Get the source code from Github    -    or the bookmarklet

Result:

title Ogrodzenia Wimar Bydgoszcz, Brzoza, Inowrocław, Łochowo, Białe Błota
description Ogrodzenia betonowe, modułowe, panelowe, ogrodzenia łupane Joniec, przęsła ogrodzeniowe i płoty przemysłowe - sprzedaż i budowa ogrodzeń
url Open (new window) | https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/
type rich
tags
image
Open (new window) | https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20210204-WA0011.jpg
imageWidth 768
imageHeight 1024
images
Array
(
  [0] => Array
    (
      [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20210204-WA0011.jpg
      [width] => 768
      [height] => 1024
      [size] => 786432
      [mime] => image/jpeg
    )

  [1] => Array
    (
      [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-logo-wimar-phu.webp
      [width] => 1014
      [height] => 280
      [size] => 283920
      [mime] => image/webp
    )

  [2] => Array
    (
      [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-bydgoszcz-wimar.jpg
      [width] => 456
      [height] => 456
      [size] => 207936
      [mime] => image/jpeg
    )

  [3] => Array
    (
      [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-kamienne.jpg
      [width] => 500
      [height] => 500
      [size] => 250000
      [mime] => image/jpeg
    )

  [4] => Array
    (
      [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/przesla-panelowe-ogrodzeniowe.jpg
      [width] => 500
      [height] => 500
      [size] => 250000
      [mime] => image/jpeg
    )

  [5] => Array
    (
      [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/daszki-betonowe-na-slupki-murowane.jpg
      [width] => 500
      [height] => 500
      [size] => 250000
      [mime] => image/jpeg
    )

  [6] => Array
    (
      [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/panele-ogrodzeniowe-bydgoszcz.jpg
      [width] => 500
      [height] => 500
      [size] => 250000
      [mime] => image/jpeg
    )

  [7] => Array
    (
      [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/podmurowki-betonowe-wimar.jpg
      [width] => 500
      [height] => 500
      [size] => 250000
      [mime] => image/jpeg
    )

  [8] => Array
    (
      [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/skrzynki-pocztowe-z-domofonem.jpg
      [width] => 500
      [height] => 500
      [size] => 250000
      [mime] => image/jpeg
    )

  [9] => Array
    (
      [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/mury-oporowe-betonowe.jpg
      [width] => 500
      [height] => 500
      [size] => 250000
      [mime] => image/jpeg
    )

  [10] => Array
    (
      [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/napedy-do-bram-bft.jpg
      [width] => 500
      [height] => 500
      [size] => 250000
      [mime] => image/jpeg
    )

)
code
Ogrodzenia
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="EDcsKwb3iT"><a href="https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/">Ogrodzenia</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/embed/#?secret=EDcsKwb3iT" width="600" height="338" title="&#8222;Ogrodzenia&#8221; &#8212; WIMAR Bydgoszcz" data-secret="EDcsKwb3iT" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript">
/*! This file is auto-generated */
!function(c,l){"use strict";var e=!1,o=!1;if(l.querySelector)if(c.addEventListener)e=!0;if(c.wp=c.wp||{},c.wp.receiveEmbedMessage);else if(c.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(!t);else if(!(t.secret||t.message||t.value));else if(/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret));else{for(var r,s,a,i=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),n=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=0;o<n.length;o++)n[o].style.display="none";for(o=0;o<i.length;o++)if(r=i[o],e.source!==r.contentWindow);else{if(r.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(s=parseInt(t.value,10)))s=1e3;else if(~~s<200)s=200;r.height=s}if("link"===t.message)if(s=l.createElement("a"),a=l.createElement("a"),s.href=r.getAttribute("src"),a.href=t.value,a.host===s.host)if(l.activeElement===r)c.top.location.href=t.value}}},e)c.addEventListener("message",c.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),c.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(o);else{o=!0;for(var e,t,r,s=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),a=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),i=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),n=0;n<i.length;n++){if(!(r=(t=i[n]).getAttribute("data-secret")))r=Math.random().toString(36).substr(2,10),t.src+="#?secret="+r,t.setAttribute("data-secret",r);if(s||a)(e=t.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),t.parentNode.replaceChild(e,t);t.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:r},"*")}}}}(window,document);
</script>
feeds
Array
(
  [0] => https://ogrodzenia-wimar.pl/feed/
  [1] => https://ogrodzenia-wimar.pl/comments/feed/
  [2] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-json/wp/v2/pages/504
)
width 600
height 338
aspectRatio 56.333
authorName
authorUrl
providerIcon
Open (new window) | https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-270x270.webp
providerIcons
Array
(
  [0] => Array
    (
      [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-32x32.webp
      [width] => 32
      [height] => 32
      [size] => 1024
      [mime] => image/webp
    )

  [1] => Array
    (
      [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-192x192.webp
      [width] => 192
      [height] => 192
      [size] => 36864
      [mime] => image/webp
    )

  [2] => Array
    (
      [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-180x180.webp
      [width] => 180
      [height] => 180
      [size] => 32400
      [mime] => image/webp
    )

  [3] => Array
    (
      [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-270x270.webp
      [width] => 270
      [height] => 270
      [size] => 72900
      [mime] => image/webp
    )

)
providerName WIMAR Bydgoszcz
providerUrl Open (new window) | https://ogrodzenia-wimar.pl
publishedTime 2022-05-16T10:49:12+00:00
license

oembed provider

oembed.title Ogrodzenia Wimar Bydgoszcz, Brzoza, Inowrocław, Łochowo, Białe Błota
oembed.description Ogrodzenia betonowe, modułowe, panelowe, ogrodzenia łupane Joniec, przęsła ogrodzeniowe i płoty przemysłowe - sprzedaż i budowa ogrodzeń
oembed.type rich
oembed.imagesUrls
Array
(
  [0] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20210204-WA0011.jpg
)
oembed.code
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="EDcsKwb3iT"><a href="https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/">Ogrodzenia</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/embed/#?secret=EDcsKwb3iT" width="600" height="338" title="&#8222;Ogrodzenia&#8221; &#8212; WIMAR Bydgoszcz" data-secret="EDcsKwb3iT" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript">
/*! This file is auto-generated */
!function(c,l){"use strict";var e=!1,o=!1;if(l.querySelector)if(c.addEventListener)e=!0;if(c.wp=c.wp||{},c.wp.receiveEmbedMessage);else if(c.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(!t);else if(!(t.secret||t.message||t.value));else if(/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret));else{for(var r,s,a,i=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),n=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=0;o<n.length;o++)n[o].style.display="none";for(o=0;o<i.length;o++)if(r=i[o],e.source!==r.contentWindow);else{if(r.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(s=parseInt(t.value,10)))s=1e3;else if(~~s<200)s=200;r.height=s}if("link"===t.message)if(s=l.createElement("a"),a=l.createElement("a"),s.href=r.getAttribute("src"),a.href=t.value,a.host===s.host)if(l.activeElement===r)c.top.location.href=t.value}}},e)c.addEventListener("message",c.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),c.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(o);else{o=!0;for(var e,t,r,s=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),a=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),i=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),n=0;n<i.length;n++){if(!(r=(t=i[n]).getAttribute("data-secret")))r=Math.random().toString(36).substr(2,10),t.src+="#?secret="+r,t.setAttribute("data-secret",r);if(s||a)(e=t.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),t.parentNode.replaceChild(e,t);t.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:r},"*")}}}}(window,document);
</script>
oembed.width 600
oembed.height 338
oembed.providerName WIMAR Bydgoszcz
oembed.providerUrl Open (new window) | https://ogrodzenia-wimar.pl
All data collected
Array
(
  [version] => 1.0
  [provider_name] => WIMAR Bydgoszcz
  [provider_url] => https://ogrodzenia-wimar.pl
  [title] => Ogrodzenia Wimar Bydgoszcz, Brzoza, Inowrocław, Łochowo, Białe Błota
  [type] => rich
  [width] => 600
  [height] => 338
  [html] => <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="EDcsKwb3iT"><a href="https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/">Ogrodzenia</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/embed/#?secret=EDcsKwb3iT" width="600" height="338" title="&#8222;Ogrodzenia&#8221; &#8212; WIMAR Bydgoszcz" data-secret="EDcsKwb3iT" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript">
/*! This file is auto-generated */
!function(c,l){"use strict";var e=!1,o=!1;if(l.querySelector)if(c.addEventListener)e=!0;if(c.wp=c.wp||{},c.wp.receiveEmbedMessage);else if(c.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(!t);else if(!(t.secret||t.message||t.value));else if(/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret));else{for(var r,s,a,i=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),n=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=0;o<n.length;o++)n[o].style.display="none";for(o=0;o<i.length;o++)if(r=i[o],e.source!==r.contentWindow);else{if(r.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(s=parseInt(t.value,10)))s=1e3;else if(~~s<200)s=200;r.height=s}if("link"===t.message)if(s=l.createElement("a"),a=l.createElement("a"),s.href=r.getAttribute("src"),a.href=t.value,a.host===s.host)if(l.activeElement===r)c.top.location.href=t.value}}},e)c.addEventListener("message",c.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),c.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(o);else{o=!0;for(var e,t,r,s=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),a=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),i=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),n=0;n<i.length;n++){if(!(r=(t=i[n]).getAttribute("data-secret")))r=Math.random().toString(36).substr(2,10),t.src+="#?secret="+r,t.setAttribute("data-secret",r);if(s||a)(e=t.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),t.parentNode.replaceChild(e,t);t.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:r},"*")}}}}(window,document);
</script>
  [thumbnail_url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20210204-WA0011.jpg
  [thumbnail_width] => 768
  [thumbnail_height] => 1024
  [description] => Ogrodzenia betonowe, modułowe, panelowe, ogrodzenia łupane Joniec, przęsła ogrodzeniowe i płoty przemysłowe - sprzedaż i budowa ogrodzeń
)

opengraph provider

opengraph.title Ogrodzenia Wimar Bydgoszcz, Brzoza, Inowrocław, Łochowo, Białe Błota
opengraph.description Ogrodzenia betonowe, modułowe, panelowe, ogrodzenia łupane Joniec, przęsła ogrodzeniowe i płoty przemysłowe - sprzedaż i budowa ogrodzeń
opengraph.url Open (new window) | https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/
opengraph.type link
opengraph.imagesUrls
Array
(
  [0] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20210204-WA0011.jpg
)
opengraph.width 768
opengraph.height 1024
opengraph.providerName WIMAR Bydgoszcz
opengraph.publishedTime 2022-05-16T10:49:12+00:00
All data collected
Array
(
  [locale] => pl_PL
  [type] => article
  [title] => Ogrodzenia Wimar Bydgoszcz, Brzoza, Inowrocław, Łochowo, Białe Błota
  [description] => Ogrodzenia betonowe, modułowe, panelowe, ogrodzenia łupane Joniec, przęsła ogrodzeniowe i płoty przemysłowe - sprzedaż i budowa ogrodzeń
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/
  [site_name] => WIMAR Bydgoszcz
  [article:publisher] => https://pl-pl.facebook.com/phuwimar/
  [article:modified_time] => 2022-05-16T10:49:12+00:00
  [images] => Array
    (
      [0] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20210204-WA0011.jpg
    )

  [image:width] => 768
  [image:height] => 1024
  [image:type] => image/jpeg
)

linkpulse provider

No data collected

twittercards provider

twittercards.type rich
All data collected
Array
(
  [card] => summary_large_image
  [label1] => Szacowany czas czytania
  [data1] => 57 minut
)

dcterms provider

No data collected

sailthru provider

No data collected

html provider

html.title Ogrodzenia Wimar Bydgoszcz, Brzoza, Inowrocław, Łochowo, Białe Błota
html.description Ogrodzenia betonowe, modułowe, panelowe, ogrodzenia łupane Joniec, przęsła ogrodzeniowe i płoty przemysłowe - sprzedaż i budowa ogrodzeń
html.url Open (new window) | https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/
html.imagesUrls
Array
(
  [0] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-logo-wimar-phu.webp
  [1] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-bydgoszcz-wimar.jpg
  [2] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-kamienne.jpg
  [3] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/przesla-panelowe-ogrodzeniowe.jpg
  [4] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/daszki-betonowe-na-slupki-murowane.jpg
  [5] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/panele-ogrodzeniowe-bydgoszcz.jpg
  [6] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/podmurowki-betonowe-wimar.jpg
  [7] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/skrzynki-pocztowe-z-domofonem.jpg
  [8] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/mury-oporowe-betonowe.jpg
  [9] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/napedy-do-bram-bft.jpg
)
html.feeds
Array
(
  [0] => https://ogrodzenia-wimar.pl/feed/
  [1] => https://ogrodzenia-wimar.pl/comments/feed/
  [2] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-json/wp/v2/pages/504
)
html.providerIconsUrls
Array
(
  [0] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-32x32.webp
  [1] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-192x192.webp
  [2] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-180x180.webp
  [3] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-270x270.webp
)
html.publishedTime 2022-05-16T10:49:12+00:00
All data collected
Array
(
  [canonical] => https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/
  [dns-prefetch] => //s.w.org
  [feeds] => Array
    (
      [0] => https://ogrodzenia-wimar.pl/feed/
      [1] => https://ogrodzenia-wimar.pl/comments/feed/
      [2] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-json/wp/v2/pages/504
    )

  [stylesheet] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css?ver=5.15.3
  [https://api.w.org/] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-json/
  [edituri] => https://ogrodzenia-wimar.pl/xmlrpc.php?rsd
  [wlwmanifest] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-includes/wlwmanifest.xml
  [shortlink] => https://ogrodzenia-wimar.pl/?p=504
  [icons] => Array
    (
      [0] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-32x32.webp
      [1] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-192x192.webp
      [2] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-180x180.webp
      [3] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-270x270.webp
    )

  [content-type] => text/html; charset=UTF-8
  [x-ua-compatible] => IE=edge
  [viewport] => width=device-width, initial-scale=1
  [robots] => index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1
  [description] => Ogrodzenia betonowe, modułowe, panelowe, ogrodzenia łupane Joniec, przęsła ogrodzeniowe i płoty przemysłowe - sprzedaż i budowa ogrodzeń
  [og:locale] => pl_PL
  [og:type] => article
  [og:title] => Ogrodzenia Wimar Bydgoszcz, Brzoza, Inowrocław, Łochowo, Białe Błota
  [og:description] => Ogrodzenia betonowe, modułowe, panelowe, ogrodzenia łupane Joniec, przęsła ogrodzeniowe i płoty przemysłowe - sprzedaż i budowa ogrodzeń
  [og:url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/
  [og:site_name] => WIMAR Bydgoszcz
  [article:publisher] => https://pl-pl.facebook.com/phuwimar/
  [article:modified_time] => 2022-05-16T10:49:12+00:00
  [og:image] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20210204-WA0011.jpg
  [og:image:width] => 768
  [og:image:height] => 1024
  [og:image:type] => image/jpeg
  [twitter:card] => summary_large_image
  [twitter:label1] => Szacowany czas czytania
  [twitter:data1] => 57 minut
  [generator] => Site Kit by Google 1.75.0
  [images] => Array
    (
      [0] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-logo-wimar-phu.webp
      [1] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-bydgoszcz-wimar.jpg
      [2] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-kamienne.jpg
      [3] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/przesla-panelowe-ogrodzeniowe.jpg
      [4] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/daszki-betonowe-na-slupki-murowane.jpg
      [5] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/panele-ogrodzeniowe-bydgoszcz.jpg
      [6] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/podmurowki-betonowe-wimar.jpg
      [7] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/skrzynki-pocztowe-z-domofonem.jpg
      [8] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/mury-oporowe-betonowe.jpg
      [9] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/napedy-do-bram-bft.jpg
      [10] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/szlabany-bft-wimar.jpg
      [11] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-16-160x120.jpg
      [12] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-15-160x120.jpg
      [13] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-14-160x120.jpg
      [14] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-13-160x120.jpg
      [15] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-12-160x120.jpg
      [16] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-11-160x120.jpg
      [17] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-10-160x120.jpg
      [18] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-09-160x120.jpg
      [19] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-08-160x120.jpg
      [20] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-07-160x120.jpg
      [21] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-06-160x120.jpg
      [22] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-05-160x120.jpg
      [23] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-04-160x120.jpg
      [24] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-03-160x120.jpg
      [25] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-02-160x120.jpg
      [26] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-01-160x120.jpg
      [27] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/amber-768x576.jpg
      [28] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/bialy-768x576.jpg
      [29] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/grafit-768x576.jpg
      [30] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/marengo-768x576.jpg
      [31] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/nero-768x576.jpg
      [32] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/onyx-768x576.jpg
      [33] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/piryt-768x576.jpg
      [34] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/platinum-768x576.jpg
      [35] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-10-160x120.jpg
      [36] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-09-160x120.jpg
      [37] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-08-160x120.jpg
      [38] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-07-160x120.jpg
      [39] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-06-160x120.jpg
      [40] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-05-160x120.jpg
      [41] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-04-160x120.jpg
      [42] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-03-160x120.jpg
      [43] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-02-160x120.jpg
      [44] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-01-160x120.jpg
      [45] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/dioryt-768x577.jpg
      [46] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/milos-768x576.jpg
      [47] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/morion-768x576.jpg
      [48] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal16-160x120.jpg
      [49] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal15-160x120.jpg
      [50] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal14-160x120.jpg
      [51] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal13-160x120.jpg
      [52] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal12-160x120.jpg
      [53] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal11-160x120.jpg
      [54] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal10-160x120.jpg
      [55] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal09-160x120.jpg
      [56] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal08-160x120.jpg
      [57] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal07-160x120.jpg
      [58] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal06-160x120.jpg
      [59] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal05-160x120.jpg
      [60] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal04-160x120.jpg
      [61] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal03-160x120.jpg
      [62] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal02-160x120.jpg
      [63] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal01-160x120.jpg
      [64] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gagat-768x576.jpg
      [65] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/onyx-1-768x576.jpg
      [66] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/topaz-768x576.jpg
      [67] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal03-160x120.jpg
      [68] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal09-160x120.jpg
      [69] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal08-160x120.jpg
      [70] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal07-160x120.jpg
      [71] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal06-160x120.jpg
      [72] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal05-160x120.jpg
      [73] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal04-160x120.jpg
      [74] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal02-160x120.jpg
      [75] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal01-160x120.jpg
      [76] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-alaska-768x576.jpg
      [77] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-bronzyt-768x576.jpg
      [78] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-czarny-1-768x576.jpg
      [79] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-getyt-1-768x576.jpg
      [80] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-onyx-1-768x575.jpg
      [81] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piaskowy-1-768x576.jpg
      [82] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piryt-1-768x577.jpg
      [83] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-silver-1-768x576.jpg
      [84] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-vera-1-768x576.jpg
      [85] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-czarny-768x576.jpg
      [86] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-onyx-768x576.jpg
      [87] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-piryt-768x576.jpg
      [88] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-silver-768x577.jpg
      [89] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal06-160x120.jpg
      [90] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal05-160x120.jpg
      [91] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal04-160x120.jpg
      [92] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal03-160x120.jpg
      [93] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal02-160x120.jpg
      [94] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal01-160x120.jpg
      [95] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-alaska-768x576.jpg
      [96] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-bronzyt-768x576.jpg
      [97] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-czarny-1-768x576.jpg
      [98] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-getyt-1-768x576.jpg
      [99] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-onyx-1-768x575.jpg
      [100] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piaskowy-1-768x576.jpg
      [101] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piryt-1-768x577.jpg
      [102] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-silver-1-768x576.jpg
      [103] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-vera-1-768x576.jpg
      [104] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-czarny-768x576.jpg
      [105] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-onyx-768x576.jpg
      [106] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-piryt-768x576.jpg
      [107] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-silver-768x577.jpg
      [108] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal07-160x120.jpg
      [109] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal06-160x120.jpg
      [110] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal05-160x120.jpg
      [111] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal04-160x120.jpg
      [112] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal03-160x120.jpg
      [113] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal02-160x120.jpg
      [114] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal01-160x120.jpg
      [115] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-bronzyt-1-768x576.jpg
      [116] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-czarny-1-768x577.jpg
      [117] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-onyx-1-768x575.jpg
      [118] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-piryt-768x576.jpg
      [119] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-silver-1-768x577.jpg
      [120] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal08-160x120.jpg
      [121] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal07-160x120.jpg
      [122] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal06-160x120.jpg
      [123] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal05-160x120.jpg
      [124] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal04-160x120.jpg
      [125] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal03-160x120.jpg
      [126] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal02-160x120.jpg
      [127] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal01-160x120.jpg
      [128] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-768x576.jpg
      [129] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-768x576.jpg
      [130] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-768x576.jpg
      [131] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-768x576.jpg
      [132] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslp-ogrodzeniowe-verso.png
      [133] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-ogrodzeniowe-como.png
      [134] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-ogrodzeniowe-optima.png
      [135] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal06-160x120.jpg
      [136] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal05-160x120.jpg
      [137] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal04-160x120.jpg
      [138] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal03-160x120.jpg
      [139] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal02-160x120.jpg
      [140] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal01-160x120.jpg
      [141] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-768x576.jpg
      [142] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-768x576.jpg
      [143] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-768x576.jpg
      [144] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-768x576.jpg
      [145] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/bramy-panelowe-joniec-bydgoszcz.jpg
      [146] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-768x576.jpg
      [147] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-768x576.jpg
      [148] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-768x576.jpg
      [149] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-768x576.jpg
      [150] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-dwuskrzydlowa-vero-768x437.jpg
      [151] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-przesuwna-vero-768x437.jpg
      [152] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-dwuskrzydlowa-como-768x437.jpg
      [153] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-przesuwna-ogrodzeniowa-como-768x437.jpg
      [154] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/furtki-panelowe.jpg
      [155] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-768x576.jpg
      [156] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-768x576.jpg
      [157] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-768x576.jpg
      [158] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-768x576.jpg
      [159] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-roma-horizon.jpg
      [160] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-roma-classic.jpg
      [161] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-roma-perfect.jpg
      [162] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-gorc-dl22.jpg
      [163] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-gorc-dl38.jpg
      [164] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-gorc-top.jpg
      [165] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-rio.jpg
      [166] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal06.webp
      [167] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal05.webp
      [168] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal04.webp
      [169] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal03.webp
      [170] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal02.webp
      [171] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal01.webp
      [172] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal01.jpg
      [173] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal02.jpg
      [174] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal03.jpg
      [175] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal04.jpg
      [176] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal05.jpg
      [177] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal06.jpg
      [178] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal07.jpg
      [179] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal08.jpg
      [180] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal09.jpg
      [181] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal10.jpg
      [182] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal11.jpg
      [183] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal12.jpg
      [184] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/GL38-GORC-50-160x120.jpg
      [185] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20201117-WA0001-160x120.jpg
      [186] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-pielegnacja-zima-160x120.jpg
    )

