Get the source code from Github    -    or the bookmarklet

Result:

title Uczenie się dużych zbiorów danych | datalearning.pl
description Dzięki temu blogowi możesz dowiedzieć się o uczeniu się baz danych, technologii big data i wiedzy o blockchain.
url Open (new window) | https://www.datalearning.pl
type link
tags
Array
(
  [0] => Big Data studia podyplomowe Kraków
  [1] => Big Data studia magisterskie
  [2] => Big Data Studia podyplomowe pw
)
image
Open (new window) | https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897143_YoTmAmCDwD.png
imageWidth 500
imageHeight 189
images
Array
(
  [0] => Array
    (
      [url] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897143_YoTmAmCDwD.png
      [width] => 500
      [height] => 189
      [size] => 94500
      [mime] => image/png
    )

  [1] => Array
    (
      [url] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897547_4o7TK6V5KT.jpg
      [width] => 500
      [height] => 310
      [size] => 155000
      [mime] => image/jpeg
    )

  [2] => Array
    (
      [url] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1645423312_jhrPvXsKjz.jpg
      [width] => 340
      [height] => 454
      [size] => 154360
      [mime] => image/jpeg
    )

)
code
feeds
width
height
aspectRatio
authorName
authorUrl
providerIcon
Open (new window) | https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897143_YoTmAmCDwD.png
providerIcons
Array
(
  [0] => Array
    (
      [url] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897143_YoTmAmCDwD.png
      [width] => 500
      [height] => 189
      [size] => 94500
      [mime] => image/png
    )

)
providerName Stacja Uczenia Się Danych
providerUrl Open (new window) | https://datalearning.pl
publishedTime
license

oembed provider

No data collected

opengraph provider

opengraph.title Uczenie się dużych zbiorów danych | datalearning.pl
opengraph.description Dzięki temu blogowi możesz dowiedzieć się o uczeniu się baz danych, technologii big data i wiedzy o blockchain.
opengraph.url Open (new window) | https://www.datalearning.pl
opengraph.providerName Stacja Uczenia Się Danych
All data collected
Array
(
  [type] => website
  [title] => Uczenie się dużych zbiorów danych | datalearning.pl
  [keywords] => Big Data studia podyplomowe Kraków,Big Data studia magisterskie,Big Data Studia podyplomowe pw
  [description] => Dzięki temu blogowi możesz dowiedzieć się o uczeniu się baz danych, technologii big data i wiedzy o blockchain.
  [url] => https://www.datalearning.pl
  [site_name] => Stacja Uczenia Się Danych
)

linkpulse provider

No data collected

twittercards provider

No data collected

dcterms provider

No data collected

sailthru provider

No data collected

html provider

html.title Uczenie się dużych zbiorów danych | datalearning.pl
html.description Dzięki temu blogowi możesz dowiedzieć się o uczeniu się baz danych, technologii big data i wiedzy o blockchain.
html.url Open (new window) | https://www.datalearning.pl
html.tags
Array
(
  [0] => Big Data studia podyplomowe Kraków
  [1] => Big Data studia magisterskie
  [2] => Big Data Studia podyplomowe pw
)
html.imagesUrls
Array
(
  [0] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897143_YoTmAmCDwD.png
  [1] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897547_4o7TK6V5KT.jpg
  [2] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1645423312_jhrPvXsKjz.jpg
  [3] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1645423312_jhrPvXsKjz.jpg
  [4] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1645423312_jhrPvXsKjz.jpg
)
html.providerIconsUrls
Array
(
  [0] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897143_YoTmAmCDwD.png
)
All data collected
Array
(
  [stylesheet] => https://www.datalearning.pl/static/Stylesheets/style.css
  [icons] => Array
    (
      [0] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897143_YoTmAmCDwD.png
    )

