Get the source code from Github    -    or the bookmarklet

Result:

title https://www.garbagedomain.com/
description
url Open (new window) | https://www.garbagedomain.com/
type link
tags
image
imageWidth
imageHeight
images
code
feeds
width
height
aspectRatio
authorName
authorUrl
providerIcon
Open (new window) | https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=180
providerIcons
Array
(
  [0] => Array
    (
      [url] => https://www.garbagedomain.com/square.ico
      [width] => 32
      [height] => 32
      [size] => 1024
      [mime] => image/x-icon
    )

  [1] => Array
    (
      [url] => https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=180
      [width] => 180
      [height] => 180
      [size] => 32400
      [mime] => image/png
    )

  [2] => Array
    (
      [url] => https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=120
      [width] => 120
      [height] => 120
      [size] => 14400
      [mime] => image/png
    )

  [3] => Array
    (
      [url] => https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=152
      [width] => 152
      [height] => 152
      [size] => 23104
      [mime] => image/png
    )

  [4] => Array
    (
      [url] => https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=167
      [width] => 167
      [height] => 167
      [size] => 27889
      [mime] => image/png
    )

  [5] => Array
    (
      [url] => https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=144
      [width] => 180
      [height] => 180
      [size] => 32400
      [mime] => png
    )

)
providerName garbagedomain
providerUrl Open (new window) | https://garbagedomain.com
publishedTime
license

oembed provider

No data collected

opengraph provider

All data collected
Array
(
  [type] => website
)

linkpulse provider

No data collected

twittercards provider

No data collected

dcterms provider

No data collected

sailthru provider

No data collected

html provider

html.providerIconsUrls
Array
(
  [0] => https://www.garbagedomain.com/square.ico
  [1] => https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=180
  [2] => https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=120
  [3] => https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=152
  [4] => https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=167
  [5] => https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=180
  [6] => https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=144
)
All data collected
Array
(
  [icons] => Array
    (
      [0] => /square.ico
      [1] => /uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=180
      [2] => /uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=120
      [3] => /uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=152
      [4] => /uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=167
      [5] => /uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=180
      [6] => /uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=144
    )

  [preload] => https://cdn3.editmysite.com/app/website/css/site.55e36227ed573d6699a0.css
  [manifest] => /manifest.webmanifest
  [apple-touch-startup-image] => /uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/splash_2048x4435.jpg?width=2048&height=2732&fit=crop
  [stylesheet] => https://cdn3.editmysite.com/app/checkout/assets/checkout/css/wcko.8ec351862e705bb474b2.css
  [content-type] => text/html; charset=ascii
  [viewport] => width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1
  [generator] => Square Online
  [apple-mobile-web-app-capable] => yes
  [apple-mobile-web-app-status-bar-style] => default
  [apple-mobile-web-app-title] => My Business
  [theme-color] => #f3dbb2
  [msapplication-tilecolor] => #f3dbb2
  [og:type] => website
  [title] => 
)

