Get the source code from Github    -    or the bookmarklet

Result:

title Đất nền Vĩnh Trung
description Những thông tin đáng chú ý về dự án đất nền ở Vĩnh Trung. Tiện ích gần kề: TP Nha Trang sẽ trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2025. . Đất cư dân Vĩnh Trung, chỉ còn vài lô hấp dẫn. Có một câu nói rất hay về lĩnh vực bất động sản của Johnny Isakson – Thượng nghị sĩ Mỹ: Trong kinh doanh bất động sản bạn có được nhiều kiến thức hơn mà bạn biết và được hiểu thêm về con người. Các vấn đề cộng đồng, thêm về cuộc sống, ngoài ra hiểu được sự tác động của chính phủ nhiều hơn là bất kỳ ngành nghề nào khác Quý nhà đầu tư đang tìm kiếm những sản phẩm đất nền Vĩnh Trung để đầu tư hoặc xây dựng, thì dưới đây là sản phẩm cực kỳ phù hợp.
url Open (new window) | https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/
type link
tags
image
Open (new window) | https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xhinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung.jpg.pagespeed.ic.JbT-CwoBOL.jpg
imageWidth 956
imageHeight 1280
images
Array
(
  [0] => Array
    (
      [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xhinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung.jpg.pagespeed.ic.JbT-CwoBOL.jpg
      [width] => 956
      [height] => 1280
      [size] => 1223680
      [mime] => image/jpeg
    )

  [1] => Array
    (
      [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xha-tang-hoan-chinh-300x300.jpg.pagespeed.ic.aoAUiDVscP.jpg
      [width] => 300
      [height] => 300
      [size] => 90000
      [mime] => image/jpeg
    )

  [2] => Array
    (
      [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xbds.jpg.pagespeed.ic.0fe_4AxpE8.jpg
      [width] => 620
      [height] => 369
      [size] => 228780
      [mime] => image/jpeg
    )

  [3] => Array
    (
      [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xScreenshot-2020-12-26-110727-300x161.png.pagespeed.ic.IifIrLhlzX.png
      [width] => 300
      [height] => 161
      [size] => 48300
      [mime] => image/png
    )

  [4] => Array
    (
      [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-300x225.jpg.pagespeed.ic.CB9DVlXQt2.jpg
      [width] => 300
      [height] => 225
      [size] => 67500
      [mime] => image/jpeg
    )

  [5] => Array
    (
      [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xchiet-khau-1.5-phan-tram-lo-1200x672.jpg.pagespeed.ic.VcaqDQVDGX.jpg
      [width] => 1200
      [height] => 672
      [size] => 806400
      [mime] => image/jpeg
    )

  [6] => Array
    (
      [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-1024x576.jpg.pagespeed.ic.zlE-ZcfXxT.jpg
      [width] => 1024
      [height] => 576
      [size] => 589824
      [mime] => image/jpeg
    )

  [7] => Array
    (
      [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01-1024x768.jpg.pagespeed.ic.O7Mp99P9jA.jpg
      [width] => 1024
      [height] => 768
      [size] => 786432
      [mime] => image/jpeg
    )

  [8] => Array
    (
      [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02-1024x768.jpg.pagespeed.ic.5Cs_KgsaOy.jpg
      [width] => 1024
      [height] => 768
      [size] => 786432
      [mime] => image/jpeg
    )

  [9] => Array
    (
      [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03-1024x768.jpg.pagespeed.ic.sIdQFJ64qz.jpg
      [width] => 1024
      [height] => 768
      [size] => 786432
      [mime] => image/jpeg
    )

)
code
feeds
Array
(
  [0] => https://levuongtong.com/feed/
  [1] => https://levuongtong.com/comments/feed/
  [2] => https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/feed/
  [3] => https://levuongtong.com/wp-json/wp/v2/categories/229
)
width
height
aspectRatio
authorName
authorUrl
providerIcon
Open (new window) | https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-icon-270x270.png
providerIcons
Array
(
  [0] => Array
    (
      [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-icon-32x32.png
      [width] => 32
      [height] => 32
      [size] => 1024
      [mime] => image/png
    )

  [1] => Array
    (
      [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-32x32.png.pagespeed.ic.ZXHPJWRd42.png
      [width] => 32
      [height] => 32
      [size] => 1024
      [mime] => image/png
    )

  [2] => Array
    (
      [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-192x192.png.pagespeed.ic.vArFzY13Wb.png
      [width] => 192
      [height] => 192
      [size] => 36864
      [mime] => image/png
    )

  [3] => Array
    (
      [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-180x180.png.pagespeed.ic.FgdSLOoQGs.png
      [width] => 180
      [height] => 180
      [size] => 32400
      [mime] => image/png
    )

  [4] => Array
    (
      [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-icon-270x270.png
      [width] => 270
      [height] => 270
      [size] => 72900
      [mime] => image/png
    )

)
providerName Đất nền ven đô Nha Trang, đất nền Vĩnh Trung
providerUrl Open (new window) | https://levuongtong.com
publishedTime
license

oembed provider

No data collected

opengraph provider

opengraph.title Đất nền Vĩnh Trung
opengraph.description Những thông tin đáng chú ý về dự án đất nền ở Vĩnh Trung. Tiện ích gần kề: TP Nha Trang sẽ trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2025. . Đất cư dân Vĩnh Trung, chỉ còn vài lô hấp dẫn. Có một câu nói rất hay về lĩnh vực bất động sản của Johnny Isakson – Thượng nghị sĩ Mỹ: Trong kinh doanh bất động sản bạn có được nhiều kiến thức hơn mà bạn biết và được hiểu thêm về con người. Các vấn đề cộng đồng, thêm về cuộc sống, ngoài ra hiểu được sự tác động của chính phủ nhiều hơn là bất kỳ ngành nghề nào khác Quý nhà đầu tư đang tìm kiếm những sản phẩm đất nền Vĩnh Trung để đầu tư hoặc xây dựng, thì dưới đây là sản phẩm cực kỳ phù hợp.
opengraph.url Open (new window) | https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/
opengraph.type link
opengraph.providerName Đất nền ven đô Nha Trang, đất nền Vĩnh Trung
All data collected
Array
(
  [locale] => vi_VN
  [type] => article
  [title] => Đất nền Vĩnh Trung
  [description] => Những thông tin đáng chú ý về dự án đất nền ở Vĩnh Trung. Tiện ích gần kề: TP Nha Trang sẽ trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2025. . Đất cư dân Vĩnh Trung, chỉ còn vài lô hấp dẫn. Có một câu nói rất hay về lĩnh vực bất động sản của Johnny Isakson – Thượng nghị sĩ Mỹ: Trong kinh doanh bất động sản bạn có được nhiều kiến thức hơn mà bạn biết và được hiểu thêm về con người. Các vấn đề cộng đồng, thêm về cuộc sống, ngoài ra hiểu được sự tác động của chính phủ nhiều hơn là bất kỳ ngành nghề nào khác Quý nhà đầu tư đang tìm kiếm những sản phẩm đất nền Vĩnh Trung để đầu tư hoặc xây dựng, thì dưới đây là sản phẩm cực kỳ phù hợp.
  [url] => https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/
  [site_name] => Đất nền ven đô Nha Trang, đất nền Vĩnh Trung
)

linkpulse provider

No data collected

twittercards provider

twittercards.type rich
All data collected
Array
(
  [card] => summary_large_image
)

dcterms provider

No data collected

sailthru provider

No data collected

html provider

html.title Đất nền Vĩnh Trung
html.url Open (new window) | https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/
html.imagesUrls
Array
(
  [0] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xhinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung.jpg.pagespeed.ic.JbT-CwoBOL.jpg
  [1] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xha-tang-hoan-chinh-300x300.jpg.pagespeed.ic.aoAUiDVscP.jpg
  [2] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xbds.jpg.pagespeed.ic.0fe_4AxpE8.jpg
  [3] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xScreenshot-2020-12-26-110727-300x161.png.pagespeed.ic.IifIrLhlzX.png
  [4] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-300x225.jpg.pagespeed.ic.CB9DVlXQt2.jpg
  [5] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xchiet-khau-1.5-phan-tram-lo-1200x672.jpg.pagespeed.ic.VcaqDQVDGX.jpg
  [6] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-1024x576.jpg.pagespeed.ic.zlE-ZcfXxT.jpg
  [7] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01-1024x768.jpg.pagespeed.ic.O7Mp99P9jA.jpg
  [8] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02-1024x768.jpg.pagespeed.ic.5Cs_KgsaOy.jpg
  [9] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03-1024x768.jpg.pagespeed.ic.sIdQFJ64qz.jpg
)
html.feeds
Array
(
  [0] => https://levuongtong.com/feed/
  [1] => https://levuongtong.com/comments/feed/
  [2] => https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/feed/
  [3] => https://levuongtong.com/wp-json/wp/v2/categories/229
)
html.providerIconsUrls
Array
(
  [0] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-32x32.png.pagespeed.ic.ZXHPJWRd42.png
  [1] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-192x192.png.pagespeed.ic.vArFzY13Wb.png
  [2] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-180x180.png.pagespeed.ic.FgdSLOoQGs.png
  [3] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-icon-270x270.png
)
All data collected
Array
(
  [profile] => https://gmpg.org/xfn/11
  [stylesheet] => https://levuongtong.com/wp-content/themes/green-bay-land/A.print.css,qver=100.pagespeed.cf.nZla2IQnYB.css
  [canonical] => https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/
  [preconnect] => https://fonts.gstatic.com
  [feeds] => Array
    (
      [0] => https://levuongtong.com/feed/
      [1] => https://levuongtong.com/comments/feed/
      [2] => https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/feed/
      [3] => https://levuongtong.com/wp-json/wp/v2/categories/229
    )

  [https://api.w.org/] => https://levuongtong.com/wp-json/
  [edituri] => https://levuongtong.com/xmlrpc.php?rsd
  [wlwmanifest] => https://levuongtong.com/wp-includes/wlwmanifest.xml
  [icons] => Array
    (
      [0] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-32x32.png.pagespeed.ic.ZXHPJWRd42.png
      [1] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-192x192.png.pagespeed.ic.vArFzY13Wb.png
      [2] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-180x180.png.pagespeed.ic.FgdSLOoQGs.png
      [3] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-icon-270x270.png
    )

  [content-type] => text/html; charset=utf-8
  [viewport] => width=device-width, initial-scale=1.0
  [robots] => index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1
  [og:locale] => vi_VN
  [og:type] => article
  [og:title] => Đất nền Vĩnh Trung
  [og:description] => Những thông tin đáng chú ý về dự án đất nền ở Vĩnh Trung. Tiện ích gần kề: TP Nha Trang sẽ trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2025. . Đất cư dân Vĩnh Trung, chỉ còn vài lô hấp dẫn. Có một câu nói rất hay về lĩnh vực bất động sản của Johnny Isakson – Thượng nghị sĩ Mỹ: Trong kinh doanh bất động sản bạn có được nhiều kiến thức hơn mà bạn biết và được hiểu thêm về con người. Các vấn đề cộng đồng, thêm về cuộc sống, ngoài ra hiểu được sự tác động của chính phủ nhiều hơn là bất kỳ ngành nghề nào khác Quý nhà đầu tư đang tìm kiếm những sản phẩm đất nền Vĩnh Trung để đầu tư hoặc xây dựng, thì dưới đây là sản phẩm cực kỳ phù hợp.
  [og:url] => https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/
  [og:site_name] => Đất nền ven đô Nha Trang, đất nền Vĩnh Trung
  [twitter:card] => summary_large_image
  [generator] => Powered by Slider Revolution 5.4.7.3 - responsive, Mobile-Friendly Slider Plugin for WordPress with comfortable drag and drop interface.
  [images] => Array
    (
      [0] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xhinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung.jpg.pagespeed.ic.JbT-CwoBOL.jpg
      [1] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xha-tang-hoan-chinh-300x300.jpg.pagespeed.ic.aoAUiDVscP.jpg
      [2] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xbds.jpg.pagespeed.ic.0fe_4AxpE8.jpg
      [3] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xScreenshot-2020-12-26-110727-300x161.png.pagespeed.ic.IifIrLhlzX.png
      [4] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-300x225.jpg.pagespeed.ic.CB9DVlXQt2.jpg
      [5] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xchiet-khau-1.5-phan-tram-lo-1200x672.jpg.pagespeed.ic.VcaqDQVDGX.jpg
      [6] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-1024x576.jpg.pagespeed.ic.zlE-ZcfXxT.jpg
      [7] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01-1024x768.jpg.pagespeed.ic.O7Mp99P9jA.jpg
      [8] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02-1024x768.jpg.pagespeed.ic.5Cs_KgsaOy.jpg
      [9] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03-1024x768.jpg.pagespeed.ic.sIdQFJ64qz.jpg
      [10] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-1024x768.jpg.pagespeed.ic.zjUC27R9pJ.jpg
      [11] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-05-1024x768.jpg.pagespeed.ic.clesVzuoGU.jpg
      [12] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-1024x768.jpg.pagespeed.ic.LdF4lfGhIG.jpg
      [13] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-1024x768.jpg.pagespeed.ic.bnI17e3Bwl.jpg
      [14] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-1024x768.jpg.pagespeed.ic.Dary0B7bqt.jpg
      [15] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-06-1024x768.jpg.pagespeed.ic.J1rTXFC0K7.jpg
      [16] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/x5e610c608b9e7ac0238f-1024x768.jpg.pagespeed.ic.sIdQFJ64qz.jpg
      [17] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-1200x675.jpg.pagespeed.ic.NhkE9q08GL.jpg
      [18] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-1024x768.jpg.pagespeed.ic.Dary0B7bqt.jpg
      [19] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-1024x768.jpg.pagespeed.ic.bnI17e3Bwl.jpg
      [20] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-1024x768.jpg.pagespeed.ic.LdF4lfGhIG.jpg
      [21] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-05-1024x768.jpg.pagespeed.ic.clesVzuoGU.jpg
      [22] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-1024x768.jpg.pagespeed.ic.zjUC27R9pJ.jpg
      [23] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03-1024x768.jpg.pagespeed.ic.sIdQFJ64qz.jpg
      [24] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02-1024x768.jpg.pagespeed.ic.5Cs_KgsaOy.jpg
      [25] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01-1024x768.jpg.pagespeed.ic.O7Mp99P9jA.jpg
      [26] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-1024x576.jpg.pagespeed.ic.zlE-ZcfXxT.jpg
      [27] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-06-1024x768.jpg.pagespeed.ic.J1rTXFC0K7.jpg
      [28] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xhinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung-765x1024.jpg.pagespeed.ic.5eQpvsK0-X.jpg
    )

  [title] => Đất nền Vĩnh Trung
)

