Get the source code from Github    -    or the bookmarklet

Result:

title Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi » Dr. Kenan Şimşek
description Bel fıtığı Bel fıtığı nedir?, Bulging disk nedir? Sırttaki omurgayı oluşturan kemikler (omurlar) disklerle desteklenir . Bu diskler küçük yastıklar gibi yuvarlaktır, çekirdeği saran sert bir dış katmana (halka) sahiptir. Omurgadaki omurların her biri arasında yer alan diskler, omurilikler için amortisör görevi görür. Bir bel fıtığı  kopma ile spinal kanal içine, halka üzerinden disk çekirdeğinin […]
url Open (new window) | https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/
type rich
tags
image
Open (new window) | https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1
imageWidth 1280
imageHeight 720
images
Array
(
  [0] => Array
    (
      [url] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1
      [width] => 1280
      [height] => 720
      [size] => 921600
      [mime] => image/jpeg
    )

  [1] => Array
    (
      [url] => https://kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg
      [width] => 1280
      [height] => 720
      [size] => 921600
      [mime] => image/jpeg
    )

)
code
Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi
<blockquote class="wp-embedded-content"><a href="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/">Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi</a></blockquote>
<script type='text/javascript'>
<!--//--><![CDATA[//><!--
		/*! This file is auto-generated */
		!function(d,l){"use strict";var e=!1,o=!1;if(l.querySelector)if(d.addEventListener)e=!0;if(d.wp=d.wp||{},!d.wp.receiveEmbedMessage)if(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(t)if(t.secret||t.message||t.value)if(!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){var r,a,i,s,n,o=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]');for(r=0;r<c.length;r++)c[r].style.display="none";for(r=0;r<o.length;r++)if(a=o[r],e.source===a.contentWindow){if(a.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(i=parseInt(t.value,10)))i=1e3;else if(~~i<200)i=200;a.height=i}if("link"===t.message)if(s=l.createElement("a"),n=l.createElement("a"),s.href=a.getAttribute("src"),n.href=t.value,n.host===s.host)if(l.activeElement===a)d.top.location.href=t.value}}},e)d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),d.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(!o){o=!0;var e,t,r,a,i=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),s=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),n=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content");for(t=0;t<n.length;t++){if(!(r=n[t]).getAttribute("data-secret"))a=Math.random().toString(36).substr(2,10),r.src+="#?secret="+a,r.setAttribute("data-secret",a);if(i||s)(e=r.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),r.parentNode.replaceChild(e,r)}}}}(window,document);
//--><!]]>
</script><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/embed/" width="600" height="338" title="&#8220;Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi&#8221; &#8212; Dr. Kenan Şimşek" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe>
feeds
Array
(
  [0] => https://kenansimsek.net/feed/
  [1] => https://kenansimsek.net/wp-json/wp/v2/posts/145
)
width 600
height 338
aspectRatio 56.333
authorName ksimsek89
authorUrl Open (new window) | https://kenansimsek.net/author/ksimsek89/
providerIcon
Open (new window) | https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=270%2C270&ssl=1
providerIcons
Array
(
  [0] => Array
    (
      [url] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=32%2C32&ssl=1
      [width] => 32
      [height] => 32
      [size] => 1024
      [mime] => image/jpeg
    )

  [1] => Array
    (
      [url] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=192%2C192&ssl=1
      [width] => 192
      [height] => 192
      [size] => 36864
      [mime] => image/jpeg
    )

  [2] => Array
    (
      [url] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=180%2C180&ssl=1
      [width] => 180
      [height] => 180
      [size] => 32400
      [mime] => image/jpeg
    )

  [3] => Array
    (
      [url] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=270%2C270&ssl=1
      [width] => 270
      [height] => 270
      [size] => 72900
      [mime] => image/jpeg
    )

)
providerName Dr. Kenan Şimşek
providerUrl Open (new window) | https://kenansimsek.net
publishedTime 2020-08-18T21:04:58+00:00
license

oembed provider

oembed.title Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi &raquo; Dr. Kenan Şimşek
oembed.description Bel fıtığı Bel fıtığı nedir?, Bulging disk nedir? Sırttaki omurgayı oluşturan kemikler (omurlar) disklerle desteklenir . Bu diskler küçük yastıklar gibi yuvarlaktır, çekirdeği saran sert bir dış katmana (halka) sahiptir. Omurgadaki omurların her biri arasında yer alan diskler, omurilikler için amortisör görevi görür. Bir bel fıtığı  kopma ile spinal kanal içine, halka üzerinden disk çekirdeğinin [&hellip;]
oembed.type rich
oembed.imagesUrls
Array
(
  [0] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1
)
oembed.code
<blockquote class="wp-embedded-content"><a href="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/">Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi</a></blockquote>
<script type='text/javascript'>
<!--//--><![CDATA[//><!--
		/*! This file is auto-generated */
		!function(d,l){"use strict";var e=!1,o=!1;if(l.querySelector)if(d.addEventListener)e=!0;if(d.wp=d.wp||{},!d.wp.receiveEmbedMessage)if(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(t)if(t.secret||t.message||t.value)if(!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){var r,a,i,s,n,o=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]');for(r=0;r<c.length;r++)c[r].style.display="none";for(r=0;r<o.length;r++)if(a=o[r],e.source===a.contentWindow){if(a.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(i=parseInt(t.value,10)))i=1e3;else if(~~i<200)i=200;a.height=i}if("link"===t.message)if(s=l.createElement("a"),n=l.createElement("a"),s.href=a.getAttribute("src"),n.href=t.value,n.host===s.host)if(l.activeElement===a)d.top.location.href=t.value}}},e)d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),d.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(!o){o=!0;var e,t,r,a,i=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),s=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),n=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content");for(t=0;t<n.length;t++){if(!(r=n[t]).getAttribute("data-secret"))a=Math.random().toString(36).substr(2,10),r.src+="#?secret="+a,r.setAttribute("data-secret",a);if(i||s)(e=r.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),r.parentNode.replaceChild(e,r)}}}}(window,document);
//--><!]]>
</script><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/embed/" width="600" height="338" title="&#8220;Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi&#8221; &#8212; Dr. Kenan Şimşek" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe>
oembed.width 600
oembed.height 338
oembed.authorName ksimsek89
oembed.authorUrl Open (new window) | https://kenansimsek.net/author/ksimsek89/
oembed.providerName Dr. Kenan Şimşek
oembed.providerUrl Open (new window) | https://kenansimsek.net
All data collected
Array
(
  [version] => 1.0
  [provider_name] => Dr. Kenan Şimşek
  [provider_url] => https://kenansimsek.net
  [author_name] => ksimsek89
  [author_url] => https://kenansimsek.net/author/ksimsek89/
  [title] => Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi &raquo; Dr. Kenan Şimşek
  [type] => rich
  [width] => 600
  [height] => 338
  [html] => <blockquote class="wp-embedded-content"><a href="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/">Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi</a></blockquote>
<script type='text/javascript'>
<!--//--><![CDATA[//><!--
		/*! This file is auto-generated */
		!function(d,l){"use strict";var e=!1,o=!1;if(l.querySelector)if(d.addEventListener)e=!0;if(d.wp=d.wp||{},!d.wp.receiveEmbedMessage)if(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(t)if(t.secret||t.message||t.value)if(!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){var r,a,i,s,n,o=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]');for(r=0;r<c.length;r++)c[r].style.display="none";for(r=0;r<o.length;r++)if(a=o[r],e.source===a.contentWindow){if(a.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(i=parseInt(t.value,10)))i=1e3;else if(~~i<200)i=200;a.height=i}if("link"===t.message)if(s=l.createElement("a"),n=l.createElement("a"),s.href=a.getAttribute("src"),n.href=t.value,n.host===s.host)if(l.activeElement===a)d.top.location.href=t.value}}},e)d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),d.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(!o){o=!0;var e,t,r,a,i=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),s=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),n=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content");for(t=0;t<n.length;t++){if(!(r=n[t]).getAttribute("data-secret"))a=Math.random().toString(36).substr(2,10),r.src+="#?secret="+a,r.setAttribute("data-secret",a);if(i||s)(e=r.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),r.parentNode.replaceChild(e,r)}}}}(window,document);
//--><!]]>
</script><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/embed/" width="600" height="338" title="&#8220;Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi&#8221; &#8212; Dr. Kenan Şimşek" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe>
  [thumbnail_url] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1
  [thumbnail_width] => 1280
  [thumbnail_height] => 720
  [description] => Bel fıtığı Bel fıtığı nedir?, Bulging disk nedir? Sırttaki omurgayı oluşturan kemikler (omurlar) disklerle desteklenir . Bu diskler küçük yastıklar gibi yuvarlaktır, çekirdeği saran sert bir dış katmana (halka) sahiptir. Omurgadaki omurların her biri arasında yer alan diskler, omurilikler için amortisör görevi görür. Bir bel fıtığı  kopma ile spinal kanal içine, halka üzerinden disk çekirdeğinin [&hellip;]
)

opengraph provider

opengraph.title Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi
opengraph.description Bel fıtığı Bel fıtığı nedir?, Bulging disk nedir? Sırttaki omurgayı oluşturan kemikler (omurlar) disklerle desteklenir . Bu diskler küçük yastı
opengraph.url Open (new window) | https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/
opengraph.type link
opengraph.imagesUrls
Array
(
  [0] => https://kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg
  [1] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1
)
opengraph.width 1280
opengraph.height 720
opengraph.providerName Dr. Kenan Şimşek
opengraph.publishedTime 2020-08-18T21:04:58+00:00
All data collected
Array
(
  [title] => Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi
  [description] => Bel fıtığı
Bel fıtığı nedir?, Bulging disk nedir?


Sırttaki omurgayı oluşturan kemikler (omurlar) disklerle desteklenir . Bu diskler küçük yastı
  [images] => Array
    (
      [0] => https://kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg
      [1] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1
    )

  [image:width] => 1280
  [image:height] => 720
  [locale] => tr_TR
  [type] => article
  [url] => https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/
  [site_name] => Dr. Kenan Şimşek
  [article:publisher] => https://www.facebook.com/kenansimsek89
  [article:published_time] => 2020-08-18T21:04:58+00:00
  [article:modified_time] => 2020-09-19T21:58:06+00:00
)

linkpulse provider

No data collected

twittercards provider

twittercards.title Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi
twittercards.description Bel fıtığı Bel fıtığı nedir?, Bulging disk nedir? Sırttaki omurgayı oluşturan kemikler (omurlar) disklerle desteklenir . Bu diskler küçük yastı
twittercards.type rich
twittercards.imagesUrls
Array
(
  [0] => https://kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg
)
twittercards.authorName @drkenankimsek
twittercards.authorUrl Open (new window) | https://twitter.com/drkenankimsek
All data collected
Array
(
  [card] => summary
  [title] => Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi
  [description] => Bel fıtığı
Bel fıtığı nedir?, Bulging disk nedir?


Sırttaki omurgayı oluşturan kemikler (omurlar) disklerle desteklenir . Bu diskler küçük yastı
  [images] => Array
    (
      [0] => https://kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg
    )

  [creator] => @drkenankimsek
  [site] => @drkenankimsek
)

dcterms provider

No data collected

sailthru provider

No data collected

html provider

html.title Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi » Dr. Kenan Şimşek
html.description bel fıtığı,bel ağrısı,boyun fıtığı, boyun ağrısı,inme,beyine pıhtı atması,beyin kanaması,beyin tümörü
html.url Open (new window) | https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/
html.feeds
Array
(
  [0] => https://kenansimsek.net/feed/
  [1] => https://kenansimsek.net/wp-json/wp/v2/posts/145
)
html.authorName ksimsek89
html.providerIconsUrls
Array
(
  [0] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=32%2C32&ssl=1
  [1] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=192%2C192&ssl=1
  [2] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=180%2C180&ssl=1
  [3] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=270%2C270&ssl=1
)
html.publishedTime 2020-08-18T21:04:58+00:00
All data collected
Array
(
  [pingback] => https://kenansimsek.net/xmlrpc.php
  [canonical] => https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/
  [dns-prefetch] => //v0.wordpress.com
  [feeds] => Array
    (
      [0] => https://kenansimsek.net/feed/
      [1] => https://kenansimsek.net/wp-json/wp/v2/posts/145
    )

  [stylesheet] => https://kenansimsek.net/wp-content/cache/minify/ec1a0.css
  [https://api.w.org/] => https://kenansimsek.net/wp-json/
  [edituri] => https://kenansimsek.net/xmlrpc.php?rsd
  [wlwmanifest] => https://kenansimsek.net/wp-includes/wlwmanifest.xml
  [shortlink] => https://wp.me/p9FE1t-2l
  [amphtml] => https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/amp/
  [icons] => Array
    (
      [0] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=32%2C32&ssl=1
      [1] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=192%2C192&ssl=1
      [2] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=180%2C180&ssl=1
      [3] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=270%2C270&ssl=1
    )

  [content-type] => text/html; charset=utf-8
  [x-ua-compatible] => IE=edge
  [og:title] => Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi
  [og:description] => Bel fıtığı
Bel fıtığı nedir?, Bulging disk nedir?


Sırttaki omurgayı oluşturan kemikler (omurlar) disklerle desteklenir . Bu diskler küçük yastı
  [og:image] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1
  [og:image:width] => 1280
  [og:image:height] => 720
  [twitter:card] => summary
  [twitter:title] => Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi
  [twitter:description] => Bel fıtığı
Bel fıtığı nedir?, Bulging disk nedir?


Sırttaki omurgayı oluşturan kemikler (omurlar) disklerle desteklenir . Bu diskler küçük yastı
  [twitter:image] => https://kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg
  [author] => ksimsek89
  [robots] => index, follow
  [googlebot] => index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1
  [bingbot] => index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1
  [og:locale] => tr_TR
  [og:type] => article
  [og:url] => https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/
  [og:site_name] => Dr. Kenan Şimşek
  [article:publisher] => https://www.facebook.com/kenansimsek89
  [article:published_time] => 2020-08-18T21:04:58+00:00
  [article:modified_time] => 2020-09-19T21:58:06+00:00
  [twitter:creator] => @drkenankimsek
  [twitter:site] => @drkenankimsek
  [generator] => Site Kit by Google 1.19.0
  [viewport] => width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0
  [google-site-verification] => 1b_NcORn7mT3PFivnMHNLNUMADp9OAgIfvLkyYVxHo4
  [description] => bel fıtığı,bel ağrısı,boyun fıtığı, boyun ağrısı,inme,beyine pıhtı atması,beyin kanaması,beyin tümörü
  [ahrefs-site-verification] => d053a26232101369742a5692f1efc29a3b2359375b9b45f6e060d25b43706070
  [p:domain_verify] => 25c2e17005efa3cd9161748f94563c46
  [title] => Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi » Dr. Kenan Şimşek
)

Http requests

http://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/ => https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/
Array
(
  [date] => Fri, 30 Oct 2020 10:56:00 GMT, Fri, 30 Oct 2020 10:56:01 GMT
  [content-type] => text/html, text/html; charset=UTF-8
  [transfer-encoding] => chunked, chunked
  [connection] => keep-alive, keep-alive
  [set-cookie] => __cfduid=d349ebf5c082e6d29ccf32413a2a7f1b11604055360; expires=Sun, 29-Nov-20 10:56:00 GMT; path=/; domain=.kenansimsek.net; HttpOnly; SameSite=Lax
  [location] => https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/
  [referrer-policy] => no-referrer-when-downgrade, no-referrer-when-downgrade
  [x-turbo-charged-by] => LiteSpeed, LiteSpeed
  [cf-cache-status] => DYNAMIC, DYNAMIC
  [cf-request-id] => 061abf7cb600000d5ef2a66000000001, 061abf7df0000027c017bb5000000001
  [report-to] => {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report?s=pn3YgWBquu7y9BDUA6JNFjUswJ0HnJhVPdYZ2gJJva9DVVcoADCmrEb7jXA1DC7a63ORzvkCSLOAlebQqzm0huxcdSUyi39WP%2Bvfjx4FAk4%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}, {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report?s=gi4hJlPRfvTzKi6ufuNpCy4amSw3NxYlgfuK5RYhXaumvNUOl28S9Pca%2BtUiwYi%2FkCxK54elDFuKkkxexH570%2FQ%2FwblGTF%2B8%2FXyho49PgOI%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
  [nel] => {"report_to":"cf-nel","max_age":604800}, {"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
  [server] => cloudflare, cloudflare
  [cf-ray] => 5ea49b745bb90d5e-VIE, 5ea49b764e1527c0-PRG
  [cache-control] => public, max-age=7776000
  [expires] => Thu, 28 Jan 2021 10:56:01 GMT
  [last-modified] => Fri, 30 Oct 2020 10:19:23 GMT
  [vary] => Accept-Encoding
  [expect-ct] => max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
  [content-encoding] => gzip
)
Array
(
  [url] => https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/
  [content_type] => text/html; charset=UTF-8
  [http_code] => 200
  [header_size] => 1761
  [request_size] => 450
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 1
  [total_time] => 0.926133
  [namelookup_time] => 0.032886
  [connect_time] => 0.049763
  [pretransfer_time] => 0.082994
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 29803
  [speed_download] => 32184
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => -1
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.923412
  [redirect_time] => 0.308839
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 172.67.153.145
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 54418
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://kenansimsek.net/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fkenansimsek.net%2Fbel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi%2F&format=json
Array
(
  [date] => Fri, 30 Oct 2020 10:56:04 GMT
  [content-type] => application/json; charset=UTF-8
  [transfer-encoding] => chunked
  [connection] => keep-alive
  [x-powered-by] => PHP/7.4.11
  [x-robots-tag] => noindex
  [link] => <https://kenansimsek.net/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [access-control-expose-headers] => X-WP-Total, X-WP-TotalPages, Link
  [access-control-allow-headers] => Authorization, X-WP-Nonce, Content-Disposition, Content-MD5, Content-Type
  [allow] => GET
  [vary] => Origin
  [cache-control] => public, max-age=31536000
  [expires] => Sat, 30 Oct 2021 10:56:04 GMT
  [referrer-policy] => no-referrer-when-downgrade
  [x-turbo-charged-by] => LiteSpeed
  [cf-cache-status] => DYNAMIC
  [cf-request-id] => 061abf806d0000f9d652244000000001
  [expect-ct] => max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
  [report-to] => {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report?s=%2FtLZvNNZzmb%2FRe8jNJ6x%2Ft%2Bp3E%2FSf04Njj4Mx2UgQb9rhtkqOpujjNNCJ6bFNLLMW1C4E6I%2FqBbri0XmCyRfXhthUdoq2DxblN1PpOzNWT0%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
  [nel] => {"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
  [server] => cloudflare
  [cf-ray] => 5ea49b7a4ee2f9d6-PRG
  [content-encoding] => gzip
)
Array
(
  [url] => https://kenansimsek.net/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fkenansimsek.net%2Fbel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi%2F&format=json
  [content_type] => application/json; charset=UTF-8
  [http_code] => 200
  [header_size] => 1190
  [request_size] => 294
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 3.037572
  [namelookup_time] => 2.4E-5
  [connect_time] => 0.007465
  [pretransfer_time] => 0.039712
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 1566
  [speed_download] => 515
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => -1
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 3.037282
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 172.67.153.145
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 54422
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Fri, 30 Oct 2020 10:56:04 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 134523
  [connection] => keep-alive
  [last-modified] => Wed, 07 Oct 2020 16:31:27 GMT
  [expires] => Sat, 08 Oct 2022 04:31:27 GMT
  [cache-control] => public, max-age=63115200
  [link] => <https://kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg>; rel="canonical"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [etag] => "a64d400748bb63ab"
  [vary] => Accept
  [x-nc] => HIT fra 7
  [access-control-allow-origin] => *
  [access-control-allow-methods] => GET, HEAD
)
Array
(
  [url] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 523
  [request_size] => 189
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.043852
  [namelookup_time] => 0.001436
  [connect_time] => 0.005163
  [pretransfer_time] => 0.037383
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 15861
  [speed_download] => 368860
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 134523
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.043729
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 192.0.77.2
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43244
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg
Array
(
  [date] => Fri, 30 Oct 2020 10:56:04 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 134523
  [connection] => keep-alive
  [cache-control] => public, max-age=31536000
  [expires] => Sat, 04 Sep 2021 21:54:03 GMT
  [last-modified] => Tue, 18 Aug 2020 20:59:23 GMT
  [etag] => "20d7b-5f3c412b-0;;;"
  [referrer-policy] => no-referrer-when-downgrade
  [x-turbo-charged-by] => LiteSpeed
  [cf-cache-status] => HIT
  [age] => 4798921
  [accept-ranges] => bytes
  [cf-request-id] => 061abf8c5b0000f9d65fb33000000001
  [expect-ct] => max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
  [report-to] => {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report?s=PoFGhmtalYwtqhT6nmRwy9rffB%2BHLYV92n%2BqrstBe%2BjplYQFi%2Fw86KjacL%2Fp5PnKHu8o1d18%2FUB6UhyXxvYRFEsGHDtfMQ8VCWVjvKhR57o%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
  [nel] => {"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
  [vary] => Accept-Encoding
  [server] => cloudflare
  [cf-ray] => 5ea49b8d5a22f9d6-PRG
)
Array
(
  [url] => https://kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 924
  [request_size] => 220
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.076806
  [namelookup_time] => 3.4E-5
  [connect_time] => 0.025388
  [pretransfer_time] => 0.046244
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 445
  [speed_download] => 5855
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 134523
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.076635
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 172.67.153.145
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 54428
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=32%2C32&ssl=1
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Fri, 30 Oct 2020 10:56:04 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 1019
  [connection] => keep-alive
  [last-modified] => Sat, 26 Sep 2020 18:21:23 GMT
  [expires] => Tue, 27 Sep 2022 06:21:23 GMT
  [cache-control] => public, max-age=63115200
  [link] => <https://kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg>; rel="canonical"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [etag] => "3a9069f3c0a065de"
  [x-bytes-saved] => 72
  [vary] => Accept
  [x-nc] => HIT fra 2
  [access-control-allow-origin] => *
  [access-control-allow-methods] => GET, HEAD
)
Array
(
  [url] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=32%2C32&ssl=1
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 546
  [request_size] => 192
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.057236
  [namelookup_time] => 2.2E-5
  [connect_time] => 0.003828
  [pretransfer_time] => 0.051467
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 1019
  [speed_download] => 17877
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 1019
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.057125
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 192.0.77.2
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43250
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=192%2C192&ssl=1
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Fri, 30 Oct 2020 10:56:04 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 9029
  [connection] => keep-alive
  [last-modified] => Mon, 12 Oct 2020 10:08:34 GMT
  [expires] => Wed, 12 Oct 2022 22:08:34 GMT
  [cache-control] => public, max-age=63115200
  [link] => <https://kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg>; rel="canonical"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [etag] => "680573100f03eb13"
  [x-bytes-saved] => 505
  [vary] => Accept
  [x-nc] => HIT fra 2
  [access-control-allow-origin] => *
  [access-control-allow-methods] => GET, HEAD
)
Array
(
  [url] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=192%2C192&ssl=1
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 547
  [request_size] => 194
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.05901
  [namelookup_time] => 1.9E-5
  [connect_time] => 0.015419
  [pretransfer_time] => 0.052117
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 9029
  [speed_download] => 153033
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 9029
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.05893
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 192.0.77.2
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43252
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=180%2C180&ssl=1
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Fri, 30 Oct 2020 10:56:04 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 8374
  [connection] => keep-alive
  [last-modified] => Thu, 08 Oct 2020 17:25:50 GMT
  [expires] => Sun, 09 Oct 2022 05:25:50 GMT
  [cache-control] => public, max-age=63115200
  [link] => <https://kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg>; rel="canonical"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [etag] => "36baea6ff300842e"
  [x-bytes-saved] => 492
  [vary] => Accept
  [x-nc] => HIT fra 2
  [access-control-allow-origin] => *
  [access-control-allow-methods] => GET, HEAD
)
Array
(
  [url] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=180%2C180&ssl=1
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 547
  [request_size] => 194
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.060495
  [namelookup_time] => 1.7E-5
  [connect_time] => 0.024748
  [pretransfer_time] => 0.052653
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 8374
  [speed_download] => 139566
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 8374
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.060416
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 192.0.77.2
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43254
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=270%2C270&ssl=1
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Fri, 30 Oct 2020 10:56:04 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 15286
  [connection] => keep-alive
  [last-modified] => Mon, 12 Oct 2020 10:08:34 GMT
  [expires] => Wed, 12 Oct 2022 22:08:34 GMT
  [cache-control] => public, max-age=63115200
  [link] => <https://kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg>; rel="canonical"
  [x-content-type-options] => nosniff
  [etag] => "8bdba25c2dd12418"
  [x-bytes-saved] => 802
  [vary] => Accept
  [x-nc] => HIT fra 2
  [access-control-allow-origin] => *
  [access-control-allow-methods] => GET, HEAD
)
Array
(
  [url] => https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=270%2C270&ssl=1
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 548
  [request_size] => 194
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.061944
  [namelookup_time] => 1.7E-5
  [connect_time] => 0.031547
  [pretransfer_time] => 0.053188
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 15286
  [speed_download] => 250590
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 15286
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.061869
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 192.0.77.2
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 43256
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)

