bien-phap-thi-cong-4.jpg" class="attachment- size-" alt="Mái mansard" /></noscript>											</div>
			</a>		</div>

		<div class="box-text text-center" style="background-color:rgb(237, 237, 237);">
			<div class="box-text-inner">
				
<h4><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://tcbm.vn/cac-loai-ngoi-lop-nha/" target="_blank" rel="noopener">Các loại ngói lợp nhà tốt nhất hiện nay và báo giá chi tiết</a></span></h4>
			</div>
		</div>
	</div>
	
		</div>
					</div>

	
</div>
   </div>

   <div class="loading-spin dark large centered"></div>

   	</div>


<a rel="noopener noreferrer" href="https://tcbm.vn/cap-nhat-thong-tin-chung-va-cong-ty-toan-cau/" target="_blank" class="button primary lowercase" style="padding:-20 0px 0px 0px;">
  <span>Xem thêm Tin tức</span>
 </a>

	<div id="gap-1424709923" class="gap-element clearfix" style="display:block; height:auto;">
		
<style>
#gap-1424709923 {
 padding-top: 15px;
}
</style>
	</div>
	
		</div>
				
<style>
#col-1889350005 > .col-inner {
 padding: 0px 0px 0px 0px;
}
</style>
	</div>

	
</div>
		</div>

		
<style>
#section_323655789 {
 padding-top: 16px;
 padding-bottom: 16px;
 background-color: rgb(255, 255, 255);
}
@media (min-width:550px) {
 #section_323655789 {
  padding-top: 0px;
  padding-bottom: 0px;
 }
}
</style>
	</section>
	

			</div></main>

<div id="footer-custom">
		<section class="section footer-contact" id="section_302307421">
		<div class="bg section-bg fill bg-fill " >

			
			<div class="section-bg-overlay absolute fill"></div>
			

		</div>

		<div class="section-content relative">
			

<div class="row row-collapse align-middle align-center row-divided" id="row-1844823812">


	<div id="col-1756236546" class="col hide-for-small medium-6 small-12 large-6" >
				<div class="col-inner text-center" >
			
			

	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1128984233">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="743" height="496" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20743%20496&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="footer" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/footer-contac-img.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/footer-contac-img.png 743w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/footer-contac-img-300x200.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/footer-contac-img-600x401.png 600w" data-sizes="(max-width: 743px) 100vw, 743px" /><noscript><img width="743" height="496" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/footer-contac-img.png" class="attachment-large size-large" alt="footer" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/footer-contac-img.png 743w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/footer-contac-img-300x200.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/footer-contac-img-600x401.png 600w" sizes="(max-width: 743px) 100vw, 743px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_1128984233 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	


		</div>
					</div>

	

	<div id="col-1504555104" class="col medium-6 small-12 large-6" >
				<div class="col-inner text-center" >
			
			

<p style="text-align: center; margin-top: 20px"><span style="font-size: 150%"><strong><span style="color: #0072b9; margin-top: 20px;">NHẬN BÁO GIÁ VÀ TƯ VẤN</span></strong></span></p>

<div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f49-o2" lang="vi" dir="ltr">
<div class="screen-reader-response"><p role="status" aria-live="polite" aria-atomic="true"></p> <ul></ul></div>
<form action="/#wpcf7-f49-o2" method="post" class="wpcf7-form init" novalidate="novalidate" data-status="init">
<div style="display: none;">
<input type="hidden" name="_wpcf7" value="49" />
<input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.5.3" />
<input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="vi" />
<input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f49-o2" />
<input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" />
<input type="hidden" name="_wpcf7_posted_data_hash" value="" />
<input type="hidden" name="_wpcf7_recaptcha_response" value="" />
</div>
<p><label> Họ & Tên*<br />
  <span class="wpcf7-form-control-wrap your-name"><input type="text" name="your-name" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" /></span> </label></p>
<p><label> Số điện thoại*<br />
  <span class="wpcf7-form-control-wrap your-phone"><input type="tel" name="your-phone" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel" aria-required="true" aria-invalid="false" /></span> </label></p>
<p><label> Khu vực*<br />
  <span class="wpcf7-form-control-wrap your-location"><select name="your-location" class="wpcf7-form-control wpcf7-select" aria-invalid="false"><option value="...">...</option><option value="Hồ Chí Minh">Hồ Chí Minh</option><option value="Hà Nội">Hà Nội</option><option value="Đà Nẵng">Đà Nẵng</option></select></span> </label></p>
<p><label> Email*<br />
  <span class="wpcf7-form-control-wrap your-email"><input type="email" name="your-email" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email" aria-required="true" aria-invalid="false" /></span> </label></p>
<p><label> Sản phẩm cần tư vấn*<br />
  <span class="wpcf7-form-control-wrap your-message"><input type="text" name="your-message" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" /></span> </label></p>
<p><input type="submit" value="NHẬN BÁO GIÁ" class="wpcf7-form-control has-spinner wpcf7-submit" /></p>
<span class="wpcf7-form-control-wrap recaptcha" data-name="recaptcha"><span data-sitekey="6LeaSuskAAAAALCTljPb9zk5xqOCqYyKS7YHsy6a" data-align="center" class="wpcf7-form-control g-recaptcha wpcf7-recaptcha"></span>
<noscript>
	<div class="grecaptcha-noscript">
		<iframe src="https://www.google.com/recaptcha/api/fallback?k=6LeaSuskAAAAALCTljPb9zk5xqOCqYyKS7YHsy6a" frameborder="0" scrolling="no" width="310" height="430">
		</iframe>
		<textarea name="g-recaptcha-response" rows="3" cols="40" placeholder="reCaptcha Response Here">
		</textarea>
	</div>
</noscript>
</span>
<div class="wpcf7-response-output" aria-hidden="true"></div></form></div>


		</div>
				
<style>
#col-1504555104 > .col-inner {
 padding: 10px 10px 10px 10px;
}
</style>
	</div>

	

	<div id="col-19997927" class="col show-for-small medium-6 small-12 large-6" >
				<div class="col-inner text-center" >
			
			

	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1947004397">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="350" height="529" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20350%20529&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Image" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/rectangle-7.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/rectangle-7.png 350w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/rectangle-7-198x300.png 198w" data-sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /><noscript><img width="350" height="529" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/rectangle-7.png" class="attachment-large size-large" alt="Image" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/rectangle-7.png 350w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/rectangle-7-198x300.png 198w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_1947004397 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	


		</div>
				
<style>
#col-19997927 > .col-inner {
 padding: 10px 10px 10px 10px;
}
</style>
	</div>

	


<style>
#row-1844823812 > .col > .col-inner {
 padding: 10px 10px 10px 10px;
}
</style>
</div>

		</div>

		
<style>
#section_302307421 {
 padding-top: 40px;
 padding-bottom: 40px;
}
#section_302307421 .section-bg-overlay {
 background-color: rgba(242, 242, 242, 0.541);
}
#section_302307421 .section-bg.bg-loaded {
 background-image: url(https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/2-01.jpg);
}
</style>
	</section>
	</div>