Http requests

https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:58 GMT
  [content-type] => text/html; charset=UTF-8
  [content-length] => 32337
  [connection] => keep-alive
  [x-powered-by] => PHP/7.3.26
  [vary] => Accept-Encoding,User-Agent
  [x-mod-pagespeed] => 1.13.35.2-0
  [cache-control] => max-age=0, no-cache
  [content-encoding] => gzip
)
Array
(
  [url] => https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/
  [content_type] => text/html; charset=UTF-8
  [http_code] => 200
  [header_size] => 308
  [request_size] => 153
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.194161
  [namelookup_time] => 0.060592
  [connect_time] => 0.068232
  [pretransfer_time] => 0.115167
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 32337
  [speed_download] => 166685
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 32337
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.191799
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 161.97.64.93
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 39320
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xhinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung.jpg.pagespeed.ic.JbT-CwoBOL.jpg
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:58 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 140937
  [connection] => keep-alive
  [vary] => Accept-Encoding
  [last-modified] => Sat, 19 Dec 2020 05:59:03 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [link] => <https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/hinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung.jpg>; rel="canonical"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [expires] => Sat, 16 Jan 2021 03:43:58 GMT
  [cache-control] => max-age=300,private
)
Array
(
  [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xhinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung.jpg.pagespeed.ic.JbT-CwoBOL.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 464
  [request_size] => 218
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.260379
  [namelookup_time] => 2.5E-5
  [connect_time] => 0.084361
  [pretransfer_time] => 0.121788
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 15920
  [speed_download] => 61230
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 140937
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.260289
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 161.97.64.93
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 39322
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xha-tang-hoan-chinh-300x300.jpg.pagespeed.ic.aoAUiDVscP.jpg
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:58 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 16290
  [connection] => keep-alive
  [vary] => Accept-Encoding
  [link] => <https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/ha-tang-hoan-chinh-300x300.jpg>; rel="canonical"
  [accept-ranges] => bytes
  [expires] => Sun, 16 Jan 2022 03:38:58 GMT
  [etag] => W/"0"
  [last-modified] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:58 GMT
  [cache-control] => max-age=31536000, public
  [x-original-content-length] => 17532
)
Array
(
  [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xha-tang-hoan-chinh-300x300.jpg.pagespeed.ic.aoAUiDVscP.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 471
  [request_size] => 207
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.226586
  [namelookup_time] => 9.0E-6
  [connect_time] => 0.006608
  [pretransfer_time] => 0.100668
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 15913
  [speed_download] => 70411
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 16290
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.226474
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 161.97.64.93
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 39324
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xbds.jpg.pagespeed.ic.0fe_4AxpE8.jpg
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:58 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 53540
  [connection] => keep-alive
  [vary] => Accept-Encoding
  [last-modified] => Sat, 26 Dec 2020 04:00:04 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [link] => <https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/bds.jpg>; rel="canonical"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [expires] => Sat, 16 Jan 2021 03:43:58 GMT
  [cache-control] => max-age=300,private
)
Array
(
  [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xbds.jpg.pagespeed.ic.0fe_4AxpE8.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 429
  [request_size] => 184
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.238538
  [namelookup_time] => 7.0E-6
  [connect_time] => 0.015287
  [pretransfer_time] => 0.10204
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 15955
  [speed_download] => 67037
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 53540
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.238455
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 161.97.64.93
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 39326
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xScreenshot-2020-12-26-110727-300x161.png.pagespeed.ic.IifIrLhlzX.png
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:58 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 33753
  [connection] => keep-alive
  [vary] => Accept-Encoding
  [last-modified] => Sat, 26 Dec 2020 04:08:30 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [link] => <https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/Screenshot-2020-12-26-110727-300x161.png>; rel="canonical"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [expires] => Sat, 16 Jan 2021 03:43:58 GMT
  [cache-control] => max-age=300,private
)
Array
(
  [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xScreenshot-2020-12-26-110727-300x161.png.pagespeed.ic.IifIrLhlzX.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 461
  [request_size] => 217
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.243549
  [namelookup_time] => 7.0E-6
  [connect_time] => 0.024304
  [pretransfer_time] => 0.102861
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 15923
  [speed_download] => 65526
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 33753
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.243424
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 161.97.64.93
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 39328
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-300x225.jpg.pagespeed.ic.CB9DVlXQt2.jpg
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:58 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 14049
  [connection] => keep-alive
  [vary] => Accept-Encoding
  [last-modified] => Sat, 19 Dec 2020 05:42:05 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [link] => <https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/dat-nen-vinh-trung-04-300x225.jpg>; rel="canonical"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [expires] => Sat, 16 Jan 2021 03:43:58 GMT
  [cache-control] => max-age=300,private
)
Array
(
  [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-300x225.jpg.pagespeed.ic.CB9DVlXQt2.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 455
  [request_size] => 210
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.236551
  [namelookup_time] => 6.0E-6
  [connect_time] => 0.03203
  [pretransfer_time] => 0.113752
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 14049
  [speed_download] => 59529
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 14049
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.236371
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 161.97.64.93
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 39330
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xchiet-khau-1.5-phan-tram-lo-1200x672.jpg.pagespeed.ic.VcaqDQVDGX.jpg
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:58 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 82364
  [connection] => keep-alive
  [vary] => Accept-Encoding
  [last-modified] => Wed, 23 Dec 2020 13:33:43 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [link] => <https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/chiet-khau-1.5-phan-tram-lo-1200x672.jpg>; rel="canonical"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [expires] => Sat, 16 Jan 2021 03:43:58 GMT
  [cache-control] => max-age=300,private
)
Array
(
  [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xchiet-khau-1.5-phan-tram-lo-1200x672.jpg.pagespeed.ic.VcaqDQVDGX.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 462
  [request_size] => 217
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.229502
  [namelookup_time] => 7.0E-6
  [connect_time] => 0.040875
  [pretransfer_time] => 0.113848
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 15922
  [speed_download] => 69528
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 82364
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.229397
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 161.97.64.93
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 39332
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-1024x576.jpg.pagespeed.ic.zlE-ZcfXxT.jpg
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:58 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 81942
  [connection] => keep-alive
  [vary] => Accept-Encoding
  [last-modified] => Sat, 19 Dec 2020 05:22:49 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [link] => <https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/z2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-1024x576.jpg>; rel="canonical"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [expires] => Sat, 16 Jan 2021 03:43:58 GMT
  [cache-control] => max-age=300,private
)
Array
(
  [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-1024x576.jpg.pagespeed.ic.zlE-ZcfXxT.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 482
  [request_size] => 237
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.212481
  [namelookup_time] => 7.0E-6
  [connect_time] => 0.048896
  [pretransfer_time] => 0.104122
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 15902
  [speed_download] => 75009
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 81942
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.21221
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 161.97.64.93
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 39334
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01-1024x768.jpg.pagespeed.ic.O7Mp99P9jA.jpg
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:58 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 129969
  [connection] => keep-alive
  [vary] => Accept-Encoding
  [last-modified] => Sat, 19 Dec 2020 05:39:49 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [link] => <https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/dat-nen-vinh-trung-01-1024x768.jpg>; rel="canonical"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [expires] => Sat, 16 Jan 2021 03:43:58 GMT
  [cache-control] => max-age=300,private
)
Array
(
  [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01-1024x768.jpg.pagespeed.ic.O7Mp99P9jA.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 457
  [request_size] => 211
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.251339
  [namelookup_time] => 6.0E-6
  [connect_time] => 0.057075
  [pretransfer_time] => 0.105335
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 15927
  [speed_download] => 63454
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 129969
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.251206
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 161.97.64.93
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 39336
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02-1024x768.jpg.pagespeed.ic.5Cs_KgsaOy.jpg
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:58 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 117683
  [connection] => keep-alive
  [vary] => Accept-Encoding
  [last-modified] => Sat, 19 Dec 2020 05:40:53 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [link] => <https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/dat-nen-vinh-trung-02-1024x768.jpg>; rel="canonical"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [expires] => Sat, 16 Jan 2021 03:43:58 GMT
  [cache-control] => max-age=300,private
)
Array
(
  [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02-1024x768.jpg.pagespeed.ic.5Cs_KgsaOy.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 457
  [request_size] => 211
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.253308
  [namelookup_time] => 6.0E-6
  [connect_time] => 0.064576
  [pretransfer_time] => 0.104978
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 15927
  [speed_download] => 62952
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 117683
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.25321
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 161.97.64.93
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 39338
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03-1024x768.jpg.pagespeed.ic.sIdQFJ64qz.jpg
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:58 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 126667
  [connection] => keep-alive
  [vary] => Accept-Encoding
  [last-modified] => Sat, 19 Dec 2020 05:41:32 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [link] => <https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/dat-nen-vinh-trung-03-1024x768.jpg>; rel="canonical"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [expires] => Sat, 16 Jan 2021 03:43:58 GMT
  [cache-control] => max-age=300,private
)
Array
(
  [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03-1024x768.jpg.pagespeed.ic.sIdQFJ64qz.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 457
  [request_size] => 211
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.214468
  [namelookup_time] => 7.0E-6
  [connect_time] => 0.073755
  [pretransfer_time] => 0.110899
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 15927
  [speed_download] => 74425
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 126667
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.214377
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 161.97.64.93
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 39340
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://levuongtong.com/favicon.ico => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-icon-32x32.png
Array
(
  [server] => nginx, nginx
  [date] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:59 GMT, Sat, 16 Jan 2021 03:38:59 GMT
  [content-type] => text/html; charset=UTF-8, image/png
  [content-length] => 0, 1782
  [connection] => keep-alive, keep-alive
  [x-powered-by] => PHP/7.3.26
  [link] => <https://levuongtong.com/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
  [x-redirect-by] => WordPress
  [vary] => Accept-Encoding,User-Agent
  [location] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-icon-32x32.png
  [cache-control] => max-age=0, max-age=10368000, public, s-maxage=10
  [expires] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:58 GMT, Sun, 16 May 2021 03:38:59 GMT
  [last-modified] => Sun, 01 Nov 2020 09:15:46 GMT
  [etag] => "5f9e7cc2-6f6"
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-icon-32x32.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 788
  [request_size] => 348
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 1
  [total_time] => 0.866441
  [namelookup_time] => 8.9E-5
  [connect_time] => 0.032372
  [pretransfer_time] => 0.080281
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 1782
  [speed_download] => 2057
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 1782
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.866097
  [redirect_time] => 0.85452
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 161.97.64.93
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 39342
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-32x32.png.pagespeed.ic.ZXHPJWRd42.png
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:58 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 1782
  [connection] => keep-alive
  [vary] => Accept-Encoding
  [last-modified] => Sun, 01 Nov 2020 09:15:46 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [link] => <https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-icon-32x32.png>; rel="canonical"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [expires] => Sat, 16 Jan 2021 03:43:58 GMT
  [cache-control] => max-age=300,private
)
Array
(
  [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-32x32.png.pagespeed.ic.ZXHPJWRd42.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 442
  [request_size] => 199
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.147314
  [namelookup_time] => 1.6E-5
  [connect_time] => 0.053666
  [pretransfer_time] => 0.098375
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 1782
  [speed_download] => 12122
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 1782
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.147098
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 161.97.64.93
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 39346
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-192x192.png.pagespeed.ic.vArFzY13Wb.png
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:59 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 20878
  [connection] => keep-alive
  [vary] => Accept-Encoding
  [last-modified] => Sun, 01 Nov 2020 09:15:46 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [link] => <https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-icon-192x192.png>; rel="canonical"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [expires] => Sat, 16 Jan 2021 03:43:59 GMT
  [cache-control] => max-age=300,private
)
Array
(
  [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-192x192.png.pagespeed.ic.vArFzY13Wb.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 445
  [request_size] => 201
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.327549
  [namelookup_time] => 1.1E-5
  [connect_time] => 0.006613
  [pretransfer_time] => 0.070412
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 15939
  [speed_download] => 48743
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 20878
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.327369
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 161.97.64.93
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 39348
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-180x180.png.pagespeed.ic.FgdSLOoQGs.png
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:59 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 21867
  [connection] => keep-alive
  [vary] => Accept-Encoding
  [last-modified] => Sun, 01 Nov 2020 09:15:46 GMT
  [accept-ranges] => bytes
  [link] => <https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-icon-180x180.png>; rel="canonical"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [expires] => Sat, 16 Jan 2021 03:43:59 GMT
  [cache-control] => max-age=300,private
)
Array
(
  [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-180x180.png.pagespeed.ic.FgdSLOoQGs.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 445
  [request_size] => 201
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.317138
  [namelookup_time] => 1.6E-5
  [connect_time] => 0.016783
  [pretransfer_time] => 0.07975
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 15939
  [speed_download] => 50280
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 21867
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.316956
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 161.97.64.93
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 39350
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-icon-270x270.png
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Sat, 16 Jan 2021 03:38:58 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 34855
  [last-modified] => Sun, 01 Nov 2020 09:15:46 GMT
  [connection] => keep-alive
  [cache-control] => max-age=10368000, public, s-maxage=10
  [expires] => Sun, 16 May 2021 03:38:58 GMT
  [etag] => "5f9e7cc2-8827"
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-icon-270x270.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 328
  [request_size] => 172
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.114957
  [namelookup_time] => 1.0E-5
  [connect_time] => 0.024493
  [pretransfer_time] => 0.073968
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 16056
  [speed_download] => 140842
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 34855
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.114634
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 161.97.64.93
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 39352
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)

Content

          <!DOCTYPE html>

<html class="no-js" lang="vi">

 <head>
<!-- Facebook Pixel Code -->
<script data-rocketlazyloadscript='data:text/javascript;base64,CiFmdW5jdGlvbihmLGIsZSx2LG4sdCxzKQp7aWYoZi5mYnEpcmV0dXJuO249Zi5mYnE9ZnVuY3Rpb24oKXtuLmNhbGxNZXRob2Q/Cm4uY2FsbE1ldGhvZC5hcHBseShuLGFyZ3VtZW50cyk6bi5xdWV1ZS5wdXNoKGFyZ3VtZW50cyl9OwppZighZi5fZmJxKWYuX2ZicT1uO24ucHVzaD1uO24ubG9hZGVkPSEwO24udmVyc2lvbj0nMi4wJzsKbi5xdWV1ZT1bXTt0PWIuY3JlYXRlRWxlbWVudChlKTt0LmFzeW5jPSEwOwp0LnNyYz12O3M9Yi5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZShlKVswXTsKcy5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZSh0LHMpfSh3aW5kb3csIGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLAonaHR0cHM6Ly9jb25uZWN0LmZhY2Vib29rLm5ldC9lbl9VUy9mYmV2ZW50cy5qcycpOwpmYnEoJ2luaXQnLCAnMTA2NTk5MjYxNzE3MzA4MCcpOwpmYnEoJ3RyYWNrJywgJ1BhZ2VWaWV3Jyk7Cg=='></script>
<noscript><img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1065992617173080&ev=PageView&noscript=1"/></noscript>
<!-- End Facebook Pixel Code -->
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <link rel="profile" href="https://gmpg.org/xfn/11">

  
	<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.2.1 - https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/ -->
	<title>Đất nền Vĩnh Trung</title><link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito%3A400%2C400i%2C600%2C700%7CNunito%3A700%2C400%2C300&#038;display=swap"/><link rel="stylesheet" href="https://levuongtong.com/wp-content/cache/min/1/A.f536b9c1d7a1b511310fed51dc3d4ee2.css.pagespeed.cf.IxlXgwPg4F.css" media="all" data-minify="1"/>
	<meta name="robots" content="index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1"/>
	<link rel="canonical" href="https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/"/>
	<meta property="og:locale" content="vi_VN"/>
	<meta property="og:type" content="article"/>
	<meta property="og:title" content="Đất nền Vĩnh Trung"/>
	<meta property="og:description" content="Những thông tin đáng chú ý về dự án đất nền ở Vĩnh Trung. Tiện ích gần kề: TP Nha Trang sẽ trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2025. . Đất cư dân Vĩnh Trung, chỉ còn vài lô hấp dẫn. Có một câu nói rất hay về lĩnh vực bất động sản của Johnny Isakson – Thượng nghị sĩ Mỹ: Trong kinh doanh bất động sản bạn có được nhiều kiến thức hơn mà bạn biết và được hiểu thêm về con người. Các vấn đề cộng đồng, thêm về cuộc sống, ngoài ra hiểu được sự tác động của chính phủ nhiều hơn là bất kỳ ngành nghề nào khác Quý nhà đầu tư đang tìm kiếm những sản phẩm đất nền Vĩnh Trung để đầu tư hoặc xây dựng, thì dưới đây là sản phẩm cực kỳ phù hợp."/>
	<meta property="og:url" content="https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/"/>
	<meta property="og:site_name" content="Đất nền ven đô Nha Trang, đất nền Vĩnh Trung"/>
	<meta name="twitter:card" content="summary_large_image"/>
	<script type="application/ld+json" class="yoast-schema-graph">{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https://levuongtong.com/#website","url":"https://levuongtong.com/","name":"\u0110\u1ea5t n\u1ec1n ven \u0111\u00f4 Nha Trang, \u0111\u1ea5t n\u1ec1n V\u0129nh Trung","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":"https://levuongtong.com/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"vi"},{"@type":"CollectionPage","@id":"https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/#webpage","url":"https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/","name":"\u0110\u1ea5t n\u1ec1n V\u0129nh Trung","isPartOf":{"@id":"https://levuongtong.com/#website"},"inLanguage":"vi","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/"]}]}]}</script>
	<!-- / Yoast SEO plugin. -->


<link href='https://fonts.gstatic.com' crossorigin rel='preconnect'/>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Dòng thông tin Đất nền ven đô Nha Trang, đất nền Vĩnh Trung &raquo;" href="https://levuongtong.com/feed/"/>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Dòng phản hồi Đất nền ven đô Nha Trang, đất nền Vĩnh Trung &raquo;" href="https://levuongtong.com/comments/feed/"/>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Dòng thông tin chuyên mục Đất nền ven đô Nha Trang, đất nền Vĩnh Trung &raquo; Đất nền Vĩnh Trung" href="https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/feed/"/>
<style>img.wp-smiley,img.emoji{display:inline!important;border:none!important;box-shadow:none!important;height:1em!important;width:1em!important;margin:0 .07em!important;vertical-align:-.1em!important;background:none!important;padding:0!important}</style>
	

<style id='rs-plugin-settings-inline-css'>#rs-demo-id{}</style>

<style id='sticky-header-2020-custom-inline-css'>body.sticky-header *{outline:none}body.sticky-header.admin-bar #site-header{top:32px!important}body.sticky-header .menu-modal.active{z-index:110}body.sticky-header{scroll-behavior:smooth;padding-top:90px;scroll-padding:90px}body.sticky-header #site-header{position:fixed!important;top:0!important;background:#565656;background-color:#565656;display:block;width:100%;z-index:100;background-attachment:fixed;min-height:90px;height:90px;-moz-transition:all .2s ease-in;-webkit-transition:all .2s ease-in;-o-transition:all .2s ease-in;transition:all .2s ease-in}body.sticky-header #site-header .header-inner{padding:10px 0}body.sticky-header #site-header .custom-logo{max-height:calc(250px - (10px * 2) );width:auto}body.sticky-header #site-header.sticky-header-minified{min-height:90px;height:90px}body.sticky-header #site-header.sticky-header-minified .header-inner{padding:10px 0}body.sticky-header #site-header.sticky-header-minified .custom-logo{max-height:calc(250px - (10px * 2) );width:auto}body.template-cover.sticky-header .entry-header{bottom:90px}@media (max-width:782px){body.sticky-header{padding-top:84px;scroll-padding:84px}body.sticky-header.admin-bar #site-header{top:46px!important}body.sticky-header.admin-bar #site-header.sticky-header-minified{top:0!important}body.sticky-header #site-header .header-inner,body.sticky-header #site-header.sticky-header-minified .header-inner{padding:5px 0}body.sticky-header #site-header,body.sticky-header #site-header.sticky-header-minified{min-height:84px;height:84px}body.template-cover.sticky-header .entry-header,body.template-cover.sticky-header.sticky-header-minified .entry-header{bottom:84px}body.sticky-header #site-header .custom-logo,body.sticky-header #site-header.sticky-header-minified .custom-logo{max-height:calc(250px - (5px * 2) );width:auto}}body.sticky-header.overlay-header .primary-menu ul,body.sticky-header:not(.overlay-header) .primary-menu ul{background:#eee}body.sticky-header.overlay-header .primary-menu>li>ul:after,body.sticky-header:not(.overlay-header) .primary-menu>li>ul:after{border-bottom-color:#eee}body.sticky-header.overlay-header .primary-menu ul ul:after,body.sticky-header:not(.overlay-header) .primary-menu ul ul:after{border-left-color:#eee}body.sticky-header:not(.overlay-header) .primary-menu>li.current-menu-item>a,body.sticky-header:not(.overlay-header) .primary-menu .sub-menu>li.current-menu-item>a{color:#000}</style>


<style id='twentytwenty-style-inline-css'>.color-accent,.color-accent-hover:hover,.color-accent-hover:focus,:root .has-accent-color,.has-drop-cap:not(:focus):first-letter,.wp-block-button.is-style-outline,a {color:#029834}blockquote,.border-color-accent,.border-color-accent-hover:hover,.border-color-accent-hover:focus{border-color:#029834}button,.button,.faux-button,.wp-block-button__link,.wp-block-file .wp-block-file__button,input[type="button"],input[type="reset"],input[type="submit"],.bg-accent,.bg-accent-hover:hover,.bg-accent-hover:focus,:root .has-accent-background-color,.comment-reply-link{background-color:#029834}.fill-children-accent,.fill-children-accent *{fill:#029834}body,.entry-title a,:root .has-primary-color{color:#555a64}:root .has-primary-background-color{background-color:#555a64}cite,figcaption,.wp-caption-text,.post-meta,.entry-content .wp-block-archives li,.entry-content .wp-block-categories li,.entry-content .wp-block-latest-posts li,.wp-block-latest-comments__comment-date,.wp-block-latest-posts__post-date,.wp-block-embed figcaption,.wp-block-image figcaption,.wp-block-pullquote cite,.comment-metadata,.comment-respond .comment-notes,.comment-respond .logged-in-as,.pagination .dots,.entry-content hr:not(.has-background),hr.styled-separator,:root .has-secondary-color {color:#6d6d6d}:root .has-secondary-background-color{background-color:#6d6d6d}pre,fieldset,input,textarea,table,table *,hr{border-color:#dcd7ca}caption,code,code,kbd,samp,.wp-block-table.is-style-stripes tbody tr:nth-child(odd),:root .has-subtle-background-background-color {background-color:#dcd7ca}.wp-block-table.is-style-stripes{border-bottom-color:#dcd7ca}.wp-block-latest-posts.is-grid li{border-top-color:#dcd7ca}:root .has-subtle-background-color{color:#dcd7ca}body:not(.overlay-header) .primary-menu > li > a,body:not(.overlay-header) .primary-menu > li > .icon,.modal-menu a,.footer-menu a, .footer-widgets a,#site-footer .wp-block-button.is-style-outline,.wp-block-pullquote:before,.singular:not(.overlay-header) .entry-header a,.archive-header a,.header-footer-group .color-accent,.header-footer-group .color-accent-hover:hover {color:#029834}.social-icons a,#site-footer button:not(.toggle),#site-footer .button,#site-footer .faux-button,#site-footer .wp-block-button__link,#site-footer .wp-block-file__button,#site-footer input[type="button"],#site-footer input[type="reset"],#site-footer input[type="submit"] {background-color:#029834}.header-footer-group,body:not(.overlay-header) #site-header .toggle,.menu-modal .toggle {color:#555a64}body:not(.overlay-header) .primary-menu ul {background-color:#555a64}body:not(.overlay-header) .primary-menu > li > ul:after {border-bottom-color:#555a64}body:not(.overlay-header) .primary-menu ul ul:after {border-left-color:#555a64}.site-description,body:not(.overlay-header) .toggle-inner .toggle-text,.widget .post-date,.widget .rss-date,.widget_archive li,.widget_categories li,.widget cite,.widget_pages li,.widget_meta li,.widget_nav_menu li,.powered-by-wordpress,.to-the-top,.singular .entry-header .post-meta,.singular:not(.overlay-header) .entry-header .post-meta a {color:#6d6d6d}.header-footer-group pre,.header-footer-group fieldset,.header-footer-group input,.header-footer-group textarea,.header-footer-group table,.header-footer-group table *,.footer-nav-widgets-wrapper,#site-footer,.menu-modal nav *,.footer-widgets-outer-wrapper,.footer-top{border-color:#dcd7ca}.header-footer-group table caption,body:not(.overlay-header) .header-inner .toggle-wrapper::before {background-color:#dcd7ca}body,input,textarea,button,.button,.faux-button,.wp-block-button__link,.wp-block-file__button,.has-drop-cap:not(:focus)::first-letter,.has-drop-cap:not(:focus)::first-letter,.entry-content .wp-block-archives,.entry-content .wp-block-categories,.entry-content .wp-block-cover-image,.entry-content .wp-block-latest-comments,.entry-content .wp-block-latest-posts,.entry-content .wp-block-pullquote,.entry-content .wp-block-quote.is-large,.entry-content .wp-block-quote.is-style-large,.entry-content .wp-block-archives *,.entry-content .wp-block-categories *,.entry-content .wp-block-latest-posts *,.entry-content .wp-block-latest-comments *,.entry-content p,.entry-content ol,.entry-content ul,.entry-content dl,.entry-content dt,.entry-content cite,.entry-content figcaption,.entry-content .wp-caption-text,.comment-content p,.comment-content ol,.comment-content ul,.comment-content dl,.comment-content dt,.comment-content cite,.comment-content figcaption,.comment-content .wp-caption-text,.widget_text p,.widget_text ol,.widget_text ul,.widget_text dl,.widget_text dt,.widget-content .rssSummary,.widget-content cite,.widget-content figcaption,.widget-content .wp-caption-text {font-family:'Nunito'}</style>
<link rel='stylesheet' id='twentytwenty-print-style-css' href='https://levuongtong.com/wp-content/themes/green-bay-land/A.print.css,qver=100.pagespeed.cf.nZla2IQnYB.css' media='print'/><script src='https://levuongtong.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp' id='jquery-core-js'></script>
<script src='https://levuongtong.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=5.4.7.3' id='tp-tools-js'></script>
<script src='https://levuongtong.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.4.7.3' id='revmin-js'></script>
<script data-minify="1" src='https://levuongtong.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/green-bay-land/assets/js/index-74736426e3bcf4dcb2775c6cb89e1777.js.pagespeed.jm.HiFuo6e_J-.js' id='twentytwenty-js-js' async></script>
<link rel="https://api.w.org/" href="https://levuongtong.com/wp-json/"/><link rel="alternate" type="application/json" href="https://levuongtong.com/wp-json/wp/v2/categories/229"/><link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="https://levuongtong.com/xmlrpc.php?rsd"/>
<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml" href="https://levuongtong.com/wp-includes/wlwmanifest.xml"/> 
<meta name="generator" content="WordPress 5.5.3"/>
	<script>document.documentElement.className=document.documentElement.className.replace('no-js','js');</script>
	<style>#btn-flc{left:40px}.popup-box{left:20px}#btn-flc button[data-tooltip]:before{left:0}</style><meta name="generator" content="Powered by Slider Revolution 5.4.7.3 - responsive, Mobile-Friendly Slider Plugin for WordPress with comfortable drag and drop interface."/>
<link rel="icon" href="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-32x32.png.pagespeed.ic.ZXHPJWRd42.png" sizes="32x32"/>
<link rel="icon" href="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-192x192.png.pagespeed.ic.vArFzY13Wb.png" sizes="192x192"/>
<link rel="apple-touch-icon" href="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/xcropped-icon-180x180.png.pagespeed.ic.FgdSLOoQGs.png"/>
<meta name="msapplication-TileImage" content="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-icon-270x270.png"/>
<script type="text/javascript">function setREVStartSize(e){try{e.c=jQuery(e.c);var i=jQuery(window).width(),t=9999,r=0,n=0,l=0,f=0,s=0,h=0;if(e.responsiveLevels&&(jQuery.each(e.responsiveLevels,function(e,f){f>i&&(t=r=f,l=e),i>f&&f>r&&(r=f,n=e)}),t>r&&(l=n)),f=e.gridheight[l]||e.gridheight[0]||e.gridheight,s=e.gridwidth[l]||e.gridwidth[0]||e.gridwidth,h=i/s,h=h>1?1:h,f=Math.round(h*f),"fullscreen"==e.sliderLayout){var u=(e.c.width(),jQuery(window).height());if(void 0!=e.fullScreenOffsetContainer){var c=e.fullScreenOffsetContainer.split(",");if(c)jQuery.each(c,function(e,i){u=jQuery(i).length>0?u-jQuery(i).outerHeight(!0):u}),e.fullScreenOffset.split("%").length>1&&void 0!=e.fullScreenOffset&&e.fullScreenOffset.length>0?u-=jQuery(window).height()*parseInt(e.fullScreenOffset,0)/100:void 0!=e.fullScreenOffset&&e.fullScreenOffset.length>0&&(u-=parseInt(e.fullScreenOffset,0))}f=u}else void 0!=e.minHeight&&f<e.minHeight&&(f=e.minHeight);e.c.closest(".rev_slider_wrapper").css({height:f})}catch(d){console.log("Failure at Presize of Slider:"+d)}};</script>