Http requests

http://garbagedomain.com/ => https://www.garbagedomain.com/
Array
(
  [server] => nginx, nginx, nginx
  [content-type] => text/html; charset=UTF-8, text/html; charset=UTF-8, text/html; charset=UTF-8
  [transfer-encoding] => chunked, chunked, chunked
  [connection] => keep-alive, keep-alive, keep-alive
  [date] => Mon, 03 Oct 2022 05:08:40 GMT, Mon, 03 Oct 2022 05:08:40 GMT, Mon, 03 Oct 2022 05:08:41 GMT
  [location] => http://www.garbagedomain.com, https://www.garbagedomain.com
  [set-cookie] => publishedsite-xsrf=eyJpdiI6IlB0TVwvamNLaCsrWW9SYjlxZ1hvTExnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImdDU0dReklGZU1ybFRsa0tkYUh2TTJobFRSWDJxWjNZZ1pxOGtHcVVRd0NZYUNNY0VMN1krV0dIWmxSRFZ6dXFudDBHMWc0eXNRbzF5NWJERk4wdFpvNkFBd1RnVzJ2ZE55b21NUU1vcE9ya3pxUFpUdEV4V0pqQVJtWkJwbUhEIiwibWFjIjoiMmEzNTdkNDBiNDY2Mjc0MTNhM2I3Yjc0MjhhNGQzYTEwOWQ0Zjk5NThlMDRjZDlmMWQxNDk2ZmU1OGFmYzRhOSJ9; expires=Mon, 17-Oct-2022 05:08:40 GMT; Max-Age=1209600; path=/, XSRF-TOKEN=eyJpdiI6InFJR2dDQlF2TGZBTFREWUxXUzNxVHc9PSIsInZhbHVlIjoiSTBMcGdOTXBcLzlIS3RhNDhoRTVZelFWMTNNaUtHN2I1d0ZvcU0wQ0Z3M3Nubnh4XC9LeFNTZEFhTm5MdnpRTHZNNFczQ1wvUFdmQ2Y3SzZUaFcyNTdsZlFCRHI1a1E2bEg2OWxhT2NkT3A5Q1Y1R2NNOVkwNHBOTzJmcHFxMURNTEkiLCJtYWMiOiJhNTE5Y2YxOGU1NmQ5OGFlM2YwYWJmOTM0OWJkOWY2MDc3ODkwMmUzZGQ5NWUyM2RiYTliY2I1YTUyZmUyNDVhIn0%3D; expires=Mon, 17-Oct-2022 05:08:40 GMT; Max-Age=1209600; path=/, PublishedSiteSession=eyJpdiI6IkFXYnlxMWpLTHZGa0xBTHpUZHJid1E9PSIsInZhbHVlIjoiNXRFTUVwR2dPOFdcL1l3UDlWWWFMb2k5ZTl0bzUrK3V4Tm1waU5OMmkxZWszNlR1XC9xNjMzUEloUEFVOVF1K2pvemNRclNNN2tyZUhmbnlwTE1SdnVOSUFwZExKZnV0bGhpc1drN25aOGNkbGtRTWFyRGZWRlY0K2Jlc1Bad3BUViIsIm1hYyI6IjEyYmY5NjJmY2RlMTYxNDllNDhjZjEyNDBmMDM5MzFhODEyZDNiM2U4ZWE0MGRhM2E5M2YxYjhjZjQ3MmEyMWEifQ%3D%3D; expires=Mon, 17-Oct-2022 05:08:40 GMT; Max-Age=1209600; path=/; httponly, publishedsite-xsrf=eyJpdiI6ImdKRDVCWGljOTlJVG1mekRkR1RaY1E9PSIsInZhbHVlIjoidGFsbUg4b2FFb3BTVmI0WkE2Z3dLdkt6KzhOWitcL2RnS292c094NWwrdlpocjRcL0NyaDJyZStxVE9aYWpybVVtczBZb1hZS0lReHJUdkpqN2hjWW82RXM4d1ZYR2tzdHZKaEh1UTJnKzN0dmwyVys3bVBTSmR1NzV0Yk4ybWJONSIsIm1hYyI6IjExM2QyMWE4Y2E5MjQzOWQ2MDY4Y2FhZTU3ZDZjNTA4M2M1ZjQ0ODQxNTgxY2MyZDhkYWY0OWY0ODFjYzVjMWEifQ%3D%3D; expires=Mon, 17-Oct-2022 05:08:40 GMT; Max-Age=1209600; path=/, XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IkYydDdtRHlsSEJxaTZ6a0t1VU01bEE9PSIsInZhbHVlIjoibmdKcDhxXC9qUVBFQWIySFVQc3U3Z1pIMmYwYnpkVkVZemZrMDFxUDNVdDZnWUtaZ0VUWmFLV0pFRU1UalgzSGJCOEpPa0tlQ0pISWtLdXpPV1FUa2loYjhWXC9STmdiOHJ1YTh2XC96Mm5HbVVqQ2k1ZWI1VWZWSjJpV0dac05OR2YiLCJtYWMiOiJjNjM4NjU1N2NiYjViZTIzNmJkNzIwYjdhZmIzYjIzZTNhNThjYzEwZDg5MzkwNjk5YTM3ZTE5MTZlNWZlOTMzIn0%3D; expires=Mon, 17-Oct-2022 05:08:40 GMT; Max-Age=1209600; path=/, PublishedSiteSession=eyJpdiI6ImhIUVhvaG9DQzRJUER4WmY0VEFnYmc9PSIsInZhbHVlIjoiVjE4amltZCsxaGRYajNYRjNTdFhHMFhDZGZSa2pjaUljSlBLTXRnZUxncmNvSzZpOFE1MnVKazFHMzV6QVcxcU9RcDcrRng4U25GeFBjd25lZ3hQSVwvakhBUFNwK3F2RTV4dGJ1ZnZHQW50SmpQejZTdUdheVFKSW41NHk3WkNLIiwibWFjIjoiZTc1NjMyMzY2ZDg5ZjM4NTYyMDYwNTMxMmUwODgyNGJhMjJmYTdkYTUzMTBmN2Y3ODU0ODRiN2E0MWQ4Y2UzOCJ9; expires=Mon, 17-Oct-2022 05:08:40 GMT; Max-Age=1209600; path=/; httponly, publishedsite-xsrf=eyJpdiI6IkRpNGM5VXhZU3YyblFXZUk1d0d6UFE9PSIsInZhbHVlIjoiQXFBQytQRTZoN1hEeW9NSWsyKzY2UGlxY0k3NUxxYTRZcE0waDBvcFhjQTBWNEwyVVk4VlZTaEt5cUgwRUdoSWkzRzNtTEl6WDd2d1VXcVZDUDVwYndwM0E5bDVoZ3pkUk44c3JINGhOcnphVzVVbXVKQzdGbENHaWFjNWFCcTgiLCJtYWMiOiJlZDY2N2VkODliZmY5NzZhNzkzOTc2M2Y0ZWMxYjk0YzU0Nzk5Nzc1ZWZkOGJiZDJiZmRlODQ4NWRjNmVjZTUyIn0%3D; expires=Mon, 17-Oct-2022 05:08:41 GMT; Max-Age=1209600; path=/, XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IkE1UFBmRjZCdjVSSFVxY21McHlzaUE9PSIsInZhbHVlIjoiWEdZYTZiaHcrMEVZbWk0ZGtcL3I3SVRxMzJSaXYzaWhWMzlrb0NKa3N0QjFCTzNkMzI0NlwvR3BiTEJHd0ZZb2lZTDkwRVB0NTVGYW05QSsrczRiUUxqY0wwcUlabUF0WnU3RFpNZitoZ2NaWHJwXC93SkV3WHJjUVNSSXQ0MWRZVmMiLCJtYWMiOiJkOTE1YmM5YWRlODliZDU4NjQxYTk4NzAwODJjMWE2YmM2YTI5ZjViMWYxNWI5YjkxYTAxZTI4YjNiZDlkYTJiIn0%3D; expires=Mon, 17-Oct-2022 05:08:41 GMT; Max-Age=1209600; path=/, PublishedSiteSession=eyJpdiI6IkMzK1JlVzcremRyem9xM3NCR2lZckE9PSIsInZhbHVlIjoiS05CdFZEV2ZiOFFINFVJa0hlOVdrT0xsem51OXpaaTlsUmE4VEVBazVMVUFkQjRoSDRENElcL3luQnl1WVlKWFFxWUFWclprb2lSNFI4YlZoM3NtTm12MmFpN3Z6MW0zQ0tsVGhIZTdLbGxxWXNEdEk3T3ZFbnViWEFMWitHMUVxIiwibWFjIjoiMzVhMDY2ZjJhNTVmNTIwNTgyY2ZlYTU3YTBhNDI1ZDRhM2JmNzFjYmYzODRmODMzMzM0ZmIyNDEwNGYzNGJiOSJ9; expires=Mon, 17-Oct-2022 05:08:41 GMT; Max-Age=1209600; path=/; httponly
  [x-host] => grn143.sf2p.intern.weebly.net, blu38.sf2p.intern.weebly.net, grn41.sf2p.intern.weebly.net
  [x-revision] => e6eff47d46e94d322e0821d25fef5c9692197392, e6eff47d46e94d322e0821d25fef5c9692197392, e6eff47d46e94d322e0821d25fef5c9692197392
  [x-request-id] => c471f896d98cf36772fcadccdc35fc30, 86fbb349a897d8666fbe34b70e238fb9, 9691183d9f55ce4667c06bdbb13c62d9
  [cache-control] => no-cache, private, no-cache, private
  [vary] => Accept-Encoding
  [content-encoding] => gzip
)
Array
(
  [url] => https://www.garbagedomain.com/
  [content_type] => text/html; charset=UTF-8
  [http_code] => 200
  [header_size] => 4997
  [request_size] => 1504
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 2
  [total_time] => 1.698937
  [namelookup_time] => 0.061119
  [connect_time] => 0.530853
  [pretransfer_time] => 0.873691
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 8946
  [speed_download] => 5268
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => -1
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 1.697672
  [redirect_time] => 0.80107
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 199.34.228.188
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 51082
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://www.garbagedomain.com/square.ico
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Mon, 03 Oct 2022 05:08:42 GMT
  [content-type] => image/x-icon
  [content-length] => 6518
  [connection] => keep-alive
  [last-modified] => Tue, 02 Apr 2019 14:51:59 GMT
  [x-rgw-object-type] => Normal
  [etag] => "d810985ef4dc1c0bd5811e36d13c8ca3"
  [x-amz-request-id] => tx000000000000001a88764-00628473fc-b9fbc20-sfo1
  [accept-ranges] => bytes
  [expires] => Thu, 31 Dec 2037 23:55:55 GMT
  [cache-control] => max-age=315360000
  [x-host] => grn56.sf2p.intern.weebly.net
  [x-revision] => e6eff47d46e94d322e0821d25fef5c9692197392
  [x-request-id] => 53f3de959e29e29431236bbc9b0dd465
)
Array
(
  [url] => https://www.garbagedomain.com/square.ico
  [content_type] => image/x-icon
  [http_code] => 200
  [header_size] => 563
  [request_size] => 1194
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.664741
  [namelookup_time] => 9.0E-6
  [connect_time] => 0.161949
  [pretransfer_time] => 0.500249
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 805
  [speed_download] => 1212
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 6518
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.664655
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 199.34.228.188
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 51088
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=180
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Mon, 03 Oct 2022 05:08:42 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 1968
  [connection] => keep-alive
  [access-control-allow-headers] => Origin, Authorization, Content-Type
  [access-control-allow-methods] => GET, POST, DELETE, OPTIONS
  [access-control-allow-origin] => *
  [etag] => "dm4zpshmVkq8tZSdYaQVaYbFobfdwugHg1y6Fn9Y97s"
  [fastly-io-info] => ifsz=2012 idim=180x180 ifmt=png ofsz=1968 odim=180x180 ofmt=png
  [fastly-stats] => io=1
  [x-amz-request-id] => tx000000000000010256694-00633a6e5a-c669cc6-sfo1
  [x-rgw-object-type] => Normal
  [x-storage-bucket] => z6e39
  [x-storage-object] => 6e39f374f0d6b13e34487654ab08d4c8e024d222809c85f962bee3521ad96ef9
  [via] => 1.1 varnish, 1.1 varnish