Content

          <!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
	<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
	<link rel="pingback" href="https://kenansimsek.net/xmlrpc.php" />

	<script type="text/javascript">
		document.documentElement.className = 'js';
	</script>

	<script>!function(e){var n={};function r(t){if(n[t])return n[t].exports;var o=n[t]={i:t,l:!1,exports:{}};return e[t].call(o.exports,o,o.exports,r),o.l=!0,o.exports}r.m=e,r.c=n,r.d=function(e,n,t){r.o(e,n)||Object.defineProperty(e,n,{enumerable:!0,get:t})},r.r=function(e){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},r.t=function(e,n){if(1&n&&(e=r(e)),8&n)return e;if(4&n&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var t=Object.create(null);if(r.r(t),Object.defineProperty(t,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&n&&"string"!=typeof e)for(var o in e)r.d(t,o,function(n){return e[n]}.bind(null,o));return t},r.n=function(e){var n=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return r.d(n,"a",n),n},r.o=function(e,n){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,n)},r.p="",r(r.s=0)}([function(e,n){!function(e){var n=e.ampUrl,r=e.isCustomizePreview,t=e.isAmpDevMode,o=e.noampQueryVarName,i=e.noampQueryVarValue,a=e.disabledStorageKey,u=e.mobileUserAgents,s=e.regexRegex;if("undefined"!=typeof sessionStorage){var c=new RegExp(s);if(u.some((function(e){var n=e.match(c);if(n&&new RegExp(n[1],n[2]).test(navigator.userAgent))return!0;return navigator.userAgent.includes(e)}))){document.addEventListener("DOMContentLoaded",(function(){var e=document.getElementById("amp-mobile-version-switcher");if(e){e.hidden=!1;var n=e.querySelector("a[href]");n&&n.addEventListener("click",(function(){sessionStorage.removeItem(a)}))}}));var f=t&&["paired-browsing-non-amp","paired-browsing-amp"].includes(window.name);if(!(sessionStorage.getItem(a)||r||f)){var d=new URL(location.href);d.searchParams.has(o)&&i===d.searchParams.get(o)?sessionStorage.setItem(a,"1"):(window.stop(),location.replace(n))}}}}({"ampUrl":"https:\/\/kenansimsek.net\/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi\/?amp=1","noampQueryVarName":"noamp","noampQueryVarValue":"mobile","disabledStorageKey":"amp_mobile_redirect_disabled","mobileUserAgents":["Mobile","Android","Silk\/","Kindle","BlackBerry","Opera Mini","Opera Mobi"],"regexRegex":"^\\/((?:.|\n)+)\\/([i]*)$","isCustomizePreview":false,"isAmpDevMode":false})}]);</script><script>var et_site_url='https://kenansimsek.net';var et_post_id='145';function et_core_page_resource_fallback(a,b){"undefined"===typeof b&&(b=a.sheet.cssRules&&0===a.sheet.cssRules.length);b&&(a.onerror=null,a.onload=null,a.href?a.href=et_site_url+"/?et_core_page_resource="+a.id+et_post_id:a.src&&(a.src=et_site_url+"/?et_core_page_resource="+a.id+et_post_id))}
</script><meta property="og:title" content="Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi"/>
<meta property="og:description" content="Bel fıtığı
Bel fıtığı nedir?, Bulging disk nedir?


Sırttaki omurgayı oluşturan kemikler (omurlar) disklerle desteklenir . Bu diskler küçük yastı"/>
<meta property="og:image" content="https://kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg"/>
<meta property="og:image:width" content="1280"/>
<meta property="og:image:height" content="720"/>
<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:title" content="Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi"/>
<meta name="twitter:description" content="Bel fıtığı
Bel fıtığı nedir?, Bulging disk nedir?


Sırttaki omurgayı oluşturan kemikler (omurlar) disklerle desteklenir . Bu diskler küçük yastı"/>
<meta name="twitter:image" content="https://kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg"/>
<meta name="author" content="ksimsek89"/>