  [title] => Ogrodzenia Wimar Bydgoszcz, Brzoza, Inowrocław, Łochowo, Białe Błota
)

Http requests

https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [content-type] => text/html; charset=UTF-8
  [link] => <https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-json/>; rel="https://api.w.org/", <https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-json/wp/v2/pages/504>; rel="alternate"; type="application/json", <https://ogrodzenia-wimar.pl/?p=504>; rel=shortlink
  [transfer-encoding] => chunked
  [content-encoding] => gzip
  [vary] => Accept-Encoding,User-Agent
  [date] => Sat, 28 May 2022 02:02:10 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/
  [content_type] => text/html; charset=UTF-8
  [http_code] => 200
  [header_size] => 669
  [request_size] => 132
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 1.642233
  [namelookup_time] => 0.012334
  [connect_time] => 0.042479
  [pretransfer_time] => 0.086704
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 43207
  [speed_download] => 26313
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => -1
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 1.217637
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 91.237.52.247
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 52980
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fogrodzenia-wimar.pl%2Fogrodzenia%2F&format=json
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [content-type] => application/json; charset=UTF-8
  [x-robots-tag] => noindex
  [link] => <https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [access-control-expose-headers] => X-WP-Total, X-WP-TotalPages, Link
  [access-control-allow-headers] => Authorization, X-WP-Nonce, Content-Disposition, Content-MD5, Content-Type
  [allow] => GET
  [vary] => Origin,Accept-Encoding,User-Agent
  [content-length] => 1375
  [content-encoding] => gzip
  [date] => Sat, 28 May 2022 02:02:11 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fogrodzenia-wimar.pl%2Fogrodzenia%2F&format=json
  [content_type] => application/json; charset=UTF-8
  [http_code] => 200
  [header_size] => 754
  [request_size] => 211
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.254421
  [namelookup_time] => 2.9E-5
  [connect_time] => 0.034786
  [pretransfer_time] => 0.082636
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 1375
  [speed_download] => 5413
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 1375
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.254208
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 91.237.52.247
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 53000
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20210204-WA0011.jpg
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Sat, 04 Jun 2022 02:02:11 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [last-modified] => Wed, 29 Dec 2021 12:51:11 GMT
  [etag] => "1b74a-61cc59bf-15c9cfe0d1ec6678;;;"
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 112458
  [date] => Sat, 28 May 2022 02:02:11 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20210204-WA0011.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 568
  [request_size] => 202
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.176782
  [namelookup_time] => 2.4E-5
  [connect_time] => 0.03423
  [pretransfer_time] => 0.140089
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 800
  [speed_download] => 4545
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 112458
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.176619
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 91.237.52.247
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 53016
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-logo-wimar-phu.webp
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Sat, 04 Jun 2022 02:02:11 GMT
  [content-type] => image/webp
  [last-modified] => Tue, 28 Dec 2021 12:27:43 GMT
  [etag] => "30c4-61cb02bf-abd8b08fb4f1cbcb;;;"
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 12484
  [date] => Sat, 28 May 2022 02:02:11 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-logo-wimar-phu.webp
  [content_type] => image/webp
  [http_code] => 200
  [header_size] => 566
  [request_size] => 179
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.183351
  [namelookup_time] => 9.0E-6
  [connect_time] => 0.057691
  [pretransfer_time] => 0.147053
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 802
  [speed_download] => 4382
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 12484
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.183265
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 91.237.52.247
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 53018
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-bydgoszcz-wimar.jpg
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Sat, 04 Jun 2022 02:02:11 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [last-modified] => Thu, 30 Dec 2021 12:04:44 GMT
  [etag] => "16371-61cda05c-e4b2f3c7d856bfe9;;;"
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 90993
  [date] => Sat, 28 May 2022 02:02:11 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-bydgoszcz-wimar.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 567
  [request_size] => 191
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.236105
  [namelookup_time] => 8.0E-6
  [connect_time] => 0.065353
  [pretransfer_time] => 0.148775
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 32179
  [speed_download] => 136351
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 90993
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.184674
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 91.237.52.247
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 53020
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-kamienne.jpg
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Sat, 04 Jun 2022 02:02:11 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [last-modified] => Thu, 30 Dec 2021 12:15:28 GMT
  [etag] => "19f5d-61cda2e0-3a05ca380ee1030d;;;"
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 106333
  [date] => Sat, 28 May 2022 02:02:11 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-kamienne.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 568
  [request_size] => 182
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.238644
  [namelookup_time] => 6.0E-6
  [connect_time] => 0.073397
  [pretransfer_time] => 0.15246
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 32178
  [speed_download] => 135201
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 106333
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.188399
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 91.237.52.247
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 53022
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/przesla-panelowe-ogrodzeniowe.jpg
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Sat, 04 Jun 2022 02:02:11 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [last-modified] => Thu, 30 Dec 2021 12:18:31 GMT
  [etag] => "17c29-61cda397-299e5c6b4bc222c5;;;"
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 97321
  [date] => Sat, 28 May 2022 02:02:11 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/przesla-panelowe-ogrodzeniowe.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 567
  [request_size] => 185
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.241431
  [namelookup_time] => 7.0E-6
  [connect_time] => 0.080421
  [pretransfer_time] => 0.154294
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 32179
  [speed_download] => 133522
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 97321
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.189497
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 91.237.52.247
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 53024
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/daszki-betonowe-na-slupki-murowane.jpg
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Sat, 04 Jun 2022 02:02:11 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [last-modified] => Thu, 30 Dec 2021 12:20:20 GMT
  [etag] => "15346-61cda404-6f2b5a9fa4b337c6;;;"
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 86854
  [date] => Sat, 28 May 2022 02:02:11 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/daszki-betonowe-na-slupki-murowane.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 567
  [request_size] => 190
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.243887
  [namelookup_time] => 7.0E-6
  [connect_time] => 0.08735
  [pretransfer_time] => 0.156072
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 32179
  [speed_download] => 132423
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 86854
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.191942
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 91.237.52.247
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 53026
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/panele-ogrodzeniowe-bydgoszcz.jpg
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Sat, 04 Jun 2022 02:02:11 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [last-modified] => Thu, 30 Dec 2021 12:24:04 GMT
  [etag] => "1e257-61cda4e4-4c9d75e6b181878f;;;"
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 123479
  [date] => Sat, 28 May 2022 02:02:11 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/panele-ogrodzeniowe-bydgoszcz.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 568
  [request_size] => 185
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.245966
  [namelookup_time] => 7.0E-6
  [connect_time] => 0.09422
  [pretransfer_time] => 0.160434
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 32178
  [speed_download] => 131338
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 123479
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.195638
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 91.237.52.247
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 53028
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/podmurowki-betonowe-wimar.jpg
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Sat, 04 Jun 2022 02:02:11 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [last-modified] => Thu, 30 Dec 2021 12:25:56 GMT
  [etag] => "1ff89-61cda554-698f506900cbf4fc;;;"
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 130953
  [date] => Sat, 28 May 2022 02:02:11 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/podmurowki-betonowe-wimar.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 568
  [request_size] => 181
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.264747
  [namelookup_time] => 6.0E-6
  [connect_time] => 0.100927
  [pretransfer_time] => 0.164096
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 48562
  [speed_download] => 183946
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 130953
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.199564
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 91.237.52.247
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 53030
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/skrzynki-pocztowe-z-domofonem.jpg
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Sat, 04 Jun 2022 02:02:11 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [last-modified] => Thu, 30 Dec 2021 12:28:45 GMT
  [etag] => "1541b-61cda5fd-2111a2ba71ea6043;;;"
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 87067
  [date] => Sat, 28 May 2022 02:02:11 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/skrzynki-pocztowe-z-domofonem.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 567
  [request_size] => 185
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.248941
  [namelookup_time] => 6.0E-6
  [connect_time] => 0.108156
  [pretransfer_time] => 0.165764
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 32179
  [speed_download] => 129754
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 87067
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.201104
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 91.237.52.247
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 53032
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/mury-oporowe-betonowe.jpg
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Sat, 04 Jun 2022 02:02:11 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [last-modified] => Thu, 30 Dec 2021 12:36:38 GMT
  [etag] => "192e7-61cda7d6-50e9b681f0318cef;;;"
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 103143
  [date] => Sat, 28 May 2022 02:02:11 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/mury-oporowe-betonowe.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 568
  [request_size] => 177
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.251974
  [namelookup_time] => 6.0E-6
  [connect_time] => 0.115479
  [pretransfer_time] => 0.168648
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 32178
  [speed_download] => 128199
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 103143
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.204253
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 91.237.52.247
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 53034
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/napedy-do-bram-bft.jpg
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Sat, 04 Jun 2022 02:02:11 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [last-modified] => Thu, 30 Dec 2021 12:47:07 GMT
  [etag] => "112c6-61cdaa4b-f8ff3e7da7d43791;;;"
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 70342
  [date] => Sat, 28 May 2022 02:02:11 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/napedy-do-bram-bft.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 567
  [request_size] => 174
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.276473
  [namelookup_time] => 6.0E-6
  [connect_time] => 0.123207
  [pretransfer_time] => 0.175047
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 48563
  [speed_download] => 175952
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 70342
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.21034
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 91.237.52.247
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 53036
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-32x32.webp
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Sat, 04 Jun 2022 02:02:11 GMT
  [content-type] => image/webp
  [last-modified] => Tue, 28 Dec 2021 12:14:43 GMT
  [etag] => "1ba-61caffb3-9fd844d12b1bbe2d;;;"
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 442
  [date] => Sat, 28 May 2022 02:02:11 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-32x32.webp
  [content_type] => image/webp
  [http_code] => 200
  [header_size] => 563
  [request_size] => 191
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.150928
  [namelookup_time] => 1.2E-5
  [connect_time] => 0.060152
  [pretransfer_time] => 0.115098
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 442
  [speed_download] => 2946
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 442
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.150757
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 91.237.52.247
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 53044
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-192x192.webp
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Sat, 04 Jun 2022 02:02:11 GMT
  [content-type] => image/webp
  [last-modified] => Tue, 28 Dec 2021 12:14:43 GMT
  [etag] => "42e-61caffb3-c81927d42643f436;;;"
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 1070
  [date] => Sat, 28 May 2022 02:02:11 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-192x192.webp
  [content_type] => image/webp
  [http_code] => 200
  [header_size] => 564
  [request_size] => 193
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.167685
  [namelookup_time] => 1.1E-5
  [connect_time] => 0.07649
  [pretransfer_time] => 0.131314
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 804
  [speed_download] => 4814
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 1070
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.167511
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 91.237.52.247
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 53046
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-180x180.webp
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Sat, 04 Jun 2022 02:02:11 GMT
  [content-type] => image/webp
  [last-modified] => Tue, 28 Dec 2021 12:14:43 GMT
  [etag] => "406-61caffb3-831374304792c5a;;;"
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 1030
  [date] => Sat, 28 May 2022 02:02:11 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-180x180.webp
  [content_type] => image/webp
  [http_code] => 200
  [header_size] => 563
  [request_size] => 193
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.176824
  [namelookup_time] => 1.1E-5
  [connect_time] => 0.091118
  [pretransfer_time] => 0.141141
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 805
  [speed_download] => 4573
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 1030
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.176687
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 91.237.52.247
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 53048
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-270x270.webp
Array
(
  [connection] => Keep-Alive
  [keep-alive] => timeout=5, max=100
  [cache-control] => public, max-age=604800
  [expires] => Sat, 04 Jun 2022 02:02:11 GMT
  [content-type] => image/webp
  [last-modified] => Tue, 28 Dec 2021 12:14:43 GMT
  [etag] => "546-61caffb3-c4bd9e3d4ef360b2;;;"
  [accept-ranges] => bytes
  [content-length] => 1350
  [date] => Sat, 28 May 2022 02:02:11 GMT
  [server] => LiteSpeed
  [vary] => User-Agent
  [alt-svc] => h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
)
Array
(
  [url] => https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-270x270.webp
  [content_type] => image/webp
  [http_code] => 200
  [header_size] => 564
  [request_size] => 193
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.187059
  [namelookup_time] => 1.1E-5
  [connect_time] => 0.100937
  [pretransfer_time] => 0.147793
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 804
  [speed_download] => 4299
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 1350
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.186942
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 91.237.52.247
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 53050
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)

Content

          <!DOCTYPE html>
<html class="no-js" lang="pl-PL">
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name='robots' content='index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1' />

	<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v18.9 - https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/ -->
	<title>Ogrodzenia Wimar Bydgoszcz, Brzoza, Inowrocław, Łochowo, Białe Błota</title>
	<meta name="description" content="Ogrodzenia betonowe, modułowe, panelowe, ogrodzenia łupane Joniec, przęsła ogrodzeniowe i płoty przemysłowe - sprzedaż i budowa ogrodzeń" />
	<link rel="canonical" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/" />
	<meta property="og:locale" content="pl_PL" />
	<meta property="og:type" content="article" />
	<meta property="og:title" content="Ogrodzenia Wimar Bydgoszcz, Brzoza, Inowrocław, Łochowo, Białe Błota" />
	<meta property="og:description" content="Ogrodzenia betonowe, modułowe, panelowe, ogrodzenia łupane Joniec, przęsła ogrodzeniowe i płoty przemysłowe - sprzedaż i budowa ogrodzeń" />
	<meta property="og:url" content="https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/" />
	<meta property="og:site_name" content="WIMAR Bydgoszcz" />
	<meta property="article:publisher" content="https://pl-pl.facebook.com/phuwimar/" />
	<meta property="article:modified_time" content="2022-05-16T10:49:12+00:00" />
	<meta property="og:image" content="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20210204-WA0011.jpg" />
	<meta property="og:image:width" content="768" />
	<meta property="og:image:height" content="1024" />
	<meta property="og:image:type" content="image/jpeg" />
	<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
	<meta name="twitter:label1" content="Szacowany czas czytania" />
	<meta name="twitter:data1" content="57 minut" />
	<script type="application/ld+json" class="yoast-schema-graph">{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"Organization","@id":"https://ogrodzenia-wimar.pl/#organization","name":"PHU Wimar Bydgoszcz","url":"https://ogrodzenia-wimar.pl/","sameAs":["https://www.youtube.com/channel/UCYTb4BJQO7BYvMMzHQT26CQ","https://pl-pl.facebook.com/phuwimar/"],"logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https://ogrodzenia-wimar.pl/#/schema/logo/image/","url":"https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-logo-wimar-phu.webp","contentUrl":"https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-logo-wimar-phu.webp","width":1014,"height":280,"caption":"PHU Wimar Bydgoszcz"},"image":{"@id":"https://ogrodzenia-wimar.pl/#/schema/logo/image/"}},{"@type":"WebSite","@id":"https://ogrodzenia-wimar.pl/#website","url":"https://ogrodzenia-wimar.pl/","name":"WIMAR Bydgoszcz","description":"Ogrodzenia i bramy Bydgoszcz","publisher":{"@id":"https://ogrodzenia-wimar.pl/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https://ogrodzenia-wimar.pl/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"pl-PL"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/#primaryimage","url":"https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20210204-WA0011.jpg","contentUrl":"https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20210204-WA0011.jpg","width":768,"height":1024,"caption":"Ogrodzenia betonowe Bydgoszcz Toruń Inowrocław montaż"},{"@type":"WebPage","@id":"https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/#webpage","url":"https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/","name":"Ogrodzenia Wimar Bydgoszcz, Brzoza, Inowrocław, Łochowo, Białe Błota","isPartOf":{"@id":"https://ogrodzenia-wimar.pl/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/#primaryimage"},"datePublished":"2021-12-30T11:47:39+00:00","dateModified":"2022-05-16T10:49:12+00:00","description":"Ogrodzenia betonowe, modułowe, panelowe, ogrodzenia łupane Joniec, przęsła ogrodzeniowe i płoty przemysłowe - sprzedaż i budowa ogrodzeń","breadcrumb":{"@id":"https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/#breadcrumb"},"inLanguage":"pl-PL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Strona główna","item":"https://ogrodzenia-wimar.pl/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Ogrodzenia"}]}]}</script>
	<!-- / Yoast SEO plugin. -->