  [accept-ranges] => bytes
  [age] => 0
  [x-served-by] => cache-sjc10036-SJC, cache-pao17464-PAO
  [x-cache] => MISS, MISS
  [x-cache-hits] => 0, 0
  [x-timer] => S1664773722.135083,VS0,VE97
  [vary] => Accept
  [expires] => Thu, 31 Dec 2037 23:55:55 GMT
  [cache-control] => max-age=315360000
  [x-host] => blu80.sf2p.intern.weebly.net
)
Array
(
  [url] => https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=180
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 975
  [request_size] => 1261
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.79012
  [namelookup_time] => 1.0E-5
  [connect_time] => 0.168336
  [pretransfer_time] => 0.509882
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 393
  [speed_download] => 497
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 1968
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.790034
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 199.34.228.188
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 51090
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=120
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Mon, 03 Oct 2022 05:08:42 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 2579
  [connection] => keep-alive
  [access-control-allow-headers] => Origin, Authorization, Content-Type
  [access-control-allow-methods] => GET, POST, DELETE, OPTIONS
  [access-control-allow-origin] => *
  [etag] => "pV8yadhLJAhbc8H9c/aUQ4VYlKVdLHv36ViCK68sTcw"
  [fastly-io-info] => ifsz=2012 idim=180x180 ifmt=png ofsz=2579 odim=120x120 ofmt=png
  [fastly-stats] => io=1
  [x-amz-request-id] => tx000000000000010256694-00633a6e5a-c669cc6-sfo1
  [x-rgw-object-type] => Normal
  [x-storage-bucket] => z6e39
  [x-storage-object] => 6e39f374f0d6b13e34487654ab08d4c8e024d222809c85f962bee3521ad96ef9
  [via] => 1.1 varnish, 1.1 varnish
  [accept-ranges] => bytes
  [age] => 0
  [x-served-by] => cache-sjc10036-SJC, cache-pao17472-PAO
  [x-cache] => MISS, MISS
  [x-cache-hits] => 0, 0
  [x-timer] => S1664773722.128469,VS0,VE101
  [vary] => Accept
  [expires] => Thu, 31 Dec 2037 23:55:55 GMT
  [cache-control] => max-age=315360000
  [x-host] => blu139.sf2p.intern.weebly.net
)
Array
(
  [url] => https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=120
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 977
  [request_size] => 1261
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.787813
  [namelookup_time] => 9.0E-6
  [connect_time] => 0.180272
  [pretransfer_time] => 0.522409
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 391
  [speed_download] => 496
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 2579
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.787709
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 199.34.228.188
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 51092
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=152
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Mon, 03 Oct 2022 05:08:42 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 3313
  [connection] => keep-alive
  [access-control-allow-headers] => Origin, Authorization, Content-Type
  [access-control-allow-methods] => GET, POST, DELETE, OPTIONS
  [access-control-allow-origin] => *
  [etag] => "pZQvv9o7DCX2eQ33wsfdRyjTouxnL2lZVYhmi63lVbg"
  [fastly-io-info] => ifsz=2012 idim=180x180 ifmt=png ofsz=3313 odim=152x152 ofmt=png
  [fastly-stats] => io=1
  [x-amz-request-id] => tx000000000000010256694-00633a6e5a-c669cc6-sfo1
  [x-rgw-object-type] => Normal
  [x-storage-bucket] => z6e39
  [x-storage-object] => 6e39f374f0d6b13e34487654ab08d4c8e024d222809c85f962bee3521ad96ef9
  [via] => 1.1 varnish, 1.1 varnish
  [accept-ranges] => bytes
  [age] => 0
  [x-served-by] => cache-sjc10036-SJC, cache-pao17472-PAO
  [x-cache] => MISS, MISS
  [x-cache-hits] => 0, 0
  [x-timer] => S1664773722.131493,VS0,VE106
  [vary] => Accept
  [expires] => Thu, 31 Dec 2037 23:55:55 GMT
  [cache-control] => max-age=315360000
  [x-host] => blu29.sf2p.intern.weebly.net
)
Array
(
  [url] => https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=152
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 976
  [request_size] => 1261
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.795855
  [namelookup_time] => 9.0E-6
  [connect_time] => 0.189295
  [pretransfer_time] => 0.526348
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 392
  [speed_download] => 493
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 3313
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.795777
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 199.34.228.188
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 51094
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=167
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Mon, 03 Oct 2022 05:08:42 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 3626
  [connection] => keep-alive
  [access-control-allow-headers] => Origin, Authorization, Content-Type
  [access-control-allow-methods] => GET, POST, DELETE, OPTIONS
  [access-control-allow-origin] => *
  [etag] => "DGLhHnuloqV+FGbekfBD+ktEqu5FkygkhmJzWwxDl5g"
  [fastly-io-info] => ifsz=2012 idim=180x180 ifmt=png ofsz=3626 odim=167x167 ofmt=png
  [fastly-stats] => io=1
  [x-amz-request-id] => tx000000000000010256694-00633a6e5a-c669cc6-sfo1
  [x-rgw-object-type] => Normal
  [x-storage-bucket] => z6e39
  [x-storage-object] => 6e39f374f0d6b13e34487654ab08d4c8e024d222809c85f962bee3521ad96ef9
  [via] => 1.1 varnish, 1.1 varnish
  [accept-ranges] => bytes
  [age] => 0
  [x-served-by] => cache-sjc10036-SJC, cache-pao17428-PAO
  [x-cache] => MISS, MISS
  [x-cache-hits] => 0, 0
  [x-timer] => S1664773722.154339,VS0,VE80
  [vary] => Accept
  [expires] => Thu, 31 Dec 2037 23:55:55 GMT
  [cache-control] => max-age=315360000
  [x-host] => blu136.sf2p.intern.weebly.net
)
Array
(
  [url] => https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=167
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 976
  [request_size] => 1261
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.792534
  [namelookup_time] => 9.0E-6
  [connect_time] => 0.196091
  [pretransfer_time] => 0.548
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 392
  [speed_download] => 494
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 3626
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.792454
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 199.34.228.188
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 51096
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=144
Array
(
  [server] => nginx
  [date] => Mon, 03 Oct 2022 05:08:42 GMT
  [content-type] => png
  [content-length] => 2012
  [connection] => keep-alive
  [accept-ranges] => bytes, bytes
  [last-modified] => Fri, 10 Dec 2021 17:32:25 GMT
  [x-rgw-object-type] => Normal
  [etag] => "1eedec38e62e4fbe9242f4eca972e519"
  [x-amz-request-id] => tx00000000000001011c6bf-00633a6e5a-c699baa-sfo1
  [x-storage-bucket] => z6e39
  [x-storage-object] => 6e39f374f0d6b13e34487654ab08d4c8e024d222809c85f962bee3521ad96ef9
  [x-host] => grn148.sf2p.intern.weebly.net
)
Array
(
  [url] => https://www.garbagedomain.com/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=144
  [content_type] => png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 510
  [request_size] => 1261
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.738721
  [namelookup_time] => 9.0E-6
  [connect_time] => 0.203105
  [pretransfer_time] => 0.544869
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 858
  [speed_download] => 1162
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 2012
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.738528
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 199.34.228.188
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 51098
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)