	<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v14.8 - https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/ -->
	<title>Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi &raquo; Dr. Kenan Şimşek</title>
	<meta name="robots" content="index, follow" />
	<meta name="googlebot" content="index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1" />
	<meta name="bingbot" content="index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1" />
	<link rel="canonical" href="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/" />
	<meta property="og:locale" content="tr_TR" />
	<meta property="og:type" content="article" />
	<meta property="og:url" content="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/" />
	<meta property="og:site_name" content="Dr. Kenan Şimşek" />
	<meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/kenansimsek89" />
	<meta property="article:published_time" content="2020-08-18T21:04:58+00:00" />
	<meta property="article:modified_time" content="2020-09-19T21:58:06+00:00" />
	<meta property="og:image" content="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?fit=1280%2C720&#038;ssl=1" />
	<meta property="og:image:width" content="1280" />
	<meta property="og:image:height" content="720" />
	<meta name="twitter:creator" content="@drkenankimsek" />
	<meta name="twitter:site" content="@drkenankimsek" />
	<script type="application/ld+json" class="yoast-schema-graph">{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"Organization","@id":"https://kenansimsek.net/#organization","name":"Dr Kenan \u015e\u0130M\u015eEK Beyin ve Sinir Cerrahisi","url":"https://kenansimsek.net/","sameAs":["https://www.facebook.com/kenansimsek89","https://www.instagram.com/drkenansimsek","https://www.linkedin.com/in/kenan-\u015fim\u015fek-98810a27","https://twitter.com/drkenankimsek"],"logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https://kenansimsek.net/#logo","inLanguage":"tr","url":"https://i0.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/beyin-3-scaled.jpg?fit=2560%2C2048&ssl=1","width":2560,"height":2048,"caption":"Dr Kenan \u015e\u0130M\u015eEK Beyin ve Sinir Cerrahisi"},"image":{"@id":"https://kenansimsek.net/#logo"}},{"@type":"WebSite","@id":"https://kenansimsek.net/#website","url":"https://kenansimsek.net/","name":"Dr. Kenan \u015eim\u015fek","description":"Beyin ve Sinir Cerrahisi","publisher":{"@id":"https://kenansimsek.net/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":"https://kenansimsek.net/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"tr"},{"@type":"ImageObject","@id":"https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/#primaryimage","inLanguage":"tr","url":"https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1","width":1280,"height":720,"caption":"bel a\u011fr\u0131s\u0131"},{"@type":"WebPage","@id":"https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/#webpage","url":"https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/","name":"Bel F\u0131t\u0131\u011f\u0131 Belirtileri, Tan\u0131 ve Tedavisi &raquo; Dr. Kenan \u015eim\u015fek","isPartOf":{"@id":"https://kenansimsek.net/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/#primaryimage"},"datePublished":"2020-08-18T21:04:58+00:00","dateModified":"2020-09-19T21:58:06+00:00","breadcrumb":{"@id":"https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/#breadcrumb"},"inLanguage":"tr","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@type":"WebPage","@id":"https://kenansimsek.net/","url":"https://kenansimsek.net/","name":"Home"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@type":"WebPage","@id":"https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/","url":"https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/","name":"Bel F\u0131t\u0131\u011f\u0131 Belirtileri, Tan\u0131 ve Tedavisi"}}]},{"@type":["Article","NewsArticle"],"@id":"https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/#article","isPartOf":{"@id":"https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/#webpage"},"author":{"@id":"https://kenansimsek.net/#/schema/person/13135c2a952878af4b568b52fc6a5f19"},"headline":"Bel F\u0131t\u0131\u011f\u0131 Belirtileri, Tan\u0131 ve Tedavisi","datePublished":"2020-08-18T21:04:58+00:00","dateModified":"2020-09-19T21:58:06+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/#webpage"},"publisher":{"@id":"https://kenansimsek.net/#organization"},"image":{"@id":"https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/#primaryimage"},"keywords":"akupunktur ile bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisi,ameliyats\u0131z bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavi y\u00f6ntemleri,ameliyats\u0131z bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisi y\u00f6ntemleri doktorlar\u0131,ameliyats\u0131z boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisi nerede,ameliyats\u0131z fitik tedavi,ayak f\u0131t\u0131\u011f\u0131,ayak f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedir,ayakta f\u0131t\u0131k,bacak f\u0131t\u0131\u011f\u0131,bacak f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedir,bacakta f\u0131t\u0131k belirtileri,bel agrisina,bel a\u011fr\u0131lar\u0131 i\u00e7in,bel a\u011fr\u0131lar\u0131 neden olur,bel a\u011fr\u0131lar\u0131 nedenleri,bel a\u011fr\u0131lar\u0131na \u00e7\u00f6z\u00fcm,bel a\u011fr\u0131lar\u0131na ne iyi gelir,bel a\u011fr\u0131s\u0131,bel a\u011fr\u0131s\u0131 ayak uyu\u015fmas\u0131,bel a\u011fr\u0131s\u0131 baca\u011fa vururmu,bel a\u011fr\u0131s\u0131 bacaklara vururmu,bel a\u011fr\u0131s\u0131 belirtileri,bel a\u011fr\u0131s\u0131 belirtileri nelerdir,bel a\u011fr\u0131s\u0131 beyin cerrahi,bel a\u011fr\u0131s\u0131 bitkisel tedavi,bel a\u011fr\u0131s\u0131 \u00e7e\u015fitleri,bel a\u011fr\u0131s\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcmleri,bel a\u011fr\u0131s\u0131 doktoru,bel a\u011fr\u0131s\u0131 evde tedavi,bel a\u011fr\u0131s\u0131 fizik tedavi,bel a\u011fr\u0131s\u0131 hastal\u0131klar\u0131,bel a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in,bel a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in beyin ve sinir cerrahisi,bel a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in egzersizler,bel a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in hareketler,bel a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in i\u011fne,bel a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in ila\u00e7,bel a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in kas gev\u015fetici,bel a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in krem,bel a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in ne yap\u0131l\u0131r,bel a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in ne yapmak gerekir,bel a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in ne yapmak laz\u0131m,bel a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in ne yapmal\u0131,bel a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in ne yapmal\u0131y\u0131m,bel agr\u0131s\u0131 i\u00e7in ne yapmal\u0131y\u0131z,bel a\u011fr\u0131s\u0131 i\u011fne tedavisi,bel a\u011fr\u0131s\u0131 ila\u00e7lar\u0131,bel a\u011fr\u0131s\u0131 kas gev\u015fetici,bel a\u011fr\u0131s\u0131 kas gev\u015fetici ila\u00e7lar,bel a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,bel a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l olur,bel a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l tedavi edilir,bel a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l yat\u0131l\u0131r,bel a\u011fr\u0131s\u0131 ne iyi gelir,bel a\u011fr\u0131s\u0131 neden olur,bel a\u011fr\u0131s\u0131 nedenleri,bel a\u011fr\u0131s\u0131 nedenleri belirtileri tedavisi,bel a\u011fr\u0131s\u0131 nedenleri ve tedavisi,bel a\u011fr\u0131s\u0131 nedir,bel a\u011fr\u0131s\u0131 nerede olur,bel a\u011fr\u0131s\u0131 sa\u011f bacak,bel agr\u0131s\u0131 sebepleri,bel a\u011fr\u0131s\u0131 ve ayakta uyu\u015fma,bel a\u011fr\u0131s\u0131 ve bacak uyu\u015fmas\u0131,bel a\u011fr\u0131s\u0131na bitkisel \u00e7\u00f6z\u00fcm,bel a\u011fr\u0131s\u0131na \u00e7\u00f6z\u00fcm,bel a\u011fr\u0131s\u0131na ila\u00e7,bel a\u011fr\u0131s\u0131na iyi gelen,bel a\u011fr\u0131s\u0131na iyi gelen ila\u00e7lar,bel a\u011fr\u0131s\u0131na iyi gelen \u015feyler,bel a\u011fr\u0131s\u0131na ne iyi gelir,bel a\u011fr\u0131s\u0131na ne yap\u0131l\u0131r,bel a\u011fr\u0131s\u0131na ne yapmal\u0131,bel a\u011fr\u0131s\u0131na neler iyi gelir,bel a\u011fr\u0131s\u0131na son,bel a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131n baca\u011fa vurmas\u0131,bel a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131n nedenleri,bel ameliyati,bel boyun,bel boyun a\u011fr\u0131s\u0131 tedavisi,bel boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri,bel doktoru,bel fiti\u011fi,bel fitigi agrilari icin ne yapmali,bel fitigi agrisi icin ne yapmali,bel fitigi agrisi nerede olur,bel fitigi ameliyati sonrasi ayakta uyusma,bel fiti\u011fi ameliyatsiz nasil tedavi edilir,bel fitigi bacak agrilari,bel fitigi bacak agrisi,bel fitigi baslangici,bel fitigi baslangici tedavisi,bel fitigi gecermi,bel fitigi icin belden igne,bel fitigi nasil iyilesir,bel fitigi nedir nasil olur,bel fitigi patlamasi,bel fitigi tedavi y\u00f6ntemleri,bel fitigi tedavisi,bel fitiginin tedavisi,bel fizik tedavi,bel fizik tedavi nas\u0131l yap\u0131l\u0131r,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131 kesici,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131 kesici i\u011fne,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131 noktalar\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131lar\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131lar\u0131na ne iyi gelir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 aya\u011fa vururmu,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 belirtileri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in ila\u00e7,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in ne yapmal\u0131y\u0131m,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 ila\u00e7lar\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 ka\u00e7 g\u00fcn s\u00fcrer,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er video,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l giderilir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l olur,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 ne iyi gelir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 ne kadar s\u00fcrer,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 nerelere vurur,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 nereye vurur,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131na \u00e7\u00f6z\u00fcm,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131na evde tedavi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131na hangi ila\u00e7 iyi gelir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131na iyi gelen bitkiler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131na iyi gelen egzersizler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131na iyi gelen ila\u00e7lar,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131na iyi gelen \u015feyler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131na ne iyi gelir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131na ne yapmal\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 ne ge\u00e7irir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 alternatif tedavi y\u00f6ntemleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 alternatif t\u0131p,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat \u00e7e\u015fitleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat olmadan nas\u0131l ge\u00e7er,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat olmazsa ne olur,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat sonras\u0131 ayakta uyu\u015fma,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 ?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 en iyi doktor,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 izle?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 kesin \u00e7\u00f6z\u00fcm m\u00fc,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 nas\u0131l olur,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 nas\u0131l yap\u0131l\u0131r?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 olmak iyimidir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 riskleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 sonras\u0131 a\u011fr\u0131lar normal mi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 sonras\u0131 bacak a\u011fr\u0131s\u0131 normal mi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 sonras\u0131 egzersizler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 sonras\u0131 nas\u0131l yatmal\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 sonras\u0131 \u015fikayetler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 tehlikelimi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 t\u0131bbi ad\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 videosu,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 yapan en iyi doktor,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 yapan hastaneler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131nda en iyi doktor,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131n\u0131n riskleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyats\u0131z \u00e7\u00f6z\u00fcm,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyats\u0131z ge\u00e7er mi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyats\u0131z tedavisi var m\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ayak a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ayak a\u011fr\u0131s\u0131 tedavisi,bel f\u0131t\u0131g\u0131 ayak agr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ayak uyu\u015fmas\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ayak uyu\u015fmas\u0131 yaparm\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ayaklara vururmu,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ayakta yanma yaparm\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 baca\u011fa vururmu,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bacak a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bacak a\u011fr\u0131s\u0131 yapar m\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bacak a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bacak a\u011fr\u0131s\u0131na ne iyi gelir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bacak \u00e7ekmesi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bacakta uyu\u015fma yaparm\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bacakta yanma,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bacakta yanma yaparm\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u011f\u0131rsaklara bask\u0131 yapar m\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bald\u0131r a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015flang\u0131c\u0131 belirtileri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015flang\u0131c\u0131 ge\u00e7ermi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015flang\u0131c\u0131 nas\u0131l olur,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015flang\u0131c\u0131 nas\u0131l tedavi edilir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015flang\u0131c\u0131 nedir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015flang\u0131c\u0131 olanlar ne yapmal\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015flang\u0131c\u0131 spor,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015flang\u0131c\u0131 tamamen ge\u00e7er mi,bel f\u0131t\u0131g\u0131 ba\u015flang\u0131c\u0131 ve tedavisi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015flang\u0131c\u0131nda neler yap\u0131lmal\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015flang\u0131c\u0131nda yap\u0131lmas\u0131 gerekenler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri ayak uyu\u015fmas\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri bacak agrisi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri nas\u0131l olur,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri nelerdir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri tedavisi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri ve bulgular\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri video,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 beyni etkiler mi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bitkisel,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bitkisel tedavi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bitkisel tedavi y\u00f6ntemleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgeleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgesi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fc,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 boyun a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 \u00e7ekme,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 \u00e7ekme y\u00f6ntemi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 \u00e7e\u015fitleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 cihaz\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 dereceleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 d\u0131\u015far\u0131dan belli olurmu,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 do\u011fal tedavi,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 doktoru?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 d\u00fczelirmi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 egzersiz,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 egzersiz ile ge\u00e7er mi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 egzersizi nas\u0131l yap\u0131l\u0131r,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 egzersizi?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 egzersizle ge\u00e7er mi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 e\u011fzersizleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 elle tedavi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 enjeksiyon tedavisi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 erken te\u015fhis,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 evde nas\u0131l tedavi edilir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 evde tedavi y\u00f6ntemleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 fizik tedavi fiyatlar\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 fizik tedavi ile ge\u00e7er mi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 fizik tedavi ile iyile\u015fir mi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 fizik tedavi s\u00fcresi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 fizik tedaviyle ge\u00e7er mi,Bel F\u0131t\u0131\u011f\u0131 Ge\u00e7er mi?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 genetik mi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 g\u00f6rsel,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 hangi b\u00f6lgede olur,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 hangi poliklinik,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 hangi poliklinik bakar,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 hareketler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 hastalar\u0131 nelere dikkat etmeli,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 hastal\u0131\u011f\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in a\u011fr\u0131 kesici,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in a\u011fr\u0131 kesici ila\u00e7lar,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bitkisel \u00e7\u00f6z\u00fcm,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bitkisel tedavi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in do\u011fal ila\u00e7lar,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in egzersizler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in evde neler yap\u0131labilir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in fizik tedavi nas\u0131l yap\u0131l\u0131r,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in fizik tedavi y\u00f6ntemleri,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in fizik tedavi?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in hareketler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in i\u011fne,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ila\u00e7,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kas gev\u015fetici,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kas gev\u015fetici ila\u00e7 isimleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kas gev\u015fetici ila\u00e7lar,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in korse,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in krem,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ne iyi gelir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ne yap\u0131l\u0131r,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00f6neriler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in yap\u0131lmas\u0131 gerekenler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in yatak,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u011fne ile tedavi,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u011fne tedavisi?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u011fnesi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u011fnesi ad\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u011fnesi nas\u0131l yap\u0131l\u0131r,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 iktidars\u0131zl\u0131k,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ila\u00e7 isimleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ila\u00e7 tedavisi ile ge\u00e7er mi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ila\u00e7lar\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ile ilgili egzersizler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ilerlemesi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ilerlemi\u015f hali,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 istirahat s\u00fcresi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 iyile\u015fir mi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 iyile\u015firmi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 iyile\u015fme belirtileri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 iyile\u015fme s\u00fcresi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 jel tedavisi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ka\u00e7 ya\u015f\u0131nda ba\u015flar,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kal\u0131c\u0131m\u0131d\u0131r,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kas gev\u015fetici,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 korsesi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 k\u00fcr\u00fc,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 lazer,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 lazer ameliyat\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 lazer ameliyat\u0131 fiyat\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 lazer ameliyat\u0131 nerede yap\u0131l\u0131yor,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 lazer tedavisi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 lazer tedavisi fiyatlar\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 manip\u00fclasyon tedavisi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 mikrocerrahi ameliyat\u0131 yapan hastaneler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 mr,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 mr sonu\u00e7lar\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 muayenesi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 muayenesi nas\u0131l yap\u0131l\u0131r,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 na ne iyi gelir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l anla\u015f\u0131l\u0131r?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l ba\u015flar,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l belli olur,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l \u00e7ekilir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l d\u00fczelir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er video,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l iyile\u015ftirilir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l olur,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l olur belirtileri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l tedavi edilir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l te\u015fhis edilir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l tespit edilir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ne iyi gelir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ne kadar s\u00fcrede iyile\u015fir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 neden olur video,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 neden olur?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedenleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedenleri ve belirtileri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedir belirtileri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedir belirtileri nelerdir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedir nas\u0131l olu\u015fur,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedir nas\u0131l tedavi edilir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedir ve tedavisi,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedir?,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nerede olur?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nerelerde a\u011fr\u0131 yapar,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 olanlar i\u00e7in egzersizler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 olanlar nas\u0131l yatmal\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 olanlar ne yapmal\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 olanlar nelere dikkat etmeli,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 olmamak i\u00e7in ne yapmal\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 olmamak i\u00e7in yap\u0131lmas\u0131 gerekenler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 olu\u015fumu,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 omuz a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ozon tedavisi fiyatlar\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 patlamas\u0131 ameliyat gerektirir mi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 patlamas\u0131 ameliyat\u0131 sonras\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 patlamas\u0131 belirtileri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 patlamas\u0131 nas\u0131l tedavi edilir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 patlamas\u0131 nedir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 patlamas\u0131 tehlikelimidir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 platin,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 resimli,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 riskleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 r\u00f6ntgen,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 r\u00f6ntgende belli olurmu,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 sebepleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 sonras\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 sonu\u00e7lar\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 spor,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tamamen ge\u00e7er mi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tamamen iyile\u015fir mi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tan\u0131s\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavi ila\u00e7lar\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavi merkezleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavi y\u00f6ntemleri ameliyats\u0131z,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavi y\u00f6ntemleri nelerdir,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavi?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavileri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavileri nelerdir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisi ameliyats\u0131z,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisi bitkisel,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisi evde,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisi nas\u0131l yap\u0131l\u0131r?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisi video,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisinde en iyi doktor,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisinde en iyi hastane,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisinde kullan\u0131lan ila\u00e7lar,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisinde son geli\u015fmeler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisinde son teknoloji,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 te\u015fhisi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 te\u015fhisi nas\u0131l konulur,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 testleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 uyu\u015fma,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 uzman\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ve bacak a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ve spor,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 video,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 yanma yaparm\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 yast\u0131\u011f\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 yatak,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 y\u0131rt\u0131lmas\u0131 nedir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131m ge\u00e7ti,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131m var baca\u011f\u0131m a\u011fr\u0131yor,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131m var ne yapmal\u0131y\u0131m,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 bacak a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na bitkisel \u00e7\u00f6z\u00fcm,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na \u00e7are,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na \u00e7\u00f6z\u00fcm,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na en etkili \u00e7\u00f6z\u00fcm,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na en etkili ila\u00e7,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na en iyi gelen ila\u00e7,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na evde \u00e7\u00f6z\u00fcm,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na fizik tedavi iyi gelirmi,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na hangi b\u00f6l\u00fcm bakar?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na hangi b\u00f6l\u00fcm bak\u0131yor,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na hangi doktor,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na hangi doktor bakar?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na hangi doktor bak\u0131yor,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na hangi hareketler iyi gelir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na hangi i\u011fne iyi gelir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na hangi ila\u00e7 iyi gelir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na hangi yatak iyi gelir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na iyi gelen,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na iyi gelen ila\u00e7 isimleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na iyi gelen ila\u00e7lar,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na iyi gelen \u015eeyler?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na kesin \u00e7\u00f6z\u00fcm,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na kesin \u00e7\u00f6z\u00fcm bulundu,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na kim bakar,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na ne iyi gelir evde,Bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na ne iyi gelir?,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na ne yapmal\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na neler iyi gelir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na s\u0131cak iyi gelirmi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na yap\u0131lan i\u011fne,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na y\u00fcr\u00fcmek iyi gelir mi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda ameliyats\u0131z tedavi y\u00f6ntemleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda ayak uyu\u015fmas\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda ayak uyu\u015fmas\u0131 tedavisi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda bacak a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda bacak a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l olur,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda bacak uyu\u015fmas\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda bacak uyu\u015fmas\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda belden i\u011fne yap\u0131lmas\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda en iyi hastane,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda en son tedavi y\u00f6ntemleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda fizik tedavi ka\u00e7 g\u00fcn s\u00fcrer,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda fizik tedavi nas\u0131l olur,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda fizik tedavinin faydalar\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda kullan\u0131lan ila\u00e7lar,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda nas\u0131l yat\u0131l\u0131r,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda nelere dikkat edilmeli,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda son geli\u015fme,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda yap\u0131lacak egzersizler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda yap\u0131lmas\u0131 gereken hareketler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda yap\u0131lmas\u0131 gerekenler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda yeni tedavi y\u00f6ntemleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131ndan kaynaklanan bacak a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131ndan kurtulma yollar\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131 ne ge\u00e7irir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n aya\u011fa vurmas\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n bacaklara etkisi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n belirtileri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n belirtileri neler,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n en \u00f6nemli belirtileri nelerdir,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n etkileri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n evde tedavisi,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n ge\u00e7mesi i\u00e7in ne yap\u0131lmal\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n ilerlemi\u015f hali,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n kesin tedavisi var m\u0131,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n nedenleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n psikolojik nedenleri,bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n tedavisi nas\u0131l olur,bel i\u00e7in fizik tedavi,bel kaymas\u0131 tedavi y\u00f6ntemleri,bel kire\u00e7lenmesi,bel rahats\u0131zl\u0131klar\u0131,bel sakatl\u0131\u011f\u0131,bel ve bacak a\u011fr\u0131s\u0131,bel ve bacak a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,bel ve boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131,bel ve boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri,bel ve boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedir,bel ve boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na ne iyi gelir,bel ve boyun f\u0131t\u0131klar\u0131,bel ve boyun kire\u00e7lenmesi tedavisi,belde fitik nasil olur,belde f\u0131t\u0131k ba\u015flang\u0131c\u0131,belde f\u0131t\u0131k belirtileri,belde f\u0131t\u0131k neden olur,belde f\u0131t\u0131k nedir,belde f\u0131t\u0131k y\u0131rt\u0131lmas\u0131,beyin cerrahi doktorlar\u0131,beyin cerrahi uzman\u0131,beyin cerrahisi,beyin f\u0131t\u0131\u011f\u0131,beyin f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131,beyin f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri,beyin f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedir,beyin sinir,beyin ve sinir,beyin ve sinir cerrahisi,beyin ve sinir cerrahisi bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131,beyin ve sinir cerrahisi doktorlar\u0131,boyun a\u011fr\u0131s\u0131,boyun a\u011fr\u0131s\u0131 belirtileri,boyun a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in,boyun a\u011fr\u0131s\u0131 tedavi y\u00f6ntemleri,boyun a\u011fr\u0131s\u0131 tedavisi,boyun a\u011fr\u0131s\u0131na ne iyi gelir,boyun bas\u0131s\u0131 nedir,boyun \u00e7ekme,boyun diski fiyatlar\u0131,boyun diskleri,boyun d\u00fczle\u015fmesi,boyun d\u00fczle\u015fmesi i\u00e7in boyunluk fiyatlar\u0131,boyun d\u00fczle\u015fmesi ve boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131,boyun d\u00fczle\u015fmesinin belirtileri,boyun d\u00fczle\u015fmesinin belirtileri nelerdir,boyun d\u00fczle\u015fmesinin etkileri,boyun emar\u0131 neden \u00e7ekilir,boyun emar\u0131 sonu\u00e7lar\u0131,boyun fitigi agrilari,boyun fitigi agrisi,boyun fitigi agrisi nerelere vurur,boyun fitigi bas agrisi yapar mi,boyun fitigi baslangici,boyun fitigi baslangici ve tedavisi,boyun fitigi gecermi,boyun fitigi goze vururmu,boyun fitigi icin boyunluk,boyun fitigi olanlar neye dikkat etmeli,boyun fitigi rontgen,boyun fitigi sol kolda agri yaparmi,boyun fitigi tedavisi net,boyun fitik,boyun fizik tedavi,boyun fizik tedavi nas\u0131l yap\u0131l\u0131r,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131 kesici,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131lar\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131lar\u0131 nerelere vurur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131lar\u0131 nereye vurur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131lar\u0131na ne iyi gelir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l olur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 ne kadar s\u00fcrer,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 nereye vurur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131 s\u0131rta vururmu,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131na ne iyi gelir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 ne ge\u00e7irir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 alternatif tedavi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 alternatif tedavi y\u00f6ntemleri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat olmazsa ne olur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 en iyi doktor,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 ka\u00e7 para,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 nas\u0131l yap\u0131l\u0131r,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 nerden yap\u0131l\u0131r,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 oldum,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 riskli midir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 sonras\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 tehlikelimi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 videosu,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131nda en iyi doktor,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131n\u0131n riskleri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyats\u0131z ge\u00e7er mi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyats\u0131z tedavi edilirmi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyats\u0131z tedavi y\u00f6ntemleri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 aya\u011fa vururmu,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ayak a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ayaklara vururmu,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ayakta uyu\u015fma yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 baca\u011fa vururmu,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bacak a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bacaklara vururmu,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bacaklar\u0131 etkiler mi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bacakta uyu\u015fma,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bacakta uyu\u015fma yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131 nedir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015f d\u00f6nmesi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015f d\u00f6nmesi yapar m\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015f d\u00f6nmesi yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015flang\u0131c\u0131 belirtileri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015flang\u0131c\u0131 ge\u00e7ermi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015flang\u0131c\u0131 nedir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015flang\u0131c\u0131 tedavisi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015fta uyu\u015fma yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ba\u015fta yanma yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bel a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri neler,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri nelerdir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtisi nedir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 beyinde uyu\u015fma yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 beyni etkiler mi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bitkisel tedavi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bitkisel tedavi y\u00f6ntemleri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bo\u011faza vururmu,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 boynun neresinde olur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 boyun d\u00fczle\u015fmesi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 boyunda \u015fi\u015flik yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 boyunluk fiyatlar\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 bulant\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 buz tedavisi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 c5 c6,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 \u00e7ekme y\u00f6ntemi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 \u00e7ektirme,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcm,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 dengesizlik yapar m\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 dereceleri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 di\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 do\u011fal tedavi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 do\u011fal tedavi y\u00f6ntemleri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 egzersiz,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 egzersizle ge\u00e7er mi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 elde uyu\u015fma yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 en iyi doktor,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 enjeksiyon tedavisi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ense a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 evde nas\u0131l tedavi edilir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 evreleri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 fel\u00e7,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 fizik tedavi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 fizik tedavi ile ge\u00e7er mi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 fizik tedavi ile iyile\u015fir mi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 fizik tedavi nas\u0131l yap\u0131l\u0131r,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 fizik tedavi s\u00fcresi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 fizik tedavi y\u00f6ntemleri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 fizik tedaviyle ge\u00e7er mi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 g\u00f6g\u00fcste a\u011fr\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 g\u00f6z a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 g\u00f6ze etkisi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zleri etkiler mi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 g\u00f6z\u00fc etkilermi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 halsizlik yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 hangi b\u00f6l\u00fcm,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 hangi doktor,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in a\u011fr\u0131 kesici,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bitkisel tedavi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in boyunluk fiyatlar\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in egzersizler,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in fizik tedavi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in hareketler,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ne yapmal\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u015fifal\u0131 bitkiler,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ila\u00e7lar\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ila\u00e7lar\u0131 nelerdir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ilerlerse ne olur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 iyile\u015fir mi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 iyile\u015fme s\u00fcresi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kafada a\u011fr\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kafada uyu\u015fma yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kalbe a\u011fr\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kalbe bask\u0131 yapar m\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kal\u00e7aya vururmu,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kalp a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kas gev\u015fetici,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kol a\u011fr\u0131s\u0131 tedavi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kol a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kol uyu\u015fmas\u0131 tedavisi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kol ve bacak a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kol ve omuz a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kol ve s\u0131rt a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kolda g\u00fc\u00e7 kayb\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kolda uyu\u015fma yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kortizon tedavisi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kulak a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kulak \u00e7\u0131nlamas\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kulak etkiler mi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 kulak u\u011fultusu yapar m\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 k\u00fcr\u00fc,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 lazer tedavisi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 memede a\u011fr\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 mide bulant\u0131s\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 mide bulant\u0131s\u0131 yaparm\u0131 nedir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 mr,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 mr sonu\u00e7lar\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 muayenesi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l iyile\u015fir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l olur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l tedavi edilir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ne gibi rahats\u0131zl\u0131k verir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ne gibi rahats\u0131zl\u0131klar yapar,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ne iyi gelir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 neden olur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 neden olur belirtileri nelerdir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 neden olur tedavisi nedir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedenleri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedenleri ve tedavisi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedir belirtileri nelerdir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedir nas\u0131l tedavi edilir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedir neden olur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nedir tedavi y\u00f6ntemleri nelerdir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nelere dikkat etmeli,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nelere sebep olur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nelere yol a\u00e7ar,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nerede olur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nerelerde a\u011fr\u0131 yapar,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nerelere a\u011fr\u0131 yapar,boyun f\u0131t\u0131g\u0131 nerelere vurur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nereleri etkiler,boyun f\u0131t\u0131g\u0131 olanlar ne yapmal\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 olanlar nelere dikkat etmeli,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 olanlar spor yapabilir mi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 omurili\u011fe bas\u0131 yaparsa,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 omurili\u011fe bas\u0131 yaparsa ne olur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 omuz a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 omuzda a\u011fr\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 parmak uyu\u015fmas\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 patlamas\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 patlamas\u0131 belirtileri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 patlamas\u0131 nas\u0131l olur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 riskleri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 r\u00f6ntgende belli olurmu,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 sa\u011f kolda uyu\u015fma,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 sebepleri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 sinire bas\u0131 yaparsa ne olur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 sinire bask\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 \u015fi\u015flik yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 s\u0131rt a\u011fr\u0131s\u0131 yapar m\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 s\u0131rt a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 s\u0131rtta yanma yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 sol kola a\u011fr\u0131 yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 sonu\u00e7lar\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 spor,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tamamen ge\u00e7er mi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tan\u0131s\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tansiyon yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavi \u00e7e\u015fitleri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavi edilmezse ne olur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavi olmazsa ne olur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisi ameliyats\u0131z,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisi ila\u00e7lar\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisi nas\u0131l olur,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisi nas\u0131l yap\u0131l\u0131r,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisinde kullan\u0131lan ila\u00e7lar,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tehlikelimi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 te\u015fhisi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 uyu\u015fma,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 uyu\u015fma yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 uzman doktorlar\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ve belirtileri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ve d\u00fczle\u015fmesi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ve kire\u00e7lenme,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ve kire\u00e7lenme belirtileri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ve kire\u00e7lenme tedavisi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 yanma yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde uyu\u015fma,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde uyu\u015fma yapar m\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde uyu\u015fma yaparm\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131m var ne yapmal\u0131y\u0131m,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na ameliyats\u0131z \u00e7\u00f6z\u00fcm,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na bitkisel \u00e7\u00f6z\u00fcm,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na fizik tedavi iyi gelirmi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na iyi gelen,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na iyi gelen egzersizler,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na iyi gelen hareketler,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na iyi gelen \u015feyler,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na iyi gelen sporlar,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na kesin \u00e7\u00f6z\u00fcm,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na kesin \u00e7\u00f6z\u00fcm nedir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na masaj yap\u0131l\u0131r m\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na ne iyi gelir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na ne yapmal\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na neden olan sebepler,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na neler iyi gelir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na s\u0131cak iyi gelirmi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na s\u0131cak su iyi gelirmi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na s\u0131cakm\u0131 so\u011fukmu iyi gelir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda dikkat edilmesi gerekenler,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda kol uyu\u015fmas\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda nelere dikkat edilmeli,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda \u015fi\u015flik olurmu,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda son tedavi y\u00f6ntemleri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda spor yap\u0131l\u0131r m\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda yap\u0131lmamas\u0131 gerekenler,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda yap\u0131lmas\u0131 gereken egzersizler,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda yap\u0131lmas\u0131 gerekenler,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131nda yeni tedavi y\u00f6ntemleri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n belirtileri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n belirtileri neler,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n belirtileri nelerdir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n belirtileri ve tedavisi,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n dereceleri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n etkiledi\u011fi organlar,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n etkileri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n etkileri nelerdir,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n ilerlemi\u015f belirtileri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n ilerlemi\u015f hali,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n kola vurmas\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n nedenleri,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n omurili\u011fe bask\u0131s\u0131,boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131n psikolojik etkileri,boyun hastal\u0131klar\u0131,boyun hastal\u0131klar\u0131 belirtileri,boyun hastal\u0131klar\u0131 nelerdir,boyun i\u00e7in fizik tedavi,boyun i\u00e7in fizik tedavi nas\u0131l yap\u0131l\u0131r,boyun kire\u00e7lenmesi,boyun kire\u00e7lenmesi ameliyat\u0131,boyun kire\u00e7lenmesi belirtileri,boyun kire\u00e7lenmesi belirtileri nelerdir,boyun kire\u00e7lenmesi fizik tedavi,boyun kire\u00e7lenmesi ge\u00e7ermi,boyun kire\u00e7lenmesi kol a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,boyun mr sonu\u00e7lar\u0131,boyun rahats\u0131zl\u0131klar\u0131,boyun rahats\u0131zl\u0131klar\u0131 belirtileri,boyun ve bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131,boyunda f\u0131t\u0131k,boyunda f\u0131t\u0131k ba\u015flang\u0131c\u0131,boyunda f\u0131t\u0131k belirtileri,boyunda f\u0131t\u0131k neden olur,boyunda f\u0131t\u0131k ve d\u00fczle\u015fme,boyundan i\u011fne yap\u0131lmas\u0131,boyunluk boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131,boyunluk f\u0131t\u0131k,boyunluk f\u0131t\u0131k i\u00e7in,Bulging disk nedir?,c5 c6 boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131,c5 c6 boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131,disk f\u0131t\u0131\u011f\u0131,elle f\u0131t\u0131k tedavisi,en iyi bel a\u011fr\u0131s\u0131 ilac\u0131,en iyi bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131,en iyi bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 yapan doktor,en iyi bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 doktoru,en iyi bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisi,en iyi f\u0131t\u0131k doktoru,en son bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavi y\u00f6ntemleri,evde bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisi,evde f\u0131t\u0131k tedavisi,fitik agrisi,fitik baslangici nasil anlasilir,fitik baslangici nasil gecer,fitik nasil anlasilir,fitik nasil gecer,fitik tedavisinde son teknoloji,fizik tedavi bel,fizik tedavi bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131n\u0131 yok eder mi,fizik tedavi boyun,fizik tedavi boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131na iyi gelirmi,fizik tedavi ile bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 d\u00fczelirmi,f\u0131t\u0131\u011fa ne iyi gelir,f\u0131t\u0131\u011f\u0131n belirtileri nelerdir,f\u0131t\u0131k,f\u0131t\u0131k a\u011fr\u0131s\u0131 belirtileri,f\u0131t\u0131k a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in ila\u00e7,f\u0131t\u0131k a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,f\u0131t\u0131k a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er video,f\u0131t\u0131k a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l olur,f\u0131t\u0131k a\u011fr\u0131s\u0131na ne iyi gelir,f\u0131t\u0131k ameliyat\u0131 nas\u0131l olur,f\u0131t\u0131k ameliyat\u0131 nas\u0131l yap\u0131l\u0131r,f\u0131t\u0131k ameliyat\u0131 riskleri,F\u0131t\u0131k ameliyat\u0131?,f\u0131t\u0131k ameliyatlar\u0131,f\u0131t\u0131k ameliyats\u0131z ge\u00e7er mi,f\u0131t\u0131k aya\u011fa vururmu,f\u0131t\u0131k bacak a\u011fr\u0131s\u0131 yaparm\u0131,f\u0131t\u0131k ba\u015flang\u0131c\u0131,f\u0131t\u0131k ba\u015flang\u0131c\u0131 belirtileri,f\u0131t\u0131k ba\u015flang\u0131c\u0131 ge\u00e7ermi,f\u0131t\u0131k ba\u015flang\u0131c\u0131 nedir,f\u0131t\u0131k ba\u015flang\u0131c\u0131 tedavisi,f\u0131t\u0131k belirtileri,f\u0131t\u0131k belirtileri boyun,f\u0131t\u0131k belirtileri nas\u0131l olur,f\u0131t\u0131k belirtileri nelerdir,f\u0131t\u0131k belirtileri ve tedavisi,f\u0131t\u0131k belirtisi,f\u0131t\u0131k boyun,f\u0131t\u0131k boyunlu\u011fu,f\u0131t\u0131k \u00e7e\u015fitleri,f\u0131t\u0131k fizik tedavi nas\u0131l yap\u0131l\u0131r,f\u0131t\u0131k ge\u00e7ermi,f\u0131t\u0131k hastal\u0131\u011f\u0131,f\u0131t\u0131k hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n belirtileri,f\u0131t\u0131k i\u00e7in boyunluk,f\u0131t\u0131k i\u00e7in boyunluk fiyatlar\u0131,f\u0131t\u0131k i\u00e7in fizik tedavi,f\u0131t\u0131k i\u00e7in hangi yatak,f\u0131t\u0131k i\u00e7in ne yapmal\u0131,f\u0131t\u0131k i\u011fne tedavisi,f\u0131t\u0131k ila\u00e7 tedavisi,f\u0131t\u0131k ilac\u0131,f\u0131t\u0131k iyile\u015fir mi,f\u0131t\u0131k mr,f\u0131t\u0131k muayenesi nas\u0131l yap\u0131l\u0131r,f\u0131t\u0131k nas\u0131l belli olur,f\u0131t\u0131k nas\u0131l olur,f\u0131t\u0131k nas\u0131l olur belirtileri nelerdir,f\u0131t\u0131k nas\u0131l tedavi edilir,f\u0131t\u0131k neden olur,f\u0131t\u0131k neden olur belirtileri nelerdir,f\u0131t\u0131k nedenleri,f\u0131t\u0131k nedir,f\u0131t\u0131k nedir belirtileri,f\u0131t\u0131k nedir belirtileri nelerdir,f\u0131t\u0131k nedir nas\u0131l olu\u015fur,f\u0131t\u0131k nedir nas\u0131l tedavi edilir,f\u0131t\u0131k nerede olur belirtileri,f\u0131t\u0131k nerede olu\u015fur,f\u0131t\u0131k patlamas\u0131,f\u0131t\u0131k patlamas\u0131 belirtileri,f\u0131t\u0131k sebepleri,f\u0131t\u0131k tamamen iyile\u015fir mi,f\u0131t\u0131k tedavisi ameliyats\u0131z,f\u0131t\u0131k te\u015fhisi,f\u0131t\u0131kta bacak a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,f\u0131t\u0131kta fizik tedavi,f\u0131t\u0131ktan dolay\u0131 bacak a\u011fr\u0131s\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,gebelikte bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131,gen\u00e7 ya\u015fta bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131,gen\u00e7 ya\u015fta bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131,hamilelikte bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131,her bel agrisi fitik midir,ileri derecede bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri,ilerlemi\u015f bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131,ilerlemi\u015f bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri,ilerlemi\u015f bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in egzersizler,ilerlemi\u015f bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na ne iyi gelir,kal\u00e7a f\u0131t\u0131\u011f\u0131,Kapal\u0131 bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131?,kas f\u0131t\u0131\u011f\u0131,kas\u0131kta f\u0131t\u0131k belirtileri,kol f\u0131t\u0131\u011f\u0131,k\u00fc\u00e7\u00fck bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131,k\u00fc\u00e7\u00fck bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ge\u00e7er mi,k\u00fc\u00e7\u00fck f\u0131t\u0131k nedir,lazer ile bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisi,lazerle bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 fiyat\u0131,lazerle bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131 ka\u00e7 para,lazerle boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131 tedavisi,lazerle f\u0131t\u0131k tedavisi,omurga f\u0131t\u0131\u011f\u0131,omurga f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri,omurilik f\u0131t\u0131\u011f\u0131,omurilik f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri,omurilik f\u0131t\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l ge\u00e7er,omuz f\u0131t\u0131\u011f\u0131,omuz f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri,ozon tedavisi bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131,\u015fiddetli bel a\u011fr\u0131s\u0131 i\u00e7in ne yap\u0131lmal\u0131,sinir ve beyin cerrahisi doktorlar\u0131,sinire bask\u0131 yapan f\u0131t\u0131k,s\u0131rt a\u011fr\u0131s\u0131 tedavisi,s\u0131rt f\u0131t\u0131\u011f\u0131,s\u0131rt f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri,s\u0131rt f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri nelerdir,s\u0131rt f\u0131t\u0131\u011f\u0131 belirtileri tedavisi,sol f\u0131t\u0131k belirtileri,sol kol a\u011fr\u0131s\u0131 boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131,tan\u0131 ve tedavi,y\u00fcr\u00fcmek bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131na iyi gelirmi,y\u00fczde uyu\u015fma boyun f\u0131t\u0131\u011f\u0131","articleSection":"Omurga Hastal\u0131klar\u0131","inLanguage":"tr","copyrightYear":"2020","copyrightHolder":{"@id":"https://kenansimsek.net/#organization"}},{"@type":"Person","@id":"https://kenansimsek.net/#/schema/person/13135c2a952878af4b568b52fc6a5f19","name":"ksimsek89","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https://kenansimsek.net/#personlogo","inLanguage":"tr","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/ee97e859ff196932a2f40f6cde1c0ca1?s=96&d=mm&r=g","caption":"ksimsek89"}}]}</script>
	<!-- / Yoast SEO Premium plugin. -->