<footer id="footer" class="footer-wrapper">

	
<!-- FOOTER 1 -->

<!-- FOOTER 2 -->
<div class="footer-widgets footer footer-2 ">
		<div class="row large-columns-4 mb-0">
	  		<div id="text-11" class="col pb-0 widget widget_text">			<div class="textwidget"><p><img class="alignnone size-full wp-image-7127 perfmatters-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%2080%%200&#039;%3E%3C/svg%3E" alt width="80%" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/logo.jpg" /><noscript><img class="alignnone size-full wp-image-7127" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/logo.jpg" alt="" width="80%" /></noscript></p>
<ul class="social-footer">
<li><a title="Youtube" href="https://www.youtube.com/channel/UC_Bkl9ruwdND1LYm8aD_n1Q" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone perfmatters-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%2024%2024&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="Youtube" width="24" height="24" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/youtube.png" /><noscript><img class="alignnone" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/youtube.png" alt="Youtube" width="24" height="24" /></noscript></a></li>
<li><a title="Facebook" href="https://www.facebook.com/www.tcbm.vn/" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone perfmatters-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%2024%2024&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="Facebook" width="24" height="24" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/facebook.png" /><noscript><img class="alignnone" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/facebook.png" alt="Facebook" width="24" height="24" /></noscript></a></li>
<li><a title="Zalo" href="https://zalo.me/0911771551" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone perfmatters-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%2024%2024&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="Zalo" width="24" height="24" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/zalo.png" /><noscript><img class="alignnone" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/zalo.png" alt="Zalo" width="24" height="24" /></noscript></a></li>
<li><a title="Pinterest" href="https://www.pinterest.com/vlxdtoancau/" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-11988 size-full perfmatters-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%2024%2024&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="Pinterest" width="24" height="24" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/pinterest2-1.png" /><noscript><img class="alignnone wp-image-11988 size-full" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/10/pinterest2-1.png" alt="Pinterest" width="24" height="24" /></noscript></a></li>
<li><a title="Linkedin" href="https://www.linkedin.com/company/vxld-toan-cau/" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone perfmatters-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%2024%2024&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="Linkedin" width="24" height="24" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/linkedin.png" /><noscript><img class="alignnone" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/linkedin.png" alt="Linkedin" width="24" height="24" /></noscript></a></li>
<li><a title="Twitter" href="https://twitter.com/vlxdtoancau" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone perfmatters-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%2024%2024&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="Twitter" width="24" height="24" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/twitter.png" /><noscript><img class="alignnone" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/twitter.png" alt="Twitter" width="24" height="24" /></noscript></a></li>
</ul>
</div>
		</div><div id="text-14" class="col pb-0 widget widget_text"><span class="widget-title">Thông tin liên hệ</span><div class="is-divider small"></div>			<div class="textwidget"><ul>
<li><img class="size-full wp-image-7130 perfmatters-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%2024%2024&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="email" width="24" height="24" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/email.png" /><noscript><img class="size-full wp-image-7130" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/email.png" alt="email" width="24" height="24" /></noscript><strong> Email: </strong>toancau@tcbm.vn</li>
<li><img class="size-full wp-image-7131 perfmatters-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%2024%2024&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="phone" width="24" height="24" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/phone.png" /><noscript><img class="size-full wp-image-7131" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/phone.png" alt="phone" width="24" height="24" /></noscript><strong> Hotline: </strong>0911 771 551</li>
<li><img class="size-full wp-image-7131 perfmatters-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%2024%2024&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="hotline" width="24" height="24" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/phone.png" /><noscript><img class="size-full wp-image-7131" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/phone.png" alt="hotline" width="24" height="24" /></noscript> <strong> Hotline: </strong>(84-28) 627 55 217 &#8211; (84-24) 320 07 640</li>
<li><strong><img class=" size-full wp-image-7129 perfmatters-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%2024%2024&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="address" width="24" height="24" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/clock.png" /><noscript><img class=" size-full wp-image-7129" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/clock.png" alt="address" width="24" height="24" /></noscript> Trụ sở chính</strong>: Số 21 Đường 63-TML, Khu phố 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh</li>
<li><strong><img class=" size-full wp-image-7129 perfmatters-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%2024%2024&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="adress" width="24" height="24" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/clock.png" /><noscript><img class=" size-full wp-image-7129" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2021/10/clock.png" alt="adress" width="24" height="24" /></noscript>Văn phòng Hà Nội</strong>: P1125 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội</li>
<li></li>
</ul>
</div>
		</div><div id="text-15" class="col pb-0 widget widget_text"><span class="widget-title">Chính sách &#038; Hỗ trợ</span><div class="is-divider small"></div>			<div class="textwidget"><ul>
<li><a href="/huong-dan-mua-hang/">Hướng dẫn mua hàng</a></li>
<li><a href="/hinh-thuc-thanh-toan/">Hình thức thanh toán</a></li>
<li><a href="/chinh-sach-bao-hanh-bao-tri/">Chính Sách Bảo Hành Bảo Trì</a></li>
<li><a href="/chinh-sach-van-chuyen/">Chính Sách Vận Chuyển</a></li>
<li><a href="/chinh-sach-bao-mat-thong-tin-cua-nguoi-tieu-dung/">Chính sách bảo mật thông tin</a></li>
</ul>
<div class="imgs-fixed"><a class="dmca-badge" title="DMCA.com Protection Status" href="//www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=b27fae5c-5f0c-46ce-b8f1-aaf2ed0b1fc6"><img class="alignnone perfmatters-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20120%2070&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="DMCA.com Protection Status" width="120" height="70" data-src="https://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_24_120.png?ID=b27fae5c-5f0c-46ce-b8f1-aaf2ed0b1fc6" /><noscript><img class="alignnone" src="https://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_24_120.png?ID=b27fae5c-5f0c-46ce-b8f1-aaf2ed0b1fc6" alt="DMCA.com Protection Status" width="120" height="70" /></noscript></a> <script src="https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js"> </script><img class="alignnone wp-image-12231 perfmatters-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%20150%2056&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="dang-ki-bo-cong-thuong" width="150" height="56" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/dang-ki-bo-cong-thuong-300x113.png" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/dang-ki-bo-cong-thuong-300x113.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/dang-ki-bo-cong-thuong-1024x384.png 1024w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/dang-ki-bo-cong-thuong-768x288.png 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/dang-ki-bo-cong-thuong-600x225.png 600w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/dang-ki-bo-cong-thuong.png 1405w" data-sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><noscript><img class="alignnone wp-image-12231" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/dang-ki-bo-cong-thuong-300x113.png" alt="dang-ki-bo-cong-thuong" width="150" height="56" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/dang-ki-bo-cong-thuong-300x113.png 300w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/dang-ki-bo-cong-thuong-1024x384.png 1024w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/dang-ki-bo-cong-thuong-768x288.png 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/dang-ki-bo-cong-thuong-600x225.png 600w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2022/11/dang-ki-bo-cong-thuong.png 1405w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></noscript></div>
</div>
		</div><div id="custom_html-3" class="widget_text col pb-0 widget widget_custom_html"><div class="textwidget custom-html-widget"><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.4920039705944!2d106.75153061526035!3d10.773578962191177!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d9bcc89b2b%3A0x13b61361076243bd!2zQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBW4bqtdCBsaeG7h3UgeMOieSBk4buxbmcgVG_DoG4gQ-G6p3U!5e0!3m2!1svi!2s!4v1666920896600!5m2!1svi!2s" title="Map TCBM" width="600" height="280" style="border:0; padding:10px 0 0 0" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></div></div>    
		</div>
</div><div class="absolute-footer light medium-text-center small-text-center">
 <div class="container clearfix">