Content

          <!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
  <meta name="generator" content="Square Online">
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/square.ico">
  <link rel="preload" href="https://cdn3.editmysite.com/app/website/css/site.55e36227ed573d6699a0.css" as="style">

      <link rel="manifest" href="/manifest.webmanifest">
      <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
      <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default">
      <meta name='apple-mobile-web-app-title' content='My Business'>
      <meta name='theme-color' content='#f3dbb2'>
      <meta name='msapplication-TileColor' content='#f3dbb2'>
      <link rel='apple-touch-icon' href='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=180'>
      <meta name='msapplication-TileImage' content='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=144'>
      <link rel='apple-touch-icon' sizes='120x120' href='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=120'>
      <link rel='apple-touch-icon' sizes='152x152' href='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=152'>
      <link rel='apple-touch-icon' sizes='167x167' href='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=167'>
      <link rel='apple-touch-icon' sizes='180x180' href='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/icon_180x180_ios.png?width=180'>
      <link rel='apple-touch-startup-image' href='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/splash_2048x4435.jpg?width=750&height=1334&fit=crop' media='(device-width: 375px) and (device-height: 667px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) and (orientation: portrait)'>
      <link rel='apple-touch-startup-image' href='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/splash_2048x4435.jpg?width=1242&height=2208&fit=crop' media='(device-width: 414px) and (device-height: 736px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) and (orientation: portrait)'>
      <link rel='apple-touch-startup-image' href='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/splash_2048x4435.jpg?width=1125&height=2436&fit=crop' media='(device-width: 375px) and (device-height: 812px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) and (orientation: portrait)'>
      <link rel='apple-touch-startup-image' href='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/splash_2048x4435.jpg?width=828&height=1792&fit=crop' media='(device-width: 414px) and (device-height: 896px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) and (orientation: portrait)'>
      <link rel='apple-touch-startup-image' href='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/splash_2048x4435.jpg?width=1242&height=2688&fit=crop' media='(device-width: 414px) and (device-height: 896px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) and (orientation: portrait)'>
      <link rel='apple-touch-startup-image' href='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/splash_2048x4435.jpg?width=1170&height=2532&fit=crop' media='(device-width: 390px) and (device-height: 844px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) and (orientation: portrait)'>
      <link rel='apple-touch-startup-image' href='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/splash_2048x4435.jpg?width=1284&height=2778&fit=crop' media='(device-width: 428px) and (device-height: 926px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) and (orientation: portrait)'>
      <link rel='apple-touch-startup-image' href='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/splash_2048x4435.jpg?width=1536&height=2048&fit=crop' media='(device-width: 768px) and (device-height: 1024px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) and (orientation: portrait)'>
      <link rel='apple-touch-startup-image' href='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/splash_2048x4435.jpg?width=1620&height=2160&fit=crop' media='(device-width: 810px) and (device-height: 1080px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) and (orientation: portrait)'>
      <link rel='apple-touch-startup-image' href='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/splash_2048x4435.jpg?width=1668&height=2224&fit=crop' media='(device-width: 834px) and (device-height: 1112px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) and (orientation: portrait)'>
      <link rel='apple-touch-startup-image' href='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/splash_2048x4435.jpg?width=1668&height=2388&fit=crop' media='(device-width: 834px) and (device-height: 1194px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)'>
      <link rel='apple-touch-startup-image' href='/uploads/b/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5/splash_2048x4435.jpg?width=2048&height=2732&fit=crop' media='(device-width: 1024px) and (device-height: 1366px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)'>
  
    
  
  
    <script defer src="https://cdn3.editmysite.com/app/checkout/assets/checkout/js/system.min.edf02612a6bb463d71cb5efc5a4b495e.js" data-cookieconsent="ignore"></script>
  
  
    <script type="systemjs-importmap" src="https://cdn3.editmysite.com/app/checkout/assets/checkout/imports.en.d89d5f89532763e5c5dfd9d44569fc33.js" data-cookieconsent="ignore"></script>
  
  
      <script type="systemjs-importmap" src="https://cdn3.editmysite.com/app/checkout/assets/checkout/locale-imports-map.8404718760b80e501dea19d65a489ea9.json" data-cookieconsent="ignore"></script>
  
  
  <script defer type="text/javascript" src="https://cdn3.editmysite.com/app/website/js/runtime.9befc8c38c9445e6cfca.js" data-cookieconsent="ignore"></script>
  <script defer type="text/javascript" src="https://cdn3.editmysite.com/app/website/js/vue-modules.7951f3068d0f5401b2c2.js" data-cookieconsent="ignore"></script>
  <script defer type="text/javascript" src="https://cdn3.editmysite.com/app/website/js/languages/en.e54b6cb14aac7516be20.js" data-cookieconsent="ignore"></script>
  <script defer type="text/javascript" src="https://cdn3.editmysite.com/app/website/js/site.ab0660520fb3db1c4bf0.js" data-cookieconsent="ignore"></script>

  
  <meta property="og:type" content="website" />

  
  <script data-cookieconsent="ignore">
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());
  </script>