<link rel='dns-prefetch' href='//js.hs-scripts.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//www.googletagmanager.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//fonts.googleapis.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//s.w.org' />
<link rel='dns-prefetch' href='//widgets.wp.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//s0.wp.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//0.gravatar.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//1.gravatar.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//2.gravatar.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//i0.wp.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//i1.wp.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//i2.wp.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//c0.wp.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//jetpack.wordpress.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//s1.wp.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//s2.wp.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//public-api.wordpress.com' />
<link rel='dns-prefetch' href='//v0.wordpress.com' />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Dr. Kenan Şimşek &raquo; beslemesi" href="https://kenansimsek.net/feed/" />
		<script type="text/javascript">
			window._wpemojiSettings = {"baseUrl":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/13.0.0\/72x72\/","ext":".png","svgUrl":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/13.0.0\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"concatemoji":"https:\/\/kenansimsek.net\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=5.5.2"}};
			!function(e,a,t){var r,n,o,i,p=a.createElement("canvas"),s=p.getContext&&p.getContext("2d");function c(e,t){var a=String.fromCharCode;s.clearRect(0,0,p.width,p.height),s.fillText(a.apply(this,e),0,0);var r=p.toDataURL();return s.clearRect(0,0,p.width,p.height),s.fillText(a.apply(this,t),0,0),r===p.toDataURL()}function l(e){if(!s||!s.fillText)return!1;switch(s.textBaseline="top",s.font="600 32px Arial",e){case"flag":return!c([127987,65039,8205,9895,65039],[127987,65039,8203,9895,65039])&&(!c([55356,56826,55356,56819],[55356,56826,8203,55356,56819])&&!c([55356,57332,56128,56423,56128,56418,56128,56421,56128,56430,56128,56423,56128,56447],[55356,57332,8203,56128,56423,8203,56128,56418,8203,56128,56421,8203,56128,56430,8203,56128,56423,8203,56128,56447]));case"emoji":return!c([55357,56424,8205,55356,57212],[55357,56424,8203,55356,57212])}return!1}function d(e){var t=a.createElement("script");t.src=e,t.defer=t.type="text/javascript",a.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(t)}for(i=Array("flag","emoji"),t.supports={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},o=0;o<i.length;o++)t.supports[i[o]]=l(i[o]),t.supports.everything=t.supports.everything&&t.supports[i[o]],"flag"!==i[o]&&(t.supports.everythingExceptFlag=t.supports.everythingExceptFlag&&t.supports[i[o]]);t.supports.everythingExceptFlag=t.supports.everythingExceptFlag&&!t.supports.flag,t.DOMReady=!1,t.readyCallback=function(){t.DOMReady=!0},t.supports.everything||(n=function(){t.readyCallback()},a.addEventListener?(a.addEventListener("DOMContentLoaded",n,!1),e.addEventListener("load",n,!1)):(e.attachEvent("onload",n),a.attachEvent("onreadystatechange",function(){"complete"===a.readyState&&t.readyCallback()})),(r=t.source||{}).concatemoji?d(r.concatemoji):r.wpemoji&&r.twemoji&&(d(r.twemoji),d(r.wpemoji)))}(window,document,window._wpemojiSettings);
		</script>
		<meta content="Divi v.4.5.6" name="generator"/><style type="text/css">
img.wp-smiley,
img.emoji {
	display: inline !important;
	border: none !important;
	box-shadow: none !important;
	height: 1em !important;
	width: 1em !important;
	margin: 0 .07em !important;
	vertical-align: -0.1em !important;
	background: none !important;
	padding: 0 !important;
}
</style>
	<link rel='stylesheet' id='wp-block-library-css' href='https://c0.wp.com/c/5.5.2/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css' type='text/css' media='all' />
<style id='wp-block-library-inline-css' type='text/css'>
.has-text-align-justify{text-align:justify;}
</style>
<link crossorigin="anonymous" rel='stylesheet' id='divi-fonts-css' href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800&#038;subset=latin,latin-ext&#038;display=swap' type='text/css' media='all' />
<link rel="stylesheet" href="https://kenansimsek.net/wp-content/cache/minify/26628.css" media="all" />


<link rel='stylesheet' id='dashicons-css' href='https://c0.wp.com/c/5.5.2/wp-includes/css/dashicons.min.css' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='social-logos-css' href='https://c0.wp.com/p/jetpack/8.9.1/_inc/social-logos/social-logos.min.css' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='jetpack_css-css' href='https://c0.wp.com/p/jetpack/8.9.1/css/jetpack.css' type='text/css' media='all' />
<script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/5.5.2/wp-includes/js/jquery/jquery.js' id='jquery-core-js'></script>
<script type='text/javascript' id='jetpack_related-posts-js-extra'>
/* <![CDATA[ */
var related_posts_js_options = {"post_heading":"h4"};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/p/jetpack/8.9.1/_inc/build/related-posts/related-posts.min.js' id='jetpack_related-posts-js'></script>
<script src="https://kenansimsek.net/wp-content/cache/minify/5097f.js"></script>

<script type='text/javascript' id='et-core-api-spam-recaptcha-js-extra'>
/* <![CDATA[ */
var et_core_api_spam_recaptcha = {"site_key":"","page_action":{"action":"bel_fitigi_belirtileri_tani_ve_tedavisi"}};
/* ]]> */
</script>
<script src="https://kenansimsek.net/wp-content/cache/minify/7f096.js"></script>

<script type='text/javascript' src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-132783378-1' id='google_gtagjs-js' async></script>
<script type='text/javascript' id='google_gtagjs-js-after'>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('set', 'linker', {"domains":["kenansimsek.net"]} );
gtag('js', new Date());
gtag('set', 'developer_id.dZTNiMT', true);
gtag('config', 'UA-132783378-1', {"anonymize_ip":true} );
</script>
<link rel="https://api.w.org/" href="https://kenansimsek.net/wp-json/" /><link rel="alternate" type="application/json" href="https://kenansimsek.net/wp-json/wp/v2/posts/145" /><link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="https://kenansimsek.net/xmlrpc.php?rsd" />
<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml" href="https://kenansimsek.net/wp-includes/wlwmanifest.xml" /> 
<meta name="generator" content="WordPress 5.5.2" />
<link rel='shortlink' href='https://wp.me/p9FE1t-2l' />
<link rel="alternate" type="application/json+oembed" href="https://kenansimsek.net/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fkenansimsek.net%2Fbel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi%2F" />
<link rel="alternate" type="text/xml+oembed" href="https://kenansimsek.net/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fkenansimsek.net%2Fbel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi%2F&#038;format=xml" />
<meta name="generator" content="Site Kit by Google 1.19.0" />			<!-- DO NOT COPY THIS SNIPPET! Start of Page Analytics Tracking for HubSpot WordPress plugin v7.46.2-->
			<script type="text/javascript">
				var _hsq = _hsq || [];
				_hsq.push(["setContentType", "blog-post"]);
			</script>
			<!-- DO NOT COPY THIS SNIPPET! End of Page Analytics Tracking for HubSpot WordPress plugin -->
						<script>
				(function() {
					var hbspt = window.hbspt = window.hbspt || {};
					hbspt.forms = hbspt.forms || {};
					hbspt._wpFormsQueue = [];
					hbspt.enqueueForm = function(formDef) {
						if (hbspt.forms && hbspt.forms.create) {
							hbspt.forms.create(formDef);
						} else {
							hbspt._wpFormsQueue.push(formDef);
						}
					}
					Object.defineProperty(window.hbspt.forms, 'create', {
						configurable: true,
						get: function() {
							return hbspt._wpCreateForm;
						},
						set: function(value) {
							hbspt._wpCreateForm = value;
							var formsQueueLength = hbspt._wpFormsQueue.length;
							for (var i = 0; i < formsQueueLength; i++) {
								var formDef = hbspt._wpFormsQueue.shift();
								if (!document.currentScript) {
									var formScriptClassName = 'hbspt-forms-script'
									hubspot.utils.currentScript = document.getElementsByClassName(formScriptClassName)[i];
								}
								hbspt._wpCreateForm.call(hbspt.forms, formDef);
							}
						},
					})
				})();
			</script>
				<script type="text/javascript">
			var _statcounter = _statcounter || [];
			_statcounter.push({"tags": {"author": "ksimsek89"}});
		</script>
		<style type='text/css'>img#wpstats{display:none}</style><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0" />			<style type="text/css">
				/* If html does not have either class, do not show lazy loaded images. */
				html:not( .jetpack-lazy-images-js-enabled ):not( .js ) .jetpack-lazy-image {
					display: none;
				}
			</style>
			<script>
				document.documentElement.classList.add(
					'jetpack-lazy-images-js-enabled'
				);
			</script>
		<link rel="amphtml" href="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/amp/"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({"google_ad_client":"ca-pub-6144772650408399","enable_page_level_ads":true,"tag_partner":"site_kit"});</script><!-- Google Tag Manager added by Site Kit -->
<script>
( function( w, d, s, l, i ) {
	w[l] = w[l] || [];
	w[l].push( {'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js'} );
	var f = d.getElementsByTagName( s )[0],
		j = d.createElement( s ), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : '';
	j.async = true;
	j.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl;
	f.parentNode.insertBefore( j, f );
} )( window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-5FZCMQD' );
</script>
<!-- End Google Tag Manager -->
		<style>#amp-mobile-version-switcher {
	position: absolute;
	width: 100%;
	left: 0;
	z-index: 100;
}

#amp-mobile-version-switcher > a {
	display: block;
	padding: 15px 0;
	font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, "Helvetica Neue", sans-serif;
	font-size: 16px;
	font-weight: 600;
	color: #eaeaea;
	text-align: center;
	text-decoration: none;
	background-color: #444;
	border: 0;
}

#amp-mobile-version-switcher > a:hover,
#amp-mobile-version-switcher > a:focus,
#amp-mobile-version-switcher > a:active {
	text-decoration: underline;
}
</style><link rel="alternate" type="text/html" media="only screen and (max-width: 640px)" href="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/?amp=1"><h1 style="text-align: center;">Dr. Kenan Şimşek Beyin ve Sinir Cerrahisi</h1>
<meta name="google-site-verification" content="1b_NcORn7mT3PFivnMHNLNUMADp9OAgIfvLkyYVxHo4"><meta name="description" content="bel fıtığı,bel ağrısı,boyun fıtığı, boyun ağrısı,inme,beyine pıhtı atması,beyin kanaması,beyin tümörü">.
<meta name="ahrefs-site-verification" content="d053a26232101369742a5692f1efc29a3b2359375b9b45f6e060d25b43706070"><link rel="icon" href="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1" sizes="32x32" />
<link rel="icon" href="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=192%2C192&#038;ssl=1" sizes="192x192" />
<link rel="apple-touch-icon" href="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=180%2C180&#038;ssl=1" />
<meta name="msapplication-TileImage" content="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo.jpg?fit=270%2C270&#038;ssl=1" />
<link rel="stylesheet" href="https://kenansimsek.net/wp-content/cache/minify/ec1a0.css" media="all" />
</head>
<body data-rsssl=1 class="post-template-default single single-post postid-145 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_hide_primary_logo et_hide_mobile_logo et_secondary_nav_enabled et_secondary_nav_two_panels et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_centered et_pb_footer_columns4 et_boxed_layout et_cover_background osx et_pb_gutters3 et_smooth_scroll et_right_sidebar et_divi_theme et-db et_minified_js et_minified_css">
	<div id="page-container">

					<div id="top-header">
			<div class="container clearfix">

			
				<div id="et-info">
									<span id="et-info-phone">03722612926</span>
				
									<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#6c071f05011f090754552c0b010d0500420f0301"><span id="et-info-email"><span class="__cf_email__" data-cfemail="315a42585c42545a090871565c50585d1f525e5c">[email&#160;protected]</span></span></a>
				
				<ul class="et-social-icons">

	<li class="et-social-icon et-social-facebook">
		<a href="https://www.facebook.com/kenansimsek89" class="icon">
			<span>Facebook</span>
		</a>
	</li>
	<li class="et-social-icon et-social-twitter">
		<a href="https://www.twitter.com/drkenansimsek" class="icon">
			<span>Twitter</span>
		</a>
	</li>
	<li class="et-social-icon et-social-instagram">
		<a href="https://www.instagram.com/drkenansimsek" class="icon">
			<span>Instagram</span>
		</a>
	</li>
	<li class="et-social-icon et-social-rss">
		<a href="https://kenansimsek.net/feed/" class="icon">
			<span>RSS</span>
		</a>
	</li>

</ul>				</div> <!-- #et-info -->

			
				<div id="et-secondary-menu">
				<div class="et_duplicate_social_icons">
								<ul class="et-social-icons">

	<li class="et-social-icon et-social-facebook">
		<a href="https://www.facebook.com/kenansimsek89" class="icon">
			<span>Facebook</span>
		</a>
	</li>
	<li class="et-social-icon et-social-twitter">
		<a href="https://www.twitter.com/drkenansimsek" class="icon">
			<span>Twitter</span>
		</a>
	</li>
	<li class="et-social-icon et-social-instagram">
		<a href="https://www.instagram.com/drkenansimsek" class="icon">
			<span>Instagram</span>
		</a>
	</li>
	<li class="et-social-icon et-social-rss">
		<a href="https://kenansimsek.net/feed/" class="icon">
			<span>RSS</span>
		</a>
	</li>

</ul>
							</div><ul id="et-secondary-nav" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-11635"><a href="https://kenansimsek.net/">Anasayfa</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-11660"><a href="https://kenansimsek.net/blog/">Blog</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-273"><a href="https://kenansimsek.net/yayinlar/">Yayınlar</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-11819"><a href="https://kenansimsek.net/category/beyin-ve-damar-hastaliklari/">Beyin ve Damar Hastalıkları</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-11821"><a href="https://kenansimsek.net/category/omurga/">Omurga Hastalıkları</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-11820"><a href="https://kenansimsek.net/category/periferik-sinir-hastaliklari/">Periferik Sinir Hastalıkları</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-219983"><a href="https://kenansimsek.net/videolar/">Videolar</a></li>
</ul>				</div> <!-- #et-secondary-menu -->