     <div class="footer-secondary pull-right">
        <div class="payment-icons inline-block"><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32">
<path d="M10.781 7.688c-0.251-1.283-1.219-1.688-2.344-1.688h-8.376l-0.061 0.405c5.749 1.469 10.469 4.595 12.595 10.501l-1.813-9.219zM13.125 19.688l-0.531-2.781c-1.096-2.907-3.752-5.594-6.752-6.813l4.219 15.939h5.469l8.157-20.032h-5.501l-5.062 13.688zM27.72 26.061l3.248-20.061h-5.187l-3.251 20.061h5.189zM41.875 5.656c-5.125 0-8.717 2.72-8.749 6.624-0.032 2.877 2.563 4.469 4.531 5.439 2.032 0.968 2.688 1.624 2.688 2.499 0 1.344-1.624 1.939-3.093 1.939-2.093 0-3.219-0.251-4.875-1.032l-0.688-0.344-0.719 4.499c1.219 0.563 3.437 1.064 5.781 1.064 5.437 0.032 8.97-2.688 9.032-6.843 0-2.282-1.405-4-4.376-5.439-1.811-0.904-2.904-1.563-2.904-2.499 0-0.843 0.936-1.72 2.968-1.72 1.688-0.029 2.936 0.314 3.875 0.752l0.469 0.248 0.717-4.344c-1.032-0.406-2.656-0.844-4.656-0.844zM55.813 6c-1.251 0-2.189 0.376-2.72 1.688l-7.688 18.374h5.437c0.877-2.467 1.096-3 1.096-3 0.592 0 5.875 0 6.624 0 0 0 0.157 0.688 0.624 3h4.813l-4.187-20.061h-4zM53.405 18.938c0 0 0.437-1.157 2.064-5.594-0.032 0.032 0.437-1.157 0.688-1.907l0.374 1.72c0.968 4.781 1.189 5.781 1.189 5.781-0.813 0-3.283 0-4.315 0z"></path>
</svg>
</div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32">
<path d="M35.255 12.078h-2.396c-0.229 0-0.444 0.114-0.572 0.303l-3.306 4.868-1.4-4.678c-0.088-0.292-0.358-0.493-0.663-0.493h-2.355c-0.284 0-0.485 0.28-0.393 0.548l2.638 7.745-2.481 3.501c-0.195 0.275 0.002 0.655 0.339 0.655h2.394c0.227 0 0.439-0.111 0.569-0.297l7.968-11.501c0.191-0.275-0.006-0.652-0.341-0.652zM19.237 16.718c-0.23 1.362-1.311 2.276-2.691 2.276-0.691 0-1.245-0.223-1.601-0.644-0.353-0.417-0.485-1.012-0.374-1.674 0.214-1.35 1.313-2.294 2.671-2.294 0.677 0 1.227 0.225 1.589 0.65 0.365 0.428 0.509 1.027 0.404 1.686zM22.559 12.078h-2.384c-0.204 0-0.378 0.148-0.41 0.351l-0.104 0.666-0.166-0.241c-0.517-0.749-1.667-1-2.817-1-2.634 0-4.883 1.996-5.321 4.796-0.228 1.396 0.095 2.731 0.888 3.662 0.727 0.856 1.765 1.212 3.002 1.212 2.123 0 3.3-1.363 3.3-1.363l-0.106 0.662c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.147c0.341 0 0.63-0.247 0.684-0.584l1.289-8.161c0.040-0.251-0.155-0.479-0.41-0.479zM8.254 12.135c-0.272 1.787-1.636 1.787-2.957 1.787h-0.751l0.527-3.336c0.031-0.202 0.205-0.35 0.41-0.35h0.345c0.899 0 1.747 0 2.185 0.511 0.262 0.307 0.341 0.761 0.242 1.388zM7.68 7.473h-4.979c-0.341 0-0.63 0.248-0.684 0.584l-2.013 12.765c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.378c0.34 0 0.63-0.248 0.683-0.584l0.543-3.444c0.053-0.337 0.343-0.584 0.683-0.584h1.575c3.279 0 5.172-1.587 5.666-4.732 0.223-1.375 0.009-2.456-0.635-3.212-0.707-0.832-1.962-1.272-3.628-1.272zM60.876 7.823l-2.043 12.998c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.055c0.34 0 0.63-0.248 0.683-0.584l2.015-12.765c0.040-0.252-0.155-0.479-0.41-0.479h-2.299c-0.205 0.001-0.379 0.148-0.41 0.351zM54.744 16.718c-0.23 1.362-1.311 2.276-2.691 2.276-0.691 0-1.245-0.223-1.601-0.644-0.353-0.417-0.485-1.012-0.374-1.674 0.214-1.35 1.313-2.294 2.671-2.294 0.677 0 1.227 0.225 1.589 0.65 0.365 0.428 0.509 1.027 0.404 1.686zM58.066 12.078h-2.384c-0.204 0-0.378 0.148-0.41 0.351l-0.104 0.666-0.167-0.241c-0.516-0.749-1.667-1-2.816-1-2.634 0-4.883 1.996-5.321 4.796-0.228 1.396 0.095 2.731 0.888 3.662 0.727 0.856 1.765 1.212 3.002 1.212 2.123 0 3.3-1.363 3.3-1.363l-0.106 0.662c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.147c0.341 0 0.63-0.247 0.684-0.584l1.289-8.161c0.040-0.252-0.156-0.479-0.41-0.479zM43.761 12.135c-0.272 1.787-1.636 1.787-2.957 1.787h-0.751l0.527-3.336c0.031-0.202 0.205-0.35 0.41-0.35h0.345c0.899 0 1.747 0 2.185 0.511 0.261 0.307 0.34 0.761 0.241 1.388zM43.187 7.473h-4.979c-0.341 0-0.63 0.248-0.684 0.584l-2.013 12.765c-0.040 0.252 0.156 0.479 0.41 0.479h2.554c0.238 0 0.441-0.173 0.478-0.408l0.572-3.619c0.053-0.337 0.343-0.584 0.683-0.584h1.575c3.279 0 5.172-1.587 5.666-4.732 0.223-1.375 0.009-2.456-0.635-3.212-0.707-0.832-1.962-1.272-3.627-1.272z"></path>
</svg>
</div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32">
<path d="M7.114 14.656c-1.375-0.5-2.125-0.906-2.125-1.531 0-0.531 0.437-0.812 1.188-0.812 1.437 0 2.875 0.531 3.875 1.031l0.563-3.5c-0.781-0.375-2.406-1-4.656-1-1.594 0-2.906 0.406-3.844 1.188-1 0.812-1.5 2-1.5 3.406 0 2.563 1.563 3.688 4.125 4.594 1.625 0.594 2.188 1 2.188 1.656 0 0.625-0.531 0.969-1.5 0.969-1.188 0-3.156-0.594-4.437-1.343l-0.563 3.531c1.094 0.625 3.125 1.281 5.25 1.281 1.688 0 3.063-0.406 4.031-1.157 1.063-0.843 1.594-2.062 1.594-3.656-0.001-2.625-1.595-3.719-4.188-4.657zM21.114 9.125h-3v-4.219l-4.031 0.656-0.563 3.563-1.437 0.25-0.531 3.219h1.937v6.844c0 1.781 0.469 3 1.375 3.75 0.781 0.625 1.907 0.938 3.469 0.938 1.219 0 1.937-0.219 2.468-0.344v-3.688c-0.282 0.063-0.938 0.22-1.375 0.22-0.906 0-1.313-0.5-1.313-1.563v-6.156h2.406l0.595-3.469zM30.396 9.031c-0.313-0.062-0.594-0.093-0.876-0.093-1.312 0-2.374 0.687-2.781 1.937l-0.313-1.75h-4.093v14.719h4.687v-9.563c0.594-0.719 1.437-0.968 2.563-0.968 0.25 0 0.5 0 0.812 0.062v-4.344zM33.895 2.719c-1.375 0-2.468 1.094-2.468 2.469s1.094 2.5 2.468 2.5 2.469-1.124 2.469-2.5-1.094-2.469-2.469-2.469zM36.239 23.844v-14.719h-4.687v14.719h4.687zM49.583 10.468c-0.843-1.094-2-1.625-3.469-1.625-1.343 0-2.531 0.563-3.656 1.75l-0.25-1.469h-4.125v20.155l4.688-0.781v-4.719c0.719 0.219 1.469 0.344 2.125 0.344 1.157 0 2.876-0.313 4.188-1.75 1.281-1.375 1.907-3.5 1.907-6.313 0-2.499-0.469-4.405-1.407-5.593zM45.677 19.532c-0.375 0.687-0.969 1.094-1.625 1.094-0.468 0-0.906-0.093-1.281-0.281v-7c0.812-0.844 1.531-0.938 1.781-0.938 1.188 0 1.781 1.313 1.781 3.812 0.001 1.437-0.219 2.531-0.656 3.313zM62.927 10.843c-1.032-1.312-2.563-2-4.501-2-4 0-6.468 2.938-6.468 7.688 0 2.625 0.656 4.625 1.968 5.875 1.157 1.157 2.844 1.719 5.032 1.719 2 0 3.844-0.469 5-1.251l-0.501-3.219c-1.157 0.625-2.5 0.969-4 0.969-0.906 0-1.532-0.188-1.969-0.594-0.5-0.406-0.781-1.094-0.875-2.062h7.75c0.031-0.219 0.062-1.281 0.062-1.625 0.001-2.344-0.5-4.188-1.499-5.5zM56.583 15.094c0.125-2.093 0.687-3.062 1.75-3.062s1.625 1 1.687 3.062h-3.437z"></path>
</svg>
</div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32">
<path d="M42.667-0c-4.099 0-7.836 1.543-10.667 4.077-2.831-2.534-6.568-4.077-10.667-4.077-8.836 0-16 7.163-16 16s7.164 16 16 16c4.099 0 7.835-1.543 10.667-4.077 2.831 2.534 6.568 4.077 10.667 4.077 8.837 0 16-7.163 16-16s-7.163-16-16-16zM11.934 19.828l0.924-5.809-2.112 5.809h-1.188v-5.809l-1.056 5.809h-1.584l1.32-7.657h2.376v4.753l1.716-4.753h2.508l-1.32 7.657h-1.585zM19.327 18.244c-0.088 0.528-0.178 0.924-0.264 1.188v0.396h-1.32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792-1.716 0.792-0.442 0-0.792-0.132-1.056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792-0.396-1.32 0-0.792 0.218-1.364 0.66-1.716 0.614-0.44 1.364-0.66 2.244-0.66h0.66v-0.396c0-0.351-0.353-0.528-1.056-0.528-0.442 0-1.012 0.088-1.716 0.264 0.086-0.351 0.175-0.792 0.264-1.32 0.703-0.264 1.32-0.396 1.848-0.396 1.496 0 2.244 0.616 2.244 1.848 0 0.353-0.046 0.749-0.132 1.188-0.089 0.616-0.179 1.188-0.264 1.716zM24.079 15.076c-0.264-0.086-0.66-0.132-1.188-0.132s-0.792 0.177-0.792 0.528c0 0.177 0.044 0.31 0.132 0.396l0.528 0.264c0.792 0.442 1.188 1.012 1.188 1.716 0 1.409-0.838 2.112-2.508 2.112-0.792 0-1.366-0.044-1.716-0.132 0.086-0.351 0.175-0.836 0.264-1.452 0.703 0.177 