<script data-minify="1" src="https://levuongtong.com/wp-content/cache/min/1/ajax/libs/fancybox/3.5.7/jquery.fancybox.min-21a501e8b6bc2bea8a0cb72877ce1740.js" integrity="sha512-uURl+ZXMBrF4AwGaWmEetzrd+J5/8NRkWAvJx5sbPSSuOb0bZLqf+tOzniObO00BjHa/dD7gub9oCGMLPQHtQA==" crossorigin="anonymous"></script>

<script data-minify="1" src="https://levuongtong.com/wp-content/cache/min/1/ajax/libs/fancybox/3.5.7/jquery.fancybox-34fca97906c66be1641461ac6fb0b7d8.js" integrity="sha512-j7/1CJweOskkQiS5RD9W8zhEG9D9vpgByNGxPIqkO5KrXrwyDAroM9aQ9w8J7oRqwxGyz429hPVk/zR6IOMtSA==" crossorigin="anonymous"></script>

<style>body.sticky-header #site-header.sticky-header-minified{background-color:#f0fff5!important}body.sticky-header:not(.overlay-header) .header-footer-group .primary-menu>li.current-menu-item>a, body.sticky-header:not(.overlay-header) .primary-menu .sub-menu>li.current-menu-item>a,
body:not(.overlay-header) .header-footer-group .primary-menu > li > a, body:not(.overlay-header) .header-footer-group .primary-menu > li > .icon {color:#fff!important}body.sticky-header:not(.overlay-header) .sticky-header-minified .primary-menu>li.current-menu-item>a, body.sticky-header:not(.overlay-header) .primary-menu .sub-menu>li.current-menu-item>a,
body:not(.overlay-header) .sticky-header-minified .primary-menu > li > a, body:not(.overlay-header) .sticky-header-minified .primary-menu > li > .icon,
.modal-menu a {color:#008001!important}body.sticky-header:not(.overlay-header) .header-footer-group .header-toggles {display:none}.btn-primary{color:#fff;background-color:#66b631;border-color:#fff;box-shadow:none;margin-left:1.5rem!important;border:2px solid transparent;padding:.625rem 1.5rem;border-radius:100px;white-space:nowrap}body.sticky-header #site-header .header-inner{padding-left:10%!important;padding-right:10%!important}.divider.divider-bottom{margin-top:calc(.0rem - 5vw)}.divider03.divider-bottom{margin-top:calc(-4.3rem - 5vw)}.divider{z-index:100;width:100%;position:relative;height:5vw;pointer-events:none;-webkit-mask-image:url(/image-1.svg)!important;mask-size:100% 101%;background:#fff}.divider02{position:absolute;z-index:1;top:0;right:0;height:100%;width:5vw;max-width:72px;-webkit-mask-image:url(/devider02.svg)!important;mask-size:100% 101%;background:#029834}.divider03{z-index:100;width:100%;position:relative;height:5vw;pointer-events:none;-webkit-mask-image:url(/devider03.svg)!important;mask-size:100% 101%;background:#192d35}.container{max-width:1140px;padding-right:12px;padding-left:12px;margin-right:auto;margin-left:auto}.row:after{content:"";display:table;clear:both}.mr-xl-5{float:left;width:33.33%;padding:0;height:300px}@media screen and (max-width:700px){.mr-xl-5{width:50%}.divider03.divider-bottom{margin-top:calc(-3rem - 5vw)}}.mr-xl-5>li{color:#fff}.mr-3 a{color:rgba(255,255,255,.7)!important}.mr-xl-5 ul{list-style-image:url(/icon-check.svg);stroke:#029834}.mb-xl-5{color:#fff!important}.card.bg-white{border-color:transparent;background-color:rgba(255,255,255,.05)!important}.bg-white{background-color:#fff!important}.card-body{flex:1 1 auto;padding:1rem}.card{position:relative;display:flex;flex-direction:column;min-width:0;overflow-wrap:break-word;background-color:#fff;background-clip:border-box;border:1px solid #eaedf2;border-radius:.3125rem}.btn-danger{background-color:#dc3545;border-color:#dc3545;box-shadow:none;display:inline-block;font-weight:700;border:2px solid transparent;padding:.625rem 1.5rem;border-radius:100px}.btn-danger a{color:#fff!important}</style>
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script data-rocketlazyloadscript='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-178911599-1' async></script>
<script data-rocketlazyloadscript='data:text/javascript;base64,CiAgd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107CiAgZnVuY3Rpb24gZ3RhZygpe2RhdGFMYXllci5wdXNoKGFyZ3VtZW50cyk7fQogIGd0YWcoJ2pzJywgbmV3IERhdGUoKSk7CgogIGd0YWcoJ2NvbmZpZycsICdVQS0xNzg5MTE1OTktMScpOwo='></script>
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 583173401 -->
<script data-rocketlazyloadscript='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-583173401' async></script>
<script data-rocketlazyloadscript='data:text/javascript;base64,CiAgd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107CiAgZnVuY3Rpb24gZ3RhZygpe2RhdGFMYXllci5wdXNoKGFyZ3VtZW50cyk7fQogIGd0YWcoJ2pzJywgbmV3IERhdGUoKSk7CgogIGd0YWcoJ2NvbmZpZycsICdBVy01ODMxNzM0MDEnKTsK'></script>
<!-- Event snippet for Website lead conversion page -->
<script data-rocketlazyloadscript='data:text/javascript;base64,CiAgZ3RhZygnZXZlbnQnLCAnY29udmVyc2lvbicsIHsnc2VuZF90byc6ICdBVy01ODMxNzM0MDEvdk9KZkNJWHU3ZUVCRUptS2lwWUMnfSk7Cg=='></script>
<!-- Facebook Pixel Code -->
<script data-rocketlazyloadscript='data:text/javascript;base64,CiFmdW5jdGlvbihmLGIsZSx2LG4sdCxzKQp7aWYoZi5mYnEpcmV0dXJuO249Zi5mYnE9ZnVuY3Rpb24oKXtuLmNhbGxNZXRob2Q/Cm4uY2FsbE1ldGhvZC5hcHBseShuLGFyZ3VtZW50cyk6bi5xdWV1ZS5wdXNoKGFyZ3VtZW50cyl9OwppZighZi5fZmJxKWYuX2ZicT1uO24ucHVzaD1uO24ubG9hZGVkPSEwO24udmVyc2lvbj0nMi4wJzsKbi5xdWV1ZT1bXTt0PWIuY3JlYXRlRWxlbWVudChlKTt0LmFzeW5jPSEwOwp0LnNyYz12O3M9Yi5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZShlKVswXTsKcy5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZSh0LHMpfSh3aW5kb3csIGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLAonaHR0cHM6Ly9jb25uZWN0LmZhY2Vib29rLm5ldC9lbl9VUy9mYmV2ZW50cy5qcycpOwpmYnEoJ2luaXQnLCAnNzIxMTQzMjU3OTc4MzIzJyk7CmZicSgndHJhY2snLCAnUGFnZVZpZXcnKTsK'></script>
<noscript><img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=721143257978323&ev=PageView&noscript=1"/></noscript>
<!-- End Facebook Pixel Code -->
 </head>

 <body class="archive category category-dat-nen-vinh-trung category-229 wp-custom-logo wp-embed-responsive enable-search-modal has-no-pagination showing-comments hide-avatars footer-top-visible elementor-default elementor-kit-43 sticky-header">

  <a class="skip-link screen-reader-text" href="#site-content">Chuyển đến nội dung</a>
  <header id="site-header" class="header-footer-group" role="banner">

   <div class="header-inner section-inner">

    <div class="header-titles-wrapper">

     
      <button class="toggle search-toggle mobile-search-toggle" data-toggle-target=".search-modal" data-toggle-body-class="showing-search-modal" data-set-focus=".search-modal .search-field" aria-expanded="false">
       <span class="toggle-inner">
        <span class="toggle-icon">
         <svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="23" height="23" viewBox="0 0 23 23"><path d="M38.710696,48.0601792 L43,52.3494831 L41.3494831,54 L37.0601792,49.710696 C35.2632422,51.1481185 32.9839107,52.0076499 30.5038249,52.0076499 C24.7027226,52.0076499 20,47.3049272 20,41.5038249 C20,35.7027226 24.7027226,31 30.5038249,31 C36.3049272,31 41.0076499,35.7027226 41.0076499,41.5038249 C41.0076499,43.9839107 40.1481185,46.2632422 38.710696,48.0601792 Z M36.3875844,47.1716785 C37.8030221,45.7026647 38.6734666,43.7048964 38.6734666,41.5038249 C38.6734666,36.9918565 35.0157934,33.3341833 30.5038249,33.3341833 C25.9918565,33.3341833 22.3341833,36.9918565 22.3341833,41.5038249 C22.3341833,46.0157934 25.9918565,49.6734666 30.5038249,49.6734666 C32.7048964,49.6734666 34.7026647,48.8030221 36.1716785,47.3875844 C36.2023931,47.347638 36.2360451,47.3092237 36.2726343,47.2726343 C36.3092237,47.2360451 36.347638,47.2023931 36.3875844,47.1716785 Z" transform="translate(-20 -31)"/></svg>        </span>
        <span class="toggle-text">Tìm kiếm</span>
       </span>
      </button><!-- .search-toggle -->

     
     <div class="header-titles">

      <div class="site-logo faux-heading"><a href="https://levuongtong.com/" class="custom-logo-link" rel="home"><img width="250" height="66" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/10/xlogo.png.pagespeed.ic.jcxQK4hNvo.png" class="custom-logo" alt="logo"/></a><span class="screen-reader-text">Đất nền ven đô Nha Trang, đất nền Vĩnh Trung</span></div>
     </div><!-- .header-titles -->

     <button class="toggle nav-toggle mobile-nav-toggle" data-toggle-target=".menu-modal" data-toggle-body-class="showing-menu-modal" aria-expanded="false" data-set-focus=".close-nav-toggle">
      <span class="toggle-inner">
       <span class="toggle-icon">
        <svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="26" height="7" viewBox="0 0 26 7"><path fill-rule="evenodd" d="M332.5,45 C330.567003,45 329,43.4329966 329,41.5 C329,39.5670034 330.567003,38 332.5,38 C334.432997,38 336,39.5670034 336,41.5 C336,43.4329966 334.432997,45 332.5,45 Z M342,45 C340.067003,45 338.5,43.4329966 338.5,41.5 C338.5,39.5670034 340.067003,38 342,38 C343.932997,38 345.5,39.5670034 345.5,41.5 C345.5,43.4329966 343.932997,45 342,45 Z M351.5,45 C349.567003,45 348,43.4329966 348,41.5 C348,39.5670034 349.567003,38 351.5,38 C353.432997,38 355,39.5670034 355,41.5 C355,43.4329966 353.432997,45 351.5,45 Z" transform="translate(-329 -38)"/></svg>       </span>
       <span class="toggle-text">Menu</span>
      </span>
     </button><!-- .nav-toggle -->

    </div><!-- .header-titles-wrapper -->

    <div class="header-navigation-wrapper">

     
       <nav class="primary-menu-wrapper" aria-label="Ngang" role="navigation">

        <ul class="primary-menu reset-list-style">

        <li id="menu-item-16" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-16"><a href="/">Trang chủ</a></li>
<li id="menu-item-295" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-295"><a href="/category/dat-nen/">Sản phẩm</a></li>
<li id="menu-item-296" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-296"><a href="#">Tiện ích</a></li>
<li id="menu-item-297" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-297"><a href="#">Hình ảnh</a></li>
<li id="menu-item-18" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page current_page_parent menu-item-18"><a href="https://levuongtong.com/tin-tuc/">Tin tức</a></li>

        </ul>

       </nav><!-- .primary-menu-wrapper -->
     <div class="d-flex align-items-center order-lg-3">
      <a href="/lien-he/" class="btn btn-primary ml-lg-4 mr-3 mr-md-4 mr-lg-0 d-none d-sm-block order-lg-3">LI&#202;N H&#7878;</a>
     </div>
      
      <div class="header-toggles hide-no-js">

      
       <div class="toggle-wrapper nav-toggle-wrapper has-expanded-menu">

        <button class="toggle nav-toggle desktop-nav-toggle" data-toggle-target=".menu-modal" data-toggle-body-class="showing-menu-modal" aria-expanded="false" data-set-focus=".close-nav-toggle">
         <span class="toggle-inner">
          <span class="toggle-text">Menu</span>
          <span class="toggle-icon">
           <svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="26" height="7" viewBox="0 0 26 7"><path fill-rule="evenodd" d="M332.5,45 C330.567003,45 329,43.4329966 329,41.5 C329,39.5670034 330.567003,38 332.5,38 C334.432997,38 336,39.5670034 336,41.5 C336,43.4329966 334.432997,45 332.5,45 Z M342,45 C340.067003,45 338.5,43.4329966 338.5,41.5 C338.5,39.5670034 340.067003,38 342,38 C343.932997,38 345.5,39.5670034 345.5,41.5 C345.5,43.4329966 343.932997,45 342,45 Z M351.5,45 C349.567003,45 348,43.4329966 348,41.5 C348,39.5670034 349.567003,38 351.5,38 C353.432997,38 355,39.5670034 355,41.5 C355,43.4329966 353.432997,45 351.5,45 Z" transform="translate(-329 -38)"/></svg>          </span>
         </span>
        </button><!-- .nav-toggle -->

       </div><!-- .nav-toggle-wrapper -->

       
       <div class="toggle-wrapper search-toggle-wrapper">

        <button class="toggle search-toggle desktop-search-toggle" data-toggle-target=".search-modal" data-toggle-body-class="showing-search-modal" data-set-focus=".search-modal .search-field" aria-expanded="false">
         <span class="toggle-inner">
          <svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="23" height="23" viewBox="0 0 23 23"><path d="M38.710696,48.0601792 L43,52.3494831 L41.3494831,54 L37.0601792,49.710696 C35.2632422,51.1481185 32.9839107,52.0076499 30.5038249,52.0076499 C24.7027226,52.0076499 20,47.3049272 20,41.5038249 C20,35.7027226 24.7027226,31 30.5038249,31 C36.3049272,31 41.0076499,35.7027226 41.0076499,41.5038249 C41.0076499,43.9839107 40.1481185,46.2632422 38.710696,48.0601792 Z M36.3875844,47.1716785 C37.8030221,45.7026647 38.6734666,43.7048964 38.6734666,41.5038249 C38.6734666,36.9918565 35.0157934,33.3341833 30.5038249,33.3341833 C25.9918565,33.3341833 22.3341833,36.9918565 22.3341833,41.5038249 C22.3341833,46.0157934 25.9918565,49.6734666 30.5038249,49.6734666 C32.7048964,49.6734666 34.7026647,48.8030221 36.1716785,47.3875844 C36.2023931,47.347638 36.2360451,47.3092237 36.2726343,47.2726343 C36.3092237,47.2360451 36.347638,47.2023931 36.3875844,47.1716785 Z" transform="translate(-20 -31)"/></svg>          <span class="toggle-text">Tìm kiếm</span>
         </span>
        </button><!-- .search-toggle -->

       </div>

       
      </div><!-- .header-toggles -->
      
    </div><!-- .header-navigation-wrapper -->

   </div><!-- .header-inner -->

   <div class="search-modal cover-modal header-footer-group" data-modal-target-string=".search-modal">

	<div class="search-modal-inner modal-inner">

		<div class="section-inner">

			<form role="search" aria-label="Tìm kiếm cho:" method="get" class="search-form" action="https://levuongtong.com/">
	<label for="search-form-1">
		<span class="screen-reader-text">Tìm kiếm cho:</span>
		<input type="search" id="search-form-1" class="search-field" placeholder="Tìm &hellip;" value="" name="s"/>
	</label>
	<input type="submit" class="search-submit" value="Tìm kiếm"/>
</form>

			<button class="toggle search-untoggle close-search-toggle fill-children-current-color" data-toggle-target=".search-modal" data-toggle-body-class="showing-search-modal" data-set-focus=".search-modal .search-field" aria-expanded="false">
				<span class="screen-reader-text">Tắt tìm kiếm</span>
				<svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16"><polygon fill="" fill-rule="evenodd" points="6.852 7.649 .399 1.195 1.445 .149 7.899 6.602 14.352 .149 15.399 1.195 8.945 7.649 15.399 14.102 14.352 15.149 7.899 8.695 1.445 15.149 .399 14.102"/></svg>			</button><!-- .search-toggle -->

		</div><!-- .section-inner -->

	</div><!-- .search-modal-inner -->

</div><!-- .menu-modal -->
  </header><!-- #site-header -->

<div id="rev_slider_1_1_wrapper" class="rev_slider_wrapper fullwidthbanner-container" data-source="gallery" style="margin:0px auto;background:transparent;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;">
<!-- START REVOLUTION SLIDER 5.4.7.3 fullwidth mode -->
	<div id="rev_slider_1_1" class="rev_slider fullwidthabanner" style="display:none;" data-version="5.4.7.3">
<ul>	<!-- SLIDE -->
	<li data-index="rs-1" data-transition="fade" data-slotamount="default" data-hideafterloop="0" data-hideslideonmobile="off" data-easein="default" data-easeout="default" data-masterspeed="300" data-rotate="0" data-saveperformance="off" data-title="Slide" data-param1="" data-param2="" data-param3="" data-param4="" data-param5="" data-param6="" data-param7="" data-param8="" data-param9="" data-param10="" data-description="">
		<!-- MAIN IMAGE -->
		<img src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323.jpg.pagespeed.ic.WC37RMmd1k.jpg" alt="đất nền Vĩnh Trung" title="đất nền Vĩnh Trung" width="1280" height="720" data-bgposition="center center" data-bgfit="cover" data-bgrepeat="no-repeat" class="rev-slidebg" data-no-retina>
		<!-- LAYERS -->

		<!-- LAYER NR. 1 -->
		<h2 class="tp-caption  tp-resizeme" id="slide-1-layer-1" data-x="center" data-hoffset="" data-y="85" data-width="['617']" data-height="['auto']" data-type="text" data-responsive_offset="on" data-frames='[{"delay":10,"speed":500,"frame":"0","from":"y:[100%];z:0;rX:0deg;rY:0;rZ:0;sX:1;sY:1;skX:0;skY:0;opacity:0;","to":"o:1;","ease":"Power2.easeInOut"},{"delay":"wait","speed":300,"frame":"999","to":"opacity:0;","ease":"Power3.easeInOut"}]' data-textAlign="['center','center','center','center']" data-paddingtop="[0,0,0,0]" data-paddingright="[0,0,0,0]" data-paddingbottom="[0,0,0,0]" data-paddingleft="[0,0,0,0]" style="z-index: 5; min-width: 617px; max-width: 617px; white-space: nowrap; font-size: 70px; line-height: 63px; font-weight: 700; color: #4cd964; letter-spacing: 0px;font-family:Nunito;cursor:pointer;">Sản Phẩm Đất Nền
<br>Vĩnh Trung </h2>