			</div> <!-- .container -->
		</div> <!-- #top-header -->
		
	
			<header id="main-header" data-height-onload="66">
			<div class="container clearfix et_menu_container">
							<div class="logo_container">
					<span class="logo_helper"></span>
					<a href="https://kenansimsek.net/">
						<img src="https://kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/beyin-5.jpg" alt="Dr. Kenan Şimşek" id="logo" data-height-percentage="54" />
					</a>
				</div>
							<div id="et-top-navigation" data-height="66" data-fixed-height="40">
											<nav id="top-menu-nav">
						<ul id="top-menu" class="nav"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-11635"><a href="https://kenansimsek.net/">Anasayfa</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-11660"><a href="https://kenansimsek.net/blog/">Blog</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-273"><a href="https://kenansimsek.net/yayinlar/">Yayınlar</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-11819"><a href="https://kenansimsek.net/category/beyin-ve-damar-hastaliklari/">Beyin ve Damar Hastalıkları</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-11821"><a href="https://kenansimsek.net/category/omurga/">Omurga Hastalıkları</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-11820"><a href="https://kenansimsek.net/category/periferik-sinir-hastaliklari/">Periferik Sinir Hastalıkları</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-219983"><a href="https://kenansimsek.net/videolar/">Videolar</a></li>
</ul>						</nav>
					
					
					
										<div id="et_top_search">
						<span id="et_search_icon"></span>
					</div>
					
					<div id="et_mobile_nav_menu">
				<div class="mobile_nav closed">
					<span class="select_page">Bir Sayfa Seçin</span>
					<span class="mobile_menu_bar mobile_menu_bar_toggle"></span>
				</div>
			</div>				</div> <!-- #et-top-navigation -->
			</div> <!-- .container -->
			<div class="et_search_outer">
				<div class="container et_search_form_container">
					<form role="search" method="get" class="et-search-form" action="https://kenansimsek.net/">
					<input type="search" class="et-search-field" placeholder="Ara &hellip;" value="" name="s" title="Ara:" />					</form>
					<span class="et_close_search_field"></span>
				</div>
			</div>
		</header> <!-- #main-header -->
			<div id="et-main-area">
	