  

  <script type="application/javascript" data-cookieconsent="ignore">
    window.__BOOTSTRAP_STATE__ = {"siteData":{"site":{"id":"9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5","properties":{"classicSiteID":"346309411886161477","catalogSiteId":"346309411886161477","selectedVertical":"other","verticalV4":"home-goods-shop","language":"en","squareMerchantId":"NBBSGP0XWB4B4","deliveryThroughOrderNotes":false,"changeDeliveryDisabled":false,"siteCatalogVersion":"eafb0eda-491d-46a4-9914-6a4a373648f6","appSiteCartNativePayControlGroup":false,"appSiteCartNativePayTestGroup":false,"onboarded":{"guidance":{"version":"1","complete":true,"welcomeComplete":true,"templateSwitcher":false,"ostEditSitePreviewTipDismissed":false},"onboardingComplete":true,"onboardingProgress":{"step":0,"type":null},"isSiteDesignOnboarded":true},"publishedAt":1655485600,"site_versions":{"editor":{"v0":"9d4ae550-aaba-11ea-ade4-6d12ea7d9940","v2":"e7ff1610-27a9-11ec-ad81-a5d0c7bf2437","v3":"4d574860-b559-11ec-9a03-45ab815a14ad","v4":"4d5c50d0-b559-11ec-a29f-c1c221fd8c50","v5":"4d609340-b559-11ec-9877-a95962f64288"},"published":{"v0":"29aa0ad0-a13d-11eb-9bb7-0b661929fbf0","v1":"f5052600-f62d-11eb-b421-eb874af730a5","v2":"48477930-1c90-11ec-a243-630b21e474e2","v3":"4fe95890-57a0-11ec-b844-d159efd4c2c4","v4":"bde68140-5a20-11ec-8c2c-3df285062321","v5":"2995aad0-7fb5-11ec-b3fd-6b87f3ba7d39"}},"websiteNotices":{"siteSettingsTrial":true},"siteIconSettings":{"updatedAt":1655482261,"splash_images":{"config":{"size":"2048","radius":0,"fontset":{"url":"\/var\/www\/public\/static\/fonts\/Square Market\/sqmarket-medium.ttf","provider":"custom"},"fontPath":"\/var\/www\/public\/static\/fonts\/Square Market\/sqmarket-medium.ttf","iconType":"free","imageUrl":null,"language":"en","siteTitle":"My Business","customColor":"#f3dbb2","primaryColor":"#f3dbb2","contrastColor":"#000000"},"2048x4435":"\/uploads\/b\/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5\/splash_2048x4435.jpg"},"ios_icon_images":{"config":{"size":"180","radius":0,"fontset":{"url":"\/var\/www\/public\/static\/fonts\/Square Market\/sqmarket-medium.ttf","provider":"custom"},"fontPath":"\/var\/www\/public\/static\/fonts\/Square Market\/sqmarket-medium.ttf","iconType":"free","imageUrl":null,"language":"en","siteTitle":"My Business","customColor":"#f3dbb2","primaryColor":"#f3dbb2","contrastColor":"#000000"},"180x180":"\/uploads\/b\/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5\/icon_180x180_ios.png"},"android_icon_images":{"config":{"size":"512","radius":256,"fontset":{"url":"\/var\/www\/public\/static\/fonts\/Square Market\/sqmarket-medium.ttf","provider":"custom"},"fontPath":"\/var\/www\/public\/static\/fonts\/Square Market\/sqmarket-medium.ttf","iconType":"free","imageUrl":null,"language":"en","siteTitle":"My Business","customColor":"#f3dbb2","primaryColor":"#f3dbb2","contrastColor":"#000000"},"512x512":"\/uploads\/b\/9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5\/icon_512x512_android.png"}},"selectedVerticalLayout":"","order_fulfillment_guides":"neither","domain":{"custom_domain":"www.garbagedomain.com","subdomain":"my-business-asdfsdfsadfasdfasdfsadfasdf","site_id":"9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5"}}},"pagesMeta":[{"id":"db03d9e0-ee5f-11ec-8575-05256e14ae94","name":"Home","route":"home","title":"Home","featureType":null,"description":"","hidden":false}],"artifactsMeta":[],"snapshot":{"id":"db036a40-ee5f-11ec-8f3d-3df877d078b0","site_id":"9d4a4a90-aaba-11ea-9d0e-55a4829d70a5","properties":{"logo":"","color":{"primaryColor":"#f3dbb2","secondaryColors":[],"siteColorProfile":"primary-bold"},"title":"My Business","social":[],"fontset":{"name":"butler-karla","version":"0.1.0","overrides":{}},"homePage":"db03d9e0-ee5f-11ec-8575-05256e14ae94","homepage":{"type":"page","typeID":"db03d9e0-ee5f-11ec-8575-05256e14ae94"},"styleset":{"name":"square","version":"0.1.0"},"framework":{"name":"birdseye","version":"0.1.0"},"onboarded":false,"blocksMeta":{"9d704830-aaba-11ea-9075-73fe621ad4cc":"haRQIt","9d784e60-aaba-11ea-9a3a-673fa32133a6":"WbZnlF","9d786e40-aaba-11ea-b637-d9a452610e42":"FUqAnW","9d788660-aaba-11ea-978e-4fdb4773d79b":"fQZGhL","9d789720-aaba-11ea-8133-dd6d4e4365d0":"kgnShV","9d78aa10-aaba-11ea-8903-056ed583cac2":"XoCUbs"},"navigation":[{"link":{"page":{"pageID":"db03d9e0-ee5f-11ec-8575-05256e14ae94"}},"type":"page"}],"buttonstyle":"squared","customFonts":[],"featuresets":["retail"],"contentAreas":{"cart":{"id":"9d789380-aaba-11ea-9e9a-37e6485ddba2","hidden":false,"content":{"id":"9d789720-aaba-11ea-8133-dd6d4e4365d0","type":"block","layout":"cart-1","purpose":"cart@^1.1.0","elements":[{"id":"9d789c00-aaba-11ea-a684-516f011b95ca","purpose":"title","properties":{}},{"id":"9d789e00-aaba-11ea-a358-5bc2e55bba7f","purpose":"button","properties":{}},{"id":"9d789fe0-aaba-11ea-b2c7-255a7a5f40fb","purpose":"text","properties":{}},{"id":"9d78a290-aaba-11ea-9d0b-4f9ff80b2133","purpose":"image","properties":{}},{"id":"9d78a5f0-aaba-11ea-95b3-192d2873a54a","purpose":"close","properties":{}}],"properties":{"shortID":"kgnShV"}}},"footer":{"id":"9d7846f0-aaba-11ea-9fd8-f39225f984f6","hidden":false,"content":{"id":"9d784e60-aaba-11ea-9a3a-673fa32133a6","type":"block","layout":"footer-6","purpose":"footer@^1.1.0","elements":[{"id":"9d785630-aaba-11ea-b119-119c3626774a","purpose":"logo","properties":{}},{"id":"9d785a40-aaba-11ea-87bf-73ac123e722c","purpose":"text","properties":{}},{"id":"9d785e30-aaba-11ea-a8de-9b9708557ca2","purpose":"social","properties":{}},{"id":"9d786210-aaba-11ea-9f6c-8353539442ac","purpose":"newsletter","properties":{"type":"subscription","fields":[{"id":"9d786660-aaba-11ea-af5f-714a2bee89dc","type":"action-input","label":"","required":true,"properties":{},"instructions":""}],"schema":{"id":"9ee5a2f0-aaba-11ea-bdca-3560208fc18e","hash":"b7421957c6ed2ba9a74d8d2b5b5cb654"}}}],"properties":{"shortID":"WbZnlF","background":{"type":"color","color":{"value":"--primary-color"}}}},"properties":{"styles":{"minHeight":"100px"}}},"header":{"id":"9d786a60-aaba-11ea-bc13-f9ed78b30409","hidden":false,"content":{"id":"9d786e40-aaba-11ea-b637-d9a452610e42","type":"block","layout":"header-3","purpose":"header@^1.1.0","elements":[{"id":"9dfaf4d0-aaba-11ea-9088-6b77581f47ef","purpose":"logo","properties":{}},{"id":"9dfaf4d1-aaba-11ea-9088-6b77581f47ef","purpose":"social","properties":{}},{"id":"9dfaf4d2-aaba-11ea-9088-6b77581f47ef","purpose":"navigation","properties":{}},{"id":"9dfaf4d3-aaba-11ea-9088-6b77581f47ef","purpose":"hamburger","properties":{}},{"id":"9dfaf4d4-aaba-11ea-9088-6b77581f47ef","purpose":"cart","properties":{}}],"properties":{"shortID":"FUqAnW","background":{"type":"color","color":{"value":"--background-color"}},"actionButton":{"hidden":true,"presetColor":"--primary-color","presetStyle":"secondary"},"disableSearch":false}},"properties":{"styles":{"minHeight":"80px"}}},"navMobile":{"id":"9d7884b0-aaba-11ea-b0c2-ab7bb0e257b3","hidden":false,"content":{"id":"9d788660-aaba-11ea-978e-4fdb4773d79b","type":"block","layout":"navigation-mobile","purpose":"nav-mobile@^1.1.0","elements":[{"id":"9d788940-aaba-11ea-8d48-97359f30d166","purpose":"navigation","properties":{}},{"id":"9d788d20-aaba-11ea-9717-93f0e4e5d255","purpose":"close","properties":{}},{"id":"9d789060-aaba-11ea-831f-dfd5bf79e8c4","purpose":"social","properties":{}}],"properties":{"shortID":"fQZGhL"}}},"freeFooter":{"id":"9d78a800-aaba-11ea-bcf8-bfbe7014613e","hidden":false,"content":{"id":"9d78aa10-aaba-11ea-8903-056ed583cac2","type":"block","layout":"free-footer-1","purpose":"free-footer@^1.0.0","elements":[],"properties":{"shortID":"XoCUbs","background":{}}}}},"homePageType":"page","pageOverrides":{"product":{},"shopAll":{},"category":{},"leaveReview":{},"orderOnline":{},"instagramFeed":{},"searchResults":{}},"pageTemplates":{"product":"db046790-ee5f-11ec-9f6d-fd33231305a4","shopAll":"db04c660-ee5f-11ec-9573-650e007f846b","category":"db04c660-ee5f-11ec-9573-650e007f846b","leaveReview":"db049b50-ee5f-11ec-bafb-0315306f2e63","orderOnline":"db04f390-ee5f-11ec-be76-dda2dbfa2a67","instagramFeed":"db051b30-ee5f-11ec-b8ef-03e165be4611","searchResults":"db04c660-ee5f-11ec-9573-650e007f846b"}},"version":5},"user":{"id":129028424,"properties":{"isSquareSyncUser":true,"country":"US"}},"billingFeatures":{"billingFeatures":{"embed_restricted_widgets":false,"com_gifting":false,"com_authorizenet_payment":false,"com_digital_products":true,"com_coupons":true,"com_product_reviews":false,"com_product_limit":-1,"popup_announcement":true,"popup_coupons":false,"popup_lead_capture":true,"community_support":true,"free_ssl_security":true,"custom_domain_connection":false,"advanced_site_stats":false,"password_protection":false,"video_backgrounds":false,"hd_video_and_audio":false,"membership_registration":false,"membership_settings":false,"online_store":true,"accept_paypal_payments":false,"product_badges":true,"product_modifiers":true,"in_store_pickup":true,"shipping_calculator":true,"chat_and_email_support":true,"phone_support":true,"priority_support":false,"advanced_ecommerce_stats":false,"seo":true,"unlimited_storage":false,"members":false,"abandoned_cart_emails":false,"integrated_shipping_labels":true,"tax_calculator":true,"no_weebly_ads":false,"site_search":false,"product_search":true,"square_gift_cards":true,"inventory_management":true,"integrated_facebook_ads":false,"real_time_shipping_calculator":false,"age_confirmation":true,"square_processing_rate_id":"ECOM_SOS_FREE","square_processing_rate_display":{"USD":[{"percent":"2.9","flat":30,"type":"all"}],"AUD":[{"percent":"2.2","flat":0,"type":"all"}],"CAD":[{"percent":"2.9","flat":30,"type":"all"}],"EUR":[{"percent":"1.4","flat":25,"type":"intra-eu"},{"percent":"2.9","flat":25,"type":"non-eu"}],"GBP":[{"percent":"1.9","flat":0,"type":"intra-eu"},{"percent":"2.9","flat":0,"type":"non-eu"}],"JPY":[{"percent":"3.6","flat":0,"type":"non-jcb"},{"percent":"3.95","flat":0,"type":"jcb"}]},"favicon_customization":false,"site_code_customization":true,"instagram_feed_tagging":true,"quick_shop":true,"scheduleEnabled":false,"smartGroupsEnabled":false,"socialAdsEnabled":false,"lifetimeEmails":2,"emailsPerMonth":2,"recipientsPerEmail":500,"recipientsPerMonth":1000,"automations":0,"automatedRecipientsPerMonth":0,"enabledLeadFormTypes":["popup"],"allowsPurchasingCredits":false,"insights_overview":false,"insights_sales":false,"insights_products":false,"custom_fonts":false,"com_shipping_settings":true,"com_manage_gift_cards":true,"com_create_shipping_label_discount":true,"customer_accounts":true,"com_stripe_payment":false,"com_product_sync":true,"com_product_variant_limit":-1,"com_shipping_labels_tier":"weebly_cpp_tier","com_transaction_fee":"0.00","form_file_upload":false,"product_scheduled_actions":false,"custom_site_icon":false,"video_uploading":0,"buyer_customer_accounts":false,"personalized_order_screen":false,"personalized_recommendations":false,"easy_reordering":true,"com_square_transaction_best_discount":false},"isTrial":false},"siteFeatures":{"embed_restricted_widgets":false,"com_gifting":false,"com_authorizenet_payment":false,"com_digital_products":true,"com_coupons":true,"com_product_reviews":false,"com_product_limit":-1,"popup_announcement":true,"popup_coupons":false,"popup_lead_capture":true,"community_support":true,"free_ssl_security":true,"custom_domain_connection":false,"advanced_site_stats":false,"password_protection":false,"video_backgrounds":false,"hd_video_and_audio":false,"membership_registration":false,"membership_settings":false,"online_store":true,"accept_paypal_payments":false,"product_badges":true,"product_modifiers":true,"in_store_pickup":true,"shipping_calculator":true,"chat_and_email_support":true,"phone_support":true,"priority_support":false,"advanced_ecommerce_stats":false,"seo":true,"unlimited_storage":false,"members":false,"abandoned_cart_emails":false,"integrated_shipping_labels":true,"tax_calculator":true,"no_weebly_ads":false,"site_search":false,"product_search":true,"square_gift_cards":true,"inventory_management":true,"integrated_facebook_ads":false,"real_time_shipping_calculator":false,"age_confirmation":true,"square_processing_rate_id":"ECOM_SOS_FREE","square_processing_rate_display":{"USD":[{"percent":"2.9","flat":30,"type":"all"}],"AUD":[{"percent":"2.2","flat":0,"type":"all"}],"CAD":[{"percent":"2.9","flat":30,"type":"all"}],"EUR":[{"percent":"1.4","flat":25,"type":"intra-eu"},{"percent":"2.9","flat":25,"type":"non-eu"}],"GBP":[{"percent":"1.9","flat":0,"type":"intra-eu"},{"percent":"2.9","flat":0,"type":"non-eu"}],"JPY":[{"percent":"3.6","flat":0,"type":"non-jcb"},{"percent":"3.95","flat":0,"type":"jcb"}]},"favicon_customization":false,"site_code_customization":true,"instagram_feed_tagging":true,"quick_shop":true,"scheduleEnabled":false,"smartGroupsEnabled":false,"socialAdsEnabled":false,"lifetimeEmails":2,"emailsPerMonth":2,"recipientsPerEmail":500,"recipientsPerMonth":1000,"automations":0,"automatedRecipientsPerMonth":0,"enabledLeadFormTypes":["popup"],"allowsPurchasingCredits":false,"insights_overview":false,"insights_sales":false,"insights_products":false,"custom_fonts":false,"com_shipping_settings":true,"com_manage_gift_cards":true,"com_create_shipping_label_discount":true,"customer_accounts":true,"com_stripe_payment":false,"com_product_sync":true,"com_product_variant_limit":-1,"com_shipping_labels_tier":"weebly_cpp_tier","com_transaction_fee":"0.00","form_file_upload":false,"product_scheduled_actions":false,"custom_site_icon":false,"video_uploading":0,"buyer_customer_accounts":false,"personalized_order_screen":false,"personalized_recommendations":false,"easy_reordering":true,"com_square_transaction_best_discount":false},"featureset":{"pages":["category","shopAll"],"quickShop":true,"search":true,"blocks":["featured-products"]},"abData":{},"page":{"id":"db03d9e0-ee5f-11ec-8575-05256e14ae94","site_snapshot_id":"db036a40-ee5f-11ec-8f3d-3df877d078b0","properties":{"name":"Home","route":"home","title":"Home","description":"","contentAreas":{"banner":{"id":"9d7044c0-aaba-11ea-aed4-1f69e9fa78ad","hidden":false,"content":{"id":"9d704830-aaba-11ea-9075-73fe621ad4cc","type":"block","layout":"banner-8","purpose":"banner@^1.2.2","elements":[{"id":"9dfb1be0-aaba-11ea-9088-6b77581f47ef","purpose":"title-1","properties":{"title":{"quill":{"ops":[{"insert":"Introducing the fall collection"}]}}}},{"id":"9dfb1be1-aaba-11ea-9088-6b77581f47ef","purpose":"image-1","properties":{}},{"id":"9dfb1be2-aaba-11ea-9088-6b77581f47ef","purpose":"button-1","properties":{"link":{"link":{"shopAll":true},"type":"shopAll"},"hidden":true}}],"properties":{"height":"large","shortID":"haRQIt","background":{"type":"image","image":{"width":2800,"height":1867,"isDark":false,"source":"","original":"","sourceSet":{},"hasOverlay":false,"attribution":{},"cropOptions":{"end":{"x":0.903877,"y":0.814763},"scale":1,"start":{"x":0.036369,"y":0.110038},"rotation":0},"displayTransparent":false}},"bannerImage":{"id":"banner-image","image":{}},"verticalsHidden":true}}},"userContent":{"id":"9d703c50-aaba-11ea-b43a-9d69a61aa3de","hidden":false,"content":{"id":"9d704100-aaba-11ea-b153-910251af4542","type":"container","cells":[]}}}}}},"storeInfo":{"language":"en","locale":"en_US","currency":"USD","has_payment_processor":false,"payment_method_support":{"visa":false,"mastercard":false,"amex":false,"discover":false,"jcb":false,"interac":false,"paypal":false,"apple_pay":false,"google_pay":false,"cash_app":true,"square_pay":true},"accepting_orders":false,"allowed_to_sell":true,"store_mode":"cart","product_image_ratio":"w1h1","category_image_ratio":"w1h1","show_out_of_stock_section":true,"show_low_stock_section":true,"show_on_sale_section":true,"product_reviews_enabled":false,"has_multi_location":true,"show_pdp_buy_now_button":true,"default_product_fulfillment":"shipping","seller_preferred_fulfillment":"delivery","max_donation_amount":5000,"square_application_id":"sq0idp-w46nJ_NCNDMSOywaCY0mwA","digital_wallet_availability":{"apple_pay_checkout_enabled":false,"google_pay_checkout_enabled":false},"fulfillment_support":{"delivery":false,"pickup":false,"shipping":true,"dine_in":false,"manual":false,"digital":false},"locations_count":1,"locations_counts":{"pickup":0,"delivery":0,"dine_in":0,"pickup_or_delivery":0,"brick_and_mortar_fulfillment":0,"shipping":1,"total":1},"product_sku_by_fulfillment_counts":{"pickup":0,"delivery":0,"dine_in":0,"total":3},"has_time_based_categories":false,"has_preordering_items":false,"has_shippable_product":false,"return_policy":null,"shipping_policy":null,"has_category_images":false,"has_delivery_courier_partners":false,"category_hierarchy_root_ids":{"site_category_id":"1","id":"11e9f44b7a3b72b5a2130cc47a2ae378"},"payment_gateways":[{"name":"MCSquare","connected":true,"site_id":"346309411886161477"}],"tax_sources":{"pickup":{"fulfillment_type":"pickup","source":"sos","itemized_taxes":false},"shipping":{"fulfillment_type":"shipping","source":"sos","itemized_taxes":false},"dine_in":{"fulfillment_type":"dine_in","source":"sos","itemized_taxes":false},"delivery":{"fulfillment_type":"delivery","source":"sos","itemized_taxes":false}},"storefront_site_language":"en","curbside_pickup_sms_replies_enabled":false,"merchant_id":"NBBSGP0XWB4B4","product_setting_low_stock_threshold":"5","shipping_location_ids":["11e9f44b79a031daa2130cc47a2ae378"],"out_of_stock_items_hidden":false,"buyer_customer_accounts_enabled":false},"commerceLinks":{"products":{"2":{"site_product_id":"2","name":"second item","updated_date":"2021-03-31T23:46:38+00:00","permalink":null,"site_link":"\/product\/second-item\/2"}},"categories":{},"meta":{"pagination":{"products":{"per_page":2000,"current_page":1,"total_pages":1},"categories":{"per_page":2500,"current_page":1,"total_pages":1}}}},"blogPostLinks":{},"featureFlags":{"ecom.website.cookie-management":true,"ecom.website.deprecated-layouts":false,"marketing-enable-drive-repeat-purchase-campaign":false,"ecom.website.facebook-food":true,"ecom.website.theme-export":false,"ecom.website.chamber-via-fastly":true,"ecom.checkout.open_tabs":true,"ecom.website.square-customer-accounts":true,"ecom.website.photo-reviews":true,"ecom.afterpay.allow_snippets":true,"ecom.afterpay.adjustable-afterpay-thresholds":true,"ecom.checkout.cmi-sentry-integration":true,"ecom.checkout.cmi.bootstrap-tracking-snowplow":true,"ecom.checkout.cmi.bootstrap-tracking-ga":true,"ecom.checkout.cmi.locale-view-splitting":true,"ecom.checkout.open_tabs_gc_coupon":true,"ecom.cmi-cart":true,"ecom.fulfillment.increase_odd_adoption.may_1_2022":false,"ecom.checkout.cmi.theme-fonts":false,"ecom-fulfillment-api-v-2":false,"ecom-improved-tipping-experience":true,"ecom.checkout.cmi.square-pay.branding":false,"ecom.splash.loyalty":true,"onlinechannels-use-meta-commerce":false,"customer-accounts-square-pay-edit":true}};
  </script>