  [canonical] => https://www.datalearning.pl
  [content-type] => text/html; charset=utf-8
  [viewport] => width=device-width, initial-scale=1
  [applicable-device] => pc,mobile
  [robots] => follow, index
  [csrf-token] => KPVd1u6QgjgDnbxwPI65IM74KIWxXQifmgUsHsbF
  [title] => Uczenie się dużych zbiorów danych | datalearning.pl
  [keywords] => Big Data studia podyplomowe Kraków,Big Data studia magisterskie,Big Data Studia podyplomowe pw
  [description] => Dzięki temu blogowi możesz dowiedzieć się o uczeniu się baz danych, technologii big data i wiedzy o blockchain.
  [og:type] => website
  [og:title] => Uczenie się dużych zbiorów danych | datalearning.pl
  [og:keywords] => Big Data studia podyplomowe Kraków,Big Data studia magisterskie,Big Data Studia podyplomowe pw
  [og:description] => Dzięki temu blogowi możesz dowiedzieć się o uczeniu się baz danych, technologii big data i wiedzy o blockchain.
  [og:url] => https://www.datalearning.pl
  [og:site_name] => Stacja Uczenia Się Danych
  [images] => Array
    (
      [0] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897143_YoTmAmCDwD.png
      [1] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897547_4o7TK6V5KT.jpg
      [2] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1645423312_jhrPvXsKjz.jpg
      [3] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1645423312_jhrPvXsKjz.jpg
      [4] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1645423312_jhrPvXsKjz.jpg
    )

)

Http requests

http://datalearning.pl/ => https://www.datalearning.pl/
Array
(
  [server] => nginx/1.20.1, nginx/1.20.1, nginx/1.20.1
  [date] => Tue, 16 Aug 2022 23:13:13 GMT, Tue, 16 Aug 2022 23:13:13 GMT, Tue, 16 Aug 2022 23:13:14 GMT
  [content-type] => text/html, text/html, text/html; charset=UTF-8
  [content-length] => 169, 169
  [connection] => keep-alive, keep-alive, keep-alive
  [location] => https://datalearning.pl/, https://www.datalearning.pl/
  [transfer-encoding] => chunked
  [vary] => Accept-Encoding
  [x-powered-by] => PHP/7.4.21
  [cache-control] => no-cache, private
  [set-cookie] => XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IkhXVGRQQ1VwbytTcW5VdWNEQWVrcVE9PSIsInZhbHVlIjoia28xWjJyZHFvTWF6TjBSbUNCR3RmQ3JOVkNkYzVwRVhnbytaL2RWQlJER3l3VGplZjN6ci84UlJZcSswVmtXbURETHovanZQZDg0aHhKc1QxMWxkUEpHdUh3ME51UGdGeVNqcW0rc0RoQjNFcXRwVzNLcTRzM2l1Q2RjTXNHcTIiLCJtYWMiOiJkYzI5Y2I4NDM3YzNjNjExYmJmOTljNWU1MTViMTc2ZTdiYjQxNDZiZDM1NGEwYzk1NzA2ZTMxYmFhYjA1ZDM2In0%3D; expires=Wed, 17-Aug-2022 01:13:14 GMT; Max-Age=7200; path=/; samesite=lax, seoforcompany_session=eyJpdiI6IjEvQUgyaXZ3ejhVOU9CT1orWUMwNFE9PSIsInZhbHVlIjoiQWNqSkdERmE2MFdZL0x4dWtUa3JQd0RYRFpsN2VVS0lzYTVJV1QvSTJnS0ZwY014MVNzNUw3dkFBUlJ2T0lUNmQ0UG5sTVpLcjVoL3BJYTJDT01Md0pVSVB1Y04ydWFBb0NjZzZENDVHVkZYamh5Y1RnaTJ2b2RMSFdTUVJYYmUiLCJtYWMiOiJlMjZkNGU5Mjg0NTNiYTYzMjgxMGFhZDUwYmNmMDNhNGE4NDYyOThjODYyNDU0YzRhZDFhZmVkOTA3YmQ0ODFhIn0%3D; expires=Wed, 17-Aug-2022 01:13:14 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly; samesite=lax
  [content-encoding] => gzip
)
Array
(
  [url] => https://www.datalearning.pl/
  [content_type] => text/html; charset=UTF-8
  [http_code] => 200
  [header_size] => 1560
  [request_size] => 424
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 2
  [total_time] => 0.807973
  [namelookup_time] => 0.077256
  [connect_time] => 0.144755
  [pretransfer_time] => 0.263633
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 4027
  [speed_download] => 4990
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => -1
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.807449
  [redirect_time] => 0.211479
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 82.118.22.71
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 52266
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897143_YoTmAmCDwD.png
Array
(
  [server] => nginx/1.20.1
  [date] => Tue, 16 Aug 2022 23:13:14 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 63117
  [last-modified] => Thu, 02 Jun 2022 01:10:14 GMT
  [connection] => keep-alive
  [etag] => "62980df6-f68d"
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897143_YoTmAmCDwD.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 241
  [request_size] => 878
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.138592
  [namelookup_time] => 2.9E-5
  [connect_time] => 0.022448
  [pretransfer_time] => 0.083493
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 16143
  [speed_download] => 116978
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 63117
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.13844
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 82.118.22.71
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 52270
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897547_4o7TK6V5KT.jpg
Array
(
  [server] => nginx/1.20.1
  [date] => Tue, 16 Aug 2022 23:13:14 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 32723
  [last-modified] => Thu, 02 Jun 2022 01:10:14 GMT
  [connection] => keep-alive
  [etag] => "62980df6-7fd3"
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897547_4o7TK6V5KT.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 242
  [request_size] => 878
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.143304
  [namelookup_time] => 1.0E-5
  [connect_time] => 0.034454
  [pretransfer_time] => 0.095131
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 16142
  [speed_download] => 112881
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 32723
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.143166
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 82.118.22.71
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 52272
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1645423312_jhrPvXsKjz.jpg
Array
(
  [server] => nginx/1.20.1
  [date] => Tue, 16 Aug 2022 23:13:14 GMT
  [content-type] => image/jpeg
  [content-length] => 15109
  [last-modified] => Thu, 02 Jun 2022 01:10:14 GMT
  [connection] => keep-alive
  [etag] => "62980df6-3b05"
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1645423312_jhrPvXsKjz.jpg
  [content_type] => image/jpeg
  [http_code] => 200
  [header_size] => 242
  [request_size] => 878
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.163977
  [namelookup_time] => 9.0E-6
  [connect_time] => 0.046746
  [pretransfer_time] => 0.116796
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 15109
  [speed_download] => 92693
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 15109
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.163842
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 82.118.22.71
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 52274
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)
https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897143_YoTmAmCDwD.png
Array
(
  [server] => nginx/1.20.1
  [date] => Tue, 16 Aug 2022 23:13:14 GMT
  [content-type] => image/png
  [content-length] => 63117
  [last-modified] => Thu, 02 Jun 2022 01:10:14 GMT
  [connection] => keep-alive
  [etag] => "62980df6-f68d"
  [accept-ranges] => bytes
)
Array
(
  [url] => https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897143_YoTmAmCDwD.png
  [content_type] => image/png
  [http_code] => 200
  [header_size] => 241
  [request_size] => 878
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.149449
  [namelookup_time] => 1.3E-5
  [connect_time] => 0.041557
  [pretransfer_time] => 0.098156
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 16143
  [speed_download] => 108342
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 63117
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.149304
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 82.118.22.71
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 443
  [local_ip] => 78.47.42.177
  [local_port] => 52280
  [http_version] => 2
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
)