<link rel='dns-prefetch' href='//www.googletagmanager.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//s.w.org' />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="WIMAR Bydgoszcz &raquo; Kanał z wpisami" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/feed/" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="WIMAR Bydgoszcz &raquo; Kanał z komentarzami" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/comments/feed/" />
<script type="text/javascript">
window._wpemojiSettings = {"baseUrl":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/14.0.0\/72x72\/","ext":".png","svgUrl":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/14.0.0\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"concatemoji":"https:\/\/ogrodzenia-wimar.pl\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=6.0"}};
/*! This file is auto-generated */
!function(e,a,t){var n,r,o,i=a.createElement("canvas"),p=i.getContext&&i.getContext("2d");function s(e,t){var a=String.fromCharCode,e=(p.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,e),0,0),i.toDataURL());return p.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,t),0,0),e===i.toDataURL()}function c(e){var t=a.createElement("script");t.src=e,t.defer=t.type="text/javascript",a.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(t)}for(o=Array("flag","emoji"),t.supports={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},r=0;r<o.length;r++)t.supports[o[r]]=function(e){if(!p||!p.fillText)return!1;switch(p.textBaseline="top",p.font="600 32px Arial",e){case"flag":return s([127987,65039,8205,9895,65039],[127987,65039,8203,9895,65039])?!1:!s([55356,56826,55356,56819],[55356,56826,8203,55356,56819])&&!s([55356,57332,56128,56423,56128,56418,56128,56421,56128,56430,56128,56423,56128,56447],[55356,57332,8203,56128,56423,8203,56128,56418,8203,56128,56421,8203,56128,56430,8203,56128,56423,8203,56128,56447]);case"emoji":return!s([129777,127995,8205,129778,127999],[129777,127995,8203,129778,127999])}return!1}(o[r]),t.supports.everything=t.supports.everything&&t.supports[o[r]],"flag"!==o[r]&&(t.supports.everythingExceptFlag=t.supports.everythingExceptFlag&&t.supports[o[r]]);t.supports.everythingExceptFlag=t.supports.everythingExceptFlag&&!t.supports.flag,t.DOMReady=!1,t.readyCallback=function(){t.DOMReady=!0},t.supports.everything||(n=function(){t.readyCallback()},a.addEventListener?(a.addEventListener("DOMContentLoaded",n,!1),e.addEventListener("load",n,!1)):(e.attachEvent("onload",n),a.attachEvent("onreadystatechange",function(){"complete"===a.readyState&&t.readyCallback()})),(e=t.source||{}).concatemoji?c(e.concatemoji):e.wpemoji&&e.twemoji&&(c(e.twemoji),c(e.wpemoji)))}(window,document,window._wpemojiSettings);
</script>
<style type="text/css">
img.wp-smiley,
img.emoji {
	display: inline !important;
	border: none !important;
	box-shadow: none !important;
	height: 1em !important;
	width: 1em !important;
	margin: 0 0.07em !important;
	vertical-align: -0.1em !important;
	background: none !important;
	padding: 0 !important;
}
</style>
	<link rel='stylesheet' id='wp-block-library-css' href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.0' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='wpforms-gutenberg-form-selector-css' href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/css/wpforms-full.min.css?ver=1.7.4.2' type='text/css' media='all' />
<style id='global-styles-inline-css' type='text/css'>
body{--wp--preset--color--black: #000000;--wp--preset--color--cyan-bluish-gray: #abb8c3;--wp--preset--color--white: #ffffff;--wp--preset--color--pale-pink: #f78da7;--wp--preset--color--vivid-red: #cf2e2e;--wp--preset--color--luminous-vivid-orange: #ff6900;--wp--preset--color--luminous-vivid-amber: #fcb900;--wp--preset--color--light-green-cyan: #7bdcb5;--wp--preset--color--vivid-green-cyan: #00d084;--wp--preset--color--pale-cyan-blue: #8ed1fc;--wp--preset--color--vivid-cyan-blue: #0693e3;--wp--preset--color--vivid-purple: #9b51e0;--wp--preset--gradient--vivid-cyan-blue-to-vivid-purple: linear-gradient(135deg,rgba(6,147,227,1) 0%,rgb(155,81,224) 100%);--wp--preset--gradient--light-green-cyan-to-vivid-green-cyan: linear-gradient(135deg,rgb(122,220,180) 0%,rgb(0,208,130) 100%);--wp--preset--gradient--luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange: linear-gradient(135deg,rgba(252,185,0,1) 0%,rgba(255,105,0,1) 100%);--wp--preset--gradient--luminous-vivid-orange-to-vivid-red: linear-gradient(135deg,rgba(255,105,0,1) 0%,rgb(207,46,46) 100%);--wp--preset--gradient--very-light-gray-to-cyan-bluish-gray: linear-gradient(135deg,rgb(238,238,238) 0%,rgb(169,184,195) 100%);--wp--preset--gradient--cool-to-warm-spectrum: linear-gradient(135deg,rgb(74,234,220) 0%,rgb(151,120,209) 20%,rgb(207,42,186) 40%,rgb(238,44,130) 60%,rgb(251,105,98) 80%,rgb(254,248,76) 100%);--wp--preset--gradient--blush-light-purple: linear-gradient(135deg,rgb(255,206,236) 0%,rgb(152,150,240) 100%);--wp--preset--gradient--blush-bordeaux: linear-gradient(135deg,rgb(254,205,165) 0%,rgb(254,45,45) 50%,rgb(107,0,62) 100%);--wp--preset--gradient--luminous-dusk: linear-gradient(135deg,rgb(255,203,112) 0%,rgb(199,81,192) 50%,rgb(65,88,208) 100%);--wp--preset--gradient--pale-ocean: linear-gradient(135deg,rgb(255,245,203) 0%,rgb(182,227,212) 50%,rgb(51,167,181) 100%);--wp--preset--gradient--electric-grass: linear-gradient(135deg,rgb(202,248,128) 0%,rgb(113,206,126) 100%);--wp--preset--gradient--midnight: linear-gradient(135deg,rgb(2,3,129) 0%,rgb(40,116,252) 100%);--wp--preset--duotone--dark-grayscale: url('#wp-duotone-dark-grayscale');--wp--preset--duotone--grayscale: url('#wp-duotone-grayscale');--wp--preset--duotone--purple-yellow: url('#wp-duotone-purple-yellow');--wp--preset--duotone--blue-red: url('#wp-duotone-blue-red');--wp--preset--duotone--midnight: url('#wp-duotone-midnight');--wp--preset--duotone--magenta-yellow: url('#wp-duotone-magenta-yellow');--wp--preset--duotone--purple-green: url('#wp-duotone-purple-green');--wp--preset--duotone--blue-orange: url('#wp-duotone-blue-orange');--wp--preset--font-size--small: 13px;--wp--preset--font-size--medium: 20px;--wp--preset--font-size--large: 36px;--wp--preset--font-size--x-large: 42px;}.has-black-color{color: var(--wp--preset--color--black) !important;}.has-cyan-bluish-gray-color{color: var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray) !important;}.has-white-color{color: var(--wp--preset--color--white) !important;}.has-pale-pink-color{color: var(--wp--preset--color--pale-pink) !important;}.has-vivid-red-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-red) !important;}.has-luminous-vivid-orange-color{color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-amber-color{color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber) !important;}.has-light-green-cyan-color{color: var(--wp--preset--color--light-green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue-color{color: var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purple-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-purple) !important;}.has-black-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--black) !important;}.has-cyan-bluish-gray-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray) !important;}.has-white-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--white) !important;}.has-pale-pink-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--pale-pink) !important;}.has-vivid-red-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-red) !important;}.has-luminous-vivid-orange-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-amber-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber) !important;}.has-light-green-cyan-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--light-green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purple-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-purple) !important;}.has-black-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--black) !important;}.has-cyan-bluish-gray-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray) !important;}.has-white-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--white) !important;}.has-pale-pink-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--pale-pink) !important;}.has-vivid-red-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-red) !important;}.has-luminous-vivid-orange-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-amber-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber) !important;}.has-light-green-cyan-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--light-green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purple-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-purple) !important;}.has-vivid-cyan-blue-to-vivid-purple-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--vivid-cyan-blue-to-vivid-purple) !important;}.has-light-green-cyan-to-vivid-green-cyan-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--light-green-cyan-to-vivid-green-cyan) !important;}.has-luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-orange-to-vivid-red-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--luminous-vivid-orange-to-vivid-red) !important;}.has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--very-light-gray-to-cyan-bluish-gray) !important;}.has-cool-to-warm-spectrum-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--cool-to-warm-spectrum) !important;}.has-blush-light-purple-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--blush-light-purple) !important;}.has-blush-bordeaux-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--blush-bordeaux) !important;}.has-luminous-dusk-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--luminous-dusk) !important;}.has-pale-ocean-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--pale-ocean) !important;}.has-electric-grass-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--electric-grass) !important;}.has-midnight-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--midnight) !important;}.has-small-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--small) !important;}.has-medium-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--medium) !important;}.has-large-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--large) !important;}.has-x-large-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--x-large) !important;}
</style>
<link rel='stylesheet' id='futurio-extra-css' href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/plugins/futurio-extra/css/style.css?ver=1.7.0' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='bootstrap-css' href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/themes/futurio/css/bootstrap.css?ver=3.3.7' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='chld_thm_cfg_parent-css' href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/themes/futurio/style.css?ver=6.0' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='futurio-stylesheet-css' href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/themes/futurio-child/style.css?ver=1.4.1.1638722889' type='text/css' media='all' />
<style id='futurio-stylesheet-inline-css' type='text/css'>
.woocommerce .widget_price_filter .ui-slider .ui-slider-range, .woocommerce .widget_price_filter .ui-slider .ui-slider-handle{background-color:#dd3333;}a, .author-meta a, .tags-links a, nav.navigation.pagination .nav-links a{color:#dd3333;}.widget-title:before, nav.navigation.pagination .current:before, .cart-contents span.count{background-color:#dd3333;}nav.navigation.pagination .current:before{border-color:#dd3333;}a:active, a:hover, a:focus, .tags-links a:hover{color:#8c1c1c;}.read-more-button a, #searchsubmit, .btn-default, input[type="submit"], input#submit, input#submit:hover, button, a.comment-reply-link, .btn-default:hover, input[type="submit"]:hover, button:hover, a.comment-reply-link:hover{color:#dd3333;border-color:#dd3333;}.top-bar-section{background-color:#f4f4f4;color:#515151;}.top-bar-section a{color:#dd3333;}.top-bar-section a:hover{color:#8c1c1c;}.site-header{background-color:#ffffff;}#site-navigation .navbar-nav > li > a:hover, #site-navigation .dropdown-menu > li > a:hover, #site-navigation .nav > li > a:before{color:#dd3333;}#site-navigation .nav > li > a:before, #site-navigation .nav > li.active > a:before, #site-navigation .current-page-parent:before{background-color:#dd3333;}#site-navigation .navbar-nav > li.active > a, #site-navigation .dropdown-menu > .active > a, .home-icon.front_page_on i{color:#ffffff;}#site-navigation .navbar-nav > li.active > a, #site-navigation .dropdown-menu > .active > a, li.home-icon.front_page_on, li.home-icon.front_page_on:before{background-color:#dd3333;}.footer-credits, .footer-credits-text{background-color:#ffffff;color:#0a0a0a;}.footer-credits a{color:#dd3333;}.footer-credits a:hover{color:#8c1c1c;}.woocommerce ul.products li.product h3, li.product-category.product h3, .woocommerce ul.products li.product h2.woocommerce-loop-product__title, .woocommerce ul.products li.product h2.woocommerce-loop-category__title{color:#0a0a0a;}.woocommerce ul.products li.product .price{color:#dd3333;}.woocommerce .star-rating span{color:#dd3333;}.woocommerce ul.products li.product .button{color:#dd3333;}.woocommerce ul.products li.product .button:hover{color:#ffffff;background-color:#8c1c1c;}.woocommerce span.onsale, .single .woocommerce .related span.onsale{color:#ffffff;background-color:#dd3333;}.woocommerce .summary .star-rating span{color:#dd3333;}.woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs.wc-tabs li.active a{color:#dd3333;}.woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs.wc-tabs li.active a, .woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs.wc-tabs li:hover a{border-bottom-color:#dd3333;}.woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs li a{color:#dd3333;}.single.woocommerce span.onsale{color:#ffffff;background-color:#dd3333;}.woocommerce #respond input#submit, .woocommerce a.button, #sidebar .widget.widget_shopping_cart a.button, .woocommerce button.button, .woocommerce input.button, .woocommerce #respond input#submit.alt, .woocommerce a.button.alt, .woocommerce button.button.alt, .woocommerce input.button.alt{color:#dd3333;}.woocommerce #respond input#submit, .woocommerce a.button, .woocommerce button.button, .woocommerce input.button, .woocommerce #respond input#submit.alt, .woocommerce a.button.alt, .woocommerce button.button.alt, .woocommerce input.button.alt{background-color:transparent;}.woocommerce #respond input#submit:hover, .woocommerce a.button:hover, #sidebar .widget.widget_shopping_cart a.button:hover, .woocommerce button.button:hover, .woocommerce input.button:hover, .woocommerce #respond input#submit.alt:hover, .woocommerce a.button.alt:hover, .woocommerce button.button.alt:hover, .woocommerce input.button.alt:hover{color:#ffffff;}.woocommerce #respond input#submit:hover, .woocommerce a.button:hover, .woocommerce button.button:hover, .woocommerce input.button:hover, .woocommerce #respond input#submit.alt:hover, .woocommerce a.button.alt:hover, .woocommerce button.button.alt:hover, .woocommerce input.button.alt:hover{background-color:#8c1c1c;}@media (max-width: 767px){#site-navigation .navbar-nav a:hover{color:#dd3333!important;}#site-navigation .navbar-nav .active > a{color:#ffffff!important;background-color:#dd3333!important;}}
</style>
<link rel='stylesheet' id='font-awesome-css' href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.0' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='elementor-icons-css' href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css?ver=5.15.0' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='elementor-frontend-css' href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-lite.min.css?ver=3.6.5' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='elementor-post-208-css' href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/elementor/css/post-208.css?ver=1651917084' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='elementor-post-504-css' href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/elementor/css/post-504.css?ver=1651917123' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='kirki-styles-css' href='https://ogrodzenia-wimar.pl?action=kirki-styles&#038;ver=3.1.9' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='google-fonts-1-css' href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto+Slab%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&#038;display=auto&#038;subset=latin-ext&#038;ver=6.0' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='elementor-icons-shared-0-css' href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/fontawesome.min.css?ver=5.15.3' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='elementor-icons-fa-regular-css' href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/regular.min.css?ver=5.15.3' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='elementor-icons-fa-solid-css' href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css?ver=5.15.3' type='text/css' media='all' />
<script type='text/javascript' src='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.0' id='jquery-core-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.2' id='jquery-migrate-js'></script>

<!-- Google Analytics snippet added by Site Kit -->
<script type='text/javascript' src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-216513011-1' id='google_gtagjs-js' async></script>
<script type='text/javascript' id='google_gtagjs-js-after'>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('set', 'linker', {"domains":["ogrodzenia-wimar.pl"]} );
gtag("js", new Date());
gtag("set", "developer_id.dZTNiMT", true);
gtag("config", "UA-216513011-1", {"anonymize_ip":true});
gtag("config", "G-ZJQ5MGWY78");
</script>

<!-- End Google Analytics snippet added by Site Kit -->
<link rel="https://api.w.org/" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-json/" /><link rel="alternate" type="application/json" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-json/wp/v2/pages/504" /><link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/xmlrpc.php?rsd" />
<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-includes/wlwmanifest.xml" /> 
<meta name="generator" content="WordPress 6.0" />
<link rel='shortlink' href='https://ogrodzenia-wimar.pl/?p=504' />
<link rel="alternate" type="application/json+oembed" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fogrodzenia-wimar.pl%2Fogrodzenia%2F" />
<link rel="alternate" type="text/xml+oembed" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fogrodzenia-wimar.pl%2Fogrodzenia%2F&#038;format=xml" />
<meta name="generator" content="Site Kit by Google 1.75.0" />	<script>document.documentElement.className = document.documentElement.className.replace( 'no-js', 'js' );</script>
			<style type="text/css" id="futurio-header-css">
								.site-title,
				.site-description {
					position: absolute;
					clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);
				}
				
		</style>
		<link rel="icon" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-32x32.webp" sizes="32x32" />
<link rel="icon" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-192x192.webp" sizes="192x192" />
<link rel="apple-touch-icon" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-180x180.webp" />
<meta name="msapplication-TileImage" content="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon512x512-wimar-270x270.webp" />
  </head>
  <body id="blog" class="page-template-default page page-id-504 wp-custom-logo elementor-default elementor-kit-208 elementor-page elementor-page-504">
    <a class="skip-link screen-reader-text" href="#site-content">Przejdź do treści</a><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 0 0" width="0" height="0" focusable="false" role="none" style="visibility: hidden; position: absolute; left: -9999px; overflow: hidden;" ><defs><filter id="wp-duotone-dark-grayscale"><feColorMatrix color-interpolation-filters="sRGB" type="matrix" values=" .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 " /><feComponentTransfer color-interpolation-filters="sRGB" ><feFuncR type="table" tableValues="0 0.49803921568627" /><feFuncG type="table" tableValues="0 0.49803921568627" /><feFuncB type="table" tableValues="0 0.49803921568627" /><feFuncA type="table" tableValues="1 1" /></feComponentTransfer><feComposite in2="SourceGraphic" operator="in" /></filter></defs></svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 0 0" width="0" height="0" focusable="false" role="none" style="visibility: hidden; position: absolute; left: -9999px; overflow: hidden;" ><defs><filter id="wp-duotone-grayscale"><feColorMatrix color-interpolation-filters="sRGB" type="matrix" values=" .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 " /><feComponentTransfer color-interpolation-filters="sRGB" ><feFuncR type="table" tableValues="0 1" /><feFuncG type="table" tableValues="0 1" /><feFuncB type="table" tableValues="0 1" /><feFuncA type="table" tableValues="1 1" /></feComponentTransfer><feComposite in2="SourceGraphic" operator="in" /></filter></defs></svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 0 0" width="0" height="0" focusable="false" role="none" style="visibility: hidden; position: absolute; left: -9999px; overflow: hidden;" ><defs><filter id="wp-duotone-purple-yellow"><feColorMatrix color-interpolation-filters="sRGB" type="matrix" values=" .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 " /><feComponentTransfer color-interpolation-filters="sRGB" ><feFuncR type="table" tableValues="0.54901960784314 0.98823529411765" /><feFuncG type="table" tableValues="0 1" /><feFuncB type="table" tableValues="0.71764705882353 0.25490196078431" /><feFuncA type="table" tableValues="1 1" /></feComponentTransfer><feComposite in2="SourceGraphic" operator="in" /></filter></defs></svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 0 0" width="0" height="0" focusable="false" role="none" style="visibility: hidden; position: absolute; left: -9999px; overflow: hidden;" ><defs><filter id="wp-duotone-blue-red"><feColorMatrix color-interpolation-filters="sRGB" type="matrix" values=" .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 " /><feComponentTransfer color-interpolation-filters="sRGB" ><feFuncR type="table" tableValues="0 1" /><feFuncG type="table" tableValues="0 0.27843137254902" /><feFuncB type="table" tableValues="0.5921568627451 0.27843137254902" /><feFuncA type="table" tableValues="1 1" /></feComponentTransfer><feComposite in2="SourceGraphic" operator="in" /></filter></defs></svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 0 0" width="0" height="0" focusable="false" role="none" style="visibility: hidden; position: absolute; left: -9999px; overflow: hidden;" ><defs><filter id="wp-duotone-midnight"><feColorMatrix color-interpolation-filters="sRGB" type="matrix" values=" .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 " /><feComponentTransfer color-interpolation-filters="sRGB" ><feFuncR type="table" tableValues="0 0" /><feFuncG type="table" tableValues="0 0.64705882352941" /><feFuncB type="table" tableValues="0 1" /><feFuncA type="table" tableValues="1 1" /></feComponentTransfer><feComposite in2="SourceGraphic" operator="in" /></filter></defs></svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 0 0" width="0" height="0" focusable="false" role="none" style="visibility: hidden; position: absolute; left: -9999px; overflow: hidden;" ><defs><filter id="wp-duotone-magenta-yellow"><feColorMatrix color-interpolation-filters="sRGB" type="matrix" values=" .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 " /><feComponentTransfer color-interpolation-filters="sRGB" ><feFuncR type="table" tableValues="0.78039215686275 1" /><feFuncG type="table" tableValues="0 0.94901960784314" /><feFuncB type="table" tableValues="0.35294117647059 0.47058823529412" /><feFuncA type="table" tableValues="1 1" /></feComponentTransfer><feComposite in2="SourceGraphic" operator="in" /></filter></defs></svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 0 0" width="0" height="0" focusable="false" role="none" style="visibility: hidden; position: absolute; left: -9999px; overflow: hidden;" ><defs><filter id="wp-duotone-purple-green"><feColorMatrix color-interpolation-filters="sRGB" type="matrix" values=" .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 " /><feComponentTransfer color-interpolation-filters="sRGB" ><feFuncR type="table" tableValues="0.65098039215686 0.40392156862745" /><feFuncG type="table" tableValues="0 1" /><feFuncB type="table" tableValues="0.44705882352941 0.4" /><feFuncA type="table" tableValues="1 1" /></feComponentTransfer><feComposite in2="SourceGraphic" operator="in" /></filter></defs></svg><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 0 0" width="0" height="0" focusable="false" role="none" style="visibility: hidden; position: absolute; left: -9999px; overflow: hidden;" ><defs><filter id="wp-duotone-blue-orange"><feColorMatrix color-interpolation-filters="sRGB" type="matrix" values=" .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 .299 .587 .114 0 0 " /><feComponentTransfer color-interpolation-filters="sRGB" ><feFuncR type="table" tableValues="0.098039215686275 1" /><feFuncG type="table" tableValues="0 0.66274509803922" /><feFuncB type="table" tableValues="0.84705882352941 0.41960784313725" /><feFuncA type="table" tableValues="1 1" /></feComponentTransfer><feComposite in2="SourceGraphic" operator="in" /></filter></defs></svg>        <div class="page-wrap">
 
<div class="main-menu">
  <nav id="site-navigation" class="navbar navbar-default nav-pos-right">   
    <div class="container">  
      <div class="navbar-header">
                  <div class="site-heading navbar-brand heading-menu" >
            <div class="site-branding-logo">
              <a href="https://ogrodzenia-wimar.pl/" class="custom-logo-link" rel="home"><img width="1014" height="280" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-logo-wimar-phu.webp" class="custom-logo" alt="WIMAR Bydgoszcz" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-logo-wimar-phu.webp 1014w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-logo-wimar-phu-300x83.webp 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-logo-wimar-phu-768x212.webp 768w" sizes="(max-width: 1014px) 100vw, 1014px" /></a>            </div>
            <div class="site-branding-text">
                              <p class="site-title"><a href="https://ogrodzenia-wimar.pl/" rel="home">WIMAR Bydgoszcz</a></p>
              
                              <p class="site-description">
                  Ogrodzenia i bramy Bydgoszcz                </p>
                          </div><!-- .site-branding-text -->
          </div>
        	
      </div>
                          <a href="#" id="main-menu-panel" class="open-panel" data-panel="main-menu-panel">
          <span></span>
          <span></span>
          <span></span>
          <div class="brand-absolute visible-xs">Menu</div>
        </a>
      
      <div class="menu-container"><ul id="menu-main-menu" class="nav navbar-nav navbar-right"><li itemscope="itemscope" itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-195" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-195 nav-item"><a title="Home" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/" class="nav-link">Home</a></li>
<li itemscope="itemscope" itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-630" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page current-menu-item page_item page-item-504 current_page_item current-menu-ancestor current-menu-parent current_page_parent current_page_ancestor menu-item-has-children dropdown active menu-item-630 nav-item"><a title="Ogrodzenia" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" class="dropdown-toggle nav-link" id="menu-item-dropdown-630">Ogrodzenia</a>
<ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="menu-item-dropdown-630" role="menu">
	<li itemscope="itemscope" itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-869" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom current-menu-item active menu-item-869 nav-item"><a title="Modułowe" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/#modulowe" class="dropdown-item">Modułowe</a></li>
	<li itemscope="itemscope" itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-870" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom current-menu-item active menu-item-870 nav-item"><a title="Łupane" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/#lupane" class="dropdown-item">Łupane</a></li>
	<li itemscope="itemscope" itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-871" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom current-menu-item active menu-item-871 nav-item"><a title="Przęsła, bramy , furtki" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/#przeslaogrodzeniowe" class="dropdown-item">Przęsła, bramy , furtki</a></li>
	<li itemscope="itemscope" itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-872" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom current-menu-item active menu-item-872 nav-item"><a title="Daszki betonowe" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/#daszkibetonowe" class="dropdown-item">Daszki betonowe</a></li>
	<li itemscope="itemscope" itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-873" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom current-menu-item active menu-item-873 nav-item"><a title="Panele kratowe" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/#paneleogrodzeniowe" class="dropdown-item">Panele kratowe</a></li>
	<li itemscope="itemscope" itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-874" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom current-menu-item active menu-item-874 nav-item"><a title="Podmurówki" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/ogrodzenia/#podmurowkibetonowe" class="dropdown-item">Podmurówki</a></li>
</ul>
</li>
<li itemscope="itemscope" itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-492" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-492 nav-item"><a title="Realizacje" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/realizacje-wimar-ogrodzenia-i-bramy/" class="nav-link">Realizacje</a></li>
<li itemscope="itemscope" itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-205" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-205 nav-item"><a title="Blog" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/blog/" class="nav-link">Blog</a></li>
<li itemscope="itemscope" itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-398" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-398 nav-item"><a title="Kontakt" href="https://ogrodzenia-wimar.pl/kontakt/" class="nav-link">Kontakt</a></li>
</ul></div>
          </div>
  </nav> 
</div>
      <div id="site-content"></div>
      				<div class="container main-container" role="main">
					<div class="page-area">		
			