1.188 0.264 1.452 0.264 0.614 0 0.924-0.175 0.924-0.528 0-0.175-0.046-0.308-0.132-0.396-0.178-0.175-0.396-0.308-0.66-0.396-0.792-0.351-1.188-0.924-1.188-1.716 0-1.407 0.792-2.112 2.376-2.112 0.792 0 1.32 0.045 1.584 0.132l-0.265 1.451zM27.512 15.208h-0.924c0 0.442-0.046 0.838-0.132 1.188 0 0.088-0.022 0.264-0.066 0.528-0.046 0.264-0.112 0.442-0.198 0.528v0.528c0 0.353 0.175 0.528 0.528 0.528 0.175 0 0.35-0.044 0.528-0.132l-0.264 1.452c-0.264 0.088-0.66 0.132-1.188 0.132-0.881 0-1.32-0.44-1.32-1.32 0-0.528 0.086-1.099 0.264-1.716l0.66-4.225h1.584l-0.132 0.924h0.792l-0.132 1.585zM32.66 17.32h-3.3c0 0.442 0.086 0.749 0.264 0.924 0.264 0.264 0.66 0.396 1.188 0.396s1.1-0.175 1.716-0.528l-0.264 1.584c-0.442 0.177-1.012 0.264-1.716 0.264-1.848 0-2.772-0.924-2.772-2.773 0-1.142 0.264-2.024 0.792-2.64 0.528-0.703 1.188-1.056 1.98-1.056 0.703 0 1.274 0.22 1.716 0.66 0.35 0.353 0.528 0.881 0.528 1.584 0.001 0.617-0.046 1.145-0.132 1.585zM35.3 16.132c-0.264 0.97-0.484 2.201-0.66 3.697h-1.716l0.132-0.396c0.35-2.463 0.614-4.4 0.792-5.809h1.584l-0.132 0.924c0.264-0.44 0.528-0.703 0.792-0.792 0.264-0.264 0.528-0.308 0.792-0.132-0.088 0.088-0.31 0.706-0.66 1.848-0.353-0.086-0.661 0.132-0.925 0.66zM41.241 19.697c-0.353 0.177-0.838 0.264-1.452 0.264-0.881 0-1.584-0.308-2.112-0.924-0.528-0.528-0.792-1.32-0.792-2.376 0-1.32 0.35-2.42 1.056-3.3 0.614-0.879 1.496-1.32 2.64-1.32 0.44 0 1.056 0.132 1.848 0.396l-0.264 1.584c-0.528-0.264-1.012-0.396-1.452-0.396-0.707 0-1.235 0.264-1.584 0.792-0.353 0.442-0.528 1.144-0.528 2.112 0 0.616 0.132 1.056 0.396 1.32 0.264 0.353 0.614 0.528 1.056 0.528 0.44 0 0.924-0.132 1.452-0.396l-0.264 1.717zM47.115 15.868c-0.046 0.264-0.066 0.484-0.066 0.66-0.088 0.442-0.178 1.035-0.264 1.782-0.088 0.749-0.178 1.254-0.264 1.518h-1.32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792-1.716 0.792-0.442 0-0.792-0.132-1.056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792-0.396-1.32 0-0.792 0.218-1.364 0.66-1.716 0.614-0.44 1.32-0.66 2.112-0.66h0.66c0.086-0.086 0.132-0.218 0.132-0.396 0-0.351-0.353-0.528-1.056-0.528-0.442 0-1.012 0.088-1.716 0.264 0-0.351 0.086-0.792 0.264-1.32 0.703-0.264 1.32-0.396 1.848-0.396 1.496 0 2.245 0.616 2.245 1.848 0.001 0.089-0.021 0.264-0.065 0.529zM49.69 16.132c-0.178 0.528-0.396 1.762-0.66 3.697h-1.716l0.132-0.396c0.35-1.935 0.614-3.872 0.792-5.809h1.584c0 0.353-0.046 0.66-0.132 0.924 0.264-0.44 0.528-0.703 0.792-0.792 0.35-0.175 0.614-0.218 0.792-0.132-0.353 0.442-0.574 1.056-0.66 1.848-0.353-0.086-0.66 0.132-0.925 0.66zM54.178 19.828l0.132-0.528c-0.353 0.442-0.838 0.66-1.452 0.66-0.707 0-1.188-0.218-1.452-0.66-0.442-0.614-0.66-1.232-0.66-1.848 0-1.142 0.308-2.067 0.924-2.773 0.44-0.703 1.056-1.056 1.848-1.056 0.528 0 1.056 0.264 1.584 0.792l0.264-2.244h1.716l-1.32 7.657h-1.585zM16.159 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792-0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396-1.188h-0.397c-0.881 0-1.32 0.31-1.32 0.924zM31.076 15.076c-0.088 0-0.178-0.043-0.264-0.132h-0.264c-0.528 0-0.881 0.353-1.056 1.056h1.848v-0.396l-0.132-0.264c-0.001-0.086-0.047-0.175-0.133-0.264zM43.617 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792-0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396-1.188h-0.396c-0.881 0-1.32 0.31-1.32 0.924zM53.782 15.076c-0.353 0-0.66 0.22-0.924 0.66-0.178 0.264-0.264 0.749-0.264 1.452 0 0.792 0.264 1.188 0.792 1.188 0.35 0 0.66-0.175 0.924-0.528 0.264-0.351 0.396-0.879 0.396-1.584-0.001-0.792-0.311-1.188-0.925-1.188z"></path>
</svg>
</div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32">
<path d="M13.043 8.356c-0.46 0-0.873 0.138-1.24 0.413s-0.662 0.681-0.885 1.217c-0.223 0.536-0.334 1.112-0.334 1.727 0 0.568 0.119 0.99 0.358 1.265s0.619 0.413 1.141 0.413c0.508 0 1.096-0.131 1.765-0.393v1.327c-0.693 0.262-1.389 0.393-2.089 0.393-0.884 0-1.572-0.254-2.063-0.763s-0.736-1.229-0.736-2.161c0-0.892 0.181-1.712 0.543-2.462s0.846-1.32 1.452-1.709 1.302-0.584 2.089-0.584c0.435 0 0.822 0.038 1.159 0.115s0.7 0.217 1.086 0.421l-0.616 1.276c-0.369-0.201-0.673-0.333-0.914-0.398s-0.478-0.097-0.715-0.097zM19.524 12.842h-2.47l-0.898 1.776h-1.671l3.999-7.491h1.948l0.767 7.491h-1.551l-0.125-1.776zM19.446 11.515l-0.136-1.786c-0.035-0.445-0.052-0.876-0.052-1.291v-0.184c-0.153 0.408-0.343 0.84-0.569 1.296l-0.982 1.965h1.739zM27.049 12.413c0 0.711-0.257 1.273-0.773 1.686s-1.213 0.62-2.094 0.62c-0.769 0-1.389-0.153-1.859-0.46v-1.398c0.672 0.367 1.295 0.551 1.869 0.551 0.39 0 0.694-0.072 0.914-0.217s0.329-0.343 0.329-0.595c0-0.147-0.024-0.275-0.070-0.385s-0.114-0.214-0.201-0.309c-0.087-0.095-0.303-0.269-0.648-0.52-0.481-0.337-0.818-0.67-1.013-1s-0.293-0.685-0.293-1.066c0-0.439 0.108-0.831 0.324-1.176s0.523-0.614 0.922-0.806 0.857-0.288 1.376-0.288c0.755 0 1.446 0.168 2.073 0.505l-0.569 1.189c-0.543-0.252-1.044-0.378-1.504-0.378-0.289 0-0.525 0.077-0.71 0.23s-0.276 0.355-0.276 0.607c0 0.207 0.058 0.389 0.172 0.543s0.372 0.36 0.773 0.615c0.421 0.272 0.736 0.572 0.945 0.9s0.313 0.712 0.313 1.151zM33.969 14.618h-1.597l0.7-3.22h-2.46l-0.7 3.22h-1.592l1.613-7.46h1.597l-0.632 2.924h2.459l0.632-2.924h1.592l-1.613 7.46zM46.319 9.831c0 0.963-0.172 1.824-0.517 2.585s-0.816 1.334-1.415 1.722c-0.598 0.388-1.288 0.582-2.067 0.582-0.891 0-1.587-0.251-2.086-0.753s-0.749-1.198-0.749-2.090c0-0.902 0.172-1.731 0.517-2.488s0.82-1.338 1.425-1.743c0.605-0.405 1.306-0.607 2.099-0.607 0.888 0 1.575 0.245 2.063 0.735s0.73 1.176 0.73 2.056zM43.395 8.356c-0.421 0-0.808 0.155-1.159 0.467s-0.627 0.739-0.828 1.283-0.3 1.135-0.3 1.771c0 0.5 0.116 0.877 0.348 1.133s0.558 0.383 0.979 0.383 0.805-0.148 1.151-0.444c0.346-0.296 0.617-0.714 0.812-1.255s0.292-1.148 0.292-1.822c0-0.483-0.113-0.856-0.339-1.12-0.227-0.264-0.546-0.396-0.957-0.396zM53.427 14.618h-1.786l-1.859-5.644h-0.031l-0.021 0.163c-0.111 0.735-0.227 1.391-0.344 1.97l-0.757 3.511h-1.436l1.613-7.46h1.864l1.775 5.496h0.021c0.042-0.259 0.109-0.628 0.203-1.107s0.407-1.942 0.94-4.388h1.43l-1.613 7.461zM13.296 20.185c0 0.98-0.177 1.832-0.532 2.556s-0.868 1.274-1.539 1.652c-0.672 0.379-1.464 0.568-2.376 0.568h-2.449l1.678-7.68h2.15c0.977 0 1.733 0.25 2.267 0.751s0.801 1.219 0.801 2.154zM8.925 23.615c0.536 0 1.003-0.133 1.401-0.399s0.71-0.657 0.934-1.174c0.225-0.517 0.337-1.108 0.337-1.773 0-0.54-0.131-0.95-0.394-1.232s-0.64-0.423-1.132-0.423h-0.624l-1.097 5.001h0.575zM18.64 24.96h-4.436l1.678-7.68h4.442l-0.293 1.334h-2.78l-0.364 1.686h2.59l-0.299 1.334h-2.59l-0.435 1.98h2.78l-0.293 1.345zM20.509 24.96l1.678-7.68h1.661l-1.39 6.335h2.78l-0.294 1.345h-4.436zM26.547 24.96l1.694-7.68h1.656l-1.694 7.68h-1.656zM33.021 23.389c0.282-0.774 0.481-1.27 0.597-1.487l2.346-4.623h1.716l-4.061 7.68h-1.814l-0.689-7.68h1.602l0.277 4.623c0.015 0.157 0.022 0.39 0.022 0.699-0.007 0.361-0.018 0.623-0.033 0.788h0.038zM41.678 24.96h-4.437l1.678-7.68h4.442l-0.293 1.334h-2.78l-0.364 1.686h2.59l-0.299 1.334h-2.59l-0.435 1.98h2.78l-0.293 1.345zM45.849 22.013l-0.646 2.947h-1.656l1.678-7.68h1.949c0.858 0 1.502 0.179 1.933 0.536s0.646 0.881 0.646 1.571c0 0.554-0.15 1.029-0.451 1.426s-0.733 0.692-1.298 0.885l1.417 3.263h-1.803l-1.124-2.947h-0.646zM46.137 20.689h0.424c0.474 0 0.843-0.1 1.108-0.3s0.396-0.504 0.396-0.914c0-0.287-0.086-0.502-0.258-0.646s-0.442-0.216-0.812-0.216h-0.402l-0.456 2.076zM53.712 20.39l2.031-3.11h1.857l-3.355 4.744-0.646 2.936h-1.645l0.646-2.936-1.281-4.744h1.694l0.7 3.11z"></path>
</svg>
</div></div>   </div>
  