Content

          <!DOCTYPE html>
<html class="no-js" lang="pl">

<head>
              <link href="https://www.datalearning.pl/static/Stylesheets/vendor/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="https://www.datalearning.pl/static/Stylesheets/vendor/font-awesome.css" rel="stylesheet">
<link href="https://www.datalearning.pl/static/Stylesheets/plugins.css" rel="stylesheet">
<link href="https://www.datalearning.pl/static/Stylesheets/style.css" rel="stylesheet">

                    <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897143_YoTmAmCDwD.png">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<meta name="applicable-device" content="pc,mobile" />
<script> window.Laravel = {"csrfToken":"KPVd1u6QgjgDnbxwPI65IM74KIWxXQifmgUsHsbF"};</script>
<meta name="robots" content="follow, index" />
<link rel="canonical" href="https://www.datalearning.pl" />
<title>
  Uczenie się dużych zbiorów danych | datalearning.pl
</title>
<meta name="csrf-token" content="KPVd1u6QgjgDnbxwPI65IM74KIWxXQifmgUsHsbF">
<meta name="title" content="Uczenie się dużych zbiorów danych | datalearning.pl">
<meta name="keywords" content="Big Data studia podyplomowe Kraków,Big Data studia magisterskie,Big Data Studia podyplomowe pw">
<meta name="description" content="Dzięki temu blogowi możesz dowiedzieć się o uczeniu się baz danych, technologii big data i wiedzy o blockchain.">