<!-- start content container -->
<div class="row">
  <article class="col-md-12 ">
                 
        <div class="post-504 page type-page status-publish has-post-thumbnail hentry">
                              <div class="futurio-content main-content-page">              
            <div class="single-entry-summary">               
                            		<div data-elementor-type="wp-page" data-elementor-id="504" class="elementor elementor-504">
									<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b0973da elementor-section-stretched elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="b0973da" data-element_type="section" data-settings="{&quot;stretch_section&quot;:&quot;section-stretched&quot;,&quot;background_background&quot;:&quot;gradient&quot;}">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-36f669a" data-id="36f669a" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-ae45235 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ae45235" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */
.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}</style><h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ogrodzenia Betonowe Modułowe Panelowe</h1>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7755485 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7755485" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#818a91;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#818a91;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}</style>				<p>Ogrodzenia dla każdego budynku to główna działalność firmy Wimar. W naszej ofercie znajdą Państwo bogaty wybór nowoczesnych ogrodzeń, bram i furtek, które nie tylko podkreślają wyjątkowy styl posesji ale także zabezpieczają ją przed dostępem osób niepożądanych.  Nasze ogrodzenia to propozycja zarówno dla właścicieli domów, zarządców osiedli, deweloperów, zarządców obiektów sportowych, właścicieli lokali handlowych, usługowych jak restauracje czy hotele. Nasze funkcjonalne i estetyczne ogrodzenia chronią także obiekty przemysłowe, siedziby firm czy obiekty użyteczności publicznej.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6515f52 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6515f52" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Nowoczesne ogrodzenia Joniec Bydgoszcz</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-79e8d29 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="79e8d29" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Nasza oferta to sprzedaż elementów do budowy ogrodzenia a także kompleksowa usługa budowy ogrodzeń od fundamentów po montaż furtek, paneli, bram i automatyki sterującej. Pośród szerokiej gamy produktów i usług każdy znajdzie rozwiązania, które świetnie wkomponują się w przestrzeń wokół posesji. Nowoczesne ogrodzenia w naszej ofercie:</p>						</div>
				</div>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-6c454a3 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="6c454a3" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="make-column-clickable-elementor elementor-column elementor-col-20 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-386dde5" style="cursor: pointer;" data-column-clickable="#modulowe" data-column-clickable-blank="_self" data-id="386dde5" data-element_type="column" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
					<div class="elementor-background-overlay"></div>
								<div class="elementor-element elementor-element-fc2d7f2 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="fc2d7f2" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>												<img width="456" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-bydgoszcz-wimar.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Ogrodzenia modułowe Bydgoszcz Toruń Łochowo Nakło" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-bydgoszcz-wimar.jpg 456w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-bydgoszcz-wimar-300x300.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-bydgoszcz-wimar-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 456px) 100vw, 456px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f90971e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f90971e" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ogrodzenia modułowe / betonowe</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="make-column-clickable-elementor elementor-column elementor-col-20 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-32b2dd3" style="cursor: pointer;" data-column-clickable="#lupane" data-column-clickable-blank="_self" data-id="32b2dd3" data-element_type="column" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
					<div class="elementor-background-overlay"></div>
								<div class="elementor-element elementor-element-fa1fed4 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="fa1fed4" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img width="500" height="500" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-kamienne.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Ogrodzenia łupane imitacja kamienia" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-kamienne.jpg 500w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-kamienne-300x300.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-kamienne-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-41f42f1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="41f42f1" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ogrodzenia łupane</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="make-column-clickable-elementor elementor-column elementor-col-20 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-015db25" style="cursor: pointer;" data-column-clickable="#przeslaogrodzeniowe" data-column-clickable-blank="_self" data-id="015db25" data-element_type="column" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
					<div class="elementor-background-overlay"></div>
								<div class="elementor-element elementor-element-b8422b8 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b8422b8" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img width="500" height="500" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/przesla-panelowe-ogrodzeniowe.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Przęsła panelowe, bramy i furtki" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/przesla-panelowe-ogrodzeniowe.jpg 500w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/przesla-panelowe-ogrodzeniowe-300x300.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/przesla-panelowe-ogrodzeniowe-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8cdae86 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8cdae86" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Przesła panelowe, bramy, Furtki</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="make-column-clickable-elementor elementor-column elementor-col-20 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-46eaf56" style="cursor: pointer;" data-column-clickable="#daszkibetonowe" data-column-clickable-blank="_self" data-id="46eaf56" data-element_type="column" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
					<div class="elementor-background-overlay"></div>
								<div class="elementor-element elementor-element-93b4356 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="93b4356" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img width="500" height="500" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/daszki-betonowe-na-slupki-murowane.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Daszki betonowe do murowanych słupków ogrodzeniowych" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/daszki-betonowe-na-slupki-murowane.jpg 500w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/daszki-betonowe-na-slupki-murowane-300x300.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/daszki-betonowe-na-slupki-murowane-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7b52eec elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7b52eec" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Daszki betonowe</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="make-column-clickable-elementor elementor-column elementor-col-20 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-3e1ad5e" style="cursor: pointer;" data-column-clickable="#paneleogrodzeniowe" data-column-clickable-blank="_self" data-id="3e1ad5e" data-element_type="column" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
					<div class="elementor-background-overlay"></div>
								<div class="elementor-element elementor-element-02f2bc6 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="02f2bc6" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img width="500" height="500" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/panele-ogrodzeniowe-bydgoszcz.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Panele ogrodzeniowe Bydgoszcz Wimar" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/panele-ogrodzeniowe-bydgoszcz.jpg 500w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/panele-ogrodzeniowe-bydgoszcz-300x300.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/panele-ogrodzeniowe-bydgoszcz-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cf5859d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="cf5859d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Panele ogrodzeniowe</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-1d6cad1 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="1d6cad1" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="make-column-clickable-elementor elementor-column elementor-col-20 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-b5f0584" style="cursor: pointer;" data-column-clickable="#podmurowkibetonowe" data-column-clickable-blank="_self" data-id="b5f0584" data-element_type="column" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
					<div class="elementor-background-overlay"></div>
								<div class="elementor-element elementor-element-2fa448a elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2fa448a" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img width="500" height="500" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/podmurowki-betonowe-wimar.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Podmurówki betonowe pod przęsła ogrodzeniowe" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/podmurowki-betonowe-wimar.jpg 500w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/podmurowki-betonowe-wimar-300x300.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/podmurowki-betonowe-wimar-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b795667 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b795667" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Podmurówki betonowe</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="make-column-clickable-elementor elementor-column elementor-col-20 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-d820540" style="cursor: pointer;" data-column-clickable="#modulowe" data-column-clickable-blank="_self" data-id="d820540" data-element_type="column" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
					<div class="elementor-background-overlay"></div>
								<div class="elementor-element elementor-element-169dd53 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="169dd53" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img width="500" height="500" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/skrzynki-pocztowe-z-domofonem.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Skrzynki na listy z domofonami do ogrodzeń" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/skrzynki-pocztowe-z-domofonem.jpg 500w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/skrzynki-pocztowe-z-domofonem-300x300.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/skrzynki-pocztowe-z-domofonem-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4c321b7 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4c321b7" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Skrzynki na listy i domofony</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="make-column-clickable-elementor elementor-column elementor-col-20 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-11e321e" style="cursor: pointer;" data-column-clickable="#modulowe" data-column-clickable-blank="_self" data-id="11e321e" data-element_type="column" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
					<div class="elementor-background-overlay"></div>
								<div class="elementor-element elementor-element-08640a4 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="08640a4" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img width="500" height="500" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/mury-oporowe-betonowe.jpg" class="attachment-full size-full" alt="betonowe mury oporowe" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/mury-oporowe-betonowe.jpg 500w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/mury-oporowe-betonowe-300x300.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/mury-oporowe-betonowe-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f2c6c03 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f2c6c03" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Mury oporowe</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="make-column-clickable-elementor elementor-column elementor-col-20 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-c19383d" style="cursor: pointer;" data-column-clickable="#modulowe" data-column-clickable-blank="_self" data-id="c19383d" data-element_type="column" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
					<div class="elementor-background-overlay"></div>
								<div class="elementor-element elementor-element-bb54047 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="bb54047" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img width="500" height="500" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/napedy-do-bram-bft.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Napędy do bram przesuwnych i skrzydłowych" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/napedy-do-bram-bft.jpg 500w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/napedy-do-bram-bft-300x300.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/napedy-do-bram-bft-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a0364f6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a0364f6" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Napędy do bram</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="make-column-clickable-elementor elementor-column elementor-col-20 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-28c7e57" style="cursor: pointer;" data-column-clickable="#modulowe" data-column-clickable-blank="_self" data-id="28c7e57" data-element_type="column" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
					<div class="elementor-background-overlay"></div>
								<div class="elementor-element elementor-element-4423960 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="4423960" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img width="500" height="500" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/szlabany-bft-wimar.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/szlabany-bft-wimar.jpg 500w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/szlabany-bft-wimar-300x300.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/szlabany-bft-wimar-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d627721 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d627721" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Szlabany</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<div class="elementor-element elementor-element-ff3aac4 elementor-widget elementor-widget-menu-anchor" data-id="ff3aac4" data-element_type="widget" data-widget_type="menu-anchor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */
body.elementor-page .elementor-widget-menu-anchor{margin-bottom:0}</style>		<div id="modulowe" class="elementor-menu-anchor"></div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-907eb45 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="907eb45" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */
.e-container.e-container--row .elementor-spacer-inner{width:var(--spacer-size)}.e-container.e-container--column .elementor-spacer-inner,.elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}</style>		<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-526f494 elementor-section-stretched elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="526f494" data-element_type="section" data-settings="{&quot;stretch_section&quot;:&quot;section-stretched&quot;,&quot;background_background&quot;:&quot;gradient&quot;}">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-db20ad8" data-id="db20ad8" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-5dab742 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5dab742" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ogrodzenia modułowe Bydgoszcz</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-59091fa elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="59091fa" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Znajdujące się w naszej ofercie ogrodzenia modułowe Joniec to nieskończoność pomysłów aranżacyjnych i prostota montażu. Wysoka estetyka jaką cechują się ogrodzenia modułowe pozwala dopasować komponenty zarówno do nowoczesnych budynków jak i tych starszych postawionych w tradycyjnym stylu. Bloczki modułowe pozwalają na budowę ogrodzeń w postaci pełnego muru całkowicie zasłaniającego posesję. Możliwe jest także zbudowanie na solidnym fundamencie niskiej podmurówki i słupków z daszkami, pomiędzy którymi wstawić można przęsła metalowe, drewniane a także kompozytowe.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2654697 elementor-widget-divider--view-line_text elementor-widget-divider--element-align-center elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="2654697" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */
.elementor-widget-divider{--divider-border-style:none;--divider-border-width:1px;--divider-color:#2c2c2c;--divider-icon-size:20px;--divider-element-spacing:10px;--divider-pattern-height:24px;--divider-pattern-size:20px;--divider-pattern-url:none;--divider-pattern-repeat:repeat-x}.elementor-widget-divider .elementor-divider{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex}.elementor-widget-divider .elementor-divider__text{font-size:15px;line-height:1;max-width:95%}.elementor-widget-divider .elementor-divider__element{margin:0 var(--divider-element-spacing);-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0}.elementor-widget-divider .elementor-icon{font-size:var(--divider-icon-size)}.elementor-widget-divider .elementor-divider-separator{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;margin:0;direction:ltr}.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator{-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center}.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator:before,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator:before{display:block;content:"";border-bottom:0;-webkit-box-flex:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1;border-top:var(--divider-border-width) var(--divider-border-style) var(--divider-color)}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider .elementor-divider-separator>.elementor-divider__svg:first-of-type{-webkit-box-flex:0;-ms-flex-positive:0;flex-grow:0;-ms-flex-negative:100;flex-shrink:100}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider-separator:before{content:none}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider__element{margin-left:0}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider .elementor-divider-separator>.elementor-divider__svg:last-of-type{-webkit-box-flex:0;-ms-flex-positive:0;flex-grow:0;-ms-flex-negative:100;flex-shrink:100}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider-separator:after{content:none}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider__element{margin-right:0}.elementor-widget-divider:not(.elementor-widget-divider--view-line_text):not(.elementor-widget-divider--view-line_icon) .elementor-divider-separator{border-top:var(--divider-border-width) var(--divider-border-style) var(--divider-color)}.elementor-widget-divider--separator-type-pattern{--divider-border-style:none}.elementor-widget-divider--separator-type-pattern.elementor-widget-divider--view-line .elementor-divider-separator,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not(.elementor-widget-divider--view-line) .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not(.elementor-widget-divider--view-line) .elementor-divider-separator:before,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not([class*=elementor-widget-divider--view]) .elementor-divider-separator{width:100%;min-height:var(--divider-pattern-height);-webkit-mask-size:var(--divider-pattern-size) 100%;mask-size:var(--divider-pattern-size) 100%;-webkit-mask-repeat:var(--divider-pattern-repeat);mask-repeat:var(--divider-pattern-repeat);background-color:var(--divider-color);-webkit-mask-image:var(--divider-pattern-url);mask-image:var(--divider-pattern-url)}.elementor-widget-divider--no-spacing{--divider-pattern-size:auto}.elementor-widget-divider--bg-round{--divider-pattern-repeat:round}.rtl .elementor-widget-divider .elementor-divider__text{direction:rtl}</style>		<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
							<span class="elementor-divider__text elementor-divider__element">
				Ogrodzenia Wimar Bydgoszcz				</span>
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-c2bc3b8 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="c2bc3b8" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-8ae347b" data-id="8ae347b" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-f4c6842 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f4c6842" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ogrodzenia modułowe Joniec Roma HORIZON</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-92e0e41 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="92e0e41" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Roma Horizon firmy Joniec, której jesteśmy przedstawicielem na województwo kujawsko-pomorskie to modułowe bloki ogrodzeniowe, które pasują na ogrodzenia zarówno obiektów użyteczności publicznej a także prywatnych domów i firm.&nbsp; Bez wątpienia zaletą bloczków ogrodzeniowych Roma Horizon jest łatwość i szybkość montażu. Szeroka paleta barw pozwala dopasować kolor ogrodzenia z elewacjami w tonacjach ciepłych a także zimnych.&nbsp; Ogrodzenia modułowe Roma można murować zalewając je betonem. Możliwe jest także ich łączenie za pomocą kleju bez zalewania.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-88a5ea6 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="88a5ea6" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-96c9a07 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="96c9a07" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ogrodzenia modułowe realizacje Bydgoszcz, Toruń, Łochowo, Koronowo, Sicienko, Zielonka, Łochowice, Szubin, Złotniki Kujawskie, Nowa Wieś Wielka, Brzoza, Nakło, Osielsko, Wilcze, Niemcz, Sępólno Krajeńskie</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-064b7e4" data-id="064b7e4" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-cb3b833 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="cb3b833" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.6.5 - 27-04-2022 */
.elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure figcaption{width:100%}.gallery-spacing-custom .elementor-image-gallery .gallery-icon{padding:0}@media (min-width:768px){.elementor-image-gallery .gallery-columns-2 .gallery-item{max-width:50%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-3 .gallery-item{max-width:33.33%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-4 .gallery-item{max-width:25%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-5 .gallery-item{max-width:20%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-6 .gallery-item{max-width:16.666%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-7 .gallery-item{max-width:14.28%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-8 .gallery-item{max-width:12.5%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-9 .gallery-item{max-width:11.11%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-10 .gallery-item{max-width:10%}}@media (min-width:480px) and (max-width:767px){.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-2 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-3 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-4 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-5 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-6 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-7 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-8 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-9 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-10 .gallery-item{max-width:50%}}@media (max-width:479px){.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-2 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-3 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-4 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-5 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-6 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-7 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-8 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-9 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-10 .gallery-item{max-width:100%}}</style>		<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-1 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-1 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 25%;
			}
			#gallery-1 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-1 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-1' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-4 gallery-size-futurio-thumbnail'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cb3b833" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-16" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTMyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1ob3Jpem9uLTE2LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNiM2I4MzMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-16.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-16-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia modułowe betonowe Joniec Roma Horizon gal16" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cb3b833" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-15" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTMzLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1ob3Jpem9uLTE1LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNiM2I4MzMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-15.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-15-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia modułowe betonowe Joniec Roma Horizon gal15" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cb3b833" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-14" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTM0LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1ob3Jpem9uLTE0LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNiM2I4MzMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-14.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-14-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia modułowe betonowe Joniec Roma Horizon gal14" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cb3b833" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-13" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTM1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1ob3Jpem9uLTEzLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNiM2I4MzMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-13.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-13-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia modułowe betonowe Joniec Roma Horizon gal13" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" /><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cb3b833" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-12" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTM2LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1ob3Jpem9uLTEyLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNiM2I4MzMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-12.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-12-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia modułowe betonowe Joniec Roma Horizon gal12" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cb3b833" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-11" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTM3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1ob3Jpem9uLTExLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNiM2I4MzMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-11.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-11-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia modułowe betonowe Joniec Roma Horizon gal11" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cb3b833" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-10" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTM4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1ob3Jpem9uLTEwLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNiM2I4MzMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-10.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-10-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia modułowe betonowe Joniec Roma Horizon gal10" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cb3b833" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-09" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTM5LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1ob3Jpem9uLTA5LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNiM2I4MzMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-09.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-09-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia modułowe betonowe Joniec Roma Horizon gal9" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" /><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cb3b833" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-08" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTQwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1ob3Jpem9uLTA4LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNiM2I4MzMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-08.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-modulowe-roma-horizon-08-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia modułowe betonowe Joniec Roma Horizon gal8" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cb3b833" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-07" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTQxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1ob3Jpem9uLTA3LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNiM2I4MzMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-07.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-07-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia modułowe betonowe Joniec Roma Horizon gal7" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cb3b833" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-06" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTQyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1ob3Jpem9uLTA2LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNiM2I4MzMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-06.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-06-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia modułowe betonowe Joniec Roma Horizon gal6" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cb3b833" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-05" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTQzLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1ob3Jpem9uLTA1LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNiM2I4MzMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-05.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-05-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia modułowe betonowe Joniec Roma Horizon gal5" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" /><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cb3b833" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-04" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTQ0LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1ob3Jpem9uLTA0LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNiM2I4MzMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-04.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-04-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia modułowe betonowe Joniec Roma Horizon gal4" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cb3b833" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-03" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTQ1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1ob3Jpem9uLTAzLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNiM2I4MzMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-03.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-03-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia modułowe betonowe Joniec Roma Horizon gal3" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cb3b833" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-02" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTQ2LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1ob3Jpem9uLTAyLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNiM2I4MzMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-02.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-02-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia modułowe betonowe Joniec Roma Horizon gal2" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="cb3b833" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-01" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTQ3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1ob3Jpem9uLTAxLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNiM2I4MzMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-01.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-horizon-01-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia modułowe betonowe Joniec Roma Horizon gal1" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<div class="elementor-element elementor-element-11d0a1b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="11d0a1b" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">W jakich kolorach dostępne są ogrodzenia modułowe Roma Horizon?</h4>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7008d71 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7008d71" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Dostępne kolory bloczków modułowych to amber, biały, grafit, marengo, nero, onyx, piryt, platinum. Z uwagi na różnorodność ustawień grafiki i monitorów w rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych widocznych na zdjęciu.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3fa8aa5 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="3fa8aa5" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-2 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-2 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 12%;
			}
			#gallery-2 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-2 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-2' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-8 gallery-size-medium_large'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3fa8aa5" data-elementor-lightbox-title="amber" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTU1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2FtYmVyLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjNmYThhYTUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/amber.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/amber-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-2-555" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/amber-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/amber-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/amber-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/amber-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/amber.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-2-555'>
				AMBER
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3fa8aa5" data-elementor-lightbox-title="bialy" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTU0LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2JpYWx5LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjNmYThhYTUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/bialy.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/bialy-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-2-554" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/bialy-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/bialy-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/bialy-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/bialy-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/bialy.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-2-554'>
				BIAŁY
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3fa8aa5" data-elementor-lightbox-title="grafit" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTUzLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dyYWZpdC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiIzZmE4YWE1In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/grafit.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/grafit-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-2-553" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/grafit-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/grafit-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/grafit-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/grafit-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/grafit.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-2-553'>
				GRAFIT
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3fa8aa5" data-elementor-lightbox-title="marengo" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTUxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL21hcmVuZ28uanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiM2ZhOGFhNSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/marengo.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/marengo-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-2-551" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/marengo-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/marengo-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/marengo-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/marengo-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/marengo.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-2-551'>
				MARENGO
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3fa8aa5" data-elementor-lightbox-title="nero" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTUyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL25lcm8uanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiM2ZhOGFhNSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/nero.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/nero-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-2-552" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/nero-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/nero-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/nero-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/nero-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/nero.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-2-552'>
				NERO
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3fa8aa5" data-elementor-lightbox-title="onyx" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTUwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ueXguanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiM2ZhOGFhNSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/onyx.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/onyx-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-2-550" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/onyx-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/onyx-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/onyx-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/onyx-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/onyx.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-2-550'>
				ONYX
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3fa8aa5" data-elementor-lightbox-title="piryt" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTQ5LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL3Bpcnl0LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjNmYThhYTUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/piryt.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/piryt-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-2-549" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/piryt-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/piryt-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/piryt-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/piryt-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/piryt.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-2-549'>
				PIRYT
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3fa8aa5" data-elementor-lightbox-title="platinum" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTQ4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL3BsYXRpbnVtLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjNmYThhYTUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/platinum.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/platinum-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-2-548" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/platinum-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/platinum-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/platinum-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/platinum-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/platinum.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-2-548'>
				PLATINUM
				</dd></dl><br style="clear: both" />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-baad8b7 elementor-widget-divider--view-line_text elementor-widget-divider--element-align-center elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="baad8b7" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
							<span class="elementor-divider__text elementor-divider__element">
				Ogrodzenia Wimar Bydgoszcz				</span>
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-fce15aa elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="fce15aa" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-f2ee791" data-id="f2ee791" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-c89ea7f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c89ea7f" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ogrodzenie betonowe Bydgoszcz Roma PERFECT</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-66c09c3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="66c09c3" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Roma Perfect to bloczki modułowe z efektem postarzenia po zastosowaniu technologii Scratch. Faktura powierzchni sprawia wrażenie jakby przez wieki bloki skalne opierały się niszczycielskim siłą przyrody. Dzięki technologii Scratch na powierzchni ścian bloczków betonowych powstają niepowtarzalne, skośne rysy i dłutowania o różnej głębokości. Krawędzie i narożniki są nieregularne i uwidaczniają  fragmenty kruszywa. Taki wygląd bloczków przez wielu może zostać uznany za ich wadę produkcyjną. Jest to jednak zamierzony efekt dzięki któremu uzyskują surowy i wyjątkowy wygląd.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a3c5ff6 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="a3c5ff6" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-954ee61 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="954ee61" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ogrodzenia modułowe realizacje Toruń, Świecie, Łochowo, Łochowice, Białe Błota, Prądki, Przyłęki, Dąbrowa Chełmińska, Złotniki Kujawskie, Nowa Wieś Wielka, Brzoza, Czarnowo, Ostromecko, Lisi Ogon, Murowaniec. Pawłówek</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-9240901" data-id="9240901" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-7855aa5 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="7855aa5" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-3 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-3 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 25%;
			}
			#gallery-3 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-3 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-3' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-4 gallery-size-futurio-thumbnail'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="7855aa5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-10" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTg2LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1wZXJmZWN0LTEwLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6Ijc4NTVhYTUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-10.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-10-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Moduły Roma Perfect gal10" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="7855aa5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-09" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTg3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1wZXJmZWN0LTA5LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6Ijc4NTVhYTUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-09.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-09-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Moduły Roma Perfect gal09" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="7855aa5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-08" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTg4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1wZXJmZWN0LTA4LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6Ijc4NTVhYTUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-08.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-08-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Moduły Roma Perfect gal08" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="7855aa5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-07" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTg5LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1wZXJmZWN0LTA3LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6Ijc4NTVhYTUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-07.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-07-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Moduły Roma Perfect gal07" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" /><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="7855aa5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-06" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTkwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1wZXJmZWN0LTA2LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6Ijc4NTVhYTUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-06.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-06-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Moduły Roma Perfect gal06" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="7855aa5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-05" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTkxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1wZXJmZWN0LTA1LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6Ijc4NTVhYTUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-05.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-05-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Moduły Roma Perfect gal05" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="7855aa5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-04" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTkyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1wZXJmZWN0LTA0LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6Ijc4NTVhYTUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-04.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-04-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Moduły Roma Perfect gal04" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="7855aa5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-03" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTkzLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1wZXJmZWN0LTAzLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6Ijc4NTVhYTUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-03.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-03-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Moduły Roma Perfect gal03" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" /><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="7855aa5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-02" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTk0LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1wZXJmZWN0LTAyLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6Ijc4NTVhYTUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-02.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-02-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Moduły Roma Perfect gal02" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="7855aa5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-01" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTk1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbW9kdWxvd2Utcm9tYS1wZXJmZWN0LTAxLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6Ijc4NTVhYTUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-01.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-modulowe-roma-perfect-01-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl>
			<br style='clear: both' />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<div class="elementor-element elementor-element-c10ba42 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c10ba42" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">W jakich kolorach dostępne są ogrodzenia modułowe Roma Perfect?</h4>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cc97d2f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cc97d2f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Dostępne kolory bloczków modułowych Perfect to Dioryt, Milos, Morion. Z uwagi na różnorodność ustawień grafiki i monitorów w rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych widocznych na zdjęciu.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dd0b5ed gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="dd0b5ed" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-4 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-4 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 12%;
			}
			#gallery-4 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-4 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-4' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-8 gallery-size-medium_large'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="dd0b5ed" data-elementor-lightbox-title="dioryt" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTk5LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2Rpb3J5dC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJkZDBiNWVkIn0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/dioryt.jpg'><img width="768" height="577" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/dioryt-768x577.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-4-599" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/dioryt-768x577.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/dioryt-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/dioryt-1024x769.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/dioryt-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/dioryt.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-4-599'>
				DIORYT
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="dd0b5ed" data-elementor-lightbox-title="milos" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTk4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL21pbG9zLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImRkMGI1ZWQifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/milos.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/milos-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-4-598" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/milos-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/milos-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/milos-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/milos-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/milos.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-4-598'>
				MILOS
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="dd0b5ed" data-elementor-lightbox-title="morion" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NTk3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL21vcmlvbi5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJkZDBiNWVkIn0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/morion.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/morion-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-4-597" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/morion-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/morion-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/morion-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/morion-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/morion.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-4-597'>
				MORION
				</dd></dl>
			<br style='clear: both' />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-014fb29 elementor-widget-divider--view-line_text elementor-widget-divider--element-align-center elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="014fb29" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
							<span class="elementor-divider__text elementor-divider__element">
				Ogrodzenia Wimar Bydgoszcz				</span>
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-9b1ac72 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="9b1ac72" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-0e88f70" data-id="0e88f70" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-cb524dd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="cb524dd" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ogrodzenie modułowe Roma CLASSIC</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4205913 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4205913" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Ogrodzenie betonowe Roma Classic to aktualnie najczęściej budowane ogrodzenia. Prostota i elegancja doskonale współgrają z architektura obecnie budowanych domów i budynków publicznych czy formowych. Kształt modułów betonowych pozwala na stawianie zarówno klasycznych ogrodzeń z niską podmurówką, wąskimi słupkami i panelami a także bardziej okazałych ogrodzeń z wyższą podmurówką i szerokimi słupkami aż po mury, które całkowicie odgradzają posesję od ulicy. Bez wątpienia zaletą bloczków jest szybki i prosty montaż, który skraca czas budowy ogrodzenia betonowego.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-85dedac elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="85dedac" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a1e304a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a1e304a" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ogrodzenia modułowe realizacje Dobrcz, Żołędowo, Koronowo, Bydgoszcz, Żnin, Kcynia, Więcbork, Łabiszyn, Ciele, Łochowo, Szubin, Solec Kujawski, Cierpice, Prądocin, Rynarzewo, Lipniki, Murowaniec, Potulice</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-7fde8eb" data-id="7fde8eb" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-8a4b6e6 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="8a4b6e6" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-5 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-5 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 25%;
			}