  <div class="footer-primary pull-left">
      <div class="copyright-footer">
    Copyright 2023 © 2021 TCBM. All rights reserved</strong>   </div>
     </div>
 </div>
</div>

<a href="#top" class="back-to-top button icon invert plain fixed bottom z-1 is-outline circle" id="top-link" aria-label="Go to top"><i class="icon-angle-up" ></i></a>

</footer>

</div>

<div id="main-menu" class="mobile-sidebar no-scrollbar mfp-hide">
	<div class="sidebar-menu no-scrollbar text-center">
		<ul class="nav nav-sidebar nav-vertical nav-uppercase nav-anim">
			<li>
	<a href="#">
		Tiếng Việt		<i class="image-icon"><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%200%200&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="Tiếng Việt" class="perfmatters-lazy" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/plugins/polylang-pro/vendor/wpsyntex/polylang/flags/vn.png" /><noscript><img src="https://tcbm.vn/wp-content/plugins/polylang-pro/vendor/wpsyntex/polylang/flags/vn.png" alt="Tiếng Việt"/></noscript></i>	</a>
	<ul class="children">
		<li><a href="https://tcbm.vn/" hreflang="vi"><i class="icon-image"><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%200%200&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="Tiếng Việt" class="perfmatters-lazy" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/plugins/polylang-pro/vendor/wpsyntex/polylang/flags/vn.png" /><noscript><img src="https://tcbm.vn/wp-content/plugins/polylang-pro/vendor/wpsyntex/polylang/flags/vn.png" alt="Tiếng Việt"/></noscript></i> Tiếng Việt</a></li><li><a href="https://tcbm.vn/eng/" hreflang="eng"><i class="icon-image"><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%200%200&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="English" class="perfmatters-lazy" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/plugins/polylang-pro/vendor/wpsyntex/polylang/flags/us.png" /><noscript><img src="https://tcbm.vn/wp-content/plugins/polylang-pro/vendor/wpsyntex/polylang/flags/us.png" alt="English"/></noscript></i> English</a></li>	</ul>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home current-menu-item page_item page-item-55 current_page_item menu-item-60"><a href="https://tcbm.vn/" aria-current="page">Trang chủ</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-7385"><a href="https://tcbm.vn/gioi-thieu/">Giới thiệu</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-has-children menu-item-7660"><a href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-me/">Sản phẩm M&amp;E</a>
<ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children">
	<li id="menu-item-8651" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-has-children menu-item-8651"><a href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-me/cach-nhiet-k-flex/">Cách nhiệt K-FLEX</a>
	<ul class="sub-menu nav-sidebar-ul">
		<li id="menu-item-8658" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8658"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/k-flex-st-cach-nhiet-ong-va-tam/">K-FLEX ST cách nhiệt ống và tấm</a></li>
		<li id="menu-item-8657" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8657"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/k-flex-k-protect-insulation/">Xốp bảo ôn K-FLEX K-Protect</a></li>
		<li id="menu-item-8659" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8659"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/ong-cach-nhiet-m-flex/">Cách nhiệt M-FLEX</a></li>
		<li id="menu-item-13291" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-13291"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/bang-keo-cach-nhiet-k-flex-tape/">Băng keo cách nhiệt KFLEX-TAPE</a></li>
		<li id="menu-item-14507" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-14507"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/bang-keo-nhom-k-flex/">Băng keo nhôm K-FLEX</a></li>
	</ul>
</li>
	<li id="menu-item-8650" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-has-children menu-item-8650"><a href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-me/cach-nhiet-armacell/">Cách nhiệt Armacell</a>
	<ul class="sub-menu nav-sidebar-ul">
		<li id="menu-item-8656" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8656"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/armagel-dt/">ArmaGel DT</a></li>
		<li id="menu-item-15812" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-15812"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/armagel-ht/">ArmaGel HT</a></li>
		<li id="menu-item-8654" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8654"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/armaflex-class-0/">ARMAFLEX Class 0</a></li>
		<li id="menu-item-8655" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8655"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/armaflex-class-1/">ARMAFLEX Class 1</a></li>
	</ul>
</li>
	<li id="menu-item-8660" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-has-children menu-item-8660"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/son-chong-chay-flamebar-bw11/">Sơn chống cháy FLAMEBAR BW11</a>
	<ul class="sub-menu nav-sidebar-ul">
		<li id="menu-item-14505" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-14505"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/ron-gasket/">Ron chống cháy</a></li>
		<li id="menu-item-14506" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-14506"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/keo-acrylic-sealant/">Keo Acrylic Sealant</a></li>
	</ul>
</li>
	<li id="menu-item-8661" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8661"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/ong-mem-noi-dau-phun-sprinkler-flexdrop-yong-won/">Ống mềm nối đầu phun sprinkler FLEXDROP Yong Won</a></li>
</ul>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-has-children menu-item-7647"><a href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/">Sản phẩm Kiến trúc</a>
<ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children">
	<li id="menu-item-8623" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-has-children menu-item-8623"><a href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/mai-bitum-phu-da-iko/">Ngói bitum phủ đá IKO</a>
	<ul class="sub-menu nav-sidebar-ul">
		<li id="menu-item-8642" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8642"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-marathon/">IKO Marathon</a></li>
		<li id="menu-item-8638" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8638"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-armourshield/">IKO Armourshield</a></li>
		<li id="menu-item-8639" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8639"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-cambridge/">IKO Cambridge</a></li>
		<li id="menu-item-11789" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-11789"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-cambridge-xtreme-9-5/">IKO Cambridge Xtreme 9.5 °</a></li>
		<li id="menu-item-8644" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8644"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-super-glass-biber/">IKO Superglass Biber</a></li>
		<li id="menu-item-8637" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8637"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-iko-armourshake/">IKO Armourshake</a></li>
		<li id="menu-item-8640" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8640"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-crown-slate/">IKO Crown Slate</a></li>
		<li id="menu-item-8643" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8643"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-royal-estate/">IKO Royal Estate</a></li>
		<li id="menu-item-8641" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8641"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-bitum-phu-da-iko-dynasty/">IKO Dynasty</a></li>
		<li id="menu-item-8670" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-8670"><a href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/phu-kien/">Phụ kiện</a></li>
	</ul>
</li>
	<li id="menu-item-8625" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-has-children menu-item-8625"><a href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/tam-lop-kim-loai/">Tấm lợp kim loại</a>
	<ul class="sub-menu nav-sidebar-ul">
		<li id="menu-item-8801" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8801"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/tam-lop-kim-loai-premium-copper-prestige-compact-ultimetal/">Priemum Copper Prestige Compact Ultilmetal</a></li>
		<li id="menu-item-8800" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8800"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/tam-lop-kim-loai-premium-copper-prestige-compact/">Premium Copper Prestige Compact</a></li>
		<li id="menu-item-8799" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8799"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/tam-lop-kim-loai-premium-copper-kieu-prestige-elite/">Premium Copper Prestige Elite</a></li>
		<li id="menu-item-8798" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8798"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/tam-lop-kim-loai-premium-copper-prestige-traditional/">Premium Copper Prestige Traditional</a></li>
	</ul>
</li>
	<li id="menu-item-8624" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-product_cat menu-item-has-children menu-item-8624"><a href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/mai-lop-hop-kim-phu-da-ahi/">Ngói thép phủ đá Decra AHI</a>
	<ul class="sub-menu nav-sidebar-ul">
		<li id="menu-item-8636" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8636"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-lop-hop-kim-phu-da-ahi-classic/">Classic</a></li>
		<li id="menu-item-8634" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8634"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-lop-hop-kim-phu-da-ahi-heritage/">Heritage</a></li>
		<li id="menu-item-8635" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8635"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-lop-hop-kim-phu-da-ahi-milano/">Milano</a></li>
		<li id="menu-item-8633" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8633"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-lop-hop-kim-phu-da-ahi-corona-shake/">Corona Shake</a></li>
		<li id="menu-item-8632" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8632"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-lop-hop-kim-phu-da-ahi-senator-shingle/">Senator Shingle</a></li>
	</ul>
</li>
	<li id="menu-item-13379" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-13379"><a href="https://tcbm.vn/danh-muc-san-pham/dong-san-pham-kien-truc/vox/">Tấm ốp VOX</a>
	<ul class="sub-menu nav-sidebar-ul">
		<li id="menu-item-11740" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-11740"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/tam-op-tran-infratop/">Tấm ốp trần INFRATOP</a></li>
		<li id="menu-item-11741" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-11741"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/tam-op-tuong-max-3/">Tấm ốp tường MAX-3</a></li>
		<li id="menu-item-14872" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-14872"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/tam-op-da-nang-fronto/">Tấm ốp đa năng Fronto</a></li>
	</ul>
</li>
	<li id="menu-item-8647" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8647"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-go-tuyet-tung-do/">Mái gỗ Tuyết Tùng đỏ</a></li>
	<li id="menu-item-8646" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8646"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/go-sinh-thai-resysta/">Gỗ sinh thái Resysta</a></li>
	<li id="menu-item-8645" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8645"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/van-soi-dam-go-osb/">Ván OSB (ván dăm định hướng)</a></li>
	<li id="menu-item-8648" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-8648"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/pallet-intraco-pallet-nhua-sinh-thai/">Pallet Intraco</a></li>
	<li id="menu-item-11881" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-product menu-item-11881"><a href="https://tcbm.vn/san-pham/mai-la-nhan-tao-centro-thatch/">Mái lá nhân tạo Centro Thatch</a></li>
</ul>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-7713"><a href="/du-an/">Dự án</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-472"><a href="https://tcbm.vn/cap-nhat-thong-tin-chung-va-cong-ty-toan-cau/">Tin tức</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-64"><a href="https://tcbm.vn/lien-he/">Liên hệ</a></li>
		</ul>
	</div>
</div>
<div id="arcontactus"></div>
      
  <script src="https://tcbm.vn/wp-content/plugins/ar-contactus/res/js/maskedinput.min.js?version=2.2.0"></script>
<script type="text/javascript" id="arcu-main-js">
  var $arcuWidget;
var zaloWidgetInterval;
var tawkToInterval;
var tawkToHideInterval;
var skypeWidgetInterval;
var lcpWidgetInterval;
var closePopupTimeout;
var lzWidgetInterval;
var paldeskInterval;
var arcuOptions;
var hideCustomerChatInterval;
var _arCuTimeOut = null;
var arCuPromptClosed = false;
var _arCuWelcomeTimeOut = null;
var arCuMenuOpenedOnce = false;
var arcuAppleItem = null;

var arcItems = [];
window.addEventListener('load', function(){
  $arcuWidget = document.createElement('div');
  var body = document.getElementsByTagName('body')[0];
  $arcuWidget.id = 'arcontactus';
  
  if (document.getElementById('arcontactus')) {
    document.getElementById('arcontactus').parentElement.removeChild(document.getElementById('arcontactus'));
  }
  
  body.appendChild($arcuWidget);
  
      arCuClosedCookie = arCuGetCookie('arcu-closed');
    $arcuWidget.addEventListener('arcontactus.init', function(){
    $arcuWidget.classList.add('arcuAnimated');
    $arcuWidget.classList.add('flipInY');

    setTimeout(function(){
      $arcuWidget.classList.remove('flipInY');
    }, 1000);
    
        
              if (document.querySelector('#arcu-form-callback form')) {
        document.querySelector('#arcu-form-callback form').append(contactUs.utils.DOMElementFromHTML(arCUVars._wpnonce));
      }
               
               
               
               
                      if (document.querySelector('#arcu-form-email form')) {
        document.querySelector('#arcu-form-email form').append(contactUs.utils.DOMElementFromHTML(arCUVars._wpnonce));
      }
               
               
               
               
                          $arcuWidget.addEventListener('arcontactus.successSendFormData', function(event){
              });
          $arcuWidget.addEventListener('arcontactus.successSendFormData', function(event){
              });
        $arcuWidget.addEventListener('arcontactus.errorSendFormData', function(event){
      if (event.detail.data && event.detail.data.message) {
        alert(event.detail.data.message);
      }
    });
    $arcuWidget.addEventListener('arcontactus.hideFrom', function(){
      clearTimeout(closePopupTimeout);
    });
              });
  $arcuWidget.addEventListener('arcontactus.closeMenu', function(){
    arCuCreateCookie('arcumenu-closed', 1, 1);
  });
            var arcItem = {};
          arcItem.id = 'msg-item-1';
                    arcItem.class = 'msg-item-facebook-messenger';
    arcItem.title = "Messenger";
              arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M224 32C15.9 32-77.5 278 84.6 400.6V480l75.7-42c142.2 39.8 285.4-59.9 285.4-198.7C445.8 124.8 346.5 32 224 32zm23.4 278.1L190 250.5 79.6 311.6l121.1-128.5 57.4 59.6 110.4-61.1-121.1 128.5z"></path></svg>';
              arcItem.includeIconToSlider = true;
     
          arcItem.href = 'https://m.me/www.tcbm.vn';
       
            arcItem.color = '#567AFF';
    arcItems.push(arcItem);
          var arcItem = {};
          arcItem.id = 'msg-item-9';
                  arcItem.onClick = function(e){
        e.preventDefault();
        contactUs.closeMenu();
        contactUs.showForm('callback');
        return false;
      }
            arcItem.class = 'msg-item-phone';
    arcItem.title = "Báo giá nhanh";
              arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M493.4 24.6l-104-24c-11.3-2.6-22.9 3.3-27.5 13.9l-48 112c-4.2 9.8-1.4 21.3 6.9 28l60.6 49.6c-36 76.7-98.9 140.5-177.2 177.2l-49.6-60.6c-6.8-8.3-18.2-11.1-28-6.9l-112 48C3.9 366.5-2 378.1.6 389.4l24 104C27.1 504.2 36.7 512 48 512c256.1 0 464-207.5 464-464 0-11.2-7.7-20.9-18.6-23.4z"></path></svg>';
              arcItem.includeIconToSlider = true;
     