<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:title" content="Uczenie się dużych zbiorów danych | datalearning.pl" />
<meta property="og:keywords" content="Big Data studia podyplomowe Kraków,Big Data studia magisterskie,Big Data Studia podyplomowe pw">
<meta property="og:description" content="Dzięki temu blogowi możesz dowiedzieć się o uczeniu się baz danych, technologii big data i wiedzy o blockchain." />
<meta property="og:url" content="https://www.datalearning.pl" />
<meta property="og:site_name" content="Stacja Uczenia Się Danych" />
 <script type="application/ld+json">[{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Pierwsza strona","item":"https:\/\/www.datalearning.pl\/"}]},{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Nauka Baz Danych","item":"https:\/\/www.datalearning.pl\/topics\/nauka-baz-danych"}]},{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Technologia Du\u017cych Zbior\u00f3w Danych","item":"https:\/\/www.datalearning.pl\/topics\/technologia-du\u017cych-zbior\u00f3w-danych"}]},{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Poznaj Blockchain","item":"https:\/\/www.datalearning.pl\/topics\/poznaj-blockchain"}]},{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"O nas","item":"https:\/\/www.datalearning.pl\/o-nas"}]},{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Polityka prywatno\u015bci","item":"https:\/\/www.datalearning.pl\/polityka-prywatno\u015bci"}]}]</script>           </head>

<body>
              <header id="header-area">
    <div class="ruby-container">
      <div class="row">
        <div class="col-3 col-lg-1 col-xl-2 m-auto">
          <a href="/" class="logo-area">
            <img src="https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897143_YoTmAmCDwD.png" alt="Logo" class="img-fluid" />
          </a>
        </div>
        <div class="col-3 col-lg-9 col-xl-8 m-auto">
          <div class="main-menu-wrap">
            <nav id="mainmenu">
              <ul>
                                  <li><a href="/">Pierwsza strona</a></li>
                                  <li><a href="/topics/nauka-baz-danych">Nauka Baz Danych</a></li>
                                  <li><a href="/topics/technologia-dużych-zbiorów-danych">Technologia Dużych Zbiorów Danych</a></li>
                                  <li><a href="/topics/poznaj-blockchain">Poznaj Blockchain</a></li>
                                  <li><a href="/o-nas">O nas</a></li>
                                  <li><a href="/polityka-prywatności">Polityka prywatności</a></li>
                              </ul>
            </nav>
          </div>
        </div>
        <div class="col-6 col-lg-2 m-auto">
          <div class="header-right-meta text-right">
            <ul>
              <li><a href="#" class="modal-active"><i class="fa fa-search"></i></a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>
                    <section id="banner-area">
  <div class="ruby-container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-12">
        <div id="banner-carousel" class="owl-carousel">
                      <div class="single-carousel-wrap slide-item-1">
              <div class="banner-caption text-center text-lg-left">
                <h4>October 11,2021</h4>
                <h2>Salesforce dostrzega cyfrowego ducha optymizmu</h2>
                <p>
Joachim Schreiner widzi cyfryzację w Niemczech. Na CEBIT szef Salesforce Germany wyjaśnia, że ​​ta...</p>
                <a href="/salesforce-dostrzega-cyfrowego-ducha-optymizmu" class="btn-long-arrow">READ Now</a>
              </div>
            </div>
                      <div class="single-carousel-wrap slide-item-1">
              <div class="banner-caption text-center text-lg-left">
                <h4>October 08,2021</h4>
                <h2>Platformy jako modele biznesowe przyszłości</h2>
                <p>
Wiele firm wykorzystuje platformy jako rdzeń swojego modelu biznesowego. Sam użytkownik jest zinteg...</p>
                <a href="/platformy-jako-modele-biznesowe-przyszłości" class="btn-long-arrow">READ Now</a>
              </div>
            </div>
                      <div class="single-carousel-wrap slide-item-1">
              <div class="banner-caption text-center text-lg-left">
                <h4>October 05,2021</h4>
                <h2>Obliczenia o wysokiej wydajności w chmurze</h2>
                <p>
Dzięki chmurze moc superkomputera jest dostępna dla każdej firmy. Tylko obliczenia o wysokiej wydaj...</p>
                <a href="/obliczenia-o-wysokiej-wydajności-w-chmurze" class="btn-long-arrow">READ Now</a>
              </div>
            </div>
                      <div class="single-carousel-wrap slide-item-1">
              <div class="banner-caption text-center text-lg-left">
                <h4>October 02,2021</h4>
                <h2>Lenovo i Intel budują SuperMUC-NG</h2>
                <p>
Lenovo i Intel otrzymały kontrakt na budowę SuperMUC-NG dla centrum danych Leibniz w Garching. Mówi...</p>
                <a href="/lenovo-i-intel-budują-supermucng" class="btn-long-arrow">READ Now</a>
              </div>
            </div>
                      <div class="single-carousel-wrap slide-item-1">
              <div class="banner-caption text-center text-lg-left">
                <h4>September 29,2021</h4>
                <h2>Kto czerpie korzyści z Przemysłu 4.0 i jak wysokie są koszty?</h2>
                <p>
Targi w Hanowerze obfitowały w roboty i zdigitalizowane systemy przemysłowe. pl! Professional preze...</p>
                <a href="/kto-czerpie-korzyści-z-przemysłu-40-i-jak-wysokie-są-koszty" class="btn-long-arrow">READ Now</a>
              </div>
            </div>
                  </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
                    <!-- list -->