			#gallery-5 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-5 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-5' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-4 gallery-size-futurio-thumbnail'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8a4b6e6" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal16" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtYmV0b25vd2Utam9uaWVjLWNsYXNzaWMtZ2FsMTYuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiOGE0YjZlNiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal16.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal16-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia betonowe Roma Classic 16" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8a4b6e6" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal15" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtYmV0b25vd2Utam9uaWVjLWNsYXNzaWMtZ2FsMTUuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiOGE0YjZlNiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal15.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal15-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia betonowe Roma Classic 15" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8a4b6e6" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal14" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA5LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtYmV0b25vd2Utam9uaWVjLWNsYXNzaWMtZ2FsMTQuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiOGE0YjZlNiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal14.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal14-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia betonowe Roma Classic 14" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8a4b6e6" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal13" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjEwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtYmV0b25vd2Utam9uaWVjLWNsYXNzaWMtZ2FsMTMuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiOGE0YjZlNiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal13.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal13-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia betonowe Roma Classic 13" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" /><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8a4b6e6" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal12" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjExLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtYmV0b25vd2Utam9uaWVjLWNsYXNzaWMtZ2FsMTIuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiOGE0YjZlNiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal12.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal12-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia betonowe Roma Classic 12" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8a4b6e6" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal11" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjEyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtYmV0b25vd2Utam9uaWVjLWNsYXNzaWMtZ2FsMTEuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiOGE0YjZlNiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal11.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal11-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia betonowe Roma Classic 11" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8a4b6e6" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal10" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjEzLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtYmV0b25vd2Utam9uaWVjLWNsYXNzaWMtZ2FsMTAuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiOGE0YjZlNiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal10.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal10-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia betonowe Roma Classic 10" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8a4b6e6" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal09" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjE0LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtYmV0b25vd2Utam9uaWVjLWNsYXNzaWMtZ2FsMDkuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiOGE0YjZlNiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal09.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal09-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia betonowe Roma Classic 09" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" /><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8a4b6e6" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal08" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjE1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtYmV0b25vd2Utam9uaWVjLWNsYXNzaWMtZ2FsMDguanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiOGE0YjZlNiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal08.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal08-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia betonowe Roma Classic 08" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8a4b6e6" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal07" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjE2LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtYmV0b25vd2Utam9uaWVjLWNsYXNzaWMtZ2FsMDcuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiOGE0YjZlNiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal07.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal07-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia betonowe Roma Classic 07" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8a4b6e6" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal06" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjE3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtYmV0b25vd2Utam9uaWVjLWNsYXNzaWMtZ2FsMDYuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiOGE0YjZlNiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal06.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal06-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia betonowe Roma Classic 06" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8a4b6e6" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal05" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjE4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtYmV0b25vd2Utam9uaWVjLWNsYXNzaWMtZ2FsMDUuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiOGE0YjZlNiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal05.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal05-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia betonowe Roma Classic 05" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" /><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8a4b6e6" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal04" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjE5LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtYmV0b25vd2Utam9uaWVjLWNsYXNzaWMtZ2FsMDQuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiOGE0YjZlNiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal04.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal04-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia betonowe Roma Classic 04" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8a4b6e6" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal03" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjIwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtYmV0b25vd2Utam9uaWVjLWNsYXNzaWMtZ2FsMDMuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiOGE0YjZlNiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal03.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal03-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia betonowe Roma Classic 03" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8a4b6e6" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal02" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjIxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtYmV0b25vd2Utam9uaWVjLWNsYXNzaWMtZ2FsMDIuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiOGE0YjZlNiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal02.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal02-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia betonowe Roma Classic 02" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="8a4b6e6" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal01" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjIyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWUtYmV0b25vd2Utam9uaWVjLWNsYXNzaWMtZ2FsMDEuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiOGE0YjZlNiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal01.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenie-betonowe-joniec-classic-gal01-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia betonowe Roma Classic 01" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<div class="elementor-element elementor-element-dd18484 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="dd18484" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">W jakich kolorach dostępne są ogrodzenia modułowe Roma Classic?</h4>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-02f33d4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="02f33d4" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Dostępne kolory ogrodzeń betonowych Roma Classic to Gagat, Onyx, Topaz. Z uwagi na różnorodność ustawień grafiki i monitorów w rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych widocznych na zdjęciu.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d10cf8c gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="d10cf8c" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-6 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-6 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 12%;
			}
			#gallery-6 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-6 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-6' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-8 gallery-size-medium_large'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="d10cf8c" data-elementor-lightbox-title="gagat" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjI1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dhZ2F0LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImQxMGNmOGMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gagat.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gagat-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-6-625" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gagat-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gagat-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gagat-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gagat-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gagat.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-6-625'>
				GAGAT
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="d10cf8c" data-elementor-lightbox-title="onyx" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjI0LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ueXgtMS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJkMTBjZjhjIn0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/onyx-1.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/onyx-1-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-6-624" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/onyx-1-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/onyx-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/onyx-1-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/onyx-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/onyx-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-6-624'>
				ONYX
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="d10cf8c" data-elementor-lightbox-title="topaz" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjIzLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL3RvcGF6LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImQxMGNmOGMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/topaz.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/topaz-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-6-623" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/topaz-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/topaz-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/topaz-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/topaz-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/topaz.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-6-623'>
				TOPAZ
				</dd></dl>
			<br style='clear: both' />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f04e272 elementor-widget elementor-widget-menu-anchor" data-id="f04e272" data-element_type="widget" data-widget_type="menu-anchor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div id="lupane" class="elementor-menu-anchor"></div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9d5924b elementor-section-stretched elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="9d5924b" data-element_type="section" data-settings="{&quot;stretch_section&quot;:&quot;section-stretched&quot;,&quot;background_background&quot;:&quot;gradient&quot;}">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3fcc31e" data-id="3fcc31e" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-c891dee elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c891dee" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ogrodzenia łupane Wimar Bydgoszcz</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-77f903b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="77f903b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Bloczki łupane cechują się powierzchnią przypominającą naturalne kamienie. Ich struktura jest odporna na uszkodzenia mechaniczne a także na niekorzystne warunki atmosferyczne jak opady, niskie oraz wysokie temperatury, wiatr i przenoszone za jego pomocą drobinki piasku czy kurz. Powyższe czynniki zwiększają żywotność ogrodzenia, które może chronić posesję przez wiele lat. Łupana struktura bloczków powstaje dzięki nowoczesnej technologii mechanicznego łupania, w wyniku którego bloczki uzyskują naturalne wyłamania. Dzięki tej technice każdy element ogrodzenia jest niepowtarzalny. Godnym uwagi jest fakt, że bloczki nie wymagają fugowania dzięki czemu nie tylko wzrasta estetyka ogrodzenia ale także jego trwałość. </p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2888721 elementor-widget-divider--view-line_text elementor-widget-divider--element-align-center elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="2888721" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
							<span class="elementor-divider__text elementor-divider__element">
				Ogrodzenia Wimar Bydgoszcz				</span>
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-5340953 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="5340953" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-3beec06" data-id="3beec06" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-45a0320 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="45a0320" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ogrodzenie bloczki łupane Gorc de Luxe GL22 i GL22/8</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4f80214 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4f80214" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Bloczki ogrodzeniowe łupane swoim wyglądem przypominają naturalny kamień. Mechanicznie łupane powierzchnie cechują się niepowtarzalnymi i naturalnymi wyłamaniami, które nadają bloczkom szlachetnego wyglądu, który do złudzenia przypomina naturalny piaskowiec. Dzięki charakterystycznym pionowym i poziomy spoinom możliwe jest łączenie elementów bez konieczności fugowania.</p><p>Bloczki GL22/8 to dodatkowe elementy o wysokości 8 cm, które zwiększają możliwości aranżacji ogrodzenia. Występują jednak tylko w czterech wersjach kolorystycznych.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0b43ab1 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="0b43ab1" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1fb33d9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1fb33d9" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ogrodzenia łupane realizacje Łochowice, Łochowo, Prądki, Zielonka, Murowaniec, Czarnowo, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Toruń, Świecie, Tuchola, Inowrocław, Pawłówek, Bydgoszcz, Koronowo, Mąkowarsko</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-c8e703a" data-id="c8e703a" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-59dc629 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="59dc629" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-7 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-7 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 25%;
			}
			#gallery-7 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-7 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-7' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-4 gallery-size-futurio-thumbnail'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="59dc629" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal03" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQ0LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdvcmMtZ2wyMi1nYWwwMy5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI1OWRjNjI5In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal03.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal03-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Bloczki łupane Gorc 22 gal03" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="59dc629" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal09" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjM4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdvcmMtZ2wyMi1nYWwwOS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI1OWRjNjI5In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal09.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal09-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Bloczki łupane Gorc 22/8 gal09" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="59dc629" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal08" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjM5LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdvcmMtZ2wyMi1nYWwwOC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI1OWRjNjI5In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal08.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal08-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Bloczki łupane Gorc 22/8 gal08" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="59dc629" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal07" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdvcmMtZ2wyMi1nYWwwNy5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI1OWRjNjI5In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal07.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal07-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Bloczki łupane Gorc 22/8 gal07" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" /><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="59dc629" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal06" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdvcmMtZ2wyMi1nYWwwNi5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI1OWRjNjI5In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal06.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal06-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Bloczki łupane Gorc 22/8 gal06" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="59dc629" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal05" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdvcmMtZ2wyMi1nYWwwNS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI1OWRjNjI5In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal05.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal05-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Bloczki łupane Gorc 22 gal05" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="59dc629" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal04" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQzLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdvcmMtZ2wyMi1nYWwwNC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI1OWRjNjI5In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal04.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal04-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Bloczki łupane Gorc 22 gal04" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="59dc629" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal02" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQ1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdvcmMtZ2wyMi1nYWwwMi5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI1OWRjNjI5In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal02.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal02-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Bloczki łupane Gorc 22 gal02" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" /><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="59dc629" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal01" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjQ2LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdvcmMtZ2wyMi1nYWwwMS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI1OWRjNjI5In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal01.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-gl22-gal01-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Bloczki łupane Gorc 22 gal01" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl>
			<br style='clear: both' />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<div class="elementor-element elementor-element-2dca4ea elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2dca4ea" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">W jakich kolorach dostępne są bloczki łupane Joniec GL22 i GL 22/8?</h4>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4182067 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4182067" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Dostępne kolory <strong>bloczków łupanych GL22</strong> to Alaska, Bronzyt, Czarny, Getyt, Onyx, Piaskowy, Piryt, Silver, Vera. Z uwagi na różnorodność ustawień grafiki i monitorów w rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych widocznych na zdjęciu.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-418ef1f gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="418ef1f" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-8 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-8 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 11%;
			}
			#gallery-8 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-8 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-8' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-9 gallery-size-medium_large'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="418ef1f" data-elementor-lightbox-title="gl22-alaska" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjY4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItYWxhc2thLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjQxOGVmMWYifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-alaska.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-alaska-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-8-668" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-alaska-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-alaska-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-alaska-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-alaska-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-alaska.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-8-668'>
				GL38 ALASKA
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="418ef1f" data-elementor-lightbox-title="gl22-bronzyt" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjY3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItYnJvbnp5dC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI0MThlZjFmIn0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-bronzyt.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-bronzyt-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-8-667" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-bronzyt-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-bronzyt-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-bronzyt-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-bronzyt-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-bronzyt.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-8-667'>
				GL38 BRONZYT
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="418ef1f" data-elementor-lightbox-title="gl22-czarny" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjY2LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItY3phcm55LTEuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiNDE4ZWYxZiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-czarny-1.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-czarny-1-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-8-666" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-czarny-1-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-czarny-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-czarny-1-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-czarny-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-czarny-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-8-666'>
				GL38 CZARNY
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="418ef1f" data-elementor-lightbox-title="gl22-getyt" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjY1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItZ2V0eXQtMS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI0MThlZjFmIn0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-getyt-1.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-getyt-1-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-8-665" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-getyt-1-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-getyt-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-getyt-1-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-getyt-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-getyt-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-8-665'>
				GL38 GETYT
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="418ef1f" data-elementor-lightbox-title="gl22-onyx" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjY0LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItb255eC0xLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjQxOGVmMWYifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-onyx-1.jpg'><img width="768" height="575" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-onyx-1-768x575.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-8-664" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-onyx-1-768x575.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-onyx-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-onyx-1-1024x767.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-onyx-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-onyx-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-8-664'>
				GL38 ONYX
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="418ef1f" data-elementor-lightbox-title="gl22-piaskowy" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjYzLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItcGlhc2tvd3ktMS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI0MThlZjFmIn0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piaskowy-1.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piaskowy-1-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-8-663" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piaskowy-1-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piaskowy-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piaskowy-1-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piaskowy-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piaskowy-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-8-663'>
				GL38 PIASKOWY
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="418ef1f" data-elementor-lightbox-title="gl22-piryt" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjYyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItcGlyeXQtMS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI0MThlZjFmIn0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piryt-1.jpg'><img width="768" height="577" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piryt-1-768x577.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-8-662" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piryt-1-768x577.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piryt-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piryt-1-1024x769.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piryt-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piryt-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-8-662'>
				GL38 PIRYT
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="418ef1f" data-elementor-lightbox-title="gl22-silver" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjYxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItc2lsdmVyLTEuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiNDE4ZWYxZiJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-silver-1.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-silver-1-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-8-661" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-silver-1-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-silver-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-silver-1-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-silver-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-silver-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-8-661'>
				GL38 SILVER
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="418ef1f" data-elementor-lightbox-title="gl22-vera" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjYwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItdmVyYS0xLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjQxOGVmMWYifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-vera-1.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-vera-1-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-8-660" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-vera-1-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-vera-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-vera-1-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-vera-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-vera-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-8-660'>
				GL38 VERA
				</dd></dl><br style="clear: both" />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-46c6ee4 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="46c6ee4" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-9 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-9 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 12%;
			}
			#gallery-9 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-9 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-9' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-8 gallery-size-medium_large'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="46c6ee4" data-elementor-lightbox-title="gl228-czarny" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjcyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjI4LWN6YXJueS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI0NmM2ZWU0In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-czarny.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-czarny-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-9-672" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-czarny-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-czarny-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-czarny-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-czarny-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-czarny.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-9-672'>
				GL38/8 CZARNY
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="46c6ee4" data-elementor-lightbox-title="gl228-onyx" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjcxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjI4LW9ueXguanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiNDZjNmVlNCJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-onyx.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-onyx-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-9-671" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-onyx-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-onyx-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-onyx-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-onyx-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-onyx.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-9-671'>
				GL38/8 ONYX
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="46c6ee4" data-elementor-lightbox-title="gl228-piryt" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjcwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjI4LXBpcnl0LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjQ2YzZlZTQifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-piryt.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-piryt-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-9-670" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-piryt-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-piryt-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-piryt-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-piryt-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-piryt.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-9-670'>
				GL38/8 PIRYT
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="46c6ee4" data-elementor-lightbox-title="gl228-silver" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjY5LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjI4LXNpbHZlci5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI0NmM2ZWU0In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-silver.jpg'><img width="768" height="577" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-silver-768x577.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-9-669" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-silver-768x577.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-silver-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-silver-1024x769.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-silver-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-silver.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-9-669'>
				GL38/8 SILVER
				</dd></dl>
			<br style='clear: both' />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4319b32 elementor-widget-divider--view-line_text elementor-widget-divider--element-align-center elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="4319b32" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
							<span class="elementor-divider__text elementor-divider__element">
				Ogrodzenia Wimar Bydgoszcz				</span>
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-00ba84d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="00ba84d" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-24fc23d" data-id="24fc23d" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-a9920a5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a9920a5" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ogrodzenie łupane GL38 i GL38/8</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7e194e3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7e194e3" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Bloczki ogrodzeniowe łupane Gorc de Luxe GL38 to większy odpowiednik Bloczków GL22. Podobnie jak niższa wersja bloczki cechuje mechanicznie łupana powierzchnia, dzięki czemu do złudzenia imitują one naturalny kamień. W wersji GL38 dostępne są także cztery wersje kolorystyczne bloków o wysokości 8 cm, co daje dużo więcej opcji aranżacyjnych a ogrodzenie w takim układzie nabiera majestatycznego i dostojnego wyglądu.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a79e1f0 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="a79e1f0" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c7380d0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c7380d0" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ogrodzenia łupane realizacje Toruń, Świecie, Łochowo, Łochowice, Białe Błota, Prądki, Przyłęki, Dąbrowa Chełmińska, Złotniki Kujawskie, Nowa Wieś Wielka, Brzoza, Czarnowo, Ostromecko, Lisi Ogon, Murowaniec. Pawłówek</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-aa7857d" data-id="aa7857d" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-68984c5 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="68984c5" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-10 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-10 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 25%;
			}
			#gallery-10 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-10 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-10' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-4 gallery-size-futurio-thumbnail'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="68984c5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gl38-gal06" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6Njc3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdsMzgtZ2FsMDYuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiNjg5ODRjNSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal06.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal06-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia łupane Joniec GL38/8" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="68984c5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gl38-gal05" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6Njc4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdsMzgtZ2FsMDUuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiNjg5ODRjNSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal05.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal05-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia łupane Gorc" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="68984c5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gl38-gal04" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6Njc5LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdsMzgtZ2FsMDQuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiNjg5ODRjNSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal04.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal04-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia łupane Bydgoszcz" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="68984c5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gl38-gal03" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjgwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdsMzgtZ2FsMDMuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiNjg5ODRjNSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal03.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal03-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia łupane Toruń" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" /><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="68984c5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gl38-gal02" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjgxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdsMzgtZ2FsMDIuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiNjg5ODRjNSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal02.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal02-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia łupane Inowrocław" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="68984c5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gl38-gal01" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjgyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdsMzgtZ2FsMDEuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiNjg5ODRjNSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal01.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gl38-gal01-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia łupane Łochowo" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl>
			<br style='clear: both' />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<div class="elementor-element elementor-element-a5bdad3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a5bdad3" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">W jakich kolorach dostępne są bloczki ogrodzeniowe Gorc de Luxe GL38 a także GL38/8?</h4>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8e6febd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8e6febd" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Dostępne kolory bloczków łupanych Gorc de Luxe GL38 i GL38/8 to Alaska, Bronzyt, Czarny, Getyt, Onyx, Piaskowy, Piryt, Silver, Vera. Z uwagi na różnorodność ustawień grafiki i monitorów w rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych widocznych na zdjęciu.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ceb27b9 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="ceb27b9" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-11 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-11 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 11%;
			}
			#gallery-11 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-11 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-11' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-9 gallery-size-medium_large'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="ceb27b9" data-elementor-lightbox-title="gl22-alaska" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjY4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItYWxhc2thLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNlYjI3YjkifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-alaska.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-alaska-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-11-668" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-alaska-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-alaska-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-alaska-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-alaska-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-alaska.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-11-668'>
				GL38 ALASKA
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="ceb27b9" data-elementor-lightbox-title="gl22-bronzyt" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjY3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItYnJvbnp5dC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJjZWIyN2I5In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-bronzyt.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-bronzyt-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-11-667" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-bronzyt-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-bronzyt-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-bronzyt-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-bronzyt-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-bronzyt.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-11-667'>
				GL38 BRONZYT
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="ceb27b9" data-elementor-lightbox-title="gl22-czarny" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjY2LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItY3phcm55LTEuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiY2ViMjdiOSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-czarny-1.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-czarny-1-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-11-666" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-czarny-1-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-czarny-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-czarny-1-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-czarny-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-czarny-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-11-666'>
				GL38 CZARNY
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="ceb27b9" data-elementor-lightbox-title="gl22-getyt" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjY1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItZ2V0eXQtMS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJjZWIyN2I5In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-getyt-1.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-getyt-1-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-11-665" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-getyt-1-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-getyt-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-getyt-1-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-getyt-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-getyt-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-11-665'>
				GL38 GETYT
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="ceb27b9" data-elementor-lightbox-title="gl22-onyx" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjY0LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItb255eC0xLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNlYjI3YjkifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-onyx-1.jpg'><img width="768" height="575" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-onyx-1-768x575.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-11-664" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-onyx-1-768x575.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-onyx-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-onyx-1-1024x767.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-onyx-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-onyx-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-11-664'>
				GL38 ONYX
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="ceb27b9" data-elementor-lightbox-title="gl22-piaskowy" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjYzLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItcGlhc2tvd3ktMS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJjZWIyN2I5In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piaskowy-1.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piaskowy-1-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-11-663" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piaskowy-1-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piaskowy-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piaskowy-1-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piaskowy-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piaskowy-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-11-663'>
				GL38 PIASKOWY
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="ceb27b9" data-elementor-lightbox-title="gl22-piryt" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjYyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItcGlyeXQtMS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJjZWIyN2I5In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piryt-1.jpg'><img width="768" height="577" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piryt-1-768x577.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-11-662" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piryt-1-768x577.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piryt-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piryt-1-1024x769.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piryt-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-piryt-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-11-662'>
				GL38 PIRYT
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="ceb27b9" data-elementor-lightbox-title="gl22-silver" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjYxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItc2lsdmVyLTEuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiY2ViMjdiOSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-silver-1.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-silver-1-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-11-661" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-silver-1-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-silver-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-silver-1-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-silver-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-silver-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-11-661'>
				GL38 SILVER
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="ceb27b9" data-elementor-lightbox-title="gl22-vera" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjYwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjItdmVyYS0xLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImNlYjI3YjkifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-vera-1.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-vera-1-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-11-660" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-vera-1-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-vera-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-vera-1-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-vera-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl22-vera-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-11-660'>
				GL38 VERA
				</dd></dl><br style="clear: both" />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3dea998 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="3dea998" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-12 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-12 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 12%;
			}
			#gallery-12 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-12 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-12' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-8 gallery-size-medium_large'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3dea998" data-elementor-lightbox-title="gl228-czarny" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjcyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjI4LWN6YXJueS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiIzZGVhOTk4In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-czarny.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-czarny-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-12-672" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-czarny-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-czarny-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-czarny-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-czarny-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-czarny.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-12-672'>
				GL38/8 CZARNY
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3dea998" data-elementor-lightbox-title="gl228-onyx" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjcxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjI4LW9ueXguanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiM2RlYTk5OCJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-onyx.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-onyx-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-12-671" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-onyx-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-onyx-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-onyx-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-onyx-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-onyx.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-12-671'>
				GL38/8 ONYX
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3dea998" data-elementor-lightbox-title="gl228-piryt" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjcwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjI4LXBpcnl0LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjNkZWE5OTgifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-piryt.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-piryt-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-12-670" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-piryt-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-piryt-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-piryt-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-piryt-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-piryt.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-12-670'>
				GL38/8 PIRYT
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3dea998" data-elementor-lightbox-title="gl228-silver" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjY5LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dsMjI4LXNpbHZlci5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiIzZGVhOTk4In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-silver.jpg'><img width="768" height="577" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-silver-768x577.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-12-669" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-silver-768x577.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-silver-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-silver-1024x769.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-silver-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gl228-silver.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-12-669'>
				GL38/8 SILVER
				</dd></dl>
			<br style='clear: both' />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-668157e elementor-widget-divider--view-line_text elementor-widget-divider--element-align-center elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="668157e" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
							<span class="elementor-divider__text elementor-divider__element">
				Ogrodzenia Wimar Bydgoszcz				</span>
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-b68b7cd elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="b68b7cd" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-42f67d4" data-id="42f67d4" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-f5073c1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f5073c1" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Gorc Top ogrodzenia łupane Scratch</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-13e6a7d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="13e6a7d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Klasyka i naturalność w jednym. Bloczki łupane posiadają powierzchnię łupaną z 2 stron a dodatkowo  4 ścianki poddane zostały technologii Scratch, która nadaje jej specyficzne dłutowania imitujące opieranie się ogrodzenia niekorzystnym warunkom atmosferycznym przez dekady. Bloczki Top doskonale sprawdza się jako elementy do budowy wysokich murów i ogrodzeń.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e929d59 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="e929d59" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e8ea109 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e8ea109" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ogrodzenia łupane Gorc Top realizacje Dobrcz, Żołędowo, Koronowo, Bydgoszcz, Żnin, Kcynia, Więcbork, Łabiszyn, Ciele, Łochowo, Szubin, Solec Kujawski, Cierpice, Prądocin, Rynarzewo, Lipniki, Murowaniec, Potulice, Toruń, Sępólno Krajeńskie, Wilcze</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-f2c83fa" data-id="f2c83fa" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-5bed8f5 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="5bed8f5" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-13 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-13 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 25%;
			}
			#gallery-13 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-13 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-13' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-4 gallery-size-futurio-thumbnail'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="5bed8f5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal07" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6Njg3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdvcmMtdG9wLWdhbDA3LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjViZWQ4ZjUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal07.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal07-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia Łupane Bydgoszcz" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="5bed8f5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal06" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6Njg4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdvcmMtdG9wLWdhbDA2LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjViZWQ4ZjUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal06.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal06-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia Łupane Top Toruń" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="5bed8f5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal05" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6Njg5LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdvcmMtdG9wLWdhbDA1LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjViZWQ4ZjUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal05.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal05-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia Łupane Top Tuchola" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="5bed8f5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal04" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjkwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdvcmMtdG9wLWdhbDA0LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjViZWQ4ZjUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal04.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal04-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia Łupane Top Świecie" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" /><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="5bed8f5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal03" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjkxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdvcmMtdG9wLWdhbDAzLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjViZWQ4ZjUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal03.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal03-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia Łupane Top Łochowo" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="5bed8f5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal02" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjkyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdvcmMtdG9wLWdhbDAyLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjViZWQ4ZjUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal02.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal02-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia Łupane Top Lisi Ogon" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="5bed8f5" data-elementor-lightbox-title="ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal01" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjkzLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL29ncm9kemVuaWEtbHVwYW5lLWdvcmMtdG9wLWdhbDAxLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjViZWQ4ZjUifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal01.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-lupane-gorc-top-gal01-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Ogrodzenia Łupane Top Zakopane" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl>
			<br style='clear: both' />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<div class="elementor-element elementor-element-5cd20c2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5cd20c2" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">W jakich wersjach kolorystycznych dostępne są bloczki łupane Gorc Top?</h4>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c9a2728 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c9a2728" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Dostępne kolory bloczków łupanych ogrodzeniowych Top to Bronzyt, Czarny, Onyx, Piryt, Silver. Z uwagi na różnorodność ustawień grafiki i monitorów w rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych widocznych na zdjęciu.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c473e0c gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="c473e0c" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-14 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-14 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 12%;
			}
			#gallery-14 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-14 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-14' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-8 gallery-size-medium_large'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c473e0c" data-elementor-lightbox-title="gorc-top-bronzyt" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzAzLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dvcmMtdG9wLWJyb256eXQtMS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJjNDczZTBjIn0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-bronzyt-1.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-bronzyt-1-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-14-703" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-bronzyt-1-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-bronzyt-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-bronzyt-1-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-bronzyt-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-bronzyt-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-14-703'>
				BRONZYT
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c473e0c" data-elementor-lightbox-title="gorc-top-czarny" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzAyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dvcmMtdG9wLWN6YXJueS0xLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImM0NzNlMGMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-czarny-1.jpg'><img width="768" height="577" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-czarny-1-768x577.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-14-702" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-czarny-1-768x577.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-czarny-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-czarny-1-1024x769.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-czarny-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-czarny-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-14-702'>
				CZARNY
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c473e0c" data-elementor-lightbox-title="gorc-top-onyx" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzAxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dvcmMtdG9wLW9ueXgtMS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJjNDczZTBjIn0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-onyx-1.jpg'><img width="768" height="575" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-onyx-1-768x575.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-14-701" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-onyx-1-768x575.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-onyx-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-onyx-1-1024x767.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-onyx-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-onyx-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-14-701'>
				ONYX
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c473e0c" data-elementor-lightbox-title="gorc-top-piryt" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6Njk5LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dvcmMtdG9wLXBpcnl0LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImM0NzNlMGMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-piryt.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-piryt-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-14-699" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-piryt-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-piryt-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-piryt-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-piryt-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-piryt.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-14-699'>
				PIRYT
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c473e0c" data-elementor-lightbox-title="gorc-top-silver" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzAwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL2dvcmMtdG9wLXNpbHZlci0xLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImM0NzNlMGMifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-silver-1.jpg'><img width="768" height="577" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-silver-1-768x577.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-14-700" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-silver-1-768x577.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-silver-1-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-silver-1-1024x769.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-silver-1-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/gorc-top-silver-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-14-700'>