  <script type="application/javascript" data-cookieconsent="ignore">
  // used for editor-frame and pub site bootstrap
  window.APP_ENV = 'production';
  window.APP_ORIGIN = 'https://square.online';
  window.APP_URL = 'https://www.weebly.com';
  window.ASSET_BASE = '/app/website';
  window.ASSETS_PUBLIC_PATH = 'https://cdn3.editmysite.com/app/website/';
  window.CMS_API_PATH ='/app/website/cms';
  window.DEPRECATED_IMAGE_HOST = 'https://images.editor.website';
  window.FRAME_ORIGIN = 'https://sandbox.square.online';
  window.GENERATE_GOOGLE_MAP_BASE = 'https://www.editmysite.com';
  window.IMAGE_HOST = 'https://www.garbagedomain.com';
  window.IS_DRAFT = false;
  window.IS_MAGIC_MIRROR = false;
  window.DRAFT_ORIGIN = 'https://drafts.editmysite.com';
  window.PUBLISHED_CMS_API_PREFIX = '/app/cms';
  window.SENTRY_DSN = 'https://13e49d785d8d4f828038b6136f3b48ba@sentry.io/1263158';
  window.RELEASE = 'prime-e6eff47';
  window.URL_BASE = '';
  window.XSRF_COOKIE_NAME = 'publishedsite-xsrf';
  window.FASTLY_URL_BASE = 'https://cdn5.editmysite.com';
  window.SQUARE_WEB_PAYMENTS_SDK = 'https://web.squarecdn.com/v1/square.js'
  window.PUBLIC_SQUARE_URL_BASE = 'squareup.com';
  window.ENABLE_FRONTEND_LOCAL_DEV_CACHE = '';