<!-- article -->

                     <!-- index -->
<!-- big1 -->
      <section id="aboutUs-area" class="pt-9">
      <div class="ruby-container">
        <div class="row">
                                    <div class="col-lg-6">
                <div class="about-image-wrap">
                  <a href="/"><img style="height: 360px;width:100%;" src="https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1630897547_4o7TK6V5KT.jpg" alt="About Us" class="img-fluid" /></a>
                </div>
              </div>
              <div class="col-lg-6 m-auto">
                <div class="about-content-wrap ml-0 ml-lg-5 mt-5 mt-lg-0">
                  <h3>Bitkom krytykuje „stare prawo ochrony danych”</h3>
                  <div class="about-text">
                    <p>
Stowarzyszenie Bitkom sprzeciwia się „dogmatowi zbierania jak najmniejszej ilości danych”. Jest to...</p>

                    <a href="/bitkom-krytykuje-„stare-prawo-ochrony-danych" class="btn btn-long-arrow">Learn More</a>
                  </div>
                </div>
              </div>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                </div>
      </div>
    </section>
    <!-- 小 -->
    <section id="blog-area">
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-lg-12 text-center">
            <div class="section-title">
              <h2>Stacja Uczenia Się Danych</h2>
            </div>
          </div>
        </div>

        <div class="blog-content-wrap">
          <div class="row">
                                      <div class="col-lg-3 col-md-6">
                <div class="single-blog-wrap">
                  <figure class="blog-thumb">
                    <a href="/bitkom-krytykuje-„stare-prawo-ochrony-danych"><img src="https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1645423312_jhrPvXsKjz.jpg" alt="blog" class="img-fluid" /></a>
                    <figcaption class="blog-icon">
                      <a href="/bitkom-krytykuje-„stare-prawo-ochrony-danych"><i class="fa fa-file-image-o"></i></a>
                    </figcaption>
                  </figure>

                  <div class="blog-details">
                    <h3><a href="/bitkom-krytykuje-„stare-prawo-ochrony-danych">Bitkom krytykuje „stare prawo ochrony danych”</a></h3>
                    <span class="post-date">August 09,2022</span>
                    <p>
Stowarzyszenie Bitkom sprzeciwia się „dogmatowi zbierania jak najmniejszej ilości danych”. Jest to...</p>
                    <a href="/bitkom-krytykuje-„stare-prawo-ochrony-danych" class="btn-long-arrow">Read More</a>
                  </div>
                </div>
              </div>

              <div class="col-lg-6 col-md-6">
                <div class="single-blog-wrap">
                  <figure class="blog-thumb">
                    <a href="/bitkom-krytykuje-„stare-prawo-ochrony-danych"><img src="https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1645423312_jhrPvXsKjz.jpg" alt="blog" class="img-fluid" /></a>
                    <figcaption class="blog-icon">
                      <a href="/bitkom-krytykuje-„stare-prawo-ochrony-danych"><i class="fa fa-file-image-o"></i></a>
                    </figcaption>
                  </figure>