				SILVER
				</dd></dl>
			<br style='clear: both' />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c9ebbdf elementor-widget elementor-widget-menu-anchor" data-id="c9ebbdf" data-element_type="widget" data-widget_type="menu-anchor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div id="przeslaogrodzeniowe" class="elementor-menu-anchor"></div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-13a5b13 elementor-section-stretched elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="13a5b13" data-element_type="section" data-settings="{&quot;stretch_section&quot;:&quot;section-stretched&quot;,&quot;background_background&quot;:&quot;gradient&quot;}">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b0e8603" data-id="b0e8603" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-79d48cf elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="79d48cf" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Przęsła ogrodzeniowe, furtki, bramy Bydgoszcz</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-aee3ade elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="aee3ade" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Metalowe przęsła ogrodzeniowe to elementy ogrodzenia, które nie tylko zabezpieczają posesję ale także gwarantują jej atrakcyjny wygląd. Nadają one ogradzanemu budynkowi niepowtarzalnego i nowoczesnego wyglądu. Ich dodatkowym atutem bez wątpienia jest wysoka trwałość a także odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Oczywiście przęsło ogrodzeniowe to tylko jeden z elementów całego ogrodzenia. Do całkowitego zabezpieczenia terenu potrzebna będzie też furtka i brama w tym samym wzorze i kolorystce co przęsła ogrodowe.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b9a6ee8 elementor-widget-divider--view-line_text elementor-widget-divider--element-align-center elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="b9a6ee8" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
							<span class="elementor-divider__text elementor-divider__element">
				Przęsła Wimar Bydgoszcz				</span>
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-0047b0f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="0047b0f" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-05b2da8" data-id="05b2da8" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-806f609 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="806f609" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Przęsła ogrodzeniowe panelowe</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3055d47 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3055d47" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Przęsła ogrodzeniowe, panelowe z metalu to idealne wypełnienie betonowego ogrodzenia o nowoczesnym wyglądzie. Możliwy jest montaż równolegle do powierzchni słupka (tzw. palisada) lub pod kątem (tzw. żaluzja). Wykonane z blachy ocynkowanej (gatunek DX51) panele można zestawiać ze sobą w różnych odległościach, dzięki czemu przęsło metalowe zyskuje mniejszą lub większą przezierność.</p><p>Na uwagę zasługuje grubość zabezpieczającej przęsło ogrodowe Joniec powłoki ocynku, która wynosi 275g/m2. Dodatkowo grubość powłoki lakierniczej wynosi 60 <span class="st">μm. </span></p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-006cb14 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="006cb14" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-95da4e7 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="95da4e7" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Przęsła ogrodzeniowe Toruń, Bydgoszcz, Łochowo, Wilcze, Czarnowo, Brzoza, Inowrocław, Żnin, Nakło, Potulice, Sicienko, Koronowo, Osowa Góra, Pawłówek, Prądki, Zielonka, Lipniki, Drzewce, Mochle</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-299c1a6" data-id="299c1a6" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-d9afdd2 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="d9afdd2" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-15 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-15 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 25%;
			}
			#gallery-15 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-15 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-15' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-4 gallery-size-futurio-thumbnail'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="d9afdd2" data-elementor-lightbox-title="przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal08" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzI0LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3ByemVzbG8tcGFuZWxvd2Utb2dyb2R6ZW5pb3dlLWdhbDA4LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImQ5YWZkZDIifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal08.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal08-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="d9afdd2" data-elementor-lightbox-title="przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal07" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzI1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3ByemVzbG8tcGFuZWxvd2Utb2dyb2R6ZW5pb3dlLWdhbDA3LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImQ5YWZkZDIifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal07.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal07-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="d9afdd2" data-elementor-lightbox-title="przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal06" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzI2LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3ByemVzbG8tcGFuZWxvd2Utb2dyb2R6ZW5pb3dlLWdhbDA2LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImQ5YWZkZDIifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal06.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal06-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="d9afdd2" data-elementor-lightbox-title="przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal05" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzI3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3ByemVzbG8tcGFuZWxvd2Utb2dyb2R6ZW5pb3dlLWdhbDA1LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImQ5YWZkZDIifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal05.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal05-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Przęsło ogrodzeniowe metalowe Joniec" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" /><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="d9afdd2" data-elementor-lightbox-title="przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal04" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzI4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3ByemVzbG8tcGFuZWxvd2Utb2dyb2R6ZW5pb3dlLWdhbDA0LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImQ5YWZkZDIifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal04.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal04-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Przesła metalowe ogrodowe" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="d9afdd2" data-elementor-lightbox-title="przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal03" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzI5LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3ByemVzbG8tcGFuZWxvd2Utb2dyb2R6ZW5pb3dlLWdhbDAzLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImQ5YWZkZDIifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal03.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal03-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Przęsła ogrodzeniowe palisada" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="d9afdd2" data-elementor-lightbox-title="przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal02" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzMwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3ByemVzbG8tcGFuZWxvd2Utb2dyb2R6ZW5pb3dlLWdhbDAyLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImQ5YWZkZDIifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal02.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal02-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Przełsa ogrodzeniowe palisadowe" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="d9afdd2" data-elementor-lightbox-title="przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal01" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzMxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3ByemVzbG8tcGFuZWxvd2Utb2dyb2R6ZW5pb3dlLWdhbDAxLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImQ5YWZkZDIifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal01.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-panelowe-ogrodzeniowe-gal01-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="Przeło ogrodzeniowe Joniec żaluzja" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<div class="elementor-element elementor-element-ed1bff3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ed1bff3" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Standardowe kolory przęseł ogrodowych</h4>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ab58373 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ab58373" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Kolory w jakich dostępne są przęsła ogrodzeniowe, metalowe: RAL 7016, RAL 7039, RAL 7042, RAL 9005. Z uwagi na różnorodność ustawień grafiki i monitorów w rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych widocznych na zdjęciu.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5958b1d gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="5958b1d" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-16 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-16 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 11%;
			}
			#gallery-16 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-16 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-16' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-9 gallery-size-medium_large'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="5958b1d" data-elementor-lightbox-title="ral7016" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzM1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3JhbDcwMTYuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiNTk1OGIxZCJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="5958b1d" data-elementor-lightbox-title="ral7039" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzM2LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3JhbDcwMzkuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiNTk1OGIxZCJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="5958b1d" data-elementor-lightbox-title="ral7042" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzM3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3JhbDcwNDIuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiNTk1OGIxZCJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="5958b1d" data-elementor-lightbox-title="ral9005" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzM4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3JhbDkwMDUuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiNTk1OGIxZCJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt></dl>
			<br style='clear: both' />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9b92953 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="9b92953" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Gotowe przęsła ogrodzeniowe Joniec</h4>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4550108 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4550108" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<ul><li>VERO wykonane z profili 80&#215;20 mm, standardowa przerwa pomiędzy profilami wynosi 60 mm, może ona być jednak regulowana</li><li>COMO przęsła wykonane z profilu 80&#215;20 mm z doskonałym zabezpieczeniem antykorozyjnym &#8211; 5 lat gwarancji!</li><li>OPTIMA wykonane z profili metalowych 80&#215;20 mm dostępne w czterech wariantach prześwitu pomiędzy profilami<ul><li>Classic &#8211; prześwit 80 mm, rozmiar przęsła 104&#215;202 cm</li><li>Balance &#8211; prześwit 60 mm, rozmiar przęsła 106&#215;202 cm</li><li>Prestige &#8211; prześwit 40 mm, rozmiar przęsła 104&#215;202 cm</li><li>Max &#8211; prześwit 20 mm, rozmiar przęsła 108&#215;202 cm</li></ul></li></ul>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4a220d9 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="4a220d9" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-17 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-17 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 12%;
			}
			#gallery-17 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-17 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-17' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-8 gallery-size-medium_large'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="4a220d9" data-elementor-lightbox-title="przeslp-ogrodzeniowe-verso" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzQyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3ByemVzbHAtb2dyb2R6ZW5pb3dlLXZlcnNvLnBuZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjRhMjIwZDkifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslp-ogrodzeniowe-verso.png'><img width="509" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslp-ogrodzeniowe-verso.png" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-17-742" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslp-ogrodzeniowe-verso.png 509w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslp-ogrodzeniowe-verso-300x269.png 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-17-742'>
				Przęsło ogrodzeniowe VERO
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="4a220d9" data-elementor-lightbox-title="przeslo-ogrodzeniowe-como" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzQxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3ByemVzbG8tb2dyb2R6ZW5pb3dlLWNvbW8ucG5nIiwic2xpZGVzaG93IjoiNGEyMjBkOSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-ogrodzeniowe-como.png'><img width="509" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-ogrodzeniowe-como.png" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-17-741" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-ogrodzeniowe-como.png 509w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-ogrodzeniowe-como-300x269.png 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-17-741'>
				Przęsło ogrodzeniowe COMO
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="4a220d9" data-elementor-lightbox-title="przeslo-ogrodzeniowe-optima" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzQwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3ByemVzbG8tb2dyb2R6ZW5pb3dlLW9wdGltYS5wbmciLCJzbGlkZXNob3ciOiI0YTIyMGQ5In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-ogrodzeniowe-optima.png'><img width="509" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-ogrodzeniowe-optima.png" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-17-740" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-ogrodzeniowe-optima.png 509w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przeslo-ogrodzeniowe-optima-300x269.png 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-17-740'>
				Przęsło ogrodzeniowe OPTIMA
				</dd></dl>
			<br style='clear: both' />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d9b0dd2 elementor-widget-divider--view-line_text elementor-widget-divider--element-align-center elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="d9b0dd2" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
							<span class="elementor-divider__text elementor-divider__element">
				Przęsła gabionowe Wimar Bydgoszcz				</span>
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-41cd972 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="41cd972" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-d59b138" data-id="d59b138" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-257d082 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="257d082" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Przęsła gabionowe Bydgoszcz</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-08fdfd8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="08fdfd8" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Gabiony to wykonane z blachy ocynkowanej i drutu o średnicy 3 mm przęsła ogrodzeniowe, które można wypełniać w całość lub części kamieniami, szkłem itp. Dzięki wypełnianiu poszczególnych przedziałów przęsła gabionowe zyskują indywidualny charakter, który ponadto wpływa na przezierność ogrodzenia.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c0e0550 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="c0e0550" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-71cce22 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="71cce22" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Przęsła gabionowe Toruń, Świecie, Łochowo, Łochowice, Białe Błota, Prądki, Przyłęki, Dąbrowa Chełmińska, Złotniki Kujawskie, Nowa Wieś Wielka, Brzoza, Czarnowo, Ostromecko, Lisi Ogon, Murowaniec. Pawłówek</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-31923d1" data-id="31923d1" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-d4d06aa gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="d4d06aa" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-18 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-18 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 33%;
			}
			#gallery-18 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-18 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-18' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-3 gallery-size-futurio-thumbnail'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="d4d06aa" data-elementor-lightbox-title="przesła-gabionowe-ogrodzeniowe-gal06" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzQzLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3ByemVzbGEtZ2FiaW9ub3dlLW9ncm9kemVuaW93ZS1nYWwwNi5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJkNGQwNmFhIn0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal06.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal06-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="d4d06aa" data-elementor-lightbox-title="przesła-gabionowe-ogrodzeniowe-gal05" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzQ0LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3ByemVzbGEtZ2FiaW9ub3dlLW9ncm9kemVuaW93ZS1nYWwwNS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJkNGQwNmFhIn0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal05.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal05-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="d4d06aa" data-elementor-lightbox-title="przesła-gabionowe-ogrodzeniowe-gal04" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzQ1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3ByemVzbGEtZ2FiaW9ub3dlLW9ncm9kemVuaW93ZS1nYWwwNC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJkNGQwNmFhIn0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal04.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal04-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" /><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="d4d06aa" data-elementor-lightbox-title="przesła-gabionowe-ogrodzeniowe-gal03" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzQ2LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3ByemVzbGEtZ2FiaW9ub3dlLW9ncm9kemVuaW93ZS1nYWwwMy5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJkNGQwNmFhIn0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal03.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal03-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="d4d06aa" data-elementor-lightbox-title="przesła-gabionowe-ogrodzeniowe-gal02" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzQ3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3ByemVzbGEtZ2FiaW9ub3dlLW9ncm9kemVuaW93ZS1nYWwwMi5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJkNGQwNmFhIn0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal02.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal02-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="d4d06aa" data-elementor-lightbox-title="przesła-gabionowe-ogrodzeniowe-gal01" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzQ4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3ByemVzbGEtZ2FiaW9ub3dlLW9ncm9kemVuaW93ZS1nYWwwMS5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJkNGQwNmFhIn0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal01.jpg'><img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/przesla-gabionowe-ogrodzeniowe-gal01-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail" alt="" loading="lazy" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<div class="elementor-element elementor-element-3b09746 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3b09746" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">W jakich kolorach dostępne są bloczki ogrodzeniowe Gorc de Luxe GL38 a także GL38/8?</h4>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5199fc3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5199fc3" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Kolory w jakich dostępne są przęsła ogrodzeniowe, gabionowe: RAL 7016, RAL 7039, RAL 7042, RAL 9005. Z uwagi na różnorodność ustawień grafiki i monitorów w rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych widocznych na zdjęciu.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b2f1eb1 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="b2f1eb1" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-19 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-19 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 11%;
			}
			#gallery-19 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-19 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-19' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-9 gallery-size-medium_large'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="b2f1eb1" data-elementor-lightbox-title="ral7016" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzM1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3JhbDcwMTYuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYjJmMWViMSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="b2f1eb1" data-elementor-lightbox-title="ral7039" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzM2LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3JhbDcwMzkuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYjJmMWViMSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="b2f1eb1" data-elementor-lightbox-title="ral7042" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzM3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3JhbDcwNDIuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYjJmMWViMSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="b2f1eb1" data-elementor-lightbox-title="ral9005" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzM4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3JhbDkwMDUuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYjJmMWViMSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt></dl>
			<br style='clear: both' />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2c9cb05 elementor-widget-divider--view-line_text elementor-widget-divider--element-align-center elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="2c9cb05" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
							<span class="elementor-divider__text elementor-divider__element">
				Bramy panelowe Bydgoszcz				</span>
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-13c69b0 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="13c69b0" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-12ed8bd" data-id="12ed8bd" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-82deb6b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="82deb6b" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Bramy panelowe, metalowe</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7f36c62 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7f36c62" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Metalowe bramy panelowe wykonuje się z blachy ocynkowanej DX51. Podobnie jak w przypadku paneli ogrodzeniowych bramy pokrywa się powłoką cynku o grubości 275 g/m2 a także powłoką lakiernicza o grubości 60 <span class="st">μm</span>. </p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9b84397 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="9b84397" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-53d5e51 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="53d5e51" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Realizacje Dobrcz, Żołędowo, Koronowo, Bydgoszcz, Żnin, Kcynia, Więcbork, Łabiszyn, Ciele, Łochowo, Szubin, Solec Kujawski, Cierpice, Prądocin, Rynarzewo, Lipniki, Murowaniec, Potulice, Toruń, Sępólno Krajeńskie, Wilcze</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-629ee86" data-id="629ee86" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-6149d70 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="6149d70" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img width="800" height="393" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/bramy-panelowe-joniec-bydgoszcz.jpg" class="attachment-full size-full" alt="bramy panelowe Joniec Bydgoszcz" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/bramy-panelowe-joniec-bydgoszcz.jpg 800w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/bramy-panelowe-joniec-bydgoszcz-300x147.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/bramy-panelowe-joniec-bydgoszcz-768x377.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<div class="elementor-element elementor-element-a9141f5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a9141f5" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kolory powłok lakierniczych przęseł bram ogrodzeniowych</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e479f46 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e479f46" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Dostępne kolory RAL 7016, RAL 7039, RAL 7042, RAL 9005. Z uwagi na różnorodność ustawień grafiki i monitorów w rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych widocznych na zdjęciu.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e60b05c gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="e60b05c" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-20 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-20 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 11%;
			}
			#gallery-20 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-20 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-20' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-9 gallery-size-medium_large'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="e60b05c" data-elementor-lightbox-title="ral7016" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzM1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3JhbDcwMTYuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiZTYwYjA1YyJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="e60b05c" data-elementor-lightbox-title="ral7039" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzM2LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3JhbDcwMzkuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiZTYwYjA1YyJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="e60b05c" data-elementor-lightbox-title="ral7042" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzM3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3JhbDcwNDIuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiZTYwYjA1YyJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="e60b05c" data-elementor-lightbox-title="ral9005" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzM4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3JhbDkwMDUuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiZTYwYjA1YyJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt></dl>
			<br style='clear: both' />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a0b5832 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a0b5832" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Wzory bram panelowych Joniec</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7287d92 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7287d92" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<ul><li><strong>VERO dwuskrzydłowa</strong> brama zamontowana na słupach 100&#215;100 mm, wypełniona profilami 80&#215;20 mm</li><li><strong>VERO przesuwna</strong> brama wypełniona profilami 80&#215;20 mm, rama i przeciwwaga wykonana z profili 60&#215;40 mm</li><li><strong>COMO dwuskrzydłowa</strong> brama zamocowana na słupach 100&#215;100 mm, wypełniona przęsłami 80&#215;20 mm</li><li><strong>COMO przesuwna</strong> z profili o wymiarach 80&#215;20 mm, szkielet i przeciwwaga z profili 60&#215;40 mm</li></ul>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a857e98 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="a857e98" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-21 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-21 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 25%;
			}
			#gallery-21 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-21 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-21' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-4 gallery-size-medium_large'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a857e98" data-elementor-lightbox-title="brama-dwuskrzydlowa-vero" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzUyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL2JyYW1hLWR3dXNrcnp5ZGxvd2EtdmVyby5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJhODU3ZTk4In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-dwuskrzydlowa-vero.jpg'><img width="768" height="437" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-dwuskrzydlowa-vero-768x437.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-21-752" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-dwuskrzydlowa-vero-768x437.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-dwuskrzydlowa-vero-300x171.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-dwuskrzydlowa-vero.jpg 1020w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-21-752'>
				VERO DWUSKRZYDŁOWA
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a857e98" data-elementor-lightbox-title="brama-przesuwna-vero" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzU0LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL2JyYW1hLXByemVzdXduYS12ZXJvLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImE4NTdlOTgifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-przesuwna-vero.jpg'><img width="768" height="437" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-przesuwna-vero-768x437.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-21-754" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-przesuwna-vero-768x437.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-przesuwna-vero-300x171.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-przesuwna-vero.jpg 1020w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-21-754'>
				VERO PRZESUWNA
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a857e98" data-elementor-lightbox-title="brama-dwuskrzydlowa-como" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzUxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL2JyYW1hLWR3dXNrcnp5ZGxvd2EtY29tby5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJhODU3ZTk4In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-dwuskrzydlowa-como.jpg'><img width="768" height="437" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-dwuskrzydlowa-como-768x437.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-21-751" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-dwuskrzydlowa-como-768x437.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-dwuskrzydlowa-como-300x171.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-dwuskrzydlowa-como.jpg 1020w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-21-751'>
				COMO DWUSKRZYDŁOWA
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="a857e98" data-elementor-lightbox-title="brama-przesuwna-ogrodzeniowa-como" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzUzLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL2JyYW1hLXByemVzdXduYS1vZ3JvZHplbmlvd2EtY29tby5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJhODU3ZTk4In0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-przesuwna-ogrodzeniowa-como.jpg'><img width="768" height="437" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-przesuwna-ogrodzeniowa-como-768x437.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-21-753" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-przesuwna-ogrodzeniowa-como-768x437.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-przesuwna-ogrodzeniowa-como-300x171.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/brama-przesuwna-ogrodzeniowa-como.jpg 1020w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-21-753'>
				COMO PRZESUWNA
				</dd></dl><br style="clear: both" />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f8785fb elementor-widget-divider--view-line_text elementor-widget-divider--element-align-center elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="f8785fb" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
							<span class="elementor-divider__text elementor-divider__element">
				Furtki panelowe Bydgoszcz Nakło				</span>
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-cd7dd3d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="cd7dd3d" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-c043766" data-id="c043766" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-870e9ae elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="870e9ae" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Furtki ogrodzeniowe Bydgoszcz</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-03cffd1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="03cffd1" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Furtki panelowe Joniec Bydgoszcz to jednoskrzydłowe elementy ogrodzenia wykonane z profili Como lub Vero o wymiarach 80&#215;20 mm. Panelowa furtka zamocowana jest na dwóch zawiasach opartych na podkładkach metalowych a także PCV, które zapewniają im płynność ruchu w każdych warunkach pogodowych.</p><p>Standardowa furtka montowana jest na słupach o wymiarach 80&#215;80 mm. Zapewniają one optymalną stabilność konstrukcji. Oczywiście furtka ogrodzeniowa zabezpieczona jest przed korozją powłoką cynkową a także powłoką lakierniczą. Produkt objęty jest 5 letnią gwarancją producenta.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fe37651 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="fe37651" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6d73346 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6d73346" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Furtki ogrodzeniowe Bydgoszcz, Toruń, Nakło, Łochowice, Przyłęki, Drzewce, Murowaniec, Nakło, Paterek, Koronowo, Czarnowo, Ostromecko, Wilcze, Osielsko, Niemcz, Jarużyn, Żołędowo, Dobrcz, Borówno</h3>		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-fe132c6" data-id="fe132c6" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-5927bc8 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="5927bc8" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img width="1020" height="580" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/furtki-panelowe.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Panelowe furtki do ogrodzeń" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/furtki-panelowe.jpg 1020w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/furtki-panelowe-300x171.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/furtki-panelowe-768x437.jpg 768w" sizes="(max-width: 1020px) 100vw, 1020px" />															</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<div class="elementor-element elementor-element-332a674 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="332a674" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">W jakich kolorach dostępne są furtki ogrodzeniowe w wersji panelowej?</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1754cbd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1754cbd" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Kolory w jakich dostępne są <strong>furtki panelowe</strong> RAL 7016, RAL 7039, RAL 7042, RAL 9005. Z uwagi na różnorodność ustawień grafiki i monitorów w rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych widocznych na zdjęciu.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c18ff7d gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="c18ff7d" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-22 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-22 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 11%;
			}
			#gallery-22 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-22 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-22' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-9 gallery-size-medium_large'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c18ff7d" data-elementor-lightbox-title="ral7016" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzM1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3JhbDcwMTYuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYzE4ZmY3ZCJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7016.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c18ff7d" data-elementor-lightbox-title="ral7039" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzM2LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3JhbDcwMzkuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYzE4ZmY3ZCJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7039.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c18ff7d" data-elementor-lightbox-title="ral7042" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzM3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3JhbDcwNDIuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYzE4ZmY3ZCJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral7042.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="c18ff7d" data-elementor-lightbox-title="ral9005" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzM4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3JhbDkwMDUuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiYzE4ZmY3ZCJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005.jpg'><img width="768" height="576" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/ral9005.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a>
			</dt></dl>
			<br style='clear: both' />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4f0a4ec elementor-widget elementor-widget-menu-anchor" data-id="4f0a4ec" data-element_type="widget" data-widget_type="menu-anchor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div id="daszkibetonowe" class="elementor-menu-anchor"></div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-12b302a elementor-section-stretched elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="12b302a" data-element_type="section" data-settings="{&quot;stretch_section&quot;:&quot;section-stretched&quot;,&quot;background_background&quot;:&quot;gradient&quot;}">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-d5c9c6f" data-id="d5c9c6f" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-2f25867 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2f25867" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Daszki betonowe na ogrodzenia i mury oporowe</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c0aafd4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c0aafd4" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Daszki betonowe służą do wykańczania słupków i murków ogrodzeniowych a także murów oporowych z kamienia czy cegieł. Chronią je przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych jak deszcz, śnieg, mróz a także wiatr. Zapobiegają wnikaniu od góry wody do szczelin w ogrodzeniu, które w wyniku działania mrozu mogłoby zostać uszkodzone.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fea2ab0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fea2ab0" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Jaki daszki betonowe mamy w ofercie?</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-81fb4f4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="81fb4f4" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<ul><li><strong>Roma Horizon</strong> w kolorach: Amber, Biały, Grafit, Marengo, Nero, Onyx, Piryt, Platinum, w dwóch wersjach: daszek słupkowy i daszek na murek.</li><li><strong>Roma Classic</strong> w kolorach: Gagat, Onyx, Topaz, w dwóch wersjach: daszek słupkowy i daszek na murek.</li><li><strong>Roma Perfect</strong> w kolorach: Dioryt, Milis, Morion; daszek murkowy czterostronnie drapany &#8211; Scratch</li><li><strong>Gorc de Luxe GL22</strong> Alaska, Bronzyt, Czarny, Getyt, Onyx, Piaskowy, Piryt, Silver, Vera. Dostępne są cztery wersje daszków &#8211; daszek dwuspadowy gładki; daszek czterospadowy, gładki; daszek płaski czterostronnie łupany a także daszek płaski dwustronnie łupany.</li><li><strong>Gorc de Luxe GL38</strong> Alaska, Bronzyt, Czarny, Getyt, Onyx, Piaskowy, Piryt, Silver, Vera. Dostepne są cztery wersje daszków &#8211; daszek dwuspadowy gładki; daszek czterospadowy, gładki; daszek płaski czterostronnie łupany a także daszek płaski dwustronnie łupany.</li><li><strong>Gorc Top</strong>: Bronzyt, Czarny, Onyx, Piryt, Silver. dostępne wersje to: daszek czterostronnie łupany, scratch, płaski; daszek dwustronnie łupany, scratch, płaski; daszek dwustronnie łupany, scratch, płaski.</li><li><strong>Daszek RIO</strong> płaski jednostronnie łupany w kolorach Onyx a także Piryt.</li></ul>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c46e5ac elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c46e5ac" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Betonowe daszki ogrodzeniowe </h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3ae9a21 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="3ae9a21" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-23 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-23 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 25%;
			}
			#gallery-23 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-23 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-23' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-4 gallery-size-medium_large'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3ae9a21" data-elementor-lightbox-title="daszki-roma-horizon" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6Nzc3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL2Rhc3praS1yb21hLWhvcml6b24uanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiM2FlOWEyMSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-roma-horizon.jpg'><img width="509" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-roma-horizon.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-23-777" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-roma-horizon.jpg 509w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-roma-horizon-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-23-777'>
				Daszki Roma Horizon
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3ae9a21" data-elementor-lightbox-title="daszki-roma-classic" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6Nzc2LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL2Rhc3praS1yb21hLWNsYXNzaWMuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiM2FlOWEyMSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-roma-classic.jpg'><img width="508" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-roma-classic.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-23-776" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-roma-classic.jpg 508w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-roma-classic-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 508px) 100vw, 508px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-23-776'>
				Daszki Roma Classic
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3ae9a21" data-elementor-lightbox-title="daszki-roma-perfect" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6Nzc1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL2Rhc3praS1yb21hLXBlcmZlY3QuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiM2FlOWEyMSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-roma-perfect.jpg'><img width="509" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-roma-perfect.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-23-775" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-roma-perfect.jpg 509w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-roma-perfect-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-23-775'>
				Daszki Roma Perfect
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3ae9a21" data-elementor-lightbox-title="daszki-gorc-dl22" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6Nzc0LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL2Rhc3praS1nb3JjLWRsMjIuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiM2FlOWEyMSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-gorc-dl22.jpg'><img width="509" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-gorc-dl22.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-23-774" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-gorc-dl22.jpg 509w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-gorc-dl22-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-23-774'>
				Daszki Gorc GL22
				</dd></dl><br style="clear: both" /><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3ae9a21" data-elementor-lightbox-title="daszki-gorc-dl38" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzczLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL2Rhc3praS1nb3JjLWRsMzguanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiM2FlOWEyMSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-gorc-dl38.jpg'><img width="509" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-gorc-dl38.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-23-773" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-gorc-dl38.jpg 509w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-gorc-dl38-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-23-773'>
				Daszki Gorc GL38
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3ae9a21" data-elementor-lightbox-title="daszki-gorc-top" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzcyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL2Rhc3praS1nb3JjLXRvcC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiIzYWU5YTIxIn0%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-gorc-top.jpg'><img width="509" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-gorc-top.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-23-772" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-gorc-top.jpg 509w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-gorc-top-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-23-772'>
				Daszki Gorc Top
				</dd></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="3ae9a21" data-elementor-lightbox-title="daszki-rio" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzcxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL2Rhc3praS1yaW8uanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiM2FlOWEyMSJ9" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-rio.jpg'><img width="508" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-rio.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-23-771" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-rio.jpg 508w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/daszki-rio-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 508px) 100vw, 508px" /></a>
			</dt>
				<dd class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-23-771'>
				Daszki Rio
				</dd></dl>
			<br style='clear: both' />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d7fa424 elementor-widget elementor-widget-menu-anchor" data-id="d7fa424" data-element_type="widget" data-widget_type="menu-anchor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div id="paneleogrodzeniowe" class="elementor-menu-anchor"></div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-a9155df elementor-section-stretched elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="a9155df" data-element_type="section" data-settings="{&quot;stretch_section&quot;:&quot;section-stretched&quot;,&quot;background_background&quot;:&quot;gradient&quot;}">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e08c4f6" data-id="e08c4f6" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-34644ee elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="34644ee" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Panele ogrodzeniowe, drutowe</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-06a439d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="06a439d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Panele ogrodzeniowe lub inaczej kratowe produkuje się ze zgrzewanego drutu o dużej odporności mechanicznej. Przęsła kratowe w naszej ofercie mogą być zabezpieczone antykorozyjnie w dwojaki sposób. Pierwszą metoda jest cynkowanie ogniowe. Druga metoda to cynkowanie galwaniczne i powlekanie drutu dodatkową warstwą poliestrową. Przy drugiej opcji klient ma do wyboru kolor ogrodzenia z pełnej palety RAL. Montowane przez nas panele ogrodzeniowe firmy Wiśniowski objęte są 10 letnią gwarancją producenta.</p><p>Panele ogrodzeniowe to szybka i ekonomiczna forma wygradzania terenu. Stosowane są zarówno do budowy ogrodzeń posesji prywatnych jak i terenów przemysłowych, handlowych a także sportowych. Za ich pomocą bardzo często stawiamy ogrodzenia parków, ogrodów, placów zabaw, placówek oświatowych i opiekuńczych a także budynków użyteczności publicznej.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bc174f0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="bc174f0" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Przykłady ogrodzeń z paneli kratowych</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1b3d124 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="1b3d124" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-24 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-24 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 33%;
			}
			#gallery-24 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-24 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-24' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-3 gallery-size-full'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="1b3d124" data-elementor-lightbox-title="panele-ogrodzeniowe-gal06" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODAwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BhbmVsZS1vZ3JvZHplbmlvd2UtZ2FsMDYud2VicCIsInNsaWRlc2hvdyI6IjFiM2QxMjQifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal06.webp'><img width="800" height="533" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal06.webp" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal06.webp 800w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal06-300x200.webp 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal06-768x512.webp 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="1b3d124" data-elementor-lightbox-title="panele-ogrodzeniowe-gal05" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODAxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BhbmVsZS1vZ3JvZHplbmlvd2UtZ2FsMDUud2VicCIsInNsaWRlc2hvdyI6IjFiM2QxMjQifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal05.webp'><img width="800" height="533" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal05.webp" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal05.webp 800w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal05-300x200.webp 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal05-768x512.webp 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="1b3d124" data-elementor-lightbox-title="panele-ogrodzeniowe-gal04" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODAyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BhbmVsZS1vZ3JvZHplbmlvd2UtZ2FsMDQud2VicCIsInNsaWRlc2hvdyI6IjFiM2QxMjQifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal04.webp'><img width="800" height="533" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal04.webp" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal04.webp 800w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal04-300x200.webp 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal04-768x512.webp 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" /><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="1b3d124" data-elementor-lightbox-title="panele-ogrodzeniowe-gal03" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODAzLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BhbmVsZS1vZ3JvZHplbmlvd2UtZ2FsMDMud2VicCIsInNsaWRlc2hvdyI6IjFiM2QxMjQifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal03.webp'><img width="800" height="533" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal03.webp" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal03.webp 800w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal03-300x200.webp 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal03-768x512.webp 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="1b3d124" data-elementor-lightbox-title="panele-ogrodzeniowe-gal02" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODA0LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BhbmVsZS1vZ3JvZHplbmlvd2UtZ2FsMDIud2VicCIsInNsaWRlc2hvdyI6IjFiM2QxMjQifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal02.webp'><img width="800" height="533" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal02.webp" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal02.webp 800w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal02-300x200.webp 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal02-768x512.webp 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="1b3d124" data-elementor-lightbox-title="panele-ogrodzeniowe-gal01" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODA1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BhbmVsZS1vZ3JvZHplbmlvd2UtZ2FsMDEud2VicCIsInNsaWRlc2hvdyI6IjFiM2QxMjQifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal01.webp'><img width="800" height="533" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal01.webp" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal01.webp 800w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal01-300x200.webp 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/panele-ogrodzeniowe-gal01-768x512.webp 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-bd3cf68 elementor-section-stretched elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="bd3cf68" data-element_type="section" data-settings="{&quot;stretch_section&quot;:&quot;section-stretched&quot;,&quot;background_background&quot;:&quot;gradient&quot;}">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0a36d4a" data-id="0a36d4a" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-8d6f484 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8d6f484" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ogrodzenia panelowe
</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2324f06 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2324f06" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p style="text-align: center;">Potrzebujesz informacji o cenie, rozmiarze paneli kratowych?<br />Skontaktuj się z naszym doradcą klienta, który przygotuje dla Ciebie darmową wycenę obejmującą:<br /><strong>panele, słupki, elementy mocujące, podmurówki, furtki, bramy a także automatykę</strong></p>						</div>
				</div>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-7425fce elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="7425fce" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-689fb49" data-id="689fb49" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-cfbb487 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button" data-id="cfbb487" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-button-wrapper">
			<a href="http://mailto@phu.wimar@vp.pl" class="elementor-button-link elementor-button elementor-size-md" role="button">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
							<span class="elementor-button-icon elementor-align-icon-left">
				<i aria-hidden="true" class="far fa-envelope"></i>			</span>
						<span class="elementor-button-text">phu.wimar@vp.pl</span>
		</span>
					</a>
		</div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-8502bf0" data-id="8502bf0" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-3d8e6b8 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button" data-id="3d8e6b8" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-button-wrapper">
			<a href="tel:+48512910950" class="elementor-button-link elementor-button elementor-size-md" role="button">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
							<span class="elementor-button-icon elementor-align-icon-left">
				<i aria-hidden="true" class="fas fa-phone-alt"></i>			</span>
						<span class="elementor-button-text">512 910 950</span>
		</span>
					</a>
		</div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<div class="elementor-element elementor-element-b5502d5 elementor-widget elementor-widget-menu-anchor" data-id="b5502d5" data-element_type="widget" data-widget_type="menu-anchor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div id="podmurowkibetonowe" class="elementor-menu-anchor"></div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9163ad6 elementor-section-stretched elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="9163ad6" data-element_type="section" data-settings="{&quot;stretch_section&quot;:&quot;section-stretched&quot;,&quot;background_background&quot;:&quot;gradient&quot;}">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4728442" data-id="4728442" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-78f2b0c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="78f2b0c" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Łączniki i podmurówki betonowe</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4206af8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4206af8" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Podmurówki prefabrykowane a także łączniki betonowe to gotowe elementy, które pozwalają na szybkie i tanie przygotowanie podstawy pod ogrodzenie panelowe lub siatkowe. </p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ac1a4d4 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ac1a4d4" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Podmurówka betonowa Bydgoszcz</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-26897e8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="26897e8" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Czasochłonne kopanie, szalowanie i wylewanie murków ogrodzeniowych to już historia. Podmurówka ogrodzeniowa to nowoczesny prefabrykat betonowy w postaci belek o wysokości 20 cm, 25 cm a także 30 cm. Pasuje on do wszystkich ogrodzeń panelowych i siatkowych. Podmurówki ogrodzeniowe łączy się ze sobą za pomocą łączników betonowych, które dodatkowo służą do montażu słupków.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e8da2b1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e8da2b1" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Łączniki betonowe do budowy ogrodzeń</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f94949b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f94949b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Łączniki betonowe służą do łączenia ze sobą desek (podmurówek betonowych) pod ogrodzenia siatkowe lub panelowe. Występują dwa rodzaje łączników: proste do budowy prostych odcinków ogrodzenia a także narożne stosowane jak nazwa wskazuje do łączenia podmurówek betonowych w narożnikach. Wysokość łączników jest dopasowana do wysokości belek betonowych.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f019458 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f019458" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Podmurówki betonowe pod ogrodzenia kratowe i siatkowe</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-eda7a5a gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="eda7a5a" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-gallery">
			