		<!-- LAYER NR. 2 -->
		<h5 class="tp-caption  tp-resizeme" id="slide-1-layer-4" data-x="center" data-hoffset="" data-y="244" data-width="['1066']" data-height="['98']" data-type="text" data-responsive_offset="on" data-frames='[{"delay":500,"speed":500,"frame":"0","from":"y:[100%];z:0;rX:0deg;rY:0;rZ:0;sX:1;sY:1;skX:0;skY:0;opacity:0;","to":"o:1;","ease":"Power3.easeInOut"},{"delay":"wait","speed":300,"frame":"999","ease":"nothing"}]' data-textAlign="['center','center','center','center']" data-paddingtop="[0,0,0,0]" data-paddingright="[0,0,0,0]" data-paddingbottom="[0,0,0,0]" data-paddingleft="[0,0,0,0]" style="z-index: 6; min-width: 1066px; max-width: 1066px; max-width: 98px; max-width: 98px; white-space: nowrap; font-size: 30px; line-height: 32px; font-weight: 400; color: #ffffff; letter-spacing: 0px;font-family:Nunito;cursor:pointer;">Đất nền vùng ven thành phố Nha Trang đang là phân khúc bất động sản cực kỳ<br> tiềm năng, được nhiều doanh nghiệp và giới đầu tư bất động sản trong và ngoài<br> nước quan tâm đầu tư. </h5>

		<!-- LAYER NR. 3 -->
		<span class="tp-caption  tp-resizeme" id="slide-1-layer-11" data-x="center" data-hoffset="-3" data-y="405" data-width="['87']" data-height="['75']" data-type="text" data-responsive_offset="on" data-frames='[{"delay":1000,"speed":500,"frame":"0","from":"opacity:0;","to":"o:1;","ease":"Power3.easeInOut"},{"delay":"wait","speed":300,"frame":"999","to":"opacity:0;","ease":"Power3.easeInOut"}]' data-textAlign="['center','center','center','center']" data-paddingtop="[0,0,0,0]" data-paddingright="[0,0,0,0]" data-paddingbottom="[0,0,0,0]" data-paddingleft="[0,0,0,0]" style="z-index: 7; min-width: 87px; max-width: 87px; max-width: 75px; max-width: 75px; white-space: nowrap; font-size: 300px; line-height: 22px; font-weight: 400; color: #ffffff; letter-spacing: 0px;font-family:Nunito;cursor:pointer;"><a data-fancybox href="https://www.youtube.com/watch?v=az-qkh5xsTY" class="btn btn-lg btn-light rounded-circle mb-4 mb-md-5" data-aos="zoom-in" data-aos-delay="400">
        <img src="/wp-content/uploads/2020/10/xplay-buttom-01.png.pagespeed.ic.NNhAxSqnwl.png" alt="Đất Nền Diên An" class="icon icon-lg bg-dark pl-1" data-inject-svg> 
       </a> </span>

		<!-- LAYER NR. 4 -->
		<h5 class="tp-caption  tp-resizeme" id="slide-1-layer-13" data-x="center" data-hoffset="" data-y="452" data-width="['220']" data-height="['29']" data-type="text" data-responsive_offset="on" data-frames='[{"delay":10,"speed":300,"frame":"0","from":"opacity:0;","to":"o:1;","ease":"Power3.easeInOut"},{"delay":"wait","speed":300,"frame":"999","to":"opacity:0;","ease":"Power3.easeInOut"}]' data-textAlign="['center','center','center','center']" data-paddingtop="[0,0,0,0]" data-paddingright="[0,0,0,0]" data-paddingbottom="[0,0,0,0]" data-paddingleft="[0,0,0,0]" style="z-index: 8; min-width: 220px; max-width: 220px; max-width: 29px; max-width: 29px; white-space: nowrap; font-size: 30px; line-height: 22px; font-weight: 300; color: #4cd964; letter-spacing: 0px;font-family:Nunito;cursor:pointer;">Bấm Xem Video </h5>
	</li>
</ul>
<div class="tp-bannertimer tp-bottom" style="visibility: hidden !important;"></div>	</div><div class="divider divider-bottom bg-white"></div>
<script>var htmlDiv=document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css");var htmlDivCss="";if(htmlDiv){htmlDiv.innerHTML=htmlDiv.innerHTML+htmlDivCss;}else{var htmlDiv=document.createElement("div");htmlDiv.innerHTML="<style>"+htmlDivCss+"</style>";document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(htmlDiv.childNodes[0]);}</script>
		<script type="text/javascript">if(setREVStartSize!==undefined)setREVStartSize({c:'#rev_slider_1_1',gridwidth:[1240],gridheight:[650],sliderLayout:'auto'});var revapi1,tpj;(function(){if(!/loaded|interactive|complete/.test(document.readyState))document.addEventListener("DOMContentLoaded",onLoad);else onLoad();function onLoad(){if(tpj===undefined){tpj=jQuery;if("off"=="on")tpj.noConflict();}if(tpj("#rev_slider_1_1").revolution==undefined){revslider_showDoubleJqueryError("#rev_slider_1_1");}else{revapi1=tpj("#rev_slider_1_1").show().revolution({sliderType:"hero",jsFileLocation:"//levuongtong.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/",sliderLayout:"auto",dottedOverlay:"none",delay:9000,visibilityLevels:[1240,1024,778,480],gridwidth:1240,gridheight:650,lazyType:"none",shadow:0,spinner:"spinner0",autoHeight:"off",disableProgressBar:"on",hideThumbsOnMobile:"off",hideSliderAtLimit:0,hideCaptionAtLimit:0,hideAllCaptionAtLilmit:0,debugMode:false,fallbacks:{simplifyAll:"off",disableFocusListener:false,}});};};}());</script>
		</div><!-- END REVOLUTION SLIDER -->  
<div class="menu-modal cover-modal header-footer-group" data-modal-target-string=".menu-modal">

	<div class="menu-modal-inner modal-inner">

		<div class="menu-wrapper section-inner">

			<div class="menu-top">

				<button class="toggle close-nav-toggle fill-children-current-color" data-toggle-target=".menu-modal" data-toggle-body-class="showing-menu-modal" aria-expanded="false" data-set-focus=".menu-modal">
					<span class="toggle-text">Đóng menu</span>
					<svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16"><polygon fill="" fill-rule="evenodd" points="6.852 7.649 .399 1.195 1.445 .149 7.899 6.602 14.352 .149 15.399 1.195 8.945 7.649 15.399 14.102 14.352 15.149 7.899 8.695 1.445 15.149 .399 14.102"/></svg>				</button><!-- .nav-toggle -->

				
					<nav class="expanded-menu" aria-label="Đã mở rộng" role="navigation">

						<ul class="modal-menu reset-list-style">
							<li id="menu-item-20" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-20"><div class="ancestor-wrapper"><a href="/">Trang chủ</a></div><!-- .ancestor-wrapper --></li>
<li id="menu-item-21" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-21"><div class="ancestor-wrapper"><a href="https://levuongtong.com/gioi-thieu/">Giới thiệu</a></div><!-- .ancestor-wrapper --></li>
<li id="menu-item-22" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page current_page_parent menu-item-22"><div class="ancestor-wrapper"><a href="https://levuongtong.com/tin-tuc/">Blog</a></div><!-- .ancestor-wrapper --></li>
<li id="menu-item-294" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-294"><div class="ancestor-wrapper"><a href="https://levuongtong.com/lien-he/">Liên hệ</a></div><!-- .ancestor-wrapper --></li>
						</ul>

					</nav>

					
					<nav class="mobile-menu" aria-label="Di động" role="navigation">

						<ul class="modal-menu reset-list-style">

						<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-16"><div class="ancestor-wrapper"><a href="/">Trang chủ</a></div><!-- .ancestor-wrapper --></li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-295"><div class="ancestor-wrapper"><a href="/category/dat-nen/">Sản phẩm</a></div><!-- .ancestor-wrapper --></li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-296"><div class="ancestor-wrapper"><a href="#">Tiện ích</a></div><!-- .ancestor-wrapper --></li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-297"><div class="ancestor-wrapper"><a href="#">Hình ảnh</a></div><!-- .ancestor-wrapper --></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page current_page_parent menu-item-18"><div class="ancestor-wrapper"><a href="https://levuongtong.com/tin-tuc/">Tin tức</a></div><!-- .ancestor-wrapper --></li>

						</ul>

					</nav>

					
			</div><!-- .menu-top -->

			<div class="menu-bottom">

				
					<nav aria-label="Liên kết mạng xã hội đã mở rộng" role="navigation">
						<ul class="social-menu reset-list-style social-icons fill-children-current-color">

							<li id="menu-item-24" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-24"><a href="https://levuongtong.com/"><span class="screen-reader-text">Web</span><svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="18" viewBox="0 0 18 18"><path d="M6.70846497,10.3082552 C6.43780491,9.94641406 6.5117218,9.43367048 6.87356298,9.16301045 C7.23540415,8.89235035 7.74814771,8.96626726 8.01880776,9.32810842 C8.5875786,10.0884893 9.45856383,10.5643487 10.4057058,10.6321812 C11.3528479,10.7000136 12.2827563,10.3531306 12.9541853,9.68145807 L15.3987642,7.23705399 C16.6390369,5.9529049 16.6212992,3.91168563 15.3588977,2.6492841 C14.0964962,1.38688258 12.0552769,1.36914494 10.77958,2.60113525 L9.37230725,4.00022615 C9.05185726,4.31881314 8.53381538,4.31730281 8.21522839,3.99685275 C7.89664141,3.67640269 7.89815174,3.15836082 8.21860184,2.83977385 L9.63432671,1.43240056 C11.5605503,-0.42800847 14.6223793,-0.401402004 16.5159816,1.49220028 C18.4095838,3.38580256 18.4361903,6.44763148 16.5658147,8.38399647 L14.1113741,10.838437 C13.1043877,11.8457885 11.7095252,12.366113 10.2888121,12.2643643 C8.86809903,12.1626156 7.56162126,11.4488264 6.70846497,10.3082552 Z M11.291535,7.6917448 C11.5621951,8.05358597 11.4882782,8.56632952 11.126437,8.83698955 C10.7645959,9.10764965 10.2518523,9.03373274 9.98119227,8.67189158 C9.4124214,7.91151075 8.54143617,7.43565129 7.59429414,7.36781884 C6.6471521,7.29998638 5.71724372,7.64686937 5.04581464,8.31854193 L2.60123581,10.762946 C1.36096312,12.0470951 1.37870076,14.0883144 2.64110228,15.3507159 C3.90350381,16.6131174 5.94472309,16.630855 7.21873082,15.400549 L8.61782171,14.0014581 C8.93734159,13.6819382 9.45538568,13.6819382 9.77490556,14.0014581 C10.0944254,14.320978 10.0944254,14.839022 9.77490556,15.1585419 L8.36567329,16.5675994 C6.43944966,18.4280085 3.37762074,18.401402 1.48401846,16.5077998 C-0.409583822,14.6141975 -0.436190288,11.5523685 1.43418536,9.61600353 L3.88862594,7.16156298 C4.89561225,6.15421151 6.29047483,5.63388702 7.71118789,5.7356357 C9.13190097,5.83738438 10.4383788,6.55117356 11.291535,7.6917448 Z"/></svg></a></li>
<li id="menu-item-25" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-25"><a href="https://www.facebook.com/levuongtong/"><span class="screen-reader-text">Facebook</span><svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M12 2C6.5 2 2 6.5 2 12c0 5 3.7 9.1 8.4 9.9v-7H7.9V12h2.5V9.8c0-2.5 1.5-3.9 3.8-3.9 1.1 0 2.2.2 2.2.2v2.5h-1.3c-1.2 0-1.6.8-1.6 1.6V12h2.8l-.4 2.9h-2.3v7C18.3 21.1 22 17 22 12c0-5.5-4.5-10-10-10z"></path></svg></a></li>
<li id="menu-item-28" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-28"><a href="mailto:levuongtong@gbl.vn"><span class="screen-reader-text">Email</span><svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M20,4H4C2.895,4,2,4.895,2,6v12c0,1.105,0.895,2,2,2h16c1.105,0,2-0.895,2-2V6C22,4.895,21.105,4,20,4z M20,8.236l-8,4.882 L4,8.236V6h16V8.236z"></path></svg></a></li>

						</ul>
					</nav><!-- .social-menu -->

				
			</div><!-- .menu-bottom -->

		</div><!-- .menu-wrapper -->

	</div><!-- .menu-modal-inner -->

</div><!-- .menu-modal -->

<main id="site-content" role="main">

	
		<header class="archive-header has-text-align-center header-footer-group">

			<div class="archive-header-inner section-inner medium">

									<h1 class="archive-title"><span class="color-accent">Category:</span> <span>Đất nền Vĩnh Trung</span></h1>
				
									<div class="archive-subtitle section-inner thin max-percentage intro-text"><p>Những thông tin đáng chú ý về <strong>dự án đất nền ở Vĩnh Trung</strong>.</p>
<ul>
<li>Tiện ích gần kề: TP Nha Trang sẽ trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2025.<br/>
.</li>
<li>Đất cư dân Vĩnh Trung, chỉ còn vài lô hấp dẫn.</li>
</ul>
<p>Có một câu nói rất hay về lĩnh vực bất động sản của Johnny Isakson – Thượng nghị sĩ Mỹ:</p>
<p>Trong kinh doanh bất động sản bạn có được nhiều kiến thức hơn mà bạn biết và được hiểu thêm về con người. Các vấn đề cộng đồng, thêm về cuộc sống, ngoài ra hiểu được sự tác động của chính phủ nhiều hơn là bất kỳ ngành nghề nào khác</p>
<p>Quý nhà đầu tư đang tìm kiếm những sản phẩm <a href="https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/"><strong>đất nền Vĩnh Trung</strong></a> để đầu tư hoặc xây dựng, thì dưới đây là sản phẩm cực kỳ phù hợp.</p>
</div>
				
			</div><!-- .archive-header-inner -->

		</header><!-- .archive-header -->

		
<article class="post-606 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-khong-phan-loai category-dat-nen-vinh-trung category-dau-tu" id="post-606">

	
<header class="entry-header has-text-align-center">

	<div class="entry-header-inner section-inner medium">

		
			<div class="entry-categories">
				<span class="screen-reader-text">Chuyên mục</span>
				<div class="entry-categories-inner">
					<a href="https://levuongtong.com/category/khong-phan-loai/" rel="category tag">Chưa được phân loại</a> <a href="https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/" rel="category tag">Đất nền Vĩnh Trung</a> <a href="https://levuongtong.com/category/dau-tu/" rel="category tag">Đầu tư</a>				</div><!-- .entry-categories-inner -->
			</div><!-- .entry-categories -->

			<h2 class="entry-title heading-size-1"><a href="https://levuongtong.com/khong-phan-loai/dau-la-loai-hinh-bat-dong-san-co-tinh-an-toan-va-kha-nang-sinh-loi-cao/">Đâu là loại hình bất động sản có tính an toàn và khả năng sinh lời cao?</a></h2>
		<div class="post-meta-wrapper post-meta-single post-meta-single-top">

			<ul class="post-meta">

									<li class="post-author meta-wrapper">
						<span class="meta-icon">
							<span class="screen-reader-text">Tác giả</span>
							<svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="20" viewBox="0 0 18 20"><path fill="" d="M18,19 C18,19.5522847 17.5522847,20 17,20 C16.4477153,20 16,19.5522847 16,19 L16,17 C16,15.3431458 14.6568542,14 13,14 L5,14 C3.34314575,14 2,15.3431458 2,17 L2,19 C2,19.5522847 1.55228475,20 1,20 C0.44771525,20 0,19.5522847 0,19 L0,17 C0,14.2385763 2.23857625,12 5,12 L13,12 C15.7614237,12 18,14.2385763 18,17 L18,19 Z M9,10 C6.23857625,10 4,7.76142375 4,5 C4,2.23857625 6.23857625,0 9,0 C11.7614237,0 14,2.23857625 14,5 C14,7.76142375 11.7614237,10 9,10 Z M9,8 C10.6568542,8 12,6.65685425 12,5 C12,3.34314575 10.6568542,2 9,2 C7.34314575,2 6,3.34314575 6,5 C6,6.65685425 7.34314575,8 9,8 Z"/></svg>						</span>
						<span class="meta-text">
							Bởi <a href="https://levuongtong.com/author/admin/">admin</a>						</span>
					</li>
										<li class="post-date meta-wrapper">
						<span class="meta-icon">
							<span class="screen-reader-text">Ngày đăng</span>
							<svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="19" viewBox="0 0 18 19"><path fill="" d="M4.60069444,4.09375 L3.25,4.09375 C2.47334957,4.09375 1.84375,4.72334957 1.84375,5.5 L1.84375,7.26736111 L16.15625,7.26736111 L16.15625,5.5 C16.15625,4.72334957 15.5266504,4.09375 14.75,4.09375 L13.3993056,4.09375 L13.3993056,4.55555556 C13.3993056,5.02154581 13.0215458,5.39930556 12.5555556,5.39930556 C12.0895653,5.39930556 11.7118056,5.02154581 11.7118056,4.55555556 L11.7118056,4.09375 L6.28819444,4.09375 L6.28819444,4.55555556 C6.28819444,5.02154581 5.9104347,5.39930556 5.44444444,5.39930556 C4.97845419,5.39930556 4.60069444,5.02154581 4.60069444,4.55555556 L4.60069444,4.09375 Z M6.28819444,2.40625 L11.7118056,2.40625 L11.7118056,1 C11.7118056,0.534009742 12.0895653,0.15625 12.5555556,0.15625 C13.0215458,0.15625 13.3993056,0.534009742 13.3993056,1 L13.3993056,2.40625 L14.75,2.40625 C16.4586309,2.40625 17.84375,3.79136906 17.84375,5.5 L17.84375,15.875 C17.84375,17.5836309 16.4586309,18.96875 14.75,18.96875 L3.25,18.96875 C1.54136906,18.96875 0.15625,17.5836309 0.15625,15.875 L0.15625,5.5 C0.15625,3.79136906 1.54136906,2.40625 3.25,2.40625 L4.60069444,2.40625 L4.60069444,1 C4.60069444,0.534009742 4.97845419,0.15625 5.44444444,0.15625 C5.9104347,0.15625 6.28819444,0.534009742 6.28819444,1 L6.28819444,2.40625 Z M1.84375,8.95486111 L1.84375,15.875 C1.84375,16.6516504 2.47334957,17.28125 3.25,17.28125 L14.75,17.28125 C15.5266504,17.28125 16.15625,16.6516504 16.15625,15.875 L16.15625,8.95486111 L1.84375,8.95486111 Z"/></svg>						</span>
						<span class="meta-text">
							<a href="https://levuongtong.com/khong-phan-loai/dau-la-loai-hinh-bat-dong-san-co-tinh-an-toan-va-kha-nang-sinh-loi-cao/">26 Tháng Mười Hai, 2020</a>
						</span>
					</li>
					
			</ul><!-- .post-meta -->

		</div><!-- .post-meta-wrapper -->

		
	</div><!-- .entry-header-inner -->

</header><!-- .entry-header -->

	<figure class="featured-media">

		<div class="featured-media-inner section-inner medium">

			<img width="956" height="1280" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xhinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung.jpg.pagespeed.ic.JbT-CwoBOL.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="hình ảnh tổng quan đất nền Vĩnh Trung" loading="lazy" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xhinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung.jpg.pagespeed.ic.JbT-CwoBOL.jpg 956w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xhinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung-224x300.jpg.pagespeed.ic.X2UpTobTQS.jpg 224w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xhinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung-765x1024.jpg.pagespeed.ic.5eQpvsK0-X.jpg 765w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xhinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung-768x1028.jpg.pagespeed.ic.z4J1-JelGu.jpg 768w" sizes="(max-width: 956px) 100vw, 956px"/>
		</div><!-- .featured-media-inner -->