<div id="main-content">
		<div class="container">
		<div id="content-area" class="clearfix">
			<div id="left-area">
											<article id="post-145" class="et_pb_post post-145 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-omurga tag-akupunktur-ile-bel-fitigi-tedavisi tag-ameliyatsiz-bel-fitigi-tedavi-yontemleri tag-ameliyatsiz-bel-fitigi-tedavisi-yontemleri-doktorlari tag-ameliyatsiz-boyun-fitigi-tedavisi-nerede tag-ameliyatsiz-fitik-tedavi tag-ayak-fitigi tag-ayak-fitigi-nedir tag-ayakta-fitik tag-bacak-fitigi tag-bacak-fitigi-nedir tag-bacakta-fitik-belirtileri tag-bel-agrisina tag-bel-agrilari-icin tag-bel-agrilari-neden-olur tag-bel-agrilari-nedenleri tag-bel-agrilarina-cozum tag-bel-agrilarina-ne-iyi-gelir tag-bel-agrisi tag-bel-agrisi-ayak-uyusmasi tag-bel-agrisi-bacaga-vururmu tag-bel-agrisi-bacaklara-vururmu tag-bel-agrisi-belirtileri tag-bel-agrisi-belirtileri-nelerdir tag-bel-agrisi-beyin-cerrahi tag-bel-agrisi-bitkisel-tedavi tag-bel-agrisi-cesitleri tag-bel-agrisi-cozumleri tag-bel-agrisi-doktoru tag-bel-agrisi-evde-tedavi tag-bel-agrisi-fizik-tedavi tag-bel-agrisi-hastaliklari tag-bel-agrisi-icin tag-bel-agrisi-icin-beyin-ve-sinir-cerrahisi tag-bel-agrisi-icin-egzersizler tag-bel-agrisi-icin-hareketler tag-bel-agrisi-icin-igne tag-bel-agrisi-icin-ilac tag-bel-agrisi-icin-kas-gevsetici tag-bel-agrisi-icin-krem tag-bel-agrisi-icin-ne-yapilir tag-bel-agrisi-icin-ne-yapmak-gerekir tag-bel-agrisi-icin-ne-yapmak-lazim tag-bel-agrisi-icin-ne-yapmali tag-bel-agrisi-icin-ne-yapmaliyim tag-bel-agrisi-icin-ne-yapmaliyiz tag-bel-agrisi-igne-tedavisi tag-bel-agrisi-ilaclari tag-bel-agrisi-kas-gevsetici tag-bel-agrisi-kas-gevsetici-ilaclar tag-bel-agrisi-nasil-gecer tag-bel-agrisi-nasil-olur tag-bel-agrisi-nasil-tedavi-edilir tag-bel-agrisi-nasil-yatilir tag-bel-agrisi-ne-iyi-gelir tag-bel-agrisi-neden-olur tag-bel-agrisi-nedenleri tag-bel-agrisi-nedenleri-belirtileri-tedavisi tag-bel-agrisi-nedenleri-ve-tedavisi tag-bel-agrisi-nedir tag-bel-agrisi-nerede-olur tag-bel-agrisi-sag-bacak tag-bel-agrisi-sebepleri tag-bel-agrisi-ve-ayakta-uyusma tag-bel-agrisi-ve-bacak-uyusmasi tag-bel-agrisina-bitkisel-cozum tag-bel-agrisina-cozum tag-bel-agrisina-ilac tag-bel-agrisina-iyi-gelen tag-bel-agrisina-iyi-gelen-ilaclar tag-bel-agrisina-iyi-gelen-seyler tag-bel-agrisina-ne-iyi-gelir tag-bel-agrisina-ne-yapilir tag-bel-agrisina-ne-yapmali tag-bel-agrisina-neler-iyi-gelir tag-bel-agrisina-son tag-bel-agrisinin-bacaga-vurmasi tag-bel-agrisinin-nedenleri tag-bel-ameliyati tag-bel-boyun tag-bel-boyun-agrisi-tedavisi tag-bel-boyun-fitigi-belirtileri tag-bel-doktoru tag-bel-fitigi tag-bel-fitigi-agrilari-icin-ne-yapmali tag-bel-fitigi-agrisi-icin-ne-yapmali tag-bel-fitigi-agrisi-nerede-olur tag-bel-fitigi-ameliyati-sonrasi-ayakta-uyusma tag-bel-fitigi-ameliyatsiz-nasil-tedavi-edilir tag-bel-fitigi-bacak-agrilari tag-bel-fitigi-bacak-agrisi tag-bel-fitigi-baslangici tag-bel-fitigi-baslangici-tedavisi tag-bel-fitigi-gecermi tag-bel-fitigi-icin-belden-igne tag-bel-fitigi-nasil-iyilesir tag-bel-fitigi-nedir-nasil-olur tag-bel-fitigi-patlamasi tag-bel-fitigi-tedavi-yontemleri tag-bel-fitigi-tedavisi tag-bel-fitiginin-tedavisi tag-bel-fizik-tedavi tag-bel-fizik-tedavi-nasil-yapilir tag-bel-fitigi-agri-kesici tag-bel-fitigi-agri-kesici-igne tag-bel-fitigi-agri-noktalari tag-bel-fitigi-agrilari-nasil-gecer tag-bel-fitigi-agrilarina-ne-iyi-gelir tag-bel-fitigi-agrisi-ayaga-vururmu tag-bel-fitigi-agrisi-belirtileri tag-bel-fitigi-agrisi-icin-ilac tag-bel-fitigi-agrisi-icin-ne-yapmaliyim tag-bel-fitigi-agrisi-ilaclari tag-bel-fitigi-agrisi-kac-gun-surer tag-bel-fitigi-agrisi-nasil-gecer tag-bel-fitigi-agrisi-nasil-gecer-video tag-bel-fitigi-agrisi-nasil-giderilir tag-bel-fitigi-agrisi-nasil-olur tag-bel-fitigi-agrisi-ne-iyi-gelir tag-bel-fitigi-agrisi-ne-kadar-surer tag-bel-fitigi-agrisi-nerelere-vurur tag-bel-fitigi-agrisi-nereye-vurur tag-bel-fitigi-agrisi tag-bel-fitigi-agrisina-cozum tag-bel-fitigi-agrisina-evde-tedavi tag-bel-fitigi-agrisina-hangi-ilac-iyi-gelir tag-bel-fitigi-agrisina-iyi-gelen-bitkiler tag-bel-fitigi-agrisina-iyi-gelen-egzersizler tag-bel-fitigi-agrisina-iyi-gelen-ilaclar tag-bel-fitigi-agrisina-iyi-gelen-seyler tag-bel-fitigi-agrisina-ne-iyi-gelir tag-bel-fitigi-agrisina-ne-yapmali tag-bel-fitigi-agrisini-ne-gecirir tag-bel-fitigi-alternatif-tedavi-yontemleri tag-bel-fitigi-alternatif-tip tag-bel-fitigi-ameliyat-cesitleri tag-bel-fitigi-ameliyat-olmadan-nasil-gecer tag-bel-fitigi-ameliyat-olmazsa-ne-olur tag-bel-fitigi-ameliyat-sonrasi-ayakta-uyusma tag-bel-fitigi-ameliyati tag-bel-fitigi-ameliyati-en-iyi-doktor tag-bel-fitigi-ameliyati-izle tag-bel-fitigi-ameliyati-kesin-cozum-mu tag-bel-fitigi-ameliyati-nasil-olur tag-bel-fitigi-ameliyati-nasil-yapilir tag-bel-fitigi-ameliyati-olmak-iyimidir tag-bel-fitigi-ameliyati-riskleri tag-bel-fitigi-ameliyati-sonrasi-agrilar-normal-mi tag-bel-fitigi-ameliyati-sonrasi-bacak-agrisi-normal-mi tag-bel-fitigi-ameliyati-sonrasi-egzersizler tag-bel-fitigi-ameliyati-sonrasi-nasil-yatmali tag-bel-fitigi-ameliyati-sonrasi-sikayetler tag-bel-fitigi-ameliyati-tehlikelimi tag-bel-fitigi-ameliyati-tibbi-adi tag-bel-fitigi-ameliyati-videosu tag-bel-fitigi-ameliyati-yapan-en-iyi-doktor tag-bel-fitigi-ameliyati-yapan-hastaneler tag-bel-fitigi-ameliyatinda-en-iyi-doktor tag-bel-fitigi-ameliyatinin-riskleri tag-bel-fitigi-ameliyatsiz-cozum tag-bel-fitigi-ameliyatsiz-gecer-mi tag-bel-fitigi-ameliyatsiz-tedavisi-var-mi tag-bel-fitigi-ayak-agrisi-nasil-gecer tag-bel-fitigi-ayak-agrisi-tedavisi tag-bel-fitigi-ayak-agrisi-yaparmi tag-bel-fitigi-ayak-uyusmasi-nasil-gecer tag-bel-fitigi-ayak-uyusmasi-yaparmi tag-bel-fitigi-ayaklara-vururmu tag-bel-fitigi-ayakta-yanma-yaparmi tag-bel-fitigi-bacaga-vururmu tag-bel-fitigi-bacak-agrisi-nasil-gecer tag-bel-fitigi-bacak-agrisi-yapar-mi tag-bel-fitigi-bacak-agrisi-yaparmi tag-bel-fitigi-bacak-agrisina-ne-iyi-gelir tag-bel-fitigi-bacak-cekmesi tag-bel-fitigi-bacakta-uyusma-yaparmi tag-bel-fitigi-bacakta-yanma tag-bel-fitigi-bacakta-yanma-yaparmi tag-bel-fitigi-bagirsaklara-baski-yapar-mi tag-bel-fitigi-baldir-agrisi-yaparmi tag-bel-fitigi-baslangici-belirtileri tag-bel-fitigi-baslangici-gecermi tag-bel-fitigi-baslangici-nasil-olur tag-bel-fitigi-baslangici-nasil-tedavi-edilir tag-bel-fitigi-baslangici-nedir tag-bel-fitigi-baslangici-olanlar-ne-yapmali tag-bel-fitigi-baslangici-spor tag-bel-fitigi-baslangici-tamamen-gecer-mi tag-bel-fitigi-baslangici-ve-tedavisi tag-bel-fitigi-baslangicinda-neler-yapilmali tag-bel-fitigi-baslangicinda-yapilmasi-gerekenler tag-bel-fitigi-belirtileri-ayak-uyusmasi tag-bel-fitigi-belirtileri-bacak-agrisi tag-bel-fitigi-belirtileri-nasil-olur tag-bel-fitigi-belirtileri-nelerdir tag-bel-fitigi-belirtileri-tedavisi tag-bel-fitigi-belirtileri-ve-bulgulari tag-bel-fitigi-belirtileri-video tag-bel-fitigi-belirtileri tag-bel-fitigi-beyni-etkiler-mi tag-bel-fitigi-bitkisel tag-bel-fitigi-bitkisel-tedavi tag-bel-fitigi-bitkisel-tedavi-yontemleri tag-bel-fitigi-bolgeleri tag-bel-fitigi-bolgesi tag-bel-fitigi-bolumu tag-bel-fitigi-boyun-agrisi-yaparmi tag-bel-fitigi-cekme tag-bel-fitigi-cekme-yontemi tag-bel-fitigi-cesitleri tag-bel-fitigi-cihazi tag-bel-fitigi-dereceleri tag-bel-fitigi-disaridan-belli-olurmu tag-bel-fitigi-dogal-tedavi tag-bel-fitigi-doktoru tag-bel-fitigi-duzelirmi tag-bel-fitigi-egzersiz tag-bel-fitigi-egzersiz-ile-gecer-mi tag-bel-fitigi-egzersizi-nasil-yapilir tag-bel-fitigi-egzersizi tag-bel-fitigi-egzersizle-gecer-mi tag-bel-fitigi-egzersizleri tag-bel-fitigi-elle-tedavi tag-bel-fitigi-enjeksiyon-tedavisi tag-bel-fitigi-erken-teshis tag-bel-fitigi-evde-nasil-tedavi-edilir tag-bel-fitigi-evde-tedavi-yontemleri tag-bel-fitigi-fizik-tedavi-fiyatlari tag-bel-fitigi-fizik-tedavi-ile-gecer-mi tag-bel-fitigi-fizik-tedavi-ile-iyilesir-mi tag-bel-fitigi-fizik-tedavi-suresi tag-bel-fitigi-fizik-tedaviyle-gecer-mi tag-bel-fitigi-gecer-mi tag-bel-fitigi-genetik-mi tag-bel-fitigi-gorsel tag-bel-fitigi-hangi-bolgede-olur tag-bel-fitigi-hangi-poliklinik tag-bel-fitigi-hangi-poliklinik-bakar tag-bel-fitigi-hareketler tag-bel-fitigi-hastalari-nelere-dikkat-etmeli tag-bel-fitigi-hastaligi tag-bel-fitigi-icin tag-bel-fitigi-icin-agri-kesici tag-bel-fitigi-icin-agri-kesici-ilaclar tag-bel-fitigi-icin-bitkisel-cozum tag-bel-fitigi-icin-bitkisel-tedavi tag-bel-fitigi-icin-dogal-ilaclar tag-bel-fitigi-icin-egzersizler tag-bel-fitigi-icin-evde-neler-yapilabilir tag-bel-fitigi-icin-fizik-tedavi-nasil-yapilir tag-bel-fitigi-icin-fizik-tedavi-yontemleri tag-bel-fitigi-icin-fizik-tedavi tag-bel-fitigi-icin-hareketler tag-bel-fitigi-icin-igne tag-bel-fitigi-icin-ilac tag-bel-fitigi-icin-kas-gevsetici tag-bel-fitigi-icin-kas-gevsetici-ilac-isimleri tag-bel-fitigi-icin-kas-gevsetici-ilaclar tag-bel-fitigi-icin-korse tag-bel-fitigi-icin-krem tag-bel-fitigi-icin-ne-iyi-gelir tag-bel-fitigi-icin-ne-yapilir tag-bel-fitigi-icin-oneriler tag-bel-fitigi-icin-yapilmasi-gerekenler tag-bel-fitigi-icin-yatak tag-bel-fitigi-igne-ile-tedavi tag-bel-fitigi-igne-tedavisi tag-bel-fitigi-ignesi tag-bel-fitigi-ignesi-adi tag-bel-fitigi-ignesi-nasil-yapilir tag-bel-fitigi-iktidarsizlik tag-bel-fitigi-ilac-isimleri tag-bel-fitigi-ilac-tedavisi-ile-gecer-mi tag-bel-fitigi-ilaclari tag-bel-fitigi-ile-ilgili-egzersizler tag-bel-fitigi-ilerlemesi tag-bel-fitigi-ilerlemis-hali tag-bel-fitigi-istirahat-suresi tag-bel-fitigi-iyilesir-mi tag-bel-fitigi-iyilesirmi tag-bel-fitigi-iyilesme-belirtileri tag-bel-fitigi-iyilesme-suresi tag-bel-fitigi-jel-tedavisi tag-bel-fitigi-kac-yasinda-baslar tag-bel-fitigi-kalicimidir tag-bel-fitigi-kas-gevsetici tag-bel-fitigi-korsesi tag-bel-fitigi-kuru tag-bel-fitigi-lazer tag-bel-fitigi-lazer-ameliyati tag-bel-fitigi-lazer-ameliyati-fiyati tag-bel-fitigi-lazer-ameliyati-nerede-yapiliyor tag-bel-fitigi-lazer-tedavisi tag-bel-fitigi-lazer-tedavisi-fiyatlari tag-bel-fitigi-manipulasyon-tedavisi tag-bel-fitigi-mikrocerrahi-ameliyati-yapan-hastaneler tag-bel-fitigi-mr tag-bel-fitigi-mr-sonuclari tag-bel-fitigi-muayenesi tag-bel-fitigi-muayenesi-nasil-yapilir tag-bel-fitigi-na-ne-iyi-gelir tag-bel-fitigi-nasil tag-bel-fitigi-nasil-anlasilir tag-bel-fitigi-nasil-baslar tag-bel-fitigi-nasil-belli-olur tag-bel-fitigi-nasil-cekilir tag-bel-fitigi-nasil-duzelir tag-bel-fitigi-nasil-gecer tag-bel-fitigi-nasil-gecer-video tag-bel-fitigi-nasil-iyilestirilir tag-bel-fitigi-nasil-olur tag-bel-fitigi-nasil-olur-belirtileri tag-bel-fitigi-nasil-tedavi-edilir tag-bel-fitigi-nasil-teshis-edilir tag-bel-fitigi-nasil-tespit-edilir tag-bel-fitigi-ne-iyi-gelir tag-bel-fitigi-ne-kadar-surede-iyilesir tag-bel-fitigi-neden-olur-video tag-bel-fitigi-neden-olur tag-bel-fitigi-nedenleri tag-bel-fitigi-nedenleri-ve-belirtileri tag-bel-fitigi-nedir-belirtileri tag-bel-fitigi-nedir-belirtileri-nelerdir tag-bel-fitigi-nedir-nasil-olusur tag-bel-fitigi-nedir-nasil-tedavi-edilir tag-bel-fitigi-nedir-ve-tedavisi tag-bel-fitigi-nedir tag-bel-fitigi-nerede-olur tag-bel-fitigi-nerelerde-agri-yapar tag-bel-fitigi-olanlar-icin-egzersizler tag-bel-fitigi-olanlar-nasil-yatmali tag-bel-fitigi-olanlar-ne-yapmali tag-bel-fitigi-olanlar-nelere-dikkat-etmeli tag-bel-fitigi-olmamak-icin-ne-yapmali tag-bel-fitigi-olmamak-icin-yapilmasi-gerekenler tag-bel-fitigi-olusumu tag-bel-fitigi-omuz-agrisi-yaparmi tag-bel-fitigi-ozon-tedavisi-fiyatlari tag-bel-fitigi-patlamasi-ameliyat-gerektirir-mi tag-bel-fitigi-patlamasi-ameliyati-sonrasi tag-bel-fitigi-patlamasi-belirtileri tag-bel-fitigi-patlamasi-nasil-tedavi-edilir tag-bel-fitigi-patlamasi-nedir tag-bel-fitigi-patlamasi-tehlikelimidir tag-bel-fitigi-platin tag-bel-fitigi-resimli tag-bel-fitigi-riskleri tag-bel-fitigi-rontgen tag-bel-fitigi-rontgende-belli-olurmu tag-bel-fitigi-sebepleri tag-bel-fitigi-sonrasi tag-bel-fitigi-sonuclari tag-bel-fitigi-spor tag-bel-fitigi-tamamen-gecer-mi tag-bel-fitigi-tamamen-iyilesir-mi tag-bel-fitigi-tanisi tag-bel-fitigi-tedavi-ilaclari tag-bel-fitigi-tedavi-merkezleri tag-bel-fitigi-tedavi-yontemleri-ameliyatsiz tag-bel-fitigi-tedavi-yontemleri-nelerdir tag-bel-fitigi-tedavi tag-bel-fitigi-tedavileri tag-bel-fitigi-tedavileri-nelerdir tag-bel-fitigi-tedavisi-ameliyatsiz tag-bel-fitigi-tedavisi-bitkisel tag-bel-fitigi-tedavisi-evde tag-bel-fitigi-tedavisi-nasil-yapilir tag-bel-fitigi-tedavisi-video tag-bel-fitigi-tedavisinde-en-iyi-doktor tag-bel-fitigi-tedavisinde-en-iyi-hastane tag-bel-fitigi-tedavisinde-kullanilan-ilaclar tag-bel-fitigi-tedavisinde-son-gelismeler tag-bel-fitigi-tedavisinde-son-teknoloji tag-bel-fitigi-teshisi tag-bel-fitigi-teshisi-nasil-konulur tag-bel-fitigi-testleri tag-bel-fitigi-uyusma tag-bel-fitigi-uzmani tag-bel-fitigi-ve-bacak-agrisi-nasil-gecer tag-bel-fitigi-ve-spor tag-bel-fitigi-video tag-bel-fitigi-yanma-yaparmi tag-bel-fitigi-yastigi tag-bel-fitigi-yatak tag-bel-fitigi-yirtilmasi-nedir tag-bel-fitigim-gecti tag-bel-fitigim-var-bacagim-agriyor tag-bel-fitigim-var-ne-yapmaliyim tag-bel-fitigina tag-bel-fitigina-bagli-bacak-agrisi-nasil-gecer tag-bel-fitigina-bitkisel-cozum tag-bel-fitigina-care tag-bel-fitigina-cozum tag-bel-fitigina-en-etkili-cozum tag-bel-fitigina-en-etkili-ilac tag-bel-fitigina-en-iyi-gelen-ilac tag-bel-fitigina-evde-cozum tag-bel-fitigina-fizik-tedavi-iyi-gelirmi tag-bel-fitigina-hangi-bolum-bakar tag-bel-fitigina-hangi-bolum-bakiyor tag-bel-fitigina-hangi-doktor tag-bel-fitigina-hangi-doktor-bakar tag-bel-fitigina-hangi-doktor-bakiyor tag-bel-fitigina-hangi-hareketler-iyi-gelir tag-bel-fitigina-hangi-igne-iyi-gelir tag-bel-fitigina-hangi-ilac-iyi-gelir tag-bel-fitigina-hangi-yatak-iyi-gelir tag-bel-fitigina-iyi-gelen tag-bel-fitigina-iyi-gelen-ilac-isimleri tag-bel-fitigina-iyi-gelen-ilaclar tag-bel-fitigina-iyi-gelen-seyler tag-bel-fitigina-kesin-cozum tag-bel-fitigina-kesin-cozum-bulundu tag-bel-fitigina-kim-bakar tag-bel-fitigina-ne-iyi-gelir-evde tag-bel-fitigina-ne-iyi-gelir tag-bel-fitigina-ne-yapmali tag-bel-fitigina-neler-iyi-gelir tag-bel-fitigina-sicak-iyi-gelirmi tag-bel-fitigina-yapilan-igne tag-bel-fitigina-yurumek-iyi-gelir-mi tag-bel-fitiginda tag-bel-fitiginda-ameliyatsiz-tedavi-yontemleri tag-bel-fitiginda-ayak-uyusmasi tag-bel-fitiginda-ayak-uyusmasi-tedavisi tag-bel-fitiginda-bacak-agrisi-nasil-gecer tag-bel-fitiginda-bacak-agrisi-nasil-olur tag-bel-fitiginda-bacak-uyusmasi tag-bel-fitiginda-bacak-uyusmasi-nasil-gecer tag-bel-fitiginda-belden-igne-yapilmasi tag-bel-fitiginda-en-iyi-hastane tag-bel-fitiginda-en-son-tedavi-yontemleri tag-bel-fitiginda-fizik-tedavi-kac-gun-surer tag-bel-fitiginda-fizik-tedavi-nasil-olur tag-bel-fitiginda-fizik-tedavinin-faydalari tag-bel-fitiginda-kullanilan-ilaclar tag-bel-fitiginda-nasil-yatilir tag-bel-fitiginda-nelere-dikkat-edilmeli tag-bel-fitiginda-son-gelisme tag-bel-fitiginda-yapilacak-egzersizler tag-bel-fitiginda-yapilmasi-gereken-hareketler tag-bel-fitiginda-yapilmasi-gerekenler tag-bel-fitiginda-yeni-tedavi-yontemleri tag-bel-fitigindan-kaynaklanan-bacak-agrisi-nasil-gecer tag-bel-fitigindan-kurtulma-yollari tag-bel-fitigini-ne-gecirir tag-bel-fitiginin tag-bel-fitiginin-ayaga-vurmasi tag-bel-fitiginin-bacaklara-etkisi tag-bel-fitiginin-belirtileri tag-bel-fitiginin-belirtileri-neler tag-bel-fitiginin-en-onemli-belirtileri-nelerdir tag-bel-fitiginin-etkileri tag-bel-fitiginin-evde-tedavisi tag-bel-fitiginin-gecmesi-icin-ne-yapilmali tag-bel-fitiginin-ilerlemis-hali tag-bel-fitiginin-kesin-tedavisi-var-mi tag-bel-fitiginin-nedenleri tag-bel-fitiginin-psikolojik-nedenleri tag-bel-fitiginin-tedavisi-nasil-olur tag-bel-icin-fizik-tedavi tag-bel-kaymasi-tedavi-yontemleri tag-bel-kireclenmesi tag-bel-rahatsizliklari tag-bel-sakatligi tag-bel-ve-bacak-agrisi tag-bel-ve-bacak-agrisi-nasil-gecer tag-bel-ve-boyun-fitigi tag-bel-ve-boyun-fitigi-belirtileri tag-bel-ve-boyun-fitigi-nedir tag-bel-ve-boyun-fitigina-ne-iyi-gelir tag-bel-ve-boyun-fitiklari tag-bel-ve-boyun-kireclenmesi-tedavisi tag-belde-fitik-nasil-olur tag-belde-fitik-baslangici tag-belde-fitik-belirtileri tag-belde-fitik-neden-olur tag-belde-fitik-nedir tag-belde-fitik-yirtilmasi tag-beyin-cerrahi-doktorlari tag-beyin-cerrahi-uzmani tag-beyin-cerrahisi tag-beyin-fitigi tag-beyin-fitigi-ameliyati tag-beyin-fitigi-belirtileri tag-beyin-fitigi-nedir tag-beyin-sinir tag-beyin-ve-sinir tag-beyin-ve-sinir-cerrahisi tag-beyin-ve-sinir-cerrahisi-bel-fitigi tag-beyin-ve-sinir-cerrahisi-doktorlari tag-boyun-agrisi tag-boyun-agrisi-belirtileri tag-boyun-agrisi-icin tag-boyun-agrisi-tedavi-yontemleri tag-boyun-agrisi-tedavisi tag-boyun-agrisina-ne-iyi-gelir tag-boyun-basisi-nedir tag-boyun-cekme tag-boyun-diski-fiyatlari tag-boyun-diskleri tag-boyun-duzlesmesi tag-boyun-duzlesmesi-icin-boyunluk-fiyatlari tag-boyun-duzlesmesi-ve-boyun-fitigi tag-boyun-duzlesmesinin-belirtileri tag-boyun-duzlesmesinin-belirtileri-nelerdir tag-boyun-duzlesmesinin-etkileri tag-boyun-emari-neden-cekilir tag-boyun-emari-sonuclari tag-boyun-fitigi-agrilari tag-boyun-fitigi-agrisi tag-boyun-fitigi-agrisi-nerelere-vurur tag-boyun-fitigi-bas-agrisi-yapar-mi tag-boyun-fitigi-baslangici tag-boyun-fitigi-baslangici-ve-tedavisi tag-boyun-fitigi-gecermi tag-boyun-fitigi-goze-vururmu tag-boyun-fitigi-icin-boyunluk tag-boyun-fitigi-olanlar-neye-dikkat-etmeli tag-boyun-fitigi-rontgen tag-boyun-fitigi-sol-kolda-agri-yaparmi tag-boyun-fitigi-tedavisi-net tag-boyun-fitik tag-boyun-fizik-tedavi tag-boyun-fizik-tedavi-nasil-yapilir tag-boyun-fitigi-agri-kesici tag-boyun-fitigi-agri-yaparmi tag-boyun-fitigi-agrilari-nasil-gecer tag-boyun-fitigi-agrilari-nerelere-vurur tag-boyun-fitigi-agrilari-nereye-vurur tag-boyun-fitigi-agrilarina-ne-iyi-gelir tag-boyun-fitigi-agrisi-nasil-gecer tag-boyun-fitigi-agrisi-nasil-olur tag-boyun-fitigi-agrisi-ne-kadar-surer tag-boyun-fitigi-agrisi-nereye-vurur tag-boyun-fitigi-agrisi-sirta-vururmu tag-boyun-fitigi-agrisina-ne-iyi-gelir tag-boyun-fitigi-agrisini-ne-gecirir tag-boyun-fitigi-alternatif-tedavi tag-boyun-fitigi-alternatif-tedavi-yontemleri tag-boyun-fitigi-ameliyat-olmazsa-ne-olur tag-boyun-fitigi-ameliyati-en-iyi-doktor tag-boyun-fitigi-ameliyati-kac-para tag-boyun-fitigi-ameliyati-nasil-yapilir tag-boyun-fitigi-ameliyati-nerden-yapilir tag-boyun-fitigi-ameliyati-oldum tag-boyun-fitigi-ameliyati-riskli-midir tag-boyun-fitigi-ameliyati-sonrasi tag-boyun-fitigi-ameliyati-tehlikelimi tag-boyun-fitigi-ameliyati-videosu tag-boyun-fitigi-ameliyatinda-en-iyi-doktor tag-boyun-fitigi-ameliyatinin-riskleri tag-boyun-fitigi-ameliyatsiz-gecer-mi tag-boyun-fitigi-ameliyatsiz-tedavi-edilirmi tag-boyun-fitigi-ameliyatsiz-tedavi-yontemleri tag-boyun-fitigi-ayaga-vururmu tag-boyun-fitigi-ayak-agrisi-yaparmi tag-boyun-fitigi-ayaklara-vururmu tag-boyun-fitigi-ayakta-uyusma-yaparmi tag-boyun-fitigi-bacaga-vururmu tag-boyun-fitigi-bacak-agrisi-yaparmi tag-boyun-fitigi-bacaklara-vururmu tag-boyun-fitigi-bacaklari-etkiler-mi tag-boyun-fitigi-bacakta-uyusma tag-boyun-fitigi-bacakta-uyusma-yaparmi tag-boyun-fitigi-bas-agrisi tag-boyun-fitigi-bas-agrisi-yaparmi tag-boyun-fitigi-bas-agrisi-yaparmi-nedir tag-boyun-fitigi-bas-donmesi tag-boyun-fitigi-bas-donmesi-yapar-mi tag-boyun-fitigi-bas-donmesi-yaparmi tag-boyun-fitigi-baslangici-belirtileri tag-boyun-fitigi-baslangici-gecermi tag-boyun-fitigi-baslangici-nedir tag-boyun-fitigi-baslangici-tedavisi tag-boyun-fitigi-basta-uyusma-yaparmi tag-boyun-fitigi-basta-yanma-yaparmi tag-boyun-fitigi-bel-agrisi-yaparmi tag-boyun-fitigi-belirtileri tag-boyun-fitigi-belirtileri-bas-agrisi-yaparmi tag-boyun-fitigi-belirtileri-neler tag-boyun-fitigi-belirtileri-nelerdir tag-boyun-fitigi-belirtisi-nedir tag-boyun-fitigi-beyinde-uyusma-yaparmi tag-boyun-fitigi-beyni-etkiler-mi tag-boyun-fitigi-bitkisel-tedavi tag-boyun-fitigi-bitkisel-tedavi-yontemleri tag-boyun-fitigi-bogaza-vururmu tag-boyun-fitigi-boynun-neresinde-olur tag-boyun-fitigi-boyun-duzlesmesi tag-boyun-fitigi-boyunda-sislik-yaparmi tag-boyun-fitigi-boyunluk-fiyatlari tag-boyun-fitigi-bulanti-yaparmi tag-boyun-fitigi-buz-tedavisi tag-boyun-fitigi-c5-c6 tag-boyun-fitigi-cekme-yontemi tag-boyun-fitigi-cektirme tag-boyun-fitigi-cozum tag-boyun-fitigi-dengesizlik-yapar-mi tag-boyun-fitigi-dereceleri tag-boyun-fitigi-dis-agrisi-yaparmi tag-boyun-fitigi-dogal-tedavi tag-boyun-fitigi-dogal-tedavi-yontemleri tag-boyun-fitigi-egzersiz tag-boyun-fitigi-egzersizle-gecer-mi tag-boyun-fitigi-elde-uyusma-yaparmi tag-boyun-fitigi-en-iyi-doktor tag-boyun-fitigi-enjeksiyon-tedavisi tag-boyun-fitigi-ense-agrisi-yaparmi tag-boyun-fitigi-evde-nasil-tedavi-edilir tag-boyun-fitigi-evreleri tag-boyun-fitigi-felc tag-boyun-fitigi-fizik-tedavi tag-boyun-fitigi-fizik-tedavi-ile-gecer-mi tag-boyun-fitigi-fizik-tedavi-ile-iyilesir-mi tag-boyun-fitigi-fizik-tedavi-nasil-yapilir tag-boyun-fitigi-fizik-tedavi-suresi tag-boyun-fitigi-fizik-tedavi-yontemleri tag-boyun-fitigi-fizik-tedaviyle-gecer-mi tag-boyun-fitigi-goguste-agri-yaparmi tag-boyun-fitigi-goz-agrisi-yaparmi tag-boyun-fitigi-goze-etkisi tag-boyun-fitigi-gozleri-etkiler-mi tag-boyun-fitigi-gozu-etkilermi tag-boyun-fitigi-halsizlik-yaparmi tag-boyun-fitigi-hangi-bolum tag-boyun-fitigi-hangi-doktor tag-boyun-fitigi-icin tag-boyun-fitigi-icin-agri-kesici tag-boyun-fitigi-icin-bitkisel-tedavi tag-boyun-fitigi-icin-boyunluk-fiyatlari tag-boyun-fitigi-icin-egzersizler tag-boyun-fitigi-icin-fizik-tedavi tag-boyun-fitigi-icin-hareketler tag-boyun-fitigi-icin-ne-yapmali tag-boyun-fitigi-icin-sifali-bitkiler tag-boyun-fitigi-ilaclari tag-boyun-fitigi-ilaclari-nelerdir tag-boyun-fitigi-ilerlerse-ne-olur tag-boyun-fitigi-iyilesir-mi tag-boyun-fitigi-iyilesme-suresi tag-boyun-fitigi-kafada-agri-yaparmi tag-boyun-fitigi-kafada-uyusma-yaparmi tag-boyun-fitigi-kalbe-agri-yaparmi tag-boyun-fitigi-kalbe-baski-yapar-mi tag-boyun-fitigi-kalcaya-vururmu tag-boyun-fitigi-kalp-agrisi-yaparmi tag-boyun-fitigi-kas-gevsetici tag-boyun-fitigi-kol-agrisi-tedavi tag-boyun-fitigi-kol-agrisi-yaparmi tag-boyun-fitigi-kol-uyusmasi-tedavisi tag-boyun-fitigi-kol-ve-bacak-agrisi-yaparmi tag-boyun-fitigi-kol-ve-omuz-agrisi-yaparmi tag-boyun-fitigi-kol-ve-sirt-agrisi-yaparmi tag-boyun-fitigi-kolda-guc-kaybi tag-boyun-fitigi-kolda-uyusma-yaparmi tag-boyun-fitigi-kortizon-tedavisi tag-boyun-fitigi-kulak-agrisi-yaparmi tag-boyun-fitigi-kulak-cinlamasi tag-boyun-fitigi-kulak-etkiler-mi tag-boyun-fitigi-kulak-ugultusu-yapar-mi tag-boyun-fitigi-kuru tag-boyun-fitigi-lazer-tedavisi tag-boyun-fitigi-memede-agri-yaparmi tag-boyun-fitigi-mide-bulantisi tag-boyun-fitigi-mide-bulantisi-yaparmi-nedir tag-boyun-fitigi-mr tag-boyun-fitigi-mr-sonuclari tag-boyun-fitigi-muayenesi tag-boyun-fitigi-nasil-gecer tag-boyun-fitigi-nasil-iyilesir tag-boyun-fitigi-nasil-olur tag-boyun-fitigi-nasil-tedavi-edilir tag-boyun-fitigi-ne-gibi-rahatsizlik-verir tag-boyun-fitigi-ne-gibi-rahatsizliklar-yapar tag-boyun-fitigi-ne-iyi-gelir tag-boyun-fitigi-neden-olur tag-boyun-fitigi-neden-olur-belirtileri-nelerdir tag-boyun-fitigi-neden-olur-tedavisi-nedir tag-boyun-fitigi-nedenleri tag-boyun-fitigi-nedenleri-ve-tedavisi tag-boyun-fitigi-nedir tag-boyun-fitigi-nedir-belirtileri-nelerdir tag-boyun-fitigi-nedir-nasil-tedavi-edilir tag-boyun-fitigi-nedir-neden-olur tag-boyun-fitigi-nedir-tedavi-yontemleri-nelerdir tag-boyun-fitigi-nelere-dikkat-etmeli tag-boyun-fitigi-nelere-sebep-olur tag-boyun-fitigi-nelere-yol-acar tag-boyun-fitigi-nerede-olur tag-boyun-fitigi-nerelerde-agri-yapar tag-boyun-fitigi-nerelere-agri-yapar tag-boyun-fitigi-nerelere-vurur tag-boyun-fitigi-nereleri-etkiler tag-boyun-fitigi-olanlar-ne-yapmali tag-boyun-fitigi-olanlar-nelere-dikkat-etmeli tag-boyun-fitigi-olanlar-spor-yapabilir-mi tag-boyun-fitigi-omurilige-basi-yaparsa tag-boyun-fitigi-omurilige-basi-yaparsa-ne-olur tag-boyun-fitigi-omuz-agrisi-yaparmi tag-boyun-fitigi-omuzda-agri-yaparmi tag-boyun-fitigi-parmak-uyusmasi tag-boyun-fitigi-patlamasi tag-boyun-fitigi-patlamasi-belirtileri tag-boyun-fitigi-patlamasi-nasil-olur tag-boyun-fitigi-riskleri tag-boyun-fitigi-rontgende-belli-olurmu tag-boyun-fitigi-sag-kolda-uyusma tag-boyun-fitigi-sebepleri tag-boyun-fitigi-sinire-basi-yaparsa-ne-olur tag-boyun-fitigi-sinire-baski tag-boyun-fitigi-sislik-yaparmi tag-boyun-fitigi-sirt-agrisi-yapar-mi tag-boyun-fitigi-sirt-agrisi-yaparmi tag-boyun-fitigi-sirtta-yanma-yaparmi tag-boyun-fitigi-sol-kola-agri-yaparmi tag-boyun-fitigi-sonuclari tag-boyun-fitigi-spor tag-boyun-fitigi-tamamen-gecer-mi tag-boyun-fitigi-tanisi tag-boyun-fitigi-tansiyon-yaparmi tag-boyun-fitigi-tedavi-cesitleri tag-boyun-fitigi-tedavi-edilmezse-ne-olur tag-boyun-fitigi-tedavi-olmazsa-ne-olur tag-boyun-fitigi-tedavisi-ameliyatsiz tag-boyun-fitigi-tedavisi-ilaclari tag-boyun-fitigi-tedavisi-nasil-olur tag-boyun-fitigi-tedavisi-nasil-yapilir tag-boyun-fitigi-tedavisinde-kullanilan-ilaclar tag-boyun-fitigi-tehlikelimi tag-boyun-fitigi-teshisi tag-boyun-fitigi-uyusma tag-boyun-fitigi-uyusma-yaparmi tag-boyun-fitigi-uzman-doktorlari tag-boyun-fitigi-ve-belirtileri tag-boyun-fitigi-ve-duzlesmesi tag-boyun-fitigi-ve-kireclenme tag-boyun-fitigi-ve-kireclenme-belirtileri tag-boyun-fitigi-ve-kireclenme-tedavisi tag-boyun-fitigi-yanma-yaparmi tag-boyun-fitigi-yuzde-uyusma tag-boyun-fitigi-yuzde-uyusma-yapar-mi tag-boyun-fitigi-yuzde-uyusma-yaparmi tag-boyun-fitigim-var-ne-yapmaliyim tag-boyun-fitigina-ameliyatsiz-cozum tag-boyun-fitigina-bitkisel-cozum tag-boyun-fitigina-fizik-tedavi-iyi-gelirmi tag-boyun-fitigina-iyi-gelen tag-boyun-fitigina-iyi-gelen-egzersizler tag-boyun-fitigina-iyi-gelen-hareketler tag-boyun-fitigina-iyi-gelen-seyler tag-boyun-fitigina-iyi-gelen-sporlar tag-boyun-fitigina-kesin-cozum tag-boyun-fitigina-kesin-cozum-nedir tag-boyun-fitigina-masaj-yapilir-mi tag-boyun-fitigina-ne-iyi-gelir tag-boyun-fitigina-ne-yapmali tag-boyun-fitigina-neden-olan-sebepler tag-boyun-fitigina-neler-iyi-gelir tag-boyun-fitigina-sicak-iyi-gelirmi tag-boyun-fitigina-sicak-su-iyi-gelirmi tag-boyun-fitigina-sicakmi-sogukmu-iyi-gelir tag-boyun-fitiginda-dikkat-edilmesi-gerekenler tag-boyun-fitiginda-kol-uyusmasi tag-boyun-fitiginda-nelere-dikkat-edilmeli tag-boyun-fitiginda-sislik-olurmu tag-boyun-fitiginda-son-tedavi-yontemleri tag-boyun-fitiginda-spor-yapilir-mi tag-boyun-fitiginda-yapilmamasi-gerekenler tag-boyun-fitiginda-yapilmasi-gereken-egzersizler tag-boyun-fitiginda-yapilmasi-gerekenler tag-boyun-fitiginda-yeni-tedavi-yontemleri tag-boyun-fitiginin-belirtileri tag-boyun-fitiginin-belirtileri-neler tag-boyun-fitiginin-belirtileri-nelerdir tag-boyun-fitiginin-belirtileri-ve-tedavisi tag-boyun-fitiginin-dereceleri tag-boyun-fitiginin-etkiledigi-organlar tag-boyun-fitiginin-etkileri tag-boyun-fitiginin-etkileri-nelerdir tag-boyun-fitiginin-ilerlemis-belirtileri tag-boyun-fitiginin-ilerlemis-hali tag-boyun-fitiginin-kola-vurmasi tag-boyun-fitiginin-nedenleri tag-boyun-fitiginin-omurilige-baskisi tag-boyun-fitiginin-psikolojik-etkileri tag-boyun-hastaliklari tag-boyun-hastaliklari-belirtileri tag-boyun-hastaliklari-nelerdir tag-boyun-icin-fizik-tedavi tag-boyun-icin-fizik-tedavi-nasil-yapilir tag-boyun-kireclenmesi tag-boyun-kireclenmesi-ameliyati tag-boyun-kireclenmesi-belirtileri tag-boyun-kireclenmesi-belirtileri-nelerdir tag-boyun-kireclenmesi-fizik-tedavi tag-boyun-kireclenmesi-gecermi tag-boyun-kireclenmesi-kol-agrisi-yaparmi tag-boyun-mr-sonuclari tag-boyun-rahatsizliklari tag-boyun-rahatsizliklari-belirtileri tag-boyun-ve-bel-fitigi tag-boyunda-fitik tag-boyunda-fitik-baslangici tag-boyunda-fitik-belirtileri tag-boyunda-fitik-neden-olur tag-boyunda-fitik-ve-duzlesme tag-boyundan-igne-yapilmasi tag-boyunluk-boyun-fitigi tag-boyunluk-fitik tag-boyunluk-fitik-icin tag-bulging-disk-nedir tag-c5-c6-boyun-fitigi tag-c5-c6-boyun-fitigi-ameliyati tag-disk-fitigi tag-elle-fitik-tedavisi tag-en-iyi-bel-agrisi-ilaci tag-en-iyi-bel-fitigi-ameliyati tag-en-iyi-bel-fitigi-ameliyati-yapan-doktor tag-en-iyi-bel-fitigi-doktoru tag-en-iyi-bel-fitigi-tedavisi tag-en-iyi-fitik-doktoru tag-en-son-bel-fitigi-tedavi-yontemleri tag-evde-bel-fitigi-tedavisi tag-evde-fitik-tedavisi tag-fitik-agrisi tag-fitik-baslangici-nasil-anlasilir tag-fitik-baslangici-nasil-gecer tag-fitik-nasil-anlasilir tag-fitik-nasil-gecer tag-fitik-tedavisinde-son-teknoloji tag-fizik-tedavi-bel tag-fizik-tedavi-bel-fitigini-yok-eder-mi tag-fizik-tedavi-boyun tag-fizik-tedavi-boyun-fitigina-iyi-gelirmi tag-fizik-tedavi-ile-bel-fitigi-duzelirmi tag-fitiga-ne-iyi-gelir tag-fitigin-belirtileri-nelerdir tag-fitik tag-fitik-agrisi-belirtileri tag-fitik-agrisi-icin-ilac tag-fitik-agrisi-nasil-gecer tag-fitik-agrisi-nasil-gecer-video tag-fitik-agrisi-nasil-olur tag-fitik-agrisina-ne-iyi-gelir tag-fitik-ameliyati-nasil-olur tag-fitik-ameliyati-nasil-yapilir tag-fitik-ameliyati-riskleri tag-fitik-ameliyati tag-fitik-ameliyatlari tag-fitik-ameliyatsiz-gecer-mi tag-fitik-ayaga-vururmu tag-fitik-bacak-agrisi-yaparmi tag-fitik-baslangici tag-fitik-baslangici-belirtileri tag-fitik-baslangici-gecermi tag-fitik-baslangici-nedir tag-fitik-baslangici-tedavisi tag-fitik-belirtileri tag-fitik-belirtileri-boyun tag-fitik-belirtileri-nasil-olur tag-fitik-belirtileri-nelerdir tag-fitik-belirtileri-ve-tedavisi tag-fitik-belirtisi tag-fitik-boyun tag-fitik-boyunlugu tag-fitik-cesitleri tag-fitik-fizik-tedavi-nasil-yapilir tag-fitik-gecermi tag-fitik-hastaligi tag-fitik-hastaliginin-belirtileri tag-fitik-icin-boyunluk tag-fitik-icin-boyunluk-fiyatlari tag-fitik-icin-fizik-tedavi tag-fitik-icin-hangi-yatak tag-fitik-icin-ne-yapmali tag-fitik-igne-tedavisi tag-fitik-ilac-tedavisi tag-fitik-ilaci tag-fitik-iyilesir-mi tag-fitik-mr tag-fitik-muayenesi-nasil-yapilir tag-fitik-nasil-belli-olur tag-fitik-nasil-olur tag-fitik-nasil-olur-belirtileri-nelerdir tag-fitik-nasil-tedavi-edilir tag-fitik-neden-olur tag-fitik-neden-olur-belirtileri-nelerdir tag-fitik-nedenleri tag-fitik-nedir tag-fitik-nedir-belirtileri tag-fitik-nedir-belirtileri-nelerdir tag-fitik-nedir-nasil-olusur tag-fitik-nedir-nasil-tedavi-edilir tag-fitik-nerede-olur-belirtileri tag-fitik-nerede-olusur tag-fitik-patlamasi tag-fitik-patlamasi-belirtileri tag-fitik-sebepleri tag-fitik-tamamen-iyilesir-mi tag-fitik-tedavisi-ameliyatsiz tag-fitik-teshisi tag-fitikta-bacak-agrisi-nasil-gecer tag-fitikta-fizik-tedavi tag-fitiktan-dolayi-bacak-agrisi-nasil-gecer tag-gebelikte-bel-fitigi tag-genc-yasta-bel-fitigi tag-genc-yasta-bel-fitigi-ameliyati tag-hamilelikte-bel-fitigi tag-her-bel-agrisi-fitik-midir tag-ileri-derecede-bel-fitigi-belirtileri tag-ilerlemis-bel-fitigi tag-ilerlemis-bel-fitigi-belirtileri tag-ilerlemis-bel-fitigi-icin-egzersizler tag-ilerlemis-bel-fitigina-ne-iyi-gelir tag-kalca-fitigi tag-kapali-bel-fitigi-ameliyati tag-kas-fitigi tag-kasikta-fitik-belirtileri tag-kol-fitigi tag-kucuk-bel-fitigi tag-kucuk-bel-fitigi-gecer-mi tag-kucuk-fitik-nedir tag-lazer-ile-bel-fitigi-tedavisi tag-lazerle-bel-fitigi-ameliyati-fiyati tag-lazerle-bel-fitigi-ameliyati-kac-para tag-lazerle-boyun-fitigi-tedavisi tag-lazerle-fitik-tedavisi tag-omurga-fitigi tag-omurga-fitigi-belirtileri tag-omurilik-fitigi tag-omurilik-fitigi-belirtileri tag-omurilik-fitigi-nasil-gecer tag-omuz-fitigi tag-omuz-fitigi-belirtileri tag-ozon-tedavisi-bel-fitigi tag-siddetli-bel-agrisi-icin-ne-yapilmali tag-sinir-ve-beyin-cerrahisi-doktorlari tag-sinire-baski-yapan-fitik tag-sirt-agrisi-tedavisi tag-sirt-fitigi tag-sirt-fitigi-belirtileri tag-sirt-fitigi-belirtileri-nelerdir tag-sirt-fitigi-belirtileri-tedavisi tag-sol-fitik-belirtileri tag-sol-kol-agrisi-boyun-fitigi tag-tani-ve-tedavi tag-yurumek-bel-fitigina-iyi-gelirmi tag-yuzde-uyusma-boyun-fitigi">
											<div class="et_post_meta_wrapper">
							<h1 class="entry-title">Bel Fıtığı Belirtileri, Tanı ve Tedavisi</h1>