		<style type="text/css">
			#gallery-25 {
				margin: auto;
			}
			#gallery-25 .gallery-item {
				float: left;
				margin-top: 10px;
				text-align: center;
				width: 16%;
			}
			#gallery-25 img {
				border: 2px solid #cfcfcf;
			}
			#gallery-25 .gallery-caption {
				margin-left: 0;
			}
			/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
		</style>
		<div id='gallery-25' class='gallery galleryid-504 gallery-columns-6 gallery-size-full'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="eda7a5a" data-elementor-lightbox-title="podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal01" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODUxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BvZG11cm93a2ktYmV0b25vd2UtYnlkZ29zemN6LWdhbDAxLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImVkYTdhNWEifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal01.jpg'><img width="509" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal01.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Podmurówki betonowe - Wimar Ogrodzenia Bydgoszcz" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal01.jpg 509w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal01-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="eda7a5a" data-elementor-lightbox-title="podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal02" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODUyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BvZG11cm93a2ktYmV0b25vd2UtYnlkZ29zemN6LWdhbDAyLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImVkYTdhNWEifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal02.jpg'><img width="509" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal02.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Podmurówki betonowe - Wimar Ogrodzenia Łochowo" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal02.jpg 509w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal02-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="eda7a5a" data-elementor-lightbox-title="podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal03" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODUzLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BvZG11cm93a2ktYmV0b25vd2UtYnlkZ29zemN6LWdhbDAzLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImVkYTdhNWEifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal03.jpg'><img width="508" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal03.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Podmurówki betonowe - Wimar Ogrodzenia Białe Błota" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal03.jpg 508w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal03-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 508px) 100vw, 508px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="eda7a5a" data-elementor-lightbox-title="podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal04" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODU0LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BvZG11cm93a2ktYmV0b25vd2UtYnlkZ29zemN6LWdhbDA0LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImVkYTdhNWEifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal04.jpg'><img width="508" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal04.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Podmurówki betonowe - Wimar Ogrodzenia Brzoza" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal04.jpg 508w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal04-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 508px) 100vw, 508px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="eda7a5a" data-elementor-lightbox-title="podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal05" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODU1LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BvZG11cm93a2ktYmV0b25vd2UtYnlkZ29zemN6LWdhbDA1LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImVkYTdhNWEifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal05.jpg'><img width="509" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal05.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Podmurówki betonowe - Wimar Ogrodzenia Osielsko" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal05.jpg 509w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal05-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="eda7a5a" data-elementor-lightbox-title="podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal06" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODU2LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BvZG11cm93a2ktYmV0b25vd2UtYnlkZ29zemN6LWdhbDA2LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImVkYTdhNWEifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal06.jpg'><img width="509" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal06.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Podmurówki betonowe - Wimar Ogrodzenia Niemcz" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal06.jpg 509w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal06-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" /><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="eda7a5a" data-elementor-lightbox-title="podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal07" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODU3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BvZG11cm93a2ktYmV0b25vd2UtYnlkZ29zemN6LWdhbDA3LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImVkYTdhNWEifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal07.jpg'><img width="508" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal07.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Podmurówki betonowe - Wimar Ogrodzenia Wilcze" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal07.jpg 508w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal07-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 508px) 100vw, 508px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="eda7a5a" data-elementor-lightbox-title="podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal08" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODU4LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BvZG11cm93a2ktYmV0b25vd2UtYnlkZ29zemN6LWdhbDA4LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImVkYTdhNWEifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal08.jpg'><img width="509" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal08.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Podmurówki betonowe - Wimar Ogrodzenia Inowrocław" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal08.jpg 509w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal08-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="eda7a5a" data-elementor-lightbox-title="podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal09" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODU5LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BvZG11cm93a2ktYmV0b25vd2UtYnlkZ29zemN6LWdhbDA5LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImVkYTdhNWEifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal09.jpg'><img width="508" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal09.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Podmurówki betonowe - Wimar Ogrodzenia Szubin" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal09.jpg 508w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal09-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 508px) 100vw, 508px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="eda7a5a" data-elementor-lightbox-title="podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal10" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODYwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BvZG11cm93a2ktYmV0b25vd2UtYnlkZ29zemN6LWdhbDEwLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImVkYTdhNWEifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal10.jpg'><img width="509" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal10.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Podmurówki betonowe - Wimar Ogrodzenia Żnin" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal10.jpg 509w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal10-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="eda7a5a" data-elementor-lightbox-title="podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal11" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODYxLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BvZG11cm93a2ktYmV0b25vd2UtYnlkZ29zemN6LWdhbDExLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImVkYTdhNWEifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal11.jpg'><img width="509" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal11.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Podmurówki betonowe - Wimar Ogrodzenia Nakło nad Notecią" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal11.jpg 509w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal11-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="eda7a5a" data-elementor-lightbox-title="podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal12" e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODYyLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvb2dyb2R6ZW5pYS13aW1hci5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMlwvMDFcL3BvZG11cm93a2ktYmV0b25vd2UtYnlkZ29zemN6LWdhbDEyLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImVkYTdhNWEifQ%3D%3D" href='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal12.jpg'><img width="509" height="456" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal12.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Podmurówki betonowe - Wimar Ogrodzenia Koronowo" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal12.jpg 509w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2022/01/podmurowki-betonowe-bydgoszcz-gal12-300x269.jpg 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" />
		</div>
		</div>
				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
							</div>
		                          </div>                
            