	</figure><!-- .featured-media -->

	
	<div class="post-inner thin ">

		<div class="entry-content">

			<p>Khả năng sinh lời cao của một dự án kinh doanh bất động sản luôn là yếu tố được đưa lên hàng đầu của các nhà đầu tư. Tuy nhiên để có thể tồn tại lâu dài các nhà đầu tư cũng cần quan tâm đến vấn đề an toàn, hạn chế rủi ro càng nhiều càng tốt. Nắm và hiểu rõ về từng loại hình bất động sản sẽ làm tăng khả năng tạo được lợi nhuận lớn. Vậy giữa hàng loạt loại hình bất động sản, đâu sẽ là loại hình bất động sản có tính an toàn và khả năng sinh lời cao?</p>
<p aria-level="2"><b><span data-contrast="none">Căn</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">hộ</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">Chung</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">cư</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:40,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p>
<p aria-level="2"><img loading="lazy" class="alignnone" src="https://blog.rever.vn/hs-fs/hubfs/luachonhuongcanhochungcutheophongthuy-14972599981.jpg?width=750&amp;name=luachonhuongcanhochungcutheophongthuy-14972599981.jpg" width="769" height="512"></p>
<p aria-level="2">
<p>Để có thể đáp ứng nhu cầu sinh sống của người dân trong lúc quỹ đất đang ngày càng thu hẹp, hàng loạt dự án chung cư mọc lên như nấm sau mưa trong 10 năm trở lại đây. Từ phân khúc giá rẻ, trung bình, đến cao cấp&#8230; tất cả đều có đủ. Phân khúc cao cấp được các nhà đầu tư lớn đánh vào. Còn với các nhà đầu tư nhỏ lẻ phân khúc từ trung bình đến thấp là mục tiêu chính.</p>
<p>Có 2 cách thức chính để sinh lời từ <a href="https://levuongtong.com/category/can-ho/">căn hộ</a> chung cư. Một là mua trả góp. Hai là mua hẳn nguyên căn rồi cho thuê lại với thời gian hợp đồng ngắn hạn, chờ khi giá lên thì bán đi chốt lợi nhuận.</p>
<p><b><span data-contrast="none">Ưu</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">điểm</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">của</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">loại</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">hình</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">đầu</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">tư</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">căn</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">hộ</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">chung</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">cư</span></b><b><span data-contrast="none">:</span></b><span data-contrast="none">&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p>
<p>Có nhiều phương thức thanh toán nên tính linh hoạt cao, có thể chia nhiều đợt để trả góp. Trong thực tế, ngân hàng thường hỗ trợ cho vay với lãi suất hấp dẫn đối với các dự án đầu tư căn hộ dạng sơ cấp. Tuy vậy, trong quá trình nhà đầu tư đi vay ngân hàng để mua căn hộ chung cư vẫn cần phải chú ý đến khoản lãi vay, khả năng chi trả cũng như thời hạn cho vay để kiểm soát tốt hơn dòng tiền của mình.</p>
<p>Tính thanh khoản của loại hình đầu tư căn hộ chung cư được đánh giá tốt. Nếu cho thuê với căn hộ dạng thứ cấp, khả năng sinh lời sẽ đều và ổn định hàng tháng. Ngoài ra nhu cầu thuê căn hộ đang lớn vì quỹ đất hẹp, có thể sinh lời nhanh chóng bằng hình thức đầu tư &#8220;lướt sóng&#8221;.</p>
<p><b><span data-contrast="none">Nhược</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">điểm</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">của</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">loại</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">hình</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">đầu</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">tư</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">căn</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">hộ</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">chung</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">cư</span></b><b><span data-contrast="none">:&nbsp;</span></b><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p>
<p>Đầu tư vào căn hộ chung cư được nhiều người nhận định là có rủi ro thấp. Tuy nhiên, giá trị của nhiều dự án căn hộ chung cư bị &#8220;bơm thổi&#8221; quá mức so với thực tế. Ngoài ra, nhà đầu tư cần mất nhiều thời gian để nắm bắt và am hiểu thị trường như thiết kế, vị trí, thông tin của chủ dự án để xác định đâu là <a href="https://levuongtong.com/category/can-ho/">căn hộ</a> đáng mua. Chu kì giá tăng của đầu tư căn hộ cũng không mạnh, ít có biến động theo kiểu kiếm đâm.</p>
<p><b><span data-contrast="none">Đất</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">nền</span></b><b><span data-contrast="none">:&nbsp;</span></b><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p>
<p><img loading="lazy" class="alignnone wp-image-582" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xha-tang-hoan-chinh-300x300.jpg.pagespeed.ic.aoAUiDVscP.jpg" alt="Hạ tầng hoàn chỉnh" width="691" height="691" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xha-tang-hoan-chinh-300x300.jpg.pagespeed.ic.aoAUiDVscP.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xha-tang-hoan-chinh-1024x1024.jpg.pagespeed.ic.OfoJnooC9Y.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xha-tang-hoan-chinh-150x150.jpg.pagespeed.ic.ztXxSnbY2Q.jpg 150w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xha-tang-hoan-chinh-768x768.jpg.pagespeed.ic.Ip4ukuOwou.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xha-tang-hoan-chinh-1536x1536.jpg.pagespeed.ic.WMfx8IiFnt.jpg 1536w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xha-tang-hoan-chinh-1200x1200.jpg.pagespeed.ic.qhNJshxcv5.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xha-tang-hoan-chinh.jpg.pagespeed.ic.51JSU8-RNH.jpg 1600w" sizes="(max-width: 691px) 100vw, 691px"/></p>
<p>Nếu đã là người kinh doanh bất động sản thì không thể nào không biết đến hình thức đầu tư có tiếng này bởi khả năng sinh lợi nhuận cao và tính an toàn. Quỹ đất ngày càng hẹp là yếu tố khiến cho nhu cầu về sản phẩm luôn tăng cùng với đó là giá của các lô đất trong thành phố rất cao. Chính vì thế, các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường chọn hình thức mua các lô đất nền ở các vùng ven với mục đích chờ đô thị phát triển, quy mô mở rộng thì giá đất các khu này tăng theo có thể đem lại sự tăng trưởng về lợi nhuận trong tương lai.</p>
<p><b><span data-contrast="none">Ưu</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">điểm</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">của</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">loại</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">hình</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">đầu</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">tư</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">đất</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">nền</span></b><b><span data-contrast="none">:&nbsp;</span></b><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p>
<p>Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng đầu tư đất nền là hình thức đầu tư tiềm năng nhất hiện nay với vốn ít. So với lãi suất ngân hàng thì kỳ vọng lợi nhuận có thể đạt gấp 2 &#8211; 3 lần. Tính thanh khoản và sinh lời tốt hơn nhà phố, đặc biệt là những khu vực đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Do ít chịu ảnh hưởng bởi chu kỳ tăng trưởng của thị trường nên khả năng rớt giá là khá thấp, lợi nhuận thường không thấp hơn 15%. Các dự án đầu tư đất nền ít bị điều khiển bởi giá trị &#8220;ảo&#8221; do các chiêu trò quảng cáo. Nếu có sổ đỏ sẽ được ngân hàng thẩm định giá cho vay từ 50 &#8211; 60%, thậm chí ở mức cao nhất lên đến 70%.</p>
<p><b><span data-contrast="none">Nhược</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">điểm</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">của</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">loại</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">hình</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">đầu</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">tư</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">đất</span></b><b><span data-contrast="none">&nbsp;</span></b><b><span data-contrast="none">nền</span></b><b><span data-contrast="none">:</span></b><span data-contrast="none">&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p>
<p>Giá của đất nền tăng nhanh hay chậm phụ thuộc rất lớn vào các dự án lớn và quy hoạch của Nhà Nước. Vì vậy, để có thể đạt kết quả lớn nhất trong quá trình đầu tư đất nền, nhà đầu tư cần phải am hiểu, tích cực nắm bắt các thông tin mới liên quan đến dự án và quy hoạch thì mới có thể chọn chính xác lô đất nền nào cần đầu tư.</p>
<p>Đất nền càng có vị trí đẹp thì tính thanh khoản càng cao kéo theo giá càng mắc. Ngược lại, nếu không có được vị trí đẹp thì thường khó bán. Đất nền nằm trong khu vực phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, kinh tế vùng phát triển, quy hoạch bài bản mới thật sự tăng trưởng tốt.</p>
<p>Tính phát lý luôn được các nhà đầu tư cẩn trọng nhưng đây lại là một trong những nhược điểm của đầu tư đất nền. Tại một số khu vực đất nền tính pháp lý đôi khi chưa rõ ràng sẽ gây ra các rủi ro khi đầu tư.&nbsp;<span data-contrast="none">&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p>
<p>Đây là 2 hình thức đầu tư được hầu hết các nhà đầu tư nhận định rằng có tính an toàn và khả năng sinh lời cao nhất. Hi vọng với những ưu, nhược điểm Green Bay Land đã cung cấp, các nhà đầu tư có thể tận dụng, nâng cao được khả năng dự đoán và ước tính chính xác mức độ rủi ro trong đầu tư nhằm đem lại được lợi nhuận cao nhất.</p>

		</div><!-- .entry-content -->

	</div><!-- .post-inner -->

	<div class="section-inner">
		
	</div><!-- .section-inner -->

	
</article><!-- .post -->
<hr class="post-separator styled-separator is-style-wide section-inner" aria-hidden="true"/>
<article class="post-576 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-dat-nen-vinh-trung category-dau-tu category-thong-tin-bao-chi" id="post-576">

	
<header class="entry-header has-text-align-center">

	<div class="entry-header-inner section-inner medium">

		
			<div class="entry-categories">
				<span class="screen-reader-text">Chuyên mục</span>
				<div class="entry-categories-inner">
					<a href="https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/" rel="category tag">Đất nền Vĩnh Trung</a> <a href="https://levuongtong.com/category/dau-tu/" rel="category tag">Đầu tư</a> <a href="https://levuongtong.com/category/thong-tin-bao-chi/" rel="category tag">Thông tin báo chí</a>				</div><!-- .entry-categories-inner -->
			</div><!-- .entry-categories -->

			<h2 class="entry-title heading-size-1"><a href="https://levuongtong.com/thong-tin-bao-chi/kinh-nghiem-nao-cho-nha-dau-tu-bat-dong-san-sau-covid-19/">Kinh nghiệm nào cho nhà đầu tư bất động sản sau COVID 19 ?</a></h2>
		<div class="post-meta-wrapper post-meta-single post-meta-single-top">

			<ul class="post-meta">

									<li class="post-author meta-wrapper">
						<span class="meta-icon">
							<span class="screen-reader-text">Tác giả</span>
							<svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="20" viewBox="0 0 18 20"><path fill="" d="M18,19 C18,19.5522847 17.5522847,20 17,20 C16.4477153,20 16,19.5522847 16,19 L16,17 C16,15.3431458 14.6568542,14 13,14 L5,14 C3.34314575,14 2,15.3431458 2,17 L2,19 C2,19.5522847 1.55228475,20 1,20 C0.44771525,20 0,19.5522847 0,19 L0,17 C0,14.2385763 2.23857625,12 5,12 L13,12 C15.7614237,12 18,14.2385763 18,17 L18,19 Z M9,10 C6.23857625,10 4,7.76142375 4,5 C4,2.23857625 6.23857625,0 9,0 C11.7614237,0 14,2.23857625 14,5 C14,7.76142375 11.7614237,10 9,10 Z M9,8 C10.6568542,8 12,6.65685425 12,5 C12,3.34314575 10.6568542,2 9,2 C7.34314575,2 6,3.34314575 6,5 C6,6.65685425 7.34314575,8 9,8 Z"/></svg>						</span>
						<span class="meta-text">
							Bởi <a href="https://levuongtong.com/author/admin/">admin</a>						</span>
					</li>
										<li class="post-date meta-wrapper">
						<span class="meta-icon">
							<span class="screen-reader-text">Ngày đăng</span>
							<svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="19" viewBox="0 0 18 19"><path fill="" d="M4.60069444,4.09375 L3.25,4.09375 C2.47334957,4.09375 1.84375,4.72334957 1.84375,5.5 L1.84375,7.26736111 L16.15625,7.26736111 L16.15625,5.5 C16.15625,4.72334957 15.5266504,4.09375 14.75,4.09375 L13.3993056,4.09375 L13.3993056,4.55555556 C13.3993056,5.02154581 13.0215458,5.39930556 12.5555556,5.39930556 C12.0895653,5.39930556 11.7118056,5.02154581 11.7118056,4.55555556 L11.7118056,4.09375 L6.28819444,4.09375 L6.28819444,4.55555556 C6.28819444,5.02154581 5.9104347,5.39930556 5.44444444,5.39930556 C4.97845419,5.39930556 4.60069444,5.02154581 4.60069444,4.55555556 L4.60069444,4.09375 Z M6.28819444,2.40625 L11.7118056,2.40625 L11.7118056,1 C11.7118056,0.534009742 12.0895653,0.15625 12.5555556,0.15625 C13.0215458,0.15625 13.3993056,0.534009742 13.3993056,1 L13.3993056,2.40625 L14.75,2.40625 C16.4586309,2.40625 17.84375,3.79136906 17.84375,5.5 L17.84375,15.875 C17.84375,17.5836309 16.4586309,18.96875 14.75,18.96875 L3.25,18.96875 C1.54136906,18.96875 0.15625,17.5836309 0.15625,15.875 L0.15625,5.5 C0.15625,3.79136906 1.54136906,2.40625 3.25,2.40625 L4.60069444,2.40625 L4.60069444,1 C4.60069444,0.534009742 4.97845419,0.15625 5.44444444,0.15625 C5.9104347,0.15625 6.28819444,0.534009742 6.28819444,1 L6.28819444,2.40625 Z M1.84375,8.95486111 L1.84375,15.875 C1.84375,16.6516504 2.47334957,17.28125 3.25,17.28125 L14.75,17.28125 C15.5266504,17.28125 16.15625,16.6516504 16.15625,15.875 L16.15625,8.95486111 L1.84375,8.95486111 Z"/></svg>						</span>
						<span class="meta-text">
							<a href="https://levuongtong.com/thong-tin-bao-chi/kinh-nghiem-nao-cho-nha-dau-tu-bat-dong-san-sau-covid-19/">26 Tháng Mười Hai, 2020</a>
						</span>
					</li>
					
			</ul><!-- .post-meta -->

		</div><!-- .post-meta-wrapper -->

		
	</div><!-- .entry-header-inner -->

</header><!-- .entry-header -->

	<figure class="featured-media">

		<div class="featured-media-inner section-inner medium">

			<img width="620" height="369" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xbds.jpg.pagespeed.ic.0fe_4AxpE8.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xbds.jpg.pagespeed.ic.0fe_4AxpE8.jpg 620w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xbds-300x179.jpg.pagespeed.ic._9T1w0Vv__.jpg 300w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px"/>
		</div><!-- .featured-media-inner -->

	</figure><!-- .featured-media -->

	
	<div class="post-inner thin ">

		<div class="entry-content">

			<p>Cuộc thanh trừng của COVID 19. Tất tần tật tất cả mọi thứ đều bị lũng đoạn gãy đổ vì đại dịch. Kéo theo đó là hàng loạt sự kiện khác không chỉ ảnh hưởng đến vật chất, sức khỏe mà còn cả tinh thần. Khủng hoảng luôn là cụm từ được nhắc nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Cả thế giới hoảng loạn, hô hào nhau cùng chung tay, chung sức đẩy lùi, đánh bại đại dịch đồng thời hỗ trợ, bảo vệ lẫn nhau nhằm khiến tình hình không trở nên tệ hơn. Cho đến cùng sự cố gắng đã được đền đáp.</p>
<p>Đại dịch Covid đã phần nào đó được kiểm soát. Mọi thứ đang bình thường hóa trở lại, tạo đà hồi phục để phát triển. Điển hình là Việt Nam đã và đang thử nghiệm vắc xin phòng chống COVID 19 trên cơ thể người. Chính phủ thì liên tục có các biện pháp kích thích kinh tế, tăng tổng cầu về mọi mặt. Trong đó, thị trường bất động sản đặc biệt được chú trọng phát triển hàng đầu. Đã có rất nhiều nhà đầu tư nhanh nhạy nắm bắt cơ hội chứa đựng nhiều giá trị to lớn này.</p>
<p>Vậy kinh nghiệm và hướng đi nào sẽ giúp cho các nhà đầu tư bất động sản sau COVID 19 có thể chớp lấy thời cơ một cách kịp lúc, dẫn dắt được dòng tiền hoặc dò tìm được thời điểm thích hợp ?</p>
<ol>
<li><strong>Chính phủ luôn có các giải pháp, biện pháp đề phòng khi khó khăn xảy ra nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư:  </strong></li>
</ol>
<p>Hành vi bất thường của thị trường bất động sản dưới tác động của dịch COVID 19 khiến cho khá nhiều khách hàng, nhà kinh doanh bất động sản tỏ ra quan ngại trong các quyết định giao dịch, vì lo lắng rằng sẽ lại xuất hiện một làn sóng COVID, đánh úp tất cả khiến thị trường mất giá trầm trọng.</p>
<p><img loading="lazy" class="alignnone wp-image-599" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xScreenshot-2020-12-26-110727-300x161.png.pagespeed.ic.IifIrLhlzX.png" alt="" width="657" height="353" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xScreenshot-2020-12-26-110727-300x161.png.pagespeed.ic.IifIrLhlzX.png 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xScreenshot-2020-12-26-110727.png.pagespeed.ic.q1kiYe-dzd.png 600w" sizes="(max-width: 657px) 100vw, 657px"/></p>
<p>Tuy nhiên, việc đưa ra các giải pháp để giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư luôn được ưu tiên vì bất động sản là một thị trường lớn, tiềm năng phát triển cho đất nước. Gần đây nhất chính là việc cân đối thêm 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 và bổ sung 2.000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất cho bốn ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định để thực hiện hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội; giải pháp về khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp (căn hộ chung cư có quy mô dưới 70 m2, giá bán không vượt quá 20 triệu đồng/m2).</p>
<p>Đây chính là tiền đề đầu tiên cho sự phục hồi của thị trường. Chưa kể trong đợt dịch Covid 19 vừa qua, Việt Nam là một trong số những nước hiếm hoi có kết quả tích cực trong việc kiểm soát lây lan, bùng phát của dịch. Điều này khiến Việt Nam trở thành tâm điểm sáng đầu tư đối với các quỹ, tập đoàn lớn ngoài nước và trong nội bộ khối ASEAN.</p>
<p>Ngoài ra, chính phủ còn liên tục đẩy mạnh, khuyến khích nâng cấp các cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, xây dựng các cụm liên kết ngành nhằm hình thành mạng lưới chuỗi cung ứng, sản xuất và mong muốn tham gia sâu hơn vào giá trị toàn cầu tại một số địa phương… càng tạo thêm nhiều tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản.</p>
<ol start="2">
<li><strong>Xu hướng đầu tư về đất nền và nhà ở lên ngôi, dòng tiền chảy về khu nghỉ dưỡng nội đô:</strong></li>
</ol>
<p>Khó khăn liên tiếp ập tới tấn công thị trường làm khuynh đảo mọi thứ. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều đánh giá khách quán nói rằng thị trường bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn và sinh lời tốt. Trong đó thì, bất động sản phục vụ mô hình nghỉ dưỡng kết hợp du lịch, giải trí và chăm sóc sức khỏe tại chỗ có cơ hội phục hồi và sẽ có thể nở rộ trong thời gian tới.</p>
<p>Dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, các hình thức dịch chuyển qua lại biên giới bị hạn chế, những chuyến du lịch tại chỗ hoặc tới các địa phương gần kề nhằm thay đổi không gian, thư giãn và trải nghiệm, khám phá đang có tiềm năng.  Những khu phức hợp giải trí – dịch vụ đồng bộ; mô hình nghỉ dưỡng nội đô, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí hiện đại, sáng tạo và độc đáo sẽ ngày càng được chú trọng phát triển trên các đô thị trung tâm lớn trên toàn cả nước.</p>
<p><img loading="lazy" class="alignnone wp-image-553" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-300x225.jpg.pagespeed.ic.CB9DVlXQt2.jpg" alt="đất nền Vĩnh Trung 04" width="724" height="543" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-300x225.jpg.pagespeed.ic.CB9DVlXQt2.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-1024x768.jpg.pagespeed.ic.zjUC27R9pJ.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-768x576.jpg.pagespeed.ic.fdAmL4AUNN.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-1200x900.jpg.pagespeed.ic.OblO4-As5N.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04.jpg.pagespeed.ic.LcTaRBUNFB.jpg 1280w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px"/></p>
<p>Theo nhiều nhận định, các sản phẩm nhà ở xã hội, chung cư bảo đảm chất lượng và tiện ích; đất thổ cư, nhà riêng có giấy tờ hợp pháp và địa điểm đắc địa đươc nhiều dòng tiền tích cực hướng tới. Thực tế trên địa bàn thành phố Nha Trang, đã có  rất nhiều nhà đầu tư quan tâm tới việc mua bán đất xã Vĩnh Trung để xây nhà riêng hoặc đầu tư dài hạn. Vì khu vực này đáp ứng đủ các giấy tờ pháp lý, giấy phép xây dựng và phê duyệt 1/500. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất để khẳng định luận điểm trên.</p>
<p>Về lâu dài, Bộ Xây dựng cũng sẽ hoàn thiện các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hình thức liên thông, cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết, hồ sơ, chi phí thực hiện trong hoạt động đầu tư xây dựng các dự án bất động sản, tập trung trọng tâm phát triển nhà ở xã hội cũng như nhà ở thương mại giá rẻ &#8211; coi đây là giải pháp tạo đà, “kích thích” sự phát triển của thị trường bất động sản trong giai đoạn khó khăn này.</p>
<p>Thông tin mới nhất ghi rằng, nền tảng tích hợp đa phương tiện sẽ giúp khách hàng có thể thực hiện toàn bộ quá trình mua nhà từ xa với lợi ích &#8220;3 nhất&#8221; bao gồm thuận tiện nhất, nhanh nhất và chi phí thấp nhất. Giải pháp công nghệ tài chính này được đánh giá là sẽ tác động trực tiếp đến dòng tiền thị trường giao dịch bất động sản truyền thống.</p>
<p>Tổng kết lại, trong mọi hoàn cảnh dù có khó khăn đến mấy vẫn sẽ luôn có những điểm sáng cơ hội và thời cơ để nắm bắt. Trong bối cảnh dân số ngày càng gia tăng, đất đai luôn có nhu cầu cần được mở rộng, đây sẽ luôn là điểm tựa mạnh mẽ hỗ trợ thị trường bất động sản ở mọi quốc gia phát triển, kể cả nước ta</p>
<p>.</p>