          arcItem.href = null;
            arcItem.color = '#0072B9';
    arcItems.push(arcItem);
          var arcItem = {};
          arcItem.id = 'msg-item-10';
                    arcItem.class = 'msg-item-zalo';
    arcItem.title = "Zalo";
              arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 460.1 436.6"><path fill="currentColor" class="st0" d="M82.6 380.9c-1.8-.8-3.1-1.7-1-3.5 1.3-1 2.7-1.9 4.1-2.8 13.1-8.5 25.4-17.8 33.5-31.5 6.8-11.4 5.7-18.1-2.8-26.5C69 269.2 48.2 212.5 58.6 145.5 64.5 107.7 81.8 75 107 46.6c15.2-17.2 33.3-31.1 53.1-42.7 1.2-.7 2.9-.9 3.1-2.7-.4-1-1.1-.7-1.7-.7-33.7 0-67.4-.7-101 .2C28.3 1.7.5 26.6.6 62.3c.2 104.3 0 208.6 0 313 0 32.4 24.7 59.5 57 60.7 27.3 1.1 54.6.2 82 .1 2 .1 4 .2 6 .2H290c36 0 72 .2 108 0 33.4 0 60.5-27 60.5-60.3v-.6-58.5c0-1.4.5-2.9-.4-4.4-1.8.1-2.5 1.6-3.5 2.6-19.4 19.5-42.3 35.2-67.4 46.3-61.5 27.1-124.1 29-187.6 7.2-5.5-2-11.5-2.2-17.2-.8-8.4 2.1-16.7 4.6-25 7.1-24.4 7.6-49.3 11-74.8 6zm72.5-168.5c1.7-2.2 2.6-3.5 3.6-4.8 13.1-16.6 26.2-33.2 39.3-49.9 3.8-4.8 7.6-9.7 10-15.5 2.8-6.6-.2-12.8-7-15.2-3-.9-6.2-1.3-9.4-1.1-17.8-.1-35.7-.1-53.5 0-2.5 0-5 .3-7.4.9-5.6 1.4-9 7.1-7.6 12.8 1 3.8 4 6.8 7.8 7.7 2.4.6 4.9.9 7.4.8 10.8.1 21.7 0 32.5.1 1.2 0 2.7-.8 3.6 1-.9 1.2-1.8 2.4-2.7 3.5-15.5 19.6-30.9 39.3-46.4 58.9-3.8 4.9-5.8 10.3-3 16.3s8.5 7.1 14.3 7.5c4.6.3 9.3.1 14 .1 16.2 0 32.3.1 48.5-.1 8.6-.1 13.2-5.3 12.3-13.3-.7-6.3-5-9.6-13-9.7-14.1-.1-28.2 0-43.3 0zm116-52.6c-12.5-10.9-26.3-11.6-39.8-3.6-16.4 9.6-22.4 25.3-20.4 43.5 1.9 17 9.3 30.9 27.1 36.6 11.1 3.6 21.4 2.3 30.5-5.1 2.4-1.9 3.1-1.5 4.8.6 3.3 4.2 9 5.8 14 3.9 5-1.5 8.3-6.1 8.3-11.3.1-20 .2-40 0-60-.1-8-7.6-13.1-15.4-11.5-4.3.9-6.7 3.8-9.1 6.9zm69.3 37.1c-.4 25 20.3 43.9 46.3 41.3 23.9-2.4 39.4-20.3 38.6-45.6-.8-25-19.4-42.1-44.9-41.3-23.9.7-40.8 19.9-40 45.6zm-8.8-19.9c0-15.7.1-31.3 0-47 0-8-5.1-13-12.7-12.9-7.4.1-12.3 5.1-12.4 12.8-.1 4.7 0 9.3 0 14v79.5c0 6.2 3.8 11.6 8.8 12.9 6.9 1.9 14-2.2 15.8-9.1.3-1.2.5-2.4.4-3.7.2-15.5.1-31 .1-46.5z"/></svg>';
              arcItem.includeIconToSlider = true;
     
          arcItem.href = 'https://zalo.me/0911771551';
       
            arcItem.color = '#000000';
    arcItems.push(arcItem);
    arcuOptions = {
    rootElementId: 'arcontactus',
    credits: false,
    visible: true,
    wordpressPluginVersion: '2.2.0',
    online: true,
                  buttonIcon: '<svg viewBox="0 0 20 20" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g id="Canvas" transform="translate(-825 -308)"><g id="Vector"><use xlink:href="#path0_fill0123" transform="translate(825 308)" fill="currentColor"></use></g></g><defs><path fill="currentColor" id="path0_fill0123" d="M 19 4L 17 4L 17 13L 4 13L 4 15C 4 15.55 4.45 16 5 16L 16 16L 20 20L 20 5C 20 4.45 19.55 4 19 4ZM 15 10L 15 1C 15 0.45 14.55 0 14 0L 1 0C 0.45 0 0 0.45 0 1L 0 15L 4 11L 14 11C 14.55 11 15 10.55 15 10Z"></path></defs></svg>',
              layout: 'default',
        drag: false,
    mode: 'regular',
    buttonIconUrl: 'https://tcbm.vn/wp-content/plugins/ar-contactus/res/img/msg.svg',
    showMenuHeader: false,
          menuHeaderText: "How would you like to contact us?",
      menuSubheaderText: "",
    
    
    showHeaderCloseBtn: false,
              headerCloseBtnBgColor: '#008749',
              headerCloseBtnColor: '#ffffff',
        itemsIconType: 'rounded',
    align: 'right',
    reCaptcha: false,
    reCaptchaKey: '',
    countdown: 0,
    theme: '#0072B9',
                  buttonText: "Liên hệ",
              buttonSize: 'large',
          buttonIconSize: 24,
        menuSize: 'large',
          phonePlaceholder: '',
      callbackSubmitText: '',
      errorMessage: '',
      callProcessText: '',
      callSuccessText: '',
      callbackFormText: '',
        iconsAnimationSpeed: 600,
    iconsAnimationPause: 2000,
    items: arcItems,
    ajaxUrl: 'https://tcbm.vn/wp-admin/admin-ajax.php',
          promptPosition: 'top',
                      popupAnimation: 'fadeindown',
            style: '',
              itemsAnimation: 'downtoup',
        forms: {
              callback: {
          id: 'callback',
                      header: {
              content: "Nhận báo giá từ TCBM. Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm nhất!",
              layout: "text",
                          },
                                icon: '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M493.4 24.6l-104-24c-11.3-2.6-22.9 3.3-27.5 13.9l-48 112c-4.2 9.8-1.4 21.3 6.9 28l60.6 49.6c-36 76.7-98.9 140.5-177.2 177.2l-49.6-60.6c-6.8-8.3-18.2-11.1-28-6.9l-112 48C3.9 366.5-2 378.1.6 389.4l24 104C27.1 504.2 36.7 512 48 512c256.1 0 464-207.5 464-464 0-11.2-7.7-20.9-18.6-23.4z"></path></svg>',
                    success: "Đã gửi yêu cầu gọi lại! TCBM sẽ liên hệ lại với bạn sớm.",
          error: "Lỗi khi gửi yêu cầu gọi lại! Vui lòng thử lại!",
          action: 'https://tcbm.vn/wp-admin/admin-ajax.php',
          buttons: [
                          {
                name: "submit",
                label: "Yêu cầu gọi lại",
                type: "submit",
                                              },
                      ],
          fields: {
            formId: {
              name: 'formId',
              value: 'callback',
              type: 'hidden'
            },
            action: {
              name: 'action',
              value: 'arcontactus_request_callback',
              type: 'hidden'
            },
                          name: {
                name: "name",
                enabled: true,
                required: false,
                type: "text",
                label: "Tên của bạn",
                placeholder: "Họ và tên",
                                  values: [],
                                                  value: "",
                              },
                          phone: {
                name: "phone",
                enabled: true,
                required: true,
                type: "tel",
                label: "Số điện thoại",
                placeholder: "Vui lòng nhập số điện thoại",
                                  values: [],
                                                  value: "",
                              },
                          sanpham: {
                name: "sanpham",
                enabled: true,
                required: true,
                type: "text",
                label: "Sản phẩm cần tư vấn",
                placeholder: "Bạn muốn tư vấn sản phẩm nào?",
                                  values: [],
                                                  value: "",
                              },
                          address: {
                name: "address",
                enabled: true,
                required: false,
                type: "text",
                label: "Khu vực",
                placeholder: "HCM, Hà Nội, Đà Nẵng,...",
                                  values: [],
                                                  value: "",
                              },
                      }
        },
              email: {
          id: 'email',
                      header: {
              content: "Write a email to us!",
              layout: "text",
                          },
                                icon: '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M464 64H48C21.5 64 0 85.5 0 112v288c0 26.5 21.5 48 48 48h416c26.5 0 48-21.5 48-48V112c0-26.5-21.5-48-48-48zM48 96h416c8.8 0 16 7.2 16 16v41.4c-21.9 18.5-53.2 44-150.6 121.3-16.9 13.4-50.2 45.7-73.4 45.3-23.2.4-56.6-31.9-73.4-45.3C85.2 197.4 53.9 171.9 32 153.4V112c0-8.8 7.2-16 16-16zm416 320H48c-8.8 0-16-7.2-16-16V195c22.8 18.7 58.8 47.6 130.7 104.7 20.5 16.4 56.7 52.5 93.3 52.3 36.4.3 72.3-35.5 93.3-52.3 71.9-57.1 107.9-86 130.7-104.7v205c0 8.8-7.2 16-16 16z"></path></svg>',
                    success: "Email sent! We will contact you soon.",
          error: "Error sending email! Please try again!",
          action: 'https://tcbm.vn/wp-admin/admin-ajax.php',
          buttons: [
                          {
                name: "submit",
                label: "Submit",
                type: "submit",
                                              },
                      ],
          fields: {
            formId: {
              name: 'formId',
              value: 'email',
              type: 'hidden'
            },
            action: {
              name: 'action',
              value: 'arcontactus_request_email',
              type: 'hidden'
            },
                          name: {
                name: "name",
                enabled: true,
                required: false,
                type: "text",
                label: "Your name",
                placeholder: "Enter your name",
                                  values: [],
                                                  value: "",
                              },
                          email: {
                name: "email",
                enabled: true,
                required: true,
                type: "email",
                label: "Your email",
                placeholder: "Enter your email",
                                  values: [],
                                                  value: "",
                              },
                          message: {
                name: "message",
                enabled: true,
                required: true,
                type: "textarea",
                label: "Your message",
                placeholder: "Enter your message",
                                  values: [],
                                                  value: "",
                              },
                          gdpr: {
                name: "gdpr",
                enabled: true,
                required: true,
                type: "checkbox",
                label: "I accept GDPR rules",
                placeholder: "",
                                  values: [],
                                                  value: "1",
                              },
                      }
        },
        