						<p class="post-meta"> tarafından <span class="author vcard"><a href="https://kenansimsek.net/author/ksimsek89/" title="ksimsek89 tarafından gönderilen mesajlar" rel="author">ksimsek89</a></span> | <span class="published">k58040858+03:<a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="7444441f4c4d344546444c15194440">[email&#160;protected]</a>Çarşamba.2020-08-19T00:04:58+03:00202008</span> | <a href="https://kenansimsek.net/category/omurga/" rel="category tag">Omurga Hastalıkları</a></p><img src="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?resize=1080%2C675&#038;ssl=1" alt="bel ağrısı" class="" width='1080' height='675' />
												</div> <!-- .et_post_meta_wrapper -->
				
					<div class="entry-content">
					<h2>Bel fıtığı</h2>
<h3>Bel fıtığı nedir?, Bulging disk nedir?</h3>
<p><img data-attachment-id="190" data-permalink="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/fitik5/" data-orig-file="https://i1.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik5.jpg?fit=1920%2C906&amp;ssl=1" data-orig-size="1920,906" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="fıtık5" data-image-description="&lt;p&gt;boyun ağrısı&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i1.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik5.jpg?fit=300%2C142&amp;ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik5.jpg?fit=1024%2C483&amp;ssl=1" loading="lazy" class="wp-image-190 alignright jetpack-lazy-image" src="https://i1.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik5.jpg?resize=416%2C196" alt="oımurga" width="416" height="196" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i1.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik5.jpg?resize=416%2C196&amp;is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"><noscript><img data-attachment-id="190" data-permalink="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/fitik5/" data-orig-file="https://i1.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik5.jpg?fit=1920%2C906&amp;ssl=1" data-orig-size="1920,906" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="fıtık5" data-image-description="&lt;p&gt;boyun ağrısı&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i1.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik5.jpg?fit=300%2C142&amp;ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik5.jpg?fit=1024%2C483&amp;ssl=1" loading="lazy" class="wp-image-190 alignright" src="https://i1.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik5.jpg?resize=416%2C196" alt="oımurga" width="416" height="196" data-recalc-dims="1" /></noscript></p>
<p>Sırttaki omurgayı oluşturan kemikler (omurlar) disklerle desteklenir . Bu diskler küçük yastıklar gibi yuvarlaktır, çekirdeği saran sert bir dış katmana (halka) sahiptir. Omurgadaki omurların her biri arasında yer alan diskler, omurilikler için amortisör görevi görür.</p>
<p>Bir bel fıtığı  kopma ile spinal kanal içine, halka üzerinden disk çekirdeğinin itildiği bir fragmanıdır. Fıtıklaşmış olan diskler genellikle dejenerasyonun erken bir aşamasındadır. Spinal kanal, spinal sinir ve yer değiştirmiş fıtıklaşmış disk parçası için yetersiz olan sınırlı bir alana sahiptir. Bu yer değiştirmeden dolayı, disk şiddetli olabilen ağrı üreten, spinal sinirlere baskı yapar.</p>
<h3>Bel fıtığı nerede olur?</h3>
<p>Fıtıklaşmış diskler, omurganın herhangi bir yerinde oluşabilir. Fıtıklaşmış diskler alt sırtta (lomber omurga) daha sık görülür, ancak aynı zamanda boyunda da (servikal omurga) görülür. Ağrının yaşandığı alan omurganın hangi bölümünün etkilendiğine bağlıdır.</p>
<h3>Bel fıtığı neden olur?</h3>
<p>Tek bir aşırı zorlanma veya yaralanma, fıtıklaşmış bir diske neden olabilir. Bununla birlikte, disk materyali doğal olarak yaşla olarak dejenere olur ve onu yerinde tutan ligamanlar zayıflamaya başlar. Bu dejenerasyon ilerledikçe, nispeten küçük bir gerilme veya büküm hareketi diskin yırtılmasına neden olabilir.</p>
<p>Bazı bireyler disk sorunlarına karşı daha savunmasız olabilir ve sonuç olarak omurga boyunca birçok yerde fıtıklaşmış disklere maruz kalabilir. Araştırmalar, fıtıklaşmış disklere yatkınlığın, birkaç üyeden etkilenen ailelerde var olabileceğini göstermiştir.</p>
<p><img data-attachment-id="179" data-permalink="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/fitik4/" data-orig-file="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?fit=1280%2C720&amp;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="fıtık4" data-image-description data-medium-file="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?fit=300%2C169&amp;ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?fit=1024%2C576&amp;ssl=1" loading="lazy" class="wp-image-179 alignleft jetpack-lazy-image" src="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?resize=466%2C262" alt="bel ağrısı" width="466" height="262" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?resize=466%2C262&amp;is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"><noscript><img data-attachment-id="179" data-permalink="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/fitik4/" data-orig-file="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?fit=1280%2C720&amp;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="fıtık4" data-image-description="" data-medium-file="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?fit=300%2C169&amp;ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?fit=1024%2C576&amp;ssl=1" loading="lazy" class="wp-image-179 alignleft" src="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik4.jpg?resize=466%2C262" alt="bel ağrısı" width="466" height="262" data-recalc-dims="1" /></noscript></p>
<h3>Bel fıtığı belirtileri?</h3>
<p>Belirtiler fıtıklaşmış diskin konumuna ve fıtıklaşma boyutuna bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Eğer fıtıklaşmış disk bir sinire basmıyorsa, hasta <a href="https://kenansimsek.net/bel-agrisi/">bel ağrısı</a> veya hiç ağrı hissetmeyebilir. Bir sinire baskı yapıyorsa, sinirin hareket ettiği vücut bölgesinde ağrı, uyuşukluk veya zayıflık olabilir. Tipik olarak, fıtıklaşmış bir disk, bel ağrısının bir bölümü veya bel ağrısının aralıklı epizodlarının uzun bir öyküsünden önce gelir.</p>
<h3>Bel fıtığı ağrısı?</h3>
<p>Lomber omurga (alt sırt): Sciatica / Radiculopathy sıklıkla alt sırttaki herni disklerden kaynaklanır. Siyatik sinire katkıda bulunan bir veya birkaç sinir üzerindeki basınç , kalçadan bacağa ve bazen de ayağa yayılan ağrı, yanma, karıncalanma ve uyuşmaya neden olabilir. Genellikle bir taraf (sol veya sağ) etkilenir. Bu ağrı genellikle keskin ve elektrik çarpması benzeri olarak tanımlanır. Ayakta durmak, yürümek veya oturmak daha şiddetli olabilir. Etkilenen taraftaki bacağın düzleştirilmesi ağrıyı daha da kötüleştirir. Bacak ağrısı ile birlikte, <a href="https://kenansimsek.net/bel-agrisi/">bel ağrısı</a> olabilir; Ancak, akut siyatik için bacaktaki ağrı genellikle bel ağrısından daha kötüdür.</p>
<h3>Bel Fıtığı Geçer mi?</h3>
<p>Neyse ki, fıtıklaşmış disklerin çoğunluğu ameliyat gerektirmez. Zamanla, siyatik / radikülopatinin semptomları 10 kişiden yaklaşık 9’unda iyileşir. İyileşme süresi birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişmektedir.</p>
<h3>Bel fıtığına ne iyi gelir? Bel fıtığı tedavi? Bel fıtığına iyi gelen Şeyler?</h3>
<p>Aktiviteleri 2 ila 3 gün boyunca sınırlandırın. Tolere edilen şekilde yürümek, hasta için kontrendike değilse  bir anti-enflamatuar ile birlikte teşvik edilir.</p>
<h3>Bel fıtığına hangi doktor bakar? Bel fıtığı doktoru? Bel fıtığına hangi bölüm bakar?</h3>
<div id="attachment_157" style="width: 385px" class="wp-caption alignright"><img aria-describedby="caption-attachment-157" data-attachment-id="157" data-permalink="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/fitik2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik2.jpg?fit=1280%2C720&amp;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="fıtık2" data-image-description="&lt;p&gt;bel ağrısı bel fıtığı&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik2.jpg?fit=300%2C169&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik2.jpg?fit=1024%2C576&amp;ssl=1" loading="lazy" class=" wp-image-157 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik2.jpg?resize=375%2C211" alt="bel fıtığı bel ağrısı" width="375" height="211" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i0.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik2.jpg?resize=375%2C211&amp;is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"><noscript><img aria-describedby="caption-attachment-157" data-attachment-id="157" data-permalink="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/fitik2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik2.jpg?fit=1280%2C720&amp;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="fıtık2" data-image-description="&lt;p&gt;bel ağrısı bel fıtığı&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik2.jpg?fit=300%2C169&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik2.jpg?fit=1024%2C576&amp;ssl=1" loading="lazy" class=" wp-image-157" src="https://i0.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik2.jpg?resize=375%2C211" alt="bel fıtığı bel ağrısı" width="375" height="211" data-recalc-dims="1" /></noscript><p id="caption-attachment-157" class="wp-caption-text"><a href="https://kenansimsek.net/bel-agrisi/">bel ağrısı</a> bel fıtığı</p></div>
<p>Nöroşirürji (<a href="https://kenansimsek.net/videolar/">Beyin ve sinir cerrahisi</a> uzmanı) gibi bir omurga uzmanına başvurmak, semptomların dört haftadan daha uzun sürmesi durumunda önerilir.</p>
<h3>Bel fıtığı nasıl anlaşılır?</h3>
<p>Bir uzman genellikle MRI gibi gelişmiş görüntüleme istemektedir.</p>
<p>Belirgin bacak / kol güçsüzlüğü, genital / rektal bölgede his kaybı, idrar veya dışkı kontrolü bozukluğu, metastatik kanser öyküsü, önemli yeni enfeksiyon veya ateş VE radikülopatisi veya düşme semptomları varsa acil değerlendirme ve görüntüleme önerilir.</p>
<h3>Bel fıtığı nasıl anlaşılır?</h3>
<p>Test yöntemleri aşağıda listelenmiştir. Bu durum için en yaygın görüntüleme MRI’dir. Etkilenen bölgenin düz röntgenleri genellikle omurun değerlendirmesini tamamlamak için eklenir.</p>
<p>Düz röntgende disk herniasyonu görülemez. BT taraması ve miyelogram MRG’den önce daha yaygın olarak kullanıldı, ancak kullanımlarını gerektiren özel durumlar olmadıkça, şimdi nadiren başlangıç ​​tanısal görüntüleme olarak kullanılmakta ve elektromiyogram nadiren kullanılır.</p>
<h4>    Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) :</h4>
<p>Güçlü mıknatıslar ve bilgisayar teknolojisi kullanılarak vücut yapılarının 3 boyutlu görüntülerini üreten bir tanı testi; Omuriliği, sinir köklerini ve çevresindeki alanları, ayrıca genişleme, dejenerasyon ve tümörleri gösterebilir.</p>
<h4>Miyelogram</h4>
<h5>    Elektromiyogram ve Sinir İletim Çalışmaları (EMG / NCS) :</h5>
<p>Bu testler sinir kökleri, periferik sinirler ve kas dokusu boyunca elektriksel darbeyi ölçer. Bu, devam eden sinir hasarı olup olmadığını, sinirlerin geçmiş bir yaralanmadan iyileşme durumunda olup olmadığını veya başka bir sinir kompresyon bölgesi olup olmadığını gösterir.</p>
<h3>Tedavi</h3>
<h4>Cerrahi Olmayan Tedaviler</h4>
<h5>Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır?,</h5>
<p>Fıtıklaşmış bir diskin ilk tedavisi genellikle konservatif ve cerrahi dışıdır. Doktor, hastaya birkaç gün ila birkaç hafta boyunca düşük, ağrısız bir aktivite seviyesi sürdürmesini önerebilir. Bu, spinal sinir iltihabının azalmasına yardımcı olur.</p>
<h5>Bel fıtığı iğne tedavisi?</h5>
<p>Ağrı sadece hafif-orta derecede ise, fıtıklaşmış bir disk sıklıkla steroid olmayan antienflamatuar ilaçlarla tedavi edilir . İlacı disk herniasyonunun tam seviyesine yönlendirmek için X-ışını kılavuzluğu altında bir spinal iğne kullanılarak bir epidural steroid enjeksiyonu yapılabilir.</p>
<h5>Bel fıtığı egzersizi? Bel fıtığı için fizik tedavi?</h5>
<p>Doktor fizik tedavi önerebilir. Terapist, doktorun teşhisi ile birleştiğinde, özellikle <a href="https://kenansimsek.net/videolar/">fıtık</a> diskleri olan hastalar için özel olarak tasarlanmış bir tedaviyi belirleyen derinlemesine bir değerlendirme yapacak. Terapi pelvik traksiyon, hafif masaj, buz ve ısı terapisi, ultrason, elektriksel kas stimülasyonu ve germe egzersizlerini içerebilir. Ağrı ilacı ve kas gevşetici maddeler ayrıca fizik tedavi ile birlikte de faydalı olabilir.</p>
<p><img data-attachment-id="146" data-permalink="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/fitik1/" data-orig-file="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik1.jpg?fit=1200%2C675&amp;ssl=1" data-orig-size="1200,675" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="fıtık1" data-image-description="&lt;p&gt;bel ağrısı &lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik1.jpg?fit=300%2C169&amp;ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik1.jpg?fit=1024%2C576&amp;ssl=1" loading="lazy" class="wp-image-146 alignleft jetpack-lazy-image" src="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik1.jpg?resize=468%2C263" alt="bel fıtığı" width="468" height="263" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik1.jpg?resize=468%2C263&amp;is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"><noscript><img data-attachment-id="146" data-permalink="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/fitik1/" data-orig-file="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik1.jpg?fit=1200%2C675&amp;ssl=1" data-orig-size="1200,675" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="fıtık1" data-image-description="&lt;p&gt;bel ağrısı &lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik1.jpg?fit=300%2C169&amp;ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik1.jpg?fit=1024%2C576&amp;ssl=1" loading="lazy" class="wp-image-146 alignleft" src="https://i2.wp.com/kenansimsek.net/wp-content/uploads/2020/08/fitik1.jpg?resize=468%2C263" alt="bel fıtığı" width="468" height="263" data-recalc-dims="1" /></noscript></p>
<h3>Cerrahi</h3>
<p>Doktor, fizik tedavi ve ilaçlar gibi konservatif tedavi seçenekleri ağrının tamamen azalmaması veya sona ermemesi durumunda ameliyat önerebilir. Doktorlar uygun prosedürü belirlemek için cerrahi seçenekleri hastalarla tartışırlar. Her ameliyatta olduğu gibi hastanın yaşı, genel sağlığı ve diğer konular dikkate alınır.</p>
<p>Ameliyatın yararları, risklerine karşı dikkatlice tartışılmalıdır. Fıtıklaşmış diskleri olan hastaların büyük bir yüzdesi ameliyattan sonra ağrı azalması rapor etmesine rağmen, ameliyatın yardımcı olacağının garantisi yoktur.</p>
<h4>Bel fıtığı ameliyatı ?</h4>
<p>Aşağıdaki durumlarda, bir hasta spinal cerrahi için aday olarak kabul edilebilir:</p>
<p>Radiküler ağrı normal aktiviteyi sınırlandırır veya yaşam kalitesini bozar</p>
<p>Bacak zayıflığı ve / veya uyuşukluk gibi ilerleyici nörolojik bozukluklar gelişir</p>
<p>Normal bağırsak ve mesane fonksiyonlarının kaybı</p>
<p>Ayakta durma ya da yürüme zorluğu</p>
<p>İlaç tedavisi ve fizik tedavi etkisiz</p>
<h3>Lomber Omurga Cerrahisi</h3>
<h4>Kapalı bel fıtığı ameliyatı? Bel fıtığı ameliyatı izle? Fıtık ameliyatı? Bel fıtığı ameliyatı nasıl yapılır?</h4>
<p>Lomber laminotomi, fıtıklaşmış bir diskin neden olduğu bacak ağrısını ve siyatik rahatlatmak için sıklıkla kullanılan bir işlemdir. Fıtıklaşmış diskin alanı üzerinde sırtın ortasından küçük bir kesi ile gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında laminanın bir kısmı çıkarılabilir. Kesi deriden yapıldığında, kaslar yana doğru hareket ettirilir, böylece cerrah omurun arkasını görebilir. Fıtıklaşmış diske erişmek için iki omur arasında küçük bir açıklık yapılır. Disk bir diskektomi yoluyla çıkarıldıktan sonra, omurganın dengelenmesi gerekebilir. Spinal füzyon sıklıkla laminotomi ile birlikte yapılır. Daha fazla ilgili olgularda laminektomi yapılabilir.</p>
<blockquote><p>Bu yazı aans .org dan yararlanarak hazırlanmıştır.</p>
<p>Bu yazı bir bilgi formudur. Bu web site bu bilgi formlarında belirtilen herhangi bir tedaviyi, prosedürü, ürünü veya doktoru desteklememektedir. Bu bilgiler Tıbbi Tavsiye Niteliği TAŞIMAZ. <a href="https://kenansimsek.net/videolar/">Beyin cerrahisi</a> tavsiyesi veya yardımı isteyen herkes, <a href="https://kenansimsek.net/videolar/">beyin ve sinir cerrahisi</a> uzmanına danışmalıdır.</p></blockquote>
<div class="sharedaddy sd-sharing-enabled"><div class="robots-nocontent sd-block sd-social sd-social-icon-text sd-sharing"><h3 class="sd-title">Bunu paylaş:</h3><div class="sd-content"><ul><li class="share-twitter"><a rel="nofollow noopener noreferrer" data-shared="sharing-twitter-145" class="share-twitter sd-button share-icon" href="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/?share=twitter" target="_blank" title="Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın"><span>Twitter</span></a></li><li class="share-facebook"><a rel="nofollow noopener noreferrer" data-shared="sharing-facebook-145" class="share-facebook sd-button share-icon" href="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/?share=facebook" target="_blank" title="Facebook'ta paylaşmak için tıklayın"><span>Facebook</span></a></li><li class="share-pinterest"><a rel="nofollow noopener noreferrer" data-shared="sharing-pinterest-145" class="share-pinterest sd-button share-icon" href="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/?share=pinterest" target="_blank" title="Pinterest'te paylaşmak için tıklayın"><span>Pinterest</span></a></li><li class="share-jetpack-whatsapp"><a rel="nofollow noopener noreferrer" data-shared="" class="share-jetpack-whatsapp sd-button share-icon" href="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/?share=jetpack-whatsapp" target="_blank" title="WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın"><span>WhatsApp</span></a></li><li class="share-linkedin"><a rel="nofollow noopener noreferrer" data-shared="sharing-linkedin-145" class="share-linkedin sd-button share-icon" href="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/?share=linkedin" target="_blank" title="Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın"><span>LinkedIn</span></a></li><li class="share-telegram"><a rel="nofollow noopener noreferrer" data-shared="" class="share-telegram sd-button share-icon" href="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/?share=telegram" target="_blank" title="Telegram'da paylaşmak için tıklayın"><span>Telegram</span></a></li><li class="share-skype"><a rel="nofollow noopener noreferrer" data-shared="sharing-skype-145" class="share-skype sd-button share-icon" href="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/?share=skype" target="_blank" title="Skype'da paylaşmak için tıklayın"><span>Skype</span></a></li><li class="share-email"><a rel="nofollow noopener noreferrer" data-shared="" class="share-email sd-button share-icon" href="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/?share=email" target="_blank" title="Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın"><span>E-posta</span></a></li><li class="share-end"></li></ul></div></div></div><div class='sharedaddy sd-block sd-like jetpack-likes-widget-wrapper jetpack-likes-widget-unloaded' id='like-post-wrapper-142912323-145-5f9be8ab2bf1f' data-src='https://widgets.wp.com/likes/#blog_id=142912323&amp;post_id=145&amp;origin=kenansimsek.net&amp;obj_id=142912323-145-5f9be8ab2bf1f' data-name='like-post-frame-142912323-145-5f9be8ab2bf1f'><h3 class="sd-title">Bunu beğen:</h3><div class='likes-widget-placeholder post-likes-widget-placeholder' style='height: 55px;'><span class='button'><span>Beğen</span></span> <span class="loading">Yükleniyor...</span></div><span class='sd-text-color'></span><a class='sd-link-color'></a></div>
<div id='jp-relatedposts' class='jp-relatedposts' >
	<h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>İlgili</em></h3>
</div>					</div> <!-- .entry-content -->
					<div class="et_post_meta_wrapper">
										</div> <!-- .et_post_meta_wrapper -->
				</article> <!-- .et_pb_post -->