		</div><!-- .entry-content -->

	</div><!-- .post-inner -->

	<div class="section-inner">
		
	</div><!-- .section-inner -->

	
</article><!-- .post -->
<hr class="post-separator styled-separator is-style-wide section-inner" aria-hidden="true"/>
<article class="post-591 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-dat-nen category-dat-nen-vinh-trung tag-dat-nen-vinh-trung-gia-tot tag-mua-dat-nen-vinh-trung" id="post-591">

	
<header class="entry-header has-text-align-center">

	<div class="entry-header-inner section-inner medium">

		
			<div class="entry-categories">
				<span class="screen-reader-text">Chuyên mục</span>
				<div class="entry-categories-inner">
					<a href="https://levuongtong.com/category/dat-nen/" rel="category tag">Đất nền</a> <a href="https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/" rel="category tag">Đất nền Vĩnh Trung</a>				</div><!-- .entry-categories-inner -->
			</div><!-- .entry-categories -->

			<h2 class="entry-title heading-size-1"><a href="https://levuongtong.com/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/dat-nen-vinh-trung-chiet-khau-15-lo-cach-vo-nguyen-giap-200m/">Đất nền Vĩnh Trung chiết khấu 1,5%/lô cách Võ Nguyên Giáp 200m</a></h2>
		<div class="post-meta-wrapper post-meta-single post-meta-single-top">

			<ul class="post-meta">

									<li class="post-author meta-wrapper">
						<span class="meta-icon">
							<span class="screen-reader-text">Tác giả</span>
							<svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="20" viewBox="0 0 18 20"><path fill="" d="M18,19 C18,19.5522847 17.5522847,20 17,20 C16.4477153,20 16,19.5522847 16,19 L16,17 C16,15.3431458 14.6568542,14 13,14 L5,14 C3.34314575,14 2,15.3431458 2,17 L2,19 C2,19.5522847 1.55228475,20 1,20 C0.44771525,20 0,19.5522847 0,19 L0,17 C0,14.2385763 2.23857625,12 5,12 L13,12 C15.7614237,12 18,14.2385763 18,17 L18,19 Z M9,10 C6.23857625,10 4,7.76142375 4,5 C4,2.23857625 6.23857625,0 9,0 C11.7614237,0 14,2.23857625 14,5 C14,7.76142375 11.7614237,10 9,10 Z M9,8 C10.6568542,8 12,6.65685425 12,5 C12,3.34314575 10.6568542,2 9,2 C7.34314575,2 6,3.34314575 6,5 C6,6.65685425 7.34314575,8 9,8 Z"/></svg>						</span>
						<span class="meta-text">
							Bởi <a href="https://levuongtong.com/author/admin/">admin</a>						</span>
					</li>
										<li class="post-date meta-wrapper">
						<span class="meta-icon">
							<span class="screen-reader-text">Ngày đăng</span>
							<svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="19" viewBox="0 0 18 19"><path fill="" d="M4.60069444,4.09375 L3.25,4.09375 C2.47334957,4.09375 1.84375,4.72334957 1.84375,5.5 L1.84375,7.26736111 L16.15625,7.26736111 L16.15625,5.5 C16.15625,4.72334957 15.5266504,4.09375 14.75,4.09375 L13.3993056,4.09375 L13.3993056,4.55555556 C13.3993056,5.02154581 13.0215458,5.39930556 12.5555556,5.39930556 C12.0895653,5.39930556 11.7118056,5.02154581 11.7118056,4.55555556 L11.7118056,4.09375 L6.28819444,4.09375 L6.28819444,4.55555556 C6.28819444,5.02154581 5.9104347,5.39930556 5.44444444,5.39930556 C4.97845419,5.39930556 4.60069444,5.02154581 4.60069444,4.55555556 L4.60069444,4.09375 Z M6.28819444,2.40625 L11.7118056,2.40625 L11.7118056,1 C11.7118056,0.534009742 12.0895653,0.15625 12.5555556,0.15625 C13.0215458,0.15625 13.3993056,0.534009742 13.3993056,1 L13.3993056,2.40625 L14.75,2.40625 C16.4586309,2.40625 17.84375,3.79136906 17.84375,5.5 L17.84375,15.875 C17.84375,17.5836309 16.4586309,18.96875 14.75,18.96875 L3.25,18.96875 C1.54136906,18.96875 0.15625,17.5836309 0.15625,15.875 L0.15625,5.5 C0.15625,3.79136906 1.54136906,2.40625 3.25,2.40625 L4.60069444,2.40625 L4.60069444,1 C4.60069444,0.534009742 4.97845419,0.15625 5.44444444,0.15625 C5.9104347,0.15625 6.28819444,0.534009742 6.28819444,1 L6.28819444,2.40625 Z M1.84375,8.95486111 L1.84375,15.875 C1.84375,16.6516504 2.47334957,17.28125 3.25,17.28125 L14.75,17.28125 C15.5266504,17.28125 16.15625,16.6516504 16.15625,15.875 L16.15625,8.95486111 L1.84375,8.95486111 Z"/></svg>						</span>
						<span class="meta-text">
							<a href="https://levuongtong.com/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/dat-nen-vinh-trung-chiet-khau-15-lo-cach-vo-nguyen-giap-200m/">23 Tháng Mười Hai, 2020</a>
						</span>
					</li>
					
			</ul><!-- .post-meta -->

		</div><!-- .post-meta-wrapper -->

		
	</div><!-- .entry-header-inner -->

</header><!-- .entry-header -->

	<figure class="featured-media">

		<div class="featured-media-inner section-inner medium">

			<img width="1200" height="672" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xchiet-khau-1.5-phan-tram-lo-1200x672.jpg.pagespeed.ic.VcaqDQVDGX.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="chiết khấu 1.5%/lô" loading="lazy" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xchiet-khau-1.5-phan-tram-lo-1200x672.jpg.pagespeed.ic.VcaqDQVDGX.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xchiet-khau-1.5-phan-tram-lo-300x168.jpg.pagespeed.ic.H4B4qxGTun.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xchiet-khau-1.5-phan-tram-lo-1024x573.jpg.pagespeed.ic.G75s2kw2er.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xchiet-khau-1.5-phan-tram-lo-768x430.jpg.pagespeed.ic.oCo7KbwkRf.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xchiet-khau-1.5-phan-tram-lo-1536x860.jpg.pagespeed.ic.6GTs-l5Nw-.jpg 1536w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xchiet-khau-1.5-phan-tram-lo.jpg.pagespeed.ic._dN7EZTbVi.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px"/>
		</div><!-- .featured-media-inner -->

	</figure><!-- .featured-media -->

	
	<div class="post-inner thin ">

		<div class="entry-content">

			
<p>Mọi người xung quan bạn đang cần mua đất nền ở khu dân cư Vĩnh Trung, bạn là người đầu tiên đọc được bài viết này đó thật sự là một điều may mắn.</p><p>Hãy chọn ngay sản phẩm <a href="https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/">đất nền Vĩnh Trung</a> của chúng tôi để nhận ngay chiết khấu 1.5%/lô. Những giá trị tuyệt vời bạn và những người xung quanh bạn sẽ nhận được khi mua sản phẩm đất nền của chúng tôi.</p><ul><li>Đất cư dân Vĩnh Trung, chỉ còn vài lô hấp dẫn</li><li>Diện tích đa dạng : Từ 90m2-120m2, ngay sát quy hoạch công viên mặt sau từng vị trí lô đất</li><li>Đường nội bộ hơn 5m, bó vỉa bóng loáng, hệ thống đèn điện chiếu sáng đầy đủ</li><li>Pháp lý chuẩn, sổ đỏ trao tay</li><li>GPXD tối đa 6 tầng</li><li>Cách Đại Lộ Võ Nguyên Giáp với 6 làn đường xe chạy chỉ 100m, cách các khu đô thị Mỹ Gia 1,5km</li><li>Ngay sát khu Đô Thị Phúc Khánh 1, di chuyển về TP chỉ 5p</li><li>Ngân hàng hỗ trợ vay từ 800tr – 1ty</li><li>Thanh toán theo tiến độ nhẹ nhàng ( gần 30 ngày ) hoặc công chứng sang tên ngay</li></ul><p>Mời các bạn cùng xem video giới thiệu về <strong><a href="https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/">đất nền Vĩnh Trung</a></strong>.</p><figure class="wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-4-3 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Video chính thức về sản phẩm Đất nền Vĩnh Trung - đất nền Nha Trang" width="580" height="435" src="https://www.youtube.com/embed/Iz8Ky5GN8Ek?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
</div></figure><p>Bộ Album ảnh thực tế từ sản phẩm đất nền Vĩnh Trung.</p><figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks-gallery-grid"><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="576" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-1024x576.jpg.pagespeed.ic.zlE-ZcfXxT.jpg" alt="đất nền Vĩnh Trung" data-id="547" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/z2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/z2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323/" class="wp-image-547" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-1024x576.jpg.pagespeed.ic.zlE-ZcfXxT.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-300x169.jpg.pagespeed.ic.A4oE-wMxvg.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-768x432.jpg.pagespeed.ic.b8QhmRx7tM.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-1200x675.jpg.pagespeed.ic.NhkE9q08GL.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323.jpg.pagespeed.ic.WC37RMmd1k.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01-1024x768.jpg.pagespeed.ic.O7Mp99P9jA.jpg" alt="đất nền Vĩnh Trung 01" data-id="550" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/dat-nen-vinh-trung-01.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/dat-nen-vinh-trung-01/" class="wp-image-550" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01-1024x768.jpg.pagespeed.ic.O7Mp99P9jA.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01-300x225.jpg.pagespeed.ic.0gangkH1rP.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01-768x576.jpg.pagespeed.ic.YUeUOQTcBc.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01-1200x900.jpg.pagespeed.ic.Xja5U-oaOp.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01.jpg.pagespeed.ic.rVSzKccCft.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02-1024x768.jpg.pagespeed.ic.5Cs_KgsaOy.jpg" alt="đất nền Vĩnh Trung 02" data-id="551" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/dat-nen-vinh-trung-02.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/dat-nen-vinh-trung-02/" class="wp-image-551" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02-1024x768.jpg.pagespeed.ic.5Cs_KgsaOy.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02-300x225.jpg.pagespeed.ic.cS0faXKn-Q.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02-768x576.jpg.pagespeed.ic.f8nEA31b8R.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02-1200x900.jpg.pagespeed.ic.LLfeekPwju.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02.jpg.pagespeed.ic.GYkI0mTIQS.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03-1024x768.jpg.pagespeed.ic.sIdQFJ64qz.jpg" alt="đất nền Vĩnh Trung 03" data-id="552" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/dat-nen-vinh-trung-03.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/dat-nen-vinh-trung-03/" class="wp-image-552" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03-1024x768.jpg.pagespeed.ic.sIdQFJ64qz.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03-300x225.jpg.pagespeed.ic.irfKExAneq.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03-768x576.jpg.pagespeed.ic.us4osRULyn.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03-1200x900.jpg.pagespeed.ic.rZiQITZTKY.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03.jpg.pagespeed.ic.2Ba-UEV4GR.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-1024x768.jpg.pagespeed.ic.zjUC27R9pJ.jpg" alt="đất nền Vĩnh Trung 04" data-id="553" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/dat-nen-vinh-trung-04.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/dat-nen-vinh-trung-04/" class="wp-image-553" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-1024x768.jpg.pagespeed.ic.zjUC27R9pJ.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-300x225.jpg.pagespeed.ic.CB9DVlXQt2.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-768x576.jpg.pagespeed.ic.fdAmL4AUNN.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-1200x900.jpg.pagespeed.ic.OblO4-As5N.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04.jpg.pagespeed.ic.LcTaRBUNFB.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-05-1024x768.jpg.pagespeed.ic.clesVzuoGU.jpg" alt="đất nền Vĩnh Trung 05" data-id="554" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/dat-nen-vinh-trung-05.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/dat-nen-vinh-trung-05/" class="wp-image-554" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-05-1024x768.jpg.pagespeed.ic.clesVzuoGU.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-05-300x225.jpg.pagespeed.ic.IITfMq2zr_.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-05-768x576.jpg.pagespeed.ic.TcB1-W_Pfw.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-05-1200x900.jpg.pagespeed.ic.1kUo_VpoWm.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-05.jpg.pagespeed.ic.SnwWZQWRFQ.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-1024x768.jpg.pagespeed.ic.LdF4lfGhIG.jpg" alt="quang cảnh đất nền vĩnh trung về đêm 01" data-id="556" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/vt-1.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/vt-1/" class="wp-image-556" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-1024x768.jpg.pagespeed.ic.LdF4lfGhIG.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-300x225.jpg.pagespeed.ic.vPA2-dRsC8.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-768x576.jpg.pagespeed.ic.2m71qnEaKz.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-1536x1152.jpg.pagespeed.ic.pMfZcZQM6n.jpg 1536w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-2048x1536.jpg.pagespeed.ic.e-Vzvx3iNK.jpg 2048w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-1200x900.jpg.pagespeed.ic.nHbAiemvYo.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-1980x1485.jpg.pagespeed.ic.Hdfe1xSIHJ.jpg 1980w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-1024x768.jpg.pagespeed.ic.bnI17e3Bwl.jpg" alt="quang cảnh đất nền vĩnh trung về đêm 02" data-id="558" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/vt2.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/vt2/" class="wp-image-558" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-1024x768.jpg.pagespeed.ic.bnI17e3Bwl.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-300x225.jpg.pagespeed.ic.uXKAexxCii.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-768x576.jpg.pagespeed.ic.DF1OALEYJh.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-1536x1152.jpg.pagespeed.ic.beZUuMhwA9.jpg 1536w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-2048x1536.jpg.pagespeed.ic.DIjHlCfm6g.jpg 2048w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-1200x900.jpg.pagespeed.ic.d_w2XwGTiN.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-1980x1485.jpg.pagespeed.ic.6d9e3_dzlo.jpg 1980w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-1024x768.jpg.pagespeed.ic.Dary0B7bqt.jpg" alt="quang cảnh đất nền vĩnh trung về đêm 03" data-id="559" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/vt3.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/vt3/" class="wp-image-559" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-1024x768.jpg.pagespeed.ic.Dary0B7bqt.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-300x225.jpg.pagespeed.ic.wEgjDFpZVG.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-768x576.jpg.pagespeed.ic.IEbkCZfY99.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-1536x1152.jpg.pagespeed.ic.NaUPz0PT_x.jpg 1536w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-2048x1536.jpg.pagespeed.ic.qwqKnJE4j0.jpg 2048w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-1200x900.jpg.pagespeed.ic.MBQybV35gm.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-1980x1485.jpg.pagespeed.ic.eMyYIN_9SR.jpg 1980w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-06-1024x768.jpg.pagespeed.ic.J1rTXFC0K7.jpg" alt="đất nền vĩnh trung 06" data-id="562" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/dat-nen-vinh-trung-06.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/dat-nen-vinh-trung-06/" class="wp-image-562" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-06-1024x768.jpg.pagespeed.ic.J1rTXFC0K7.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-06-300x225.jpg.pagespeed.ic.hICVA30Qdc.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-06-768x576.jpg.pagespeed.ic.7iI8xDqfQY.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-06-1200x900.jpg.pagespeed.ic.8Y28jpKozM.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-06.jpg.pagespeed.ic.TtGTlVtDPQ.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/x5e610c608b9e7ac0238f-1024x768.jpg.pagespeed.ic.sIdQFJ64qz.jpg" alt="" data-id="572" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/5e610c608b9e7ac0238f.jpg" data-link="https://levuongtong.com/thong-tin-bao-chi/ubnd-tinh-dieu-chinh-quy-hoach-biet-thu-song-nui-vinh-trung/attachment/5e610c608b9e7ac0238f/" class="wp-image-572" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/x5e610c608b9e7ac0238f-1024x768.jpg.pagespeed.ic.sIdQFJ64qz.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/x5e610c608b9e7ac0238f-300x225.jpg.pagespeed.ic.irfKExAneq.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/x5e610c608b9e7ac0238f-768x576.jpg.pagespeed.ic.us4osRULyn.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/x5e610c608b9e7ac0238f-1200x900.jpg.pagespeed.ic.rZiQITZTKY.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/x5e610c608b9e7ac0238f.jpg.pagespeed.ic.2Ba-UEV4GR.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li></ul></figure><p>Cám ơn mọi người đã đọc bài viết này, hẹn gặp mọi người ở bài viết sau.</p>

		</div><!-- .entry-content -->

	</div><!-- .post-inner -->

	<div class="section-inner">
		
		<div class="post-meta-wrapper post-meta-single post-meta-single-bottom">

			<ul class="post-meta">

									<li class="post-tags meta-wrapper">
						<span class="meta-icon">
							<span class="screen-reader-text">Thẻ</span>
							<svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="18" viewBox="0 0 18 18"><path fill="" d="M15.4496399,8.42490555 L8.66109799,1.63636364 L1.63636364,1.63636364 L1.63636364,8.66081885 L8.42522727,15.44178 C8.57869221,15.5954158 8.78693789,15.6817418 9.00409091,15.6817418 C9.22124393,15.6817418 9.42948961,15.5954158 9.58327627,15.4414581 L15.4486339,9.57610048 C15.7651495,9.25692435 15.7649133,8.74206554 15.4496399,8.42490555 Z M16.6084423,10.7304545 L10.7406818,16.59822 C10.280287,17.0591273 9.65554997,17.3181054 9.00409091,17.3181054 C8.35263185,17.3181054 7.72789481,17.0591273 7.26815877,16.5988788 L0.239976954,9.57887876 C0.0863319284,9.4254126 0,9.21716044 0,9 L0,0.818181818 C0,0.366312477 0.366312477,0 0.818181818,0 L9,0 C9.21699531,0 9.42510306,0.0862010512 9.57854191,0.239639906 L16.6084423,7.26954545 C17.5601275,8.22691012 17.5601275,9.77308988 16.6084423,10.7304545 Z M5,6 C4.44771525,6 4,5.55228475 4,5 C4,4.44771525 4.44771525,4 5,4 C5.55228475,4 6,4.44771525 6,5 C6,5.55228475 5.55228475,6 5,6 Z"/></svg>						</span>
						<span class="meta-text">
							<a href="https://levuongtong.com/tag/dat-nen-vinh-trung-gia-tot/" rel="tag">đất nền Vĩnh Trung giá tốt</a>, <a href="https://levuongtong.com/tag/mua-dat-nen-vinh-trung/" rel="tag">mua đất nền Vĩnh Trung</a>						</span>
					</li>
					
			</ul><!-- .post-meta -->

		</div><!-- .post-meta-wrapper -->

		
	</div><!-- .section-inner -->

	
</article><!-- .post -->
<hr class="post-separator styled-separator is-style-wide section-inner" aria-hidden="true"/>
<article class="post-569 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-dat-nen category-dat-nen-nha-trang category-dat-nen-vinh-trung tag-dat-nen-dien-am tag-dat-nen-dien-am-nuoc-may tag-dat-nen-mat-tien-vinh-trung tag-dat-nen-vinh-trung-gia-tot tag-mua-dat-nen-vinh-trung" id="post-569">

	
<header class="entry-header has-text-align-center">

	<div class="entry-header-inner section-inner medium">

		
			<div class="entry-categories">
				<span class="screen-reader-text">Chuyên mục</span>
				<div class="entry-categories-inner">
					<a href="https://levuongtong.com/category/dat-nen/" rel="category tag">Đất nền</a> <a href="https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-nha-trang/" rel="category tag">Đất nền Nha Trang</a> <a href="https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/" rel="category tag">Đất nền Vĩnh Trung</a>				</div><!-- .entry-categories-inner -->
			</div><!-- .entry-categories -->