    }
  };
            setTimeout(function(){
        contactUs.init(arcuOptions);
      }, 3000);
                  });
</script>
		<div class="hotline-phone-ring-wrap">
			<div class="hotline-phone-ring">
				<div class="hotline-phone-ring-circle"></div>
				<div class="hotline-phone-ring-circle-fill"></div>
				<div class="hotline-phone-ring-img-circle">
					<a href="tel:0911771551" class="pps-btn-img">
												<img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%2050%200&#039;%3E%3C/svg%3E" alt="Số điện thoại" width="50" class="perfmatters-lazy" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/plugins/hotline-phone-ring/assets/images/icon-1.png" /><noscript><img src="https://tcbm.vn/wp-content/plugins/hotline-phone-ring/assets/images/icon-1.png" alt="Số điện thoại" width="50" /></noscript>
					</a>
				</div>
			</div>
						<div class="hotline-bar">
				<a href="tel:0911771551">
					<span class="text-hotline">0911 771 551</span>
				</a>
			</div>
					</div>
	  <div id="login-form-popup" class="lightbox-content mfp-hide">
      <div class="woocommerce-notices-wrapper"></div>
<div class="account-container lightbox-inner">

	
			<div class="account-login-inner">

				<h3 class="uppercase">Đăng nhập</h3>

				<form class="woocommerce-form woocommerce-form-login login" method="post">

					
					<p class="woocommerce-form-row woocommerce-form-row--wide form-row form-row-wide">
						<label for="username">Tên tài khoản hoặc địa chỉ email&nbsp;<span class="required">*</span></label>
						<input type="text" class="woocommerce-Input woocommerce-Input--text input-text" name="username" id="username" autocomplete="username" value="" />					</p>
					<p class="woocommerce-form-row woocommerce-form-row--wide form-row form-row-wide">
						<label for="password">Mật khẩu&nbsp;<span class="required">*</span></label>
						<input class="woocommerce-Input woocommerce-Input--text input-text" type="password" name="password" id="password" autocomplete="current-password" />
					</p>

					
					<p class="form-row">
						<label class="woocommerce-form__label woocommerce-form__label-for-checkbox woocommerce-form-login__rememberme">
							<input class="woocommerce-form__input woocommerce-form__input-checkbox" name="rememberme" type="checkbox" id="rememberme" value="forever" /> <span>Ghi nhớ mật khẩu</span>
						</label>
						<input type="hidden" id="woocommerce-login-nonce" name="woocommerce-login-nonce" value="ce603419b6" /><input type="hidden" name="_wp_http_referer" value="/" />						<button type="submit" class="woocommerce-button button woocommerce-form-login__submit" name="login" value="Đăng nhập">Đăng nhập</button>
					</p>
					<p class="woocommerce-LostPassword lost_password">
						<a href="https://tcbm.vn/tai-khoan/lost-password/">Quên mật khẩu?</a>
					</p>

					
				</form>
			</div>

			
</div>

     </div>
 <div class="sgpb-main-popup-data-container-16302" style="position:fixed;opacity: 0;filter: opacity(0%);transform: scale(0);">
							<div class="sg-popup-builder-content" id="sg-popup-content-wrapper-16302" data-id="16302" data-events="[{&quot;param&quot;:&quot;load&quot;,&quot;value&quot;:&quot;10&quot;,&quot;hiddenOption&quot;:[]}]" data-options="eyJzZ3BiLXR5cGUiOiJodG1sIiwic2dwYi1pcy1wcmV2aWV3IjoiMCIsInNncGItaXMtYWN0aXZlIjoiY2hlY2tlZCIsInNncGItYmVoYXZpb3ItYWZ0ZXItc3BlY2lhbC1ldmVudHMiOltbeyJwYXJhbSI6InNlbGVjdF9ldmVudCJ9XV0sInNncGItY29udGVudC1wYWRkaW5nIjoiNyIsInNncGItcG9wdXAtei1pbmRleCI6Ijk5OTkiLCJzZ3BiLXBvcHVwLXRoZW1lcyI6InNncGItdGhlbWUtNiIsInNncGItb3ZlcmxheS1jb2xvciI6IiMwMDAwMDAiLCJzZ3BiLW92ZXJsYXktb3BhY2l0eSI6IjAuNyIsInNncGItY29udGVudC1jdXN0b20tY2xhc3MiOiJzZy1wb3B1cC1jb250ZW50Iiwic2dwYi1iYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlLW1vZGUiOiJuby1yZXBlYXQiLCJzZ3BiLWVzYy1rZXkiOiJvbiIsInNncGItZW5hYmxlLWNsb3NlLWJ1dHRvbiI6Im9uIiwic2dwYi1jbG9zZS1idXR0b24tZGVsYXkiOiIwIiwic2dwYi1jbG9zZS1idXR0b24tcG9zaXRpb24iOiJ0b3BSaWdodCIsInNncGItYnV0dG9uLXBvc2l0aW9uLXRvcCI6Ii0xOCIsInNncGItYnV0dG9uLXBvc2l0aW9uLXJpZ2h0IjoiLTE4Iiwic2dwYi1idXR0b24tcG9zaXRpb24tYm90dG9tIjoiMCIsInNncGItYnV0dG9uLXBvc2l0aW9uLWxlZnQiOiIiLCJzZ3BiLWJ1dHRvbi1pbWFnZSI6IiIsInNncGItYnV0dG9uLWltYWdlLXdpZHRoIjoiMzAiLCJzZ3BiLWJ1dHRvbi1pbWFnZS1oZWlnaHQiOiIzMCIsInNncGItYm9yZGVyLWNvbG9yIjoiIzAwMDAwMCIsInNncGItYm9yZGVyLXJhZGl1cyI6IjAiLCJzZ3BiLWJvcmRlci1yYWRpdXMtdHlwZSI6IiUiLCJzZ3BiLWJ1dHRvbi10ZXh0IjoiQ2xvc2UiLCJzZ3BiLW92ZXJsYXktY2xpY2siOiJvbiIsInNncGItcG9wdXAtZGltZW5zaW9uLW1vZGUiOiJyZXNwb25zaXZlTW9kZSIsInNncGItcmVzcG9uc2l2ZS1kaW1lbnNpb24tbWVhc3VyZSI6IjgwIiwic2dwYi13aWR0aCI6IjY0MHB4Iiwic2dwYi1oZWlnaHQiOiI0ODBweCIsInNncGItbWF4LXdpZHRoIjoiMTIwMHB4Iiwic2dwYi1tYXgtaGVpZ2h0IjoiIiwic2dwYi1taW4td2lkdGgiOiIxMDBweCIsInNncGItbWluLWhlaWdodCI6IiIsInNncGItb3Blbi1hbmltYXRpb24tZWZmZWN0IjoiTm8gZWZmZWN0Iiwic2dwYi1jbG9zZS1hbmltYXRpb24tZWZmZWN0IjoiTm8gZWZmZWN0Iiwic2dwYi1lbmFibGUtY29udGVudC1zY3JvbGxpbmciOiJvbiIsInNncGItcG9wdXAtb3JkZXIiOiIwIiwic2dwYi1wb3B1cC1kZWxheSI6IjAiLCJzZ3BiLXBvc3QtaWQiOiIxNjMwMiIsInNncGItZW5hYmxlLXBvcHVwLW92ZXJsYXkiOiJvbiIsInNncGItYnV0dG9uLWltYWdlLWRhdGEiOiIiLCJzZ3BiLWJhY2tncm91bmQtaW1hZ2UtZGF0YSI6IiIsInNncGJDb25kaXRpb25zIjpudWxsfQ==">
								<div class="sgpb-popup-builder-content-16302 sgpb-popup-builder-content-html"><div class="sgpb-main-html-content-wrapper"><p><div class="row" id="row-66163079"></p>
<p>
	<div id="col-1890681347" class="col medium-8 small-12 large-8" >
				<div class="col-inner" >
			
			</p>
<p>	<div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_84719526">
								<div class="img-inner dark" >
			<img width="1000" height="666" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039;%20viewBox=&#039;0%200%201000%20666&#039;%3E%3C/svg%3E" class="attachment-large size-large perfmatters-lazy" alt="Nhận báo giá tư vấn" data-src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/03/pop-up-tcbm.jpg" data-srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/03/pop-up-tcbm.jpg 1000w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/03/pop-up-tcbm-768x511.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/03/pop-up-tcbm-600x400.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><noscript><img width="1000" height="666" src="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/03/pop-up-tcbm.jpg" class="attachment-large size-large" alt="Nhận báo giá tư vấn" srcset="https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/03/pop-up-tcbm.jpg 1000w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/03/pop-up-tcbm-768x511.jpg 768w, https://tcbm.vn/wp-content/uploads/2023/03/pop-up-tcbm-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></noscript>						
					</div>
								
<style>
#image_84719526 {
 width: 100%;
}
</style>
	</div>
	</p>
<p>		</div>
					</div>

	<br />

	<div id="col-1275904227" class="col medium-4 small-12 large-4" >
				<div class="col-inner" >
			
			</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: 110%;">THÔNG TIN ĐĂNG KÝ</span></h3>
<p><div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f16304-o1" lang="vi" dir="ltr">
<div class="screen-reader-response"><p role="status" aria-live="polite" aria-atomic="true"></p> <ul></ul></div>
<form action="/#wpcf7-f16304-o1" method="post" class="wpcf7-form init" novalidate="novalidate" data-status="init">
<div style="display: none;">
<input type="hidden" name="_wpcf7" value="16304" />
<input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.5.3" />
<input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="vi" />
<input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f16304-o1" />
<input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" />
<input type="hidden" name="_wpcf7_posted_data_hash" value="" />
<input type="hidden" name="_wpcf7_recaptcha_response" value="" />
</div>
<p><label> Họ & Tên*<br />
  <span class="wpcf7-form-control-wrap your-name"><input type="text" name="your-name" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" /></span> </label></p>
<p><label> Số điện thoại*<br />
  <span class="wpcf7-form-control-wrap your-phone"><input type="tel" name="your-phone" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel" aria-required="true" aria-invalid="false" /></span> </label></p>
<p><label> Sản phẩm cần tư vấn*<br />
  <span class="wpcf7-form-control-wrap your-message"><input type="text" name="your-message" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" /></span> </label></p>
<p><input type="submit" value="NHẬN BÁO GIÁ" class="wpcf7-form-control has-spinner wpcf7-submit" /></p>
<span class="wpcf7-form-control-wrap recaptcha" data-name="recaptcha"><span data-sitekey="6LeaSuskAAAAALCTljPb9zk5xqOCqYyKS7YHsy6a" data-align="center" class="wpcf7-form-control g-recaptcha wpcf7-recaptcha"></span>
<noscript>
	<div class="grecaptcha-noscript">
		<iframe src="https://www.google.com/recaptcha/api/fallback?k=6LeaSuskAAAAALCTljPb9zk5xqOCqYyKS7YHsy6a" frameborder="0" scrolling="no" width="310" height="430">
		</iframe>
		<textarea name="g-recaptcha-response" rows="3" cols="40" placeholder="reCaptcha Response Here">
		</textarea>
	</div>
</noscript>
</span>
<div class="wpcf7-response-output" aria-hidden="true"></div></form></div></p>
<p>		</div>
					</div>