						</div> <!-- #left-area -->

				<div id="sidebar">
		
		<div id="recent-posts-2" class="et_pb_widget widget_recent_entries">
		<h4 class="widgettitle">Son Yazılar</h4>
		<ul>
											<li>
					<a href="https://kenansimsek.net/bel-kirilmasi-nedenleri-cesitleri-ve-tedavisi/">Bel Kırılması Nedenleri Çeşitleri ve Tedavisi</a>
									</li>
											<li>
					<a href="https://kenansimsek.net/beyincik-fitigi-sarkmasi-arnold-chiari-nedenleri-belirtileri-ve-tedavisi/">Beyincik Fıtığı-Sarkması (Arnold Chiari) Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi</a>
									</li>
											<li>
					<a href="https://kenansimsek.net/iyi-huylu-beyin-tumorleri/">İyi Huylu Beyin Tümörleri</a>
									</li>
											<li>
					<a href="https://kenansimsek.net/kotu-huylu-beyin-tumoru-ve-tedavi-yontemleri/">Kötü Huylu Beyin Tümörü ve Tedavi Yöntemleri</a>
									</li>
											<li>
					<a href="https://kenansimsek.net/inme-nedenleri-ve-tedavisi/">İnme Nedenleri ve Tedavisi</a>
									</li>
					</ul>

		</div> <!-- end .et_pb_widget -->	</div> <!-- end #sidebar -->
		</div> <!-- #content-area -->
	</div> <!-- .container -->
	</div> <!-- #main-content -->


	<span class="et_pb_scroll_top et-pb-icon"></span>


			<footer id="main-footer">
				

		
				<div id="footer-bottom">
					<div class="container clearfix">
				<ul class="et-social-icons">

	<li class="et-social-icon et-social-facebook">
		<a href="https://www.facebook.com/kenansimsek89" class="icon">
			<span>Facebook</span>
		</a>
	</li>
	<li class="et-social-icon et-social-twitter">
		<a href="https://www.twitter.com/drkenansimsek" class="icon">
			<span>Twitter</span>
		</a>
	</li>
	<li class="et-social-icon et-social-instagram">
		<a href="https://www.instagram.com/drkenansimsek" class="icon">
			<span>Instagram</span>
		</a>
	</li>
	<li class="et-social-icon et-social-rss">
		<a href="https://kenansimsek.net/feed/" class="icon">
			<span>RSS</span>
		</a>
	</li>

</ul><div id="footer-info">2020 Copyright Dr. Kenan ŞİMŞEK &amp; kenansimsek.net</div>					</div>	<!-- .container -->
				</div>
			</footer> <!-- #main-footer -->
		</div> <!-- #et-main-area -->


	</div> <!-- #page-container -->

			<!-- Start of StatCounter Code -->
		<script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script><script>
			<!--
			var sc_project=12383633;
			var sc_security="30251ff5";
						var scJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ?
				"https://secure." : "http://www.");
			//-->
			
document.write("<sc"+"ript src='" +scJsHost +"statcounter.com/counter/counter.js'></"+"script>");		</script>
				<noscript><div class="statcounter"><a title="web analytics" href="https://statcounter.com/"><img class="statcounter" src="https://c.statcounter.com/12383633/0/30251ff5/0/" alt="web analytics" /></a></div></noscript>
		<!-- End of StatCounter Code -->
				<!-- Google Tag Manager (noscript) added by Site Kit -->
		<noscript>
			<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5FZCMQD" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
		</noscript>
		<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
				<div id="amp-mobile-version-switcher" hidden>
			<a rel="amphtml" href="https://kenansimsek.net/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/?amp=1">
				Go to mobile version			</a>
		</div>

				
	<script type="text/javascript">
		window.WPCOM_sharing_counts = {"https:\/\/kenansimsek.net\/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi\/":145};
	</script>
							<div id="sharing_email" style="display: none;">
		<form action="/bel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi/" method="post">
			<label for="target_email">E-posta adresine gönder</label>
			<input type="email" name="target_email" id="target_email" value="" />

			
				<label for="source_name">İsminiz</label>
				<input type="text" name="source_name" id="source_name" value="" />

				<label for="source_email">E-posta Adresiniz</label>
				<input type="email" name="source_email" id="source_email" value="" />

						<input type="text" id="jetpack-source_f_name" name="source_f_name" class="input" value="" size="25" autocomplete="off" title="Bu alan doğrulama içindir ve değiştirilmemelidir" />
			
			<img style="float: right; display: none" class="loading" src="https://kenansimsek.net/wp-content/plugins/jetpack/modules/sharedaddy/images/loading.gif" alt="loading" width="16" height="16" />
			<input type="submit" value="E-posta gönder" class="sharing_send" />
			<a rel="nofollow" href="#cancel" class="sharing_cancel" role="button">Vazgeç</a>

			<div class="errors errors-1" style="display: none;">
				Yazı gönderilemedi - e-posta adreslerinizi kontrol edin!			</div>

			<div class="errors errors-2" style="display: none;">
				E-posta kontrolü başarısız oldu, lütfen bir daha deneyin.			</div>

			<div class="errors errors-3" style="display: none;">
				Üzgünüm, blogunuz yazıları e-posta ile paylaşamıyor.			</div>
		</form>
	</div>
<!-- Yandex.Metrika counter -->
<script type="text/javascript" >
  (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)};
  m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)})
  (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym");

  ym(66567916, "init", {
    clickmap:true,
    trackLinks:true,
    accurateTrackBounce:true,
    webvisor:true
  });
</script>
<noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/66567916" style="position:absolute; left:-9999px;" alt=""></div></noscript>
<!-- /Yandex.Metrika counter -->
<meta name="p:domain_verify" content="25c2e17005efa3cd9161748f94563c46"><script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/p/jetpack/8.9.1/_inc/build/photon/photon.min.js' id='jetpack-photon-js'></script>
<script type='text/javascript' id='leadin-script-loader-js-js-extra'>
/* <![CDATA[ */
var leadin_wordpress = {"userRole":"visitor","pageType":"post","leadinPluginVersion":"7.46.2"};
/* ]]> */
</script>
<script async defer id="hs-script-loader" type='text/javascript' src='https://js.hs-scripts.com/8300004.js?integration=WordPress' id='leadin-script-loader-js-js'></script>
<script type='text/javascript' id='divi-custom-script-js-extra'>
/* <![CDATA[ */
var DIVI = {"item_count":"%d Item","items_count":"%d Items"};
var et_shortcodes_strings = {"previous":"\u00d6nceki\u2028","next":"Sonraki"};
var et_pb_custom = {"ajaxurl":"https:\/\/kenansimsek.net\/wp-admin\/admin-ajax.php","images_uri":"https:\/\/kenansimsek.net\/wp-content\/themes\/Divi\/images","builder_images_uri":"https:\/\/kenansimsek.net\/wp-content\/themes\/Divi\/includes\/builder\/images","et_frontend_nonce":"0dcfd81ac4","subscription_failed":"L\u00fctfen do\u011fru bilgileri girdi\u011finizden emin olmak i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131daki alanlar\u0131 kontrol edin.","et_ab_log_nonce":"a46d5c2170","fill_message":"A\u015fa\u011f\u0131daki alanlar\u0131 doldurunuz:","contact_error_message":"L\u00fctfen, a\u015fa\u011f\u0131daki hatalar\u0131 d\u00fczeltin:","invalid":"Ge\u00e7ersiz e-posta","captcha":"Kaptan","prev":"\u00d6nceki","previous":"\u00d6nceki","next":"Gelecek","wrong_captcha":"G\u00fcvenlik koduna yanl\u0131\u015f bir Numara girdiniz.","wrong_checkbox":"Checkbox","ignore_waypoints":"no","is_divi_theme_used":"1","widget_search_selector":".widget_search","ab_tests":[],"is_ab_testing_active":"","page_id":"145","unique_test_id":"","ab_bounce_rate":"5","is_cache_plugin_active":"yes","is_shortcode_tracking":"","tinymce_uri":""}; var et_frontend_scripts = {"builderCssContainerPrefix":"#et-boc","builderCssLayoutPrefix":"#et-boc .et-l"};
var et_pb_box_shadow_elements = [];
var et_pb_motion_elements = {"desktop":[],"tablet":[],"phone":[]};
/* ]]> */
</script><script src="https://kenansimsek.net/wp-content/cache/minify/a07d7.js"></script>

<script type='text/javascript' id='jetpack-carousel-js-extra'>
/* <![CDATA[ */
var jetpackCarouselStrings = {"widths":[370,700,1000,1200,1400,2000],"is_logged_in":"","lang":"tr","ajaxurl":"https:\/\/kenansimsek.net\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"8c42e08649","display_exif":"1","display_comments":"1","display_geo":"1","single_image_gallery":"1","single_image_gallery_media_file":"","background_color":"black","comment":"Yorum","post_comment":"Yorum g\u00f6nder","write_comment":"Yorum Yap\u0131n...","loading_comments":"Yorumlar Y\u00fckleniyor...","download_original":"Tam boyutta g\u00f6r <span class=\"photo-size\">{0}<span class=\"photo-size-times\">\u00d7<\/span>{1}<\/span>","no_comment_text":"L\u00fctfen yorumunuz ile birlikte bir metin g\u00f6nderdi\u011finizden emin olun.","no_comment_email":"L\u00fctfen yorum yapmak i\u00e7in bir eposta adresi girin.","no_comment_author":"L\u00fctfen yorum i\u00e7in ad\u0131n\u0131z\u0131 belirtin.","comment_post_error":"\u00dczg\u00fcn\u00fcz fakat yorumunuz g\u00f6nderilirken bir hata olu\u015ftu. L\u00fctfen daha sonra tekrar deneyin.","comment_approved":"Yorumunuz onayland\u0131.","comment_unapproved":"Yorumunuz denetim i\u00e7in beklemede.","camera":"Kamera","aperture":"A\u00e7\u0131kl\u0131k","shutter_speed":"Deklan\u015f\u00f6r H\u0131z\u0131","focal_length":"Odak Uzunlu\u011fu","copyright":"Telif hakk\u0131","comment_registration":"1","require_name_email":"1","login_url":"https:\/\/kenansimsek.net\/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fkenansimsek.net%2Fbel-fitigi-belirtileri-tani-ve-tedavisi%2F","blog_id":"1","meta_data":["camera","aperture","shutter_speed","focal_length","copyright"],"local_comments_commenting_as":"<p id=\"jp-carousel-commenting-as\">Yorum yazabilmek i\u00e7in <a href=\"#\" class=\"jp-carousel-comment-login\">oturum a\u00e7mal\u0131s\u0131n\u0131z<\/a>.<\/p>"};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/p/jetpack/8.9.1/_inc/build/carousel/jetpack-carousel.min.js' id='jetpack-carousel-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/5.5.2/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/p/jetpack/8.9.1/_inc/build/postmessage.min.js' id='postmessage-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/p/jetpack/8.9.1/_inc/build/jquery.jetpack-resize.min.js' id='jetpack_resize-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/p/jetpack/8.9.1/_inc/build/likes/queuehandler.min.js' id='jetpack_likes_queuehandler-js'></script>
<script type='text/javascript' id='sharing-js-js-extra'>
/* <![CDATA[ */
var sharing_js_options = {"lang":"tr","counts":"1","is_stats_active":"1"};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/p/jetpack/8.9.1/_inc/build/sharedaddy/sharing.min.js' id='sharing-js-js'></script>
<script type='text/javascript' id='sharing-js-js-after'>
var windowOpen;
			jQuery( document.body ).on( 'click', 'a.share-twitter', function() {
				// If there's another sharing window open, close it.
				if ( 'undefined' !== typeof windowOpen ) {
					windowOpen.close();
				}
				windowOpen = window.open( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpcomtwitter', 'menubar=1,resizable=1,width=600,height=350' );
				return false;
			});
var windowOpen;
			jQuery( document.body ).on( 'click', 'a.share-facebook', function() {
				// If there's another sharing window open, close it.
				if ( 'undefined' !== typeof windowOpen ) {
					windowOpen.close();
				}
				windowOpen = window.open( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpcomfacebook', 'menubar=1,resizable=1,width=600,height=400' );
				return false;
			});
var windowOpen;
			jQuery( document.body ).on( 'click', 'a.share-linkedin', function() {
				// If there's another sharing window open, close it.
				if ( 'undefined' !== typeof windowOpen ) {
					windowOpen.close();
				}
				windowOpen = window.open( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpcomlinkedin', 'menubar=1,resizable=1,width=580,height=450' );
				return false;
			});
var windowOpen;
			jQuery( document.body ).on( 'click', 'a.share-telegram', function() {
				// If there's another sharing window open, close it.
				if ( 'undefined' !== typeof windowOpen ) {
					windowOpen.close();
				}
				windowOpen = window.open( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpcomtelegram', 'menubar=1,resizable=1,width=450,height=450' );
				return false;
			});
var windowOpen;
			jQuery( document.body ).on( 'click', 'a.share-skype', function() {
				// If there's another sharing window open, close it.
				if ( 'undefined' !== typeof windowOpen ) {
					windowOpen.close();
				}
				windowOpen = window.open( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpcomskype', 'menubar=1,resizable=1,width=305,height=665' );
				return false;
			});
</script>
	<iframe src='https://widgets.wp.com/likes/master.html?ver=202044#ver=202044&amp;lang=tr' scrolling='no' id='likes-master' name='likes-master' style='display:none;'></iframe>
	<div id='likes-other-gravatars'><div class="likes-text"><span>%d</span> blogcu bunu beğendi:</div><ul class="wpl-avatars sd-like-gravatars"></ul></div>
	<script type='text/javascript' src='https://stats.wp.com/e-202044.js' async='async' defer='defer'></script>
<script type='text/javascript'>
	_stq = window._stq || [];
	_stq.push([ 'view', {v:'ext',j:'1:8.9.1',blog:'142912323',post:'145',tz:'3',srv:'kenansimsek.net'} ]);
	_stq.push([ 'clickTrackerInit', '142912323', '145' ]);
</script>
</body>
</html>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 17/109 queries in 0.110 seconds using disk

Served from: kenansimsek.net @ 2020-10-30 13:19:23 by W3 Total Cache
-->