			<h2 class="entry-title heading-size-1"><a href="https://levuongtong.com/dat-nen/ban-biet-gi-ve-san-pham-dat-nen-vinh-trung/">Bạn biết gì về sản phẩm đất nền Vĩnh Trung?</a></h2>
		<div class="post-meta-wrapper post-meta-single post-meta-single-top">

			<ul class="post-meta">

									<li class="post-author meta-wrapper">
						<span class="meta-icon">
							<span class="screen-reader-text">Tác giả</span>
							<svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="20" viewBox="0 0 18 20"><path fill="" d="M18,19 C18,19.5522847 17.5522847,20 17,20 C16.4477153,20 16,19.5522847 16,19 L16,17 C16,15.3431458 14.6568542,14 13,14 L5,14 C3.34314575,14 2,15.3431458 2,17 L2,19 C2,19.5522847 1.55228475,20 1,20 C0.44771525,20 0,19.5522847 0,19 L0,17 C0,14.2385763 2.23857625,12 5,12 L13,12 C15.7614237,12 18,14.2385763 18,17 L18,19 Z M9,10 C6.23857625,10 4,7.76142375 4,5 C4,2.23857625 6.23857625,0 9,0 C11.7614237,0 14,2.23857625 14,5 C14,7.76142375 11.7614237,10 9,10 Z M9,8 C10.6568542,8 12,6.65685425 12,5 C12,3.34314575 10.6568542,2 9,2 C7.34314575,2 6,3.34314575 6,5 C6,6.65685425 7.34314575,8 9,8 Z"/></svg>						</span>
						<span class="meta-text">
							Bởi <a href="https://levuongtong.com/author/admin/">admin</a>						</span>
					</li>
										<li class="post-date meta-wrapper">
						<span class="meta-icon">
							<span class="screen-reader-text">Ngày đăng</span>
							<svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="19" viewBox="0 0 18 19"><path fill="" d="M4.60069444,4.09375 L3.25,4.09375 C2.47334957,4.09375 1.84375,4.72334957 1.84375,5.5 L1.84375,7.26736111 L16.15625,7.26736111 L16.15625,5.5 C16.15625,4.72334957 15.5266504,4.09375 14.75,4.09375 L13.3993056,4.09375 L13.3993056,4.55555556 C13.3993056,5.02154581 13.0215458,5.39930556 12.5555556,5.39930556 C12.0895653,5.39930556 11.7118056,5.02154581 11.7118056,4.55555556 L11.7118056,4.09375 L6.28819444,4.09375 L6.28819444,4.55555556 C6.28819444,5.02154581 5.9104347,5.39930556 5.44444444,5.39930556 C4.97845419,5.39930556 4.60069444,5.02154581 4.60069444,4.55555556 L4.60069444,4.09375 Z M6.28819444,2.40625 L11.7118056,2.40625 L11.7118056,1 C11.7118056,0.534009742 12.0895653,0.15625 12.5555556,0.15625 C13.0215458,0.15625 13.3993056,0.534009742 13.3993056,1 L13.3993056,2.40625 L14.75,2.40625 C16.4586309,2.40625 17.84375,3.79136906 17.84375,5.5 L17.84375,15.875 C17.84375,17.5836309 16.4586309,18.96875 14.75,18.96875 L3.25,18.96875 C1.54136906,18.96875 0.15625,17.5836309 0.15625,15.875 L0.15625,5.5 C0.15625,3.79136906 1.54136906,2.40625 3.25,2.40625 L4.60069444,2.40625 L4.60069444,1 C4.60069444,0.534009742 4.97845419,0.15625 5.44444444,0.15625 C5.9104347,0.15625 6.28819444,0.534009742 6.28819444,1 L6.28819444,2.40625 Z M1.84375,8.95486111 L1.84375,15.875 C1.84375,16.6516504 2.47334957,17.28125 3.25,17.28125 L14.75,17.28125 C15.5266504,17.28125 16.15625,16.6516504 16.15625,15.875 L16.15625,8.95486111 L1.84375,8.95486111 Z"/></svg>						</span>
						<span class="meta-text">
							<a href="https://levuongtong.com/dat-nen/ban-biet-gi-ve-san-pham-dat-nen-vinh-trung/">19 Tháng Mười Hai, 2020</a>
						</span>
					</li>
					
			</ul><!-- .post-meta -->

		</div><!-- .post-meta-wrapper -->

		
	</div><!-- .entry-header-inner -->

</header><!-- .entry-header -->

	<figure class="featured-media">

		<div class="featured-media-inner section-inner medium">

			<img width="1200" height="675" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-1200x675.jpg.pagespeed.ic.NhkE9q08GL.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="đất nền Vĩnh Trung" loading="lazy" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-1200x675.jpg.pagespeed.ic.NhkE9q08GL.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-300x169.jpg.pagespeed.ic.A4oE-wMxvg.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-1024x576.jpg.pagespeed.ic.zlE-ZcfXxT.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-768x432.jpg.pagespeed.ic.b8QhmRx7tM.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323.jpg.pagespeed.ic.WC37RMmd1k.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px"/>
		</div><!-- .featured-media-inner -->

	</figure><!-- .featured-media -->

	
	<div class="post-inner thin ">

		<div class="entry-content">

			
<p><strong><a href="https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/">Đất nền Vĩnh Trung</a></strong> có cơ sở hạ tầng chuẩn nhất so với các sản phẩm khác. Hệ thống đèn chiếu sáng đẹp sang trọng. Khu dân cư hiện hữu, xây dựng tự do.</p><h2>Những tiện ích tuyệt vời của sản phẩm đất nền Vĩnh Trung</h2><ul><li>Đất cư dân <strong><a href="https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/">Vĩnh Trung</a></strong>, chỉ còn vài lô hấp dẫn</li><li>Diện tích đa dạng : Từ 90m2-120m2, ngay sát quy hoạch công viên mặt sau từng vị trí lô đất</li><li>Đường nội bộ hơn 5m, bó vỉa bóng loáng, hệ thống đèn điện chiếu sáng đầy đủ</li><li>Pháp lý chuẩn, sổ đỏ trao tay</li><li>GPXD tối đa 6 tầng</li><li>Cách Đại Lộ Võ Nguyên Giáp với 6 làn đường xe chạy chỉ 100m, cách các khu đô thị Mỹ Gia 1,5km</li><li>Ngay sát khu Đô Thị Phúc Khánh 1, di chuyển về TP chỉ 5p</li><li>Ngân hàng hỗ trợ vay từ 800tr &#8211; 1ty</li><li>Thanh toán theo tiến độ nhẹ nhàng ( gần 30 ngày ) hoặc công chứng sang tên ngay</li></ul><h2>Hình ảnh cụ thể về sản phẩm đất nền Vĩnh Trung.</h2><figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks-gallery-grid"><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-1024x768.jpg.pagespeed.ic.Dary0B7bqt.jpg" alt="quang cảnh đất nền vĩnh trung về đêm 03" data-id="559" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/vt3.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/vt3/" class="wp-image-559" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-1024x768.jpg.pagespeed.ic.Dary0B7bqt.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-300x225.jpg.pagespeed.ic.wEgjDFpZVG.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-768x576.jpg.pagespeed.ic.IEbkCZfY99.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-1536x1152.jpg.pagespeed.ic.NaUPz0PT_x.jpg 1536w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-2048x1536.jpg.pagespeed.ic.qwqKnJE4j0.jpg 2048w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-1200x900.jpg.pagespeed.ic.MBQybV35gm.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt3-1980x1485.jpg.pagespeed.ic.eMyYIN_9SR.jpg 1980w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-1024x768.jpg.pagespeed.ic.bnI17e3Bwl.jpg" alt="quang cảnh đất nền vĩnh trung về đêm 02" data-id="558" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/vt2.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/vt2/" class="wp-image-558" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-1024x768.jpg.pagespeed.ic.bnI17e3Bwl.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-300x225.jpg.pagespeed.ic.uXKAexxCii.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-768x576.jpg.pagespeed.ic.DF1OALEYJh.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-1536x1152.jpg.pagespeed.ic.beZUuMhwA9.jpg 1536w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-2048x1536.jpg.pagespeed.ic.DIjHlCfm6g.jpg 2048w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-1200x900.jpg.pagespeed.ic.d_w2XwGTiN.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt2-1980x1485.jpg.pagespeed.ic.6d9e3_dzlo.jpg 1980w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-1024x768.jpg.pagespeed.ic.LdF4lfGhIG.jpg" alt="quang cảnh đất nền vĩnh trung về đêm 01" data-id="556" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/vt-1.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/vt-1/" class="wp-image-556" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-1024x768.jpg.pagespeed.ic.LdF4lfGhIG.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-300x225.jpg.pagespeed.ic.vPA2-dRsC8.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-768x576.jpg.pagespeed.ic.2m71qnEaKz.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-1536x1152.jpg.pagespeed.ic.pMfZcZQM6n.jpg 1536w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-2048x1536.jpg.pagespeed.ic.e-Vzvx3iNK.jpg 2048w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-1200x900.jpg.pagespeed.ic.nHbAiemvYo.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xvt-1-1980x1485.jpg.pagespeed.ic.Hdfe1xSIHJ.jpg 1980w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-05-1024x768.jpg.pagespeed.ic.clesVzuoGU.jpg" alt="đất nền Vĩnh Trung 05" data-id="554" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/dat-nen-vinh-trung-05.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/dat-nen-vinh-trung-05/" class="wp-image-554" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-05-1024x768.jpg.pagespeed.ic.clesVzuoGU.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-05-300x225.jpg.pagespeed.ic.IITfMq2zr_.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-05-768x576.jpg.pagespeed.ic.TcB1-W_Pfw.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-05-1200x900.jpg.pagespeed.ic.1kUo_VpoWm.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-05.jpg.pagespeed.ic.SnwWZQWRFQ.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-1024x768.jpg.pagespeed.ic.zjUC27R9pJ.jpg" alt="đất nền Vĩnh Trung 04" data-id="553" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/dat-nen-vinh-trung-04.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/dat-nen-vinh-trung-04/" class="wp-image-553" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-1024x768.jpg.pagespeed.ic.zjUC27R9pJ.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-300x225.jpg.pagespeed.ic.CB9DVlXQt2.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-768x576.jpg.pagespeed.ic.fdAmL4AUNN.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04-1200x900.jpg.pagespeed.ic.OblO4-As5N.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-04.jpg.pagespeed.ic.LcTaRBUNFB.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03-1024x768.jpg.pagespeed.ic.sIdQFJ64qz.jpg" alt="đất nền Vĩnh Trung 03" data-id="552" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/dat-nen-vinh-trung-03.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/dat-nen-vinh-trung-03/" class="wp-image-552" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03-1024x768.jpg.pagespeed.ic.sIdQFJ64qz.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03-300x225.jpg.pagespeed.ic.irfKExAneq.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03-768x576.jpg.pagespeed.ic.us4osRULyn.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03-1200x900.jpg.pagespeed.ic.rZiQITZTKY.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-03.jpg.pagespeed.ic.2Ba-UEV4GR.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02-1024x768.jpg.pagespeed.ic.5Cs_KgsaOy.jpg" alt="đất nền Vĩnh Trung 02" data-id="551" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/dat-nen-vinh-trung-02.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/dat-nen-vinh-trung-02/" class="wp-image-551" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02-1024x768.jpg.pagespeed.ic.5Cs_KgsaOy.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02-300x225.jpg.pagespeed.ic.cS0faXKn-Q.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02-768x576.jpg.pagespeed.ic.f8nEA31b8R.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02-1200x900.jpg.pagespeed.ic.LLfeekPwju.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-02.jpg.pagespeed.ic.GYkI0mTIQS.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01-1024x768.jpg.pagespeed.ic.O7Mp99P9jA.jpg" alt="đất nền Vĩnh Trung 01" data-id="550" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/dat-nen-vinh-trung-01.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/dat-nen-vinh-trung-01/" class="wp-image-550" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01-1024x768.jpg.pagespeed.ic.O7Mp99P9jA.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01-300x225.jpg.pagespeed.ic.0gangkH1rP.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01-768x576.jpg.pagespeed.ic.YUeUOQTcBc.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01-1200x900.jpg.pagespeed.ic.Xja5U-oaOp.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-01.jpg.pagespeed.ic.rVSzKccCft.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="576" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-1024x576.jpg.pagespeed.ic.zlE-ZcfXxT.jpg" alt="đất nền Vĩnh Trung" data-id="547" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/z2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/z2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323/" class="wp-image-547" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-1024x576.jpg.pagespeed.ic.zlE-ZcfXxT.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-300x169.jpg.pagespeed.ic.A4oE-wMxvg.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-768x432.jpg.pagespeed.ic.b8QhmRx7tM.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323-1200x675.jpg.pagespeed.ic.NhkE9q08GL.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xz2235523383534_3a3cd6449cad99cde9615f1f8b679323.jpg.pagespeed.ic.WC37RMmd1k.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-06-1024x768.jpg.pagespeed.ic.J1rTXFC0K7.jpg" alt="đất nền vĩnh trung 06" data-id="562" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/dat-nen-vinh-trung-06.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/dat-nen-vinh-trung-06/" class="wp-image-562" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-06-1024x768.jpg.pagespeed.ic.J1rTXFC0K7.jpg 1024w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-06-300x225.jpg.pagespeed.ic.hICVA30Qdc.jpg 300w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-06-768x576.jpg.pagespeed.ic.7iI8xDqfQY.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-06-1200x900.jpg.pagespeed.ic.8Y28jpKozM.jpg 1200w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xdat-nen-vinh-trung-06.jpg.pagespeed.ic.TtGTlVtDPQ.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" width="765" height="1024" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xhinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung-765x1024.jpg.pagespeed.ic.5eQpvsK0-X.jpg" alt="hình ảnh tổng quan đất nền Vĩnh Trung" data-id="566" data-full-url="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/hinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung.jpg" data-link="https://levuongtong.com/trang-chu-moi-cua-ban-da-san-sang-2/attachment/hinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung/" class="wp-image-566" srcset="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xhinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung-765x1024.jpg.pagespeed.ic.5eQpvsK0-X.jpg 765w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xhinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung-224x300.jpg.pagespeed.ic.X2UpTobTQS.jpg 224w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xhinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung-768x1028.jpg.pagespeed.ic.z4J1-JelGu.jpg 768w, https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/12/xhinh-anh-tong-quan-dat-nen-vinh-trung.jpg.pagespeed.ic.JbT-CwoBOL.jpg 956w" sizes="(max-width: 765px) 100vw, 765px"/></figure></li></ul></figure><p>Mọi thông tin về <strong><a href="https://levuongtong.com/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/"><em>đất nền Vĩnh Trung</em></a></strong> hãy liên hệ ngay cho Ông Lê Vương Tông theo hotline 0905.562.339 để được tư vấn chi tiết hơn.</p>

		</div><!-- .entry-content -->

	</div><!-- .post-inner -->

	<div class="section-inner">
		
		<div class="post-meta-wrapper post-meta-single post-meta-single-bottom">

			<ul class="post-meta">

									<li class="post-tags meta-wrapper">
						<span class="meta-icon">
							<span class="screen-reader-text">Thẻ</span>
							<svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="18" viewBox="0 0 18 18"><path fill="" d="M15.4496399,8.42490555 L8.66109799,1.63636364 L1.63636364,1.63636364 L1.63636364,8.66081885 L8.42522727,15.44178 C8.57869221,15.5954158 8.78693789,15.6817418 9.00409091,15.6817418 C9.22124393,15.6817418 9.42948961,15.5954158 9.58327627,15.4414581 L15.4486339,9.57610048 C15.7651495,9.25692435 15.7649133,8.74206554 15.4496399,8.42490555 Z M16.6084423,10.7304545 L10.7406818,16.59822 C10.280287,17.0591273 9.65554997,17.3181054 9.00409091,17.3181054 C8.35263185,17.3181054 7.72789481,17.0591273 7.26815877,16.5988788 L0.239976954,9.57887876 C0.0863319284,9.4254126 0,9.21716044 0,9 L0,0.818181818 C0,0.366312477 0.366312477,0 0.818181818,0 L9,0 C9.21699531,0 9.42510306,0.0862010512 9.57854191,0.239639906 L16.6084423,7.26954545 C17.5601275,8.22691012 17.5601275,9.77308988 16.6084423,10.7304545 Z M5,6 C4.44771525,6 4,5.55228475 4,5 C4,4.44771525 4.44771525,4 5,4 C5.55228475,4 6,4.44771525 6,5 C6,5.55228475 5.55228475,6 5,6 Z"/></svg>						</span>
						<span class="meta-text">
							<a href="https://levuongtong.com/tag/dat-nen-dien-am/" rel="tag">đất nền điện âm</a>, <a href="https://levuongtong.com/tag/dat-nen-dien-am-nuoc-may/" rel="tag">đất nền điện âm nước máy</a>, <a href="https://levuongtong.com/tag/dat-nen-mat-tien-vinh-trung/" rel="tag">đất nền mặt tiền Vĩnh Trung</a>, <a href="https://levuongtong.com/tag/dat-nen-vinh-trung-gia-tot/" rel="tag">đất nền Vĩnh Trung giá tốt</a>, <a href="https://levuongtong.com/tag/mua-dat-nen-vinh-trung/" rel="tag">mua đất nền Vĩnh Trung</a>						</span>
					</li>
					
			</ul><!-- .post-meta -->

		</div><!-- .post-meta-wrapper -->

		
	</div><!-- .section-inner -->

	
</article><!-- .post -->

	
</main><!-- #site-content -->


	<div class="footer-nav-widgets-wrapper header-footer-group">

		<div class="footer-inner section-inner">

			
			

		</div><!-- .footer-inner -->

	</div><!-- .footer-nav-widgets-wrapper -->


			<footer id="site-footer" role="contentinfo" class="header-footer-group">
<div class="divider03 divider-bottom"></div>
   <div class="container">						<nav aria-label="Mạng xã hội" class="footer-social-wrapper">

							<ul class="social-menu footer-social reset-list-style social-icons fill-children-current-color">

								<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-24"><a href="https://levuongtong.com/"><span class="screen-reader-text">Web</span><svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="18" viewBox="0 0 18 18"><path d="M6.70846497,10.3082552 C6.43780491,9.94641406 6.5117218,9.43367048 6.87356298,9.16301045 C7.23540415,8.89235035 7.74814771,8.96626726 8.01880776,9.32810842 C8.5875786,10.0884893 9.45856383,10.5643487 10.4057058,10.6321812 C11.3528479,10.7000136 12.2827563,10.3531306 12.9541853,9.68145807 L15.3987642,7.23705399 C16.6390369,5.9529049 16.6212992,3.91168563 15.3588977,2.6492841 C14.0964962,1.38688258 12.0552769,1.36914494 10.77958,2.60113525 L9.37230725,4.00022615 C9.05185726,4.31881314 8.53381538,4.31730281 8.21522839,3.99685275 C7.89664141,3.67640269 7.89815174,3.15836082 8.21860184,2.83977385 L9.63432671,1.43240056 C11.5605503,-0.42800847 14.6223793,-0.401402004 16.5159816,1.49220028 C18.4095838,3.38580256 18.4361903,6.44763148 16.5658147,8.38399647 L14.1113741,10.838437 C13.1043877,11.8457885 11.7095252,12.366113 10.2888121,12.2643643 C8.86809903,12.1626156 7.56162126,11.4488264 6.70846497,10.3082552 Z M11.291535,7.6917448 C11.5621951,8.05358597 11.4882782,8.56632952 11.126437,8.83698955 C10.7645959,9.10764965 10.2518523,9.03373274 9.98119227,8.67189158 C9.4124214,7.91151075 8.54143617,7.43565129 7.59429414,7.36781884 C6.6471521,7.29998638 5.71724372,7.64686937 5.04581464,8.31854193 L2.60123581,10.762946 C1.36096312,12.0470951 1.37870076,14.0883144 2.64110228,15.3507159 C3.90350381,16.6131174 5.94472309,16.630855 7.21873082,15.400549 L8.61782171,14.0014581 C8.93734159,13.6819382 9.45538568,13.6819382 9.77490556,14.0014581 C10.0944254,14.320978 10.0944254,14.839022 9.77490556,15.1585419 L8.36567329,16.5675994 C6.43944966,18.4280085 3.37762074,18.401402 1.48401846,16.5077998 C-0.409583822,14.6141975 -0.436190288,11.5523685 1.43418536,9.61600353 L3.88862594,7.16156298 C4.89561225,6.15421151 6.29047483,5.63388702 7.71118789,5.7356357 C9.13190097,5.83738438 10.4383788,6.55117356 11.291535,7.6917448 Z"/></svg></a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-25"><a href="https://www.facebook.com/levuongtong/"><span class="screen-reader-text">Facebook</span><svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M12 2C6.5 2 2 6.5 2 12c0 5 3.7 9.1 8.4 9.9v-7H7.9V12h2.5V9.8c0-2.5 1.5-3.9 3.8-3.9 1.1 0 2.2.2 2.2.2v2.5h-1.3c-1.2 0-1.6.8-1.6 1.6V12h2.8l-.4 2.9h-2.3v7C18.3 21.1 22 17 22 12c0-5.5-4.5-10-10-10z"></path></svg></a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-28"><a href="mailto:levuongtong@gbl.vn"><span class="screen-reader-text">Email</span><svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M20,4H4C2.895,4,2,4.895,2,6v12c0,1.105,0.895,2,2,2h16c1.105,0,2-0.895,2-2V6C22,4.895,21.105,4,20,4z M20,8.236l-8,4.882 L4,8.236V6h16V8.236z"></path></svg></a></li>