              <div id="comments" class="comments-template">
        </div>
            </div>
        </div>    
          
      
  </article>    
  </div>
<!-- end content container -->

</div><!-- end main-container -->
</div><!-- end page-area -->


    <footer id="colophon" class="footer-credits container-fluid">
      <div class="container">
        <div class="footer-credits-text text-center">
          <p>&copy; PHU WIMAR Bydgoszcz 2022 | <a href="https://ogrodzenia-wimar.pl/polityka-prywatnosci/">Polityka prywatności</a></p>        </div>
      </div>	
    </footer>
  
</div><!-- end page-wrap -->


  <div id="site-menu-sidebar" class="offcanvas-sidebar" >
    <div class="offcanvas-sidebar-close">
      <i class="fa fa-times"></i>
    </div>
    <div id="text-1" class="widget widget_text"><div class="widget-title"><h3>Custom menu section</h3></div>			<div class="textwidget"><p>This is off canvas menu widget area. To enable it add some widgets into<strong> Appearance &#8211; Widgets &#8211; Menu Section</strong>, and go to <strong>Customizer &#8211; Main menu</strong> to set the icon position.</p>
</div>
		</div><div id="futurio-extra-popular-posts-1" class="widget popular-posts widget_popular_posts">
			<div class="popular-news-section">

				<div class="widget-title"><h3>Popular posts</h3></div>
							<div class="news-item layout-two">
											<div class="news-thumb ">
				<a href="https://ogrodzenia-wimar.pl/jak-zaplanowac-brame-i-furtke-na-posesji/" title="Jak zaplanować bramę i furtkę na posesji?">
					<img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/GL38-GORC-50-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail wp-post-image" alt="Planowanie bramy i furtki na posesji" loading="lazy" />				</a>
			</div><!-- .news-thumb -->
										<div class="news-text-wrap">
									<h2>
										<a href="https://ogrodzenia-wimar.pl/jak-zaplanowac-brame-i-furtke-na-posesji/">
											Jak zaplanować bramę i furtkę na posesji?										</a>
									</h2>
									    <span class="extra-posted-date">
      3 grudnia 2021    </span>
    <span class="extra-comments-meta">
      Off      <i class="fa fa-comments-o"></i>
    </span>
    								</div><!-- .news-text-wrap -->
							</div><!-- .news-item -->

							
							<div class="news-item layout-two">
											<div class="news-thumb ">
				<a href="https://ogrodzenia-wimar.pl/ile-kosztuje-ogrodzenie/" title="Ile kosztuje ogrodzenie?">
					<img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20201117-WA0001-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail wp-post-image" alt="PHU Wimar Bydgoszcz ogrodzenia betonowe Joniec z furtką" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20201117-WA0001-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20201117-WA0001-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20201117-WA0001-1024x768.jpg 1024w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20201117-WA0001-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20201117-WA0001-1536x1152.jpg 1536w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20201117-WA0001.jpg 1600w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" />				</a>
			</div><!-- .news-thumb -->
										<div class="news-text-wrap">
									<h2>
										<a href="https://ogrodzenia-wimar.pl/ile-kosztuje-ogrodzenie/">
											Ile kosztuje ogrodzenie?										</a>
									</h2>
									    <span class="extra-posted-date">
      15 grudnia 2021    </span>
    <span class="extra-comments-meta">
      Off      <i class="fa fa-comments-o"></i>
    </span>
    								</div><!-- .news-text-wrap -->
							</div><!-- .news-item -->

							
							<div class="news-item layout-two">
											<div class="news-thumb ">
				<a href="https://ogrodzenia-wimar.pl/zabezpieczenie-ogrodzenia-przed-mrozem/" title="Zabezpieczenie ogrodzenia przed mrozem">
					<img width="160" height="120" src="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-pielegnacja-zima-160x120.jpg" class="attachment-futurio-thumbnail size-futurio-thumbnail wp-post-image" alt="Zabezpieczenie ogrodzenia przed mrozem" loading="lazy" srcset="https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-pielegnacja-zima-160x120.jpg 160w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-pielegnacja-zima-300x225.jpg 300w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-pielegnacja-zima-768x576.jpg 768w, https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/uploads/2021/12/ogrodzenia-wimar-pielegnacja-zima.jpg 800w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" />				</a>
			</div><!-- .news-thumb -->
										<div class="news-text-wrap">
									<h2>
										<a href="https://ogrodzenia-wimar.pl/zabezpieczenie-ogrodzenia-przed-mrozem/">
											Zabezpieczenie ogrodzenia przed mrozem										</a>
									</h2>
									    <span class="extra-posted-date">
      28 grudnia 2021    </span>
    <span class="extra-comments-meta">
      Off      <i class="fa fa-comments-o"></i>
    </span>
    								</div><!-- .news-text-wrap -->
							</div><!-- .news-item -->

							
					
				</div>

				</div>  </div>

<script type='text/javascript' src='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/plugins/futurio-extra/js/futurio-extra.js?ver=1.7.0' id='futurio-extra-js-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/themes/futurio/js/bootstrap.min.js?ver=3.3.7' id='bootstrap-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/themes/futurio/js/customscript.js?ver=1.5.0' id='futurio-theme-js-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/plugins/make-column-clickable-elementor/assets/js/make-column-clickable.js?ver=1.4.0' id='make-column-clickable-elementor-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js?ver=3.6.5' id='elementor-webpack-runtime-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js?ver=3.6.5' id='elementor-frontend-modules-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.2' id='elementor-waypoints-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.1' id='jquery-ui-core-js'></script>
<script type='text/javascript' id='elementor-frontend-js-before'>
var elementorFrontendConfig = {"environmentMode":{"edit":false,"wpPreview":false,"isScriptDebug":false},"i18n":{"shareOnFacebook":"Udost\u0119pnij na Facebooku","shareOnTwitter":"Udost\u0119pnij na Twitterze","pinIt":"Przypnij","download":"Pobierz","downloadImage":"Pobierz obraz","fullscreen":"Tryb pe\u0142noekranowy","zoom":"Powi\u0119ksz","share":"Udost\u0119pnij","playVideo":"Odtw\u00f3rz wideo","previous":"Poprzednie","next":"Nast\u0119pne","close":"Zamknij"},"is_rtl":false,"breakpoints":{"xs":0,"sm":480,"md":768,"lg":1025,"xl":1440,"xxl":1600},"responsive":{"breakpoints":{"mobile":{"label":"Urz\u0105dzenie przeno\u015bne","value":767,"default_value":767,"direction":"max","is_enabled":true},"mobile_extra":{"label":"Mobile Extra","value":880,"default_value":880,"direction":"max","is_enabled":false},"tablet":{"label":"Tablet","value":1024,"default_value":1024,"direction":"max","is_enabled":true},"tablet_extra":{"label":"Tablet Extra","value":1200,"default_value":1200,"direction":"max","is_enabled":false},"laptop":{"label":"Laptop","value":1366,"default_value":1366,"direction":"max","is_enabled":false},"widescreen":{"label":"Szeroki ekran","value":2400,"default_value":2400,"direction":"min","is_enabled":false}}},"version":"3.6.5","is_static":false,"experimentalFeatures":{"e_dom_optimization":true,"e_optimized_assets_loading":true,"e_optimized_css_loading":true,"a11y_improvements":true,"e_import_export":true,"additional_custom_breakpoints":true,"e_hidden_wordpress_widgets":true,"landing-pages":true,"elements-color-picker":true,"favorite-widgets":true,"admin-top-bar":true},"urls":{"assets":"https:\/\/ogrodzenia-wimar.pl\/wp-content\/plugins\/elementor\/assets\/"},"settings":{"page":[],"editorPreferences":[]},"kit":{"active_breakpoints":["viewport_mobile","viewport_tablet"],"global_image_lightbox":"yes","lightbox_enable_counter":"yes","lightbox_enable_fullscreen":"yes","lightbox_enable_zoom":"yes","lightbox_enable_share":"yes","lightbox_title_src":"title","lightbox_description_src":"description"},"post":{"id":504,"title":"Ogrodzenia%20Wimar%20Bydgoszcz%2C%20Brzoza%2C%20Inowroc%C5%82aw%2C%20%C5%81ochowo%2C%20Bia%C5%82e%20B%C5%82ota","excerpt":"","featuredImage":"https:\/\/ogrodzenia-wimar.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/ogrodzenia-wimar-bydgoszcz-IMG-20210204-WA0011.jpg"}};
</script>
<script type='text/javascript' src='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=3.6.5' id='elementor-frontend-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.3' id='underscore-js'></script>
<script type='text/javascript' id='wp-util-js-extra'>
/* <![CDATA[ */
var _wpUtilSettings = {"ajax":{"url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php"}};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=6.0' id='wp-util-js'></script>
<script type='text/javascript' id='wpforms-elementor-js-extra'>
/* <![CDATA[ */
var wpformsElementorVars = {"captcha_provider":"recaptcha","recaptcha_type":"v2"};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='https://ogrodzenia-wimar.pl/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/js/integrations/elementor/frontend.min.js?ver=1.7.4.2' id='wpforms-elementor-js'></script>

</body>
</html>