                  <div class="blog-details">
                    <h3><a href="/bitkom-krytykuje-„stare-prawo-ochrony-danych">Bitkom krytykuje „stare prawo ochrony danych”</a></h3>
                    <span class="post-date">August 09,2022</span>
                    <p>
Stowarzyszenie Bitkom sprzeciwia się „dogmatowi zbierania jak najmniejszej ilości danych”. Jest to...</p>
                    <a href="/bitkom-krytykuje-„stare-prawo-ochrony-danych" class="btn-long-arrow">Read More</a>
                  </div>
                </div>
              </div>

              <div class="col-lg-3 col-md-6">
                <div class="single-blog-wrap">
                  <figure class="blog-thumb">
                    <a href="/bitkom-krytykuje-„stare-prawo-ochrony-danych"><img src="https://www.datalearning.pl/storage/upload/Images/_1645423312_jhrPvXsKjz.jpg" alt="blog" class="img-fluid" /></a>
                    <figcaption class="blog-icon">
                      <a href="/bitkom-krytykuje-„stare-prawo-ochrony-danych"><i class="fa fa-file-image-o"></i></a>
                    </figcaption>
                  </figure>

                  <div class="blog-details">
                    <h3><a href="/bitkom-krytykuje-„stare-prawo-ochrony-danych">Bitkom krytykuje „stare prawo ochrony danych”</a></h3>
                    <span class="post-date">August 09,2022</span>
                    <p>
Stowarzyszenie Bitkom sprzeciwia się „dogmatowi zbierania jak najmniejszej ilości danych”. Jest to...</p>
                    <a href="/bitkom-krytykuje-„stare-prawo-ochrony-danych" class="btn-long-arrow">Read More</a>
                  </div>
                </div>
              </div>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              </div>
        </div>
      </div>
    </section>
  
<!-- list -->
                            <footer id="footer-area">
  <div class="copyright-area">
    <div class="ruby-container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12 text-center">
          <div class="copyright-text">
            <p><a target="_blank" href="/">Stacja Uczenia Się Danych</a></p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</footer>
<a href="#" class="scrolltotop"><i class="fa fa-angle-up"></i></a>                    <script src="https://www.datalearning.pl/static/Scripts/vendor/modernizr-2.8.3.min.js"></script>
<script src="https://www.datalearning.pl/static/Scripts/vendor/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script src="https://www.datalearning.pl/static/Scripts/vendor/jquery-migrate-1.4.1.min.js"></script>
<script src="https://www.datalearning.pl/static/Scripts/vendor/popper.min.js"></script>
<script src="https://www.datalearning.pl/static/Scripts/vendor/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://www.datalearning.pl/static/Scripts/plugins.js"></script>
<script src="https://www.datalearning.pl/static/Scripts/active.js"></script>

<script type="text/javascript">
  jQuery(function() {
    $(document).on('submit', '.common-search', function(e) {
      e.preventDefault();
      var arr = [];
      $("input[name='s']").each(function() {
        if ($(this).val()) {
          arr.push($(this).val());
        }
      })
      if (!arr[0]) {
        alert('Please enter keywords...')
        return;
      }
      window.location.href = "/search/" + arr[0];
    });
  });
</script>

<script type="text/javascript">
  jQuery(function() {
    $(document).on('submit', '#commentform', function(e) {
      e.preventDefault();
      $.ajaxSetup({
        headers: {
          'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
        }
      });
      var data = $('#commentform').serialize();
      var submitData = decodeURIComponent(data, true);
      $.ajax({
        type: "POST",
        url: "/api/v1/281/addcomment",
        async: true,
        cache: false,
        data: submitData,
        beforeSend: function() {
          //请求前
          $("#submit").attr({
            disabled: "disabled"
          });
        },
        success: function(result) {
          //请求成功时
          if (result.code == "200") {
            $('#alert-success').html(result.data);
            $('#alert-success').show();
            $('#alert-danger').hide();
            window.location.reload();
          } else {
            $('#alert-danger').html(result.message);
            $('#alert-danger').show();
            $('#alert-success').hide();
          }
        },
        complete: function() {
          //请求结束时
          $("#submit").removeAttr("disabled");
        },
        error: function(data) {
          //请求失败时
          $('#alert-danger').show();
          $('#alert-success').hide();
        }
      })

    });
  });
</script>                        </body>

</html>