							</ul><!-- .footer-social -->

						</nav><!-- .footer-social-wrapper -->

					
    <hr>
    <div class="row">

     <div class="mr-xl-5">
     <div class="widget widget_text"><div class="widget-content">			<div class="textwidget"><h5>Mục chính</h5>
<ul class="nav flex-row flex-md-column">
<li class="nav-item mr-3 mr-md-0"><a class="nav-link fade-page px-0 py-2" href="/category/dat-nen/">Đất nền</a></li>
<li class="nav-item mr-3 mr-md-0"><a class="nav-link fade-page px-0 py-2" href="/category/du-an/">Dự án</a></li>
<li class="nav-item mr-3 mr-md-0"><a class="nav-link fade-page px-0 py-2" href="/category/nha-pho/">Nhà phố</a></li>
<li class="nav-item mr-3 mr-md-0"><a class="nav-link fade-page px-0 py-2" href="/category/can-ho/">Căn hộ</a></li>
<li class="nav-item mr-3 mr-md-0"><a class="nav-link fade-page px-0 py-2" href="/category/dau-tu/">Đầu tư</a></li>
<li class="nav-item mr-3 mr-md-0"><a class="nav-link fade-page px-0 py-2" href="/category/thong-tin-bao-chi/">Tin tức</a></li>
</ul>
</div>
		</div></div>     </div>

     <div class="mr-xl-5">
           <div class="widget widget_text"><div class="widget-content">			<div class="textwidget"><h5>Sản phẩm đất nền</h5>
<ul class="nav flex-row flex-md-column">
<li class="nav-item mr-3 mr-md-0"><a class="nav-link fade-page px-0 py-2" href="/category/dat-nen/dat-nen-nha-trang/">Đất nền Nha Trang</a></li>
<li class="nav-item mr-3 mr-md-0"><a class="nav-link fade-page px-0 py-2" href="/category/dat-nen/dat-nen-cam-lam/">Đất Nền Cam Lâm</a></li>
<li class="nav-item mr-3 mr-md-0"><a class="nav-link fade-page px-0 py-2" href="/category/dat-nen/dat-nen-dien-khanh/">Đất nền Diên Khánh</a></li>
<li class="nav-item mr-3 mr-md-0"><a class="nav-link fade-page px-0 py-2" href="/category/dat-nen/dat-nen-vinh-trung/">Đất Nền Vĩnh Trung</a></li>
<li class="nav-item mr-3 mr-md-0"><a class="nav-link fade-page px-0 py-2" href="/category/dat-nen/dat-nen-dien-toan/">Đất Nền Diên Toàn</a></li>
<li class="nav-item mr-3 mr-md-0"><a class="nav-link fade-page px-0 py-2" href="/category/dat-nen/dat-nen-dien-hoa/">Đất Nền Diên Hòa</a></li>
</ul>
</div>
		</div></div>     </div>
     <div class="mb-xl-5">
       <div class="widget widget_text"><div class="widget-content">			<div class="textwidget"><p><center></p>
<h5 style="text-align: center;">Phó Giám Đốc Kinh Doanh</h5>
<div class="card card-body bg-white">
<div class="mb-2"><img class=" avatar-lg" src="https://levuongtong.com/wp-content/uploads/2020/10/xavatar-01-1.png.pagespeed.ic._QYUXvZNk2.png" alt="Avatar"/></div>
<div class="text-small mb-2" style="text-transform: uppercase;">Lê Vương Tông</div>
<div class="mr-2 mb-2">
<div class="btn btn-danger">Hotline: <a href="tel:0905.562.339">0905.562.339</a></div>
</div>
<p>Gọi ngay <a href="tel:0905.562.339">HOTLINE</a> để được báo giá &amp; xem sản phẩm.
</div>
<p></center></p>
</div>
		</div></div>     </div>
    </div>
    
   <br><br>
				<div class="section-inner">

					<div class="footer-credits">

						<p class="footer-copyright">&copy;
							2021							C&#244;ng ty TNHH Green Bay Land | &#272;&#7883;a ch&#7881;: 35 &#272;&#432;&#7901;ng A4, Ph&#432;&#7901;ng Ph&#432;&#7899;c H&#7843;i, <a title="gts nha trang" href="https://cameragtsnhatrang.com/">T</a><a title="diet moi diet con trung nha trang da lat ninh thuan dak lak" href="https://dietmoitinphat.com/">P</a> Nha Trang, Kh&#225;nh H&#242;a
						</p><!-- .footer-copyright -->

					</div><!-- .footer-credits -->


				</div><!-- .section-inner -->

			</footer><!-- #site-footer -->

		


  <div id="wpfront-scroll-top-container">
    <img src="https://levuongtong.com/wp-content/plugins/wpfront-scroll-top/images/icons/x34.png.pagespeed.ic.uD_ZDptKi9.png" alt="Lên đầu trang"/>  </div>
  <script type="text/javascript">function wpfront_scroll_top_init(){if(typeof wpfront_scroll_top=="function"&&typeof jQuery!=="undefined"){wpfront_scroll_top({"scroll_offset":100,"button_width":0,"button_height":0,"button_opacity":0.8,"button_fade_duration":200,"scroll_duration":400,"location":1,"marginX":300,"marginY":9,"hide_iframe":false,"auto_hide":false,"auto_hide_after":2,"button_action":"top","button_action_element_selector":"","button_action_container_selector":"html, body","button_action_element_offset":0});}else{setTimeout(wpfront_scroll_top_init,100);}}wpfront_scroll_top_init();</script>


		<div id="btn-flc" class="round hollow text-center animated infinite pulse delay-2000s">
        <button id="addClass" class=" " data-tooltip="Nhắn tin với chúng tôi!">
          <img src="https://levuongtong.com/wp-content/plugins/live-chat-facebook-fanpage/assets/icons/svg/003-messenger-1.svg" alt="001-messenger" width="55" height="auto"/>
        </button>
		</div>

		<div class="popup-box chat-popup animated" id="qnimate">
			<div class="flc-close">
				<button data-widget="remove" id="removeClass" type="button"><i class="flc-cancel"></i></button>
			</div>

		<div id="fb-root"></div>
		<script data-rocketlazyloadscript='data:text/javascript;base64,KGZ1bmN0aW9uKGQsIHMsIGlkKSB7CgkJICB2YXIganMsIGZqcyA9IGQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUocylbMF07CgkJICBpZiAoZC5nZXRFbGVtZW50QnlJZChpZCkpIHJldHVybjsKCQkgIGpzID0gZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpOyBqcy5pZCA9IGlkOwoJCSAganMuc3JjID0gIi8vY29ubmVjdC5mYWNlYm9vay5uZXQvdmlfVk4vc2RrLmpzI3hmYm1sPTEmdmVyc2lvbj12Mi44JmFwcElkPTE1NDg5MTk2MjU0MDU1NjMiOwoJCSAgZmpzLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKGpzLCBmanMpOwoJCX0oZG9jdW1lbnQsICdzY3JpcHQnLCAnZmFjZWJvb2stanNzZGsnKSk7'></script>

		<div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/levuongtong/" data-tabs="messages" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="false"></div>
		</div>

	<div onclick="window.location.href= 'tel:0905.562.339'" class="hotline-phone-ring-wrap">
					<div class="hotline-phone-ring">
					<div class="hotline-phone-ring-circle"></div>
					<div class="hotline-phone-ring-circle-fill"></div>
					<div class="hotline-phone-ring-img-circle">
					<a href="tel:0905.562.339" class="pps-btn-img">
						<img src="https://levuongtong.com/wp-content/plugins/floating-click-to-contact-buttons/50xNxphone.png.pagespeed.ic.tyXlMA6qU-.png" alt="Gọi điện thoại" width="50">
					</a>
					</div>
				</div>
				<a href="tel:0905.562.339">
				<div class="hotline-bar">
						<a href="tel:0905.562.339">
						<span class="text-hotline">Hotline GBL</span>
						</a>
				</div>
				</a>
			</div><!-- Fab Buttons -->
		<div class="inner-fabs"><a target="blank" href="https://goo.gl/maps/Fac66zsS1YWJ9Tha9" class="fab roundCool" id="challenges-fab" data-tooltip="Chỉ đường bản đồ">
			<img class="inner-fab-icon" src="https://levuongtong.com/wp-content/plugins/floating-click-to-contact-buttons/xmap.png.pagespeed.ic.7Fh_ptMcJ2.png" alt="challenges-icon" border="0">
		 </a><a target="blank" href="https://zalo.me/0905.562.339" class="fab roundCool" id="chat-fab" data-tooltip="Nhắn tin Zalo">
			<img class="inner-fab-icon" src="https://levuongtong.com/wp-content/plugins/floating-click-to-contact-buttons/xzalo.png.pagespeed.ic.AkbF_PzClb.png" alt="chat-active-icon" border="0">
		 </a></div>
		<div class="fab roundCool call-animation" id="main-fab">
		 <img class="img-circle" src="https://levuongtong.com/wp-content/plugins/floating-click-to-contact-buttons/xlienhe.png.pagespeed.ic.Oa27-448Zd.png" alt="" width="135"/>
		</div>
			<!-- The Modal -->
			<div id="myModal" class="modal">

			 <!-- Modal content -->
			 <div class="modal-content">
				<div class="modal-header">
				 <span onclick="closeModal()" class="close">&times;</span>
				 </div>
				 <BR/>
				<div class="modal-body"></div>
				<div class="modal-footer">
				</div>
			 </div>

			</div><script>var modal=document.getElementById("myModal");var btn=document.getElementById("myBtnn");var span=document.getElementsByClassName("close")[0];btn.onclick=function(){modal.style.display="block";}
span.onclick=function(){modal.style.display="none";}
window.onclick=function(event){if(event.target==modal){modal.style.display="none";}}</script>			<script type="text/javascript">function revslider_showDoubleJqueryError(sliderID){var errorMessage="Revolution Slider Error: You have some jquery.js library include that comes after the revolution files js include.";errorMessage+="<br> This includes make eliminates the revolution slider libraries, and make it not work.";errorMessage+="<br><br> To fix it you can:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. In the Slider Settings -> Troubleshooting set option: <strong><b>Put JS Includes To Body</b></strong> option to true.";errorMessage+="<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Find the double jquery.js include and remove it.";errorMessage="<span style='font-size:16px;color:#BC0C06;'>"+errorMessage+"</span>";jQuery(sliderID).show().html(errorMessage);}</script>
			<script data-minify="1" id='mevivuScript-js'>//<![CDATA[
var main_fab=document.getElementById('main-fab');var imageContact=document.getElementById('imageContact');var innerFabs=document.getElementsByClassName('inner-fabs')[0];main_fab.addEventListener('click',function(){innerFabs.classList.toggle('show')});imageContact.addEventListener('click',function(){innerFabs.classList.toggle('show')});document.addEventListener('click',function(e){switch(e.target.id){case"main-fab":case"activity-fab":case"challenges-fab":case"chat-fab":case"fab-add-icon":break;default:innerFabs.classList.remove('show');break}});var chat_close_btn=document.getElementById('chat-close-button')
//]]></script>
<script id='contact-form-7-js-extra'>var wpcf7={"apiSettings":{"root":"https:\/\/levuongtong.com\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"};</script>
<script src="https://levuongtong.com/wp-content/cache,_min,_1,_wp-content,_plugins,_contact-form-7,_includes,_js,_scripts-bf24c06530645d0f0d66942f20d2af89.js+plugins,_sticky-header-2020,_assets,_js,_fed.js,qver==20201105.123511.pagespeed.jc.eNBJjgD9aq.js"></script><script>eval(mod_pagespeed_yhlC04fJMP);</script>
<script>eval(mod_pagespeed_qDqFOd1o5C);</script>
<script id='sticky-header-2020-custom-js-after'>let stk_scroll_pos=0;let stk_ticking=false;let eventMin=new CustomEvent('stickyHeaderMinified',{done:true});let eventMax=new CustomEvent('stickyHeaderMaxified',{done:true});function toggleLogoClass(scroll_pos){setTimeout(function(){if(scroll_pos>84){var sel=document.getElementById('site-header');if(sel.classList.contains('sticky-header-minified')){}else{sel.classList.add('sticky-header-minified');document.getElementsByTagName('body')[0].classList.add('with-sticky-header-minified');window.dispatchEvent(eventMin);}}else{var sel=document.getElementById('site-header');if(!sel.classList.contains('sticky-header-minified')){}else{sel.classList.remove('sticky-header-minified');document.getElementsByTagName('body')[0].classList.remove('with-sticky-header-minified');window.dispatchEvent(eventMax);}}},200);}window.addEventListener('scroll',function(e){stk_scroll_pos=window.scrollY;if(!stk_ticking){window.requestAnimationFrame(function(){toggleLogoClass(stk_scroll_pos);stk_ticking=false;});stk_ticking=true;}});document.querySelectorAll('a[href="#site-header"]').forEach(item=>{item.addEventListener('click',event=>{document.body.scrollTop=0;document.documentElement.scrollTop=0;});});</script>
<script type="text/javascript" async="async" defer="defer">//<![CDATA[
(function(){window.wpfront_scroll_top=function(d){var e=jQuery;var a=e("#wpfront-scroll-top-container").css("opacity",0);var f={};switch(d.location){case 1:f.right=d.marginX+"px";f.bottom=d.marginY+"px";break;case 2:f.left=d.marginX+"px";f.bottom=d.marginY+"px";break;case 3:f.right=d.marginX+"px";f.top=d.marginY+"px";break;case 4:f.left=d.marginX+"px";f.top=d.marginY+"px";break}a.css(f);if(d.button_width==0){d.button_width="auto"}else{d.button_width+="px"}if(d.button_height==0){d.button_height="auto"}else{d.button_height+="px"}a.children("img").css({width:d.button_width,height:d.button_height});if(d.hide_iframe){if(e(window).attr("self")!==e(window).attr("top")){return}}var g=false;var b=0;var h=function(){clearTimeout(b);if(a.is(":visible")){a.stop().fadeTo(d.button_fade_duration,0,function(){a.hide();g=false})}};var j=function(){if(!d.auto_hide){return}clearTimeout(b);b=setTimeout(function(){h()},d.auto_hide_after*1000)};var i=false;var c=function(){if(i){return}i=true;if(e(window).scrollTop()>d.scroll_offset){a.stop().css("opacity",g?1:d.button_opacity).show();if(!g){j()}}else{h()}i=false};e(window).scroll(c);e(document).scroll(c);a.hover(function(){clearTimeout(b);g=true;e(this).css("opacity",1)},function(){e(this).css("opacity",d.button_opacity);g=false;j()}).click(function(o){if(d.button_action==="url"){return true}else{if(d.button_action==="element"){o.preventDefault();var m=e(d.button_action_element_selector).first();var l=e(d.button_action_container_selector);var p=m.offset();if(p==null){return false}var k=l.last().offset();if(k==null){return false}d.button_action_element_offset=parseInt(d.button_action_element_offset);if(isNaN(d.button_action_element_offset)){d.button_action_element_offset=0}var n=p.top-k.top-d.button_action_element_offset;l.animate({scrollTop:n},d.scroll_duration);return false}}o.preventDefault();e("html, body").animate({scrollTop:0},d.scroll_duration);return false})}})();
//]]></script>
<script id='rocket-browser-checker-js-after'>
"use strict";var _createClass=function(){function defineProperties(target,props){for(var i=0;i<props.length;i++){var descriptor=props[i];descriptor.enumerable=descriptor.enumerable||!1,descriptor.configurable=!0,"value"in descriptor&&(descriptor.writable=!0),Object.defineProperty(target,descriptor.key,descriptor)}}return function(Constructor,protoProps,staticProps){return protoProps&&defineProperties(Constructor.prototype,protoProps),staticProps&&defineProperties(Constructor,staticProps),Constructor}}();function _classCallCheck(instance,Constructor){if(!(instance instanceof Constructor))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var RocketBrowserCompatibilityChecker=function(){function RocketBrowserCompatibilityChecker(options){_classCallCheck(this,RocketBrowserCompatibilityChecker),this.passiveSupported=!1,this._checkPassiveOption(this),this.options=!!this.passiveSupported&&options}return _createClass(RocketBrowserCompatibilityChecker,[{key:"_checkPassiveOption",value:function(self){try{var options={get passive(){return!(self.passiveSupported=!0)}};window.addEventListener("test",null,options),window.removeEventListener("test",null,options)}catch(err){self.passiveSupported=!1}}},{key:"initRequestIdleCallback",value:function(){!1 in window&&(window.requestIdleCallback=function(cb){var start=Date.now();return setTimeout(function(){cb({didTimeout:!1,timeRemaining:function(){return Math.max(0,50-(Date.now()-start))}})},1)}),!1 in window&&(window.cancelIdleCallback=function(id){return clearTimeout(id)})}},{key:"isDataSaverModeOn",value:function(){return"connection"in navigator&&!0===navigator.connection.saveData}},{key:"supportsLinkPrefetch",value:function(){var elem=document.createElement("link");return elem.relList&&elem.relList.supports&&elem.relList.supports("prefetch")&&window.IntersectionObserver&&"isIntersecting"in IntersectionObserverEntry.prototype}},{key:"isSlowConnection",value:function(){return"connection"in navigator&&"effectiveType"in navigator.connection&&("2g"===navigator.connection.effectiveType||"slow-2g"===navigator.connection.effectiveType)}}]),RocketBrowserCompatibilityChecker}();
</script>
<script id='rocket-delay-js-js-after'>"use strict";var _createClass=function(){function i(e,t){for(var r=0;r<t.length;r++){var i=t[r];i.enumerable=i.enumerable||!1,i.configurable=!0,"value"in i&&(i.writable=!0),Object.defineProperty(e,i.key,i)}}return function(e,t,r){return t&&i(e.prototype,t),r&&i(e,r),e}}();function _classCallCheck(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var RocketLazyLoadScripts=function(){function r(e,t){_classCallCheck(this,r),this.attrName="data-rocketlazyloadscript",this.browser=t,this.options=this.browser.options,this.triggerEvents=e,this.userEventListener=this.triggerListener.bind(this)}return _createClass(r,[{key:"init",value:function(){this._addEventListener(this)}},{key:"reset",value:function(){this._removeEventListener(this)}},{key:"_addEventListener",value:function(t){this.triggerEvents.forEach(function(e){return window.addEventListener(e,t.userEventListener,t.options)})}},{key:"_removeEventListener",value:function(t){this.triggerEvents.forEach(function(e){return window.removeEventListener(e,t.userEventListener,t.options)})}},{key:"_loadScriptSrc",value:function(){var r=this;document.querySelectorAll("script["+this.attrName+"]").forEach(function(e){var t=e.getAttribute(r.attrName);e.setAttribute("src",t),e.removeAttribute(r.attrName)}),this.reset()}},{key:"triggerListener",value:function(){this._loadScriptSrc(),this._removeEventListener(this)}}],[{key:"run",value:function(){if(RocketBrowserCompatibilityChecker){new r(["keydown","mouseover","touchmove","touchstart"],new RocketBrowserCompatibilityChecker({passive:!0})).init()}}}]),r}();RocketLazyLoadScripts.run();</script>
<script src="https://levuongtong.com/wp-content,_cache,_min,_1,_wp-content,_plugins,_live-chat-facebook-fanpage,_assets,_js,_flc-main-30f23b047839e4f0c876a9d8313a4897.js+wp-content,_plugins,_live-chat-facebook-fanpage,_assets,_js,_wow.min.js,qver==1.1.3+wp-includes,_js,_wp-embed.min.js,qver==5.5.3.pagespeed.jc.2Tr6qSo2XK.js"></script><script>eval(mod_pagespeed_T0RvukYilE);</script>
<script>eval(mod_pagespeed_EonUXYgjHP);</script>
<script>eval(mod_pagespeed_0y96pa$dYN);</script>
	<script>/(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1);</script>
	
	</body>
</html>

<!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me - Debug: cached@1610766125 -->