  // state
  window.SUBDOMAIN_BASE = 'square.site';

</script>

  <script type="application/javascript">
// 

;(function(p,l,o,w,i,n,g){if(!p[i]){p.GlobalSnowplowNamespace=p.GlobalSnowplowNamespace||[];p.GlobalSnowplowNamespace.push(i);p[i]=function(){(p[i].q=p[i].q||[]).push(arguments)};p[i].q=p[i].q||[];n=l.createElement(o);g=l.getElementsByTagName(o)[0];n.async=1;n.src=w;g.parentNode.insertBefore(n,g)}}(window,document,'script','//cdn2.editmysite.com/js/wsnbn/snowday262.js','snowday'));

var r = [99, 104, 101, 99, 107, 111, 117, 116, 46, 40, 119, 101, 101, 98, 108, 121, 124, 101, 100, 105, 116, 109, 121, 115, 105, 116, 101, 41, 46, 99, 111, 109];
var snPlObR = function(arr) {
  var s = '';
  for (var i = 0 ; i < arr.length ; i++){
    s = s + String.fromCharCode(arr[i]);
  }
  return s;
};
var s = snPlObR(r);

var regEx = new RegExp(s);

window._W = {
  Analytics: {
    trackers: {
      wSP: snowday,
    },
    user_id: '129028424',
    site_id: '346309411886161477',
    snowplow_backend_id: '72610ec0-42d9-11ed-af68-7d08c4909d64',
  },
};

(function(app_id, ec_hostname, discover_root_domain) {
  var track = window._W.Analytics.trackers.wSP;
  if (!track) return;
  track('newTracker', app_id, ec_hostname, {
    appId: app_id,
    post: true,
    platform: 'web',
    discoverRootDomain: discover_root_domain,
    cookieName: '_snow_',
    contexts: {
      webPage: true,
      performanceTiming: true,
      gaCookies: true
    },
    crossDomainLinker: function (linkElement) {
      return regEx.test(linkElement.href);
    },
    respectDoNotTrack: document.cookie.indexOf('gdpr-kb') === -1
  });
  track('trackPageView', _W.Analytics.user_id+':'+_W.Analytics.site_id, [{
    schema: 'iglu:com.weebly/snowplow_backend_id/jsonschema/1-0-0',
    data: { snowplow_backend_id: _W.Analytics.snowplow_backend_id }
  }]);
  track('crossDomainLinker', function (linkElement) {
    return regEx.test(linkElement.href);
  });
})(
  '_wn',
  'ec.editmysite.com',
  true
);
</script>


  
  
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn3.editmysite.com/app/website/css/site.55e36227ed573d6699a0.css">
</head>
<body>
  <div id="app"></div>

  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn3.editmysite.com/app/checkout/assets/checkout/css/wcko.8ec351862e705bb474b2.css" />
  </body>
</html>