	</p>
<p></div></p>
</div><style id="sgpb-custom-style-16302">.sgpb-popup-builder-content-16302 {
margin-top: 20px;
}</style></div>
							</div>
						 </div><script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.12.1' id='jquery-ui-core-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-includes/js/jquery/ui/menu.min.js?ver=1.12.1' id='jquery-ui-menu-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.7' id='regenerator-runtime-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-includes/js/dist/dom-ready.min.js?ver=71883072590656bf22c74c7b887df3dd' id='wp-dom-ready-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=a7edae857aab69d69fa10d5aef23a5de' id='wp-hooks-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=5f1269854226b4dd90450db411a12b79' id='wp-i18n-js'></script>
<script type='text/javascript' id='wp-i18n-js-after'>
wp.i18n.setLocaleData( { 'text direction\u0004ltr': [ 'ltr' ] } );
</script>
<script type='text/javascript' id='wp-a11y-js-translations'>
( function( domain, translations ) {
	var localeData = translations.locale_data[ domain ] || translations.locale_data.messages;
	localeData[""].domain = domain;
	wp.i18n.setLocaleData( localeData, domain );
} )( "default", {"translation-revision-date":"2021-11-15 07:03:33+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=1; plural=0;","lang":"vi_VN"},"Notifications":["Th\u00f4ng b\u00e1o"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/a11y.js"}} );
</script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-includes/js/dist/a11y.min.js?ver=0ac8327cc1c40dcfdf29716affd7ac63' id='wp-a11y-js'></script>
<script type='text/javascript' id='jquery-ui-autocomplete-js-extra'>
/* <![CDATA[ */
var uiAutocompleteL10n = {"noResults":"Kh\u00f4ng t\u00ecm th\u1ea5y k\u1ebft qu\u1ea3.","oneResult":"\u0110\u00e3 t\u00ecm th\u1ea5y 1 k\u1ebft qu\u1ea3. H\u00e3y d\u00f9ng ph\u00edm l\u00ean v\u00e0 xu\u1ed1ng \u0111\u1ec3 di chuy\u1ec3n.","manyResults":"%d k\u1ebft qu\u1ea3 \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00ecm th\u1ea5y. S\u1eed d\u1ee5ng ph\u00edm l\u00ean \/ xu\u1ed1ng \u0111\u1ec3 xem.","itemSelected":"M\u1ee5c \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ecdn."};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-includes/js/jquery/ui/autocomplete.min.js?ver=1.12.1' id='jquery-ui-autocomplete-js'></script>
<script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'>
/* <![CDATA[ */
var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/tcbm.vn\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.5.3' id='contact-form-7-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.js?ver=3.14.3' id='flatsome-live-search-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-content/plugins/q2w3-fixed-widget/js/q2w3-fixed-widget.min.js?ver=5.3.0' id='q2w3_fixed_widget-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-content/plugins/perfmatters/js/lazyload.min.js?ver=1.8.3' id='perfmatters-lazy-load-js-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.10.1' id='hoverIntent-js'></script>
<script type='text/javascript' id='flatsome-js-js-extra'>
/* <![CDATA[ */
var flatsomeVars = {"theme":{"version":"3.14.3"},"ajaxurl":"https:\/\/tcbm.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","rtl":"","sticky_height":"70","assets_url":"https:\/\/tcbm.vn\/wp-content\/themes\/flatsome\/assets\/js\/","lightbox":{"close_markup":"<button title=\"%title%\" type=\"button\" class=\"mfp-close\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"28\" height=\"28\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" class=\"feather feather-x\"><line x1=\"18\" y1=\"6\" x2=\"6\" y2=\"18\"><\/line><line x1=\"6\" y1=\"6\" x2=\"18\" y2=\"18\"><\/line><\/svg><\/button>","close_btn_inside":false},"user":{"can_edit_pages":false},"i18n":{"mainMenu":"Main Menu"},"options":{"cookie_notice_version":"1","swatches_layout":false,"swatches_box_select_event":false,"swatches_box_behavior_selected":false,"swatches_box_update_urls":"1","swatches_box_reset":false,"swatches_box_reset_extent":false,"swatches_box_reset_time":300,"search_result_latency":"0"},"is_mini_cart_reveal":""};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js?ver=295a0d1d1e8168b25a51f884bffa7b33' id='flatsome-js-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/js/woocommerce.js?ver=b3c807cf00d38de8d7f31c1197eb135d' id='flatsome-theme-woocommerce-js-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.8.6' id='comment-reply-js'></script>
<!--[if IE]>
<script type='text/javascript' src='https://cdn.jsdelivr.net/gh/nuxodin/ie11CustomProperties@4.0.1/ie11CustomProperties.min.js?ver=4.0.1' id='css-vars-polyfill-js'></script>
<![endif]-->
<script type='text/javascript' src='https://tcbm.vn/wp-content/plugins/wpcf7-recaptcha/assets/js/wpcf7-recaptcha-controls.js?ver=1.2' id='wpcf7-recaptcha-controls-js'></script>
<script type='text/javascript' id='google-recaptcha-js-extra'>
/* <![CDATA[ */
var wpcf7iqfix = {"recaptcha_empty":"Please verify that you are not a robot.","response_err":"wpcf7-recaptcha: Could not verify reCaptcha response."};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=vi&#038;onload=recaptchaCallback&#038;render=explicit&#038;ver=2.0' id='google-recaptcha-js'></script>
<script type='text/javascript'>
(function() {
				var expirationDate = new Date();
				expirationDate.setTime( expirationDate.getTime() + 31536000 * 1000 );
				document.cookie = "pll_language=vi; expires=" + expirationDate.toUTCString() + "; path=/; secure; SameSite=Lax";
			}());
</script>
<script id="molongui-authorship-front-inline-js-extra">var molongui_authorship_front_params = {"byline_prefix":"","byline_suffix":"","byline_separator":", ","byline_last_separator":" and ","byline_link_title":"View all posts by","byline_dom_tree":""};</script><script id="molongui-authorship-front-inline-js" type="text/javascript" data-file="front.16cd.min.js">var addBylineModifiers=function(){var r="?m_bm=true",e=document.querySelectorAll('a[href$="'+r+'"]');Array.prototype.forEach.call(e,function(e,t){e.setAttribute("href",decodeURIComponent(e.getAttribute("href")).replace(r,"")),e.insertAdjacentHTML("beforebegin",molongui_authorship_front_params.byline_prefix+" "),e.insertAdjacentHTML("afterend"," "+molongui_authorship_front_params.byline_suffix)})},decodeMultiAuthorBylines=function(){var e=document.querySelectorAll('a[href*="molongui_byline=true"]');Array.prototype.forEach.call(e,function(e,t){var r=e.getAttribute("href"),i=new URL(decodeURIComponent(r)),n=new URLSearchParams(i.search),a=i.origin,o=i.pathname,r="";if(!n.has("molongui_byline"))return!1;if(n.has("lang")&&(r="?lang="+n.get("lang")),""===e.innerText)return n.has("m_main_disabled")?e.removeAttribute("href"):e.setAttribute("href",a+o+r),!1;var l,s=[molongui_authorship_front_params.byline_separator,molongui_authorship_front_params.byline_last_separator],u=e.innerText.split(new RegExp(s.join("|"),"gi"));n.has("m_main_disabled")?(l=n.getAll("mca")).unshift("molongui-disabled-link"):(i=o.replace(/^\/|\/$/g,"").split("/").pop(),o.replace(/\/$/g,"").replace(i,""),(l=n.getAll("mca")).unshift(a+o+r));var d="",m=u.length,n=e.getAttribute("class"),a=e.getAttribute("target"),o=e.getAttribute("rel"),r=e.getAttribute("itemprop"),c=n?'class="'+n+'"':"",h=a?'target="'+a+'"':"",p=o?'rel="'+o+'"':"",f=r?'itemprop="'+r+'"':"";for(j=0;j<m;j++){var _=u[j].trim(),b="",b=""!==molongui_authorship_front_params.byline_dom_tree?molongui_authorship_front_params.byline_dom_tree.replace("{%ma_authorName}",_):_;"molongui-disabled-link"===l[j]||j>=l.length?d+=b:d+='<a href="'+l[j]+'" '+c+" "+p+" "+f+" "+h+' title="'+molongui_authorship_front_params.byline_link_title+" "+_+'">'+b+"</a>",j<m-1-1?d+=s[0]:j<m-1&&(d+=s[1])}e.insertAdjacentHTML("afterend",d),e.parentNode.removeChild(e)})},disableEmptyLinks=function(){var e=document.querySelectorAll('a[href="#molongui-disabled-link"]');Array.prototype.forEach.call(e,function(e,t){e.classList.add("molongui-disabled-link"),e.removeAttribute("href")})},initBylines=function(){addBylineModifiers(),decodeMultiAuthorBylines(),disableEmptyLinks()};document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){initBylines();var e=document.body;new MutationObserver(function(e){Array.prototype.forEach.call(e,function(e,t){initBylines()})}).observe(e,{attributes:!0,childList:!0,subtree:!0,characterData:!0})});</script><div data-m-brand="Molongui" data-m-id="Authorship" data-m-license="Lite" data-m-version="4.4.2" data-m-link="https://www.molongui.com/authorship/"></div><script>document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){var lazyLoadInstance=new LazyLoad({elements_selector:"img[data-src],.perfmatters-lazy",thresholds:"0px 0px",callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"){if(element.classList.contains("loaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}});});</script>
</body>
</html>